جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر گوشکی

لردگان | چهارمحال و بختیاری | ایران

اوقات شرعی امروز گوشکی

اذان صبح: ٠٤:٣٥:١٠
طلوع آفتاب: ٠٦:١٠:٠٣
اذان ظهر: ١٣:١١:١٠
غروب آفتاب: ٢٠:١٢:٠١
اذان مغرب: ٢٠:٣١:٢٦
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٣:٥٩

دوشنبه ٢٣ تیر ١٣٩٩
٢١ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٣ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر گوشکی (شهرستان لردگان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ تیر ٩٩ شهر گوشکی)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر گوشکی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر گوشکی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز گفتوگو و تعامل سازنده با جهان

لرد آویبوری
كسی كه در جوانی چیزهایی را می خرد كه لازم ندارد، در پیری ناچار است چیزهایی را كه لازم دارد بفروشد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر گوشکی

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر گوشکی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر گوشکی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر گوشکی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر گوشکی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان گوشکی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٥:١٨٠٦:٣٨:١٧١٣:٠٥:٣٧١٩:٣٣:٢٧١٩:٥١:٠٧٠٠:٢٣:٤٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٣:٥٦٠٦:٣٧:٠٨١٣:٠٥:٢٣١٩:٣٤:٠٨١٩:٥١:٤٩٠٠:٢٣:٢١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٢:٣٥٠٦:٣٥:٥٩١٣:٠٥:٠٩١٩:٣٤:٤٨١٩:٥٢:٣٢٠٠:٢٣:٠١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١١:١٤٠٦:٣٤:٥٠١٣:٠٤:٥٥١٩:٣٥:٢٩١٩:٥٣:١٤٠٠:٢٢:٤١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٩:٥٣٠٦:٣٣:٤٣١٣:٠٤:٤١١٩:٣٦:٠٩١٩:٥٣:٥٧٠٠:٢٢:٢١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٨:٣٢٠٦:٣٢:٣٦١٣:٠٤:٢٨١٩:٣٦:٥٠١٩:٥٤:٤٠٠٠:٢٢:٠١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٧:١٢٠٦:٣١:٣٠١٣:٠٤:١٦١٩:٣٧:٣١١٩:٥٥:٢٣٠٠:٢١:٤٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٥:٥٣٠٦:٣٠:٢٤١٣:٠٤:٠٣١٩:٣٨:١٢١٩:٥٦:٠٦٠٠:٢١:٢٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٤:٣٤٠٦:٢٩:١٩١٣:٠٣:٥٢١٩:٣٨:٥٣١٩:٥٦:٤٩٠٠:٢١:٠٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٣:١٥٠٦:٢٨:١٥١٣:٠٣:٤٠١٩:٣٩:٣٤١٩:٥٧:٣٢٠٠:٢٠:٤٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠١:٥٨٠٦:٢٧:١٢١٣:٠٣:٢٩١٩:٤٠:١٥١٩:٥٨:١٦٠٠:٢٠:٢٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٠:٤٠٠٦:٢٦:١٠١٣:٠٣:١٩١٩:٤٠:٥٦١٩:٥٨:٥٩٠٠:٢٠:١٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:٢٤٠٦:٢٥:٠٩١٣:٠٣:٠٩١٩:٤١:٣٧١٩:٥٩:٤٣٠٠:١٩:٥٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:٠٨٠٦:٢٤:٠٨١٣:٠٢:٥٩١٩:٤٢:١٩٢٠:٠٠:٢٦٠٠:١٩:٣٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٥٣٠٦:٢٣:٠٨١٣:٠٢:٥٠١٩:٤٣:٠٠٢٠:٠١:١٠٠٠:١٩:١٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٣٨٠٦:٢٢:١٠١٣:٠٢:٤٢١٩:٤٣:٤٢٢٠:٠١:٥٤٠٠:١٩:٠٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٢٥٠٦:٢١:١٢١٣:٠٢:٣٤١٩:٤٤:٢٣٢٠:٠٢:٣٨٠٠:١٨:٤٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٣:١٢٠٦:٢٠:١٦١٣:٠٢:٢٧١٩:٤٥:٠٥٢٠:٠٣:٢٢٠٠:١٨:٣٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٠٠٠٦:١٩:٢٠١٣:٠٢:٢٠١٩:٤٥:٤٦٢٠:٠٤:٠٦٠٠:١٨:١٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٤٩٠٦:١٨:٢٥١٣:٠٢:١٣١٩:٤٦:٢٨٢٠:٠٤:٥١٠٠:١٨:٠٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٣٩٠٦:١٧:٣٢١٣:٠٢:٠٨١٩:٤٧:١٠٢٠:٠٥:٣٥٠٠:١٧:٥٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٣٠٠٦:١٦:٤٠١٣:٠٢:٠٣١٩:٤٧:٥٢٢٠:٠٦:١٩٠٠:١٧:٣٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٢٢٠٦:١٥:٤٨١٣:٠١:٥٨١٩:٤٨:٣٤٢٠:٠٧:٠٤٠٠:١٧:٢٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٦:١٦٠٦:١٤:٥٨١٣:٠١:٥٤١٩:٤٩:١٥٢٠:٠٧:٤٨٠٠:١٧:١٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٥:١٠٠٦:١٤:١٠١٣:٠١:٥١١٩:٤٩:٥٧٢٠:٠٨:٣٢٠٠:١٧:٠١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٠٥٠٦:١٣:٢٢١٣:٠١:٤٨١٩:٥٠:٣٩٢٠:٠٩:١٧٠٠:١٦:٥٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٠٢٠٦:١٢:٣٦١٣:٠١:٤٦١٩:٥١:٢٠٢٠:١٠:٠١٠٠:١٦:٤٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٠٠٠٦:١١:٥٠١٣:٠١:٤٤١٩:٥٢:٠٢٢٠:١٠:٤٥٠٠:١٦:٣٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٥٩٠٦:١١:٠٦١٣:٠١:٤٣١٩:٥٢:٤٣٢٠:١١:٢٩٠٠:١٦:٢١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر گوشکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر گوشکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر گوشکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گوشکی

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر گوشکی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر گوشکی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گوشکی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر گوشکی

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر گوشکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر گوشکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر گوشکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر گوشکی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گوشکی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر گوشکی

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر گوشکی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گوشکی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر گوشکی

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر گوشکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر گوشکی شهر گوشکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر گوشکی شهر گوشکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر گوشکی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گوشکی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر گوشکی

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر گوشکی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گوشکی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر گوشکی

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٦٠٦:٠١:٠٤١٣:٠٧:١٤٢٠:١٣:٢٤٢٠:٣٣:١٣٠٠:١٨:٣٧
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥١٠٦:٠١:١٨١٣:٠٧:٢٧٢٠:١٣:٣٥٢٠:٣٣:٢٤٠٠:١٨:٥١
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٧٠٦:٠١:٣٣١٣:٠٧:٤٠٢٠:١٣:٤٥٢٠:٣٣:٣٤٠٠:١٩:٠٥
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٥٠٦:٠١:٤٩١٣:٠٧:٥٣٢٠:١٣:٥٤٢٠:٣٣:٤٣٠٠:١٩:١٩
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٥٠٦:٠٢:٠٧١٣:٠٨:٠٦٢٠:١٤:٠٢٢٠:٣٣:٤٩٠٠:١٩:٣٤
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٦٠٦:٠٢:٢٦١٣:٠٨:١٩٢٠:١٤:٠٨٢٠:٣٣:٥٥٠٠:١٩:٤٩
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٠٠٦:٠٢:٤٥١٣:٠٨:٣١٢٠:١٤:١٢٢٠:٣٣:٥٩٠٠:٢٠:٠٤
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٥٠٦:٠٣:٠٦١٣:٠٨:٤٣٢٠:١٤:١٥٢٠:٣٤:٠١٠٠:٢٠:١٨
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٢٠٦:٠٣:٢٨١٣:٠٨:٥٥٢٠:١٤:١٧٢٠:٣٤:٠٢٠٠:٢٠:٣٣
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٠٠٦:٠٣:٥٠١٣:٠٩:٠٧٢٠:١٤:١٧٢٠:٣٤:٠١٠٠:٢٠:٤٩
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٠٠٦:٠٤:١٤١٣:٠٩:١٩٢٠:١٤:١٦٢٠:٣٣:٥٩٠٠:٢١:٠٤
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٢٠٦:٠٤:٣٩١٣:٠٩:٣٠٢٠:١٤:١٣٢٠:٣٣:٥٥٠٠:٢١:١٩
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٥٠٦:٠٥:٠٤١٣:٠٩:٤١٢٠:١٤:٠٨٢٠:٣٣:٤٩٠٠:٢١:٣٤
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٠٠٦:٠٥:٣١١٣:٠٩:٥١٢٠:١٤:٠٢٢٠:٣٣:٤٢٠٠:٢١:٤٩
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٦٠٦:٠٥:٥٨١٣:١٠:٠٢٢٠:١٣:٥٥٢٠:٣٣:٣٣٠٠:٢٢:٠٤
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٣٠٦:٠٦:٢٦١٣:١٠:١٢٢٠:١٣:٤٦٢٠:٣٣:٢٣٠٠:٢٢:١٩
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٢٠٦:٠٦:٥٥١٣:١٠:٢١٢٠:١٣:٣٦٢٠:٣٣:١١٠٠:٢٢:٣٤
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٢٠٦:٠٧:٢٥١٣:١٠:٣٠٢٠:١٣:٢٤٢٠:٣٢:٥٧٠٠:٢٢:٤٨
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٣٠٦:٠٧:٥٥١٣:١٠:٣٩٢٠:١٣:١٠٢٠:٣٢:٤٢٠٠:٢٣:٠٣
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٥٠٦:٠٨:٢٦١٣:١٠:٤٨٢٠:١٢:٥٥٢٠:٣٢:٢٥٠٠:٢٣:١٧
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٩٠٦:٠٨:٥٨١٣:١٠:٥٥٢٠:١٢:٣٩٢٠:٣٢:٠٧٠٠:٢٣:٣١
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٤٠٦:٠٩:٣٠١٣:١١:٠٣٢٠:١٢:٢١٢٠:٣١:٤٧٠٠:٢٣:٤٥
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٠٠٦:١٠:٠٣١٣:١١:١٠٢٠:١٢:٠١٢٠:٣١:٢٦٠٠:٢٣:٥٩
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٦٠٦:١٠:٣٧١٣:١١:١٧٢٠:١١:٤٠٢٠:٣١:٠٣٠٠:٢٤:١٢
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٤٠٦:١١:١١١٣:١١:٢٣٢٠:١١:١٨٢٠:٣٠:٣٨٠٠:٢٤:٢٥
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٢٠٦:١١:٤٥١٣:١١:٢٨٢٠:١٠:٥٤٢٠:٣٠:١٢٠٠:٢٤:٣٨
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٢٠٦:١٢:٢١١٣:١١:٣٣٢٠:١٠:٢٨٢٠:٢٩:٤٤٠٠:٢٤:٥٠
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:١٢٠٦:١٢:٥٦١٣:١١:٣٨٢٠:١٠:٠١٢٠:٢٩:١٥٠٠:٢٥:٠٢
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٠٣٠٦:١٣:٣٢١٣:١١:٤٢٢٠:٠٩:٣٣٢٠:٢٨:٤٤٠٠:٢٥:١٤
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٥٤٠٦:١٤:٠٩١٣:١١:٤٦٢٠:٠٩:٠٣٢٠:٢٨:١٢٠٠:٢٥:٢٥
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٤٦٠٦:١٤:٤٥١٣:١١:٤٩٢٠:٠٨:٣٢٢٠:٢٧:٣٩٠٠:٢٥:٣٥

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر گوشکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر گوشکی شهر گوشکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر گوشکی شهر گوشکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر گوشکی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گوشکی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر گوشکی

گوشکی روستایی از توابع بخش خانمیرزا شهرستان لردگان در استان چهارمحال و بختیاری ایران است

شهر گوشکی در ویکیپدیا

شهر گوشکی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر گوشکی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر گوشکی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر گوشکی بر روی نقشه

شهر گوشکی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر گوشکی

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر گوشکی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر گوشکی
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر گوشکی + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر گوشکی + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر گوشکی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر گوشکی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر گوشکی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر گوشکی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر گوشکی رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گوشکی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گوشکی
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ گوشکی دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ گوشکی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق گوشکی
زمان پخش اذان زنده به افق گوشکی
افق شرعی امروز فردا گوشکی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گوشکی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر گوشکی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو