جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر گواتر

چابهار (چاه بهار) | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز گواتر


اذان صبح: ٠٣:٥٧:٢٦
طلوع آفتاب: ٠٥:١٢:٢٠
اذان ظهر: ١١:١٦:٥١
غروب آفتاب: ١٧:٢١:٠٠
اذان مغرب: ١٧:٣٧:١٢
نیمه شب: ٢٢:٣٩:٢٦

یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
٢٢ محرم ١٤٤١ قمری
٢٢ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر گواتر (شهرستان چابهار (چاه بهار)) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٨ شهر گواتر)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر گواتر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر گواتر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

جك كانفیلد
شما می‌توانید نگرش خود را دگرگون ساخته و در نتیجه، زندگی خود را دگرگون سازید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر گواتر

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر گواتر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر گواتر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر گواتر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر گواتر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گواتر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٢:٢٩٠٥:٥١:٥٢١٢:٢١:٤٦١٨:٥٢:٠١١٩:٠٨:٥٦٢٣:٤١:٤٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣١:٢٩٠٥:٥١:٠٤١٢:٢١:٣٧١٨:٥٢:٣١١٩:٠٩:٢٧٢٣:٤١:٣٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٠:٣٠٠٥:٥٠:١٧١٢:٢١:٢٨١٨:٥٣:٠٠١٩:٠٩:٥٩٢٣:٤١:١٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٩:٣٢٠٥:٤٩:٣٠١٢:٢١:٢٠١٨:٥٣:٣٠١٩:١٠:٣١٢٣:٤١:٠٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٨:٣٤٠٥:٤٨:٤٤١٢:٢١:١٢١٨:٥٤:٠٠١٩:١١:٠٣٢٣:٤٠:٤٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٧:٣٨٠٥:٤٨:٠٠١٢:٢١:٠٥١٨:٥٤:٣٠١٩:١١:٣٥٢٣:٤٠:٣٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٦:٤٢٠٥:٤٧:١٦١٢:٢٠:٥٨١٨:٥٥:٠٠١٩:١٢:٠٧٢٣:٤٠:٢٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٥:٤٧٠٥:٤٦:٣٣١٢:٢٠:٥٢١٨:٥٥:٣١١٩:١٢:٣٩٢٣:٤٠:١٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٤:٥٣٠٥:٤٥:٥١١٢:٢٠:٤٦١٨:٥٦:٠١١٩:١٣:١٢٢٣:٤٠:٠٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٣:٥٩٠٥:٤٥:١٠١٢:٢٠:٤١١٨:٥٦:٣٢١٩:١٣:٤٤٢٣:٣٩:٤٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٣:٠٧٠٥:٤٤:٣٠١٢:٢٠:٣٧١٨:٥٧:٠٢١٩:١٤:١٧٢٣:٣٩:٣٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٢:١٦٠٥:٤٣:٥١١٢:٢٠:٣٣١٨:٥٧:٣٣١٩:١٤:٥٠٢٣:٣٩:٢٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢١:٢٥٠٥:٤٣:١٣١٢:٢٠:٢٩١٨:٥٨:٠٤١٩:١٥:٢٣٢٣:٣٩:٢٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٠:٣٦٠٥:٤٢:٣٧١٢:٢٠:٢٦١٨:٥٨:٣٥١٩:١٥:٥٥٢٣:٣٩:١١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٩:٤٨٠٥:٤٢:٠١١٢:٢٠:٢٤١٨:٥٩:٠٦١٩:١٦:٢٩٢٣:٣٩:٠٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٩:٠١٠٥:٤١:٢٦١٢:٢٠:٢٢١٨:٥٩:٣٧١٩:١٧:٠٢٢٣:٣٨:٥٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٨:١٥٠٥:٤٠:٥٣١٢:٢٠:٢١١٩:٠٠:٠٨١٩:١٧:٣٥٢٣:٣٨:٤٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٧:٣٠٠٥:٤٠:٢٠١٢:٢٠:٢١١٩:٠٠:٣٩١٩:١٨:٠٨٢٣:٣٨:٤٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٦:٤٦٠٥:٣٩:٤٩١٢:٢٠:٢١١٩:٠١:١٠١٩:١٨:٤١٢٣:٣٨:٣٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٦:٠٤٠٥:٣٩:١٩١٢:٢٠:٢١١٩:٠١:٤١١٩:١٩:١٤٢٣:٣٨:٣٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٥:٢٣٠٥:٣٨:٥٠١٢:٢٠:٢٣١٩:٠٢:١٢١٩:١٩:٤٧٢٣:٣٨:٢٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٤:٤٣٠٥:٣٨:٢٢١٢:٢٠:٢٥١٩:٠٢:٤٣١٩:٢٠:٢٠٢٣:٣٨:٢٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٤:٠٤٠٥:٣٧:٥٥١٢:٢٠:٢٧١٩:٠٣:١٤١٩:٢٠:٥٣٢٣:٣٨:٢١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٣:٢٧٠٥:٣٧:٣٠١٢:٢٠:٣٠١٩:٠٣:٤٥١٩:٢١:٢٦٢٣:٣٨:١٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٢:٥١٠٥:٣٧:٠٦١٢:٢٠:٣٣١٩:٠٤:١٦١٩:٢١:٥٩٢٣:٣٨:١٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٢:١٧٠٥:٣٦:٤٣١٢:٢٠:٣٧١٩:٠٤:٤٧١٩:٢٢:٣٢٢٣:٣٨:١٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١١:٤٤٠٥:٣٦:٢١١٢:٢٠:٤٢١٩:٠٥:١٨١٩:٢٣:٠٤٢٣:٣٨:١٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١١:١٢٠٥:٣٦:٠٠١٢:٢٠:٤٧١٩:٠٥:٤٨١٩:٢٣:٣٦٢٣:٣٨:١٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٠:٤٢٠٥:٣٥:٤١١٢:٢٠:٥٣١٩:٠٦:١٨١٩:٢٤:٠٨٢٣:٣٨:١٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گواتر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گواتر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گواتر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گواتر

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر گواتر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر گواتر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گواتر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر گواتر

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر گواتر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر گواتر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر گواتر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر گواتر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گواتر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر گواتر

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر گواتر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گواتر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر گواتر

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٣٠٦:٠٠:٥٥١٢:٢٦:٤٤١٨:٥٢:١٢١٩:٠٨:٥٣٢٣:٤٧:٤٠
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٨٠٦:٠١:١٩١٢:٢٦:٢٨١٨:٥١:١٦١٩:٠٧:٥٥٢٣:٤٧:٢٩
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٢٠٦:٠١:٤٤١٢:٢٦:١٢١٨:٥٠:١٩١٩:٠٦:٥٧٢٣:٤٧:١٨
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٧٠٦:٠٢:٠٨١٢:٢٥:٥٥١٨:٤٩:٢١١٩:٠٥:٥٧٢٣:٤٧:٠٦
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٠٠٦:٠٢:٣٢١٢:٢٥:٣٨١٨:٤٨:٢٣١٩:٠٤:٥٨٢٣:٤٦:٥٣
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٤٠٦:٠٢:٥٦١٢:٢٥:٢١١٨:٤٧:٢٤١٩:٠٣:٥٨٢٣:٤٦:٤٠
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٧٠٦:٠٣:٢٠١٢:٢٥:٠٣١٨:٤٦:٢٥١٩:٠٢:٥٧٢٣:٤٦:٢٧
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٩٠٦:٠٣:٤٣١٢:٢٤:٤٥١٨:٤٥:٢٥١٩:٠١:٥٦٢٣:٤٦:١٣
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٢٠٦:٠٤:٠٧١٢:٢٤:٢٧١٨:٤٤:٢٥١٩:٠٠:٥٤٢٣:٤٥:٥٩
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٤٠٦:٠٤:٣٠١٢:٢٤:٠٨١٨:٤٣:٢٤١٨:٥٩:٥٢٢٣:٤٥:٤٥
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٥٠٦:٠٤:٥٣١٢:٢٣:٤٩١٨:٤٢:٢٣١٨:٥٨:٤٩٢٣:٤٥:٢٩
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٦٠٦:٠٥:١٦١٢:٢٣:٣٠١٨:٤١:٢١١٨:٥٧:٤٦٢٣:٤٥:١٤
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٧٠٦:٠٥:٣٩١٢:٢٣:١٠١٨:٤٠:١٩١٨:٥٦:٤٣٢٣:٤٤:٥٨
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٧٠٦:٠٦:٠٢١٢:٢٢:٥٠١٨:٣٩:١٦١٨:٥٥:٤٠٢٣:٤٤:٤٢
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٧٠٦:٠٦:٢٥١٢:٢٢:٣٠١٨:٣٨:١٤١٨:٥٤:٣٦٢٣:٤٤:٢٥
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٧٠٦:٠٦:٤٧١٢:٢٢:١٠١٨:٣٧:١٠١٨:٥٣:٣١٢٣:٤٤:٠٨
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٦٠٦:٠٧:٠٩١٢:٢١:٤٩١٨:٣٦:٠٧١٨:٥٢:٢٧٢٣:٤٣:٥١
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٥٠٦:٠٧:٣٢١٢:٢١:٢٩١٨:٣٥:٠٣١٨:٥١:٢٢٢٣:٤٣:٣٣
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٤٠٦:٠٧:٥٤١٢:٢١:٠٨١٨:٣٣:٥٩١٨:٥٠:١٧٢٣:٤٣:١٥
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٢٠٦:٠٨:١٦١٢:٢٠:٤٦١٨:٣٢:٥٥١٨:٤٩:١٢٢٣:٤٢:٥٧
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٠٠٦:٠٨:٣٨١٢:٢٠:٢٥١٨:٣١:٥٠١٨:٤٨:٠٧٢٣:٤٢:٣٩
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٧٠٦:٠٩:٠٠١٢:٢٠:٠٤١٨:٣٠:٤٥١٨:٤٧:٠١٢٣:٤٢:٢٠
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٥٠٦:٠٩:٢٢١٢:١٩:٤٣١٨:٢٩:٤٠١٨:٤٥:٥٦٢٣:٤٢:٠١
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٢٠٦:٠٩:٤٤١٢:١٩:٢١١٨:٢٨:٣٥١٨:٤٤:٥٠٢٣:٤١:٤٢
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٩٠٦:١٠:٠٦١٢:١٩:٠٠١٨:٢٧:٣٠١٨:٤٣:٤٥٢٣:٤١:٢٣
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٥٠٦:١٠:٢٩١٢:١٨:٣٨١٨:٢٦:٢٥١٨:٤٢:٣٩٢٣:٤١:٠٤
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٢٠٦:١٠:٥١١٢:١٨:١٧١٨:٢٥:٢٠١٨:٤١:٣٣٢٣:٤٠:٤٤
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٨٠٦:١١:١٣١٢:١٧:٥٥١٨:٢٤:١٥١٨:٤٠:٢٨٢٣:٤٠:٢٥
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٤٠٦:١١:٣٥١٢:١٧:٣٤١٨:٢٣:١٠١٨:٣٩:٢٢٢٣:٤٠:٠٥
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٠٠٦:١١:٥٨١٢:١٧:١٢١٨:٢٢:٠٥١٨:٣٨:١٧٢٣:٠٩:٤٥
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٣:٥٧:٢٦٠٥:١٢:٢٠١١:١٦:٥١١٧:٢١:٠٠١٧:٣٧:١٢٢٢:٣٩:٢٦

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر گواتر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر گواتر شهر گواتر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر گواتر شهر گواتر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر گواتر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گواتر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر گواتر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر گواتر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر گواتر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر گواتر

شهر گواتر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر گواتر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر گواتر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر گواتر
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر گواتر + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر گواتر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر گواتر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر گواتر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر گواتر رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق گواتر
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گواتر
زمان پخش اذان زنده به افق گواتر
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گواتر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ گواتر دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق گواتر
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گواتر
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ گواتر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر گواتر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٥ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو