جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر گورسفید

گیلان غرب | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز گورسفید


اذان صبح: ٠٥:٢٥:٢٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٣:١٢
اذان ظهر: ١٣:٢٩:١٩
غروب آفتاب: ٢٠:٠٤:٥٥
اذان مغرب: ٢٠:٢٣:٢٠
نیمه شب: ٠٠:٤٥:٤٠

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر گورسفید (شهرستان گیلان غرب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ شهر گورسفید)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر گورسفید)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر گورسفید)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

آرتور شوپنهاور
نویسندگانی كه جملات سخت و پیچیده و مبهم به هم می بافند، براستی نمی دانند چه می خواهند بگویند... آنها اغلب مایلند از خودشان و دیگران پنهان سازند كه حرفی برای گفتن ندارند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر گورسفید

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر گورسفید در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر گورسفید ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر گورسفید (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر گورسفید ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گورسفید ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٤:١٨٠٦:٤٣:٢١١٣:٢٤:٣١٢٠:٠٦:١٣٢٠:٢٤:٥٥٠٠:٣٩:٣٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٢:٥٤٠٦:٤٢:١٤١٣:٢٤:٢٢٢٠:٠٧:٠٠٢٠:٢٥:٤٥٠٠:٣٩:١٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:١١:٣٠٠٦:٤١:٠٩١٣:٢٤:١٢٢٠:٠٧:٤٨٢٠:٢٦:٣٥٠٠:٣٨:٥٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:١٠:٠٧٠٦:٤٠:٠٤١٣:٢٤:٠٤٢٠:٠٨:٣٥٢٠:٢٧:٢٤٠٠:٣٨:٤٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٨:٤٥٠٦:٣٩:٠٠١٣:٢٣:٥٥٢٠:٠٩:٢٢٢٠:٢٨:١٤٠٠:٣٨:٢٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٧:٢٣٠٦:٣٧:٥٧١٣:٢٣:٤٨٢٠:١٠:٠٩٢٠:٢٩:٠٤٠٠:٣٨:٠٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٦:٠٣٠٦:٣٦:٥٥١٣:٢٣:٤٠٢٠:١٠:٥٦٢٠:٢٩:٥٤٠٠:٣٧:٥٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٤:٤٣٠٦:٣٥:٥٤١٣:٢٣:٣٤٢٠:١١:٤٤٢٠:٣٠:٤٤٠٠:٣٧:٣٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٣:٢٤٠٦:٣٤:٥٥١٣:٢٣:٢٨٢٠:١٢:٣١٢٠:٣١:٣٤٠٠:٣٧:١٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠٢:٠٧٠٦:٣٣:٥٦١٣:٢٣:٢٢٢٠:١٣:١٨٢٠:٣٢:٢٤٠٠:٣٧:٠٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٥:٠٠:٥٠٠٦:٣٢:٥٩١٣:٢٣:١٧٢٠:١٤:٠٥٢٠:٣٣:١٤٠٠:٣٦:٤٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٩:٣٤٠٦:٣٢:٠٣١٣:٢٣:١٢٢٠:١٤:٥١٢٠:٣٤:٠٤٠٠:٣٦:٣٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٨:٢٠٠٦:٣١:٠٨١٣:٢٣:٠٨٢٠:١٥:٣٨٢٠:٣٤:٥٣٠٠:٣٦:٢٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٧:٠٦٠٦:٣٠:١٤١٣:٢٣:٠٥٢٠:١٦:٢٥٢٠:٣٥:٤٣٠٠:٣٦:٠٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٥:٥٤٠٦:٢٩:٢١١٣:٢٣:٠٢٢٠:١٧:١١٢٠:٣٦:٣٢٠٠:٣٥:٥٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٤:٤٣٠٦:٢٨:٣٠١٣:٢٣:٠٠٢٠:١٧:٥٨٢٠:٣٧:٢١٠٠:٣٥:٤٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٣:٣٣٠٦:٢٧:٤٠١٣:٢٢:٥٨٢٠:١٨:٤٤٢٠:٣٨:١١٠٠:٣٥:٣٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٢:٢٥٠٦:٢٦:٥١١٣:٢٢:٥٧٢٠:١٩:٣٠٢٠:٣٨:٥٩٠٠:٣٥:٢٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٥١:١٨٠٦:٢٦:٠٤١٣:٢٢:٥٧٢٠:٢٠:١٦٢٠:٣٩:٤٨٠٠:٣٥:١٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٥٠:١٢٠٦:٢٥:١٨١٣:٢٢:٥٧٢٠:٢١:٠١٢٠:٤٠:٣٧٠٠:٣٥:٠٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٩:٠٨٠٦:٢٤:٣٤١٣:٢٢:٥٨٢٠:٢١:٤٧٢٠:٤١:٢٥٠٠:٣٤:٥٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٨:٠٥٠٦:٢٣:٥١١٣:٢٢:٥٩٢٠:٢٢:٣٢٢٠:٤٢:١٣٠٠:٣٤:٤٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٧:٠٤٠٦:٢٣:٠٩١٣:٢٣:٠١٢٠:٢٣:١٧٢٠:٤٣:٠٠٠٠:٣٤:٤١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٦:٠٤٠٦:٢٢:٢٩١٣:٢٣:٠٣٢٠:٢٤:٠١٢٠:٤٣:٤٨٠٠:٣٤:٣٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٥:٠٦٠٦:٢١:٥١١٣:٢٣:٠٦٢٠:٢٤:٤٥٢٠:٤٤:٣٤٠٠:٣٤:٢٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٤:١٠٠٦:٢١:١٤١٣:٢٣:١٠٢٠:٢٥:٢٩٢٠:٤٥:٢١٠٠:٣٤:٢٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٣:١٦٠٦:٢٠:٣٨١٣:٢٣:١٤٢٠:٢٦:١٢٢٠:٤٦:٠٧٠٠:٣٤:١٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٢:٢٣٠٦:٢٠:٠٤١٣:٢٣:١٨٢٠:٢٦:٥٥٢٠:٤٦:٥٢٠٠:٣٤:١٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤١:٣٢٠٦:١٩:٣١١٣:٢٣:٢٣٢٠:٢٧:٣٧٢٠:٤٧:٣٧٠٠:٣٤:١٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گورسفید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گورسفید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گورسفید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گورسفید

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری شهر گورسفید

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر گورسفید قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گورسفید دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری شهر گورسفید

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
شهر گورسفید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق شهر گورسفید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق شهر گورسفید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر گورسفید را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گورسفید برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر گورسفید

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر گورسفید قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گورسفید دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر گورسفید

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٦٠٦:٥٣:١٢١٣:٢٩:١٩٢٠:٠٤:٥٥٢٠:٢٣:٢٠٠٠:٤٥:٤٠
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٥٠٦:٥٣:٥٥١٣:٢٩:٠٤٢٠:٠٣:٤٠٢٠:٢٢:٠٣٠٠:٤٥:٣٢
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٣٠٦:٥٤:٣٧١٣:٢٨:٤٧٢٠:٠٢:٢٥٢٠:٢٠:٤٥٠٠:٤٥:٢٣
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢١٠٦:٥٥:٢٠١٣:٢٨:٣١٢٠:٠١:٠٩٢٠:١٩:٢٧٠٠:٤٥:١٣
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٨٠٦:٥٦:٠٣١٣:٢٨:١٤١٩:٥٩:٥٢٢٠:١٨:٠٨٠٠:٤٥:٠٤
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٥٠٦:٥٦:٤٦١٣:٢٧:٥٦١٩:٥٨:٣٤٢٠:١٦:٤٨٠٠:٤٤:٥٣
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:١٢٠٦:٥٧:٢٨١٣:٢٧:٣٩١٩:٥٧:١٦٢٠:١٥:٢٨٠٠:٤٤:٤٢
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٨٠٦:٥٨:١٠١٣:٢٧:٢١١٩:٥٥:٥٨٢٠:١٤:٠٨٠٠:٤٤:٣١
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠٤٠٦:٥٨:٥٣١٣:٢٧:٠٢١٩:٥٤:٣٩٢٠:١٢:٤٧٠٠:٤٤:١٩
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٥٩٠٦:٥٩:٣٥١٣:٢٦:٤٣١٩:٥٣:١٩٢٠:١١:٢٥٠٠:٤٤:٠٧
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٤٠٧:٠٠:١٧١٣:٢٦:٢٤١٩:٥١:٥٩٢٠:١٠:٠٣٠٠:٤٣:٥٤
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٤٩٠٧:٠٠:٥٩١٣:٢٦:٠٥١٩:٥٠:٣٨٢٠:٠٨:٤١٠٠:٤٣:٤٠
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٤٣٠٧:٠١:٤١١٣:٢٥:٤٥١٩:٤٩:١٧٢٠:٠٧:١٨٠٠:٤٣:٢٦
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٣٦٠٧:٠٢:٢٣١٣:٢٥:٢٥١٩:٤٧:٥٥٢٠:٠٥:٥٥٠٠:٤٣:١٢
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٢٩٠٧:٠٣:٠٥١٣:٢٥:٠٥١٩:٤٦:٣٣٢٠:٠٤:٣١٠٠:٤٢:٥٧
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٢٢٠٧:٠٣:٤٧١٣:٢٤:٤٥١٩:٤٥:١٠٢٠:٠٣:٠٧٠٠:٤٢:٤٢
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:١٤٠٧:٠٤:٢٨١٣:٢٤:٢٤١٩:٤٣:٤٨٢٠:٠١:٤٣٠٠:٤٢:٢٧
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٠٦٠٧:٠٥:١٠١٣:٢٤:٠٤١٩:٤٢:٢٤٢٠:٠٠:١٩٠٠:٤٢:١١
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٥٨٠٧:٠٥:٥٢١٣:٢٣:٤٣١٩:٤١:٠١١٩:٥٨:٥٤٠٠:٤١:٥٥
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٤٩٠٧:٠٦:٣٣١٣:٢٣:٢٢١٩:٣٩:٣٧١٩:٥٧:٢٩٠٠:٤١:٣٨
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٣٩٠٧:٠٧:١٥١٣:٢٣:٠٠١٩:٣٨:١٣١٩:٥٦:٠٤٠٠:٤١:٢١
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:٣٠٠٧:٠٧:٥٦١٣:٢٢:٣٩١٩:٣٦:٤٩١٩:٥٤:٣٩٠٠:٤١:٠٤
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:٢٠٠٧:٠٨:٣٨١٣:٢٢:١٨١٩:٣٥:٢٥١٩:٥٣:١٤٠٠:٤٠:٤٧
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٦:٠٩٠٧:٠٩:١٩١٣:٢١:٥٦١٩:٣٤:٠٠١٩:٥١:٤٨٠٠:٤٠:٢٩
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٦:٥٨٠٧:١٠:٠١١٣:٢١:٣٥١٩:٣٢:٣٦١٩:٥٠:٢٣٠٠:٤٠:١٢
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٧:٤٧٠٧:١٠:٤٣١٣:٢١:١٣١٩:٣١:١١١٩:٤٨:٥٨٠٠:٣٩:٥٤
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٨:٣٦٠٧:١١:٢٤١٣:٢٠:٥٢١٩:٢٩:٤٦١٩:٤٧:٣٢٠٠:٣٩:٣٥
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٩:٢٥٠٧:١٢:٠٦١٣:٢٠:٣٠١٩:٢٨:٢٢١٩:٤٦:٠٧٠٠:٣٩:١٧
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٥٠:١٣٠٧:١٢:٤٨١٣:٢٠:٠٩١٩:٢٦:٥٧١٩:٤٤:٤٢٠٠:٣٨:٥٩
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٥١:٠١٠٧:١٣:٣٠١٣:١٩:٤٧١٩:٢٥:٣٢١٩:٤٣:١٧٠٠:٠٨:٤٠
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٨٠٦:١٤:١٣١٢:١٩:٢٦١٨:٢٤:٠٨١٨:٤١:٥٢٢٣:٣٨:٢٢

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر گورسفید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر گورسفید شهر گورسفید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر گورسفید شهر گورسفید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر گورسفید را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گورسفید برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر گورسفید

گورسفید (گیلانغرب)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان گیلانغرب در استان کرمانشاه ایران است

شهر گورسفید در ویکیپدیا

شهر گورسفید

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر گورسفید موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر گورسفید برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر گورسفید بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر گورسفید

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر گورسفید است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر گورسفید
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر گورسفید + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ شهر گورسفید + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر گورسفید + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر گورسفید

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر گورسفید رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا گورسفید دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق گورسفید
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گورسفید
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گورسفید ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گورسفید دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گورسفید دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق گورسفید
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق گورسفید ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر گورسفید یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو