جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر گوریه

شوشتر | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز گوریه


اذان صبح: ٠٥:٢٧:٤٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٧:٣٣
اذان ظهر: ١٢:٢٨:٠٦
غروب آفتاب: ١٨:٠٩:٠٦
اذان مغرب: ١٨:٢٦:٣٦
نیمه شب: ٢٣:٤٧:٥٣

سه شنبه ٠٦ اسفند ١٣٩٨
٠١ رجب ١٤٤١ قمری
٢٥ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر گوریه (شهرستان شوشتر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ اسفند ٩٨ شهر گوریه)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر گوریه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر گوریه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام محمد باقر علیه الاسلام (27 ه ق)

امام محمد باقر (ع)
چه بسا شخص حريص بر امري از امور دنيا ، كه بدان دست يافته و باعث نافرجامي و بدبختي او گرديده است ، و چه بسا كسي كه براي امري از امور آخرت كراهت داشته و بدان رسيده ، ولي به وسيله آن سعادتمند گرديده است .

اوقات شرعی ماه جاری شهر گوریه

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی رجب ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر گوریه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر گوریه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر گوریه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٥٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر گوریه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گوریه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١٠:٢٣٠٦:٣٦:٠٦١٣:١٣:٠٣١٩:٥٠:٢٩٢٠:٠٨:٣٥٠٠:٢٩:٤٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٩:٠٥٠٦:٣٥:٠٣١٣:١٢:٥٣١٩:٥١:١١٢٠:٠٩:٢٠٠٠:٢٩:٣٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٧:٤٨٠٦:٣٤:٠٢١٣:١٢:٤٣١٩:٥١:٥٤٢٠:١٠:٠٤٠٠:٢٩:١٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٦:٣١٠٦:٣٣:٠١١٣:١٢:٣٤١٩:٥٢:٣٦٢٠:١٠:٤٩٠٠:٢٨:٥٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٥:١٦٠٦:٣٢:٠١١٣:١٢:٢٥١٩:٥٣:١٨٢٠:١١:٣٣٠٠:٢٨:٣٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٤:٠٠٠٦:٣١:٠٢١٣:١٢:١٧١٩:٥٤:٠٠٢٠:١٢:١٨٠٠:٢٨:٢٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٢:٤٦٠٦:٣٠:٠٤١٣:١٢:٠٩١٩:٥٤:٤٣٢٠:١٣:٠٣٠٠:٢٨:٠٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠١:٣٣٠٦:٢٩:٠٧١٣:١٢:٠٢١٩:٥٥:٢٥٢٠:١٣:٤٨٠٠:٢٧:٥٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٠:٢٠٠٦:٢٨:١١١٣:١١:٥٥١٩:٥٦:٠٧٢٠:١٤:٣٣٠٠:٢٧:٣٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٩:٠٩٠٦:٢٧:١٦١٣:١١:٤٩١٩:٥٦:٥٠٢٠:١٥:١٨٠٠:٢٧:٢٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٧:٥٨٠٦:٢٦:٢٢١٣:١١:٤٤١٩:٥٧:٣٢٢٠:١٦:٠٣٠٠:٢٧:١٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٦:٤٨٠٦:٢٥:٢٩١٣:١١:٣٩١٩:٥٨:١٤٢٠:١٦:٤٨٠٠:٢٦:٥٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٥:٤٠٠٦:٢٤:٣٨١٣:١١:٣٤١٩:٥٨:٥٧٢٠:١٧:٣٢٠٠:٢٦:٤٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٤:٣٢٠٦:٢٣:٤٧١٣:١١:٣٠١٩:٥٩:٣٩٢٠:١٨:١٧٠٠:٢٦:٣٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٣:٢٦٠٦:٢٢:٥٨١٣:١١:٢٧٢٠:٠٠:٢١٢٠:١٩:٠٢٠٠:٢٦:٢١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٢:٢٠٠٦:٢٢:١٠١٣:١١:٢٤٢٠:٠١:٠٣٢٠:١٩:٤٧٠٠:٢٦:١٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥١:١٦٠٦:٢١:٢٣١٣:١١:٢٢٢٠:٠١:٤٥٢٠:٢٠:٣١٠٠:٢٥:٥٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٠:١٣٠٦:٢٠:٣٧١٣:١١:٢٠٢٠:٠٢:٢٧٢٠:٢١:١٦٠٠:٢٥:٤٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٩:١٢٠٦:١٩:٥٣١٣:١١:١٩٢٠:٠٣:٠٩٢٠:٢٢:٠٠٠٠:٢٥:٤٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٨:١١٠٦:١٩:١٠١٣:١١:١٨٢٠:٠٣:٥١٢٠:٢٢:٤٥٠٠:٢٥:٣٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٧:١٣٠٦:١٨:٢٨١٣:١١:١٨٢٠:٠٤:٣٢٢٠:٢٣:٢٩٠٠:٢٥:٢٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٦:١٥٠٦:١٧:٤٨١٣:١١:١٩٢٠:٠٥:١٣٢٠:٢٤:١٣٠٠:٢٥:١٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٥:١٩٠٦:١٧:٠٩١٣:١١:٢٠٢٠:٠٥:٥٥٢٠:٢٤:٥٦٠٠:٢٥:١٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٤:٢٥٠٦:١٦:٣١١٣:١١:٢٢٢٠:٠٦:٣٥٢٠:٢٥:٤٠٠٠:٢٥:٠٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٣:٣١٠٦:١٥:٥٥١٣:١١:٢٥٢٠:٠٧:١٦٢٠:٢٦:٢٣٠٠:٢٤:٥٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٢:٤٠٠٦:١٥:٢٠١٣:١١:٢٨٢٠:٠٧:٥٦٢٠:٢٧:٠٦٠٠:٢٤:٥٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤١:٥٠٠٦:١٤:٤٧١٣:١١:٣١٢٠:٠٨:٣٦٢٠:٢٧:٤٨٠٠:٢٤:٤٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤١:٠٢٠٦:١٤:١٥١٣:١١:٣٥٢٠:٠٩:١٦٢٠:٢٨:٣٠٠٠:٢٤:٤٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٠:١٥٠٦:١٣:٤٤١٣:١١:٤٠٢٠:٠٩:٥٥٢٠:٢٩:١٢٠٠:٢٤:٤٣
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٩:٣٠٠٦:١٣:١٥١٣:١١:٤٥٢٠:١٠:٣٤٢٠:٢٩:٥٣٠٠:٢٤:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گوریه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گوریه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گوریه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گوریه

اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری شهر گوریه

اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رجب ١٤٤١ هـ.ق برابر با اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر گوریه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گوریه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری شهر گوریه

شعبان
رجب ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رجب | ٩٨/١٢/٠٦٠٥:٢٧:٤٤٠٦:٤٧:٣٣١٢:٢٨:٠٦١٨:٠٩:٠٦١٨:٢٦:٣٦٢٣:٤٧:٥٣
٠٢ رجب | ٩٨/١٢/٠٧٠٥:٢٦:٤١٠٦:٤٦:٢٧١٢:٢٧:٥٧١٨:٠٩:٥٣١٨:٢٧:٢٢٢٣:٤٧:٤٥
٠٣ رجب | ٩٨/١٢/٠٨٠٥:٢٥:٣٧٠٦:٤٥:٢١١٢:٢٧:٤٧١٨:١٠:٤٠١٨:٢٨:٠٨٢٣:٤٧:٣٦
٠٤ رجب | ٩٨/١٢/٠٩٠٥:٢٤:٣٣٠٦:٤٤:١٣١٢:٢٧:٣٦١٨:١١:٢٧١٨:٢٨:٥٣٢٣:٤٧:٢٧
٠٥ رجب | ٩٨/١٢/١٠٠٥:٢٣:٢٧٠٦:٤٣:٠٥١٢:٢٧:٢٥١٨:١٢:١٣١٨:٢٩:٣٩٢٣:٤٧:١٧
٠٦ رجب | ٩٨/١٢/١١٠٥:٢٢:٢٠٠٦:٤١:٥٦١٢:٢٧:١٤١٨:١٢:٥٩١٨:٣٠:٢٣٢٣:٤٧:٠٦
٠٧ رجب | ٩٨/١٢/١٢٠٥:٢١:١٢٠٦:٤٠:٤٦١٢:٢٧:٠٢١٨:١٣:٤٥١٨:٣١:٠٨٢٣:٤٦:٥٤
٠٨ رجب | ٩٨/١٢/١٣٠٥:٢٠:٠٤٠٦:٣٩:٣٦١٢:٢٦:٤٩١٨:١٤:٣٠١٨:٣١:٥٣٢٣:٤٦:٤٢
٠٩ رجب | ٩٨/١٢/١٤٠٥:١٨:٥٤٠٦:٣٨:٢٥١٢:٢٦:٣٦١٨:١٥:١٥١٨:٣٢:٣٧٢٣:٤٦:٢٩
١٠ رجب | ٩٨/١٢/١٥٠٥:١٧:٤٣٠٦:٣٧:١٣١٢:٢٦:٢٢١٨:١٦:٠٠١٨:٣٣:٢٠٢٣:٤٦:١٦
١١ رجب | ٩٨/١٢/١٦٠٥:١٦:٣٢٠٦:٣٦:٠١١٢:٢٦:٠٨١٨:١٦:٤٤١٨:٣٤:٠٤٢٣:٤٦:٠٢
١٢ رجب | ٩٨/١٢/١٧٠٥:١٥:٢٠٠٦:٣٤:٤٨١٢:٢٥:٥٤١٨:١٧:٢٨١٨:٣٤:٤٧٢٣:٤٥:٤٧
١٣ رجب | ٩٨/١٢/١٨٠٥:١٤:٠٧٠٦:٣٣:٣٥١٢:٢٥:٣٩١٨:١٨:١٢١٨:٣٥:٣٠٢٣:٤٥:٣٢
١٤ رجب | ٩٨/١٢/١٩٠٥:١٢:٥٣٠٦:٣٢:٢٢١٢:٢٥:٢٤١٨:١٨:٥٥١٨:٣٦:١٣٢٣:٤٥:١٧
١٥ رجب | ٩٨/١٢/٢٠٠٥:١١:٣٨٠٦:٣١:٠٨١٢:٢٥:٠٨١٨:١٩:٣٨١٨:٣٦:٥٦٢٣:٤٥:٠٠
١٦ رجب | ٩٨/١٢/٢١٠٥:١٠:٢٣٠٦:٢٩:٥٣١٢:٢٤:٥٣١٨:٢٠:٢١١٨:٣٧:٣٨٢٣:٤٤:٤٤
١٧ رجب | ٩٨/١٢/٢٢٠٥:٠٩:٠٧٠٦:٢٨:٣٩١٢:٢٤:٣٧١٨:٢١:٠٤١٨:٣٨:٢١٢٣:٤٤:٢٧
١٨ رجب | ٩٨/١٢/٢٣٠٥:٠٧:٥٠٠٦:٢٧:٢٤١٢:٢٤:٢٠١٨:٢١:٤٦١٨:٣٩:٠٣٢٣:٤٤:٠٩
١٩ رجب | ٩٨/١٢/٢٤٠٥:٠٦:٣٣٠٦:٢٦:٠٨١٢:٢٤:٠٤١٨:٢٢:٢٨١٨:٣٩:٤٥٢٣:٤٣:٥٢
٢٠ رجب | ٩٨/١٢/٢٥٠٥:٠٥:١٥٠٦:٢٤:٥٣١٢:٢٣:٤٧١٨:٢٣:١٠١٨:٤٠:٢٧٢٣:٤٣:٣٣
٢١ رجب | ٩٨/١٢/٢٦٠٥:٠٣:٥٧٠٦:٢٣:٣٧١٢:٢٣:٣٠١٨:٢٣:٥٢١٨:٤١:٠٩٢٣:٤٣:١٥
٢٢ رجب | ٩٨/١٢/٢٧٠٥:٠٢:٣٨٠٦:٢٢:٢١١٢:٢٣:١٢١٨:٢٤:٣٤١٨:٤١:٥١٢٣:٤٢:٥٦
٢٣ رجب | ٩٨/١٢/٢٨٠٥:٠١:١٨٠٦:٢١:٠٤١٢:٢٢:٥٥١٨:٢٥:١٥١٨:٤٢:٣٢٢٣:٤٢:٣٧
٢٤ رجب | ٩٨/١٢/٢٩٠٤:٥٩:٥٨٠٦:١٩:٤٨١٢:٢٢:٣٨١٨:٢٥:٥٧١٨:٤٣:١٤٢٣:٤٢:١٧
٢٥ رجب | ٩٩/٠١/٠١٠٤:٥٨:٣٨٠٦:١٨:٣١١٢:٢٢:٢٠١٨:٢٦:٣٨١٨:٤٣:٥٥٠٠:١١:٥٧
٢٦ رجب | ٩٩/٠١/٠٢٠٥:٥٧:١٧٠٧:١٧:١٥١٣:٢٢:٠٢١٩:٢٧:١٩١٩:٤٤:٣٧٠٠:٤١:٣٧
٢٧ رجب | ٩٩/٠١/٠٣٠٥:٥٥:٥٥٠٧:١٥:٥٨١٣:٢١:٤٤١٩:٢٨:٠٠١٩:٤٥:١٨٠٠:٤١:١٧
٢٨ رجب | ٩٩/٠١/٠٤٠٥:٥٤:٣٣٠٧:١٤:٤١١٣:٢١:٢٦١٩:٢٨:٤١١٩:٤٦:٠٠٠٠:٤٠:٥٦
٢٩ رجب | ٩٩/٠١/٠٥٠٥:٥٣:١١٠٧:١٣:٢٥١٣:٢١:٠٨١٩:٢٩:٢٢١٩:٤٦:٤١٠٠:٤٠:٣٦

دانلود اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق
شهر گوریه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق شهر گوریه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق شهر گوریه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر گوریه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گوریه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر گوریه

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر گوریه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گوریه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر گوریه

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤١٠٦:٥٢:٥١١٢:٢٨:٤٤١٨:٠٥:٠٣١٨:٢٢:٤٠٢٣:٤٨:٢٣
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٤٠٦:٥١:٤٩١٢:٢٨:٣٨١٨:٠٥:٥٢١٨:٢٣:٢٨٢٣:٤٨:١٩
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٥٠٦:٥٠:٤٦١٢:٢٨:٣١١٨:٠٦:٤١١٨:٢٤:١٥٢٣:٤٨:١٤
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤٦٠٦:٤٩:٤٣١٢:٢٨:٢٣١٨:٠٧:٣٠١٨:٢٥:٠٣٢٣:٤٨:٠٨
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٥٠٦:٤٨:٣٩١٢:٢٨:١٥١٨:٠٨:١٨١٨:٢٥:٤٩٢٣:٤٨:٠١
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٤٠٦:٤٧:٣٣١٢:٢٨:٠٦١٨:٠٩:٠٦١٨:٢٦:٣٦٢٣:٤٧:٥٣
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤١٠٦:٤٦:٢٧١٢:٢٧:٥٧١٨:٠٩:٥٣١٨:٢٧:٢٢٢٣:٤٧:٤٥
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٧٠٦:٤٥:٢١١٢:٢٧:٤٧١٨:١٠:٤٠١٨:٢٨:٠٨٢٣:٤٧:٣٦
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٣٠٦:٤٤:١٣١٢:٢٧:٣٦١٨:١١:٢٧١٨:٢٨:٥٣٢٣:٤٧:٢٧
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٧٠٦:٤٣:٠٥١٢:٢٧:٢٥١٨:١٢:١٣١٨:٢٩:٣٩٢٣:٤٧:١٧
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٠٠٦:٤١:٥٦١٢:٢٧:١٤١٨:١٢:٥٩١٨:٣٠:٢٣٢٣:٤٧:٠٦
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:١٢٠٦:٤٠:٤٦١٢:٢٧:٠٢١٨:١٣:٤٥١٨:٣١:٠٨٢٣:٤٦:٥٤
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٤٠٦:٣٩:٣٦١٢:٢٦:٤٩١٨:١٤:٣٠١٨:٣١:٥٣٢٣:٤٦:٤٢
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٤٠٦:٣٨:٢٥١٢:٢٦:٣٦١٨:١٥:١٥١٨:٣٢:٣٧٢٣:٤٦:٢٩
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٣٠٦:٣٧:١٣١٢:٢٦:٢٢١٨:١٦:٠٠١٨:٣٣:٢٠٢٣:٤٦:١٦
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٢٠٦:٣٦:٠١١٢:٢٦:٠٨١٨:١٦:٤٤١٨:٣٤:٠٤٢٣:٤٦:٠٢
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٠٠٦:٣٤:٤٨١٢:٢٥:٥٤١٨:١٧:٢٨١٨:٣٤:٤٧٢٣:٤٥:٤٧
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٧٠٦:٣٣:٣٥١٢:٢٥:٣٩١٨:١٨:١٢١٨:٣٥:٣٠٢٣:٤٥:٣٢
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٣٠٦:٣٢:٢٢١٢:٢٥:٢٤١٨:١٨:٥٥١٨:٣٦:١٣٢٣:٤٥:١٧
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٣٨٠٦:٣١:٠٨١٢:٢٥:٠٨١٨:١٩:٣٨١٨:٣٦:٥٦٢٣:٤٥:٠٠
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٣٠٦:٢٩:٥٣١٢:٢٤:٥٣١٨:٢٠:٢١١٨:٣٧:٣٨٢٣:٤٤:٤٤
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٧٠٦:٢٨:٣٩١٢:٢٤:٣٧١٨:٢١:٠٤١٨:٣٨:٢١٢٣:٤٤:٢٧
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٠٠٦:٢٧:٢٤١٢:٢٤:٢٠١٨:٢١:٤٦١٨:٣٩:٠٣٢٣:٤٤:٠٩
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٣٠٦:٢٦:٠٨١٢:٢٤:٠٤١٨:٢٢:٢٨١٨:٣٩:٤٥٢٣:٤٣:٥٢
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٥٠٦:٢٤:٥٣١٢:٢٣:٤٧١٨:٢٣:١٠١٨:٤٠:٢٧٢٣:٤٣:٣٣
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٧٠٦:٢٣:٣٧١٢:٢٣:٣٠١٨:٢٣:٥٢١٨:٤١:٠٩٢٣:٤٣:١٥
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٨٠٦:٢٢:٢١١٢:٢٣:١٢١٨:٢٤:٣٤١٨:٤١:٥١٢٣:٤٢:٥٦
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:١٨٠٦:٢١:٠٤١٢:٢٢:٥٥١٨:٢٥:١٥١٨:٤٢:٣٢٢٣:٤٢:٣٧
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٨٠٦:١٩:٤٨١٢:٢٢:٣٨١٨:٢٥:٥٧١٨:٤٣:١٤٢٣:٤٢:١٧

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر گوریه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر گوریه شهر گوریه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر گوریه شهر گوریه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر گوریه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گوریه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر گوریه

گوریه، شهری از توابع بخش شعیبیه شهرستان شوشتر در استان خوزستان ایران است

شهر گوریه در ویکیپدیا

شهر گوریه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر گوریه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر گوریه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر گوریه بر روی نقشه

شهر گوریه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر گوریه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر گوریه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر گوریه
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر گوریه + دانلود
اوقات شرعی رجب ١٤٤١ شهر گوریه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر گوریه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر گوریه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر گوریه رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گوریه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گوریه دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا گوریه دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق گوریه
زمان پخش اذان آنلاین به افق گوریه
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گوریه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گوریه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گوریه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر گوریه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو