جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای گودکز

فتویه | بستک | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز گودکز


اذان صبح: ٠٥:١٩:٠٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٦:٥٧
اذان ظهر: ١٢:٥٤:١٩
غروب آفتاب: ١٩:١٢:٠٥
اذان مغرب: ١٩:٢٨:٤٨
نیمه شب: ٠٠:١٥:٠١

دوشنبه ١٨ فروردین ١٣٩٩
١٢ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٦ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گودکز (شهرستان بستک) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٨ فروردین ٩٩ روستای گودکز)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای گودکز)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گودکز)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
بهترین (‌عمل)‌ دین شما آن است كه ساده‌تر باشد. (‌دین اسلام، دین سخت نیست تا احكامش نیز مشكل باشد.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای گودکز

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گودکز در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گودکز ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای گودکز (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گودکز ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گودکز ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٥٧٠٦:١٨:٠٢١٢:٤٩:٥٤١٩:٢٢:١٠١٩:٣٩:٢٤٠٠:٠٩:٠١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٥٢٠٦:١٧:٠٩١٢:٤٩:٤٤١٩:٢٢:٤٣١٩:٣٩:٥٩٠٠:٠٨:٤٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٤٧٠٦:١٦:١٧١٢:٤٩:٣٥١٩:٢٣:١٦١٩:٤٠:٣٤٠٠:٠٨:٣٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٤٣٠٦:١٥:٢٦١٢:٤٩:٢٦١٩:٢٣:٥٠١٩:٤١:١٠٠٠:٠٨:١٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٤٠٠٦:١٤:٣٦١٢:٤٩:١٨١٩:٢٤:٢٣١٩:٤١:٤٦٠٠:٠٨:٠٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٣٨٠٦:١٣:٤٦١٢:٤٩:١٠١٩:٢٤:٥٧١٩:٤٢:٢٢٠٠:٠٧:٤٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٣٦٠٦:١٢:٥٨١٢:٤٩:٠٣١٩:٢٥:٣١١٩:٤٢:٥٧٠٠:٠٧:٣٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٣٥٠٦:١٢:١١١٢:٤٨:٥٧١٩:٢٦:٠٥١٩:٤٣:٣٤٠٠:٠٧:٢٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٣٥٠٦:١١:٢٤١٢:٤٨:٥٠١٩:٢٦:٣٩١٩:٤٤:١٠٠٠:٠٧:٠٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٣٦٠٦:١٠:٣٨١٢:٤٨:٤٥١٩:٢٧:١٣١٩:٤٤:٤٦٠٠:٠٦:٥٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٣٨٠٦:٠٩:٥٤١٢:٤٨:٤٠١٩:٢٧:٤٧١٩:٤٥:٢٢٠٠:٠٦:٤٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٤١٠٦:٠٩:١٠١٢:٤٨:٣٥١٩:٢٨:٢١١٩:٤٥:٥٨٠٠:٠٦:٣٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٤٥٠٦:٠٨:٢٨١٢:٤٨:٣١١٩:٢٨:٥٥١٩:٤٦:٣٥٠٠:٠٦:٢٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٥٠٠٦:٠٧:٤٧١٢:٤٨:٢٨١٩:٢٩:٣٠١٩:٤٧:١١٠٠:٠٦:١٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٥٦٠٦:٠٧:٠٦١٢:٤٨:٢٥١٩:٣٠:٠٤١٩:٤٧:٤٨٠٠:٠٦:٠٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٠٣٠٦:٠٦:٢٧١٢:٤٨:٢٣١٩:٣٠:٣٨١٩:٤٨:٢٤٠٠:٠٥:٥٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤١:١٢٠٦:٠٥:٤٩١٢:٤٨:٢١١٩:٣١:١٣١٩:٤٩:٠١٠٠:٠٥:٤٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:٢١٠٦:٠٥:١٣١٢:٤٨:٢٠١٩:٣١:٤٧١٩:٤٩:٣٧٠٠:٠٥:٣٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٣٢٠٦:٠٤:٣٧١٢:٤٨:١٩١٩:٣٢:٢١١٩:٥٠:١٤٠٠:٠٥:٣٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٤٤٠٦:٠٤:٠٢١٢:٤٨:١٩١٩:٣٢:٥٥١٩:٥٠:٥٠٠٠:٠٥:٢٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:٥٧٠٦:٠٣:٢٩١٢:٤٨:٢٠١٩:٣٣:٣٠١٩:٥١:٢٧٠٠:٠٥:٢١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٧:١٢٠٦:٠٢:٥٧١٢:٤٨:٢١١٩:٣٤:٠٤١٩:٥٢:٠٣٠٠:٠٥:١٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:٢٨٠٦:٠٢:٢٦١٢:٤٨:٢٣١٩:٣٤:٣٨١٩:٥٢:٣٩٠٠:٠٥:١٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:٤٥٠٦:٠١:٥٧١٢:٤٨:٢٦١٩:٣٥:١٢١٩:٥٣:١٥٠٠:٠٥:٠٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٥:٠٤٠٦:٠١:٢٩١٢:٤٨:٢٩١٩:٣٥:٤٦١٩:٥٣:٥١٠٠:٠٥:٠٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٤:٢٤٠٦:٠١:٠٢١٢:٤٨:٣٢١٩:٣٦:١٩١٩:٥٤:٢٧٠٠:٠٥:٠٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٣:٤٦٠٦:٠٠:٣٦١٢:٤٨:٣٦١٩:٣٦:٥٣١٩:٥٥:٠٢٠٠:٠٥:٠١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٣:٠٩٠٦:٠٠:١٢١٢:٤٨:٤١١٩:٣٧:٢٦١٩:٥٥:٣٧٠٠:٠٤:٥٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٢:٣٣٠٥:٥٩:٤٨١٢:٤٨:٤٦١٩:٣٧:٥٩١٩:٥٦:١٢٠٠:٠٤:٥٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گودکز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گودکز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گودکز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گودکز

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای گودکز

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای گودکز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گودکز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای گودکز

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٣٢:٢٦٠٦:٤٩:٠٣١٢:٥٧:٣٤١٩:٠٦:٢٩١٩:٢٣:٠٣٠٠:١٨:٥٢
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٣١:١٤٠٦:٤٧:٥٦١٢:٥٧:١٦١٩:٠٧:٠٠١٩:٢٣:٣٤٠٠:١٨:٣١
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٣٠:٠٢٠٦:٤٦:٤٩١٢:٥٦:٥٧١٩:٠٧:٣١١٩:٢٤:٠٥٠٠:١٨:١٠
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٢٨:٥٠٠٦:٤٥:٤٣١٢:٥٦:٣٩١٩:٠٨:٠١١٩:٢٤:٣٦٠٠:١٧:٤٩
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٢٧:٣٨٠٦:٤٤:٣٦١٢:٥٦:٢٢١٩:٠٨:٣٢١٩:٢٥:٠٨٠٠:١٧:٢٨
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٢٦:٢٥٠٦:٤٣:٣٠١٢:٥٦:٠٤١٩:٠٩:٠٢١٩:٢٥:٣٩٠٠:١٧:٠٧
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٢٥:١٣٠٦:٤٢:٢٤١٢:٥٥:٤٦١٩:٠٩:٣٣١٩:٢٦:١١٠٠:١٦:٤٦
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٢٤:٠٠٠٦:٤١:١٨١٢:٥٥:٢٨١٩:١٠:٠٣١٩:٢٦:٤٢٠٠:١٦:٢٥
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٢٢:٤٧٠٦:٤٠:١٢١٢:٥٥:١٠١٩:١٠:٣٤١٩:٢٧:١٣٠٠:١٦:٠٤
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٢١:٣٥٠٦:٣٩:٠٧١٢:٥٤:٥٣١٩:١١:٠٤١٩:٢٧:٤٥٠٠:١٥:٤٣
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٢٠:٢٢٠٦:٣٨:٠٢١٢:٥٤:٣٦١٩:١١:٣٥١٩:٢٨:١٧٠٠:١٥:٢٢
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:١٩:٠٩٠٦:٣٦:٥٧١٢:٥٤:١٩١٩:١٢:٠٥١٩:٢٨:٤٨٠٠:١٥:٠١
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:١٧:٥٦٠٦:٣٥:٥٢١٢:٥٤:٠٢١٩:١٢:٣٦١٩:٢٩:٢٠٠٠:١٤:٤٠
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:١٦:٤٤٠٦:٣٤:٤٨١٢:٥٣:٤٥١٩:١٣:٠٧١٩:٢٩:٥٢٠٠:١٤:١٩
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:١٥:٣١٠٦:٣٣:٤٥١٢:٥٣:٢٩١٩:١٣:٣٨١٩:٣٠:٢٤٠٠:١٣:٥٨
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:١٤:١٩٠٦:٣٢:٤١١٢:٥٣:١٢١٩:١٤:٠٨١٩:٣٠:٥٧٠٠:١٣:٣٨
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:١٣:٠٧٠٦:٣١:٣٩١٢:٥٢:٥٧١٩:١٤:٣٩١٩:٣١:٢٩٠٠:١٣:١٧
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:١١:٥٥٠٦:٣٠:٣٦١٢:٥٢:٤١١٩:١٥:١١١٩:٣٢:٠٢٠٠:١٢:٥٧
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:١٠:٤٤٠٦:٢٩:٣٤١٢:٥٢:٢٦١٩:١٥:٤٢١٩:٣٢:٣٥٠٠:١٢:٣٧
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٠٩:٣٣٠٦:٢٨:٣٣١٢:٥٢:١١١٩:١٦:١٣١٩:٣٣:٠٨٠٠:١٢:١٨
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٠٨:٢٢٠٦:٢٧:٣٢١٢:٥١:٥٦١٩:١٦:٤٥١٩:٣٣:٤١٠٠:١١:٥٨
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٠٧:١١٠٦:٢٦:٣٢١٢:٥١:٤٢١٩:١٧:١٧١٩:٣٤:١٤٠٠:١١:٣٩
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:٠٦:٠١٠٦:٢٥:٣٣١٢:٥١:٢٩١٩:١٧:٤٩١٩:٣٤:٤٨٠٠:١١:٢٠
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:٠٤:٥١٠٦:٢٤:٣٤١٢:٥١:١٥١٩:١٨:٢١١٩:٣٥:٢٢٠٠:١١:٠١
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:٠٣:٤٢٠٦:٢٣:٣٦١٢:٥١:٠٢١٩:١٨:٥٣١٩:٣٥:٥٦٠٠:١٠:٤٣
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:٠٢:٣٣٠٦:٢٢:٣٨١٢:٥٠:٥٠١٩:١٩:٢٥١٩:٣٦:٣٠٠٠:١٠:٢٥
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:٠١:٢٥٠٦:٢١:٤٢١٢:٥٠:٣٨١٩:١٩:٥٨١٩:٣٧:٠٤٠٠:١٠:٠٧
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:٠٠:١٧٠٦:٢٠:٤٦١٢:٥٠:٢٦١٩:٢٠:٣١١٩:٣٧:٣٩٠٠:٠٩:٥٠
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٥٩:١٠٠٦:١٩:٥٠١٢:٥٠:١٥١٩:٢١:٠٤١٩:٣٨:١٤٠٠:٠٩:٣٣
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٨:٠٣٠٦:١٨:٥٦١٢:٥٠:٠٤١٩:٢١:٣٦١٩:٣٨:٤٩٠٠:٠٩:١٧

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای گودکز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای گودکز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای گودکز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گودکز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گودکز برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای گودکز

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای گودکز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گودکز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای گودکز

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣١٠٥:٥٥:٤٣١١:٥٩:٢١١٨:٠٣:٢٤١٨:١٩:٥٥٢٣:٥٠:٥٢
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:٢١٠٦:٥٤:٣٧١٢:٥٩:٠٣١٩:٠٣:٥٥١٩:٢٠:٢٦٠٠:٢٠:٣٣
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:١٠٠٦:٥٣:٣٠١٢:٥٨:٤٦١٩:٠٤:٢٦١٩:٢٠:٥٧٠٠:٢٠:١٣
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:٠٠٠٦:٥٢:٢٣١٢:٥٨:٢٨١٩:٠٤:٥٧١٩:٢١:٢٩٠٠:١٩:٥٣
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٤٩٠٦:٥١:١٦١٢:٥٨:١٠١٩:٠٥:٢٨١٩:٢٢:٠٠٠٠:١٩:٣٣
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٣٨٠٦:٥٠:١٠١٢:٥٧:٥٢١٩:٠٥:٥٩١٩:٢٢:٣١٠٠:١٩:١٢
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٢٦٠٦:٤٩:٠٣١٢:٥٧:٣٤١٩:٠٦:٢٩١٩:٢٣:٠٣٠٠:١٨:٥٢
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:١٤٠٦:٤٧:٥٦١٢:٥٧:١٦١٩:٠٧:٠٠١٩:٢٣:٣٤٠٠:١٨:٣١
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٠٢٠٦:٤٦:٤٩١٢:٥٦:٥٧١٩:٠٧:٣١١٩:٢٤:٠٥٠٠:١٨:١٠
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٥٠٠٦:٤٥:٤٣١٢:٥٦:٣٩١٩:٠٨:٠١١٩:٢٤:٣٦٠٠:١٧:٤٩
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٣٨٠٦:٤٤:٣٦١٢:٥٦:٢٢١٩:٠٨:٣٢١٩:٢٥:٠٨٠٠:١٧:٢٨
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٢٥٠٦:٤٣:٣٠١٢:٥٦:٠٤١٩:٠٩:٠٢١٩:٢٥:٣٩٠٠:١٧:٠٧
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:١٣٠٦:٤٢:٢٤١٢:٥٥:٤٦١٩:٠٩:٣٣١٩:٢٦:١١٠٠:١٦:٤٦
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٠٠٠٦:٤١:١٨١٢:٥٥:٢٨١٩:١٠:٠٣١٩:٢٦:٤٢٠٠:١٦:٢٥
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٤٧٠٦:٤٠:١٢١٢:٥٥:١٠١٩:١٠:٣٤١٩:٢٧:١٣٠٠:١٦:٠٤
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٣٥٠٦:٣٩:٠٧١٢:٥٤:٥٣١٩:١١:٠٤١٩:٢٧:٤٥٠٠:١٥:٤٣
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٢٢٠٦:٣٨:٠٢١٢:٥٤:٣٦١٩:١١:٣٥١٩:٢٨:١٧٠٠:١٥:٢٢
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٠٩٠٦:٣٦:٥٧١٢:٥٤:١٩١٩:١٢:٠٥١٩:٢٨:٤٨٠٠:١٥:٠١
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٥٦٠٦:٣٥:٥٢١٢:٥٤:٠٢١٩:١٢:٣٦١٩:٢٩:٢٠٠٠:١٤:٤٠
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٤٤٠٦:٣٤:٤٨١٢:٥٣:٤٥١٩:١٣:٠٧١٩:٢٩:٥٢٠٠:١٤:١٩
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٣١٠٦:٣٣:٤٥١٢:٥٣:٢٩١٩:١٣:٣٨١٩:٣٠:٢٤٠٠:١٣:٥٨
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:١٩٠٦:٣٢:٤١١٢:٥٣:١٢١٩:١٤:٠٨١٩:٣٠:٥٧٠٠:١٣:٣٨
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٠٧٠٦:٣١:٣٩١٢:٥٢:٥٧١٩:١٤:٣٩١٩:٣١:٢٩٠٠:١٣:١٧
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٥٥٠٦:٣٠:٣٦١٢:٥٢:٤١١٩:١٥:١١١٩:٣٢:٠٢٠٠:١٢:٥٧
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٤٤٠٦:٢٩:٣٤١٢:٥٢:٢٦١٩:١٥:٤٢١٩:٣٢:٣٥٠٠:١٢:٣٧
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٣٣٠٦:٢٨:٣٣١٢:٥٢:١١١٩:١٦:١٣١٩:٣٣:٠٨٠٠:١٢:١٨
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٢٢٠٦:٢٧:٣٢١٢:٥١:٥٦١٩:١٦:٤٥١٩:٣٣:٤١٠٠:١١:٥٨
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:١١٠٦:٢٦:٣٢١٢:٥١:٤٢١٩:١٧:١٧١٩:٣٤:١٤٠٠:١١:٣٩
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٠١٠٦:٢٥:٣٣١٢:٥١:٢٩١٩:١٧:٤٩١٩:٣٤:٤٨٠٠:١١:٢٠
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:٥١٠٦:٢٤:٣٤١٢:٥١:١٥١٩:١٨:٢١١٩:٣٥:٢٢٠٠:١١:٠١
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٤٢٠٦:٢٣:٣٦١٢:٥١:٠٢١٩:١٨:٥٣١٩:٣٥:٥٦٠٠:١٠:٤٣

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای گودکز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای گودکز روستای گودکز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای گودکز روستای گودکز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گودکز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گودکز برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گودکز

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گودکز موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گودکز برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گودکز

روستای گودکز بر روی نقشه

روستای گودکز بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گودکز

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گودکز است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گودکز
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای گودکز + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای گودکز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گودکز + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گودکز

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گودکز رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گودکز دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق گودکز ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ گودکز دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق گودکز
جدول اوقات شرعی امروز فردا گودکز دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گودکز ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گودکز دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گودکز

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گودکز یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو