جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای گودکناردان

مهرگان | پارسیان | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز گودکناردان

اذان صبح: ٠٥:١٠:١٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٩:٤٧
اذان ظهر: ١٢:٥٦:٠٧
غروب آفتاب: ١٩:٢٢:٥٢
اذان مغرب: ١٩:٣٩:٥١
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٥:٥٩

یکشنبه ٢٩ فروردین ١٤٠٠
٠٥ رمضان ١٤٤٢ قمری
١٨ آوریل ٢٠٢١ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گودکناردان (شهرستان پارسیان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ فروردین ٠٠ روستای گودکناردان)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٠٠ روستای گودکناردان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای گودکناردان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز ارتش جمهوری اسلامی و نیروی زمینی

گئورگ بوشنر
صلح در كلبه ها، جنگ در كاخ ها.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گودکناردان

اوقات شرعی فروردین ٠٠ | اوقات شرعی آوریل ٢١ | اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گودکناردان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گودکناردان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای گودکناردان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
روزهای سپری شده از ماه رمضان : ٤ روز
روزهای باقیمانده از ماه رمضان : ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گودکناردان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان گودکناردان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٤:٥٥٠٦:٣٣:٤٥١٢:٥٧:٠٣١٩:٢٠:٤٦١٩:٣٧:٣٨٠٠:١٧:١٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٣:٤٥٠٦:٣٢:٤٥١٢:٥٦:٤٩١٩:٢١:١٧١٩:٣٨:١١٠٠:١٦:٥٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٢:٣٥٠٦:٣١:٤٥١٢:٥٦:٣٤١٩:٢١:٤٨١٩:٣٨:٤٤٠٠:١٦:٣٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١١:٢٥٠٦:٣٠:٤٥١٢:٥٦:٢١١٩:٢٢:٢٠١٩:٣٩:١٧٠٠:١٦:١٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٠:١٥٠٦:٢٩:٤٧١٢:٥٦:٠٧١٩:٢٢:٥٢١٩:٣٩:٥١٠٠:١٥:٥٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٩:٠٦٠٦:٢٨:٤٩١٢:٥٥:٥٤١٩:٢٣:٢٤١٩:٤٠:٢٤٠٠:١٥:٤١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٧:٥٨٠٦:٢٧:٥١١٢:٥٥:٤١١٩:٢٣:٥٥١٩:٤٠:٥٨٠٠:١٥:٢٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٦:٤٩٠٦:٢٦:٥٥١٢:٥٥:٢٩١٩:٢٤:٢٨١٩:٤١:٣٢٠٠:١٥:٠٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٥:٤٢٠٦:٢٥:٥٩١٢:٥٥:١٧١٩:٢٥:٠٠١٩:٤٢:٠٦٠٠:١٤:٤٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٤:٣٥٠٦:٢٥:٠٣١٢:٥٥:٠٦١٩:٢٥:٣٢١٩:٤٢:٤٠٠٠:١٤:٣٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٣:٢٨٠٦:٢٤:٠٩١٢:٥٤:٥٥١٩:٢٦:٠٥١٩:٤٣:١٥٠٠:١٤:١٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٢:٢٢٠٦:٢٣:١٥١٢:٥٤:٤٥١٩:٢٦:٣٧١٩:٤٣:٤٩٠٠:١٣:٥٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠١:١٧٠٦:٢٢:٢٢١٢:٥٤:٣٥١٩:٢٧:١٠١٩:٤٤:٢٤٠٠:١٣:٤١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:١٣٠٦:٢١:٣٠١٢:٥٤:٢٥١٩:٢٧:٤٣١٩:٤٤:٥٩٠٠:١٣:٢٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:٠٩٠٦:٢٠:٣٩١٢:٥٤:١٦١٩:٢٨:١٦١٩:٤٥:٣٤٠٠:١٣:١١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:٠٦٠٦:١٩:٤٩١٢:٥٤:٠٨١٩:٢٨:٤٩١٩:٤٦:٠٩٠٠:١٢:٥٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٧:٠٤٠٦:١٩:٠٠١٢:٥٤:٠٠١٩:٢٩:٢٢١٩:٤٦:٤٤٠٠:١٢:٤٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٦:٠٢٠٦:١٨:١١١٢:٥٣:٥٢١٩:٢٩:٥٦١٩:٤٧:٢٠٠٠:١٢:٢٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٥:٠٢٠٦:١٧:٢٤١٢:٥٣:٤٥١٩:٣٠:٢٩١٩:٤٧:٥٦٠٠:١٢:١٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٤:٠٢٠٦:١٦:٣٧١٢:٥٣:٣٩١٩:٣١:٠٣١٩:٤٨:٣١٠٠:١٢:٠٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٠٣٠٦:١٥:٥٢١٢:٥٣:٣٣١٩:٣١:٣٧١٩:٤٩:٠٧٠٠:١١:٥١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٢:٠٥٠٦:١٥:٠٧١٢:٥٣:٢٨١٩:٣٢:١١١٩:٤٩:٤٤٠٠:١١:٣٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥١:٠٨٠٦:١٤:٢٤١٢:٥٣:٢٤١٩:٣٢:٤٥١٩:٥٠:٢٠٠٠:١١:٢٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٠:١٣٠٦:١٣:٤٢١٢:٥٣:٢٠١٩:٣٣:١٩١٩:٥٠:٥٦٠٠:١١:١٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٩:١٨٠٦:١٣:٠٠١٢:٥٣:١٦١٩:٣٣:٥٣١٩:٥١:٣٢٠٠:١١:٠٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٢٤٠٦:١٢:٢٠١٢:٥٣:١٣١٩:٣٤:٢٧١٩:٥٢:٠٩٠٠:١٠:٥٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٣٢٠٦:١١:٤١١٢:٥٣:١١١٩:٣٥:٠١١٩:٥٢:٤٥٠٠:١٠:٥١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٤٠٠٦:١١:٠٤١٢:٥٣:١٠١٩:٣٥:٣٦١٩:٥٣:٢٢٠٠:١٠:٤٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٥٠٠٦:١٠:٢٧١٢:٥٣:٠٩١٩:٣٦:١٠١٩:٥٣:٥٨٠٠:١٠:٣٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای گودکناردان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای گودکناردان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای گودکناردان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گودکناردان

اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ قمری روستای گودکناردان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای گودکناردان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گودکناردان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ قمری روستای گودکناردان

شوال
رمضان ١٤٤٢ هـ.ق
شعبان

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق
روستای گودکناردان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق روستای گودکناردان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق روستای گودکناردان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گودکناردان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گودکناردان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای گودکناردان

در این قسمت جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ م روستای گودکناردان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گودکناردان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای گودکناردان

می
آوریل ٢٠٢١ م
مارس

دانلود اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ روستای گودکناردان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای گودکناردان روستای گودکناردان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای گودکناردان روستای گودکناردان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای گودکناردان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گودکناردان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٠
سال ٢٠٢١ م
٢٠٢٢

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای گودکناردان

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ هـ.ش روستای گودکناردان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گودکناردان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای گودکناردان

اردیبهشت
فروردین ١٤٠٠ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٤٠٠٠٤:٤٣:٣٤٠٥:٥٩:٤٢١٢:٠٣:٥٦١٨:٠٨:٣٥١٨:٢٥:٠٥٢٣:٥٥:٣٠
٠٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤٢:٢٤٠٦:٥٨:٣٦١٣:٠٣:٣٨١٩:٠٩:٠٦١٩:٢٥:٣٦٠٠:٢٥:١٠
٠٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤١:١٤٠٦:٥٧:٢٩١٣:٠٣:٢٠١٩:٠٩:٣٦١٩:٢٦:٠٧٠٠:٢٤:٥٠
٠٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤٠:٠٣٠٦:٥٦:٢٣١٣:٠٣:٠٢١٩:١٠:٠٧١٩:٢٦:٣٨٠٠:٢٤:٣٠
٠٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٨:٥٢٠٦:٥٥:١٦١٣:٠٢:٤٤١٩:١٠:٣٧١٩:٢٧:٠٨٠٠:٢٤:٠٩
٠٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٧:٤١٠٦:٥٤:٠٩١٣:٠٢:٢٦١٩:١١:٠٧١٩:٢٧:٣٩٠٠:٢٣:٤٩
٠٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٦:٣٠٠٦:٥٣:٠٣١٣:٠٢:٠٨١٩:١١:٣٨١٩:٢٨:١٠٠٠:٢٣:٢٨
٠٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٥:١٨٠٦:٥١:٥٦١٣:٠١:٥٠١٩:١٢:٠٨١٩:٢٨:٤١٠٠:٢٣:٠٧
٠٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٤:٠٦٠٦:٥٠:٥٠١٣:٠١:٣١١٩:١٢:٣٨١٩:٢٩:١١٠٠:٢٢:٤٦
١٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٢:٥٤٠٦:٤٩:٤٤١٣:٠١:١٣١٩:١٣:٠٨١٩:٢٩:٤٢٠٠:٢٢:٢٥
١١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣١:٤٢٠٦:٤٨:٣٨١٣:٠٠:٥٥١٩:١٣:٣٨١٩:٣٠:١٣٠٠:٢٢:٠٤
١٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٠:٣٠٠٦:٤٧:٣٢١٣:٠٠:٣٧١٩:١٤:٠٨١٩:٣٠:٤٤٠٠:٢١:٤٣
١٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٩:١٧٠٦:٤٦:٢٦١٣:٠٠:٢٠١٩:١٤:٣٨١٩:٣١:١٥٠٠:٢١:٢٢
١٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٨:٠٥٠٦:٤٥:٢١١٣:٠٠:٠٢١٩:١٥:٠٨١٩:٣١:٤٦٠٠:٢١:٠٠
١٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٦:٥٣٠٦:٤٤:١٦١٢:٥٩:٤٥١٩:١٥:٣٨١٩:٣٢:١٧٠٠:٢٠:٣٩
١٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٥:٤٠٠٦:٤٣:١١١٢:٥٩:٢٧١٩:١٦:٠٩١٩:٣٢:٤٩٠٠:٢٠:١٨
١٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٤:٢٨٠٦:٤٢:٠٦١٢:٥٩:١٠١٩:١٦:٣٩١٩:٣٣:٢٠٠٠:١٩:٥٨
١٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٣:١٦٠٦:٤١:٠٢١٢:٥٨:٥٣١٩:١٧:١٠١٩:٣٣:٥٢٠٠:١٩:٣٧
١٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٢:٠٤٠٦:٣٩:٥٨١٢:٥٨:٣٧١٩:١٧:٤٠١٩:٣٤:٢٤٠٠:١٩:١٦
٢٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٠:٥٢٠٦:٣٨:٥٥١٢:٥٨:٢٠١٩:١٨:١١١٩:٣٤:٥٦٠٠:١٨:٥٥
٢١ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٩:٤٠٠٦:٣٧:٥٢١٢:٥٨:٠٤١٩:١٨:٤١١٩:٣٥:٢٨٠٠:١٨:٣٥
٢٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٨:٢٩٠٦:٣٦:٥٠١٢:٥٧:٤٩١٩:١٩:١٢١٩:٣٦:٠٠٠٠:١٨:١٥
٢٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٧:١٧٠٦:٣٥:٤٨١٢:٥٧:٣٣١٩:١٩:٤٣١٩:٣٦:٣٣٠٠:١٧:٥٥
٢٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٦:٠٦٠٦:٣٤:٤٦١٢:٥٧:١٨١٩:٢٠:١٤١٩:٣٧:٠٥٠٠:١٧:٣٥
٢٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٤:٥٥٠٦:٣٣:٤٥١٢:٥٧:٠٣١٩:٢٠:٤٦١٩:٣٧:٣٨٠٠:١٧:١٥
٢٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٣:٤٥٠٦:٣٢:٤٥١٢:٥٦:٤٩١٩:٢١:١٧١٩:٣٨:١١٠٠:١٦:٥٦
٢٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٢:٣٥٠٦:٣١:٤٥١٢:٥٦:٣٤١٩:٢١:٤٨١٩:٣٨:٤٤٠٠:١٦:٣٧
٢٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:١١:٢٥٠٦:٣٠:٤٥١٢:٥٦:٢١١٩:٢٢:٢٠١٩:٣٩:١٧٠٠:١٦:١٨
٢٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٠:١٥٠٦:٢٩:٤٧١٢:٥٦:٠٧١٩:٢٢:٥٢١٩:٣٩:٥١٠٠:١٥:٥٩
٣٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٩:٠٦٠٦:٢٨:٤٩١٢:٥٥:٥٤١٩:٢٣:٢٤١٩:٤٠:٢٤٠٠:١٥:٤١
٣١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٧:٥٨٠٦:٢٧:٥١١٢:٥٥:٤١١٩:٢٣:٥٥١٩:٤٠:٥٨٠٠:١٥:٢٢

دانلود اوقات شرعی فروردین ٠٠ - ١٤٠٠ روستای گودکناردان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای گودکناردان روستای گودکناردان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای گودکناردان روستای گودکناردان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گودکناردان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گودکناردان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٩
سال ١٤٠٠ هـ.ش
١٤٠١

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گودکناردان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گودکناردان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گودکناردان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گودکناردان

روستای گودکناردان بر روی نقشه

روستای گودکناردان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گودکناردان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گودکناردان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گودکناردان
اوقات شرعی فروردین ٠٠ روستای گودکناردان + دانلود
اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ روستای گودکناردان + دانلود
اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ روستای گودکناردان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای گودکناردان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای گودکناردان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گودکناردان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گودکناردان رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق گودکناردان
افق شرعی امروز فردا گودکناردان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ گودکناردان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گودکناردان
افق شرعی فروردین ٠٠ / ١٤٠٠ گودکناردان دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق گودکناردان
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گودکناردان
جدول اوقات شرعی امروز فردا گودکناردان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گودکناردان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو