جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای گودباغ

سربنان | زرند | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز گودباغ


اذان صبح: ٠٤:٠٥:٥٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٢:١٥
اذان ظهر: ١٢:٤٦:٤٢
غروب آفتاب: ١٩:٥١:٠٥
اذان مغرب: ٢٠:١٠:٤٣
نیمه شب: ٢٣:٥٨:٤٤

پنج شنبه ٠٦ تیر ١٣٩٨
٢٣ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گودباغ (شهرستان زرند) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ تیر ٩٨ روستای گودباغ)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای گودباغ)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گودباغ)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

گئورگ بوشنر
صلح در كلبه ها، جنگ در كاخ ها.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گودباغ

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گودباغ در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گودباغ ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای گودباغ (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٠٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گودباغ ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گودباغ ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٠:١٠٠٦:٠٥:٠٣١٢:٤١:٣٨١٩:١٨:٤١١٩:٣٦:٣٨٢٣:٥٨:٤٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:٥٥٠٦:٠٤:٠٣١٢:٤١:٢٩١٩:١٩:٢٢١٩:٣٧:٢٠٢٣:٥٨:٣١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٧:٤١٠٦:٠٣:٠٤١٢:٤١:١٩١٩:٢٠:٠٢١٩:٣٨:٠٣٢٣:٥٨:١٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٦:٢٨٠٦:٠٢:٠٦١٢:٤١:١١١٩:٢٠:٤٣١٩:٣٨:٤٦٢٣:٥٧:٥٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٥:١٥٠٦:٠١:٠٩١٢:٤١:٠٢١٩:٢١:٢٣١٩:٣٩:٢٩٢٣:٥٧:٤٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٤:٠٣٠٦:٠٠:١٣١٢:٤٠:٥٥١٩:٢٢:٠٤١٩:٤٠:١٢٢٣:٥٧:٢٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٢:٥٢٠٥:٥٩:١٧١٢:٤٠:٤٨١٩:٢٢:٤٤١٩:٤٠:٥٥٢٣:٥٧:١٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣١:٤٢٠٥:٥٨:٢٣١٢:٤٠:٤١١٩:٢٣:٢٥١٩:٤١:٣٨٢٣:٥٦:٥٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٠:٣٣٠٥:٥٧:٣٠١٢:٤٠:٣٥١٩:٢٤:٠٥١٩:٤٢:٢١٢٣:٥٦:٤٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٩:٢٥٠٥:٥٦:٣٨١٢:٤٠:٢٩١٩:٢٤:٤٦١٩:٤٣:٠٤٢٣:٥٦:٣٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٨:١٨٠٥:٥٥:٤٧١٢:٤٠:٢٤١٩:٢٥:٢٧١٩:٤٣:٤٧٢٣:٥٦:١٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٧:١١٠٥:٥٤:٥٧١٢:٤٠:١٩١٩:٢٦:٠٧١٩:٤٤:٣٠٢٣:٥٦:٠٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٦:٠٦٠٥:٥٤:٠٨١٢:٤٠:١٥١٩:٢٦:٤٨١٩:٤٥:١٣٢٣:٥٥:٥٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٥:٠٢٠٥:٥٣:٢٠١٢:٤٠:١٢١٩:٢٧:٢٨١٩:٤٥:٥٦٢٣:٥٥:٤٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٣:٥٩٠٥:٥٢:٣٤١٢:٤٠:٠٩١٩:٢٨:٠٩١٩:٤٦:٣٩٢٣:٥٥:٣٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٢:٥٨٠٥:٥١:٤٩١٢:٤٠:٠٧١٩:٢٨:٤٩١٩:٤٧:٢٢٢٣:٥٥:٢٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢١:٥٧٠٥:٥١:٠٥١٢:٤٠:٠٥١٩:٢٩:٣٠١٩:٤٨:٠٥٢٣:٥٥:١٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٠:٥٨٠٥:٥٠:٢٢١٢:٤٠:٠٤١٩:٣٠:١٠١٩:٤٨:٤٨٢٣:٥٥:٠٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٠:٠٠٠٥:٤٩:٤٠١٢:٤٠:٠٤١٩:٣٠:٥٠١٩:٤٩:٣١٢٣:٥٤:٥٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٩:٠٤٠٥:٤٩:٠٠١٢:٤٠:٠٤١٩:٣١:٣٠١٩:٥٠:١٣٢٣:٥٤:٤٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٨:٠٨٠٥:٤٨:٢١١٢:٤٠:٠٤١٩:٣٢:١٠١٩:٥٠:٥٥٢٣:٥٤:٤٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٧:١٥٠٥:٤٧:٤٣١٢:٤٠:٠٦١٩:٣٢:٥٠١٩:٥١:٣٨٢٣:٥٤:٣٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٦:٢٢٠٥:٤٧:٠٧١٢:٤٠:٠٧١٩:٣٣:٢٩١٩:٥٢:١٩٢٣:٥٤:٣٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٥:٣١٠٥:٤٦:٣٢١٢:٤٠:١٠١٩:٣٤:٠٨١٩:٥٣:٠١٢٣:٥٤:٢٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٤:٤٢٠٥:٤٥:٥٩١٢:٤٠:١٣١٩:٣٤:٤٧١٩:٥٣:٤٢٢٣:٥٤:٢١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٣:٥٤٠٥:٤٥:٢٧١٢:٤٠:١٦١٩:٣٥:٢٦١٩:٥٤:٢٤٢٣:٥٤:١٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٣:٠٨٠٥:٤٤:٥٦١٢:٤٠:٢٠١٩:٣٦:٠٤١٩:٥٥:٠٤٢٣:٥٤:١٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٢:٢٤٠٥:٤٤:٢٧١٢:٤٠:٢٥١٩:٣٦:٤٢١٩:٥٥:٤٥٢٣:٥٤:١٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١١:٤١٠٥:٤٣:٥٩١٢:٤٠:٣٠١٩:٣٧:٢٠١٩:٥٦:٢٤٢٣:٥٤:١٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گودباغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گودباغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گودباغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گودباغ

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای گودباغ

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای گودباغ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گودباغ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای گودباغ

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
روستای گودباغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای گودباغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای گودباغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گودباغ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گودباغ برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای گودباغ

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای گودباغ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گودباغ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای گودباغ

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٤:٢٨٠٥:٤٠:٥٣١٢:٤٥:٣٨١٩:٥٠:٢٣٢٠:١٠:٠٢٢٣:٥٧:٣٢
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٤:٤٢٠٥:٤١:٠٧١٢:٤٥:٥١١٩:٥٠:٣٤٢٠:١٠:١٣٢٣:٥٧:٤٦
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٤:٥٨٠٥:٤١:٢٢١٢:٤٦:٠٤١٩:٥٠:٤٤٢٠:١٠:٢٣٢٣:٥٨:٠٠
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٥:١٧٠٥:٤١:٣٩١٢:٤٦:١٧١٩:٥٠:٥٢٢٠:١٠:٣١٢٣:٥٨:١٤
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٣٧٠٥:٤١:٥٦١٢:٤٦:٣٠١٩:٥٠:٥٩٢٠:١٠:٣٧٢٣:٥٨:٢٩
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٥٨٠٥:٤٢:١٥١٢:٤٦:٤٢١٩:٥١:٠٥٢٠:١٠:٤٣٢٣:٥٨:٤٤
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٦:٢٢٠٥:٤٢:٣٥١٢:٤٦:٥٥١٩:٥١:١٠٢٠:١٠:٤٦٢٣:٥٨:٥٨
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٦:٤٧٠٥:٤٢:٥٦١٢:٤٧:٠٧١٩:٥١:١٣٢٠:١٠:٤٩٢٣:٥٩:١٣
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٧:١٤٠٥:٤٣:١٨١٢:٤٧:١٩١٩:٥١:١٤٢٠:١٠:٤٩٢٣:٥٩:٢٨
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٤٣٠٥:٤٣:٤٠١٢:٤٧:٣١١٩:٥١:١٤٢٠:١٠:٤٩٢٣:٥٩:٤٤
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٨:١٣٠٥:٤٤:٠٤١٢:٤٧:٤٢١٩:٥١:١٣٢٠:١٠:٤٦٢٣:٥٩:٥٩
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٤٤٠٥:٤٤:٢٩١٢:٤٧:٥٤١٩:٥١:١٠٢٠:١٠:٤٣٠٠:٠٠:١٤
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٩:١٧٠٥:٤٤:٥٤١٢:٤٨:٠٥١٩:٥١:٠٦٢٠:١٠:٣٧٠٠:٠٠:٢٩
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٥٢٠٥:٤٥:٢١١٢:٤٨:١٦١٩:٥١:٠١٢٠:١٠:٣٠٠٠:٠٠:٤٤
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:١٠:٢٨٠٥:٤٥:٤٨١٢:٤٨:٢٦١٩:٥٠:٥٣٢٠:١٠:٢٢٠٠:٠٠:٥٩
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:١١:٠٥٠٥:٤٦:١٦١٢:٤٨:٣٦١٩:٥٠:٤٥٢٠:١٠:١٢٠٠:٠١:١٤
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:١١:٤٣٠٥:٤٦:٤٥١٢:٤٨:٤٦١٩:٥٠:٣٥٢٠:١٠:٠٠٠٠:٠١:٢٩
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:١٢:٢٣٠٥:٤٧:١٤١٢:٤٨:٥٥١٩:٥٠:٢٣٢٠:٠٩:٤٧٠٠:٠١:٤٣
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:١٣:٠٣٠٥:٤٧:٤٤١٢:٤٩:٠٣١٩:٥٠:١٠٢٠:٠٩:٣٢٠٠:٠١:٥٧
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:١٣:٤٥٠٥:٤٨:١٥١٢:٤٩:١٢١٩:٤٩:٥٥٢٠:٠٩:١٥٠٠:٠٢:١١
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٤:٢٨٠٥:٤٨:٤٦١٢:٤٩:٢٠١٩:٤٩:٣٩٢٠:٠٨:٥٧٠٠:٠٢:٢٥
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:١٥:١٢٠٥:٤٩:١٨١٢:٤٩:٢٧١٩:٤٩:٢١٢٠:٠٨:٣٧٠٠:٠٢:٣٩
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:١٥:٥٧٠٥:٤٩:٥١١٢:٤٩:٣٤١٩:٤٩:٠١٢٠:٠٨:١٦٠٠:٠٢:٥٢
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:١٦:٤٣٠٥:٥٠:٢٤١٢:٤٩:٤٠١٩:٤٨:٤١٢٠:٠٧:٥٣٠٠:٠٣:٠٥
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:١٧:٢٩٠٥:٥٠:٥٧١٢:٤٩:٤٦١٩:٤٨:١٨٢٠:٠٧:٢٩٠٠:٠٣:١٧
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:١٨:١٧٠٥:٥١:٣١١٢:٤٩:٥١١٩:٤٧:٥٥٢٠:٠٧:٠٣٠٠:٠٣:٣٠
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٠٥٠٥:٥٢:٠٥١٢:٤٩:٥٦١٩:٤٧:٢٩٢٠:٠٦:٣٦٠٠:٠٣:٤١
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٥٤٠٥:٥٢:٤٠١٢:٥٠:٠٠١٩:٤٧:٠٣٢٠:٠٦:٠٧٠٠:٠٣:٥٣
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٤٣٠٥:٥٣:١٥١٢:٥٠:٠٤١٩:٤٦:٣٤٢٠:٠٥:٣٧٠٠:٠٤:٠٤
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٣٣٠٥:٥٣:٥١١٢:٥٠:٠٧١٩:٤٦:٠٥٢٠:٠٥:٠٥٠٠:٠٤:١٤
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٢٤٠٥:٥٤:٢٧١٢:٥٠:١٠١٩:٤٥:٣٤٢٠:٠٤:٣١٠٠:٠٤:٢٥

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای گودباغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای گودباغ روستای گودباغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای گودباغ روستای گودباغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گودباغ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گودباغ برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای گودباغ

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گودباغ موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گودباغ برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گودباغ

روستای گودباغ بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گودباغ

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گودباغ است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گودباغ
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای گودباغ + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ روستای گودباغ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گودباغ + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گودباغ

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گودباغ رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گودباغ دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق گودباغ ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق گودباغ
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گودباغ
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گودباغ
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ گودباغ دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا گودباغ دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا گودباغ دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گودباغ یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو