جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای گوراندشت پایین

ایلات قاقازان غربی | قزوین | قزوین | ایران

اوقات شرعی امروز گوراندشت پایین


اذان صبح: ٠٥:٢٧:٤٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٦:٢٥
اذان ظهر: ١١:٥٧:٤٧
غروب آفتاب: ١٦:٥٨:٥٢
اذان مغرب: ١٧:١٨:٤٤
نیمه شب: ٢٣:١٣:٤٣

شنبه ٠٢ آذر ١٣٩٨
٢٥ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٣ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گوراندشت پایین (شهرستان قزوین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ آذر ٩٨ روستای گوراندشت پایین)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای گوراندشت پایین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گوراندشت پایین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
آن قدر پینه بر جامه‌ی خود زدم كه شرم كردم از آن كس كه بر آن پینه می‌زد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گوراندشت پایین

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گوراندشت پایین در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گوراندشت پایین ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای گوراندشت پایین (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گوراندشت پایین ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گوراندشت پایین ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥١:٠٤٠٦:٢٣:٤٧١٣:٠٩:١٨١٩:٥٥:٢٤٢٠:١٤:٤٥٠٠:٢٢:٢٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٩:٣٢٠٦:٢٢:٣٦١٣:٠٩:٠٩١٩:٥٦:١٧٢٠:١٥:٤٠٠٠:٢٢:٠٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٨:٠٢٠٦:٢١:٢٦١٣:٠٩:٠٠١٩:٥٧:٠٩٢٠:١٦:٣٥٠٠:٢١:٥١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٦:٣٢٠٦:٢٠:١٧١٣:٠٨:٥٢١٩:٥٨:٠١٢٠:١٧:٣٠٠٠:٢١:٣٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٥:٠٣٠٦:١٩:١٠١٣:٠٨:٤٤١٩:٥٨:٥٣٢٠:١٨:٢٥٠٠:٢١:١٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٣:٣٥٠٦:١٨:٠٣١٣:٠٨:٣٧١٩:٥٩:٤٥٢٠:١٩:٢٠٠٠:٢٠:٥٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٢:٠٨٠٦:١٦:٥٧١٣:٠٨:٣٠٢٠:٠٠:٣٧٢٠:٢٠:١٥٠٠:٢٠:٣٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٠:٤٢٠٦:١٥:٥٣١٣:٠٨:٢٤٢٠:٠١:٢٩٢٠:٢١:١٠٠٠:٢٠:٢٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٩:١٦٠٦:١٤:٤٩١٣:٠٨:١٩٢٠:٠٢:٢١٢٠:٢٢:٠٥٠٠:٢٠:٠٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٧:٥٢٠٦:١٣:٤٧١٣:٠٨:١٤٢٠:٠٣:١٢٢٠:٢٣:٠٠٠٠:١٩:٥٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٦:٢٩٠٦:١٢:٤٧١٣:٠٨:٠٩٢٠:٠٤:٠٤٢٠:٢٣:٥٥٠٠:١٩:٣٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٥:٠٧٠٦:١١:٤٧١٣:٠٨:٠٥٢٠:٠٤:٥٥٢٠:٢٤:٤٩٠٠:١٩:٢٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٣:٤٦٠٦:١٠:٤٩١٣:٠٨:٠٢٢٠:٠٥:٤٦٢٠:٢٥:٤٤٠٠:١٩:٠٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٢:٢٦٠٦:٠٩:٥٢١٣:٠٧:٥٩٢٠:٠٦:٣٧٢٠:٢٦:٣٨٠٠:١٨:٥٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣١:٠٧٠٦:٠٨:٥٦١٣:٠٧:٥٧٢٠:٠٧:٢٨٢٠:٢٧:٣٢٠٠:١٨:٣٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٩:٥٠٠٦:٠٨:٠٢١٣:٠٧:٥٥٢٠:٠٨:١٨٢٠:٢٨:٢٦٠٠:١٨:٢٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٨:٣٤٠٦:٠٧:٠٩١٣:٠٧:٥٤٢٠:٠٩:٠٩٢٠:٢٩:١٩٠٠:١٨:١٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٧:٢٠٠٦:٠٦:١٧١٣:٠٧:٥٣٢٠:٠٩:٥٩٢٠:٣٠:١٢٠٠:١٨:٠٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٦:٠٧٠٦:٠٥:٢٧١٣:٠٧:٥٣٢٠:١٠:٤٩٢٠:٣١:٠٥٠٠:١٧:٥٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٤:٥٥٠٦:٠٤:٣٩١٣:٠٧:٥٤٢٠:١١:٣٨٢٠:٣١:٥٨٠٠:١٧:٤٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٣:٤٥٠٦:٠٣:٥٢١٣:٠٧:٥٥٢٠:١٢:٢٧٢٠:٣٢:٥٠٠٠:١٧:٣٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٢:٣٧٠٦:٠٣:٠٦١٣:٠٧:٥٧٢٠:١٣:١٦٢٠:٣٣:٤٢٠٠:١٧:٢٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢١:٣٠٠٦:٠٢:٢٢١٣:٠٨:٠٠٢٠:١٤:٠٤٢٠:٣٤:٣٤٠٠:١٧:١٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٠:٢٥٠٦:٠١:٤٠١٣:٠٨:٠٣٢٠:١٤:٥٢٢٠:٣٥:٢٤٠٠:١٧:٠٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٩:٢٢٠٦:٠٠:٥٩١٣:٠٨:٠٦٢٠:١٥:٣٩٢٠:٣٦:١٥٠٠:١٧:٠٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٨:٢٠٠٦:٠٠:١٩١٣:٠٨:١٠٢٠:١٦:٢٦٢٠:٣٧:٠٥٠٠:١٦:٥٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٧:٢١٠٥:٥٩:٤٢١٣:٠٨:١٥٢٠:١٧:١٢٢٠:٣٧:٥٤٠٠:١٦:٤٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٦:٢٣٠٥:٥٩:٠٦١٣:٠٨:٢٠٢٠:١٧:٥٨٢٠:٣٨:٤٢٠٠:١٦:٤٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٥:٢٧٠٥:٥٨:٣١١٣:٠٨:٢٦٢٠:١٨:٤٣٢٠:٣٩:٣٠٠٠:١٦:٣٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گوراندشت پایین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گوراندشت پایین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گوراندشت پایین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گوراندشت پایین

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای گوراندشت پایین

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای گوراندشت پایین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گوراندشت پایین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای گوراندشت پایین

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای گوراندشت پایین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای گوراندشت پایین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای گوراندشت پایین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گوراندشت پایین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گوراندشت پایین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای گوراندشت پایین

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای گوراندشت پایین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گوراندشت پایین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای گوراندشت پایین

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٢٠٦:٥٥:٢٥١١:٥٧:٣١١٦:٥٩:١٩١٧:١٩:٠٩٢٣:١٣:٣١
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٣٠٦:٥٦:٢٥١١:٥٧:٤٧١٦:٥٨:٥٢١٧:١٨:٤٤٢٣:١٣:٤٣
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٥٠٦:٥٧:٢٥١١:٥٨:٠٤١٦:٥٨:٢٦١٧:١٨:٢١٢٣:١٣:٥٦
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٦٠٦:٥٨:٢٤١١:٥٨:٢٢١٦:٥٨:٠٣١٧:١٨:٠٠٢٣:١٤:١٠
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٧٠٦:٥٩:٢٣١١:٥٨:٤٠١٦:٥٧:٤١١٧:١٧:٤١٢٣:١٤:٢٥
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٨٠٧:٠٠:٢١١١:٥٨:٥٩١٦:٥٧:٢٢١٧:١٧:٢٤٢٣:١٤:٤٠
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٨٠٧:٠١:١٩١١:٥٩:١٩١٦:٥٧:٠٤١٧:١٧:٠٨٢٣:١٤:٥٦
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٨٠٧:٠٢:١٦١١:٥٩:٤٠١٦:٥٦:٤٩١٧:١٦:٥٥٢٣:١٥:١٣
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣٧٠٧:٠٣:١٣١٢:٠٠:٠١١٦:٥٦:٣٥١٧:١٦:٤٤٢٣:١٥:٣١
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢٦٠٧:٠٤:٠٩١٢:٠٠:٢٣١٦:٥٦:٢٤١٧:١٦:٣٤٢٣:١٥:٤٩
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:١٥٠٧:٠٥:٠٤١٢:٠٠:٤٦١٦:٥٦:١٤١٧:١٦:٢٧٢٣:١٦:٠٨
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٠٣٠٧:٠٥:٥٩١٢:٠١:٠٩١٦:٥٦:٠٧١٧:١٦:٢١٢٣:١٦:٢٨
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٥٠٠٧:٠٦:٥٣١٢:٠١:٣٣١٦:٥٦:٠١١٧:١٦:١٧٢٣:١٦:٤٩
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٣٦٠٧:٠٧:٤٥١٢:٠١:٥٧١٦:٥٥:٥٨١٧:١٦:١٦٢٣:١٧:١٠
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٢٣٠٧:٠٨:٣٧١٢:٠٢:٢٢١٦:٥٥:٥٦١٧:١٦:١٦٢٣:١٧:٣٢
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:٠٨٠٧:٠٩:٢٨١٢:٠٢:٤٧١٦:٥٥:٥٧١٧:١٦:١٨٢٣:١٧:٥٥
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:٥٢٠٧:١٠:١٨١٢:٠٣:١٣١٦:٥٦:٠٠١٧:١٦:٢٢٢٣:١٨:١٨
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:٣٦٠٧:١١:٠٧١٢:٠٣:٤٠١٦:٥٦:٠٤١٧:١٦:٢٨٢٣:١٨:٤٢
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:١٩٠٧:١١:٥٤١٢:٠٤:٠٧١٦:٥٦:١١١٧:١٦:٣٦٢٣:١٩:٠٦
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٠١٠٧:١٢:٤١١٢:٠٤:٣٤١٦:٥٦:١٩١٧:١٦:٤٦٢٣:١٩:٣١
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٤٣٠٧:١٣:٢٦١٢:٠٥:٠١١٦:٥٦:٣٠١٧:١٦:٥٨٢٣:١٩:٥٧
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:٢٣٠٧:١٤:١٠١٢:٠٥:٢٩١٦:٥٦:٤٣١٧:١٧:١٢٢٣:٢٠:٢٣
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٠٣٠٧:١٤:٥٣١٢:٠٥:٥٨١٦:٥٦:٥٧١٧:١٧:٢٧٢٣:٢٠:٤٩
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٤١٠٧:١٥:٣٤١٢:٠٦:٢٦١٦:٥٧:١٤١٧:١٧:٤٤٢٣:٢١:١٦
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:١٩٠٧:١٦:١٤١٢:٠٦:٥٥١٦:٥٧:٣٢١٧:١٨:٠٤٢٣:٢١:٤٤
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٥٥٠٧:١٦:٥٢١٢:٠٧:٢٤١٦:٥٧:٥٣١٧:١٨:٢٥٢٣:٢٢:١٢
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:٣٠٠٧:١٧:٢٩١٢:٠٧:٥٤١٦:٥٨:١٥١٧:١٨:٤٨٢٣:٢٢:٤٠
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:٠٥٠٧:١٨:٠٥١٢:٠٨:٢٣١٦:٥٨:٣٩١٧:١٩:١٢٢٣:٢٣:٠٩
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:٣٨٠٧:١٨:٣٩١٢:٠٨:٥٣١٦:٥٩:٠٦١٧:١٩:٣٨٢٣:٢٣:٣٨
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:١٠٠٧:١٩:١١١٢:٠٩:٢٣١٦:٥٩:٣٣١٧:٢٠:٠٧٢٣:٢٤:٠٧

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای گوراندشت پایین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای گوراندشت پایین روستای گوراندشت پایین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای گوراندشت پایین روستای گوراندشت پایین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گوراندشت پایین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گوراندشت پایین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گوراندشت پایین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گوراندشت پایین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گوراندشت پایین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گوراندشت پایین

روستای گوراندشت پایین بر روی نقشه

روستای گوراندشت پایین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گوراندشت پایین

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گوراندشت پایین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گوراندشت پایین
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای گوراندشت پایین + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای گوراندشت پایین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گوراندشت پایین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گوراندشت پایین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گوراندشت پایین رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گوراندشت پایین دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا گوراندشت پایین دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گوراندشت پایین ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق گوراندشت پایین
زمان پخش اذان زنده به افق گوراندشت پایین
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گوراندشت پایین دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گوراندشت پایین
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ گوراندشت پایین دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گوراندشت پایین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو