جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر گواتر

چابهار (چاه بهار) | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز گواتر


اذان صبح: ٠٤:٢١:٠١
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٨:٢١
اذان ظهر: ١١:٠٨:٠٤
غروب آفتاب: ١٦:٣٧:٣١
اذان مغرب: ١٦:٥٤:٣٥
نیمه شب: ٢٢:٢٩:٣٣

سه شنبه ٢١ آبان ١٣٩٨
١٤ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٢ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر گواتر (شهرستان چابهار (چاه بهار)) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آبان ٩٨ شهر گواتر)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر گواتر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر گواتر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جیم رآن
ارزش‌های بالا، پاداش‌های بالا نیز به همراه دارند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر گواتر

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر گواتر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر گواتر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر گواتر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر گواتر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گواتر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٢:٢٩٠٥:٥١:٥٢١٢:٢١:٤٦١٨:٥٢:٠١١٩:٠٨:٥٦٢٣:٤١:٤٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣١:٢٩٠٥:٥١:٠٤١٢:٢١:٣٧١٨:٥٢:٣١١٩:٠٩:٢٧٢٣:٤١:٣٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٠:٣٠٠٥:٥٠:١٧١٢:٢١:٢٨١٨:٥٣:٠٠١٩:٠٩:٥٩٢٣:٤١:١٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٩:٣٢٠٥:٤٩:٣٠١٢:٢١:٢٠١٨:٥٣:٣٠١٩:١٠:٣١٢٣:٤١:٠٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٨:٣٤٠٥:٤٨:٤٤١٢:٢١:١٢١٨:٥٤:٠٠١٩:١١:٠٣٢٣:٤٠:٤٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٧:٣٨٠٥:٤٨:٠٠١٢:٢١:٠٥١٨:٥٤:٣٠١٩:١١:٣٥٢٣:٤٠:٣٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٦:٤٢٠٥:٤٧:١٦١٢:٢٠:٥٨١٨:٥٥:٠٠١٩:١٢:٠٧٢٣:٤٠:٢٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٥:٤٧٠٥:٤٦:٣٣١٢:٢٠:٥٢١٨:٥٥:٣١١٩:١٢:٣٩٢٣:٤٠:١٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٤:٥٣٠٥:٤٥:٥١١٢:٢٠:٤٦١٨:٥٦:٠١١٩:١٣:١٢٢٣:٤٠:٠٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٣:٥٩٠٥:٤٥:١٠١٢:٢٠:٤١١٨:٥٦:٣٢١٩:١٣:٤٤٢٣:٣٩:٤٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٣:٠٧٠٥:٤٤:٣٠١٢:٢٠:٣٧١٨:٥٧:٠٢١٩:١٤:١٧٢٣:٣٩:٣٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٢:١٦٠٥:٤٣:٥١١٢:٢٠:٣٣١٨:٥٧:٣٣١٩:١٤:٥٠٢٣:٣٩:٢٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢١:٢٥٠٥:٤٣:١٣١٢:٢٠:٢٩١٨:٥٨:٠٤١٩:١٥:٢٣٢٣:٣٩:٢٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٠:٣٦٠٥:٤٢:٣٧١٢:٢٠:٢٦١٨:٥٨:٣٥١٩:١٥:٥٥٢٣:٣٩:١١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٩:٤٨٠٥:٤٢:٠١١٢:٢٠:٢٤١٨:٥٩:٠٦١٩:١٦:٢٩٢٣:٣٩:٠٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٩:٠١٠٥:٤١:٢٦١٢:٢٠:٢٢١٨:٥٩:٣٧١٩:١٧:٠٢٢٣:٣٨:٥٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٨:١٥٠٥:٤٠:٥٣١٢:٢٠:٢١١٩:٠٠:٠٨١٩:١٧:٣٥٢٣:٣٨:٤٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٧:٣٠٠٥:٤٠:٢٠١٢:٢٠:٢١١٩:٠٠:٣٩١٩:١٨:٠٨٢٣:٣٨:٤٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٦:٤٦٠٥:٣٩:٤٩١٢:٢٠:٢١١٩:٠١:١٠١٩:١٨:٤١٢٣:٣٨:٣٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٦:٠٤٠٥:٣٩:١٩١٢:٢٠:٢١١٩:٠١:٤١١٩:١٩:١٤٢٣:٣٨:٣٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٥:٢٣٠٥:٣٨:٥٠١٢:٢٠:٢٣١٩:٠٢:١٢١٩:١٩:٤٧٢٣:٣٨:٢٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٤:٤٣٠٥:٣٨:٢٢١٢:٢٠:٢٥١٩:٠٢:٤٣١٩:٢٠:٢٠٢٣:٣٨:٢٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٤:٠٤٠٥:٣٧:٥٥١٢:٢٠:٢٧١٩:٠٣:١٤١٩:٢٠:٥٣٢٣:٣٨:٢١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٣:٢٧٠٥:٣٧:٣٠١٢:٢٠:٣٠١٩:٠٣:٤٥١٩:٢١:٢٦٢٣:٣٨:١٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٢:٥١٠٥:٣٧:٠٦١٢:٢٠:٣٣١٩:٠٤:١٦١٩:٢١:٥٩٢٣:٣٨:١٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٢:١٧٠٥:٣٦:٤٣١٢:٢٠:٣٧١٩:٠٤:٤٧١٩:٢٢:٣٢٢٣:٣٨:١٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١١:٤٤٠٥:٣٦:٢١١٢:٢٠:٤٢١٩:٠٥:١٨١٩:٢٣:٠٤٢٣:٣٨:١٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١١:١٢٠٥:٣٦:٠٠١٢:٢٠:٤٧١٩:٠٥:٤٨١٩:٢٣:٣٦٢٣:٣٨:١٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٠:٤٢٠٥:٣٥:٤١١٢:٢٠:٥٣١٩:٠٦:١٨١٩:٢٤:٠٨٢٣:٣٨:١٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گواتر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گواتر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گواتر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گواتر

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر گواتر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر گواتر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گواتر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر گواتر

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر گواتر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر گواتر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر گواتر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر گواتر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گواتر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر گواتر

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر گواتر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گواتر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر گواتر

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:١٠:٤١٠٥:٢٦:٠٤١١:٠٨:٢٢١٦:٥٠:٢٠١٧:٠٦:٥١٢٢:٣٠:٤٥
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:١١:٠٩٠٥:٢٦:٣٦١١:٠٨:١٤١٦:٤٩:٣١١٧:٠٦:٠٤٢٢:٣٠:٣٤
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:١١:٣٧٠٥:٢٧:١٠١١:٠٨:٠٦١٦:٤٨:٤٤١٧:٠٥:١٨٢٢:٣٠:٢٥
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:١٢:٠٦٠٥:٢٧:٤٣١١:٠٧:٥٩١٦:٤٧:٥٧١٧:٠٤:٣٢٢٢:٣٠:١٦
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:١٢:٣٥٠٥:٢٨:١٧١١:٠٧:٥٣١٦:٤٧:١١١٧:٠٣:٤٨٢٢:٣٠:٠٧
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:١٣:٠٤٠٥:٢٨:٥٢١١:٠٧:٤٨١٦:٤٦:٢٦١٧:٠٣:٠٤٢٢:٣٠:٠٠
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:١٣:٣٤٠٥:٢٩:٢٧١١:٠٧:٤٤١٦:٤٥:٤٢١٧:٠٢:٢٢٢٢:٢٩:٥٣
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:١٤:٠٤٠٥:٣٠:٠٢١١:٠٧:٤٠١٦:٤٤:٥٩١٧:٠١:٤١٢٢:٢٩:٤٧
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:١٤:٣٤٠٥:٣٠:٣٨١١:٠٧:٣٧١٦:٤٤:١٨١٧:٠١:٠١٢٢:٢٩:٤١
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:١٥:٠٤٠٥:٣١:١٤١١:٠٧:٣٥١٦:٤٣:٣٧١٧:٠٠:٢٢٢٢:٢٩:٣٦
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:١٥:٣٥٠٥:٣١:٥١١١:٠٧:٣٣١٦:٤٢:٥٨١٦:٥٩:٤٤٢٢:٢٩:٣٢
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:١٦:٠٦٠٥:٣٢:٢٨١١:٠٧:٣٣١٦:٤٢:٢٠١٦:٥٩:٠٨٢٢:٢٩:٢٩
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:١٦:٣٨٠٥:٣٣:٠٦١١:٠٧:٣٣١٦:٤١:٤٢١٦:٥٨:٣٢٢٢:٢٩:٢٦
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:١٧:١٠٠٥:٣٣:٤٤١١:٠٧:٣٤١٦:٤١:٠٧١٦:٥٧:٥٨٢٢:٢٩:٢٤
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:١٧:٤٢٠٥:٣٤:٢٢١١:٠٧:٣٦١٦:٤٠:٣٢١٦:٥٧:٢٥٢٢:٢٩:٢٣
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:١٨:١٤٠٥:٣٥:٠١١١:٠٧:٣٨١٦:٣٩:٥٨١٦:٥٦:٥٤٢٢:٢٩:٢٣
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:١٨:٤٧٠٥:٣٥:٤٠١١:٠٧:٤٢١٦:٣٩:٢٦١٦:٥٦:٢٣٢٢:٢٩:٢٣
١٨ آبان ١٣٩٨٠٤:١٩:٢٠٠٥:٣٦:٢٠١١:٠٧:٤٦١٦:٣٨:٥٥١٦:٥٥:٥٤٢٢:٢٩:٢٤
١٩ آبان ١٣٩٨٠٤:١٩:٥٣٠٥:٣٧:٠٠١١:٠٧:٥١١٦:٣٨:٢٦١٦:٥٥:٢٦٢٢:٢٩:٢٦
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٠:٢٧٠٥:٣٧:٤٠١١:٠٧:٥٧١٦:٣٧:٥٨١٦:٥٥:٠٠٢٢:٢٩:٢٩
٢١ آبان ١٣٩٨٠٤:٢١:٠١٠٥:٣٨:٢١١١:٠٨:٠٤١٦:٣٧:٣١١٦:٥٤:٣٥٢٢:٢٩:٣٣
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٢١:٣٥٠٥:٣٩:٠٢١١:٠٨:١١١٦:٣٧:٠٥١٦:٥٤:١١٢٢:٢٩:٣٧
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٢:١٠٠٥:٣٩:٤٣١١:٠٨:٢٠١٦:٣٦:٤١١٦:٥٣:٤٩٢٢:٢٩:٤٣
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٢:٤٤٠٥:٤٠:٢٥١١:٠٨:٢٩١٦:٣٦:١٩١٦:٥٣:٢٨٢٢:٢٩:٤٩
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٣:٢٠٠٥:٤١:٠٧١١:٠٨:٣٩١٦:٣٥:٥٧١٦:٥٣:٠٨٢٢:٢٩:٥٦
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٣:٥٥٠٥:٤١:٤٩١١:٠٨:٥٠١٦:٣٥:٣٨١٦:٥٢:٥٠٢٢:٣٠:٠٤
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٤:٣١٠٥:٤٢:٣١١١:٠٩:٠٢١٦:٣٥:١٩١٦:٥٢:٣٤٢٢:٣٠:١٣
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٥:٠٧٠٥:٤٣:١٤١١:٠٩:١٥١٦:٣٥:٠٢١٦:٥٢:١٩٢٢:٣٠:٢٣
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٥:٤٣٠٥:٤٣:٥٧١١:٠٩:٢٨١٦:٣٤:٤٧١٦:٥٢:٠٥٢٢:٣٠:٣٣
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٦:١٩٠٥:٤٤:٤٠١١:٠٩:٤٣١٦:٣٤:٣٣١٦:٥١:٥٣٢٢:٣٠:٤٥

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر گواتر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر گواتر شهر گواتر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر گواتر شهر گواتر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر گواتر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گواتر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر گواتر

خلیج گَواتِر نام خلیج نسبتاً کوچکی در طول ساحل مکران در دریای عمان است. خلیج گواتر در منتهی‌الیه جنوب شرقی ایران و منتهی‌الیه جنوب غربی پاکستان جای گرفته‌است. ۶۰٫۴ درصد از آن متعلق به کشور پاکستان و ۳۰٫۶ درصد وسعت آن در ایران قرار دارد.

شهر گواتر در ویکیپدیا

شهر گواتر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر گواتر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر گواتر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر گواتر بر روی نقشه

شهر گواتر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر گواتر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر گواتر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر گواتر
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر گواتر + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر گواتر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر گواتر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر گواتر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر گواتر رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گواتر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گواتر دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق گواتر
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ گواتر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گواتر دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق گواتر
افق شرعی امروز فردا گواتر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا گواتر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر گواتر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٥ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو