جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای گوشه محسن ابن علی

شیروان | بروجرد | لرستان | ایران

اوقات شرعی امروز گوشه محسن ابن علی


اذان صبح: ٠٥:٣٦:٠٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٨:٣٠
اذان ظهر: ١٣:٠٨:٥٣
غروب آفتاب: ١٩:١٨:٤٣
اذان مغرب: ١٩:٣٦:٢٤
نیمه شب: ٠٠:٢٧:٤٨

سه شنبه ٢٦ شهریور ١٣٩٨
١٧ محرم ١٤٤١ قمری
١٧ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گوشه محسن ابن علی (شهرستان بروجرد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ شهریور ٩٨ روستای گوشه محسن ابن علی)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای گوشه محسن ابن علی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گوشه محسن ابن علی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

لئوبوسكالیا
عشق، همیشه به دست آمدنی‌ست. باید پرسید آیا آنقدر خواهان آن هستیم كه رنج جست‌و‌جو و تكاپوی سخت روح را بر خود هموار كنیم، یا فقط خودمان را سر كار گذاشته‌ایم؟

اوقات شرعی ماه جاری روستای گوشه محسن ابن علی

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گوشه محسن ابن علی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گوشه محسن ابن علی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای گوشه محسن ابن علی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گوشه محسن ابن علی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گوشه محسن ابن علی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠١:٥٧٠٦:٣٠:٣٧١٣:١٢:٠١١٩:٥٣:٥٦٢٠:١٢:٣٣٠٠:٢٧:١٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:٣٥٠٦:٢٩:٣٢١٣:١١:٥٢١٩:٥٤:٤٢٢٠:١٣:٢٢٠٠:٢٦:٥٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:١٣٠٦:٢٨:٢٩١٣:١١:٤٣١٩:٥٥:٢٨٢٠:١٤:١١٠٠:٢٦:٤٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٧:٥٣٠٦:٢٧:٢٦١٣:١١:٣٥١٩:٥٦:١٥٢٠:١٥:٠٠٠٠:٢٦:٢٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٦:٣٣٠٦:٢٦:٢٤١٣:١١:٢٧١٩:٥٧:٠١٢٠:١٥:٤٨٠٠:٢٦:٠٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٥:١٤٠٦:٢٥:٢٣١٣:١١:٢٠١٩:٥٧:٤٧٢٠:١٦:٣٧٠٠:٢٥:٥١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٣:٥٥٠٦:٢٤:٢٣١٣:١١:١٣١٩:٥٨:٣٣٢٠:١٧:٢٦٠٠:٢٥:٣٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٣٨٠٦:٢٣:٢٥١٣:١١:٠٧١٩:٥٩:١٩٢٠:١٨:١٥٠٠:٢٥:٢١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥١:٢٢٠٦:٢٢:٢٧١٣:١١:٠٢٢٠:٠٠:٠٥٢٠:١٩:٠٤٠٠:٢٥:٠٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٠٧٠٦:٢١:٣١١٣:١٠:٥٦٢٠:٠٠:٥١٢٠:١٩:٥٣٠٠:٢٤:٥٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٨:٥٣٠٦:٢٠:٣٥١٣:١٠:٥٢٢٠:٠١:٣٧٢٠:٢٠:٤١٠٠:٢٤:٣٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٧:٣٩٠٦:١٩:٤١١٣:١٠:٤٨٢٠:٠٢:٢٣٢٠:٢١:٣٠٠٠:٢٤:٢٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٦:٢٧٠٦:١٨:٤٨١٣:١٠:٤٥٢٠:٠٣:٠٩٢٠:٢٢:١٩٠٠:٢٤:١٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٥:١٧٠٦:١٧:٥٧١٣:١٠:٤٢٢٠:٠٣:٥٤٢٠:٢٣:٠٧٠٠:٢٤:٠١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٤:٠٧٠٦:١٧:٠٦١٣:١٠:٣٩٢٠:٠٤:٤٠٢٠:٢٣:٥٥٠٠:٢٣:٤٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٥٩٠٦:١٦:١٧١٣:١٠:٣٨٢٠:٠٥:٢٥٢٠:٢٤:٤٣٠٠:٢٣:٣٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤١:٥٢٠٦:١٥:٣٠١٣:١٠:٣٧٢٠:٠٦:١٠٢٠:٢٥:٣١٠٠:٢٣:٢٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٠:٤٦٠٦:١٤:٤٣١٣:١٠:٣٦٢٠:٠٦:٥٥٢٠:٢٦:١٩٠٠:٢٣:١٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٩:٤٢٠٦:١٣:٥٨١٣:١٠:٣٦٢٠:٠٧:٤٠٢٠:٢٧:٠٧٠٠:٢٣:١٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٨:٣٩٠٦:١٣:١٥١٣:١٠:٣٧٢٠:٠٨:٢٤٢٠:٢٧:٥٤٠٠:٢٣:٠١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٧:٣٨٠٦:١٢:٣٣١٣:١٠:٣٨٢٠:٠٩:٠٩٢٠:٢٨:٤١٠٠:٢٢:٥٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:٣٨٠٦:١١:٥٢١٣:١٠:٤٠٢٠:٠٩:٥٣٢٠:٢٩:٢٨٠٠:٢٢:٤٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:٤٠٠٦:١١:١٣١٣:١٠:٤٢٢٠:١٠:٣٦٢٠:٣٠:١٤٠٠:٢٢:٤٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:٤٤٠٦:١٠:٣٥١٣:١٠:٤٥٢٠:١١:١٩٢٠:٣١:٠٠٠٠:٢٢:٣٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:٤٩٠٦:٠٩:٥٨١٣:١٠:٤٩٢٠:١٢:٠٢٢٠:٣١:٤٦٠٠:٢٢:٢٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٢:٥٦٠٦:٠٩:٢٤١٣:١٠:٥٣٢٠:١٢:٤٥٢٠:٣٢:٣١٠٠:٢٢:٢٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:٠٤٠٦:٠٨:٥٠١٣:١٠:٥٨٢٠:١٣:٢٧٢٠:٣٣:١٥٠٠:٢٢:٢١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣١:١٤٠٦:٠٨:١٨١٣:١١:٠٣٢٠:١٤:٠٨٢٠:٣٣:٥٩٠٠:٢٢:١٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٠:٢٧٠٦:٠٧:٤٨١٣:١١:٠٨٢٠:١٤:٤٩٢٠:٣٤:٤٣٠٠:٢٢:١٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گوشه محسن ابن علی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گوشه محسن ابن علی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گوشه محسن ابن علی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گوشه محسن ابن علی

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای گوشه محسن ابن علی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای گوشه محسن ابن علی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گوشه محسن ابن علی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای گوشه محسن ابن علی

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای گوشه محسن ابن علی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای گوشه محسن ابن علی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای گوشه محسن ابن علی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گوشه محسن ابن علی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گوشه محسن ابن علی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای گوشه محسن ابن علی

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای گوشه محسن ابن علی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گوشه محسن ابن علی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای گوشه محسن ابن علی

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:١٩٠٦:٤١:٢٧١٣:١٦:٥٩١٩:٥١:٥٩٢٠:١٠:١٧٠٠:٣٣:٣٨
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:١٦٠٦:٤٢:٠٩١٣:١٦:٤٣١٩:٥٠:٤٦٢٠:٠٩:٠١٠٠:٣٣:٢٩
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:١٣٠٦:٤٢:٥١١٣:١٦:٢٧١٩:٤٩:٣١٢٠:٠٧:٤٥٠٠:٣٣:٢٠
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:١٠٠٦:٤٣:٣٢١٣:١٦:١٠١٩:٤٨:١٦٢٠:٠٦:٢٨٠٠:٣٣:١١
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٥٠٦:٤٤:١٤١٣:١٥:٥٣١٩:٤٧:٠١٢٠:٠٥:١٠٠٠:٣٣:٠١
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٠١٠٦:٤٤:٥٦١٣:١٥:٣٦١٩:٤٥:٤٤٢٠:٠٣:٥٢٠٠:٣٢:٥٠
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٦٠٦:٤٥:٣٧١٣:١٥:١٨١٩:٤٤:٢٧٢٠:٠٢:٣٣٠٠:٣٢:٣٩
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥١٠٦:٤٦:١٨١٣:١٥:٠٠١٩:٤٣:١٠٢٠:٠١:١٣٠٠:٣٢:٢٨
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٥٠٦:٤٦:٥٩١٣:١٤:٤٢١٩:٤١:٥٢١٩:٥٩:٥٤٠٠:٣٢:١٦
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٩٠٦:٤٧:٤١١٣:١٤:٢٣١٩:٤٠:٣٣١٩:٥٨:٣٣٠٠:٣٢:٠٣
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٣٠٦:٤٨:٢٢١٣:١٤:٠٤١٩:٣٩:١٤١٩:٥٧:١٢٠٠:٣١:٥٠
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٦٠٦:٤٩:٠٣١٣:١٣:٤٥١٩:٣٧:٥٤١٩:٥٥:٥١٠٠:٣١:٣٦
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٨٠٦:٤٩:٤٣١٣:١٣:٢٥١٩:٣٦:٣٤١٩:٥٤:٢٩٠٠:٣١:٢٢
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:١١٠٦:٥٠:٢٤١٣:١٣:٠٥١٩:٣٥:١٤١٩:٥٣:٠٧٠٠:٣١:٠٨
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٢٠٦:٥١:٠٥١٣:١٢:٤٥١٩:٣٣:٥٣١٩:٥١:٤٥٠٠:٣٠:٥٣
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٤٠٦:٥١:٤٦١٣:١٢:٢٥١٩:٣٢:٣١١٩:٥٠:٢٢٠٠:٣٠:٣٨
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٤٠٦:٥٢:٢٦١٣:١٢:٠٤١٩:٣١:١٠١٩:٤٨:٥٩٠٠:٣٠:٢٢
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣٥٠٦:٥٣:٠٧١٣:١١:٤٣١٩:٢٩:٤٨١٩:٤٧:٣٦٠٠:٣٠:٠٦
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢٥٠٦:٥٣:٤٧١٣:١١:٢٢١٩:٢٨:٢٥١٩:٤٦:١٢٠٠:٢٩:٥٠
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:١٥٠٦:٥٤:٢٧١٣:١١:٠١١٩:٢٧:٠٣١٩:٤٤:٤٩٠٠:٢٩:٣٣
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٤٠٦:٥٥:٠٨١٣:١٠:٤٠١٩:٢٥:٤٠١٩:٤٣:٢٥٠٠:٢٩:١٦
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥٣٠٦:٥٥:٤٨١٣:١٠:١٩١٩:٢٤:١٧١٩:٤٢:٠١٠٠:٢٨:٥٩
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤٢٠٦:٥٦:٢٩١٣:٠٩:٥٧١٩:٢٢:٥٤١٩:٤٠:٣٧٠٠:٢٨:٤٢
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٣٠٠٦:٥٧:٠٩١٣:٠٩:٣٦١٩:٢١:٣٠١٩:٣٩:١٢٠٠:٢٨:٢٤
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:١٨٠٦:٥٧:٥٠١٣:٠٩:١٤١٩:٢٠:٠٧١٩:٣٧:٤٨٠٠:٢٨:٠٦
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٠٥٠٦:٥٨:٣٠١٣:٠٨:٥٣١٩:١٨:٤٣١٩:٣٦:٢٤٠٠:٢٧:٤٨
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٥٣٠٦:٥٩:١١١٣:٠٨:٣١١٩:١٧:٢٠١٩:٣٥:٠٠٠٠:٢٧:٣٠
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٤٠٠٦:٥٩:٥٢١٣:٠٨:١٠١٩:١٥:٥٦١٩:٣٣:٣٦٠٠:٢٧:١١
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٢٧٠٧:٠٠:٣٢١٣:٠٧:٤٨١٩:١٤:٣٣١٩:٣٢:١١٠٠:٢٦:٥٣
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:١٣٠٧:٠١:١٣١٣:٠٧:٢٧١٩:١٣:٠٩١٩:٣٠:٤٧٢٣:٥٦:٣٤
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٠:٠٠٠٦:٠١:٥٤١٢:٠٧:٠٦١٨:١١:٤٦١٨:٢٩:٢٤٢٣:٢٦:١٦

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای گوشه محسن ابن علی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای گوشه محسن ابن علی روستای گوشه محسن ابن علی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای گوشه محسن ابن علی روستای گوشه محسن ابن علی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گوشه محسن ابن علی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گوشه محسن ابن علی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گوشه محسن ابن علی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گوشه محسن ابن علی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گوشه محسن ابن علی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گوشه محسن ابن علی

روستای گوشه محسن ابن علی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گوشه محسن ابن علی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گوشه محسن ابن علی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گوشه محسن ابن علی
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای گوشه محسن ابن علی + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای گوشه محسن ابن علی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گوشه محسن ابن علی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گوشه محسن ابن علی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گوشه محسن ابن علی رسیده اید.

جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ گوشه محسن ابن علی دانلود pdf
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ گوشه محسن ابن علی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا گوشه محسن ابن علی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق گوشه محسن ابن علی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق گوشه محسن ابن علی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گوشه محسن ابن علی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گوشه محسن ابن علی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گوشه محسن ابن علی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گوشه محسن ابن علی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو