جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای گورچین قلعه

انزل شمالی | ارومیه | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز گورچین قلعه


اذان صبح: ٠٤:٣٧:١٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٣:٢٩
اذان ظهر: ١٣:٣٥:٤٧
غروب آفتاب: ٢٠:٤٧:٣٧
اذان مغرب: ٢١:٠٨:٤٨
نیمه شب: ٠٠:٤٣:٠١

دوشنبه ٣١ تیر ١٣٩٨
١٨ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٢ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گورچین قلعه (شهرستان ارومیه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ تیر ٩٨ روستای گورچین قلعه)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای گورچین قلعه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گورچین قلعه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
‌زمانی كه خداوند،‌ انجام كاری را دوست داشته باشد‌،‌ عقل (انسان‌های)‌ خردمند را می‌گیرد. (كارهای خداوند، در آن موقع انجام می‌شود، پس تقدیر الهی یا اختیار انسان در ارتباط است.)‌

اوقات شرعی ماه جاری روستای گورچین قلعه

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گورچین قلعه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گورچین قلعه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای گورچین قلعه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گورچین قلعه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گورچین قلعه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:٠٤٠٦:٤٠:١١١٣:٢٧:١٥٢٠:١٤:٥٥٢٠:٣٤:٤٢٠٠:٣٩:١١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٢٦٠٦:٣٨:٥٦١٣:٢٧:٠٥٢٠:١٥:٥١٢٠:٣٥:٤١٠٠:٣٨:٥٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٤٩٠٦:٣٧:٤١١٣:٢٦:٥٦٢٠:١٦:٤٨٢٠:٣٦:٤٠٠٠:٣٨:٣٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:١٢٠٦:٣٦:٢٧١٣:٢٦:٤٧٢٠:١٧:٤٤٢٠:٣٧:٣٩٠٠:٣٨:١٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٣٦٠٦:٣٥:١٥١٣:٢٦:٣٩٢٠:١٨:٣٩٢٠:٣٨:٣٩٠٠:٣٧:٥٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٧:٠١٠٦:٣٤:٠٣١٣:٢٦:٣١٢٠:١٩:٣٥٢٠:٣٩:٣٨٠٠:٣٧:٣١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٥:٢٧٠٦:٣٢:٥٣١٣:٢٦:٢٤٢٠:٢٠:٣١٢٠:٤٠:٣٧٠٠:٣٧:١٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٣:٥٤٠٦:٣١:٤٣١٣:٢٦:١٧٢٠:٢١:٢٧٢٠:٤١:٣٦٠٠:٣٦:٥٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٢١٠٦:٣٠:٣٥١٣:٢٦:١١٢٠:٢٢:٢٢٢٠:٤٢:٣٥٠٠:٣٦:٣٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٠:٥٠٠٦:٢٩:٢٨١٣:٢٦:٠٥٢٠:٢٣:١٨٢٠:٤٣:٣٤٠٠:٣٦:١٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٩:١٩٠٦:٢٨:٢٢١٣:٢٦:٠٠٢٠:٢٤:١٣٢٠:٤٤:٣٢٠٠:٣٦:٠١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٥٠٠٦:٢٧:١٨١٣:٢٥:٥٦٢٠:٢٥:٠٨٢٠:٤٥:٣١٠٠:٣٥:٤٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٢١٠٦:٢٦:١٥١٣:٢٥:٥٢٢٠:٢٦:٠٣٢٠:٤٦:٢٩٠٠:٣٥:٢٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٥٤٠٦:٢٥:١٣١٣:٢٥:٤٨٢٠:٢٦:٥٧٢٠:٤٧:٢٧٠٠:٣٥:١٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٢٨٠٦:٢٤:١٣١٣:٢٥:٤٦٢٠:٢٧:٥٢٢٠:٤٨:٢٥٠٠:٣٤:٥٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٠٣٠٦:٢٣:١٤١٣:٢٥:٤٣٢٠:٢٨:٤٦٢٠:٤٩:٢٣٠٠:٣٤:٤٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٤٠٠٦:٢٢:١٦١٣:٢٥:٤٢٢٠:٢٩:٤٠٢٠:٥٠:٢٠٠٠:٣٤:٢٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:١٨٠٦:٢١:٢٠١٣:٢٥:٤١٢٠:٣٠:٣٤٢٠:٥١:١٧٠٠:٣٤:١٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٧:٥٧٠٦:٢٠:٢٥١٣:٢٥:٤٠٢٠:٣١:٢٧٢٠:٥٢:١٤٠٠:٣٤:٠٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٦:٣٨٠٦:١٩:٣٢١٣:٢٥:٤٠٢٠:٣٢:٢٠٢٠:٥٣:١١٠٠:٣٣:٥٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٥:٢٠٠٦:١٨:٤٠١٣:٢٥:٤١٢٠:٣٣:١٢٢٠:٥٤:٠٧٠٠:٣٣:٣٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٤:٠٤٠٦:١٧:٥٠١٣:٢٥:٤٢٢٠:٣٤:٠٥٢٠:٥٥:٠٢٠٠:٣٣:٢٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٢:٥٠٠٦:١٧:٠١١٣:٢٥:٤٤٢٠:٣٤:٥٦٢٠:٥٥:٥٧٠٠:٣٣:١٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣١:٣٧٠٦:١٦:١٤١٣:٢٥:٤٦٢٠:٣٥:٤٨٢٠:٥٦:٥٢٠٠:٣٣:٠٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٠:٢٦٠٦:١٥:٢٩١٣:٢٥:٤٩٢٠:٣٦:٣٨٢٠:٥٧:٤٦٠٠:٣٢:٥٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٩:١٧٠٦:١٤:٤٥١٣:٢٥:٥٣٢٠:٣٧:٢٩٢٠:٥٨:٤٠٠٠:٣٢:٤٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٨:١٠٠٦:١٤:٠٣١٣:٢٥:٥٧٢٠:٣٨:١٨٢٠:٥٩:٣٣٠٠:٣٢:٤١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٧:٠٥٠٦:١٣:٢٢١٣:٢٦:٠٢٢٠:٣٩:٠٧٢١:٠٠:٢٥٠٠:٣٢:٣٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٦:٠١٠٦:١٢:٤٤١٣:٢٦:٠٧٢٠:٣٩:٥٦٢١:٠١:١٦٠٠:٣٢:٢٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گورچین قلعه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گورچین قلعه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گورچین قلعه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گورچین قلعه

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای گورچین قلعه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای گورچین قلعه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گورچین قلعه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای گورچین قلعه

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای گورچین قلعه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای گورچین قلعه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای گورچین قلعه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گورچین قلعه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گورچین قلعه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای گورچین قلعه

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای گورچین قلعه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گورچین قلعه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای گورچین قلعه

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٣:١٣٠٦:٠٦:٥٤١٣:٣١:١٥٢٠:٥٥:٣٦٢١:١٧:٤٦٠٠:٣٤:٣٢
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:١٣:٢٨٠٦:٠٧:٠٨١٣:٣١:٢٨٢٠:٥٥:٤٦٢١:١٧:٥٧٠٠:٣٤:٤٦
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:١٣:٤٦٠٦:٠٧:٢٤١٣:٣١:٤١٢٠:٥٥:٥٥٢١:١٨:٠٥٠٠:٣٥:٠١
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:١٤:٠٧٠٦:٠٧:٤٢١٣:٣١:٥٤٢٠:٥٦:٠٢٢١:١٨:١١٠٠:٣٥:١٦
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:١٤:٣١٠٦:٠٨:٠١١٣:٣٢:٠٦٢٠:٥٦:٠٧٢١:١٨:١٦٠٠:٣٥:٣٢
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:١٤:٥٧٠٦:٠٨:٢٢١٣:٣٢:١٩٢٠:٥٦:١٠٢١:١٨:١٨٠٠:٣٥:٤٨
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:١٥:٢٦٠٦:٠٨:٤٤١٣:٣٢:٣٢٢٠:٥٦:١٢٢١:١٨:١٩٠٠:٣٦:٠٥
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:١٥:٥٧٠٦:٠٩:٠٨١٣:٣٢:٤٤٢٠:٥٦:١٢٢١:١٨:١٨٠٠:٣٦:٢١
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:١٦:٣١٠٦:٠٩:٣٣١٣:٣٢:٥٦٢٠:٥٦:١٠٢١:١٨:١٥٠٠:٣٦:٣٩
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:١٧:٠٨٠٦:١٠:٠٠١٣:٣٣:٠٨٢٠:٥٦:٠٦٢١:١٨:٠٩٠٠:٣٦:٥٦
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٧:٤٦٠٦:١٠:٢٨١٣:٣٣:١٩٢٠:٥٦:٠٠٢١:١٨:٠٢٠٠:٣٧:١٤
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:١٨:٢٨٠٦:١٠:٥٧١٣:٣٣:٣١٢٠:٥٥:٥٣٢١:١٧:٥٣٠٠:٣٧:٣٢
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:١١٠٦:١١:٢٧١٣:٣٣:٤٢٢٠:٥٥:٤٣٢١:١٧:٤٢٠٠:٣٧:٥٠
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٥٧٠٦:١١:٥٩١٣:٣٣:٥٢٢٠:٥٥:٣٢٢١:١٧:٢٩٠٠:٣٨:٠٨
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٤٤٠٦:١٢:٣٢١٣:٣٤:٠٣٢٠:٥٥:١٩٢١:١٧:١٤٠٠:٣٨:٢٦
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٣٤٠٦:١٣:٠٦١٣:٣٤:١٣٢٠:٥٥:٠٤٢١:١٦:٥٧٠٠:٣٨:٤٥
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٢٦٠٦:١٣:٤١١٣:٣٤:٢٢٢٠:٥٤:٤٧٢١:١٦:٣٧٠٠:٣٩:٠٣
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:١٩٠٦:١٤:١٨١٣:٣٤:٣١٢٠:٥٤:٢٨٢١:١٦:١٦٠٠:٣٩:٢١
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:١٥٠٦:١٤:٥٥١٣:٣٤:٤٠٢٠:٥٤:٠٧٢١:١٥:٥٣٠٠:٣٩:٤٠
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:١٢٠٦:١٥:٣٣١٣:٣٤:٤٨٢٠:٥٣:٤٥٢١:١٥:٢٨٠٠:٣٩:٥٨
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:١١٠٦:١٦:١٢١٣:٣٤:٥٦٢٠:٥٣:٢٠٢١:١٥:٠١٠٠:٤٠:١٦
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:١١٠٦:١٦:٥٣١٣:٣٥:٠٤٢٠:٥٢:٥٤٢١:١٤:٣٢٠٠:٤٠:٣٤
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:١٣٠٦:١٧:٣٤١٣:٣٥:١٠٢٠:٥٢:٢٦٢١:١٤:٠١٠٠:٤٠:٥١
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:١٦٠٦:١٨:١٥١٣:٣٥:١٧٢٠:٥١:٥٦٢١:١٣:٢٩٠٠:٤١:٠٨
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٢١٠٦:١٨:٥٨١٣:٣٥:٢٣٢٠:٥١:٢٤٢١:١٢:٥٤٠٠:٤١:٢٦
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٢٧٠٦:١٩:٤١١٣:٣٥:٢٨٢٠:٥٠:٥١٢١:١٢:١٨٠٠:٤١:٤٢
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣٤٠٦:٢٠:٢٦١٣:٣٥:٣٣٢٠:٥٠:١٦٢١:١١:٣٩٠٠:٤١:٥٩
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٤٢٠٦:٢١:١٠١٣:٣٥:٣٧٢٠:٤٩:٣٩٢١:١٠:٥٩٠٠:٤٢:١٥
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٥١٠٦:٢١:٥٦١٣:٣٥:٤١٢٠:٤٩:٠٠٢١:١٠:١٧٠٠:٤٢:٣١
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٠٢٠٦:٢٢:٤٢١٣:٣٥:٤٤٢٠:٤٨:٢٠٢١:٠٩:٣٤٠٠:٤٢:٤٦
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:١٣٠٦:٢٣:٢٩١٣:٣٥:٤٧٢٠:٤٧:٣٧٢١:٠٨:٤٨٠٠:٤٣:٠١

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای گورچین قلعه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای گورچین قلعه روستای گورچین قلعه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای گورچین قلعه روستای گورچین قلعه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گورچین قلعه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گورچین قلعه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای گورچین قلعه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گورچین قلعه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گورچین قلعه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گورچین قلعه

روستای گورچین قلعه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گورچین قلعه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گورچین قلعه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گورچین قلعه
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای گورچین قلعه + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای گورچین قلعه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گورچین قلعه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گورچین قلعه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گورچین قلعه رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق گورچین قلعه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق گورچین قلعه
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گورچین قلعه
جدول اوقات شرعی امروز فردا گورچین قلعه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گورچین قلعه
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گورچین قلعه
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ گورچین قلعه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق گورچین قلعه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گورچین قلعه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو