جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر گوشکی

لردگان | چهارمحال و بختیاری | ایران

اوقات شرعی امروز گوشکی


اذان صبح: ٠٥:٣١:٢٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٦:٥٠
اذان ظهر: ١٢:٠٠:١٥
غروب آفتاب: ١٧:٠٣:٣٦
اذان مغرب: ١٧:٢٢:٤٣
نیمه شب: ٢٣:١٧:٤٩

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر گوشکی (شهرستان لردگان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ شهر گوشکی)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر گوشکی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر گوشکی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ساموئل اسمایلز
ما، بیشتر از شكست‌هایمان می‌آموزیم تا از كامیابی‌ها. بیشتر با دریافتن اینكه چه كاری نباید انجام دهیم، درمی‌یابیم كه چه كاری باید انجام دهیم و شاید كسی كه هرگز مرتكب اشتباهی نشده، هرگز چیزی كشف نكرده است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر گوشکی

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر گوشکی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر گوشکی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر گوشکی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر گوشکی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گوشکی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠١:٣٩٠٦:٢٦:٥٨١٣:٠٣:٢٧١٩:٤٠:٢٥١٩:٥٨:٢٧٠٠:٢٠:٢٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٠:٢٢٠٦:٢٥:٥٦١٣:٠٣:١٧١٩:٤١:٠٧١٩:٥٩:١٠٠٠:٢٠:٠٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:٠٦٠٦:٢٤:٥٥١٣:٠٣:٠٧١٩:٤١:٤٨١٩:٥٩:٥٤٠٠:١٩:٤٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:٥٠٠٦:٢٣:٥٤١٣:٠٢:٥٨١٩:٤٢:٣٠٢٠:٠٠:٣٨٠٠:١٩:٣٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٦:٣٥٠٦:٢٢:٥٥١٣:٠٢:٤٩١٩:٤٣:١١٢٠:٠١:٢٢٠٠:١٩:١٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٥:٢١٠٦:٢١:٥٧١٣:٠٢:٤١١٩:٤٣:٥٣٢٠:٠٢:٠٦٠٠:١٩:٠١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٤:٠٨٠٦:٢٠:٥٩١٣:٠٢:٣٣١٩:٤٤:٣٥٢٠:٠٢:٥٠٠٠:١٨:٤٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٥٦٠٦:٢٠:٠٣١٣:٠٢:٢٦١٩:٤٥:١٦٢٠:٠٣:٣٥٠٠:١٨:٣٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥١:٤٤٠٦:١٩:٠٨١٣:٠٢:١٩١٩:٤٥:٥٨٢٠:٠٤:١٩٠٠:١٨:١٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٣٣٠٦:١٨:١٤١٣:٠٢:١٣١٩:٤٦:٤٠٢٠:٠٥:٠٣٠٠:١٨:٠٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٢٤٠٦:١٧:٢٠١٣:٠٢:٠٨١٩:٤٧:٢١٢٠:٠٥:٤٧٠٠:١٧:٤٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٨:١٥٠٦:١٦:٢٨١٣:٠٢:٠٣١٩:٤٨:٠٣٢٠:٠٦:٣١٠٠:١٧:٣٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٠٧٠٦:١٥:٣٧١٣:٠١:٥٨١٩:٤٨:٤٥٢٠:٠٧:١٦٠٠:١٧:٢٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٠٠٠٦:١٤:٤٧١٣:٠١:٥٤١٩:٤٩:٢٦٢٠:٠٨:٠٠٠٠:١٧:١١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٥٥٠٦:١٣:٥٩١٣:٠١:٥١١٩:٥٠:٠٨٢٠:٠٨:٤٤٠٠:١٦:٥٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٥١٠٦:١٣:١١١٣:٠١:٤٨١٩:٥٠:٤٩٢٠:٠٩:٢٨٠٠:١٦:٤٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٤٧٠٦:١٢:٢٥١٣:٠١:٤٦١٩:٥١:٣١٢٠:١٠:١٢٠٠:١٦:٣٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٤٥٠٦:١١:٤٠١٣:٠١:٤٤١٩:٥٢:١٢٢٠:١٠:٥٦٠٠:١٦:٢٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:٤٥٠٦:١٠:٥٦١٣:٠١:٤٣١٩:٥٢:٥٣٢٠:١١:٤٠٠٠:١٦:١٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٤٥٠٦:١٠:١٤١٣:٠١:٤٢١٩:٥٣:٣٤٢٠:١٢:٢٣٠٠:١٦:١١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٤٧٠٦:٠٩:٣٣١٣:٠١:٤٢١٩:٥٤:١٥٢٠:١٣:٠٧٠٠:١٦:٠٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:٥١٠٦:٠٨:٥٣١٣:٠١:٤٣١٩:٥٤:٥٦٢٠:١٣:٥٠٠٠:١٥:٥٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:٥٦٠٦:٠٨:١٤١٣:٠١:٤٤١٩:٥٥:٣٧٢٠:١٤:٣٣٠٠:١٥:٤٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:٠٢٠٦:٠٧:٣٧١٣:٠١:٤٦١٩:٥٦:١٧٢٠:١٥:١٦٠٠:١٥:٤٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:١٠٠٦:٠٧:٠٢١٣:٠١:٤٩١٩:٥٦:٥٧٢٠:١٥:٥٩٠٠:١٥:٣٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:١٩٠٦:٠٦:٢٧١٣:٠١:٥٢١٩:٥٧:٣٧٢٠:١٦:٤١٠٠:١٥:٣٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:٣٠٠٦:٠٥:٥٤١٣:٠١:٥٥١٩:٥٨:١٧٢٠:١٧:٢٣٠٠:١٥:٣٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٢:٤٢٠٦:٠٥:٢٣١٣:٠١:٥٩١٩:٥٨:٥٦٢٠:١٨:٠٤٠٠:١٥:٢٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣١:٥٧٠٦:٠٤:٥٣١٣:٠٢:٠٤١٩:٥٩:٣٥٢٠:١٨:٤٥٠٠:١٥:٢٣
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣١:١٢٠٦:٠٤:٢٤١٣:٠٢:٠٩٢٠:٠٠:١٣٢٠:١٩:٢٦٠٠:١٥:٢١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گوشکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گوشکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گوشکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گوشکی

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر گوشکی

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش شهر گوشکی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گوشکی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر گوشکی

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٥:١٩:٤٩٠٦:٤٣:٥٣١١:٥٣:٠٨١٧:٠٢:١٠١٧:٢٠:٥٥٢٣:١١:٢٢
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٥:٢٠:٣٣٠٦:٤٤:٤٤١١:٥٣:٢٩١٧:٠٢:٠١١٧:٢٠:٤٨٢٣:١١:٣٩
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٥:٢١:١٧٠٦:٤٥:٣٤١١:٥٣:٥٠١٧:٠١:٥٤١٧:٢٠:٤٣٢٣:١١:٥٧
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٥:٢٢:٠١٠٦:٤٦:٢٤١١:٥٤:١٢١٧:٠١:٤٨١٧:٢٠:٣٩٢٣:١٢:١٦
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٥:٢٢:٤٤٠٦:٤٧:١٤١١:٥٤:٣٥١٧:٠١:٤٥١٧:٢٠:٣٧٢٣:١٢:٣٦
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٥:٢٣:٢٨٠٦:٤٨:٠٢١١:٥٤:٥٨١٧:٠١:٤٣١٧:٢٠:٣٧٢٣:١٢:٥٧
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٥:٢٤:١٠٠٦:٤٨:٥١١١:٥٥:٢٢١٧:٠١:٤٣١٧:٢٠:٣٨٢٣:١٣:١٨
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٥:٢٤:٥٣٠٦:٤٩:٣٨١١:٥٥:٤٦١٧:٠١:٤٤١٧:٢٠:٤١٢٣:١٣:٣٩
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٥:٢٥:٣٤٠٦:٥٠:٢٥١١:٥٦:١١١٧:٠١:٤٨١٧:٢٠:٤٦٢٣:١٤:٠٢
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:٢٦:١٦٠٦:٥١:١١١١:٥٦:٣٦١٧:٠١:٥٣١٧:٢٠:٥٢٢٣:١٤:٢٥
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:٢٦:٥٧٠٦:٥١:٥٧١١:٥٧:٠٢١٧:٠٢:٠٠١٧:٢١:٠١٢٣:١٤:٤٩
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:٢٧:٣٧٠٦:٥٢:٤١١١:٥٧:٢٩١٧:٠٢:٠٨١٧:٢١:١٠٢٣:١٥:١٣
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:٢٨:١٧٠٦:٥٣:٢٥١١:٥٧:٥٥١٧:٠٢:١٩١٧:٢١:٢٢٢٣:١٥:٣٨
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:٢٨:٥٦٠٦:٥٤:٠٨١١:٥٨:٢٣١٧:٠٢:٣١١٧:٢١:٣٥٢٣:١٦:٠٣
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:٢٩:٣٥٠٦:٥٤:٥٠١١:٥٨:٥٠١٧:٠٢:٤٥١٧:٢١:٤٩٢٣:١٦:٢٩
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:٣٠:١٣٠٦:٥٥:٣١١١:٥٩:١٨١٧:٠٣:٠٠١٧:٢٢:٠٦٢٣:١٦:٥٥
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:٣٠:٥٠٠٦:٥٦:١١١١:٥٩:٤٦١٧:٠٣:١٧١٧:٢٢:٢٤٢٣:١٧:٢٢
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:٣١:٢٧٠٦:٥٦:٥٠١٢:٠٠:١٥١٧:٠٣:٣٦١٧:٢٢:٤٣٢٣:١٧:٤٩
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:٣٢:٠٣٠٦:٥٧:٢٨١٢:٠٠:٤٤١٧:٠٣:٥٦١٧:٢٣:٠٤٢٣:١٨:١٧
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٣٢:٣٨٠٦:٥٨:٠٥١٢:٠١:١٣١٧:٠٤:١٩١٧:٢٣:٢٧٢٣:١٨:٤٥
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٣٣:١٢٠٦:٥٨:٤١١٢:٠١:٤٢١٧:٠٤:٤٢١٧:٢٣:٥١٢٣:١٩:١٤
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٣٣:٤٥٠٦:٥٩:١٥١٢:٠٢:١٢١٧:٠٥:٠٧١٧:٢٤:١٦٢٣:١٩:٤٢
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٣٤:١٧٠٦:٥٩:٤٨١٢:٠٢:٤٢١٧:٠٥:٣٤١٧:٢٤:٤٣٢٣:٢٠:١٢
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٣٤:٤٩٠٧:٠٠:٢٠١٢:٠٣:١٢١٧:٠٦:٠٢١٧:٢٥:١٢٢٣:٢٠:٤١
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٣٥:١٩٠٧:٠٠:٥١١٢:٠٣:٤١١٧:٠٦:٣٢١٧:٢٥:٤١٢٣:٢١:١١
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:٣٥:٤٩٠٧:٠١:٢٠١٢:٠٤:١١١٧:٠٧:٠٣١٧:٢٦:١٣٢٣:٢١:٤٠
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:٣٦:١٧٠٧:٠١:٤٨١٢:٠٤:٤١١٧:٠٧:٣٦١٧:٢٦:٤٥٢٣:٢٢:١٠
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:٣٦:٤٥٠٧:٠٢:١٤١٢:٠٥:١١١٧:٠٨:١٠١٧:٢٧:١٩٢٣:٢٢:٤١
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:٣٧:١١٠٧:٠٢:٤٠١٢:٠٥:٤١١٧:٠٨:٤٥١٧:٢٧:٥٤٢٣:٢٣:١١
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:٣٧:٣٦٠٧:٠٣:٠٣١٢:٠٦:١١١٧:٠٩:٢٢١٧:٢٨:٣٠٢٣:٢٣:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر گوشکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر گوشکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر گوشکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر گوشکی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گوشکی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر گوشکی

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش شهر گوشکی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گوشکی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر گوشکی

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٢١٠٦:٣٨:٤٤١١:٥١:٢٠١٧:٠٣:٤١١٧:٢٢:١٥٢٣:٠٩:٥٣
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٦٠٦:٣٩:٣٦١١:٥١:٣٦١٧:٠٣:٢١١٧:٢١:٥٧٢٣:١٠:٠٦
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٥١٠٦:٤٠:٢٨١١:٥١:٥٣١٧:٠٣:٠٤١٧:٢١:٤١٢٣:١٠:٢٠
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٦٠٦:٤١:٢٠١١:٥٢:١١١٧:٠٢:٤٨١٧:٢١:٢٧٢٣:١٠:٣٤
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٠٠٦:٤٢:١١١١:٥٢:٢٩١٧:٠٢:٣٣١٧:٢١:١٥٢٣:١٠:٤٩
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٥٠٦:٤٣:٠٢١١:٥٢:٤٨١٧:٠٢:٢١١٧:٢١:٠٤٢٣:١١:٠٥
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٩٠٦:٤٣:٥٣١١:٥٣:٠٨١٧:٠٢:١٠١٧:٢٠:٥٥٢٣:١١:٢٢
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٣٠٦:٤٤:٤٤١١:٥٣:٢٩١٧:٠٢:٠١١٧:٢٠:٤٨٢٣:١١:٣٩
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:١٧٠٦:٤٥:٣٤١١:٥٣:٥٠١٧:٠١:٥٤١٧:٢٠:٤٣٢٣:١١:٥٧
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠١٠٦:٤٦:٢٤١١:٥٤:١٢١٧:٠١:٤٨١٧:٢٠:٣٩٢٣:١٢:١٦
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٤٠٦:٤٧:١٤١١:٥٤:٣٥١٧:٠١:٤٥١٧:٢٠:٣٧٢٣:١٢:٣٦
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٨٠٦:٤٨:٠٢١١:٥٤:٥٨١٧:٠١:٤٣١٧:٢٠:٣٧٢٣:١٢:٥٧
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٠٠٦:٤٨:٥١١١:٥٥:٢٢١٧:٠١:٤٣١٧:٢٠:٣٨٢٣:١٣:١٨
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٣٠٦:٤٩:٣٨١١:٥٥:٤٦١٧:٠١:٤٤١٧:٢٠:٤١٢٣:١٣:٣٩
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٤٠٦:٥٠:٢٥١١:٥٦:١١١٧:٠١:٤٨١٧:٢٠:٤٦٢٣:١٤:٠٢
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٦٠٦:٥١:١١١١:٥٦:٣٦١٧:٠١:٥٣١٧:٢٠:٥٢٢٣:١٤:٢٥
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٧٠٦:٥١:٥٧١١:٥٧:٠٢١٧:٠٢:٠٠١٧:٢١:٠١٢٣:١٤:٤٩
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٧٠٦:٥٢:٤١١١:٥٧:٢٩١٧:٠٢:٠٨١٧:٢١:١٠٢٣:١٥:١٣
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٧٠٦:٥٣:٢٥١١:٥٧:٥٥١٧:٠٢:١٩١٧:٢١:٢٢٢٣:١٥:٣٨
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥٦٠٦:٥٤:٠٨١١:٥٨:٢٣١٧:٠٢:٣١١٧:٢١:٣٥٢٣:١٦:٠٣
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣٥٠٦:٥٤:٥٠١١:٥٨:٥٠١٧:٠٢:٤٥١٧:٢١:٤٩٢٣:١٦:٢٩
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٣٠٦:٥٥:٣١١١:٥٩:١٨١٧:٠٣:٠٠١٧:٢٢:٠٦٢٣:١٦:٥٥
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٠٠٦:٥٦:١١١١:٥٩:٤٦١٧:٠٣:١٧١٧:٢٢:٢٤٢٣:١٧:٢٢
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٧٠٦:٥٦:٥٠١٢:٠٠:١٥١٧:٠٣:٣٦١٧:٢٢:٤٣٢٣:١٧:٤٩
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٣٠٦:٥٧:٢٨١٢:٠٠:٤٤١٧:٠٣:٥٦١٧:٢٣:٠٤٢٣:١٨:١٧
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣٨٠٦:٥٨:٠٥١٢:٠١:١٣١٧:٠٤:١٩١٧:٢٣:٢٧٢٣:١٨:٤٥
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٢٠٦:٥٨:٤١١٢:٠١:٤٢١٧:٠٤:٤٢١٧:٢٣:٥١٢٣:١٩:١٤
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤٥٠٦:٥٩:١٥١٢:٠٢:١٢١٧:٠٥:٠٧١٧:٢٤:١٦٢٣:١٩:٤٢
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٧٠٦:٥٩:٤٨١٢:٠٢:٤٢١٧:٠٥:٣٤١٧:٢٤:٤٣٢٣:٢٠:١٢
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤٩٠٧:٠٠:٢٠١٢:٠٣:١٢١٧:٠٦:٠٢١٧:٢٥:١٢٢٣:٢٠:٤١

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر گوشکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر گوشکی شهر گوشکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر گوشکی شهر گوشکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر گوشکی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گوشکی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر گوشکی

گوشکی روستایی از توابع بخش خانمیرزا شهرستان لردگان در استان چهارمحال و بختیاری ایران است

شهر گوشکی در ویکیپدیا

شهر گوشکی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر گوشکی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر گوشکی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر گوشکی بر روی نقشه

شهر گوشکی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر گوشکی

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر گوشکی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر گوشکی
اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر گوشکی + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ شهر گوشکی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر گوشکی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر گوشکی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر گوشکی رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گوشکی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ گوشکی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گوشکی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گوشکی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق گوشکی
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گوشکی
زمان پخش اذان آنلاین به افق گوشکی
زمان پخش اذان زنده به افق گوشکی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر گوشکی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو