جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای گوراندشت پایین

ایلات قاقازان غربی | قزوین | قزوین | ایران

اوقات شرعی امروز گوراندشت پایین

اذان صبح: ٠٤:١٧:٥٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٣:٢١
اذان ظهر: ١٣:١٧:١٤
غروب آفتاب: ٢٠:٣٠:٤٨
اذان مغرب: ٢٠:٥١:٤٩
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٤:٥١

یکشنبه ٢٢ تیر ١٣٩٩
٢٠ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٢ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گوراندشت پایین (شهرستان قزوین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ تیر ٩٩ روستای گوراندشت پایین)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای گوراندشت پایین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای گوراندشت پایین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آنتونی رابینز
محیط را می توان نیرومندترین عامل مولد ایمان و باور دانست، اما تنها عامل آن نیست. در غیر این صورت، جامعه، پویایی خود را از دست می داد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گوراندشت پایین

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گوراندشت پایین در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گوراندشت پایین ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای گوراندشت پایین (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گوراندشت پایین ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان گوراندشت پایین
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٠:٢٤٠٦:٣٩:٢٥١٣:١١:٤٨١٩:٤٤:٤٨٢٠:٠٣:٣٦٠٠:٢٦:٤٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٨:٤٧٠٦:٣٨:٠٤١٣:١١:٣٤١٩:٤٥:٣٩٢٠:٠٤:٣٠٠٠:٢٦:٢٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٧:١٠٠٦:٣٦:٤٤١٣:١١:٢٠١٩:٤٦:٣١٢٠:٠٥:٢٤٠٠:٢٦:٠٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٥:٣٤٠٦:٣٥:٢٥١٣:١١:٠٦١٩:٤٧:٢٣٢٠:٠٦:١٩٠٠:٢٥:٤٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٣:٥٨٠٦:٣٤:٠٦١٣:١٠:٥٢١٩:٤٨:١٥٢٠:٠٧:١٣٠٠:٢٥:١٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٢:٢٢٠٦:٣٢:٤٨١٣:١٠:٣٩١٩:٤٩:٠٧٢٠:٠٨:٠٧٠٠:٢٤:٥٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٠:٤٧٠٦:٣١:٣٠١٣:١٠:٢٧١٩:٤٩:٥٩٢٠:٠٩:٠٢٠٠:٢٤:٣٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٩:١٢٠٦:٣٠:١٤١٣:١٠:١٤١٩:٥٠:٥١٢٠:٠٩:٥٦٠٠:٢٤:١٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٧:٣٧٠٦:٢٨:٥٨١٣:١٠:٠٣١٩:٥١:٤٣٢٠:١٠:٥١٠٠:٢٣:٥٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٦:٠٤٠٦:٢٧:٤٣١٣:٠٩:٥١١٩:٥٢:٣٥٢٠:١١:٤٦٠٠:٢٣:٣٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٤:٣٠٠٦:٢٦:٢٩١٣:٠٩:٤٠١٩:٥٣:٢٧٢٠:١٢:٤١٠٠:٢٣:١٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٢:٥٧٠٦:٢٥:١٦١٣:٠٩:٣٠١٩:٥٤:١٩٢٠:١٣:٣٦٠٠:٢٢:٥٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥١:٢٥٠٦:٢٤:٠٤١٣:٠٩:٢٠١٩:٥٥:١١٢٠:١٤:٣٠٠٠:٢٢:٣٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:٥٤٠٦:٢٢:٥٢١٣:٠٩:١٠١٩:٥٦:٠٣٢٠:١٥:٢٥٠٠:٢٢:١٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٨:٢٣٠٦:٢١:٤٢١٣:٠٩:٠١١٩:٥٦:٥٥٢٠:١٦:٢٠٠٠:٢١:٥٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٦:٥٣٠٦:٢٠:٣٣١٣:٠٨:٥٣١٩:٥٧:٤٧٢٠:١٧:١٥٠٠:٢١:٣٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٥:٢٤٠٦:١٩:٢٥١٣:٠٨:٤٥١٩:٥٨:٣٩٢٠:١٨:١٠٠٠:٢١:١٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٣:٥٥٠٦:١٨:١٨١٣:٠٨:٣٧١٩:٥٩:٣١٢٠:١٩:٠٥٠٠:٢٠:٥٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٢:٢٨٠٦:١٧:١٢١٣:٠٨:٣١٢٠:٠٠:٢٣٢٠:٢٠:٠١٠٠:٢٠:٤٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤١:٠١٠٦:١٦:٠٧١٣:٠٨:٢٤٢٠:٠١:١٥٢٠:٢٠:٥٦٠٠:٢٠:٢٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٩:٣٦٠٦:١٥:٠٤١٣:٠٨:١٩٢٠:٠٢:٠٧٢٠:٢١:٥١٠٠:٢٠:٠٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٨:١١٠٦:١٤:٠١١٣:٠٨:١٤٢٠:٠٢:٥٨٢٠:٢٢:٤٥٠٠:١٩:٥٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٦:٤٨٠٦:١٣:٠٠١٣:٠٨:٠٩٢٠:٠٣:٥٠٢٠:٢٣:٤٠٠٠:١٩:٣٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٥:٢٥٠٦:١٢:٠٠١٣:٠٨:٠٥٢٠:٠٤:٤٢٢٠:٢٤:٣٥٠٠:١٩:٢٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٤:٠٤٠٦:١١:٠٢١٣:٠٨:٠٢٢٠:٠٥:٣٣٢٠:٢٥:٣٠٠٠:١٩:٠٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٢:٤٤٠٦:١٠:٠٥١٣:٠٧:٥٩٢٠:٠٦:٢٤٢٠:٢٦:٢٤٠٠:١٨:٥٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣١:٢٦٠٦:٠٩:٠٩١٣:٠٧:٥٧٢٠:٠٧:١٥٢٠:٢٧:١٨٠٠:١٨:٤٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٠:٠٨٠٦:٠٨:١٤١٣:٠٧:٥٥٢٠:٠٨:٠٦٢٠:٢٨:١٢٠٠:١٨:٢٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:٥٢٠٦:٠٧:٢١١٣:٠٧:٥٤٢٠:٠٨:٥٧٢٠:٢٩:٠٦٠٠:١٨:١٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای گوراندشت پایین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای گوراندشت پایین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای گوراندشت پایین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گوراندشت پایین

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای گوراندشت پایین

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای گوراندشت پایین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گوراندشت پایین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای گوراندشت پایین

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای گوراندشت پایین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای گوراندشت پایین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای گوراندشت پایین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گوراندشت پایین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گوراندشت پایین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای گوراندشت پایین

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای گوراندشت پایین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گوراندشت پایین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای گوراندشت پایین

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای گوراندشت پایین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای گوراندشت پایین روستای گوراندشت پایین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای گوراندشت پایین روستای گوراندشت پایین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای گوراندشت پایین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گوراندشت پایین برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای گوراندشت پایین

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای گوراندشت پایین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گوراندشت پایین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای گوراندشت پایین

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٠٦٠٥:٥٣:٥٣١٣:١٣:٢٥٢٠:٣٢:٥٦٢٠:٥٤:٢٦٠٠:١٩:٠٩
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٢١٠٥:٥٤:٠٨١٣:١٣:٣٨٢٠:٣٣:٠٧٢٠:٥٤:٣٧٠٠:١٩:٢٣
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٣٨٠٥:٥٤:٢٣١٣:١٣:٥١٢٠:٣٣:١٧٢٠:٥٤:٤٦٠٠:١٩:٣٧
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٥٨٠٥:٥٤:٤٠١٣:١٤:٠٤٢٠:٣٣:٢٥٢٠:٥٤:٥٤٠٠:١٩:٥٢
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٢٠٠٥:٥٤:٥٩١٣:١٤:١٧٢٠:٣٣:٣١٢٠:٥٤:٥٩٠٠:٢٠:٠٨
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٤٤٠٥:٥٥:١٩١٣:١٤:٣٠٢٠:٣٣:٣٥٢٠:٥٥:٠٣٠٠:٢٠:٢٣
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:١١٠٥:٥٥:٤٠١٣:١٤:٤٢٢٠:٣٣:٣٨٢٠:٥٥:٠٥٠٠:٢٠:٣٩
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٤٠٠٥:٥٦:٠٣١٣:١٤:٥٤٢٠:٣٣:٣٩٢٠:٥٥:٠٥٠٠:٢٠:٥٥
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:١١٠٥:٥٦:٢٧١٣:١٥:٠٦٢٠:٣٣:٣٨٢٠:٥٥:٠٣٠٠:٢١:١١
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٤٥٠٥:٥٦:٥٢١٣:١٥:١٨٢٠:٣٣:٣٦٢٠:٥٤:٥٩٠٠:٢١:٢٨
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٢٠٠٥:٥٧:١٨١٣:١٥:٣٠٢٠:٣٣:٣٢٢٠:٥٤:٥٤٠٠:٢١:٤٥
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٥٨٠٥:٥٧:٤٦١٣:١٥:٤١٢٠:٣٣:٢٥٢٠:٥٤:٤٦٠٠:٢٢:٠٢
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٣٨٠٥:٥٨:١٥١٣:١٥:٥٢٢٠:٣٣:١٨٢٠:٥٤:٣٧٠٠:٢٢:١٨
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:١٩٠٥:٥٨:٤٥١٣:١٦:٠٢٢٠:٣٣:٠٨٢٠:٥٤:٢٦٠٠:٢٢:٣٥
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٠٣٠٥:٥٩:١٦١٣:١٦:١٣٢٠:٣٢:٥٧٢٠:٥٤:١٣٠٠:٢٢:٥٣
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٤٨٠٥:٥٩:٤٨١٣:١٦:٢٣٢٠:٣٢:٤٤٢٠:٥٣:٥٨٠٠:٢٣:١٠
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٣٦٠٦:٠٠:٢١١٣:١٦:٣٢٢٠:٣٢:٢٩٢٠:٥٣:٤١٠٠:٢٣:٢٧
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٢٥٠٦:٠٠:٥٥١٣:١٦:٤١٢٠:٣٢:١٢٢٠:٥٣:٢٢٠٠:٢٣:٤٤
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:١٥٠٦:٠١:٣٠١٣:١٦:٥٠٢٠:٣١:٥٤٢٠:٥٣:٠١٠٠:٢٤:٠١
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٠٨٠٦:٠٢:٠٦١٣:١٦:٥٩٢٠:٣١:٣٣٢٠:٥٢:٣٩٠٠:٢٤:١٨
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٠٢٠٦:٠٢:٤٣١٣:١٧:٠٦٢٠:٣١:١٢٢٠:٥٢:١٥٠٠:٢٤:٣٤
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٥٧٠٦:٠٣:٢١١٣:١٧:١٤٢٠:٣٠:٤٨٢٠:٥١:٤٩٠٠:٢٤:٥١
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٤٠٦:٠٤:٠٠١٣:١٧:٢١٢٠:٣٠:٢٣٢٠:٥١:٢١٠٠:٢٥:٠٧
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٢٠٦:٠٤:٤٠١٣:١٧:٢٨٢٠:٢٩:٥٥٢٠:٥٠:٥١٠٠:٢٥:٢٣
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥١٠٦:٠٥:٢٠١٣:١٧:٣٤٢٠:٢٩:٢٧٢٠:٥٠:٢٠٠٠:٢٥:٣٩
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٢٠٦:٠٦:٠١١٣:١٧:٣٩٢٠:٢٨:٥٦٢٠:٤٩:٤٧٠٠:٢٥:٥٥
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٤٠٦:٠٦:٤٣١٣:١٧:٤٤٢٠:٢٨:٢٤٢٠:٤٩:١٢٠٠:٢٦:١٠
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٦٠٦:٠٧:٢٥١٣:١٧:٤٩٢٠:٢٧:٥٠٢٠:٤٨:٣٥٠٠:٢٦:٢٥
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٠٠٦:٠٨:٠٨١٣:١٧:٥٣٢٠:٢٧:١٥٢٠:٤٧:٥٦٠٠:٢٦:٤٠
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٥٠٦:٠٨:٥٢١٣:١٧:٥٧٢٠:٢٦:٣٧٢٠:٤٧:١٦٠٠:٢٦:٥٤
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٠٠٦:٠٩:٣٦١٣:١٨:٠٠٢٠:٢٥:٥٩٢٠:٤٦:٣٥٠٠:٢٧:٠٨

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای گوراندشت پایین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای گوراندشت پایین روستای گوراندشت پایین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای گوراندشت پایین روستای گوراندشت پایین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گوراندشت پایین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گوراندشت پایین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گوراندشت پایین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گوراندشت پایین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گوراندشت پایین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گوراندشت پایین

روستای گوراندشت پایین بر روی نقشه

روستای گوراندشت پایین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گوراندشت پایین

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گوراندشت پایین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گوراندشت پایین
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای گوراندشت پایین + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای گوراندشت پایین + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای گوراندشت پایین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای گوراندشت پایین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای گوراندشت پایین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گوراندشت پایین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گوراندشت پایین رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گوراندشت پایین ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا گوراندشت پایین دانلود pdf
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ گوراندشت پایین دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا گوراندشت پایین دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق گوراندشت پایین
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گوراندشت پایین
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ گوراندشت پایین دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گوراندشت پایین

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گوراندشت پایین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو