جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای گورترک

سرآسیاب یوسفی | بهمیی | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز گورترک


اذان صبح: ٠٤:٣٠:٢١
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٥:٣٤
اذان ظهر: ١٣:٠٧:٥٨
غروب آفتاب: ٢٠:١٠:٣٣
اذان مغرب: ٢٠:٣٠:٠٣
نیمه شب: ٠٠:٢٠:١٩

جمعه ١٦ خرداد ١٣٩٩
١٣ شوال ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گورترک (شهرستان بهمیی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ خرداد ٩٩ روستای گورترک)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای گورترک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای گورترک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

كنفوسیوس
شتاب در یاد گرفتن مثل این است كه از پی كسی بدوی و به او نرسی و بترسی كه او را گم كنی.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گورترک

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گورترک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گورترک ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای گورترک (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گورترک ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گورترک ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٠:١٧٠٦:٤٢:٤٦١٣:٠٩:٣٩١٩:٣٧:٠٢١٩:٥٤:٣٦٠٠:٢٧:٥٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٨:٥٦٠٦:٤١:٣٨١٣:٠٩:٢٥١٩:٣٧:٤١١٩:٥٥:١٧٠٠:٢٧:٣٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٧:٣٦٠٦:٤٠:٣٠١٣:٠٩:١١١٩:٣٨:٢١١٩:٥٥:٥٩٠٠:٢٧:١٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٦:١٦٠٦:٣٩:٢٢١٣:٠٨:٥٧١٩:٣٩:٠٠١٩:٥٦:٤٠٠٠:٢٦:٥٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٤:٥٧٠٦:٣٨:١٦١٣:٠٨:٤٣١٩:٣٩:٤٠١٩:٥٧:٢٢٠٠:٢٦:٣٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٣:٣٧٠٦:٣٧:١٠١٣:٠٨:٣٠١٩:٤٠:٢٠١٩:٥٨:٠٤٠٠:٢٦:١٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٢:١٩٠٦:٣٦:٠٥١٣:٠٨:١٨١٩:٤٠:٥٩١٩:٥٨:٤٦٠٠:٢٦:٠٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١١:٠١٠٦:٣٥:٠٠١٣:٠٨:٠٦١٩:٤١:٣٩١٩:٥٩:٢٨٠٠:٢٥:٤١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٩:٤٣٠٦:٣٣:٥٦١٣:٠٧:٥٤١٩:٤٢:١٩٢٠:٠٠:١٠٠٠:٢٥:٢٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٨:٢٦٠٦:٣٢:٥٣١٣:٠٧:٤٢١٩:٤٢:٥٩٢٠:٠٠:٥٢٠٠:٢٥:٠٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٧:٠٩٠٦:٣١:٥١١٣:٠٧:٣١١٩:٤٣:٤٠٢٠:٠١:٣٤٠٠:٢٤:٤٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:٥٣٠٦:٣٠:٥٠١٣:٠٧:٢١١٩:٤٤:٢٠٢٠:٠٢:١٧٠٠:٢٤:٢٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٣٨٠٦:٢٩:٤٩١٣:٠٧:١١١٩:٤٥:٠٠٢٠:٠٢:٥٩٠٠:٢٤:١٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٢٣٠٦:٢٨:٥٠١٣:٠٧:٠١١٩:٤٥:٤٠٢٠:٠٣:٤٢٠٠:٢٣:٥٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:١٠٠٦:٢٧:٥١١٣:٠٦:٥٢١٩:٤٦:٢١٢٠:٠٤:٢٥٠٠:٢٣:٣٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٥٦٠٦:٢٦:٥٤١٣:٠٦:٤٤١٩:٤٧:٠٢٢٠:٠٥:٠٨٠٠:٢٣:٢٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٤٤٠٦:٢٥:٥٧١٣:٠٦:٣٦١٩:٤٧:٤٢٢٠:٠٥:٥١٠٠:٢٣:٠٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٨:٣٣٠٦:٢٥:٠١١٣:٠٦:٢٩١٩:٤٨:٢٣٢٠:٠٦:٣٤٠٠:٢٢:٥٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٢٢٠٦:٢٤:٠٦١٣:٠٦:٢٢١٩:٤٩:٠٤٢٠:٠٧:١٧٠٠:٢٢:٣٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٦:١٣٠٦:٢٣:١٣١٣:٠٦:١٦١٩:٤٩:٤٤٢٠:٠٨:٠١٠٠:٢٢:٢٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٠٤٠٦:٢٢:٢٠١٣:٠٦:١٠١٩:٥٠:٢٥٢٠:٠٨:٤٤٠٠:٢٢:١١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٥٦٠٦:٢١:٢٩١٣:٠٦:٠٥١٩:٥١:٠٦٢٠:٠٩:٢٧٠٠:٢١:٥٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٥٠٠٦:٢٠:٣٩١٣:٠٦:٠٠١٩:٥١:٤٧٢٠:١٠:١١٠٠:٢١:٤٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥١:٤٤٠٦:١٩:٤٩١٣:٠٥:٥٦١٩:٥٢:٢٨٢٠:١٠:٥٤٠٠:٢١:٣٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٤٠٠٦:١٩:٠١١٣:٠٥:٥٣١٩:٥٣:٠٩٢٠:١١:٣٨٠٠:٢١:٢٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٣٧٠٦:١٨:١٥١٣:٠٥:٥٠١٩:٥٣:٥٠٢٠:١٢:٢١٠٠:٢١:١٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٣٤٠٦:١٧:٢٩١٣:٠٥:٤٨١٩:٥٤:٣١٢٠:١٣:٠٤٠٠:٢١:٠٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٣٤٠٦:١٦:٤٥١٣:٠٥:٤٦١٩:٥٥:١١٢٠:١٣:٤٨٠٠:٢٠:٥٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٣٤٠٦:١٦:٠٢١٣:٠٥:٤٥١٩:٥٥:٥٢٢٠:١٤:٣١٠٠:٢٠:٤٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای گورترک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای گورترک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای گورترک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گورترک

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای گورترک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای گورترک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گورترک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای گورترک

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای گورترک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای گورترک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای گورترک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گورترک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گورترک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گورترک

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای گورترک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گورترک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گورترک

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٨٠٦:١٠:٢٥١٣:٠٦:٠١٢٠:٠١:٥٨٢٠:٢٠:٥٩٠٠:١٩:٥١
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٤٠٦:٠٩:٥٥١٣:٠٦:٠٦٢٠:٠٢:٣٦٢٠:٢١:٣٩٠٠:١٩:٤٨
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠٠٠٦:٠٩:٢٧١٣:٠٦:١١٢٠:٠٣:١٣٢٠:٢٢:١٩٠٠:١٩:٤٦
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٩٠٦:٠٩:٠١١٣:٠٦:١٧٢٠:٠٣:٥١٢٠:٢٢:٥٩٠٠:١٩:٤٥
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٩٠٦:٠٨:٣٦١٣:٠٦:٢٣٢٠:٠٤:٢٨٢٠:٢٣:٣٨٠٠:١٩:٤٤
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠١٠٦:٠٨:١٢١٣:٠٦:٢٩٢٠:٠٥:٠٤٢٠:٢٤:١٦٠٠:١٩:٤٥
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٥٠٦:٠٧:٥٠١٣:٠٦:٣٦٢٠:٠٥:٤٠٢٠:٢٤:٥٤٠٠:١٩:٤٥
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٠٠٦:٠٧:٢٩١٣:٠٦:٤٤٢٠:٠٦:١٥٢٠:٢٥:٣٢٠٠:١٩:٤٧
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٨٠٦:٠٧:٠٩١٣:٠٦:٥٢٢٠:٠٦:٥٠٢٠:٢٦:٠٨٠٠:١٩:٤٨
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٧٠٦:٠٦:٥١١٣:٠٧:٠٠٢٠:٠٧:٢٤٢٠:٢٦:٤٤٠٠:١٩:٥١
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٨٠٦:٠٦:٣٥١٣:٠٧:٠٩٢٠:٠٧:٥٧٢٠:٢٧:١٩٠٠:١٩:٥٤
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٥١٠٦:٠٦:٢٠١٣:٠٧:١٨٢٠:٠٨:٣٠٢٠:٢٧:٥٤٠٠:١٩:٥٨
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٥٠٦:٠٦:٠٦١٣:٠٧:٢٨٢٠:٠٩:٠٢٢٠:٢٨:٢٨٠٠:٢٠:٠٢
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٢٠٦:٠٥:٥٤١٣:٠٧:٣٧٢٠:٠٩:٣٣٢٠:٢٩:٠٠٠٠:٢٠:٠٧
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤١٠٦:٠٥:٤٣١٣:٠٧:٤٨٢٠:١٠:٠٤٢٠:٢٩:٣٢٠٠:٢٠:١٣
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢١٠٦:٠٥:٣٤١٣:٠٧:٥٨٢٠:١٠:٣٣٢٠:٣٠:٠٣٠٠:٢٠:١٩
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٤٠٦:٠٥:٢٦١٣:٠٨:٠٩٢٠:١١:٠٢٢٠:٣٠:٣٤٠٠:٢٠:٢٥
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٨٠٦:٠٥:٢٠١٣:٠٨:٢٠٢٠:١١:٣٠٢٠:٣١:٠٣٠٠:٢٠:٣٢
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٥٠٦:٠٥:١٥١٣:٠٨:٣١٢٠:١١:٥٧٢٠:٣١:٣١٠٠:٢٠:٤٠
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٣٠٦:٠٥:١١١٣:٠٨:٤٣٢٠:١٢:٢٣٢٠:٣١:٥٨٠٠:٢٠:٤٩
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٤٠٦:٠٥:٠٩١٣:٠٨:٥٥٢٠:١٢:٤٩٢٠:٣٢:٢٥٠٠:٢٠:٥٧
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٦٠٦:٠٥:٠٨١٣:٠٩:٠٧٢٠:١٣:١٣٢٠:٣٢:٥٠٠٠:٢١:٠٧
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠١٠٦:٠٥:٠٩١٣:٠٩:٢٠٢٠:١٣:٣٦٢٠:٣٣:١٤٠٠:٢١:١٧
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٧٠٦:٠٥:١١١٣:٠٩:٣٢٢٠:١٣:٥٨٢٠:٣٣:٣٧٠٠:٢١:٢٧
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٦٠٦:٠٥:١٥١٣:٠٩:٤٥٢٠:١٤:١٩٢٠:٣٣:٥٩٠٠:٢١:٣٨
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٦٠٦:٠٥:٢٠١٣:٠٩:٥٨٢٠:١٤:٣٩٢٠:٣٤:١٩٠٠:٢١:٤٩
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٩٠٦:٠٥:٢٦١٣:١٠:١١٢٠:١٤:٥٨٢٠:٣٤:٣٨٠٠:٢٢:٠١
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٤٠٦:٠٥:٣٤١٣:١٠:٢٤٢٠:١٥:١٦٢٠:٣٤:٥٧٠٠:٢٢:١٣
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٠٠٦:٠٥:٤٣١٣:١٠:٣٧٢٠:١٥:٣٣٢٠:٣٥:١٣٠٠:٢٢:٢٦
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٩٠٦:٠٥:٥٣١٣:١٠:٥٠٢٠:١٥:٤٨٢٠:٣٥:٢٩٠٠:٢٢:٣٩
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٩٠٦:٠٦:٠٤١٣:١١:٠٣٢٠:١٦:٠٢٢٠:٣٥:٤٣٠٠:٢٢:٥٢

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای گورترک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گورترک روستای گورترک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گورترک روستای گورترک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گورترک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گورترک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گورترک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گورترک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گورترک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گورترک

روستای گورترک بر روی نقشه

روستای گورترک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گورترک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گورترک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گورترک
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای گورترک + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای گورترک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای گورترک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گورترک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گورترک رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا گورترک دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق گورترک ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گورترک
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ گورترک دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گورترک
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق گورترک
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گورترک ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق گورترک

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گورترک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو