جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای گودباغ

سربنان | زرند | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز گودباغ


اذان صبح: ٠٤:١٢:١٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٣١:٣٦
اذان ظهر: ١١:٣٦:٣٤
غروب آفتاب: ١٧:٤١:٠٣
اذان مغرب: ١٧:٥٨:٠٩
نیمه شب: ٢٢:٥٧:٠٠

یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
٢٢ محرم ١٤٤١ قمری
٢٢ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گودباغ (شهرستان زرند) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٨ روستای گودباغ)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای گودباغ)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گودباغ)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

نیچه
هر كه كوهها را جا به جا كند دره ها و پستی ها را نیز جا به جا می كند. (اگر توانستید از مسائل بزرگ بر بیایید ، حتما از مسائل دیگر نیز موفق بیرون خواهید آمد.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای گودباغ

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گودباغ در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گودباغ ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای گودباغ (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گودباغ ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گودباغ ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:٥٥٠٦:٠٤:٠٣١٢:٤١:٢٩١٩:١٩:٢٢١٩:٣٧:٢٠٢٣:٥٨:٣١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٧:٤١٠٦:٠٣:٠٤١٢:٤١:١٩١٩:٢٠:٠٢١٩:٣٨:٠٣٢٣:٥٨:١٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٦:٢٨٠٦:٠٢:٠٦١٢:٤١:١١١٩:٢٠:٤٣١٩:٣٨:٤٦٢٣:٥٧:٥٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٥:١٥٠٦:٠١:٠٩١٢:٤١:٠٢١٩:٢١:٢٣١٩:٣٩:٢٩٢٣:٥٧:٤٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٤:٠٣٠٦:٠٠:١٣١٢:٤٠:٥٥١٩:٢٢:٠٤١٩:٤٠:١٢٢٣:٥٧:٢٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٢:٥٢٠٥:٥٩:١٧١٢:٤٠:٤٨١٩:٢٢:٤٤١٩:٤٠:٥٥٢٣:٥٧:١٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣١:٤٢٠٥:٥٨:٢٣١٢:٤٠:٤١١٩:٢٣:٢٥١٩:٤١:٣٨٢٣:٥٦:٥٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٠:٣٣٠٥:٥٧:٣٠١٢:٤٠:٣٥١٩:٢٤:٠٥١٩:٤٢:٢١٢٣:٥٦:٤٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٩:٢٥٠٥:٥٦:٣٨١٢:٤٠:٢٩١٩:٢٤:٤٦١٩:٤٣:٠٤٢٣:٥٦:٣٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٨:١٨٠٥:٥٥:٤٧١٢:٤٠:٢٤١٩:٢٥:٢٧١٩:٤٣:٤٧٢٣:٥٦:١٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٧:١١٠٥:٥٤:٥٧١٢:٤٠:١٩١٩:٢٦:٠٧١٩:٤٤:٣٠٢٣:٥٦:٠٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٦:٠٦٠٥:٥٤:٠٨١٢:٤٠:١٥١٩:٢٦:٤٨١٩:٤٥:١٣٢٣:٥٥:٥٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٥:٠٢٠٥:٥٣:٢٠١٢:٤٠:١٢١٩:٢٧:٢٨١٩:٤٥:٥٦٢٣:٥٥:٤٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٣:٥٩٠٥:٥٢:٣٤١٢:٤٠:٠٩١٩:٢٨:٠٩١٩:٤٦:٣٩٢٣:٥٥:٣٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٢:٥٨٠٥:٥١:٤٩١٢:٤٠:٠٧١٩:٢٨:٤٩١٩:٤٧:٢٢٢٣:٥٥:٢٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢١:٥٧٠٥:٥١:٠٥١٢:٤٠:٠٥١٩:٢٩:٣٠١٩:٤٨:٠٥٢٣:٥٥:١٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٠:٥٨٠٥:٥٠:٢٢١٢:٤٠:٠٤١٩:٣٠:١٠١٩:٤٨:٤٨٢٣:٥٥:٠٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٠:٠٠٠٥:٤٩:٤٠١٢:٤٠:٠٤١٩:٣٠:٥٠١٩:٤٩:٣١٢٣:٥٤:٥٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٩:٠٤٠٥:٤٩:٠٠١٢:٤٠:٠٤١٩:٣١:٣٠١٩:٥٠:١٣٢٣:٥٤:٤٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٨:٠٨٠٥:٤٨:٢١١٢:٤٠:٠٤١٩:٣٢:١٠١٩:٥٠:٥٥٢٣:٥٤:٤٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٧:١٥٠٥:٤٧:٤٣١٢:٤٠:٠٦١٩:٣٢:٥٠١٩:٥١:٣٨٢٣:٥٤:٣٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٦:٢٢٠٥:٤٧:٠٧١٢:٤٠:٠٧١٩:٣٣:٢٩١٩:٥٢:١٩٢٣:٥٤:٣٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٥:٣١٠٥:٤٦:٣٢١٢:٤٠:١٠١٩:٣٤:٠٨١٩:٥٣:٠١٢٣:٥٤:٢٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٤:٤٢٠٥:٤٥:٥٩١٢:٤٠:١٣١٩:٣٤:٤٧١٩:٥٣:٤٢٢٣:٥٤:٢١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٣:٥٤٠٥:٤٥:٢٧١٢:٤٠:١٦١٩:٣٥:٢٦١٩:٥٤:٢٤٢٣:٥٤:١٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٣:٠٨٠٥:٤٤:٥٦١٢:٤٠:٢٠١٩:٣٦:٠٤١٩:٥٥:٠٤٢٣:٥٤:١٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٢:٢٤٠٥:٤٤:٢٧١٢:٤٠:٢٥١٩:٣٦:٤٢١٩:٥٥:٤٥٢٣:٥٤:١٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١١:٤١٠٥:٤٣:٥٩١٢:٤٠:٣٠١٩:٣٧:٢٠١٩:٥٦:٢٤٢٣:٥٤:١٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٠:٥٩٠٥:٤٣:٣٢١٢:٤٠:٣٦١٩:٣٧:٥٧١٩:٥٧:٠٤٢٣:٥٤:٠٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گودباغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گودباغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گودباغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گودباغ

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای گودباغ

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای گودباغ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گودباغ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای گودباغ

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای گودباغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای گودباغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای گودباغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گودباغ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گودباغ برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای گودباغ

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای گودباغ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گودباغ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای گودباغ

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٦٠٦:١٤:١٥١٢:٤٦:٢٧١٩:١٨:١٠١٩:٣٥:٥٢٠٠:٠٤:٤٣
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:١٥٠٦:١٤:٥١١٢:٤٦:١١١٩:١٧:٠٣١٩:٣٤:٤٢٠٠:٠٤:٣٣
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٤٠٦:١٥:٢٧١٢:٤٥:٥٥١٩:١٥:٥٤١٩:٣٣:٣٢٠٠:٠٤:٢٤
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٣٠٦:١٦:٠٢١٢:٤٥:٣٨١٩:١٤:٤٥١٩:٣٢:٢١٠٠:٠٤:١٣
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤١٠٦:١٦:٣٨١٢:٤٥:٢١١٩:١٣:٣٦١٩:٣١:١٠٠٠:٠٤:٠٢
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٨٠٦:١٧:١٣١٢:٤٥:٠٤١٩:١٢:٢٥١٩:٢٩:٥٨٠٠:٠٣:٥١
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٦٠٦:١٧:٤٩١٢:٤٤:٤٦١٩:١١:١٥١٩:٢٨:٤٥٠٠:٠٣:٣٩
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٣٠٦:١٨:٢٤١٢:٤٤:٢٨١٩:١٠:٠٣١٩:٢٧:٣٢٠٠:٠٣:٢٦
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٩٠٦:١٨:٥٩١٢:٤٤:١٠١٩:٠٨:٥١١٩:٢٦:١٨٠٠:٠٣:١٣
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٥٠٦:١٩:٣٤١٢:٤٣:٥١١٩:٠٧:٣٩١٩:٢٥:٠٤٠٠:٠٣:٠٠
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢١٠٦:٢٠:٠٩١٢:٤٣:٣٢١٩:٠٦:٢٦١٩:٢٣:٥٠٠٠:٠٢:٤٦
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٦٠٦:٢٠:٤٤١٢:٤٣:١٢١٩:٠٥:١٢١٩:٢٢:٣٥٠٠:٠٢:٣٢
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥١٠٦:٢١:١٨١٢:٤٢:٥٣١٩:٠٣:٥٨١٩:٢١:١٩٠٠:٠٢:١٧
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٦٠٦:٢١:٥٣١٢:٤٢:٣٣١٩:٠٢:٤٤١٩:٢٠:٠٤٠٠:٠٢:٠٢
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٠٠٦:٢٢:٢٨١٢:٤٢:١٣١٩:٠١:٢٩١٩:١٨:٤٨٠٠:٠١:٤٦
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٣٠٦:٢٣:٠٢١٢:٤١:٥٢١٩:٠٠:١٤١٩:١٧:٣١٠٠:٠١:٣٠
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٧٠٦:٢٣:٣٦١٢:٤١:٣٢١٨:٥٨:٥٩١٩:١٦:١٥٠٠:٠١:١٤
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٩٠٦:٢٤:١٠١٢:٤١:١١١٨:٥٧:٤٣١٩:١٤:٥٨٠٠:٠٠:٥٧
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٢٠٦:٢٤:٤٥١٢:٤٠:٥٠١٨:٥٦:٢٧١٩:١٣:٤١٠٠:٠٠:٤١
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٤٠٦:٢٥:١٩١٢:٤٠:٢٩١٨:٥٥:١١١٩:١٢:٢٣٠٠:٠٠:٢٣
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٦٠٦:٢٥:٥٣١٢:٤٠:٠٨١٨:٥٣:٥٤١٩:١١:٠٦٠٠:٠٠:٠٦
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٧٠٦:٢٦:٢٧١٢:٣٩:٤٧١٨:٥٢:٣٧١٩:٠٩:٤٨٢٣:٥٩:٤٨
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٩٠٦:٢٧:٠١١٢:٣٩:٢٥١٨:٥١:٢٠١٩:٠٨:٣١٢٣:٥٩:٣٠
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٠٠٦:٢٧:٣٥١٢:٣٩:٠٤١٨:٥٠:٠٣١٩:٠٧:١٣٢٣:٥٩:١٢
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٠٠٦:٢٨:٠٩١٢:٣٨:٤٢١٨:٤٨:٤٦١٩:٠٥:٥٥٢٣:٥٨:٥٣
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٠٠٦:٢٨:٤٤١٢:٣٨:٢١١٨:٤٧:٢٩١٩:٠٤:٣٧٢٣:٥٨:٣٥
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٠٠٦:٢٩:١٨١٢:٣٧:٥٩١٨:٤٦:١٢١٩:٠٣:١٩٢٣:٥٨:١٦
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٠٠٦:٢٩:٥٢١٢:٣٧:٣٨١٨:٤٤:٥٤١٩:٠٢:٠٢٢٣:٥٧:٥٧
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٠٠٠٦:٣٠:٢٧١٢:٣٧:١٦١٨:٤٣:٣٧١٩:٠٠:٤٤٢٣:٢٧:٣٨
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:١١:٣٩٠٥:٣١:٠١١١:٣٦:٥٥١٧:٤٢:٢٠١٧:٥٩:٢٦٢٢:٥٧:١٩
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:١٢:١٨٠٥:٣١:٣٦١١:٣٦:٣٤١٧:٤١:٠٣١٧:٥٨:٠٩٢٢:٥٧:٠٠

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای گودباغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای گودباغ روستای گودباغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای گودباغ روستای گودباغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گودباغ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گودباغ برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گودباغ

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گودباغ موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گودباغ برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گودباغ

روستای گودباغ بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گودباغ

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گودباغ است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گودباغ
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای گودباغ + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای گودباغ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گودباغ + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گودباغ

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گودباغ رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق گودباغ
جدول اوقات شرعی امروز فردا گودباغ دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق گودباغ
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ گودباغ دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گودباغ دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گودباغ ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گودباغ
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گودباغ

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گودباغ یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو