جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر گورسفید

گیلان غرب | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز گورسفید

اذان صبح: ٠٥:١٥:٢٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٧:٤٨
اذان ظهر: ١٢:١١:٠١
غروب آفتاب: ١٧:٤٣:٤٦
اذان مغرب: ١٨:٠١:٥٣
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٩:٥٧

پنج شنبه ٠١ آبان ١٣٩٩
٠٥ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٢٢ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر گورسفید (شهرستان گیلان غرب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ آبان ٩٩ شهر گورسفید)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر گورسفید)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر گورسفید)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آنتونی رابینز
هریك از ما در زندگی، حق گزینش داریم و می‌توانیم اندیشه‌ها و احساسات خود را برگزینیم. چنانچه آگاهانه به گزینش نپردازیم، بهای آن را خواهیم پرداخت.

اوقات شرعی ماه جاری شهر گورسفید

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر گورسفید در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر گورسفید ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر گورسفید (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر گورسفید ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان گورسفید
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٣٠:٤٤٠٦:٥٦:٤٩١٣:٢٦:٥٢١٩:٥٧:٢٧٢٠:١٥:٤٢٠٠:٤٣:٢١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٩:١٤٠٦:٥٥:٣٤١٣:٢٦:٣٧١٩:٥٨:١٣٢٠:١٦:٣١٠٠:٤٢:٥٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٧:٤٥٠٦:٥٤:١٩١٣:٢٦:٢٣١٩:٥٩:٠٠٢٠:١٧:٢٠٠٠:٤٢:٣٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٦:١٥٠٦:٥٣:٠٤١٣:٢٦:٠٩١٩:٥٩:٤٧٢٠:١٨:٠٨٠٠:٤٢:١٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٤:٤٧٠٦:٥١:٥١١٣:٢٥:٥٦٢٠:٠٠:٣٣٢٠:١٨:٥٧٠٠:٤١:٥٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٢٣:١٨٠٦:٥٠:٣٨١٣:٢٥:٤٣٢٠:٠١:٢٠٢٠:١٩:٤٦٠٠:٤١:٣٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٢١:٥٠٠٦:٤٩:٢٦١٣:٢٥:٣٠٢٠:٠٢:٠٧٢٠:٢٠:٣٥٠٠:٤١:١٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٢٠:٢٣٠٦:٤٨:١٤١٣:٢٥:١٨٢٠:٠٢:٥٣٢٠:٢١:٢٥٠٠:٤٠:٥٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٨:٥٦٠٦:٤٧:٠٤١٣:٢٥:٠٦٢٠:٠٣:٤٠٢٠:٢٢:١٤٠٠:٤٠:٣٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٧:٢٩٠٦:٤٥:٥٤١٣:٢٤:٥٤٢٠:٠٤:٢٧٢٠:٢٣:٠٣٠٠:٤٠:١٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٦:٠٣٠٦:٤٤:٤٥١٣:٢٤:٤٤٢٠:٠٥:١٤٢٠:٢٣:٥٣٠٠:٣٩:٥٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٤:٣٨٠٦:٤٣:٣٧١٣:٢٤:٣٣٢٠:٠٦:٠١٢٠:٢٤:٤٢٠٠:٣٩:٣٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:١٣:١٣٠٦:٤٢:٣٠١٣:٢٤:٢٣٢٠:٠٦:٤٨٢٠:٢٥:٣٢٠٠:٣٩:١٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:١١:٤٩٠٦:٤١:٢٤١٣:٢٤:١٤٢٠:٠٧:٣٥٢٠:٢٦:٢١٠٠:٣٩:٠١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:١٠:٢٦٠٦:٤٠:١٨١٣:٢٤:٠٥٢٠:٠٨:٢٢٢٠:٢٧:١١٠٠:٣٨:٤٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٩:٠٤٠٦:٣٩:١٤١٣:٢٣:٥٦٢٠:٠٩:٠٩٢٠:٢٨:٠١٠٠:٣٨:٢٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٧:٤٢٠٦:٣٨:١١١٣:٢٣:٤٨٢٠:٠٩:٥٦٢٠:٢٨:٥١٠٠:٣٨:٠٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٦:٢١٠٦:٣٧:٠٩١٣:٢٣:٤١٢٠:١٠:٤٣٢٠:٢٩:٤١٠٠:٣٧:٥٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٥:٠١٠٦:٣٦:٠٨١٣:٢٣:٣٤٢٠:١١:٣١٢٠:٣٠:٣١٠٠:٣٧:٣٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠٣:٤٢٠٦:٣٥:٠٨١٣:٢٣:٢٨٢٠:١٢:١٨٢٠:٣١:٢١٠٠:٣٧:٢١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٥:٠٢:٢٤٠٦:٣٤:٠٩١٣:٢٣:٢٢٢٠:١٣:٠٥٢٠:٣٢:١٠٠٠:٣٧:٠٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٥:٠١:٠٧٠٦:٣٣:١١١٣:٢٣:١٧٢٠:١٣:٥٢٢٠:٣٣:٠٠٠٠:٣٦:٥٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٩:٥١٠٦:٣٢:١٥١٣:٢٣:١٢٢٠:١٤:٣٩٢٠:٣٣:٥٠٠٠:٣٦:٣٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٨:٣٧٠٦:٣١:٢٠١٣:٢٣:٠٨٢٠:١٥:٢٦٢٠:٣٤:٤٠٠٠:٣٦:٢٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٧:٢٣٠٦:٣٠:٢٦١٣:٢٣:٠٥٢٠:١٦:١٣٢٠:٣٥:٣٠٠٠:٣٦:١٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٦:١١٠٦:٢٩:٣٣١٣:٢٣:٠٢٢٠:١٧:٠٠٢٠:٣٦:٢٠٠٠:٣٥:٥٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٤:٥٩٠٦:٢٨:٤٢١٣:٢٣:٠٠٢٠:١٧:٤٦٢٠:٣٧:٠٩٠٠:٣٥:٤٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٣:٤٩٠٦:٢٧:٥٢١٣:٢٢:٥٨٢٠:١٨:٣٣٢٠:٣٧:٥٨٠٠:٣٥:٣٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥٢:٤١٠٦:٢٧:٠٣١٣:٢٢:٥٧٢٠:١٩:١٩٢٠:٣٨:٤٨٠٠:٣٥:٢٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر گورسفید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر گورسفید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر گورسفید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گورسفید

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر گورسفید

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر گورسفید قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گورسفید دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر گورسفید

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر گورسفید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر گورسفید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر گورسفید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر گورسفید را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گورسفید برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر گورسفید

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر گورسفید قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گورسفید دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر گورسفید

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر گورسفید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر گورسفید شهر گورسفید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر گورسفید شهر گورسفید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر گورسفید را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گورسفید برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر گورسفید

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر گورسفید قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گورسفید دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر گورسفید

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٥:١٥:٢٢٠٦:٣٧:٤٨١٢:١١:٠١١٧:٤٣:٤٦١٨:٠١:٥٣٢٣:٢٩:٥٧
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٥:١٦:٠٨٠٦:٣٨:٤٠١٢:١٠:٥٣١٧:٤٢:٣٨١٨:٠٠:٤٧٢٣:٢٩:٤٦
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٥:١٦:٥٥٠٦:٣٩:٣١١٢:١٠:٤٥١٧:٤١:٣١١٧:٥٩:٤٢٢٣:٢٩:٣٦
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٥:١٧:٤١٠٦:٤٠:٢٣١٢:١٠:٣٨١٧:٤٠:٢٦١٧:٥٨:٣٨٢٣:٢٩:٢٧
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٥:١٨:٢٨٠٦:٤١:١٥١٢:١٠:٣٢١٧:٣٩:٢١١٧:٥٧:٣٥٢٣:٢٩:١٨
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٥:١٩:١٥٠٦:٤٢:٠٨١٢:١٠:٢٦١٧:٣٨:١٨١٧:٥٦:٣٤٢٣:٢٩:١٠
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٠:٠٢٠٦:٤٣:٠١١٢:١٠:٢١١٧:٣٧:١٥١٧:٥٥:٣٤٢٣:٢٩:٠٢
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٠:٤٩٠٦:٤٣:٥٤١٢:١٠:١٧١٧:٣٦:١٤١٧:٥٤:٣٤٢٣:٢٨:٥٥
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٢١:٣٦٠٦:٤٤:٤٨١٢:١٠:١٤١٧:٣٥:١٤١٧:٥٣:٣٧٢٣:٢٨:٤٩
١٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٢:٢٣٠٦:٤٥:٤٢١٢:١٠:١١١٧:٣٤:١٦١٧:٥٢:٤٠٢٣:٢٨:٤٣
١١ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٣:١١٠٦:٤٦:٣٦١٢:١٠:١٠١٧:٣٣:١٨١٧:٥١:٤٥٢٣:٢٨:٣٨
١٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٣:٥٨٠٦:٤٧:٣٠١٢:١٠:٠٩١٧:٣٢:٢٢١٧:٥٠:٥١٢٣:٢٨:٣٤
١٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٤:٤٦٠٦:٤٨:٢٥١٢:١٠:٠٩١٧:٣١:٢٨١٧:٤٩:٥٨٢٣:٢٨:٣١
١٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٥:٣٤٠٦:٤٩:٢٠١٢:١٠:٠٩١٧:٣٠:٣٤١٧:٤٩:٠٧٢٣:٢٨:٢٨
١٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٦:٢٢٠٦:٥٠:١٦١٢:١٠:١١١٧:٢٩:٤٢١٧:٤٨:١٨٢٣:٢٨:٢٦
١٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٧:١٠٠٦:٥١:١٢١٢:١٠:١٣١٧:٢٨:٥٢١٧:٤٧:٢٩٢٣:٢٨:٢٥
١٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٧:٥٨٠٦:٥٢:٠٨١٢:١٠:١٧١٧:٢٨:٠٣١٧:٤٦:٤٣٢٣:٢٨:٢٥
١٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٨:٤٧٠٦:٥٣:٠٤١٢:١٠:٢١١٧:٢٧:١٥١٧:٤٥:٥٧٢٣:٢٨:٢٥
١٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٩:٣٥٠٦:٥٤:٠٠١٢:١٠:٢٦١٧:٢٦:٢٩١٧:٤٥:١٤٢٣:٢٨:٢٧
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٠:٢٤٠٦:٥٤:٥٧١٢:١٠:٣٢١٧:٢٥:٤٥١٧:٤٤:٣٢٢٣:٢٨:٢٩
٢١ آبان ١٣٩٩٠٥:٣١:١٣٠٦:٥٥:٥٣١٢:١٠:٣٨١٧:٢٥:٠٢١٧:٤٣:٥١٢٣:٢٨:٣٢
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٢:٠٢٠٦:٥٦:٥٠١٢:١٠:٤٦١٧:٢٤:٢٠١٧:٤٣:١٢٢٣:٢٨:٣٦
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٢:٥١٠٦:٥٧:٤٧١٢:١٠:٥٤١٧:٢٣:٤١١٧:٤٢:٣٥٢٣:٢٨:٤٠
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٣:٤٠٠٦:٥٨:٤٤١٢:١١:٠٤١٧:٢٣:٠٣١٧:٤١:٥٩٢٣:٢٨:٤٦
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٤:٢٩٠٦:٥٩:٤١١٢:١١:١٤١٧:٢٢:٢٦١٧:٤١:٢٥٢٣:٢٨:٥٢
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٥:١٨٠٧:٠٠:٣٨١٢:١١:٢٥١٧:٢١:٥٢١٧:٤٠:٥٣٢٣:٢٨:٥٩
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٦:٠٧٠٧:٠١:٣٥١٢:١١:٣٧١٧:٢١:١٩١٧:٤٠:٢٢٢٣:٢٩:٠٧
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٦:٥٥٠٧:٠٢:٣٢١٢:١١:٤٩١٧:٢٠:٤٨١٧:٣٩:٥٣٢٣:٢٩:١٦
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٧:٤٤٠٧:٠٣:٢٩١٢:١٢:٠٣١٧:٢٠:١٨١٧:٣٩:٢٦٢٣:٢٩:٢٦
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٨:٣٣٠٧:٠٤:٢٦١٢:١٢:١٧١٧:١٩:٥١١٧:٣٩:٠١٢٣:٢٩:٣٦

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر گورسفید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر گورسفید شهر گورسفید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر گورسفید شهر گورسفید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر گورسفید را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گورسفید برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر گورسفید

گورسفید (گیلانغرب)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان گیلانغرب در استان کرمانشاه ایران است

شهر گورسفید در ویکیپدیا

شهر گورسفید

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر گورسفید موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر گورسفید برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر گورسفید بر روی نقشه

شهر گورسفید بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر گورسفید

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر گورسفید است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر گورسفید
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر گورسفید + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر گورسفید + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر گورسفید + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر گورسفید + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر گورسفید + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر گورسفید

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر گورسفید رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا گورسفید دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق گورسفید
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گورسفید
جدول اوقات شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ گورسفید دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق گورسفید
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ گورسفید دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گورسفید ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گورسفید ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر گورسفید یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو