جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر گهواره

اسلام آباد غرب | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز گهواره

اذان صبح: ٠٤:٣٥:٤٠
طلوع آفتاب: ٠٦:١٧:٤٤
اذان ظهر: ١٣:٢٨:٥٩
غروب آفتاب: ٢٠:٤٠:٠٣
اذان مغرب: ٢١:٠٠:٣٣
نیمه شب شرعی: ٠٠:٣٨:١٢

یکشنبه ١٥ تیر ١٣٩٩
١٣ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر گهواره (شهرستان اسلام آباد غرب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ تیر ٩٩ شهر گهواره)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر گهواره)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر گهواره)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی محیط زیست

ارد بزرگ
جهان همواره در حال دگرگونی و رشد است؛ نباید این پویندگی را زشت دانست، باید همراه بود و سهمی از این رشد را بر عهده داشت.

اوقات شرعی ماه جاری شهر گهواره

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر گهواره در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر گهواره ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر گهواره (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر گهواره ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان گهواره
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٨:١٠٠٦:٥٤:٢٤١٣:٢٤:٣٥١٩:٥٥:١٨٢٠:١٣:٣٦٠٠:٤٠:٥٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٦:٣٩٠٦:٥٣:٠٩١٣:٢٤:٢٠١٩:٥٦:٠٥٢٠:١٤:٢٤٠٠:٤٠:٣٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٥:٠٩٠٦:٥١:٥٣١٣:٢٤:٠٦١٩:٥٦:٥٢٢٠:١٥:١٣٠٠:٤٠:١٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٣:٤٠٠٦:٥٠:٣٩١٣:٢٣:٥٢١٩:٥٧:٣٩٢٠:١٦:٠٣٠٠:٣٩:٥٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٢:١١٠٦:٤٩:٢٥١٣:٢٣:٣٩١٩:٥٨:٢٦٢٠:١٦:٥٢٠٠:٣٩:٣٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٢٠:٤٢٠٦:٤٨:١٢١٣:٢٣:٢٦١٩:٥٩:١٣٢٠:١٧:٤١٠٠:٣٩:١٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٩:١٣٠٦:٤٦:٥٩١٣:٢٣:١٣٢٠:٠٠:٠٠٢٠:١٨:٣٠٠٠:٣٨:٥٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٧:٤٥٠٦:٤٥:٤٨١٣:٢٣:٠١٢٠:٠٠:٤٧٢٠:١٩:٢٠٠٠:٣٨:٣٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٦:١٨٠٦:٤٤:٣٧١٣:٢٢:٤٩٢٠:٠١:٣٤٢٠:٢٠:٠٩٠٠:٣٨:١٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٤:٥١٠٦:٤٣:٢٧١٣:٢٢:٣٨٢٠:٠٢:٢١٢٠:٢٠:٥٩٠٠:٣٧:٥٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٣:٢٥٠٦:٤٢:١٧١٣:٢٢:٢٧٢٠:٠٣:٠٨٢٠:٢١:٤٩٠٠:٣٧:٣٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١١:٥٩٠٦:٤١:٠٩١٣:٢٢:١٦٢٠:٠٣:٥٦٢٠:٢٢:٣٩٠٠:٣٧:١٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:١٠:٣٤٠٦:٤٠:٠٢١٣:٢٢:٠٦٢٠:٠٤:٤٣٢٠:٢٣:٢٩٠٠:٣٦:٥٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٩:١٠٠٦:٣٨:٥٥١٣:٢١:٥٧٢٠:٠٥:٣٠٢٠:٢٤:١٩٠٠:٣٦:٣٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٧:٤٦٠٦:٣٧:٥٠١٣:٢١:٤٨٢٠:٠٦:١٨٢٠:٢٥:٠٩٠٠:٣٦:٢٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٦:٢٣٠٦:٣٦:٤٥١٣:٢١:٣٩٢٠:٠٧:٠٥٢٠:٢٥:٥٩٠٠:٣٦:٠٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٥:٠١٠٦:٣٥:٤٢١٣:٢١:٣١٢٠:٠٧:٥٢٢٠:٢٦:٤٩٠٠:٣٥:٤٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٣:٤٠٠٦:٣٤:٣٩١٣:٢١:٢٤٢٠:٠٨:٤٠٢٠:٢٧:٣٩٠٠:٣٥:٣٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٢:١٩٠٦:٣٣:٣٨١٣:٢١:١٧٢٠:٠٩:٢٧٢٠:٢٨:٢٩٠٠:٣٥:١٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠١:٠٠٠٦:٣٢:٣٨١٣:٢١:١١٢٠:١٠:١٥٢٠:٢٩:١٩٠٠:٣٤:٥٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٩:٤٢٠٦:٣١:٣٩١٣:٢١:٠٥٢٠:١١:٠٢٢٠:٣٠:١٠٠٠:٣٤:٤٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٨:٢٤٠٦:٣٠:٤١١٣:٢١:٠٠٢٠:١١:٤٩٢٠:٣١:٠٠٠٠:٣٤:٢٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٧:٠٨٠٦:٢٩:٤٤١٣:٢٠:٥٦٢٠:١٢:٣٧٢٠:٣١:٥٠٠٠:٣٤:١٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٥:٥٣٠٦:٢٨:٤٩١٣:٢٠:٥٢٢٠:١٣:٢٤٢٠:٣٢:٤٠٠٠:٣٤:٠١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٤:٣٩٠٦:٢٧:٥٤١٣:٢٠:٤٨٢٠:١٤:١١٢٠:٣٣:٣٠٠٠:٣٣:٤٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٣:٢٦٠٦:٢٧:٠١١٣:٢٠:٤٥٢٠:١٤:٥٨٢٠:٣٤:٢٠٠٠:٣٣:٣٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٢:١٤٠٦:٢٦:١٠١٣:٢٠:٤٣٢٠:١٥:٤٥٢٠:٣٥:١٠٠٠:٣٣:٢٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥١:٠٤٠٦:٢٥:١٩١٣:٢٠:٤٢٢٠:١٦:٣١٢٠:٣٦:٠٠٠٠:٣٣:١٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٩:٥٥٠٦:٢٤:٣٠١٣:٢٠:٤٠٢٠:١٧:١٨٢٠:٣٦:٤٩٠٠:٣٣:٠٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر گهواره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر گهواره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر گهواره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گهواره

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر گهواره

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر گهواره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گهواره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر گهواره

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر گهواره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر گهواره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر گهواره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر گهواره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گهواره برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر گهواره

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر گهواره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گهواره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر گهواره

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر گهواره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر گهواره شهر گهواره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر گهواره شهر گهواره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر گهواره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گهواره برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر گهواره

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر گهواره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گهواره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر گهواره

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٠٠٦:١٢:٣٥١٣:٢٦:١٢٢٠:٣٩:٤٩٢١:٠٠:٣٢٠٠:٣٤:٣٧
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٤٠٦:١٢:٤٩١٣:٢٦:٢٥٢٠:٤٠:٠٠٢١:٠٠:٤٣٠٠:٣٤:٥١
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤١٠٦:١٣:٠٤١٣:٢٦:٣٨٢٠:٤٠:١٠٢١:٠٠:٥٢٠٠:٣٥:٠٥
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٠٠٦:١٣:٢١١٣:٢٦:٥١٢٠:٤٠:١٨٢١:٠١:٠٠٠٠:٣٥:٢٠
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢١٠٦:١٣:٣٩١٣:٢٧:٠٤٢٠:٤٠:٢٥٢١:٠١:٠٦٠٠:٣٥:٣٤
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٤٠٦:١٣:٥٨١٣:٢٧:١٦٢٠:٤٠:٣٠٢١:٠١:١١٠٠:٣٥:٥٠
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٩٠٦:١٤:١٩١٣:٢٧:٢٩٢٠:٤٠:٣٣٢١:٠١:١٤٠٠:٣٦:٠٥
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٧٠٦:١٤:٤١١٣:٢٧:٤١٢٠:٤٠:٣٥٢١:٠١:١٥٠٠:٣٦:٢٠
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٦٠٦:١٥:٠٤١٣:٢٧:٥٣٢٠:٤٠:٣٥٢١:٠١:١٤٠٠:٣٦:٣٦
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٧٠٦:١٥:٢٨١٣:٢٨:٠٥٢٠:٤٠:٣٤٢١:٠١:١٢٠٠:٣٦:٥٢
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٠٠٦:١٥:٥٣١٣:٢٨:١٦٢٠:٤٠:٣١٢١:٠١:٠٧٠٠:٣٧:٠٨
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٥٠٦:١٦:١٩١٣:٢٨:٢٨٢٠:٤٠:٢٦٢١:٠١:٠٢٠٠:٣٧:٢٤
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢١٠٦:١٦:٤٧١٣:٢٨:٣٩٢٠:٤٠:٢٠٢١:٠٠:٥٤٠٠:٣٧:٤٠
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٠٠٦:١٧:١٥١٣:٢٨:٤٩٢٠:٤٠:١٢٢١:٠٠:٤٤٠٠:٣٧:٥٦
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٠٠٦:١٧:٤٤١٣:٢٨:٥٩٢٠:٤٠:٠٣٢١:٠٠:٣٣٠٠:٣٨:١٢
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢١٠٦:١٨:١٥١٣:٢٩:٠٩٢٠:٣٩:٥١٢١:٠٠:٢٠٠٠:٣٨:٢٨
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠٤٠٦:١٨:٤٦١٣:٢٩:١٩٢٠:٣٩:٣٨٢١:٠٠:٠٦٠٠:٣٨:٤٤
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٩٠٦:١٩:١٨١٣:٢٩:٢٨٢٠:٣٩:٢٤٢٠:٥٩:٤٩٠٠:٣٩:٠٠
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣٥٠٦:١٩:٥١١٣:٢٩:٣٧٢٠:٣٩:٠٨٢٠:٥٩:٣١٠٠:٣٩:١٥
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٢٣٠٦:٢٠:٢٥١٣:٢٩:٤٥٢٠:٣٨:٥٠٢٠:٥٩:١١٠٠:٣٩:٣١
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:١٢٠٦:٢١:٠٠١٣:٢٩:٥٣٢٠:٣٨:٣٠٢٠:٥٨:٥٠٠٠:٣٩:٤٦
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٠٣٠٦:٢١:٣٥١٣:٣٠:٠١٢٠:٣٨:٠٩٢٠:٥٨:٢٦٠٠:٤٠:٠٢
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٥٤٠٦:٢٢:١١١٣:٣٠:٠٨٢٠:٣٧:٤٦٢٠:٥٨:٠١٠٠:٤٠:١٧
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٤٧٠٦:٢٢:٤٨١٣:٣٠:١٤٢٠:٣٧:٢٢٢٠:٥٧:٣٤٠٠:٤٠:٣١
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٤١٠٦:٢٣:٢٦١٣:٣٠:٢٠٢٠:٣٦:٥٦٢٠:٥٧:٠٦٠٠:٤٠:٤٦
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٣٦٠٦:٢٤:٠٤١٣:٣٠:٢٦٢٠:٣٦:٢٨٢٠:٥٦:٣٦٠٠:٤١:٠٠
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٣٢٠٦:٢٤:٤٣١٣:٣٠:٣١٢٠:٣٥:٥٩٢٠:٥٦:٠٤٠٠:٤١:١٤
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢٨٠٦:٢٥:٢٢١٣:٣٠:٣٦٢٠:٣٥:٢٨٢٠:٥٥:٣١٠٠:٤١:٢٧
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٢٦٠٦:٢٦:٠٢١٣:٣٠:٤٠٢٠:٣٤:٥٦٢٠:٥٤:٥٦٠٠:٤١:٤٠
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٢٥٠٦:٢٦:٤٢١٣:٣٠:٤٣٢٠:٣٤:٢٢٢٠:٥٤:١٩٠٠:٤١:٥٣
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٢٤٠٦:٢٧:٢٣١٣:٣٠:٤٦٢٠:٣٣:٤٦٢٠:٥٣:٤١٠٠:٤٢:٠٥

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر گهواره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر گهواره شهر گهواره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر گهواره شهر گهواره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر گهواره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گهواره برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر گهواره

گهواره یکی از شهرهای استان کرمانشاه در غرب ایران و یکی از دو شهر شهرستان دالاهو است

شهر گهواره در ویکیپدیا

شهر گهواره

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر گهواره موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر گهواره برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر گهواره بر روی نقشه

شهر گهواره بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر گهواره

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر گهواره است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر گهواره
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر گهواره + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر گهواره + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر گهواره + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر گهواره + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر گهواره + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر گهواره

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر گهواره رسیده اید.

افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ گهواره دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گهواره
زمان پخش اذان آنلاین به افق گهواره
زمان پخش اذان مستقیم به افق گهواره
افق شرعی امروز فردا گهواره دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گهواره ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ گهواره دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ گهواره دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر گهواره یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو