جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای گوده

برون | فردوس | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز گوده

اذان صبح: ٠٤:١٧:٤٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٠:٤١
اذان ظهر: ١٢:٤٢:٤٠
غروب آفتاب: ١٩:٣٤:٠٩
اذان مغرب: ١٩:٥٣:٢٠
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٦:٢٨

چهارشنبه ١٥ مرداد ١٣٩٩
١٥ ذیحجه ١٤٤١ قمری
٠٥ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گوده (شهرستان فردوس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ مرداد ٩٩ روستای گوده)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای گوده)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای گوده)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام علی النقی الهادی علیهالسلام (212 ه ق)

امام علی النقی(ع)
فروتنی آن است که با مردم چنان رفتار کنی که دوست داری با تو چنان باشند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گوده

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گوده در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گوده ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای گوده (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گوده ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان گوده
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٠:٥٠٠٦:٠٦:٥٦١٢:٣٦:٥٧١٩:٠٧:٣٢١٩:٢٥:٤٨٢٣:٥٣:٢٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٩:٢٠٠٦:٠٥:٤٠١٢:٣٦:٤٣١٩:٠٨:١٩١٩:٢٦:٣٦٢٣:٥٣:٠٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٧:٥٠٠٦:٠٤:٢٥١٢:٣٦:٢٩١٩:٠٩:٠٥١٩:٢٧:٢٥٢٣:٥٢:٤٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٦:٢١٠٦:٠٣:١١١٢:٣٦:١٥١٩:٠٩:٥٢١٩:٢٨:١٤٢٣:٥٢:٢٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٤:٥٢٠٦:٠١:٥٧١٢:٣٦:٠١١٩:١٠:٣٩١٩:٢٩:٠٣٢٣:٥٢:٠١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٣:٢٣٠٦:٠٠:٤٤١٢:٣٥:٤٨١٩:١١:٢٥١٩:٢٩:٥٢٢٣:٥١:٤٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣١:٥٥٠٥:٥٩:٣٢١٢:٣٥:٣٦١٩:١٢:١٢١٩:٣٠:٤١٢٣:٥١:٢٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٠:٢٨٠٥:٥٨:٢١١٢:٣٥:٢٣١٩:١٢:٥٩١٩:٣١:٣٠٢٣:٥١:٠٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٩:٠١٠٥:٥٧:١٠١٢:٣٥:١٢١٩:١٣:٤٦١٩:٣٢:٢٠٢٣:٥٠:٤٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٧:٣٤٠٥:٥٦:٠٠١٢:٣٥:٠٠١٩:١٤:٣٣١٩:٣٣:٠٩٢٣:٥٠:٢٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٦:٠٨٠٥:٥٤:٥١١٢:٣٤:٤٩١٩:١٥:٢٠١٩:٣٣:٥٨٢٣:٥٠:٠١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٤:٤٣٠٥:٥٣:٤٣١٢:٣٤:٣٩١٩:١٦:٠٧١٩:٣٤:٤٨٢٣:٤٩:٤٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٣:١٨٠٥:٥٢:٣٦١٢:٣٤:٢٩١٩:١٦:٥٤١٩:٣٥:٣٨٢٣:٤٩:٢٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢١:٥٤٠٥:٥١:٢٩١٢:٣٤:١٩١٩:١٧:٤١١٩:٣٦:٢٧٢٣:٤٩:٠٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٠:٣٠٠٥:٥٠:٢٤١٢:٣٤:١٠١٩:١٨:٢٨١٩:٣٧:١٧٢٣:٤٨:٤٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٩:٠٨٠٥:٤٩:٢٠١٢:٣٤:٠٢١٩:١٩:١٥١٩:٣٨:٠٧٢٣:٤٨:٣١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٧:٤٦٠٥:٤٨:١٦١٢:٣٣:٥٤١٩:٢٠:٠٢١٩:٣٨:٥٧٢٣:٤٨:١٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٦:٢٥٠٥:٤٧:١٤١٢:٣٣:٤٦١٩:٢٠:٤٩١٩:٣٩:٤٧٢٣:٤٧:٥٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٥:٠٥٠٥:٤٦:١٣١٢:٣٣:٤٠١٩:٢١:٣٧١٩:٤٠:٣٧٢٣:٤٧:٤١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٣:٤٦٠٥:٤٥:١٣١٢:٣٣:٣٣١٩:٢٢:٢٤١٩:٤١:٢٧٢٣:٤٧:٢٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٢:٢٨٠٥:٤٤:١٤١٢:٣٣:٢٨١٩:٢٣:١١١٩:٤٢:١٧٢٣:٤٧:١١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١١:١١٠٥:٤٣:١٧١٢:٣٣:٢٢١٩:٢٣:٥٨١٩:٤٣:٠٧٢٣:٤٦:٥٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٩:٥٥٠٥:٤٢:٢٠١٢:٣٣:١٨١٩:٢٤:٤٥١٩:٤٣:٥٧٢٣:٤٦:٤٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٨:٤٠٠٥:٤١:٢٥١٢:٣٣:١٤١٩:٢٥:٣٢١٩:٤٤:٤٧٢٣:٤٦:٢٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٧:٢٦٠٥:٤٠:٣١١٢:٣٣:١٠١٩:٢٦:١٩١٩:٤٥:٣٦٢٣:٤٦:١٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٦:١٤٠٥:٣٩:٣٨١٢:٣٣:٠٨١٩:٢٧:٠٦١٩:٤٦:٢٦٢٣:٤٦:٠٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٥:٠٣٠٥:٣٨:٤٦١٢:٣٣:٠٥١٩:٢٧:٥٢١٩:٤٧:١٦٢٣:٤٥:٥٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٣:٥٢٠٥:٣٧:٥٦١٢:٣٣:٠٤١٩:٢٨:٣٩١٩:٤٨:٠٥٢٣:٤٥:٤١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٢:٤٤٠٥:٣٧:٠٧١٢:٣٣:٠٣١٩:٢٩:٢٥١٩:٤٨:٥٤٢٣:٤٥:٣١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای گوده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای گوده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای گوده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گوده

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای گوده

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای گوده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گوده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای گوده

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
روستای گوده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای گوده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای گوده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گوده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گوده برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای گوده

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م روستای گوده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گوده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای گوده

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای گوده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای گوده روستای گوده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای گوده روستای گوده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای گوده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گوده برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گوده

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای گوده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گوده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گوده

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:١١٠٥:٤٠:٤٠١٢:٤٣:١١١٩:٤٥:١٨٢٠:٠٥:٠٨٢٣:٥٤:٤٥
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:١٢٠٥:٤١:٢٢١٢:٤٣:١٢١٩:٤٤:٤٠٢٠:٠٤:٢٧٢٣:٥٤:٥٦
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:١٢٠٥:٤٢:٠٣١٢:٤٣:١٤١٩:٤٤:٠٠٢٠:٠٣:٤٤٢٣:٥٥:٠٧
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:١٣٠٥:٤٢:٤٦١٢:٤٣:١٤١٩:٤٣:١٨٢٠:٠٣:٠٠٢٣:٥٥:١٧
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:١٥٠٥:٤٣:٢٨١٢:٤٣:١٤١٩:٤٢:٣٥٢٠:٠٢:١٥٢٣:٥٥:٢٦
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:١٧٠٥:٤٤:١٠١٢:٤٣:١٤١٩:٤١:٥١٢٠:٠١:٢٧٢٣:٥٥:٣٥
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:١٩٠٥:٤٤:٥٣١٢:٤٣:١٢١٩:٤١:٠٥٢٠:٠٠:٣٩٢٣:٥٥:٤٤
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٢٢٠٥:٤٥:٣٦١٢:٤٣:١٠١٩:٤٠:١٨١٩:٥٩:٤٩٢٣:٥٥:٥١
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٢٥٠٥:٤٦:١٩١٢:٤٣:٠٨١٩:٣٩:٢٩١٩:٥٨:٥٧٢٣:٥٥:٥٨
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٢٨٠٥:٤٧:٠٣١٢:٤٣:٠٥١٩:٣٨:٣٩١٩:٥٨:٠٤٢٣:٥٦:٠٥
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٣١٠٥:٤٧:٤٦١٢:٤٣:٠١١٩:٣٧:٤٨١٩:٥٧:١٠٢٣:٥٦:١١
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٣٤٠٥:٤٨:٣٠١٢:٤٢:٥٦١٩:٣٦:٥٥١٩:٥٦:١٤٢٣:٥٦:١٦
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٣٧٠٥:٤٩:١٣١٢:٤٢:٥١١٩:٣٦:٠١١٩:٥٥:١٧٢٣:٥٦:٢١
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٤٠٠٥:٤٩:٥٧١٢:٤٢:٤٦١٩:٣٥:٠٦١٩:٥٤:١٩٢٣:٥٦:٢٥
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٤٤٠٥:٥٠:٤١١٢:٤٢:٤٠١٩:٣٤:٠٩١٩:٥٣:٢٠٢٣:٥٦:٢٨
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٧٠٥:٥١:٢٥١٢:٤٢:٣٣١٩:٣٣:١٢١٩:٥٢:١٩٢٣:٥٦:٣١
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٠٠٥:٥٢:٠٩١٢:٤٢:٢٥١٩:٣٢:١٣١٩:٥١:١٧٢٣:٥٦:٣٣
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٣٠٥:٥٢:٥٣١٢:٤٢:١٨١٩:٣١:١٣١٩:٥٠:١٤٢٣:٥٦:٣٤
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٦٠٥:٥٣:٣٧١٢:٤٢:٠٩١٩:٣٠:١١١٩:٤٩:١٠٢٣:٥٦:٣٥
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٩٠٥:٥٤:٢١١٢:٤٢:٠٠١٩:٢٩:٠٩١٩:٤٨:٠٥٢٣:٥٦:٣٥
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٢٠٥:٥٥:٠٥١٢:٤١:٥٠١٩:٢٨:٠٦١٩:٤٦:٥٩٢٣:٥٦:٣٥
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٤٠٥:٥٥:٤٨١٢:٤١:٤٠١٩:٢٧:٠١١٩:٤٥:٥٢٢٣:٥٦:٣٤
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٦٠٥:٥٦:٣٢١٢:٤١:٢٩١٩:٢٥:٥٥١٩:٤٤:٤٤٢٣:٥٦:٣٢
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٨٠٥:٥٧:١٦١٢:٤١:١٨١٩:٢٤:٤٩١٩:٤٣:٣٤٢٣:٥٦:٢٩
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٠٠٥:٥٨:٠٠١٢:٤١:٠٦١٩:٢٣:٤١١٩:٤٢:٢٤٢٣:٥٦:٢٦
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١١٠٥:٥٨:٤٤١٢:٤٠:٥٤١٩:٢٢:٣٣١٩:٤١:١٣٢٣:٥٦:٢٣
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٣٠٥:٥٩:٢٨١٢:٤٠:٤١١٩:٢١:٢٣١٩:٤٠:٠١٢٣:٥٦:١٨
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:١٣٠٦:٠٠:١١١٢:٤٠:٢٨١٩:٢٠:١٣١٩:٣٨:٤٨٢٣:٥٦:١٤
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٤٠٦:٠٠:٥٥١٢:٤٠:١٤١٩:١٩:٠٢١٩:٣٧:٣٥٢٣:٥٦:٠٨
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٤٠٦:٠١:٣٨١٢:٤٠:٠٠١٩:١٧:٥٠١٩:٣٦:٢٠٢٣:٥٦:٠٢
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٤٠٦:٠٢:٢١١٢:٣٩:٤٥١٩:١٦:٣٧١٩:٣٥:٠٥٢٣:٥٥:٥٥

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای گوده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گوده روستای گوده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گوده روستای گوده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گوده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گوده برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گوده

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گوده موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گوده برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گوده

روستای گوده بر روی نقشه

روستای گوده بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گوده

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گوده است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گوده
اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای گوده + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ روستای گوده + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای گوده + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای گوده + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای گوده + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گوده

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گوده رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق گوده
افق شرعی امروز فردا گوده دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گوده
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ گوده دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق گوده
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ گوده دانلود pdf
افق شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ گوده دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا گوده دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گوده یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو