جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای گورابک

هیدوچ | سیب سوران | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز گورابک


اذان صبح: ٠٤:٣٦:٢١
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٢:٤٢
اذان ظهر: ١١:٣٤:٥٦
غروب آفتاب: ١٧:١٧:٣١
اذان مغرب: ١٧:٣٤:١٥
نیمه شب: ٢٢:٥٦:٣١

شنبه ٠٣ اسفند ١٣٩٨
٢٧ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٢ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گورابک (شهرستان سیب سوران) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٣ اسفند ٩٨ روستای گورابک)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای گورابک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گورابک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آبراهام مازلو
آدمی نمی‌تواند دست به گزینش خردمندانه بزند، مگر اینكه جرأت داشته باشد در دمادم زندگی به ندای درونی خود، به خویشتن خود، گوش فرا دهد و خونسردانه بگوید: "نه، من چنین و چنان را دوست ندارم."

اوقات شرعی ماه جاری روستای گورابک

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گورابک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گورابک ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای گورابک (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گورابک ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گورابک ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢٨:٠٣٠٥:٤٨:٤٠١٢:١٩:٢٨١٨:٥٠:٤٠١٩:٠٧:٤٩٢٣:٣٨:٤٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٦:٥٧٠٥:٤٧:٤٧١٢:١٩:١٨١٨:٥١:١٢١٩:٠٨:٢٣٢٣:٣٨:٣٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٥:٥٢٠٥:٤٦:٥٥١٢:١٩:٠٨١٨:٥١:٤٥١٩:٠٨:٥٨٢٣:٣٨:١٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٤:٤٨٠٥:٤٦:٠٣١٢:١٨:٥٩١٨:٥٢:١٨١٩:٠٩:٣٣٢٣:٣٨:٠١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٣:٤٥٠٥:٤٥:١٢١٢:١٨:٥٠١٨:٥٢:٥١١٩:١٠:٠٨٢٣:٣٧:٤٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٢:٤٣٠٥:٤٤:٢٣١٢:١٨:٤٢١٨:٥٣:٢٤١٩:١٠:٤٣٢٣:٣٧:٣٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢١:٤١٠٥:٤٣:٣٤١٢:١٨:٣٤١٨:٥٣:٥٧١٩:١١:١٩٢٣:٣٧:١٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٠:٤٠٠٥:٤٢:٤٦١٢:١٨:٢٧١٨:٥٤:٣٠١٩:١١:٥٤٢٣:٣٧:٠٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٩:٤٠٠٥:٤١:٥٩١٢:١٨:٢٠١٨:٥٥:٠٤١٩:١٢:٣٠٢٣:٣٦:٥٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٨:٤٠٠٥:٤١:١٣١٢:١٨:١٤١٨:٥٥:٣٧١٩:١٣:٠٥٢٣:٣٦:٤٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٧:٤٢٠٥:٤٠:٢٧١٢:١٨:٠٨١٨:٥٦:١١١٩:١٣:٤١٢٣:٣٦:٢٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٦:٤٥٠٥:٣٩:٤٣١٢:١٨:٠٣١٨:٥٦:٤٥١٩:١٤:١٧٢٣:٣٦:١٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٥:٤٨٠٥:٣٩:٠٠١٢:١٧:٥٩١٨:٥٧:١٨١٩:١٤:٥٣٢٣:٣٦:٠٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٤:٥٣٠٥:٣٨:١٨١٢:١٧:٥٥١٨:٥٧:٥٢١٩:١٥:٢٩٢٣:٣٥:٥٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٣:٥٨٠٥:٣٧:٣٧١٢:١٧:٥١١٨:٥٨:٢٦١٩:١٦:٠٥٢٣:٣٥:٤٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٣:٠٥٠٥:٣٦:٥٨١٢:١٧:٤٩١٨:٥٩:٠٠١٩:١٦:٤١٢٣:٣٥:٣٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٢:١٣٠٥:٣٦:١٩١٢:١٧:٤٦١٨:٥٩:٣٤١٩:١٧:١٧٢٣:٣٥:٢٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١١:٢٢٠٥:٣٥:٤١١٢:١٧:٤٥١٩:٠٠:٠٨١٩:١٧:٥٣٢٣:٣٥:٢٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٠:٣٢٠٥:٣٥:٠٥١٢:١٧:٤٣١٩:٠٠:٤٢١٩:١٨:٢٩٢٣:٣٥:١٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٩:٤٣٠٥:٣٤:٣٠١٢:١٧:٤٣١٩:٠١:١٥١٩:١٩:٠٥٢٣:٣٥:٠٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٨:٥٦٠٥:٣٣:٥٦١٢:١٧:٤٣١٩:٠١:٤٩١٩:١٩:٤١٢٣:٣٤:٥٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٨:٠٩٠٥:٣٣:٢٣١٢:١٧:٤٤١٩:٠٢:٢٣١٩:٢٠:١٧٢٣:٣٤:٥٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٧:٢٥٠٥:٣٢:٥١١٢:١٧:٤٥١٩:٠٢:٥٧١٩:٢٠:٥٣٢٣:٣٤:٤٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٦:٤١٠٥:٣٢:٢١١٢:١٧:٤٧١٩:٠٣:٣١١٩:٢١:٢٩٢٣:٣٤:٤٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٥:٥٩٠٥:٣١:٥١١٢:١٧:٤٩١٩:٠٤:٠٤١٩:٢٢:٠٤٢٣:٣٤:٤١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٥:١٨٠٥:٣١:٢٤١٢:١٧:٥٢١٩:٠٤:٣٨١٩:٢٢:٤٠٢٣:٣٤:٣٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٤:٣٩٠٥:٣٠:٥٧١٢:١٧:٥٦١٩:٠٥:١١١٩:٢٣:١٥٢٣:٣٤:٣٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٤:٠١٠٥:٣٠:٣٢١٢:١٨:٠٠١٩:٠٥:٤٤١٩:٢٣:٥٠٢٣:٣٤:٣٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٣:٢٤٠٥:٣٠:٠٧١٢:١٨:٠٤١٩:٠٦:١٧١٩:٢٤:٢٥٢٣:٣٤:٣٣
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٢:٤٩٠٥:٢٩:٤٥١٢:١٨:٠٩١٩:٠٦:٤٩١٩:٢٥:٠٠٢٣:٣٤:٣٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گورابک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گورابک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گورابک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گورابک

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای گورابک

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای گورابک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گورابک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای گورابک

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٤:٥٠:٣٢٠٦:٠٩:٣١١١:٣٣:٥٨١٦:٥٨:٤١١٧:١٦:١٠٢٢:٥٤:٢٩
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٤:٥٠:١٦٠٦:٠٩:٠٨١١:٣٤:١٠١٦:٥٩:٢٩١٧:١٦:٥٥٢٢:٥٤:٤٤
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٤:٤٩:٥٩٠٦:٠٨:٤٤١١:٣٤:٢٢١٧:٠٠:١٦١٧:١٧:٤٠٢٢:٥٤:٥٨
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٤:٤٩:٤٠٠٦:٠٨:١٨١١:٣٤:٣٢١٧:٠١:٠٣١٧:١٨:٢٦٢٢:٥٥:١٢
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٤:٤٩:٢٠٠٦:٠٧:٥١١١:٣٤:٤٢١٧:٠١:٥٠١٧:١٩:١٠٢٢:٥٥:٢٤
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٤:٤٨:٥٩٠٦:٠٧:٢٣١١:٣٤:٥١١٧:٠٢:٣٦١٧:١٩:٥٥٢٢:٥٥:٣٦
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٤:٤٨:٣٦٠٦:٠٦:٥٣١١:٣٤:٥٩١٧:٠٣:٢٢١٧:٢٠:٣٩٢٢:٥٥:٤٧
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٤:٤٨:١٢٠٦:٠٦:٢٢١١:٣٥:٠٦١٧:٠٤:٠٨١٧:٢١:٢٣٢٢:٥٥:٥٧
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٤:٤٧:٤٦٠٦:٠٥:٤٩١١:٣٥:١٣١٧:٠٤:٥٤١٧:٢٢:٠٧٢٢:٥٦:٠٧
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٤:٤٧:١٩٠٦:٠٥:١٦١١:٣٥:١٨١٧:٠٥:٣٩١٧:٢٢:٥١٢٢:٥٦:١٥
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٤:٤٦:٥١٠٦:٠٤:٤٠١١:٣٥:٢٣١٧:٠٦:٢٤١٧:٢٣:٣٤٢٢:٥٦:٢٢
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٤:٤٦:٢١٠٦:٠٤:٠٤١١:٣٥:٢٧١٧:٠٧:٠٩١٧:٢٤:١٦٢٢:٥٦:٢٩
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٤:٤٥:٥٠٠٦:٠٣:٢٦١١:٣٥:٣٠١٧:٠٧:٥٣١٧:٢٤:٥٩٢٢:٥٦:٣٥
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٤:٤٥:١٧٠٦:٠٢:٤٧١١:٣٥:٣٢١٧:٠٨:٣٦١٧:٢٥:٤١٢٢:٥٦:٤٠
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٤:٤٤:٤٣٠٦:٠٢:٠٧١١:٣٥:٣٤١٧:٠٩:٢٠١٧:٢٦:٢٢٢٢:٥٦:٤٤
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٤:٤٤:٠٨٠٦:٠١:٢٦١١:٣٥:٣٥١٧:١٠:٠٣١٧:٢٧:٠٤٢٢:٥٦:٤٧
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٤:٤٣:٣٢٠٦:٠٠:٤٣١١:٣٥:٣٥١٧:١٠:٤٦١٧:٢٧:٤٥٢٢:٥٦:٥٠
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٤:٤٢:٥٤٠٦:٠٠:٠٠١١:٣٥:٣٤١٧:١١:٢٨١٧:٢٨:٢٥٢٢:٥٦:٥١
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٤:٤٢:١٥٠٥:٥٩:١٥١١:٣٥:٣٢١٧:١٢:١٠١٧:٢٩:٠٦٢٢:٥٦:٥٢
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٤:٤١:٣٥٠٥:٥٨:٢٩١١:٣٥:٣٠١٧:١٢:٥١١٧:٢٩:٤٦٢٢:٥٦:٥٢
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٤:٤٠:٥٣٠٥:٥٧:٤٣١١:٣٥:٢٧١٧:١٣:٣٢١٧:٣٠:٢٥٢٢:٥٦:٥٢
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٤:٤٠:١١٠٥:٥٦:٥٥١١:٣٥:٢٤١٧:١٤:١٣١٧:٣١:٠٤٢٢:٥٦:٥٠
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٤:٣٩:٢٧٠٥:٥٦:٠٦١١:٣٥:١٩١٧:١٤:٥٤١٧:٣١:٤٣٢٢:٥٦:٤٨
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٤:٣٨:٤٢٠٥:٥٥:١٦١١:٣٥:١٤١٧:١٥:٣٤١٧:٣٢:٢٢٢٢:٥٦:٤٥
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٤:٣٧:٥٦٠٥:٥٤:٢٦١١:٣٥:٠٩١٧:١٦:١٣١٧:٣٣:٠٠٢٢:٥٦:٤١
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٤:٣٧:٠٩٠٥:٥٣:٣٤١١:٣٥:٠٢١٧:١٦:٥٢١٧:٣٣:٣٨٢٢:٥٦:٣٧
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٤:٣٦:٢١٠٥:٥٢:٤٢١١:٣٤:٥٦١٧:١٧:٣١١٧:٣٤:١٥٢٢:٥٦:٣١
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٤:٣٥:٣٢٠٥:٥١:٤٩١١:٣٤:٤٨١٧:١٨:٠٩١٧:٣٤:٥٢٢٢:٥٦:٢٥
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٤:٣٤:٤١٠٥:٥٠:٥٤١١:٣٤:٤٠١٧:١٨:٤٧١٧:٣٥:٢٩٢٢:٥٦:١٩

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای گورابک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای گورابک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای گورابک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گورابک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گورابک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای گورابک

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای گورابک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گورابک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای گورابک

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٧:٥٦٠٥:٥٤:٢٦١١:٣٥:٠٩١٧:١٦:١٣١٧:٣٣:٠٠٢٢:٥٦:٤١
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠٩٠٥:٥٣:٣٤١١:٣٥:٠٢١٧:١٦:٥٢١٧:٣٣:٣٨٢٢:٥٦:٣٧
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٦:٢١٠٥:٥٢:٤٢١١:٣٤:٥٦١٧:١٧:٣١١٧:٣٤:١٥٢٢:٥٦:٣١
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٥:٣٢٠٥:٥١:٤٩١١:٣٤:٤٨١٧:١٨:٠٩١٧:٣٤:٥٢٢٢:٥٦:٢٥
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٤:٤١٠٥:٥٠:٥٤١١:٣٤:٤٠١٧:١٨:٤٧١٧:٣٥:٢٩٢٢:٥٦:١٩
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٣:٥٠٠٥:٤٩:٥٩١١:٣٤:٣١١٧:١٩:٢٥١٧:٣٦:٠٥٢٢:٥٦:١١
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥٨٠٥:٤٩:٠٤١١:٣٤:٢٢١٧:٢٠:٠٢١٧:٣٦:٤١٢٢:٥٦:٠٣
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٢:٠٤٠٥:٤٨:٠٧١١:٣٤:١٢١٧:٢٠:٣٩١٧:٣٧:١٧٢٢:٥٥:٥٤
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣١:١٠٠٥:٤٧:١٠١١:٣٤:٠١١٧:٢١:١٥١٧:٣٧:٥٢٢٢:٥٥:٤٥
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٠:١٥٠٥:٤٦:١٢١١:٣٣:٥٠١٧:٢١:٥١١٧:٣٨:٢٧٢٢:٥٥:٣٥
١١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٩:١٨٠٥:٤٥:١٤١١:٣٣:٣٩١٧:٢٢:٢٧١٧:٣٩:٠٢٢٢:٥٥:٢٤
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٨:٢١٠٥:٤٤:١٤١١:٣٣:٢٧١٧:٢٣:٠٢١٧:٣٩:٣٦٢٢:٥٥:١٣
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢٣٠٥:٤٣:١٤١١:٣٣:١٤١٧:٢٣:٣٧١٧:٤٠:١٠٢٢:٥٥:٠١
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٦:٢٤٠٥:٤٢:١٤١١:٣٣:٠١١٧:٢٤:١١١٧:٤٠:٤٤٢٢:٥٤:٤٨
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٥:٢٥٠٥:٤١:١٣١١:٣٢:٤٧١٧:٢٤:٤٥١٧:٤١:١٨٢٢:٥٤:٣٥
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٤:٢٤٠٥:٤٠:١١١١:٣٢:٣٣١٧:٢٥:١٩١٧:٤١:٥١٢٢:٥٤:٢١
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٣:٢٣٠٥:٣٩:٠٩١١:٣٢:١٩١٧:٢٥:٥٣١٧:٤٢:٢٤٢٢:٥٤:٠٧
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٢:٢١٠٥:٣٨:٠٦١١:٣٢:٠٤١٧:٢٦:٢٦١٧:٤٢:٥٦٢٢:٥٣:٥٢
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢١:١٨٠٥:٣٧:٠٣١١:٣١:٤٩١٧:٢٦:٥٩١٧:٤٣:٢٩٢٢:٥٣:٣٧
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٠:١٤٠٥:٣٦:٠٠١١:٣١:٣٤١٧:٢٧:٣١١٧:٤٤:٠١٢٢:٥٣:٢١
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٩:١٠٠٥:٣٤:٥٦١١:٣١:١٨١٧:٢٨:٠٤١٧:٤٤:٣٣٢٢:٥٣:٠٥
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٨:٠٦٠٥:٣٣:٥٢١١:٣١:٠٢١٧:٢٨:٣٦١٧:٤٥:٠٥٢٢:٥٢:٤٨
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٧:٠٠٠٥:٣٢:٤٧١١:٣٠:٤٥١٧:٢٩:٠٨١٧:٤٥:٣٦٢٢:٥٢:٣١
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٥:٥٤٠٥:٣١:٤٣١١:٣٠:٢٩١٧:٢٩:٣٩١٧:٤٦:٠٨٢٢:٥٢:١٣
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٤:٤٨٠٥:٣٠:٣٧١١:٣٠:١٢١٧:٣٠:١١١٧:٤٦:٣٩٢٢:٥١:٥٦
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٣:٤١٠٥:٢٩:٣٢١١:٢٩:٥٥١٧:٣٠:٤٢١٧:٤٧:١٠٢٢:٥١:٣٨
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٢:٣٣٠٥:٢٨:٢٧١١:٢٩:٣٨١٧:٣١:١٣١٧:٤٧:٤١٢٢:٥١:١٩
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:١١:٢٥٠٥:٢٧:٢١١١:٢٩:٢٠١٧:٣١:٤٤١٧:٤٨:١٣٢٢:٥١:٠٠
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٠:١٧٠٥:٢٦:١٥١١:٢٩:٠٣١٧:٣٢:١٥١٧:٤٨:٤٤٢٢:٥٠:٤١

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای گورابک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای گورابک روستای گورابک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای گورابک روستای گورابک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گورابک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گورابک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گورابک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گورابک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گورابک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گورابک

روستای گورابک بر روی نقشه

روستای گورابک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گورابک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گورابک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گورابک
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای گورابک + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای گورابک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گورابک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گورابک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گورابک رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گورابک
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ گورابک دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق گورابک
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ گورابک دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گورابک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق گورابک
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گورابک دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا گورابک دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گورابک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو