جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر گواتر

چابهار (چاه بهار) | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز گواتر


اذان صبح: ٠٤:٥٩:٤٥
طلوع آفتاب: ٠٦:١٥:٢٣
اذان ظهر: ١٢:٢٧:٤٨
غروب آفتاب: ١٨:٤٠:٣٥
اذان مغرب: ١٨:٥٦:٥٤
نیمه شب: ٢٣:٤٩:٣٦

چهارشنبه ١٣ فروردین ١٣٩٩
٠٧ شعبان ١٤٤١ قمری
٠١ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر گواتر (شهرستان چابهار (چاه بهار)) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ فروردین ٩٩ شهر گواتر)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر گواتر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر گواتر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز طبیعت

ژان پل سارتر
مسئله تنها این نیست كه چیزها ناپدید می شوند، بلكه پس از آن، یادشان نیز نابود می شود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر گواتر

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر گواتر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر گواتر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر گواتر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر گواتر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گواتر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٣:٢٩٠٥:٥٢:٤١١٢:٢١:٥٦١٨:٥١:٣٢١٩:٠٨:٢٥٢٣:٤٢:٠٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٢:٢٩٠٥:٥١:٥٢١٢:٢١:٤٦١٨:٥٢:٠١١٩:٠٨:٥٦٢٣:٤١:٤٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣١:٢٩٠٥:٥١:٠٤١٢:٢١:٣٧١٨:٥٢:٣١١٩:٠٩:٢٧٢٣:٤١:٣٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٠:٣٠٠٥:٥٠:١٧١٢:٢١:٢٨١٨:٥٣:٠٠١٩:٠٩:٥٩٢٣:٤١:١٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٩:٣٢٠٥:٤٩:٣٠١٢:٢١:٢٠١٨:٥٣:٣٠١٩:١٠:٣١٢٣:٤١:٠٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٨:٣٤٠٥:٤٨:٤٤١٢:٢١:١٢١٨:٥٤:٠٠١٩:١١:٠٣٢٣:٤٠:٤٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٧:٣٨٠٥:٤٨:٠٠١٢:٢١:٠٥١٨:٥٤:٣٠١٩:١١:٣٥٢٣:٤٠:٣٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٦:٤٢٠٥:٤٧:١٦١٢:٢٠:٥٨١٨:٥٥:٠٠١٩:١٢:٠٧٢٣:٤٠:٢٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٥:٤٧٠٥:٤٦:٣٣١٢:٢٠:٥٢١٨:٥٥:٣١١٩:١٢:٣٩٢٣:٤٠:١٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٤:٥٣٠٥:٤٥:٥١١٢:٢٠:٤٦١٨:٥٦:٠١١٩:١٣:١٢٢٣:٤٠:٠٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٣:٥٩٠٥:٤٥:١٠١٢:٢٠:٤١١٨:٥٦:٣٢١٩:١٣:٤٤٢٣:٣٩:٤٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٣:٠٧٠٥:٤٤:٣٠١٢:٢٠:٣٧١٨:٥٧:٠٢١٩:١٤:١٧٢٣:٣٩:٣٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٢:١٦٠٥:٤٣:٥١١٢:٢٠:٣٣١٨:٥٧:٣٣١٩:١٤:٥٠٢٣:٣٩:٢٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢١:٢٥٠٥:٤٣:١٣١٢:٢٠:٢٩١٨:٥٨:٠٤١٩:١٥:٢٣٢٣:٣٩:٢٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٠:٣٦٠٥:٤٢:٣٧١٢:٢٠:٢٦١٨:٥٨:٣٥١٩:١٥:٥٥٢٣:٣٩:١١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٩:٤٨٠٥:٤٢:٠١١٢:٢٠:٢٤١٨:٥٩:٠٦١٩:١٦:٢٩٢٣:٣٩:٠٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٩:٠١٠٥:٤١:٢٦١٢:٢٠:٢٢١٨:٥٩:٣٧١٩:١٧:٠٢٢٣:٣٨:٥٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٨:١٥٠٥:٤٠:٥٣١٢:٢٠:٢١١٩:٠٠:٠٨١٩:١٧:٣٥٢٣:٣٨:٤٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٧:٣٠٠٥:٤٠:٢٠١٢:٢٠:٢١١٩:٠٠:٣٩١٩:١٨:٠٨٢٣:٣٨:٤٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٦:٤٦٠٥:٣٩:٤٩١٢:٢٠:٢١١٩:٠١:١٠١٩:١٨:٤١٢٣:٣٨:٣٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٦:٠٤٠٥:٣٩:١٩١٢:٢٠:٢١١٩:٠١:٤١١٩:١٩:١٤٢٣:٣٨:٣٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٥:٢٣٠٥:٣٨:٥٠١٢:٢٠:٢٣١٩:٠٢:١٢١٩:١٩:٤٧٢٣:٣٨:٢٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٤:٤٣٠٥:٣٨:٢٢١٢:٢٠:٢٥١٩:٠٢:٤٣١٩:٢٠:٢٠٢٣:٣٨:٢٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٤:٠٤٠٥:٣٧:٥٥١٢:٢٠:٢٧١٩:٠٣:١٤١٩:٢٠:٥٣٢٣:٣٨:٢١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٣:٢٧٠٥:٣٧:٣٠١٢:٢٠:٣٠١٩:٠٣:٤٥١٩:٢١:٢٦٢٣:٣٨:١٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٢:٥١٠٥:٣٧:٠٦١٢:٢٠:٣٣١٩:٠٤:١٦١٩:٢١:٥٩٢٣:٣٨:١٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٢:١٧٠٥:٣٦:٤٣١٢:٢٠:٣٧١٩:٠٤:٤٧١٩:٢٢:٣٢٢٣:٣٨:١٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١١:٤٤٠٥:٣٦:٢١١٢:٢٠:٤٢١٩:٠٥:١٨١٩:٢٣:٠٤٢٣:٣٨:١٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١١:١٢٠٥:٣٦:٠٠١٢:٢٠:٤٧١٩:٠٥:٤٨١٩:٢٣:٣٦٢٣:٣٨:١٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گواتر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گواتر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گواتر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گواتر

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر گواتر

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر گواتر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گواتر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر گواتر

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٠٦:٢٨٠٦:٢١:٣٦١٢:٢٩:٣٥١٨:٣٧:٥٨١٨:٥٤:١٣٢٣:٥١:٤٠
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٠٥:٢٢٠٦:٢٠:٣٣١٢:٢٩:١٧١٨:٣٨:٢٤١٨:٥٤:٤٠٢٣:٥١:١٩
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٠٤:١٥٠٦:١٩:٣١١٢:٢٨:٥٩١٨:٣٨:٥٠١٨:٥٥:٠٦٢٣:٥٠:٥٩
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٠٣:٠٧٠٦:١٨:٢٩١٢:٢٨:٤١١٨:٣٩:١٦١٨:٥٥:٣٣٢٣:٥٠:٣٨
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٠٢:٠٠٠٦:١٧:٢٧١٢:٢٨:٢٣١٨:٣٩:٤٣١٨:٥٦:٠٠٢٣:٥٠:١٧
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٠٠:٥٢٠٦:١٦:٢٥١٢:٢٨:٠٥١٨:٤٠:٠٩١٨:٥٦:٢٧٢٣:٤٩:٥٧
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٤:٥٩:٤٥٠٦:١٥:٢٣١٢:٢٧:٤٨١٨:٤٠:٣٥١٨:٥٦:٥٤٢٣:٤٩:٣٦
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٤:٥٨:٣٧٠٦:١٤:٢١١٢:٢٧:٣٠١٨:٤١:٠١١٨:٥٧:٢١٢٣:٤٩:١٥
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٤:٥٧:٢٩٠٦:١٣:٢٠١٢:٢٧:١٢١٨:٤١:٢٧١٨:٥٧:٤٨٢٣:٤٨:٥٤
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٤:٥٦:٢١٠٦:١٢:١٩١٢:٢٦:٥٥١٨:٤١:٥٣١٨:٥٨:١٥٢٣:٤٨:٣٣
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٤:٥٥:١٤٠٦:١١:١٨١٢:٢٦:٣٧١٨:٤٢:٢٠١٨:٥٨:٤٣٢٣:٤٨:١٣
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٤:٥٤:٠٦٠٦:١٠:١٨١٢:٢٦:٢٠١٨:٤٢:٤٦١٨:٥٩:١٠٢٣:٤٧:٥٢
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٤:٥٢:٥٨٠٦:٠٩:١٧١٢:٢٦:٠٣١٨:٤٣:١٢١٨:٥٩:٣٧٢٣:٤٧:٣٢
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٤:٥١:٥١٠٦:٠٨:١٧١٢:٢٥:٤٧١٨:٤٣:٣٩١٩:٠٠:٠٥٢٣:٤٧:١١
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٤:٥٠:٤٣٠٦:٠٧:١٨١٢:٢٥:٣٠١٨:٤٤:٠٥١٩:٠٠:٣٣٢٣:٤٦:٥١
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٤:٤٩:٣٦٠٦:٠٦:١٩١٢:٢٥:١٤١٨:٤٤:٣٢١٩:٠١:٠١٢٣:٤٦:٣١
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٤:٤٨:٢٩٠٦:٠٥:٢٠١٢:٢٤:٥٨١٨:٤٤:٥٩١٩:٠١:٢٩٢٣:٤٦:١١
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٤:٤٧:٢٢٠٦:٠٤:٢٢١٢:٢٤:٤٣١٨:٤٥:٢٦١٩:٠١:٥٧٢٣:٤٥:٥١
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٤٦:١٦٠٦:٠٣:٢٥١٢:٢٤:٢٨١٨:٤٥:٥٣١٩:٠٢:٢٦٢٣:٤٥:٣١
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٤٥:١٠٠٦:٠٢:٢٧١٢:٢٤:١٣١٨:٤٦:٢٠١٩:٠٢:٥٥٢٣:٤٥:١٢
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٤٤:٠٤٠٦:٠١:٣١١٢:٢٣:٥٨١٨:٤٦:٤٨١٩:٠٣:٢٤٢٣:٤٤:٥٣
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٤٢:٥٨٠٦:٠٠:٣٥١٢:٢٣:٤٤١٨:٤٧:١٥١٩:٠٣:٥٣٢٣:٤٤:٣٤
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٤١:٥٣٠٥:٥٩:٤٠١٢:٢٣:٣٠١٨:٤٧:٤٣١٩:٠٤:٢٢٢٣:٤٤:١٦
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٤٠:٤٨٠٥:٥٨:٤٥١٢:٢٣:١٧١٨:٤٨:١١١٩:٠٤:٥٢٢٣:٤٣:٥٧
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٣٩:٤٤٠٥:٥٧:٥١١٢:٢٣:٠٤١٨:٤٨:٣٩١٩:٠٥:٢١٢٣:٤٣:٤٠
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٣٨:٤٠٠٥:٥٦:٥٧١٢:٢٢:٥١١٨:٤٩:٠٧١٩:٠٥:٥١٢٣:٤٣:٢٢
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٣٧:٣٧٠٥:٥٦:٠٥١٢:٢٢:٣٩١٨:٤٩:٣٦١٩:٠٦:٢٢٢٣:٤٣:٠٥
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٣٦:٣٤٠٥:٥٥:١٣١٢:٢٢:٢٨١٨:٥٠:٠٥١٩:٠٦:٥٢٢٣:٤٢:٤٨
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٣٥:٣٢٠٥:٥٤:٢١١٢:٢٢:١٧١٨:٥٠:٣٣١٩:٠٧:٢٣٢٣:٤٢:٣٢
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٤:٣٠٠٥:٥٣:٣١١٢:٢٢:٠٦١٨:٥١:٠٣١٩:٠٧:٥٤٢٣:٤٢:١٦

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر گواتر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر گواتر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر گواتر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر گواتر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گواتر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر گواتر

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر گواتر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گواتر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر گواتر

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:١٣:٠٤٠٥:٢٧:٥٠١١:٣١:٢٣١٧:٣٥:١٨١٧:٥١:٣١٢٣:٢٣:٣٩
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٥٩٠٦:٢٦:٤٨١٢:٣١:٠٥١٨:٣٥:٤٥١٨:٥١:٥٨٢٣:٥٣:١٩
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٥٣٠٦:٢٥:٤٥١٢:٣٠:٤٧١٨:٣٦:١٢١٨:٥٢:٢٥٢٣:٥٣:٠٠
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٤٨٠٦:٢٤:٤٣١٢:٣٠:٢٩١٨:٣٦:٣٨١٨:٥٢:٥٢٢٣:٥٢:٤٠
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٤١٠٦:٢٣:٤١١٢:٣٠:١١١٨:٣٧:٠٥١٨:٥٣:١٩٢٣:٥٢:٢٠
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٣٥٠٦:٢٢:٣٨١٢:٢٩:٥٣١٨:٣٧:٣١١٨:٥٣:٤٦٢٣:٥٢:٠٠
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٢٨٠٦:٢١:٣٦١٢:٢٩:٣٥١٨:٣٧:٥٨١٨:٥٤:١٣٢٣:٥١:٤٠
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٢٢٠٦:٢٠:٣٣١٢:٢٩:١٧١٨:٣٨:٢٤١٨:٥٤:٤٠٢٣:٥١:١٩
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:١٥٠٦:١٩:٣١١٢:٢٨:٥٩١٨:٣٨:٥٠١٨:٥٥:٠٦٢٣:٥٠:٥٩
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٠٧٠٦:١٨:٢٩١٢:٢٨:٤١١٨:٣٩:١٦١٨:٥٥:٣٣٢٣:٥٠:٣٨
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:٠٠٠٦:١٧:٢٧١٢:٢٨:٢٣١٨:٣٩:٤٣١٨:٥٦:٠٠٢٣:٥٠:١٧
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:٥٢٠٦:١٦:٢٥١٢:٢٨:٠٥١٨:٤٠:٠٩١٨:٥٦:٢٧٢٣:٤٩:٥٧
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٩:٤٥٠٦:١٥:٢٣١٢:٢٧:٤٨١٨:٤٠:٣٥١٨:٥٦:٥٤٢٣:٤٩:٣٦
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٨:٣٧٠٦:١٤:٢١١٢:٢٧:٣٠١٨:٤١:٠١١٨:٥٧:٢١٢٣:٤٩:١٥
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٧:٢٩٠٦:١٣:٢٠١٢:٢٧:١٢١٨:٤١:٢٧١٨:٥٧:٤٨٢٣:٤٨:٥٤
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٦:٢١٠٦:١٢:١٩١٢:٢٦:٥٥١٨:٤١:٥٣١٨:٥٨:١٥٢٣:٤٨:٣٣
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:١٤٠٦:١١:١٨١٢:٢٦:٣٧١٨:٤٢:٢٠١٨:٥٨:٤٣٢٣:٤٨:١٣
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٤:٠٦٠٦:١٠:١٨١٢:٢٦:٢٠١٨:٤٢:٤٦١٨:٥٩:١٠٢٣:٤٧:٥٢
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٢:٥٨٠٦:٠٩:١٧١٢:٢٦:٠٣١٨:٤٣:١٢١٨:٥٩:٣٧٢٣:٤٧:٣٢
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥١:٥١٠٦:٠٨:١٧١٢:٢٥:٤٧١٨:٤٣:٣٩١٩:٠٠:٠٥٢٣:٤٧:١١
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٠:٤٣٠٦:٠٧:١٨١٢:٢٥:٣٠١٨:٤٤:٠٥١٩:٠٠:٣٣٢٣:٤٦:٥١
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٩:٣٦٠٦:٠٦:١٩١٢:٢٥:١٤١٨:٤٤:٣٢١٩:٠١:٠١٢٣:٤٦:٣١
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٨:٢٩٠٦:٠٥:٢٠١٢:٢٤:٥٨١٨:٤٤:٥٩١٩:٠١:٢٩٢٣:٤٦:١١
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٧:٢٢٠٦:٠٤:٢٢١٢:٢٤:٤٣١٨:٤٥:٢٦١٩:٠١:٥٧٢٣:٤٥:٥١
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٦:١٦٠٦:٠٣:٢٥١٢:٢٤:٢٨١٨:٤٥:٥٣١٩:٠٢:٢٦٢٣:٤٥:٣١
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٥:١٠٠٦:٠٢:٢٧١٢:٢٤:١٣١٨:٤٦:٢٠١٩:٠٢:٥٥٢٣:٤٥:١٢
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٤:٠٤٠٦:٠١:٣١١٢:٢٣:٥٨١٨:٤٦:٤٨١٩:٠٣:٢٤٢٣:٤٤:٥٣
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٢:٥٨٠٦:٠٠:٣٥١٢:٢٣:٤٤١٨:٤٧:١٥١٩:٠٣:٥٣٢٣:٤٤:٣٤
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤١:٥٣٠٥:٥٩:٤٠١٢:٢٣:٣٠١٨:٤٧:٤٣١٩:٠٤:٢٢٢٣:٤٤:١٦
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤٨٠٥:٥٨:٤٥١٢:٢٣:١٧١٨:٤٨:١١١٩:٠٤:٥٢٢٣:٤٣:٥٧
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٩:٤٤٠٥:٥٧:٥١١٢:٢٣:٠٤١٨:٤٨:٣٩١٩:٠٥:٢١٢٣:٤٣:٤٠

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر گواتر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر گواتر شهر گواتر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر گواتر شهر گواتر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر گواتر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گواتر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر گواتر

خلیج گَواتِر نام خلیج نسبتاً کوچکی در طول ساحل مکران در دریای عمان است. خلیج گواتر در منتهی‌الیه جنوب شرقی ایران و منتهی‌الیه جنوب غربی پاکستان جای گرفته‌است. ۶۰٫۴ درصد از آن متعلق به کشور پاکستان و ۳۰٫۶ درصد وسعت آن در ایران قرار دارد.

شهر گواتر در ویکیپدیا

شهر گواتر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر گواتر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر گواتر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر گواتر بر روی نقشه

شهر گواتر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر گواتر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر گواتر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر گواتر
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر گواتر + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر گواتر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر گواتر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر گواتر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر گواتر رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا گواتر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ گواتر دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق گواتر
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ گواتر دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گواتر
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گواتر
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گواتر دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق گواتر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر گواتر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٥ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو