جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای گوریان

فردو | قم | قم | ایران

اوقات شرعی امروز گوریان


اذان صبح: ٠٥:١٥:٤٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٤١:٠٦
اذان ظهر: ١٣:٠٧:١٩
غروب آفتاب: ١٩:٣٤:٠٥
اذان مغرب: ١٩:٥٢:١٤
نیمه شب: ٠٠:٢٤:١١

جمعه ٢٢ فروردین ١٣٩٩
١٦ شعبان ١٤٤١ قمری
١٠ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گوریان (شهرستان قم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ فروردین ٩٩ روستای گوریان)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای گوریان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گوریان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

تأسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (1358 هـ ش)

حضرت محمد (ص)
به افراد مؤمن فقیر بشارت بده كه پانصد سال از ثروتمندان در روز قیامت (از حساب، زودتر) فارغ می¬شوند، این گروه (مؤمنان فقیر) در بهشت، مشغول (استفاده كردن) از نعمت¬ها هستند (ولی) ثروتمندان (هنوز) در محاسبه‌ی اعمال خود به سر می¬برند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گوریان

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گوریان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گوریان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای گوریان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گوریان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گوریان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٣:٣٩٠٦:٢٢:٤٧١٣:٠٤:٠١١٩:٤٥:٤٧٢٠:٠٤:٣٠٠٠:١٩:٠١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٢:١٤٠٦:٢١:٤٠١٣:٠٣:٥١١٩:٤٦:٣٤٢٠:٠٥:١٩٠٠:١٨:٤٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٠:٥٠٠٦:٢٠:٣٤١٣:٠٣:٤٢١٩:٤٧:٢٢٢٠:٠٦:٠٩٠٠:١٨:٢٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٩:٢٧٠٦:١٩:٢٩١٣:٠٣:٣٣١٩:٤٨:٠٩٢٠:٠٦:٥٩٠٠:١٨:٠٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٨:٠٥٠٦:١٨:٢٥١٣:٠٣:٢٥١٩:٤٨:٥٦٢٠:٠٧:٥٠٠٠:١٧:٥٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٦:٤٣٠٦:١٧:٢٢١٣:٠٣:١٧١٩:٤٩:٤٤٢٠:٠٨:٤٠٠٠:١٧:٣٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٥:٢٢٠٦:١٦:٢٠١٣:٠٣:١٠١٩:٥٠:٣١٢٠:٠٩:٣٠٠٠:١٧:١٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٤:٠٣٠٦:١٥:١٩١٣:٠٣:٠٣١٩:٥١:١٨٢٠:١٠:٢٠٠٠:١٧:٠١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٢:٤٤٠٦:١٤:١٩١٣:٠٢:٥٧١٩:٥٢:٠٥٢٠:١١:١٠٠٠:١٦:٤٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤١:٢٦٠٦:١٣:٢٠١٣:٠٢:٥١١٩:٥٢:٥٣٢٠:١٢:٠٠٠٠:١٦:٣١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٠:٠٩٠٦:١٢:٢٣١٣:٠٢:٤٦١٩:٥٣:٤٠٢٠:١٢:٥٠٠٠:١٦:١٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٨:٥٣٠٦:١١:٢٦١٣:٠٢:٤٢١٩:٥٤:٢٧٢٠:١٣:٤٠٠٠:١٦:٠٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٧:٣٨٠٦:١٠:٣١١٣:٠٢:٣٨١٩:٥٥:١٣٢٠:١٤:٢٩٠٠:١٥:٤٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٦:٢٤٠٦:٠٩:٣٧١٣:٠٢:٣٤١٩:٥٦:٠٠٢٠:١٥:١٩٠٠:١٥:٣٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٥:١٢٠٦:٠٨:٤٥١٣:٠٢:٣٢١٩:٥٦:٤٧٢٠:١٦:٠٩٠٠:١٥:٢٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٤:٠١٠٦:٠٧:٥٣١٣:٠٢:٢٩١٩:٥٧:٣٣٢٠:١٦:٥٨٠٠:١٥:١٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٢:٥١٠٦:٠٧:٠٣١٣:٠٢:٢٨١٩:٥٨:٢٠٢٠:١٧:٤٧٠٠:١٥:٠١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣١:٤٢٠٦:٠٦:١٥١٣:٠٢:٢٧١٩:٥٩:٠٦٢٠:١٨:٣٦٠٠:١٤:٥٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٠:٣٥٠٦:٠٥:٢٧١٣:٠٢:٢٦١٩:٥٩:٥٢٢٠:١٩:٢٥٠٠:١٤:٤٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٩:٢٩٠٦:٠٤:٤١١٣:٠٢:٢٦٢٠:٠٠:٣٧٢٠:٢٠:١٤٠٠:١٤:٣١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٨:٢٥٠٦:٠٣:٥٧١٣:٠٢:٢٧٢٠:٠١:٢٣٢٠:٢١:٠٢٠٠:١٤:٢٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٧:٢٢٠٦:٠٣:١٤١٣:٠٢:٢٨٢٠:٠٢:٠٨٢٠:٢١:٥٠٠٠:١٤:١٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٦:٢٠٠٦:٠٢:٣٢١٣:٠٢:٣٠٢٠:٠٢:٥٣٢٠:٢٢:٣٨٠٠:١٤:٠٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٥:٢١٠٦:٠١:٥٢١٣:٠٢:٣٢٢٠:٠٣:٣٧٢٠:٢٣:٢٥٠٠:١٤:٠٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٤:٢٣٠٦:٠١:١٣١٣:٠٢:٣٥٢٠:٠٤:٢٢٢٠:٢٤:١٢٠٠:١٣:٥٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٣:٢٦٠٦:٠٠:٣٦١٣:٠٢:٣٩٢٠:٠٥:٠٥٢٠:٢٤:٥٨٠٠:١٣:٤٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٢:٣٢٠٦:٠٠:٠٠١٣:٠٢:٤٣٢٠:٠٥:٤٩٢٠:٢٥:٤٤٠٠:١٣:٤٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢١:٣٩٠٥:٥٩:٢٦١٣:٠٢:٤٨٢٠:٠٦:٣٢٢٠:٢٦:٣٠٠٠:١٣:٣٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٠:٤٧٠٥:٥٨:٥٣١٣:٠٢:٥٣٢٠:٠٧:١٤٢٠:٢٧:١٥٠٠:١٣:٣٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گوریان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گوریان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گوریان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گوریان

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای گوریان

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای گوریان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گوریان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای گوریان

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٣٨:٢٩٠٧:٠١:١٩١٣:١١:٤٠١٩:٢٢:٣٥١٩:٤٠:٢٤٠٠:٢٩:٤٧
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٣٧:٠٠٠٦:٥٩:٥٧١٣:١١:٢٢١٩:٢٣:٢١١٩:٤١:١١٠٠:٢٩:٢٥
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٣٥:٣٠٠٦:٥٨:٣٤١٣:١١:٠٤١٩:٢٤:٠٧١٩:٤١:٥٨٠٠:٢٩:٠٣
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٣٤:٠٠٠٦:٥٧:١٢١٣:١٠:٤٦١٩:٢٤:٥٣١٩:٤٢:٤٥٠٠:٢٨:٤١
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٣٢:٢٩٠٦:٥٥:٥٠١٣:١٠:٢٨١٩:٢٥:٣٩١٩:٤٣:٣٣٠٠:٢٨:١٩
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٣٠:٥٨٠٦:٥٤:٢٨١٣:١٠:١٠١٩:٢٦:٢٥١٩:٤٤:٢٠٠٠:٢٧:٥٧
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٢٩:٢٨٠٦:٥٣:٠٧١٣:٠٩:٥٢١٩:٢٧:١١١٩:٤٥:٠٧٠٠:٢٧:٣٤
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٢٧:٥٧٠٦:٥١:٤٥١٣:٠٩:٣٥١٩:٢٧:٥٧١٩:٤٥:٥٤٠٠:٢٧:١١
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٢٦:٢٦٠٦:٥٠:٢٤١٣:٠٩:١٧١٩:٢٨:٤٣١٩:٤٦:٤١٠٠:٢٦:٤٩
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٢٤:٥٤٠٦:٤٩:٠٤١٣:٠٩:٠٠١٩:٢٩:٢٩١٩:٤٧:٢٩٠٠:٢٦:٢٦
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٢٣:٢٣٠٦:٤٧:٤٣١٣:٠٨:٤٢١٩:٣٠:١٥١٩:٤٨:١٦٠٠:٢٦:٠٤
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٢١:٥٢٠٦:٤٦:٢٣١٣:٠٨:٢٥١٩:٣١:٠١١٩:٤٩:٠٣٠٠:٢٥:٤١
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٢٠:٢١٠٦:٤٥:٠٣١٣:٠٨:٠٨١٩:٣١:٤٧١٩:٤٩:٥١٠٠:٢٥:١٨
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:١٨:٥٠٠٦:٤٣:٤٤١٣:٠٧:٥٢١٩:٣٢:٣٣١٩:٥٠:٣٩٠٠:٢٤:٥٦
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:١٧:١٨٠٦:٤٢:٢٥١٣:٠٧:٣٥١٩:٣٣:١٩١٩:٥١:٢٦٠٠:٢٤:٣٣
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:١٥:٤٧٠٦:٤١:٠٦١٣:٠٧:١٩١٩:٣٤:٠٥١٩:٥٢:١٤٠٠:٢٤:١١
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:١٤:١٧٠٦:٣٩:٤٨١٣:٠٧:٠٣١٩:٣٤:٥١١٩:٥٣:٠٢٠٠:٢٣:٤٩
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:١٢:٤٦٠٦:٣٨:٣١١٣:٠٦:٤٨١٩:٣٥:٣٨١٩:٥٣:٥١٠٠:٢٣:٢٧
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:١١:١٥٠٦:٣٧:١٤١٣:٠٦:٣٢١٩:٣٦:٢٤١٩:٥٤:٣٩٠٠:٢٣:٠٥
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٠٩:٤٥٠٦:٣٥:٥٨١٣:٠٦:١٨١٩:٣٧:١١١٩:٥٥:٢٧٠٠:٢٢:٤٣
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٠٨:١٥٠٦:٣٤:٤٢١٣:٠٦:٠٣١٩:٣٧:٥٧١٩:٥٦:١٦٠٠:٢٢:٢١
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٠٦:٤٦٠٦:٣٣:٢٧١٣:٠٥:٤٩١٩:٣٨:٤٤١٩:٥٧:٠٥٠٠:٢٢:٠٠
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:٠٥:١٦٠٦:٣٢:١٣١٣:٠٥:٣٥١٩:٣٩:٣٠١٩:٥٧:٥٤٠٠:٢١:٣٩
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:٠٣:٤٧٠٦:٣٠:٥٩١٣:٠٥:٢٢١٩:٤٠:١٧١٩:٥٨:٤٣٠٠:٢١:١٨
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:٠٢:١٩٠٦:٢٩:٤٧١٣:٠٥:٠٩١٩:٤١:٠٤١٩:٥٩:٣٢٠٠:٢٠:٥٨
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:٠٠:٥١٠٦:٢٨:٣٥١٣:٠٤:٥٦١٩:٤١:٥١٢٠:٠٠:٢١٠٠:٢٠:٣٧
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٥٩:٢٣٠٦:٢٧:٢٣١٣:٠٤:٤٤١٩:٤٢:٣٨٢٠:٠١:١١٠٠:٢٠:١٧
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٥٧:٥٦٠٦:٢٦:١٣١٣:٠٤:٣٣١٩:٤٣:٢٥٢٠:٠٢:٠٠٠٠:١٩:٥٨
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٥٦:٣٠٠٦:٢٥:٠٣١٣:٠٤:٢٢١٩:٤٤:١٢٢٠:٠٢:٥٠٠٠:١٩:٣٨
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٥:٠٤٠٦:٢٣:٥٤١٣:٠٤:١١١٩:٤٥:٠٠٢٠:٠٣:٤٠٠٠:١٩:١٩

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای گوریان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای گوریان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای گوریان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گوریان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گوریان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای گوریان

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای گوریان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گوریان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای گوریان

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٧:٢٠٠٦:٠٩:٣٣١٢:١٣:٢٨١٨:١٧:٥٥١٨:٣٥:٤١٠٠:٠١:٥٤
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٥:٥٢٠٧:٠٨:١١١٣:١٣:١٠١٩:١٨:٤٢١٩:٣٦:٢٨٠٠:٣١:٣٣
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٤:٢٤٠٧:٠٦:٤٩١٣:١٢:٥٢١٩:١٩:٢٩١٩:٣٧:١٦٠٠:٣١:١٢
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٢:٥٦٠٧:٠٥:٢٦١٣:١٢:٣٤١٩:٢٠:١٥١٩:٣٨:٠٣٠٠:٣٠:٥١
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:٢٨٠٧:٠٤:٠٤١٣:١٢:١٦١٩:٢١:٠٢١٩:٣٨:٥٠٠٠:٣٠:٣٠
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:٥٩٠٧:٠٢:٤١١٣:١١:٥٨١٩:٢١:٤٨١٩:٣٩:٣٧٠٠:٣٠:٠٩
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:٢٩٠٧:٠١:١٩١٣:١١:٤٠١٩:٢٢:٣٥١٩:٤٠:٢٤٠٠:٢٩:٤٧
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:٠٠٠٦:٥٩:٥٧١٣:١١:٢٢١٩:٢٣:٢١١٩:٤١:١١٠٠:٢٩:٢٥
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٣٠٠٦:٥٨:٣٤١٣:١١:٠٤١٩:٢٤:٠٧١٩:٤١:٥٨٠٠:٢٩:٠٣
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٠٠٠٦:٥٧:١٢١٣:١٠:٤٦١٩:٢٤:٥٣١٩:٤٢:٤٥٠٠:٢٨:٤١
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٢٩٠٦:٥٥:٥٠١٣:١٠:٢٨١٩:٢٥:٣٩١٩:٤٣:٣٣٠٠:٢٨:١٩
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٥٨٠٦:٥٤:٢٨١٣:١٠:١٠١٩:٢٦:٢٥١٩:٤٤:٢٠٠٠:٢٧:٥٧
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٢٨٠٦:٥٣:٠٧١٣:٠٩:٥٢١٩:٢٧:١١١٩:٤٥:٠٧٠٠:٢٧:٣٤
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٥٧٠٦:٥١:٤٥١٣:٠٩:٣٥١٩:٢٧:٥٧١٩:٤٥:٥٤٠٠:٢٧:١١
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٢٦٠٦:٥٠:٢٤١٣:٠٩:١٧١٩:٢٨:٤٣١٩:٤٦:٤١٠٠:٢٦:٤٩
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٥٤٠٦:٤٩:٠٤١٣:٠٩:٠٠١٩:٢٩:٢٩١٩:٤٧:٢٩٠٠:٢٦:٢٦
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٢٣٠٦:٤٧:٤٣١٣:٠٨:٤٢١٩:٣٠:١٥١٩:٤٨:١٦٠٠:٢٦:٠٤
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٥٢٠٦:٤٦:٢٣١٣:٠٨:٢٥١٩:٣١:٠١١٩:٤٩:٠٣٠٠:٢٥:٤١
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٢١٠٦:٤٥:٠٣١٣:٠٨:٠٨١٩:٣١:٤٧١٩:٤٩:٥١٠٠:٢٥:١٨
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٥٠٠٦:٤٣:٤٤١٣:٠٧:٥٢١٩:٣٢:٣٣١٩:٥٠:٣٩٠٠:٢٤:٥٦
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:١٨٠٦:٤٢:٢٥١٣:٠٧:٣٥١٩:٣٣:١٩١٩:٥١:٢٦٠٠:٢٤:٣٣
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٤٧٠٦:٤١:٠٦١٣:٠٧:١٩١٩:٣٤:٠٥١٩:٥٢:١٤٠٠:٢٤:١١
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:١٧٠٦:٣٩:٤٨١٣:٠٧:٠٣١٩:٣٤:٥١١٩:٥٣:٠٢٠٠:٢٣:٤٩
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٤٦٠٦:٣٨:٣١١٣:٠٦:٤٨١٩:٣٥:٣٨١٩:٥٣:٥١٠٠:٢٣:٢٧
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:١٥٠٦:٣٧:١٤١٣:٠٦:٣٢١٩:٣٦:٢٤١٩:٥٤:٣٩٠٠:٢٣:٠٥
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٤٥٠٦:٣٥:٥٨١٣:٠٦:١٨١٩:٣٧:١١١٩:٥٥:٢٧٠٠:٢٢:٤٣
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:١٥٠٦:٣٤:٤٢١٣:٠٦:٠٣١٩:٣٧:٥٧١٩:٥٦:١٦٠٠:٢٢:٢١
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٤٦٠٦:٣٣:٢٧١٣:٠٥:٤٩١٩:٣٨:٤٤١٩:٥٧:٠٥٠٠:٢٢:٠٠
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:١٦٠٦:٣٢:١٣١٣:٠٥:٣٥١٩:٣٩:٣٠١٩:٥٧:٥٤٠٠:٢١:٣٩
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٤٧٠٦:٣٠:٥٩١٣:٠٥:٢٢١٩:٤٠:١٧١٩:٥٨:٤٣٠٠:٢١:١٨
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:١٩٠٦:٢٩:٤٧١٣:٠٥:٠٩١٩:٤١:٠٤١٩:٥٩:٣٢٠٠:٢٠:٥٨

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای گوریان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای گوریان روستای گوریان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای گوریان روستای گوریان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گوریان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گوریان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گوریان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گوریان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گوریان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گوریان

روستای گوریان بر روی نقشه

روستای گوریان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گوریان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گوریان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گوریان
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای گوریان + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای گوریان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گوریان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گوریان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گوریان رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گوریان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گوریان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق گوریان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق گوریان
جدول اوقات شرعی امروز فردا گوریان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گوریان
زمان پخش اذان زنده به افق گوریان
زمان پخش اذان آنلاین به افق گوریان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گوریان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو