جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای گوده

برون | فردوس | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز گوده


اذان صبح: ٠٥:١٥:١٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٤١:٣٢
اذان ظهر: ١١:٤٧:١١
غروب آفتاب: ١٦:٥٣:٠٧
اذان مغرب: ١٧:١٢:٢٤
نیمه شب: ٢٣:٠٤:٠٥

یکشنبه ٢٩ دی ١٣٩٨
٢٣ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
١٩ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گوده (شهرستان فردوس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ دی ٩٨ روستای گوده)، ماه جاری (اوقات شرعی دی ٩٨ روستای گوده)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گوده)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز غزه

سقراط
تمام محبت خود را به یكباره برای دوستت ظاهر مكن؛ زیرا هر وقت اندك تغییری مشاهده كرد تو را دشمن می پندارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گوده

اوقات شرعی دی ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گوده در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گوده ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای گوده (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گوده ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گوده ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢٥:٤٨٠٥:٥٤:٣٥١٢:٣٤:٤٧١٩:١٥:٣٢١٩:٣٤:١١٢٣:٤٩:٥٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٤:٢٣٠٥:٥٣:٢٧١٢:٣٤:٣٧١٩:١٦:١٩١٩:٣٥:٠١٢٣:٤٩:٣٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٢:٥٨٠٥:٥٢:٢٠١٢:٣٤:٢٧١٩:١٧:٠٦١٩:٣٥:٥١٢٣:٤٩:٢٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢١:٣٤٠٥:٥١:١٤١٢:٣٤:١٨١٩:١٧:٥٣١٩:٣٦:٤١٢٣:٤٩:٠٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٠:١١٠٥:٥٠:٠٩١٢:٣٤:٠٩١٩:١٨:٤١١٩:٣٧:٣١٢٣:٤٨:٤٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٨:٤٩٠٥:٤٩:٠٥١٢:٣٤:٠١١٩:١٩:٢٨١٩:٣٨:٢١٢٣:٤٨:٢٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٧:٢٨٠٥:٤٨:٠٢١٢:٣٣:٥٣١٩:٢٠:١٥١٩:٣٩:١١٢٣:٤٨:١١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٦:٠٧٠٥:٤٧:٠٠١٢:٣٣:٤٦١٩:٢١:٠٢١٩:٤٠:٠١٢٣:٤٧:٥٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٤:٤٧٠٥:٤٦:٠٠١٢:٣٣:٣٩١٩:٢١:٥٠١٩:٤٠:٥١٢٣:٤٧:٣٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٣:٢٨٠٥:٤٥:٠٠١٢:٣٣:٣٣١٩:٢٢:٣٧١٩:٤١:٤٠٢٣:٤٧:٢٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٢:١٠٠٥:٤٤:٠١١٢:٣٣:٢٨١٩:٢٣:٢٤١٩:٤٢:٣٠٢٣:٤٧:٠٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٠:٥٤٠٥:٤٣:٠٤١٢:٣٣:٢٢١٩:٢٤:١١١٩:٤٣:٢٠٢٣:٤٦:٥٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٩:٣٨٠٥:٤٢:٠٧١٢:٣٣:١٨١٩:٢٤:٥٨١٩:٤٤:١٠٢٣:٤٦:٤٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٨:٢٣٠٥:٤١:١٢١٢:٣٣:١٤١٩:٢٥:٤٤١٩:٤٥:٠٠٢٣:٤٦:٢٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٧:٠٩٠٥:٤٠:١٩١٢:٣٣:١١١٩:٢٦:٣١١٩:٤٥:٤٩٢٣:٤٦:١٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٥:٥٧٠٥:٣٩:٢٦١٢:٣٣:٠٨١٩:٢٧:١٨١٩:٤٦:٣٩٢٣:٤٦:٠٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٤:٤٦٠٥:٣٨:٣٥١٢:٣٣:٠٥١٩:٢٨:٠٤١٩:٤٧:٢٨٢٣:٤٥:٥٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٣:٣٦٠٥:٣٧:٤٥١٢:٣٣:٠٤١٩:٢٨:٥٠١٩:٤٨:١٧٢٣:٤٥:٣٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٢:٢٨٠٥:٣٦:٥٦١٢:٣٣:٠٣١٩:٢٩:٣٦١٩:٤٩:٠٦٢٣:٤٥:٢٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠١:٢٠٠٥:٣٦:٠٩١٢:٣٣:٠٢١٩:٣٠:٢٢١٩:٤٩:٥٥٢٣:٤٥:١٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٠:١٥٠٥:٣٥:٢٣١٢:٣٣:٠٢١٩:٣١:٠٨١٩:٥٠:٤٣٢٣:٤٥:٠٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٩:١٠٠٥:٣٤:٣٨١٢:٣٣:٠٣١٩:٣١:٥٣١٩:٥١:٣٢٢٣:٤٥:٠٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٨:٠٨٠٥:٣٣:٥٥١٢:٣٣:٠٤١٩:٣٢:٣٩١٩:٥٢:٢٠٢٣:٤٤:٥٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٧:٠٦٠٥:٣٣:١٣١٢:٣٣:٠٦١٩:٣٣:٢٣١٩:٥٣:٠٧٢٣:٤٤:٤٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٦:٠٧٠٥:٣٢:٣٣١٢:٣٣:٠٨١٩:٣٤:٠٨١٩:٥٣:٥٥٢٣:٤٤:٣٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٥:٠٩٠٥:٣١:٥٥١٢:٣٣:١١١٩:٣٤:٥٢١٩:٥٤:٤١٢٣:٤٤:٣٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٤:١٢٠٥:٣١:١٧١٢:٣٣:١٥١٩:٣٥:٣٦١٩:٥٥:٢٨٢٣:٤٤:٢٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٣:١٨٠٥:٣٠:٤٢١٢:٣٣:١٩١٩:٣٦:١٩١٩:٥٦:١٤٢٣:٤٤:٢٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٢:٢٥٠٥:٣٠:٠٨١٢:٣٣:٢٣١٩:٣٧:٠٢١٩:٥٦:٥٩٢٣:٤٤:١٨
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥١:٣٤٠٥:٢٩:٣٥١٢:٣٣:٢٩١٩:٣٧:٤٤١٩:٥٧:٤٤٢٣:٤٤:١٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گوده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گوده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گوده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گوده

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای گوده

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای گوده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گوده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای گوده

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:١٣:١٤٠٦:٤١:٢٩١١:٣٨:٠٠١٦:٣٤:٣٤١٦:٥٤:٢٥٢٢:٥٤:٠٥
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:١٣:٣٥٠٦:٤١:٤٩١١:٣٨:٢٩١٦:٣٥:١٤١٦:٥٥:٠٤٢٢:٥٤:٣٥
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:١٣:٥٦٠٦:٤٢:٠٦١١:٣٨:٥٨١٦:٣٥:٥٦١٦:٥٥:٤٥٢٢:٥٥:٠٥
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:١٤:١٥٠٦:٤٢:٢٢١١:٣٩:٢٧١٦:٣٦:٣٨١٦:٥٦:٢٧٢٢:٥٥:٣٥
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:١٤:٣٢٠٦:٤٢:٣٦١١:٣٩:٥٦١٦:٣٧:٢٢١٦:٥٧:٠٩٢٢:٥٦:٠٥
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:١٤:٤٨٠٦:٤٢:٤٩١١:٤٠:٢٤١٦:٣٨:٠٧١٦:٥٧:٥٣٢٢:٥٦:٣٥
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:١٥:٠٣٠٦:٤٢:٥٩١١:٤٠:٥٢١٦:٣٨:٥٣١٦:٥٨:٣٨٢٢:٥٧:٠٥
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:١٥:١٦٠٦:٤٣:٠٨١١:٤١:٢٠١٦:٣٩:٤١١٦:٥٩:٢٤٢٢:٥٧:٣٤
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:١٥:٢٧٠٦:٤٣:١٤١١:٤١:٤٧١٦:٤٠:٢٩١٧:٠٠:١١٢٢:٥٨:٠٣
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:١٥:٣٧٠٦:٤٣:١٩١١:٤٢:١٤١٦:٤١:١٨١٧:٠٠:٥٩٢٢:٥٨:٣٢
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:١٥:٤٥٠٦:٤٣:٢٢١١:٤٢:٤٠١٦:٤٢:٠٨١٧:٠١:٤٨٢٢:٥٩:٠٠
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:١٥:٥٢٠٦:٤٣:٢٣١١:٤٣:٠٦١٦:٤٢:٥٩١٧:٠٢:٣٧٢٢:٥٩:٢٨
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:١٥:٥٧٠٦:٤٣:٢٣١١:٤٣:٣١١٦:٤٣:٥١١٧:٠٣:٢٨٢٢:٥٩:٥٦
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:١٦:٠٠٠٦:٤٣:٢٠١١:٤٣:٥٦١٦:٤٤:٤٤١٧:٠٤:١٩٢٣:٠٠:٢٣
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:١٦:٠٢٠٦:٤٣:١٥١١:٤٤:٢٠١٦:٤٥:٣٧١٧:٠٥:١٠٢٣:٠٠:٥٠
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:١٦:٠٢٠٦:٤٣:٠٩١١:٤٤:٤٤١٦:٤٦:٣٢١٧:٠٦:٠٣٢٣:٠١:١٦
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:١٦:٠١٠٦:٤٣:٠١١١:٤٥:٠٧١٦:٤٧:٢٦١٧:٠٦:٥٦٢٣:٠١:٤٢
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:١٥:٥٨٠٦:٤٢:٥١١١:٤٥:٢٩١٦:٤٨:٢٢١٧:٠٧:٤٩٢٣:٠٢:٠٧
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:١٥:٥٣٠٦:٤٢:٣٩١١:٤٥:٥١١٦:٤٩:١٨١٧:٠٨:٤٣٢٣:٠٢:٣٢
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:١٥:٤٦٠٦:٤٢:٢٥١١:٤٦:١٢١٦:٥٠:١٥١٧:٠٩:٣٨٢٣:٠٢:٥٦
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:١٥:٣٨٠٦:٤٢:٠٩١١:٤٦:٣٣١٦:٥١:١٢١٧:١٠:٣٣٢٣:٠٣:٢٠
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:١٥:٢٨٠٦:٤١:٥١١١:٤٦:٥٢١٦:٥٢:٠٩١٧:١١:٢٨٢٣:٠٣:٤٣
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:١٥:١٦٠٦:٤١:٣٢١١:٤٧:١١١٦:٥٣:٠٧١٧:١٢:٢٤٢٣:٠٤:٠٥
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:١٥:٠٣٠٦:٤١:١١١١:٤٧:٣٠١٦:٥٤:٠٦١٧:١٣:٢٠٢٣:٠٤:٢٧
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:١٤:٤٨٠٦:٤٠:٤٨١١:٤٧:٤٧١٦:٥٥:٠٥١٧:١٤:١٧٢٣:٠٤:٤٨
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:١٤:٣٢٠٦:٤٠:٢٣١١:٤٨:٠٤١٦:٥٦:٠٤١٧:١٥:١٤٢٣:٠٥:٠٨
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:١٤:١٣٠٦:٣٩:٥٧١١:٤٨:٢١١٦:٥٧:٠٣١٧:١٦:١١٢٣:٠٥:٢٨
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:١٣:٥٣٠٦:٣٩:٢٩١١:٤٨:٣٦١٦:٥٨:٠٢١٧:١٧:٠٨٢٣:٠٥:٤٧
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:١٣:٣٢٠٦:٣٨:٥٩١١:٤٨:٥١١٦:٥٩:٠٢١٧:١٨:٠٥٢٣:٠٦:٠٥
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:١٣:٠٨٠٦:٣٨:٢٧١١:٤٩:٠٤١٧:٠٠:٠٢١٧:١٩:٠٢٢٣:٠٦:٢٢

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای گوده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای گوده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای گوده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گوده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گوده برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای گوده

در این قسمت جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای گوده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گوده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای گوده

بهمن
دی ١٣٩٨ هـ.ش
آذر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ دی ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٥٠٦:٣٨:٥٨١١:٣٥:٠١١٦:٣١:٠٣١٦:٥٠:٥٦٢٢:٥١:٠٤
٠٢ دی ١٣٩٨٠٥:١١:٠٥٠٦:٣٩:٢٧١١:٣٥:٣١١٦:٣١:٣٥١٦:٥١:٢٧٢٢:٥١:٣٤
٠٣ دی ١٣٩٨٠٥:١١:٣٣٠٦:٣٩:٥٥١١:٣٦:٠١١٦:٣٢:٠٨١٦:٥٢:٠٠٢٢:٥٢:٠٤
٠٤ دی ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٠٠٦:٤٠:٢١١١:٣٦:٣١١٦:٣٢:٤٢١٦:٥٢:٣٤٢٢:٥٢:٣٤
٠٥ دی ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٦٠٦:٤٠:٤٥١١:٣٧:٠٠١٦:٣٣:١٨١٦:٥٣:١٠٢٢:٥٣:٠٤
٠٦ دی ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٠٠٦:٤١:٠٨١١:٣٧:٣٠١٦:٣٣:٥٥١٦:٥٣:٤٧٢٢:٥٣:٣٤
٠٧ دی ١٣٩٨٠٥:١٣:١٤٠٦:٤١:٢٩١١:٣٨:٠٠١٦:٣٤:٣٤١٦:٥٤:٢٥٢٢:٥٤:٠٥
٠٨ دی ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٥٠٦:٤١:٤٩١١:٣٨:٢٩١٦:٣٥:١٤١٦:٥٥:٠٤٢٢:٥٤:٣٥
٠٩ دی ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٦٠٦:٤٢:٠٦١١:٣٨:٥٨١٦:٣٥:٥٦١٦:٥٥:٤٥٢٢:٥٥:٠٥
١٠ دی ١٣٩٨٠٥:١٤:١٥٠٦:٤٢:٢٢١١:٣٩:٢٧١٦:٣٦:٣٨١٦:٥٦:٢٧٢٢:٥٥:٣٥
١١ دی ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٢٠٦:٤٢:٣٦١١:٣٩:٥٦١٦:٣٧:٢٢١٦:٥٧:٠٩٢٢:٥٦:٠٥
١٢ دی ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٨٠٦:٤٢:٤٩١١:٤٠:٢٤١٦:٣٨:٠٧١٦:٥٧:٥٣٢٢:٥٦:٣٥
١٣ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٣٠٦:٤٢:٥٩١١:٤٠:٥٢١٦:٣٨:٥٣١٦:٥٨:٣٨٢٢:٥٧:٠٥
١٤ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:١٦٠٦:٤٣:٠٨١١:٤١:٢٠١٦:٣٩:٤١١٦:٥٩:٢٤٢٢:٥٧:٣٤
١٥ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٧٠٦:٤٣:١٤١١:٤١:٤٧١٦:٤٠:٢٩١٧:٠٠:١١٢٢:٥٨:٠٣
١٦ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٧٠٦:٤٣:١٩١١:٤٢:١٤١٦:٤١:١٨١٧:٠٠:٥٩٢٢:٥٨:٣٢
١٧ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٥٠٦:٤٣:٢٢١١:٤٢:٤٠١٦:٤٢:٠٨١٧:٠١:٤٨٢٢:٥٩:٠٠
١٨ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٢٠٦:٤٣:٢٣١١:٤٣:٠٦١٦:٤٢:٥٩١٧:٠٢:٣٧٢٢:٥٩:٢٨
١٩ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٧٠٦:٤٣:٢٣١١:٤٣:٣١١٦:٤٣:٥١١٧:٠٣:٢٨٢٢:٥٩:٥٦
٢٠ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٠٠٦:٤٣:٢٠١١:٤٣:٥٦١٦:٤٤:٤٤١٧:٠٤:١٩٢٣:٠٠:٢٣
٢١ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٢٠٦:٤٣:١٥١١:٤٤:٢٠١٦:٤٥:٣٧١٧:٠٥:١٠٢٣:٠٠:٥٠
٢٢ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٢٠٦:٤٣:٠٩١١:٤٤:٤٤١٦:٤٦:٣٢١٧:٠٦:٠٣٢٣:٠١:١٦
٢٣ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٠١٠٦:٤٣:٠١١١:٤٥:٠٧١٦:٤٧:٢٦١٧:٠٦:٥٦٢٣:٠١:٤٢
٢٤ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٨٠٦:٤٢:٥١١١:٤٥:٢٩١٦:٤٨:٢٢١٧:٠٧:٤٩٢٣:٠٢:٠٧
٢٥ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٣٠٦:٤٢:٣٩١١:٤٥:٥١١٦:٤٩:١٨١٧:٠٨:٤٣٢٣:٠٢:٣٢
٢٦ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٦٠٦:٤٢:٢٥١١:٤٦:١٢١٦:٥٠:١٥١٧:٠٩:٣٨٢٣:٠٢:٥٦
٢٧ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٨٠٦:٤٢:٠٩١١:٤٦:٣٣١٦:٥١:١٢١٧:١٠:٣٣٢٣:٠٣:٢٠
٢٨ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٨٠٦:٤١:٥١١١:٤٦:٥٢١٦:٥٢:٠٩١٧:١١:٢٨٢٣:٠٣:٤٣
٢٩ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:١٦٠٦:٤١:٣٢١١:٤٧:١١١٦:٥٣:٠٧١٧:١٢:٢٤٢٣:٠٤:٠٥
٣٠ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٣٠٦:٤١:١١١١:٤٧:٣٠١٦:٥٤:٠٦١٧:١٣:٢٠٢٣:٠٤:٢٧

دانلود اوقات شرعی دی ٩٨ - ١٣٩٨ روستای گوده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای گوده روستای گوده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای گوده روستای گوده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گوده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گوده برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گوده

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گوده موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گوده برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گوده

روستای گوده بر روی نقشه

روستای گوده بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گوده

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گوده است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گوده
اوقات شرعی دی ٩٨ روستای گوده + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای گوده + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گوده + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گوده

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گوده رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گوده دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گوده
زمان پخش اذان مستقیم به افق گوده
افق شرعی دی ٩٨ / ١٣٩٨ گوده دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق گوده
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گوده ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی دی ٩٨ / ١٣٩٨ گوده دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گوده

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گوده یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو