جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای گوروییه

حومه | بم | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز گوروییه


اذان صبح: ٠٥:١٣:٠٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٣١:١٤
اذان ظهر: ١٢:٤٢:٤٥
غروب آفتاب: ١٨:٥٤:٤٣
اذان مغرب: ١٩:١١:٣٤
نیمه شب: ٠٠:٠٣:١٥

یکشنبه ١٠ فروردین ١٣٩٩
٠٤ شعبان ١٤٤١ قمری
٢٩ مارس ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گوروییه (شهرستان بم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ فروردین ٩٩ روستای گوروییه)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای گوروییه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گوروییه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام (26 هـ ق) و روز جانباز

امام سجاد (ع)
عبّاس را نزد خداوند منزلتى‏ است ‏که در روز قیامت همه‏ شهیدان بر آن رشک‏ مى ‏برند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گوروییه

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گوروییه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گوروییه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای گوروییه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گوروییه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گوروییه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٩:١٩٠٦:٠٢:٠٢١٢:٣٦:٠٠١٩:١٠:٢٢١٩:٢٧:٥٥٢٣:٥٤:١٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:١٠٠٦:٠١:٠٦١٢:٣٥:٥٠١٩:١٠:٥٩١٩:٢٨:٣٣٢٣:٥٤:٠٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٧:٠١٠٦:٠٠:١١١٢:٣٥:٤١١٩:١١:٣٥١٩:٢٩:١٢٢٣:٥٣:٤٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:٥٣٠٥:٥٩:١٧١٢:٣٥:٣٢١٩:١٢:١٢١٩:٢٩:٥١٢٣:٥٣:٢٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٤:٤٦٠٥:٥٨:٢٣١٢:٣٥:٢٤١٩:١٢:٤٩١٩:٣٠:٣٠٢٣:٥٣:١٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٣:٣٩٠٥:٥٧:٣١١٢:٣٥:١٦١٩:١٣:٢٥١٩:٣١:٠٩٢٣:٥٣:٠٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٢:٣٤٠٥:٥٦:٤٠١٢:٣٥:٠٩١٩:١٤:٠٢١٩:٣١:٤٨٢٣:٥٢:٤٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣١:٢٩٠٥:٥٥:٤٩١٢:٣٥:٠٢١٩:١٤:٣٩١٩:٣٢:٢٧٢٣:٥٢:٣٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٠:٢٥٠٥:٥٥:٠٠١٢:٣٤:٥٦١٩:١٥:١٦١٩:٣٣:٠٦٢٣:٥٢:١٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٩:٢٢٠٥:٥٤:١١١٢:٣٤:٥٠١٩:١٥:٥٣١٩:٣٣:٤٥٢٣:٥٢:٠٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٨:٢٠٠٥:٥٣:٢٤١٢:٣٤:٤٥١٩:١٦:٣٠١٩:٣٤:٢٤٢٣:٥١:٥٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٧:١٩٠٥:٥٢:٣٧١٢:٣٤:٤١١٩:١٧:٠٧١٩:٣٥:٠٤٢٣:٥١:٤٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٦:١٩٠٥:٥١:٥٢١٢:٣٤:٣٧١٩:١٧:٤٤١٩:٣٥:٤٣٢٣:٥١:٣٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٥:٢٠٠٥:٥١:٠٨١٢:٣٤:٣٣١٩:١٨:٢١١٩:٣٦:٢٣٢٣:٥١:٢٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٤:٢٢٠٥:٥٠:٢٥١٢:٣٤:٣٠١٩:١٨:٥٨١٩:٣٧:٠٢٢٣:٥١:١٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٣:٢٥٠٥:٤٩:٤٣١٢:٣٤:٢٨١٩:١٩:٣٥١٩:٣٧:٤١٢٣:٥١:٠٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٢:٣٠٠٥:٤٩:٠٢١٢:٣٤:٢٦١٩:٢٠:١٢١٩:٣٨:٢١٢٣:٥٠:٥٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢١:٣٦٠٥:٤٨:٢٣١٢:٣٤:٢٥١٩:٢٠:٤٩١٩:٣٩:٠٠٢٣:٥٠:٤٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٠:٤٣٠٥:٤٧:٤٥١٢:٣٤:٢٥١٩:٢١:٢٦١٩:٣٩:٣٩٢٣:٥٠:٣٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٩:٥١٠٥:٤٧:٠٨١٢:٣٤:٢٥١٩:٢٢:٠٣١٩:٤٠:١٨٢٣:٥٠:٣٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٩:٠١٠٥:٤٦:٣٢١٢:٣٤:٢٥١٩:٢٢:٣٩١٩:٤٠:٥٧٢٣:٥٠:٢٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٨:١٢٠٥:٤٥:٥٧١٢:٣٤:٢٧١٩:٢٣:١٦١٩:٤١:٣٦٢٣:٥٠:٢٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٧:٢٤٠٥:٤٥:٢٤١٢:٣٤:٢٩١٩:٢٣:٥٣١٩:٤٢:١٥٢٣:٥٠:١٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٦:٣٨٠٥:٤٤:٥٢١٢:٣٤:٣١١٩:٢٤:٢٩١٩:٤٢:٥٣٢٣:٥٠:١١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٥:٥٣٠٥:٤٤:٢٢١٢:٣٤:٣٤١٩:٢٥:٠٥١٩:٤٣:٣٢٢٣:٥٠:٠٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٥:١٠٠٥:٤٣:٥٢١٢:٣٤:٣٧١٩:٢٥:٤١١٩:٤٤:١٠٢٣:٥٠:٠٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٤:٢٨٠٥:٤٣:٢٤١٢:٣٤:٤١١٩:٢٦:١٦١٩:٤٤:٤٧٢٣:٥٠:٠٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٣:٤٨٠٥:٤٢:٥٨١٢:٣٤:٤٦١٩:٢٦:٥٢١٩:٤٥:٢٥٢٣:٥٠:٠٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٣:٠٩٠٥:٤٢:٣٣١٢:٣٤:٥١١٩:٢٧:٢٧١٩:٤٦:٠٢٢٣:٤٩:٥٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گوروییه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گوروییه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گوروییه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گوروییه

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای گوروییه

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای گوروییه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گوروییه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای گوروییه

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:١٦:٥١٠٦:٣٤:٤٤١٢:٤٣:٣٩١٨:٥٣:٠١١٩:٠٩:٥٠٠٠:٠٤:١٨
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:١٥:٣٥٠٦:٣٣:٣٤١٢:٤٣:٢١١٨:٥٣:٣٥١٩:١٠:٢٥٠٠:٠٣:٥٧
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:١٤:١٩٠٦:٣٢:٢٤١٢:٤٣:٠٣١٨:٥٤:٠٩١٩:١٠:٥٩٠٠:٠٣:٣٦
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:١٣:٠٣٠٦:٣١:١٤١٢:٤٢:٤٥١٨:٥٤:٤٣١٩:١١:٣٤٠٠:٠٣:١٥
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:١١:٤٧٠٦:٣٠:٠٤١٢:٤٢:٢٧١٨:٥٥:١٧١٩:١٢:٠٩٠٠:٠٢:٥٤
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:١٠:٣٠٠٦:٢٨:٥٤١٢:٤٢:٠٩١٨:٥٥:٥١١٩:١٢:٤٤٠٠:٠٢:٣٢
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٠٩:١٤٠٦:٢٧:٤٥١٢:٤١:٥١١٨:٥٦:٢٥١٩:١٣:١٩٠٠:٠٢:١١
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٠٧:٥٧٠٦:٢٦:٣٥١٢:٤١:٣٤١٨:٥٦:٥٩١٩:١٣:٥٤٠٠:٠١:٥٠
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٠٦:٤٠٠٦:٢٥:٢٦١٢:٤١:١٦١٨:٥٧:٣٣١٩:١٤:٢٩٠٠:٠١:٢٨
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٠٥:٢٣٠٦:٢٤:١٧١٢:٤٠:٥٩١٨:٥٨:٠٧١٩:١٥:٠٤٠٠:٠١:٠٧
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٠٤:٠٧٠٦:٢٣:٠٩١٢:٤٠:٤١١٨:٥٨:٤١١٩:١٥:٣٩٠٠:٠٠:٤٥
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٠٢:٥٠٠٦:٢٢:٠٠١٢:٤٠:٢٤١٨:٥٩:١٥١٩:١٦:١٥٠٠:٠٠:٢٤
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٠١:٣٣٠٦:٢٠:٥٢١٢:٤٠:٠٧١٨:٥٩:٤٩١٩:١٦:٥٠٠٠:٠٠:٠٣
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٠٠:١٦٠٦:١٩:٤٥١٢:٣٩:٥١١٩:٠٠:٢٣١٩:١٧:٢٥٢٣:٥٩:٤٢
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٤:٥٩:٠٠٠٦:١٨:٣٨١٢:٣٩:٣٤١٩:٠٠:٥٨١٩:١٨:٠١٢٣:٥٩:٢١
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٤:٥٧:٤٤٠٦:١٧:٣١١٢:٣٩:١٨١٩:٠١:٣٢١٩:١٨:٣٧٢٣:٥٩:٠٠
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٤:٥٦:٢٧٠٦:١٦:٢٥١٢:٣٩:٠٢١٩:٠٢:٠٦١٩:١٩:١٣٢٣:٥٨:٣٩
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٤:٥٥:١٢٠٦:١٥:١٩١٢:٣٨:٤٧١٩:٠٢:٤١١٩:١٩:٤٩٢٣:٥٨:١٨
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٥٣:٥٦٠٦:١٤:١٤١٢:٣٨:٣١١٩:٠٣:١٦١٩:٢٠:٢٥٢٣:٥٧:٥٨
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٥٢:٤٠٠٦:١٣:٠٩١٢:٣٨:١٧١٩:٠٣:٥٠١٩:٢١:٠٢٢٣:٥٧:٣٨
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٥١:٢٥٠٦:١٢:٠٥١٢:٣٨:٠٢١٩:٠٤:٢٥١٩:٢١:٣٨٢٣:٥٧:١٨
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٥٠:١١٠٦:١١:٠٢١٢:٣٧:٤٨١٩:٠٥:٠٠١٩:٢٢:١٥٢٣:٥٦:٥٨
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٤٨:٥٦٠٦:٠٩:٥٩١٢:٣٧:٣٤١٩:٠٥:٣٦١٩:٢٢:٥٢٢٣:٥٦:٣٩
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٤٧:٤٢٠٦:٠٨:٥٧١٢:٣٧:٢١١٩:٠٦:١١١٩:٢٣:٢٩٢٣:٥٦:٢٠
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٤٦:٢٩٠٦:٠٧:٥٥١٢:٣٧:٠٨١٩:٠٦:٤٧١٩:٢٤:٠٧٢٣:٥٦:٠١
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٤٥:١٦٠٦:٠٦:٥٤١٢:٣٦:٥٥١٩:٠٧:٢٢١٩:٢٤:٤٤٢٣:٥٥:٤٣
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٤٤:٠٤٠٦:٠٥:٥٤١٢:٣٦:٤٣١٩:٠٧:٥٨١٩:٢٥:٢٢٢٣:٥٥:٢٥
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٤٢:٥٢٠٦:٠٤:٥٥١٢:٣٦:٣٢١٩:٠٨:٣٤١٩:٢٦:٠٠٢٣:٥٥:٠٧
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٤١:٤٠٠٦:٠٣:٥٧١٢:٣٦:٢١١٩:٠٩:١٠١٩:٢٦:٣٨٢٣:٥٤:٥٠
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٠:٣٠٠٦:٠٢:٥٩١٢:٣٦:١٠١٩:٠٩:٤٦١٩:٢٧:١٦٢٣:٥٤:٣٣

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای گوروییه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای گوروییه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای گوروییه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گوروییه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گوروییه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای گوروییه

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای گوروییه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گوروییه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای گوروییه

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٩٠٥:٤١:٤٦١١:٤٥:٢٧١٧:٤٩:٣٤١٨:٠٦:٢٠٢٣:٣٦:١٩
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٠٥٠٦:٤٠:٣٦١٢:٤٥:٠٩١٨:٥٠:٠٨١٩:٠٦:٥٥٠٠:٠٦:٠٠
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٥١٠٦:٣٩:٢٦١٢:٤٤:٥١١٨:٥٠:٤٣١٩:٠٧:٣٠٠٠:٠٥:٤٠
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٣٦٠٦:٣٨:١٥١٢:٤٤:٣٣١٨:٥١:١٨١٩:٠٨:٠٥٠٠:٠٥:٢٠
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٢٢٠٦:٣٧:٠٥١٢:٤٤:١٥١٨:٥١:٥٢١٩:٠٨:٤٠٠٠:٠٤:٥٩
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٠٦٠٦:٣٥:٥٥١٢:٤٣:٥٧١٨:٥٢:٢٦١٩:٠٩:١٥٠٠:٠٤:٣٩
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٥١٠٦:٣٤:٤٤١٢:٤٣:٣٩١٨:٥٣:٠١١٩:٠٩:٥٠٠٠:٠٤:١٨
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٣٥٠٦:٣٣:٣٤١٢:٤٣:٢١١٨:٥٣:٣٥١٩:١٠:٢٥٠٠:٠٣:٥٧
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:١٩٠٦:٣٢:٢٤١٢:٤٣:٠٣١٨:٥٤:٠٩١٩:١٠:٥٩٠٠:٠٣:٣٦
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٠٣٠٦:٣١:١٤١٢:٤٢:٤٥١٨:٥٤:٤٣١٩:١١:٣٤٠٠:٠٣:١٥
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٤٧٠٦:٣٠:٠٤١٢:٤٢:٢٧١٨:٥٥:١٧١٩:١٢:٠٩٠٠:٠٢:٥٤
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٣٠٠٦:٢٨:٥٤١٢:٤٢:٠٩١٨:٥٥:٥١١٩:١٢:٤٤٠٠:٠٢:٣٢
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:١٤٠٦:٢٧:٤٥١٢:٤١:٥١١٨:٥٦:٢٥١٩:١٣:١٩٠٠:٠٢:١١
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٥٧٠٦:٢٦:٣٥١٢:٤١:٣٤١٨:٥٦:٥٩١٩:١٣:٥٤٠٠:٠١:٥٠
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٤٠٠٦:٢٥:٢٦١٢:٤١:١٦١٨:٥٧:٣٣١٩:١٤:٢٩٠٠:٠١:٢٨
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٢٣٠٦:٢٤:١٧١٢:٤٠:٥٩١٨:٥٨:٠٧١٩:١٥:٠٤٠٠:٠١:٠٧
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:٠٧٠٦:٢٣:٠٩١٢:٤٠:٤١١٨:٥٨:٤١١٩:١٥:٣٩٠٠:٠٠:٤٥
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:٥٠٠٦:٢٢:٠٠١٢:٤٠:٢٤١٨:٥٩:١٥١٩:١٦:١٥٠٠:٠٠:٢٤
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:٣٣٠٦:٢٠:٥٢١٢:٤٠:٠٧١٨:٥٩:٤٩١٩:١٦:٥٠٠٠:٠٠:٠٣
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:١٦٠٦:١٩:٤٥١٢:٣٩:٥١١٩:٠٠:٢٣١٩:١٧:٢٥٢٣:٥٩:٤٢
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٩:٠٠٠٦:١٨:٣٨١٢:٣٩:٣٤١٩:٠٠:٥٨١٩:١٨:٠١٢٣:٥٩:٢١
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٧:٤٤٠٦:١٧:٣١١٢:٣٩:١٨١٩:٠١:٣٢١٩:١٨:٣٧٢٣:٥٩:٠٠
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٦:٢٧٠٦:١٦:٢٥١٢:٣٩:٠٢١٩:٠٢:٠٦١٩:١٩:١٣٢٣:٥٨:٣٩
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:١٢٠٦:١٥:١٩١٢:٣٨:٤٧١٩:٠٢:٤١١٩:١٩:٤٩٢٣:٥٨:١٨
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٣:٥٦٠٦:١٤:١٤١٢:٣٨:٣١١٩:٠٣:١٦١٩:٢٠:٢٥٢٣:٥٧:٥٨
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٢:٤٠٠٦:١٣:٠٩١٢:٣٨:١٧١٩:٠٣:٥٠١٩:٢١:٠٢٢٣:٥٧:٣٨
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥١:٢٥٠٦:١٢:٠٥١٢:٣٨:٠٢١٩:٠٤:٢٥١٩:٢١:٣٨٢٣:٥٧:١٨
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٠:١١٠٦:١١:٠٢١٢:٣٧:٤٨١٩:٠٥:٠٠١٩:٢٢:١٥٢٣:٥٦:٥٨
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٨:٥٦٠٦:٠٩:٥٩١٢:٣٧:٣٤١٩:٠٥:٣٦١٩:٢٢:٥٢٢٣:٥٦:٣٩
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٧:٤٢٠٦:٠٨:٥٧١٢:٣٧:٢١١٩:٠٦:١١١٩:٢٣:٢٩٢٣:٥٦:٢٠
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢٩٠٦:٠٧:٥٥١٢:٣٧:٠٨١٩:٠٦:٤٧١٩:٢٤:٠٧٢٣:٥٦:٠١

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای گوروییه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای گوروییه روستای گوروییه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای گوروییه روستای گوروییه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گوروییه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گوروییه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گوروییه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گوروییه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گوروییه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گوروییه

روستای گوروییه بر روی نقشه

روستای گوروییه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گوروییه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گوروییه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گوروییه
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای گوروییه + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای گوروییه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گوروییه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گوروییه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گوروییه رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گوروییه
زمان پخش اذان مستقیم به افق گوروییه
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ گوروییه دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گوروییه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گوروییه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق گوروییه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گوروییه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا گوروییه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گوروییه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو