جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای گوریان

فردو | قم | قم | ایران

اوقات شرعی امروز گوریان


اذان صبح: ٠٥:٢٧:١١
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٠:١٠
اذان ظهر: ١٣:٠٠:٤٣
غروب آفتاب: ١٩:١٠:٤٣
اذان مغرب: ١٩:٢٨:٣٠
نیمه شب: ٠٠:١٩:٢١

سه شنبه ٢٦ شهریور ١٣٩٨
١٧ محرم ١٤٤١ قمری
١٧ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گوریان (شهرستان قم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ شهریور ٩٨ روستای گوریان)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای گوریان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گوریان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

كن بلانچارد
كار كردن بدون رعایت اصول اخلاقی به فساد و تباهی می انجامد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گوریان

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گوریان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گوریان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای گوریان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گوریان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گوریان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٢:١٤٠٦:٢١:٤٠١٣:٠٣:٥١١٩:٤٦:٣٤٢٠:٠٥:١٩٠٠:١٨:٤٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٠:٥٠٠٦:٢٠:٣٤١٣:٠٣:٤٢١٩:٤٧:٢٢٢٠:٠٦:٠٩٠٠:١٨:٢٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٩:٢٧٠٦:١٩:٢٩١٣:٠٣:٣٣١٩:٤٨:٠٩٢٠:٠٦:٥٩٠٠:١٨:٠٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٨:٠٥٠٦:١٨:٢٥١٣:٠٣:٢٥١٩:٤٨:٥٦٢٠:٠٧:٥٠٠٠:١٧:٥٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٦:٤٣٠٦:١٧:٢٢١٣:٠٣:١٧١٩:٤٩:٤٤٢٠:٠٨:٤٠٠٠:١٧:٣٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٥:٢٢٠٦:١٦:٢٠١٣:٠٣:١٠١٩:٥٠:٣١٢٠:٠٩:٣٠٠٠:١٧:١٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٤:٠٣٠٦:١٥:١٩١٣:٠٣:٠٣١٩:٥١:١٨٢٠:١٠:٢٠٠٠:١٧:٠١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٢:٤٤٠٦:١٤:١٩١٣:٠٢:٥٧١٩:٥٢:٠٥٢٠:١١:١٠٠٠:١٦:٤٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤١:٢٦٠٦:١٣:٢٠١٣:٠٢:٥١١٩:٥٢:٥٣٢٠:١٢:٠٠٠٠:١٦:٣١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٠:٠٩٠٦:١٢:٢٣١٣:٠٢:٤٦١٩:٥٣:٤٠٢٠:١٢:٥٠٠٠:١٦:١٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٨:٥٣٠٦:١١:٢٦١٣:٠٢:٤٢١٩:٥٤:٢٧٢٠:١٣:٤٠٠٠:١٦:٠٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٧:٣٨٠٦:١٠:٣١١٣:٠٢:٣٨١٩:٥٥:١٣٢٠:١٤:٢٩٠٠:١٥:٤٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٦:٢٤٠٦:٠٩:٣٧١٣:٠٢:٣٤١٩:٥٦:٠٠٢٠:١٥:١٩٠٠:١٥:٣٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٥:١٢٠٦:٠٨:٤٥١٣:٠٢:٣٢١٩:٥٦:٤٧٢٠:١٦:٠٩٠٠:١٥:٢٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٤:٠١٠٦:٠٧:٥٣١٣:٠٢:٢٩١٩:٥٧:٣٣٢٠:١٦:٥٨٠٠:١٥:١٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٢:٥١٠٦:٠٧:٠٣١٣:٠٢:٢٨١٩:٥٨:٢٠٢٠:١٧:٤٧٠٠:١٥:٠١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣١:٤٢٠٦:٠٦:١٥١٣:٠٢:٢٧١٩:٥٩:٠٦٢٠:١٨:٣٦٠٠:١٤:٥٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٠:٣٥٠٦:٠٥:٢٧١٣:٠٢:٢٦١٩:٥٩:٥٢٢٠:١٩:٢٥٠٠:١٤:٤٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٩:٢٩٠٦:٠٤:٤١١٣:٠٢:٢٦٢٠:٠٠:٣٧٢٠:٢٠:١٤٠٠:١٤:٣١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٨:٢٥٠٦:٠٣:٥٧١٣:٠٢:٢٧٢٠:٠١:٢٣٢٠:٢١:٠٢٠٠:١٤:٢٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٧:٢٢٠٦:٠٣:١٤١٣:٠٢:٢٨٢٠:٠٢:٠٨٢٠:٢١:٥٠٠٠:١٤:١٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٦:٢٠٠٦:٠٢:٣٢١٣:٠٢:٣٠٢٠:٠٢:٥٣٢٠:٢٢:٣٨٠٠:١٤:٠٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٥:٢١٠٦:٠١:٥٢١٣:٠٢:٣٢٢٠:٠٣:٣٧٢٠:٢٣:٢٥٠٠:١٤:٠٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٤:٢٣٠٦:٠١:١٣١٣:٠٢:٣٥٢٠:٠٤:٢٢٢٠:٢٤:١٢٠٠:١٣:٥٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٣:٢٦٠٦:٠٠:٣٦١٣:٠٢:٣٩٢٠:٠٥:٠٥٢٠:٢٤:٥٨٠٠:١٣:٤٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٢:٣٢٠٦:٠٠:٠٠١٣:٠٢:٤٣٢٠:٠٥:٤٩٢٠:٢٥:٤٤٠٠:١٣:٤٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢١:٣٩٠٥:٥٩:٢٦١٣:٠٢:٤٨٢٠:٠٦:٣٢٢٠:٢٦:٣٠٠٠:١٣:٣٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٠:٤٧٠٥:٥٨:٥٣١٣:٠٢:٥٣٢٠:٠٧:١٤٢٠:٢٧:١٥٠٠:١٣:٣٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٩:٥٨٠٥:٥٨:٢٢١٣:٠٢:٥٨٢٠:٠٧:٥٦٢٠:٢٧:٥٩٠٠:١٣:٣٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گوریان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گوریان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گوریان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گوریان

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای گوریان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای گوریان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گوریان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای گوریان

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای گوریان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای گوریان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای گوریان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گوریان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گوریان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای گوریان

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای گوریان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گوریان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای گوریان

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٦٠٦:٣٢:٣٦١٣:٠٨:٤٩١٩:٤٤:٣٠٢٠:٠٢:٥٥٠٠:٢٥:٠٧
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٥٠٦:٣٣:١٩١٣:٠٨:٣٣١٩:٤٣:١٥٢٠:٠١:٣٨٠٠:٢٤:٥٩
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٣٠٦:٣٤:٠٢١٣:٠٨:١٧١٩:٤١:٥٩٢٠:٠٠:٢٠٠٠:٢٤:٥٠
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤١٠٦:٣٤:٤٥١٣:٠٨:٠٠١٩:٤٠:٤٣١٩:٥٩:٠٢٠٠:٢٤:٤١
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٩٠٦:٣٥:٢٨١٣:٠٧:٤٣١٩:٣٩:٢٦١٩:٥٧:٤٣٠٠:٢٤:٣١
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٦٠٦:٣٦:١١١٣:٠٧:٢٦١٩:٣٨:٠٩١٩:٥٦:٢٣٠٠:٢٤:٢١
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٣٠٦:٣٦:٥٣١٣:٠٧:٠٨١٩:٣٦:٥٠١٩:٥٥:٠٣٠٠:٢٤:١٠
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٢٩٠٦:٣٧:٣٦١٣:٠٦:٥٠١٩:٣٥:٣٢١٩:٥٣:٤٣٠٠:٢٣:٥٨
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٥٠٦:٣٨:١٨١٣:٠٦:٣٢١٩:٣٤:١٢١٩:٥٢:٢١٠٠:٢٣:٤٦
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٢١٠٦:٣٩:٠١١٣:٠٦:١٣١٩:٣٢:٥٣١٩:٥١:٠٠٠٠:٢٣:٣٤
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:١٦٠٦:٣٩:٤٣١٣:٠٥:٥٤١٩:٣١:٣٢١٩:٤٩:٣٨٠٠:٢٣:٢١
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:١٠٠٦:٤٠:٢٥١٣:٠٥:٣٥١٩:٣٠:١١١٩:٤٨:١٥٠٠:٢٣:٠٨
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٤٠٦:٤١:٠٧١٣:٠٥:١٥١٩:٢٨:٥٠١٩:٤٦:٥٢٠٠:٢٢:٥٤
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٨٠٦:٤١:٤٩١٣:٠٤:٥٥١٩:٢٧:٢٨١٩:٤٥:٢٩٠٠:٢٢:٤٠
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٢٠٦:٤٢:٣١١٣:٠٤:٣٥١٩:٢٦:٠٦١٩:٤٤:٠٥٠٠:٢٢:٢٥
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٤٠٦:٤٣:١٣١٣:٠٤:١٥١٩:٢٤:٤٣١٩:٤٢:٤١٠٠:٢٢:١٠
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٧٠٦:٤٣:٥٥١٣:٠٣:٥٤١٩:٢٣:٢٠١٩:٤١:١٧٠٠:٢١:٥٥
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٩٠٦:٤٤:٣٧١٣:٠٣:٣٣١٩:٢١:٥٧١٩:٣٩:٥٢٠٠:٢١:٣٩
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٠٠٦:٤٥:١٨١٣:٠٣:١٢١٩:٢٠:٣٣١٩:٣٨:٢٧٠٠:٢١:٢٣
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٢٠٦:٤٦:٠٠١٣:٠٢:٥١١٩:١٩:١٠١٩:٣٧:٠٢٠٠:٢١:٠٦
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٣٠٦:٤٦:٤٢١٣:٠٢:٣٠١٩:١٧:٤٦١٩:٣٥:٣٧٠٠:٢٠:٤٩
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٣٠٦:٤٧:٢٣١٣:٠٢:٠٩١٩:١٦:٢١١٩:٣٤:١٢٠٠:٢٠:٣٢
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٣٠٦:٤٨:٠٥١٣:٠١:٤٧١٩:١٤:٥٧١٩:٣٢:٤٦٠٠:٢٠:١٥
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٣٠٦:٤٨:٤٧١٣:٠١:٢٦١٩:١٣:٣٢١٩:٣١:٢١٠٠:١٩:٥٧
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٢٠٦:٤٩:٢٩١٣:٠١:٠٤١٩:١٢:٠٧١٩:٢٩:٥٥٠٠:١٩:٣٩
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:١١٠٦:٥٠:١٠١٣:٠٠:٤٣١٩:١٠:٤٣١٩:٢٨:٣٠٠٠:١٩:٢١
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٠٠٦:٥٠:٥٢١٣:٠٠:٢١١٩:٠٩:١٨١٩:٢٧:٠٤٠٠:١٩:٠٣
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٩٠٦:٥١:٣٤١٣:٠٠:٠٠١٩:٠٧:٥٣١٩:٢٥:٣٩٠٠:١٨:٤٥
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣٧٠٦:٥٢:١٦١٢:٥٩:٣٨١٩:٠٦:٢٨١٩:٢٤:١٤٠٠:١٨:٢٧
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢٥٠٦:٥٢:٥٩١٢:٥٩:١٧١٩:٠٥:٠٣١٩:٢٢:٤٨٢٣:٤٨:٠٨
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣١:١٣٠٥:٥٣:٤١١١:٥٨:٥٦١٨:٠٣:٣٨١٨:٢١:٢٣٢٣:١٧:٥٠

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای گوریان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای گوریان روستای گوریان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای گوریان روستای گوریان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گوریان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گوریان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گوریان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گوریان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گوریان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گوریان

روستای گوریان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گوریان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گوریان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گوریان
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای گوریان + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای گوریان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گوریان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گوریان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گوریان رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق گوریان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گوریان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گوریان
جدول اوقات شرعی امروز فردا گوریان دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق گوریان
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گوریان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گوریان دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق گوریان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گوریان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو