جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای گودترکی

درزوسابیان | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز گودترکی


اذان صبح: ٠٥:٠٠:٣٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٢:٠٧
اذان ظهر: ١٢:٥٣:٤٩
غروب آفتاب: ١٩:٢٥:٠٧
اذان مغرب: ١٩:٤٢:٢٢
نیمه شب: ٠٠:١٣:١٤

دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
١٧ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
١٩ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گودترکی (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ مرداد ٩٨ روستای گودترکی)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای گودترکی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گودترکی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه (1332 هـ ش)

فلورانس اسكاول شین
همه ی ما گنجینه ای داریم كه هرچه بخواهیم می توانیم از آن بیرون بكشیم؛ گنجینه ی گمان!

اوقات شرعی ماه جاری روستای گودترکی

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گودترکی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گودترکی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای گودترکی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گودترکی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گودترکی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٣:٤٨٠٦:١٥:٢٦١٢:٤٨:٠٢١٩:٢١:٠٢١٩:٣٨:٢٢٠٠:٠٦:٥٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٢:٤١٠٦:١٤:٣٢١٢:٤٧:٥٢١٩:٢١:٣٦١٩:٣٨:٥٩٠٠:٠٦:٣٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥١:٣٥٠٦:١٣:٣٩١٢:٤٧:٤٣١٩:٢٢:١١١٩:٣٩:٣٥٠٠:٠٦:٢٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٠:٣٠٠٦:١٢:٤٧١٢:٤٧:٣٤١٩:٢٢:٤٥١٩:٤٠:١٢٠٠:٠٦:٠٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٩:٢٥٠٦:١١:٥٦١٢:٤٧:٢٦١٩:٢٣:٢٠١٩:٤٠:٤٩٠٠:٠٥:٥١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٨:٢١٠٦:١١:٠٥١٢:٤٧:١٨١٩:٢٣:٥٥١٩:٤١:٢٥٠٠:٠٥:٣٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٧:١٨٠٦:١٠:١٦١٢:٤٧:١١١٩:٢٤:٢٩١٩:٤٢:٠٢٠٠:٠٥:٢٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٦:١٦٠٦:٠٩:٢٧١٢:٤٧:٠٤١٩:٢٥:٠٤١٩:٤٢:٤٠٠٠:٠٥:١٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٥:١٥٠٦:٠٨:٤٠١٢:٤٦:٥٨١٩:٢٥:٣٩١٩:٤٣:١٧٠٠:٠٤:٥٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٤:١٥٠٦:٠٧:٥٣١٢:٤٦:٥٣١٩:٢٦:١٤١٩:٤٣:٥٤٠٠:٠٤:٤٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٣:١٥٠٦:٠٧:٠٨١٢:٤٦:٤٧١٩:٢٦:٥٠١٩:٤٤:٣١٠٠:٠٤:٣٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٢:١٧٠٦:٠٦:٢٣١٢:٤٦:٤٣١٩:٢٧:٢٥١٩:٤٥:٠٩٠٠:٠٤:٢٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤١:١٩٠٦:٠٥:٤٠١٢:٤٦:٣٩١٩:٢٨:٠٠١٩:٤٥:٤٦٠٠:٠٤:١١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٢٣٠٦:٠٤:٥٧١٢:٤٦:٣٦١٩:٢٨:٣٥١٩:٤٦:٢٤٠٠:٠٤:٠١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٢٨٠٦:٠٤:١٦١٢:٤٦:٣٣١٩:٢٩:١٠١٩:٤٧:٠١٠٠:٠٣:٥٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٣٤٠٦:٠٣:٣٦١٢:٤٦:٣٠١٩:٢٩:٤٦١٩:٤٧:٣٩٠٠:٠٣:٤٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٤١٠٦:٠٢:٥٧١٢:٤٦:٢٩١٩:٣٠:٢١١٩:٤٨:١٦٠٠:٠٣:٣٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:٤٩٠٦:٠٢:٢٠١٢:٤٦:٢٨١٩:٣٠:٥٦١٩:٤٨:٥٤٠٠:٠٣:٢٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٥:٥٨٠٦:٠١:٤٣١٢:٤٦:٢٧١٩:٣١:٣١١٩:٤٩:٣١٠٠:٠٣:٢٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٥:٠٩٠٦:٠١:٠٨١٢:٤٦:٢٧١٩:٣٢:٠٧١٩:٥٠:٠٩٠٠:٠٣:١٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٤:٢١٠٦:٠٠:٣٤١٢:٤٦:٢٨١٩:٣٢:٤٢١٩:٥٠:٤٦٠٠:٠٣:٠٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٣:٣٥٠٦:٠٠:٠١١٢:٤٦:٢٩١٩:٣٣:١٧١٩:٥١:٢٣٠٠:٠٣:٠٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٢:٤٩٠٥:٥٩:٢٩١٢:٤٦:٣١١٩:٣٣:٥٢١٩:٥٢:٠٠٠٠:٠٢:٥٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٢:٠٥٠٥:٥٨:٥٩١٢:٤٦:٣٣١٩:٣٤:٢٦١٩:٥٢:٣٧٠٠:٠٢:٥٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣١:٢٣٠٥:٥٨:٣٠١٢:٤٦:٣٦١٩:٣٥:٠١١٩:٥٣:١٤٠٠:٠٢:٥١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٠:٤٢٠٥:٥٨:٠٢١٢:٤٦:٤٠١٩:٣٥:٣٥١٩:٥٣:٥٠٠٠:٠٢:٤٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٠:٠٢٠٥:٥٧:٣٥١٢:٤٦:٤٤١٩:٣٦:٠٩١٩:٥٤:٢٦٠٠:٠٢:٤٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٩:٢٤٠٥:٥٧:١٠١٢:٤٦:٤٩١٩:٣٦:٤٣١٩:٥٥:٠٢٠٠:٠٢:٤٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٨:٤٧٠٥:٥٦:٤٦١٢:٤٦:٥٤١٩:٣٧:١٧١٩:٥٥:٣٨٠٠:٠٢:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گودترکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گودترکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گودترکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گودترکی

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای گودترکی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای گودترکی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گودترکی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای گودترکی

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای گودترکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای گودترکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای گودترکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گودترکی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گودترکی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای گودترکی

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای گودترکی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گودترکی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای گودترکی

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٠٨٠٦:٠٧:٤١١٢:٥٦:٣٦١٩:٤٥:١٣٢٠:٠٣:٢٦٠٠:١٣:٠٣
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥٣٠٦:٠٨:١٣١٢:٥٦:٣٧١٩:٤٤:٤٤٢٠:٠٢:٥٤٠٠:١٣:١١
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٣٩٠٦:٠٨:٤٦١٢:٥٦:٣٨١٩:٤٤:١٣٢٠:٠٢:٢٢٠٠:١٣:١٩
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٢٥٠٦:٠٩:١٨١٢:٥٦:٣٩١٩:٤٣:٤١٢٠:٠١:٤٧٠٠:١٣:٢٦
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:١١٠٦:٠٩:٥١١٢:٥٦:٣٨١٩:٤٣:٠٨٢٠:٠١:١٢٠٠:١٣:٣٢
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٧٠٦:١٠:٢٣١٢:٥٦:٣٨١٩:٤٢:٣٣٢٠:٠٠:٣٥٠٠:١٣:٣٨
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٣٠٦:١٠:٥٦١٢:٥٦:٣٦١٩:٤١:٥٧١٩:٥٩:٥٧٠٠:١٣:٤٤
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٠٠٦:١١:٢٩١٢:٥٦:٣٤١٩:٤١:٢٠١٩:٥٩:١٨٠٠:١٣:٤٨
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٦٠٦:١٢:٠٢١٢:٥٦:٣٢١٩:٤٠:٤٢١٩:٥٨:٣٧٠٠:١٣:٥٢
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٣٠٦:١٢:٣٤١٢:٥٦:٢٩١٩:٤٠:٠٢١٩:٥٧:٥٦٠٠:١٣:٥٦
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٠٠٦:١٣:٠٧١٢:٥٦:٢٥١٩:٣٩:٢٢١٩:٥٧:١٣٠٠:١٣:٥٩
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٦٠٦:١٣:٤٠١٢:٥٦:٢٠١٩:٣٨:٤٠١٩:٥٦:٢٩٠٠:١٤:٠٢
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٣٠٦:١٤:١٣١٢:٥٦:١٥١٩:٣٧:٥٧١٩:٥٥:٤٤٠٠:١٤:٠٣
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٩٠٦:١٤:٤٥١٢:٥٦:١٠١٩:٣٧:١٣١٩:٥٤:٥٧٠٠:١٤:٠٤
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٦٠٦:١٥:١٨١٢:٥٦:٠٤١٩:٣٦:٢٨١٩:٥٤:١٠٠٠:١٤:٠٥
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٢٠٦:١٥:٥٠١٢:٥٥:٥٧١٩:٣٥:٤١١٩:٥٣:٢١٠٠:١٤:٠٥
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٨٠٦:١٦:٢٢١٢:٥٥:٤٩١٩:٣٤:٥٤١٩:٥٢:٣٢٠٠:١٤:٠٤
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٤٠٦:١٦:٥٤١٢:٥٥:٤١١٩:٣٤:٠٦١٩:٥١:٤١٠٠:١٤:٠٢
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٩٠٦:١٧:٢٦١٢:٥٥:٣٣١٩:٣٣:١٦١٩:٥٠:٤٩٠٠:١٤:٠٠
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٥٠٦:١٧:٥٨١٢:٥٥:٢٣١٩:٣٢:٢٥١٩:٤٩:٥٧٠٠:١٣:٥٨
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٠٠٦:١٨:٣٠١٢:٥٥:١٣١٩:٣١:٣٤١٩:٤٩:٠٣٠٠:١٣:٥٤
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٥٠٦:١٩:٠١١٢:٥٥:٠٣١٩:٣٠:٤١١٩:٤٨:٠٨٠٠:١٣:٥٠
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٩٠٦:١٩:٣٣١٢:٥٤:٥٢١٩:٢٩:٤٨١٩:٤٧:١٣٠٠:١٣:٤٦
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٣٠٦:٢٠:٠٤١٢:٥٤:٤٠١٩:٢٨:٥٤١٩:٤٦:١٦٠٠:١٣:٤٠
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٧٠٦:٢٠:٣٥١٢:٥٤:٢٨١٩:٢٧:٥٨١٩:٤٥:١٩٠٠:١٣:٣٥
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:١١٠٦:٢١:٠٦١٢:٥٤:١٦١٩:٢٧:٠٢١٩:٤٤:٢١٠٠:١٣:٢٨
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٤٠٦:٢١:٣٦١٢:٥٤:٠٣١٩:٢٦:٠٥١٩:٤٣:٢٢٠٠:١٣:٢١
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٧٠٦:٢٢:٠٧١٢:٥٣:٤٩١٩:٢٥:٠٧١٩:٤٢:٢٢٠٠:١٣:١٤
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٠٠٦:٢٢:٣٧١٢:٥٣:٣٥١٩:٢٤:٠٩١٩:٤١:٢٢٠٠:١٣:٠٥
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٢٠٦:٢٣:٠٧١٢:٥٣:٢١١٩:٢٣:١٠١٩:٤٠:٢٠٠٠:١٢:٥٧
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٤٠٦:٢٣:٣٨١٢:٥٣:٠٦١٩:٢٢:٠٩١٩:٣٩:١٨٠٠:١٢:٤٨

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای گودترکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای گودترکی روستای گودترکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای گودترکی روستای گودترکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گودترکی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گودترکی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گودترکی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گودترکی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گودترکی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گودترکی

روستای گودترکی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گودترکی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گودترکی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گودترکی
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای گودترکی + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای گودترکی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گودترکی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گودترکی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گودترکی رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا گودترکی دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق گودترکی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق گودترکی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گودترکی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گودترکی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق گودترکی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ گودترکی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ گودترکی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گودترکی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو