جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای گوران آبادقاضی

سلدوز | نقده | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز گوران آبادقاضی

اذان صبح: ٠٤:٣٢:٢٠
طلوع آفتاب: ٠٦:١٩:٠٥
اذان ظهر: ١٣:٣٤:٢٢
غروب آفتاب: ٢٠:٤٩:٢١
اذان مغرب: ٢١:١٠:٣٣
نیمه شب شرعی: ٠٠:٤١:١٩

یکشنبه ٢٢ تیر ١٣٩٩
٢٠ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٢ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گوران آبادقاضی (شهرستان نقده) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ تیر ٩٩ روستای گوران آبادقاضی)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای گوران آبادقاضی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای گوران آبادقاضی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

گوته
فقط كافی‌ست برخیزید و وارد میدان كارزار زندگی شوید تا كار، كامل شود و به پایان برسد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گوران آبادقاضی

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گوران آبادقاضی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گوران آبادقاضی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای گوران آبادقاضی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گوران آبادقاضی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان گوران آبادقاضی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٦:١٢٠٦:٥٥:٥٨١٣:٢٨:٥٦٢٠:٠٢:٣٢٢٠:٢١:٢٩٠٠:٤٣:٣٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٤:٣٣٠٦:٥٤:٣٦١٣:٢٨:٤٢٢٠:٠٣:٢٥٢٠:٢٢:٢٤٠٠:٤٣:١٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٢:٥٤٠٦:٥٣:١٤١٣:٢٨:٢٨٢٠:٠٤:١٨٢٠:٢٣:٢٠٠٠:٤٢:٤٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢١:١٦٠٦:٥١:٥٣١٣:٢٨:١٤٢٠:٠٥:١١٢٠:٢٤:١٥٠٠:٤٢:٢٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٩:٣٨٠٦:٥٠:٣٣١٣:٢٨:٠١٢٠:٠٦:٠٥٢٠:٢٥:١١٠٠:٤٢:٠٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٨:٠١٠٦:٤٩:١٤١٣:٢٧:٤٧٢٠:٠٦:٥٨٢٠:٢٦:٠٧٠٠:٤١:٤١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٦:٢٣٠٦:٤٧:٥٥١٣:٢٧:٣٥٢٠:٠٧:٥١٢٠:٢٧:٠٣٠٠:٤١:١٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٤:٤٧٠٦:٤٦:٣٧١٣:٢٧:٢٣٢٠:٠٨:٤٤٢٠:٢٧:٥٩٠٠:٤٠:٥٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٣:١٠٠٦:٤٥:٢٠١٣:٢٧:١١٢٠:٠٩:٣٧٢٠:٢٨:٥٥٠٠:٤٠:٣٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١١:٣٥٠٦:٤٤:٠٤١٣:٢٦:٥٩٢٠:١٠:٣١٢٠:٢٩:٥١٠٠:٤٠:١٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٩:٥٩٠٦:٤٢:٤٩١٣:٢٦:٤٨٢٠:١١:٢٤٢٠:٣٠:٤٧٠٠:٣٩:٥٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٨:٢٥٠٦:٤١:٣٤١٣:٢٦:٣٨٢٠:١٢:١٧٢٠:٣١:٤٣٠٠:٣٩:٣٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٦:٥١٠٦:٤٠:٢١١٣:٢٦:٢٨٢٠:١٣:١١٢٠:٣٢:٣٩٠٠:٣٩:١٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:١٧٠٦:٣٩:٠٩١٣:٢٦:١٨٢٠:١٤:٠٤٢٠:٣٣:٣٦٠٠:٣٨:٥٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:٤٥٠٦:٣٧:٥٧١٣:٢٦:١٠٢٠:١٤:٥٧٢٠:٣٤:٣٢٠٠:٣٨:٣٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:١٣٠٦:٣٦:٤٧١٣:٢٦:٠١٢٠:١٥:٥٠٢٠:٣٥:٢٨٠٠:٣٨:١٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٤٢٠٦:٣٥:٣٧١٣:٢٥:٥٣٢٠:١٦:٤٣٢٠:٣٦:٢٤٠٠:٣٧:٥٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٩:١١٠٦:٣٤:٢٩١٣:٢٥:٤٦٢٠:١٧:٣٧٢٠:٣٧:٢١٠٠:٣٧:٣٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٤٢٠٦:٣٣:٢٢١٣:٢٥:٣٩٢٠:١٨:٣٠٢٠:٣٨:١٧٠٠:٣٧:٢٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٦:١٣٠٦:٣٢:١٦١٣:٢٥:٣٣٢٠:١٩:٢٣٢٠:٣٩:١٣٠٠:٣٧:٠٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٤٦٠٦:٣١:١٢١٣:٢٥:٢٧٢٠:٢٠:١٦٢٠:٤٠:١٠٠٠:٣٦:٤٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٣:١٩٠٦:٣٠:٠٨١٣:٢٥:٢٢٢٠:٢١:٠٩٢٠:٤١:٠٦٠٠:٣٦:٣١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥١:٥٤٠٦:٢٩:٠٦١٣:٢٥:١٧٢٠:٢٢:٠٢٢٠:٤٢:٠٢٠٠:٣٦:١٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٣٠٠٦:٢٨:٠٥١٣:٢٥:١٣٢٠:٢٢:٥٤٢٠:٤٢:٥٨٠٠:٣٦:٠٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٠٧٠٦:٢٧:٠٥١٣:٢٥:١٠٢٠:٢٣:٤٧٢٠:٤٣:٥٤٠٠:٣٥:٤٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٤٥٠٦:٢٦:٠٧١٣:٢٥:٠٧٢٠:٢٤:٣٩٢٠:٤٤:٤٩٠٠:٣٥:٣٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:٢٤٠٦:٢٥:١٠١٣:٢٥:٠٥٢٠:٢٥:٣١٢٠:٤٥:٤٥٠٠:٣٥:١٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٥:٠٥٠٦:٢٤:١٤١٣:٢٥:٠٣٢٠:٢٦:٢٣٢٠:٤٦:٤٠٠٠:٣٥:٠٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٤٧٠٦:٢٣:٢٠١٣:٢٥:٠٢٢٠:٢٧:١٥٢٠:٤٧:٣٥٠٠:٣٤:٥٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای گوران آبادقاضی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای گوران آبادقاضی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای گوران آبادقاضی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گوران آبادقاضی

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای گوران آبادقاضی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای گوران آبادقاضی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گوران آبادقاضی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای گوران آبادقاضی

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای گوران آبادقاضی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای گوران آبادقاضی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای گوران آبادقاضی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گوران آبادقاضی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گوران آبادقاضی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای گوران آبادقاضی

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای گوران آبادقاضی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گوران آبادقاضی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای گوران آبادقاضی

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای گوران آبادقاضی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای گوران آبادقاضی روستای گوران آبادقاضی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای گوران آبادقاضی روستای گوران آبادقاضی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای گوران آبادقاضی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گوران آبادقاضی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای گوران آبادقاضی

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای گوران آبادقاضی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گوران آبادقاضی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای گوران آبادقاضی

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:١٢٠٦:٠٩:٢٩١٣:٣٠:٣٤٢٠:٥١:٣٧٢١:١٣:٢٠٠٠:٣٥:٣٢
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٦٠٦:٠٩:٤٤١٣:٣٠:٤٧٢٠:٥١:٤٨٢١:١٣:٣١٠٠:٣٥:٤٦
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٤٠٦:٠٩:٥٩١٣:٣١:٠٠٢٠:٥١:٥٨٢١:١٣:٤٠٠٠:٣٦:٠١
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٤٠٦:١٠:١٦١٣:٣١:١٣٢٠:٥٢:٠٥٢١:١٣:٤٧٠٠:٣٦:١٦
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٦٠٦:١٠:٣٥١٣:٣١:٢٥٢٠:٥٢:١١٢١:١٣:٥٣٠٠:٣٦:٣١
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥١٠٦:١٠:٥٥١٣:٣١:٣٨٢٠:٥٢:١٦٢١:١٣:٥٦٠٠:٣٦:٤٧
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:١٨٠٦:١١:١٧١٣:٣١:٥١٢٠:٥٢:١٨٢١:١٣:٥٨٠٠:٣٧:٠٣
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٧٠٦:١١:٤٠١٣:٣٢:٠٣٢٠:٥٢:١٩٢١:١٣:٥٨٠٠:٣٧:١٩
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٩٠٦:١٢:٠٤١٣:٣٢:١٥٢٠:٥٢:١٨٢١:١٣:٥٥٠٠:٣٧:٣٦
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٣٠٦:١٢:٢٩١٣:٣٢:٢٧٢٠:٥٢:١٥٢١:١٣:٥١٠٠:٣٧:٥٢
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٠٠٦:١٢:٥٦١٣:٣٢:٣٨٢٠:٥٢:١٠٢١:١٣:٤٥٠٠:٣٨:٠٩
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٨٠٦:١٣:٢٤١٣:٣٢:٤٩٢٠:٥٢:٠٤٢١:١٣:٣٧٠٠:٣٨:٢٦
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٩٠٦:١٣:٥٣١٣:٣٣:٠٠٢٠:٥١:٥٦٢١:١٣:٢٧٠٠:٣٨:٤٤
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٢٠٦:١٤:٢٤١٣:٣٣:١١٢٠:٥١:٤٦٢١:١٣:١٦٠٠:٣٩:٠١
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٦٠٦:١٤:٥٥١٣:٣٣:٢١٢٠:٥١:٣٤٢١:١٣:٠٢٠٠:٣٩:١٨
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٣٠٦:١٥:٢٨١٣:٣٣:٣١٢٠:٥١:٢٠٢١:١٢:٤٦٠٠:٣٩:٣٦
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥١٠٦:١٦:٠١١٣:٣٣:٤١٢٠:٥١:٠٥٢١:١٢:٢٩٠٠:٣٩:٥٣
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٢٠٦:١٦:٣٦١٣:٣٣:٥٠٢٠:٥٠:٤٧٢١:١٢:١٠٠٠:٤٠:١١
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٤٠٦:١٧:١٢١٣:٣٣:٥٩٢٠:٥٠:٢٨٢١:١١:٤٨٠٠:٤٠:٢٨
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٧٠٦:١٧:٤٩١٣:٣٤:٠٧٢٠:٥٠:٠٨٢١:١١:٢٥٠٠:٤٠:٤٥
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٣٠٦:١٨:٢٦١٣:٣٤:١٥٢٠:٤٩:٤٥٢١:١١:٠٠٠٠:٤١:٠٢
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٠٠٦:١٩:٠٥١٣:٣٤:٢٢٢٠:٤٩:٢١٢١:١٠:٣٣٠٠:٤١:١٩
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٨٠٦:١٩:٤٤١٣:٣٤:٢٩٢٠:٤٨:٥٥٢١:١٠:٠٥٠٠:٤١:٣٦
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٧٠٦:٢٠:٢٤١٣:٣٤:٣٦٢٠:٤٨:٢٧٢١:٠٩:٣٤٠٠:٤١:٥٣
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٨٠٦:٢١:٠٥١٣:٣٤:٤٢٢٠:٤٧:٥٧٢١:٠٩:٠٢٠٠:٤٢:٠٩
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢١٠٦:٢١:٤٧١٣:٣٤:٤٨٢٠:٤٧:٢٦٢١:٠٨:٢٨٠٠:٤٢:٢٥
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٤٠٦:٢٢:٣٠١٣:٣٤:٥٣٢٠:٤٦:٥٣٢١:٠٧:٥٢٠٠:٤٢:٤١
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٨٠٦:٢٣:١٣١٣:٣٤:٥٧٢٠:٤٦:١٨٢١:٠٧:١٥٠٠:٤٢:٥٦
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٤٠٦:٢٣:٥٧١٣:٣٥:٠١٢٠:٤٥:٤٢٢١:٠٦:٣٥٠٠:٤٣:١١
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤٠٠٦:٢٤:٤١١٣:٣٥:٠٥٢٠:٤٥:٠٤٢١:٠٥:٥٤٠٠:٤٣:٢٦
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٤٧٠٦:٢٥:٢٦١٣:٣٥:٠٨٢٠:٤٤:٢٤٢١:٠٥:١١٠٠:٤٣:٤٠

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای گوران آبادقاضی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای گوران آبادقاضی روستای گوران آبادقاضی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای گوران آبادقاضی روستای گوران آبادقاضی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گوران آبادقاضی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گوران آبادقاضی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گوران آبادقاضی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گوران آبادقاضی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گوران آبادقاضی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گوران آبادقاضی

روستای گوران آبادقاضی بر روی نقشه

روستای گوران آبادقاضی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گوران آبادقاضی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گوران آبادقاضی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گوران آبادقاضی
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای گوران آبادقاضی + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای گوران آبادقاضی + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای گوران آبادقاضی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای گوران آبادقاضی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای گوران آبادقاضی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گوران آبادقاضی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گوران آبادقاضی رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا گوران آبادقاضی دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق گوران آبادقاضی
زمان پخش اذان آنلاین به افق گوران آبادقاضی
زمان پخش اذان مستقیم به افق گوران آبادقاضی
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ گوران آبادقاضی دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گوران آبادقاضی
جدول اوقات شرعی امروز فردا گوران آبادقاضی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گوران آبادقاضی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گوران آبادقاضی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو