جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای گودی اولر

حیران | آستارا | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز گودی اولر


اذان صبح: ٠٥:٢٧:٤٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٦:٥٣
اذان ظهر: ١٣:١٨:٢٤
غروب آفتاب: ١٩:٤٠:٣٤
اذان مغرب: ١٩:٥٩:٣٣
نیمه شب: ٠٠:٣٣:١٧

جمعه ١٥ فروردین ١٣٩٩
٠٩ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٣ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گودی اولر (شهرستان آستارا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ فروردین ٩٩ روستای گودی اولر)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای گودی اولر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گودی اولر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اریك نیوتن
عشق با بهره گیری از وجود هنرمند به اراده ی خود تحقق می بخشد و سرانجام، خویشتن را با ابزاری كه به گونه ای ناچیز قابل اندازه گیری هستند به بیان درمی آورد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گودی اولر

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گودی اولر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گودی اولر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای گودی اولر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گودی اولر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گودی اولر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٩:٥٤٠٦:٢٥:٣٥١٣:١٣:٠٨٢٠:٠١:١٨٢٠:٢١:١٠٠٠:٢٤:٤٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٨:١٥٠٦:٢٤:١٨١٣:١٢:٥٨٢٠:٠٢:١٥٢٠:٢٢:١٠٠٠:٢٤:٢٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٦:٣٧٠٦:٢٣:٠٣١٣:١٢:٤٩٢٠:٠٣:١٢٢٠:٢٣:١١٠٠:٢٤:٠٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٤:٥٩٠٦:٢١:٤٨١٣:١٢:٤٠٢٠:٠٤:٠٩٢٠:٢٤:١١٠٠:٢٣:٤٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٣:٢٢٠٦:٢٠:٣٥١٣:١٢:٣٢٢٠:٠٥:٠٥٢٠:٢٥:١١٠٠:٢٣:٢٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤١:٤٥٠٦:١٩:٢٣١٣:١٢:٢٤٢٠:٠٦:٠٢٢٠:٢٦:١١٠٠:٢٣:٠٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٠:١٠٠٦:١٨:١١١٣:١٢:١٧٢٠:٠٦:٥٩٢٠:٢٧:١٠٠٠:٢٢:٤٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٨:٣٥٠٦:١٧:٠١١٣:١٢:١٠٢٠:٠٧:٥٥٢٠:٢٨:١٠٠٠:٢٢:٢٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٧:٠١٠٦:١٥:٥٢١٣:١٢:٠٤٢٠:٠٨:٥١٢٠:٢٩:١٠٠٠:٢٢:١٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٢٩٠٦:١٤:٤٥١٣:١١:٥٨٢٠:٠٩:٤٧٢٠:٣٠:٠٩٠٠:٢١:٥٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٣:٥٧٠٦:١٣:٣٨١٣:١١:٥٣٢٠:١٠:٤٣٢٠:٣١:٠٩٠٠:٢١:٣٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٢٦٠٦:١٢:٣٣١٣:١١:٤٩٢٠:١١:٣٩٢٠:٣٢:٠٨٠٠:٢١:١٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٠:٥٦٠٦:١١:٢٩١٣:١١:٤٥٢٠:١٢:٣٥٢٠:٣٣:٠٧٠٠:٢١:٠١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٩:٢٨٠٦:١٠:٢٧١٣:١١:٤١٢٠:١٣:٣٠٢٠:٣٤:٠٦٠٠:٢٠:٤٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:٠١٠٦:٠٩:٢٦١٣:١١:٣٨٢٠:١٤:٢٥٢٠:٣٥:٠٥٠٠:٢٠:٣٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٦:٣٥٠٦:٠٨:٢٦١٣:١١:٣٦٢٠:١٥:٢٠٢٠:٣٦:٠٣٠٠:٢٠:١٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٥:١٠٠٦:٠٧:٢٨١٣:١١:٣٤٢٠:١٦:١٤٢٠:٣٧:٠١٠٠:٢٠:٠٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٣:٤٧٠٦:٠٦:٣١١٣:١١:٣٣٢٠:١٧:٠٩٢٠:٣٧:٥٩٠٠:١٩:٤٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٢:٢٥٠٦:٠٥:٣٥١٣:١١:٣٣٢٠:١٨:٠٣٢٠:٣٨:٥٧٠٠:١٩:٣٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢١:٠٤٠٦:٠٤:٤١١٣:١١:٣٣٢٠:١٨:٥٦٢٠:٣٩:٥٤٠٠:١٩:٢١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٩:٤٥٠٦:٠٣:٤٩١٣:١١:٣٤٢٠:١٩:٥٠٢٠:٤٠:٥١٠٠:١٩:٠٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٨:٢٨٠٦:٠٢:٥٨١٣:١١:٣٥٢٠:٢٠:٤٢٢٠:٤١:٤٧٠٠:١٨:٥٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٧:١٢٠٦:٠٢:٠٩١٣:١١:٣٧٢٠:٢١:٣٥٢٠:٤٢:٤٣٠٠:١٨:٤٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٥:٥٨٠٦:٠١:٢١١٣:١١:٣٩٢٠:٢٢:٢٧٢٠:٤٣:٣٨٠٠:١٨:٣٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٤:٤٦٠٦:٠٠:٣٥١٣:١١:٤٢٢٠:٢٣:١٨٢٠:٤٤:٣٣٠٠:١٨:٢٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٣:٣٦٠٥:٥٩:٥١١٣:١١:٤٦٢٠:٢٤:٠٩٢٠:٤٥:٢٧٠٠:١٨:١٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٢:٢٧٠٥:٥٩:٠٨١٣:١١:٥٠٢٠:٢٤:٥٩٢٠:٤٦:٢١٠٠:١٨:١٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١١:٢١٠٥:٥٨:٢٧١٣:١١:٥٤٢٠:٢٥:٤٨٢٠:٤٧:١٣٠٠:١٨:٠٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٠:١٦٠٥:٥٧:٤٨١٣:١٢:٠٠٢٠:٢٦:٣٧٢٠:٤٨:٠٦٠٠:١٧:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گودی اولر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گودی اولر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گودی اولر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گودی اولر

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای گودی اولر

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای گودی اولر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گودی اولر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای گودی اولر

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٤١:٢٩٠٧:٠٩:١٠١٣:٢٠:٤٧١٩:٣٣:٠٢١٩:٥١:٥١٠٠:٣٦:٢٥
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٣٩:٤٧٠٧:٠٧:٣٧١٣:٢٠:٢٩١٩:٣٣:٥٩١٩:٥٢:٤٨٠٠:٣٦:٠٢
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٣٨:٠٥٠٧:٠٦:٠٥١٣:٢٠:١١١٩:٣٤:٥٦١٩:٥٣:٤٦٠٠:٣٥:٣٩
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٣٦:٢٢٠٧:٠٤:٣٢١٣:١٩:٥٣١٩:٣٥:٥٢١٩:٥٤:٤٤٠٠:٣٥:١٦
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٣٤:٣٩٠٧:٠٣:٠٠١٣:١٩:٣٥١٩:٣٦:٤٩١٩:٥٥:٤١٠٠:٣٤:٥٢
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٣٢:٥٦٠٧:٠١:٢٨١٣:١٩:١٧١٩:٣٧:٤٥١٩:٥٦:٣٩٠٠:٣٤:٢٩
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٣١:١٢٠٦:٥٩:٥٦١٣:١٨:٥٩١٩:٣٨:٤٢١٩:٥٧:٣٧٠٠:٣٤:٠٥
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٢٩:٢٨٠٦:٥٨:٢٤١٣:١٨:٤١١٩:٣٩:٣٨١٩:٥٨:٣٥٠٠:٣٣:٤١
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٢٧:٤٤٠٦:٥٦:٥٣١٣:١٨:٢٤١٩:٤٠:٣٤١٩:٥٩:٣٣٠٠:٣٣:١٧
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٢٦:٠٠٠٦:٥٥:٢٢١٣:١٨:٠٦١٩:٤١:٣٠٢٠:٠٠:٣٠٠٠:٣٢:٥٣
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٢٤:١٦٠٦:٥٣:٥١١٣:١٧:٤٩١٩:٤٢:٢٧٢٠:٠١:٢٨٠٠:٣٢:٢٩
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٢٢:٣١٠٦:٥٢:٢٠١٣:١٧:٣٢١٩:٤٣:٢٣٢٠:٠٢:٢٧٠٠:٣٢:٠٥
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٢٠:٤٧٠٦:٥٠:٥٠١٣:١٧:١٥١٩:٤٤:١٩٢٠:٠٣:٢٥٠٠:٣١:٤١
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:١٩:٠٢٠٦:٤٩:٢١١٣:١٦:٥٨١٩:٤٥:١٥٢٠:٠٤:٢٣٠٠:٣١:١٧
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:١٧:١٨٠٦:٤٧:٥٢١٣:١٦:٤٢١٩:٤٦:١٢٢٠:٠٥:٢١٠٠:٣٠:٥٣
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:١٥:٣٣٠٦:٤٦:٢٣١٣:١٦:٢٦١٩:٤٧:٠٨٢٠:٠٦:٢٠٠٠:٣٠:٢٨
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:١٣:٤٩٠٦:٤٤:٥٥١٣:١٦:١٠١٩:٤٨:٠٤٢٠:٠٧:١٨٠٠:٣٠:٠٥
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:١٢:٠٥٠٦:٤٣:٢٧١٣:١٥:٥٤١٩:٤٩:٠١٢٠:٠٨:١٧٠٠:٢٩:٤١
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:١٠:٢١٠٦:٤٢:٠٠١٣:١٥:٣٩١٩:٤٩:٥٧٢٠:٠٩:١٦٠٠:٢٩:١٧
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٠٨:٣٧٠٦:٤٠:٣٤١٣:١٥:٢٤١٩:٥٠:٥٤٢٠:١٠:١٥٠٠:٢٨:٥٣
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٠٦:٥٣٠٦:٣٩:٠٨١٣:١٥:١٠١٩:٥١:٥٠٢٠:١١:١٤٠٠:٢٨:٣٠
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٠٥:٠٩٠٦:٣٧:٤٤١٣:١٤:٥٦١٩:٥٢:٤٧٢٠:١٢:١٣٠٠:٢٨:٠٦
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:٠٣:٢٦٠٦:٣٦:١٩١٣:١٤:٤٢١٩:٥٣:٤٤٢٠:١٣:١٢٠٠:٢٧:٤٣
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:٠١:٤٣٠٦:٣٤:٥٦١٣:١٤:٢٩١٩:٥٤:٤٠٢٠:١٤:١٢٠٠:٢٧:٢٠
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:٠٠:٠٠٠٦:٣٣:٣٣١٣:١٤:١٦١٩:٥٥:٣٧٢٠:١٥:١١٠٠:٢٦:٥٨
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٥٨:١٨٠٦:٣٢:١١١٣:١٤:٠٣١٩:٥٦:٣٤٢٠:١٦:١١٠٠:٢٦:٣٥
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٥٦:٣٦٠٦:٣٠:٥٠١٣:١٣:٥١١٩:٥٧:٣١٢٠:١٧:١١٠٠:٢٦:١٣
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٥٤:٥٥٠٦:٢٩:٣٠١٣:١٣:٤٠١٩:٥٨:٢٨٢٠:١٨:١١٠٠:٢٥:٥١
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٥٣:١٤٠٦:٢٨:١١١٣:١٣:٢٨١٩:٥٩:٢٥٢٠:١٩:١٠٠٠:٢٥:٢٩
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥١:٣٤٠٦:٢٦:٥٢١٣:١٣:١٨٢٠:٠٠:٢١٢٠:٢٠:١٠٠٠:٢٥:٠٨

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای گودی اولر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای گودی اولر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای گودی اولر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گودی اولر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گودی اولر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای گودی اولر

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای گودی اولر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گودی اولر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای گودی اولر

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥١:٣٢٠٦:١٨:٢٧١٢:٢٢:٣٤١٨:٢٧:٢٠١٨:٤٦:٠٤٠٠:٠٨:٣٦
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٩:٥٣٠٧:١٦:٥٤١٣:٢٢:١٧١٩:٢٨:١٧١٩:٤٧:٠٢٠٠:٣٨:١٥
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٨:١٣٠٧:١٥:٢٢١٣:٢١:٥٩١٩:٢٩:١٤١٩:٤٨:٠٠٠٠:٣٧:٥٤
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٦:٣٣٠٧:١٣:٤٩١٣:٢١:٤١١٩:٣٠:١٢١٩:٤٨:٥٧٠٠:٣٧:٣٢
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٤:٥٢٠٧:١٢:١٦١٣:٢١:٢٣١٩:٣١:٠٩١٩:٤٩:٥٥٠٠:٣٧:١٠
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:١١٠٧:١٠:٤٣١٣:٢١:٠٥١٩:٣٢:٠٥١٩:٥٠:٥٣٠٠:٣٦:٤٧
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:٢٩٠٧:٠٩:١٠١٣:٢٠:٤٧١٩:٣٣:٠٢١٩:٥١:٥١٠٠:٣٦:٢٥
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:٤٧٠٧:٠٧:٣٧١٣:٢٠:٢٩١٩:٣٣:٥٩١٩:٥٢:٤٨٠٠:٣٦:٠٢
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:٠٥٠٧:٠٦:٠٥١٣:٢٠:١١١٩:٣٤:٥٦١٩:٥٣:٤٦٠٠:٣٥:٣٩
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:٢٢٠٧:٠٤:٣٢١٣:١٩:٥٣١٩:٣٥:٥٢١٩:٥٤:٤٤٠٠:٣٥:١٦
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٣٩٠٧:٠٣:٠٠١٣:١٩:٣٥١٩:٣٦:٤٩١٩:٥٥:٤١٠٠:٣٤:٥٢
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٥٦٠٧:٠١:٢٨١٣:١٩:١٧١٩:٣٧:٤٥١٩:٥٦:٣٩٠٠:٣٤:٢٩
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:١٢٠٦:٥٩:٥٦١٣:١٨:٥٩١٩:٣٨:٤٢١٩:٥٧:٣٧٠٠:٣٤:٠٥
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٢٨٠٦:٥٨:٢٤١٣:١٨:٤١١٩:٣٩:٣٨١٩:٥٨:٣٥٠٠:٣٣:٤١
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٤٤٠٦:٥٦:٥٣١٣:١٨:٢٤١٩:٤٠:٣٤١٩:٥٩:٣٣٠٠:٣٣:١٧
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٠٠٠٦:٥٥:٢٢١٣:١٨:٠٦١٩:٤١:٣٠٢٠:٠٠:٣٠٠٠:٣٢:٥٣
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:١٦٠٦:٥٣:٥١١٣:١٧:٤٩١٩:٤٢:٢٧٢٠:٠١:٢٨٠٠:٣٢:٢٩
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٣١٠٦:٥٢:٢٠١٣:١٧:٣٢١٩:٤٣:٢٣٢٠:٠٢:٢٧٠٠:٣٢:٠٥
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٤٧٠٦:٥٠:٥٠١٣:١٧:١٥١٩:٤٤:١٩٢٠:٠٣:٢٥٠٠:٣١:٤١
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٠٢٠٦:٤٩:٢١١٣:١٦:٥٨١٩:٤٥:١٥٢٠:٠٤:٢٣٠٠:٣١:١٧
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:١٨٠٦:٤٧:٥٢١٣:١٦:٤٢١٩:٤٦:١٢٢٠:٠٥:٢١٠٠:٣٠:٥٣
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٣٣٠٦:٤٦:٢٣١٣:١٦:٢٦١٩:٤٧:٠٨٢٠:٠٦:٢٠٠٠:٣٠:٢٨
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٤٩٠٦:٤٤:٥٥١٣:١٦:١٠١٩:٤٨:٠٤٢٠:٠٧:١٨٠٠:٣٠:٠٥
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٠٥٠٦:٤٣:٢٧١٣:١٥:٥٤١٩:٤٩:٠١٢٠:٠٨:١٧٠٠:٢٩:٤١
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٢١٠٦:٤٢:٠٠١٣:١٥:٣٩١٩:٤٩:٥٧٢٠:٠٩:١٦٠٠:٢٩:١٧
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٣٧٠٦:٤٠:٣٤١٣:١٥:٢٤١٩:٥٠:٥٤٢٠:١٠:١٥٠٠:٢٨:٥٣
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٥٣٠٦:٣٩:٠٨١٣:١٥:١٠١٩:٥١:٥٠٢٠:١١:١٤٠٠:٢٨:٣٠
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٠٩٠٦:٣٧:٤٤١٣:١٤:٥٦١٩:٥٢:٤٧٢٠:١٢:١٣٠٠:٢٨:٠٦
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٢٦٠٦:٣٦:١٩١٣:١٤:٤٢١٩:٥٣:٤٤٢٠:١٣:١٢٠٠:٢٧:٤٣
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:٤٣٠٦:٣٤:٥٦١٣:١٤:٢٩١٩:٥٤:٤٠٢٠:١٤:١٢٠٠:٢٧:٢٠
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:٠٠٠٦:٣٣:٣٣١٣:١٤:١٦١٩:٥٥:٣٧٢٠:١٥:١١٠٠:٢٦:٥٨

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای گودی اولر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای گودی اولر روستای گودی اولر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای گودی اولر روستای گودی اولر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گودی اولر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گودی اولر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گودی اولر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گودی اولر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گودی اولر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گودی اولر

روستای گودی اولر بر روی نقشه

روستای گودی اولر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گودی اولر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گودی اولر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گودی اولر
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای گودی اولر + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای گودی اولر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گودی اولر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گودی اولر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گودی اولر رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق گودی اولر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گودی اولر دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا گودی اولر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گودی اولر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گودی اولر
زمان پخش اذان زنده به افق گودی اولر
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ گودی اولر دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق گودی اولر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گودی اولر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو