جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر گهواره

اسلام آباد غرب | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز گهواره


اذان صبح: ٠٥:٢٢:٤٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٠:٤٥
اذان ظهر: ١٣:٢٧:٠٣
غروب آفتاب: ٢٠:٠٢:٤٨
اذان مغرب: ٢٠:٢١:١٥
نیمه شب: ٠٠:٤٣:١٨

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر گهواره (شهرستان اسلام آباد غرب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ شهر گهواره)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر گهواره)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر گهواره)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

امام موسی (ع)
بهترین عبادت بعد از شناختن خداوند ،‌ انتظار فرج و گشایش است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر گهواره

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر گهواره در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر گهواره ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر گهواره (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر گهواره ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گهواره ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١١:٣٩٠٦:٤٠:٥٣١٣:٢٢:١٥٢٠:٠٤:٠٨٢٠:٢٢:٥٢٠٠:٣٧:١١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٠:١٤٠٦:٣٩:٤٦١٣:٢٢:٠٥٢٠:٠٤:٥٥٢٠:٢٣:٤٢٠٠:٣٦:٥٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٨:٥٠٠٦:٣٨:٤٠١٣:٢١:٥٦٢٠:٠٥:٤٣٢٠:٢٤:٣٢٠٠:٣٦:٣٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٧:٢٧٠٦:٣٧:٣٥١٣:٢١:٤٧٢٠:٠٦:٣٠٢٠:٢٥:٢٢٠٠:٣٦:١٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٦:٠٤٠٦:٣٦:٣١١٣:٢١:٣٩٢٠:٠٧:١٨٢٠:٢٦:١٢٠٠:٣٦:٠٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٤:٤٢٠٦:٣٥:٢٧١٣:٢١:٣١٢٠:٠٨:٠٥٢٠:٢٧:٠٣٠٠:٣٥:٤٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٣:٢١٠٦:٣٤:٢٥١٣:٢١:٢٤٢٠:٠٨:٥٣٢٠:٢٧:٥٣٠٠:٣٥:٢٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٢:٠١٠٦:٣٣:٢٤١٣:٢١:١٧٢٠:٠٩:٤٠٢٠:٢٨:٤٣٠٠:٣٥:١١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٠:٤٢٠٦:٣٢:٢٤١٣:٢١:١١٢٠:١٠:٢٨٢٠:٢٩:٣٣٠٠:٣٤:٥٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٩:٢٤٠٦:٣١:٢٦١٣:٢١:٠٥٢٠:١١:١٥٢٠:٣٠:٢٣٠٠:٣٤:٤١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٨:٠٧٠٦:٣٠:٢٨١٣:٢١:٠٠٢٠:١٢:٠٢٢٠:٣١:١٣٠٠:٣٤:٢٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٦:٥١٠٦:٢٩:٣١١٣:٢٠:٥٦٢٠:١٢:٤٩٢٠:٣٢:٠٣٠٠:٣٤:١٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٥:٣٦٠٦:٢٨:٣٦١٣:٢٠:٥٢٢٠:١٣:٣٦٢٠:٣٢:٥٣٠٠:٣٣:٥٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٤:٢٢٠٦:٢٧:٤٢١٣:٢٠:٤٨٢٠:١٤:٢٣٢٠:٣٣:٤٣٠٠:٣٣:٤٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:٠٩٠٦:٢٦:٤٩١٣:٢٠:٤٥٢٠:١٥:١٠٢٠:٣٤:٣٣٠٠:٣٣:٣٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥١:٥٨٠٦:٢٥:٥٨١٣:٢٠:٤٣٢٠:١٥:٥٦٢٠:٣٥:٢٢٠٠:٣٣:٢٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٠:٤٧٠٦:٢٥:٠٨١٣:٢٠:٤١٢٠:١٦:٤٣٢٠:٣٦:١٢٠٠:٣٣:١١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٩:٣٩٠٦:٢٤:١٩١٣:٢٠:٤٠٢٠:١٧:٢٩٢٠:٣٧:٠١٠٠:٣٣:٠٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٨:٣١٠٦:٢٣:٣١١٣:٢٠:٤٠٢٠:١٨:١٥٢٠:٣٧:٥٠٠٠:٣٢:٥٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٧:٢٥٠٦:٢٢:٤٥١٣:٢٠:٤٠٢٠:١٩:٠١٢٠:٣٨:٣٩٠٠:٣٢:٤١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٦:٢٠٠٦:٢٢:٠١١٣:٢٠:٤١٢٠:١٩:٤٧٢٠:٣٩:٢٧٠٠:٣٢:٣٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٥:١٧٠٦:٢١:١٧١٣:٢٠:٤٢٢٠:٢٠:٣٢٢٠:٤٠:١٥٠٠:٣٢:٢٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٤:١٦٠٦:٢٠:٣٦١٣:٢٠:٤٤٢٠:٢١:١٧٢٠:٤١:٠٣٠٠:٣٢:١٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٣:١٦٠٦:١٩:٥٥١٣:٢٠:٤٦٢٠:٢٢:٠٢٢٠:٤١:٥٠٠٠:٣٢:١٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٢:١٨٠٦:١٩:١٧١٣:٢٠:٤٩٢٠:٢٢:٤٦٢٠:٤٢:٣٨٠٠:٣٢:٠٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤١:٢١٠٦:١٨:٣٩١٣:٢٠:٥٣٢٠:٢٣:٣٠٢٠:٤٣:٢٤٠٠:٣١:٥٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٠:٢٦٠٦:١٨:٠٣١٣:٢٠:٥٧٢٠:٢٤:١٣٢٠:٤٤:١٠٠٠:٣١:٥٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٩:٣٣٠٦:١٧:٢٩١٣:٢١:٠١٢٠:٢٤:٥٦٢٠:٤٤:٥٦٠٠:٣١:٤٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٨:٤٢٠٦:١٦:٥٦١٣:٢١:٠٧٢٠:٢٥:٣٩٢٠:٤٥:٤١٠٠:٣١:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گهواره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گهواره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گهواره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گهواره

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری شهر گهواره

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر گهواره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گهواره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری شهر گهواره

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
شهر گهواره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق شهر گهواره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق شهر گهواره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر گهواره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گهواره برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر گهواره

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر گهواره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گهواره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر گهواره

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٩٠٦:٥٠:٤٥١٣:٢٧:٠٣٢٠:٠٢:٤٨٢٠:٢١:١٥٠٠:٤٣:١٨
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٨٠٦:٥١:٢٨١٣:٢٦:٤٧٢٠:٠١:٣٣٢٠:١٩:٥٧٠٠:٤٣:١٠
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٧٠٦:٥٢:١١١٣:٢٦:٣١٢٠:٠٠:١٧٢٠:١٨:٣٩٠٠:٤٣:٠١
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٥٠٦:٥٢:٥٤١٣:٢٦:١٤١٩:٥٩:٠١٢٠:١٧:٢١٠٠:٤٢:٥٢
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٣٠٦:٥٣:٣٧١٣:٢٥:٥٧١٩:٥٧:٤٤٢٠:١٦:٠٢٠٠:٤٢:٤٢
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٠٠٦:٥٤:٢٠١٣:٢٥:٤٠١٩:٥٦:٢٦٢٠:١٤:٤٢٠٠:٤٢:٣٢
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٧٠٦:٥٥:٠٣١٣:٢٥:٢٢١٩:٥٥:٠٨٢٠:١٣:٢٢٠٠:٤٢:٢١
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣٤٠٦:٥٥:٤٦١٣:٢٥:٠٤١٩:٥٣:٤٩٢٠:١٢:٠١٠٠:٤٢:٠٩
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣٠٠٦:٥٦:٢٨١٣:٢٤:٤٥١٩:٥٢:٢٩٢٠:١٠:٣٩٠٠:٤١:٥٧
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٦٠٦:٥٧:١١١٣:٢٤:٢٧١٩:٥١:٠٩٢٠:٠٩:١٧٠٠:٤١:٤٥
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢١٠٦:٥٧:٥٣١٣:٢٤:٠٨١٩:٤٩:٤٩٢٠:٠٧:٥٥٠٠:٤١:٣٢
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٦٠٦:٥٨:٣٦١٣:٢٣:٤٨١٩:٤٨:٢٨٢٠:٠٦:٣٢٠٠:٤١:١٩
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٠٠٦:٥٩:١٨١٣:٢٣:٢٩١٩:٤٧:٠٦٢٠:٠٥:٠٩٠٠:٤١:٠٥
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠٤٠٧:٠٠:٠٠١٣:٢٣:٠٩١٩:٤٥:٤٤٢٠:٠٣:٤٦٠٠:٤٠:٥١
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥٨٠٧:٠٠:٤٢١٣:٢٢:٤٩١٩:٤٤:٢٢٢٠:٠٢:٢٢٠٠:٤٠:٣٦
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٥١٠٧:٠١:٢٤١٣:٢٢:٢٨١٩:٤٢:٥٩٢٠:٠٠:٥٨٠٠:٤٠:٢١
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٤٣٠٧:٠٢:٠٦١٣:٢٢:٠٨١٩:٤١:٣٦١٩:٥٩:٣٣٠٠:٤٠:٠٦
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٣٦٠٧:٠٢:٤٨١٣:٢١:٤٧١٩:٤٠:١٢١٩:٥٨:٠٨٠٠:٣٩:٥٠
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٢٧٠٧:٠٣:٣٠١٣:٢١:٢٦١٩:٣٨:٤٩١٩:٥٦:٤٣٠٠:٣٩:٣٤
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:١٩٠٧:٠٤:١٢١٣:٢١:٠٥١٩:٣٧:٢٥١٩:٥٥:١٨٠٠:٣٩:١٧
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:١٠٠٧:٠٤:٥٤١٣:٢٠:٤٤١٩:٣٦:٠٠١٩:٥٣:٥٣٠٠:٣٩:٠٠
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٠١٠٧:٠٥:٣٦١٣:٢٠:٢٢١٩:٣٤:٣٦١٩:٥٢:٢٧٠٠:٣٨:٤٣
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٥١٠٧:٠٦:١٨١٣:٢٠:٠١١٩:٣٣:١١١٩:٥١:٠٢٠٠:٣٨:٢٦
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٤١٠٧:٠٧:٠٠١٣:١٩:٣٩١٩:٣١:٤٦١٩:٤٩:٣٦٠٠:٣٨:٠٩
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:٣١٠٧:٠٧:٤١١٣:١٩:١٨١٩:٣٠:٢٢١٩:٤٨:١١٠٠:٣٧:٥١
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:٢٠٠٧:٠٨:٢٣١٣:١٨:٥٦١٩:٢٨:٥٧١٩:٤٦:٤٥٠٠:٣٧:٣٣
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٦:٠٩٠٧:٠٩:٠٦١٣:١٨:٣٥١٩:٢٧:٣٢١٩:٤٥:١٩٠٠:٣٧:١٥
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٦:٥٨٠٧:٠٩:٤٨١٣:١٨:١٣١٩:٢٦:٠٧١٩:٤٣:٥٤٠٠:٣٦:٥٦
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٧:٤٦٠٧:١٠:٣٠١٣:١٧:٥٢١٩:٢٤:٤١١٩:٤٢:٢٨٠٠:٣٦:٣٨
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٨:٣٤٠٧:١١:١٢١٣:١٧:٣١١٩:٢٣:١٦١٩:٤١:٠٢٠٠:٠٦:١٩
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٢٠٦:١١:٥٥١٢:١٧:٠٩١٨:٢١:٥٢١٨:٣٩:٣٧٢٣:٣٦:٠١

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر گهواره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر گهواره شهر گهواره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر گهواره شهر گهواره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر گهواره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گهواره برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر گهواره

گهواره یکی از شهرهای استان کرمانشاه در غرب ایران و یکی از دو شهر شهرستان دالاهو است

شهر گهواره در ویکیپدیا

شهر گهواره

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر گهواره موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر گهواره برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر گهواره بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر گهواره

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر گهواره است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر گهواره
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر گهواره + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ شهر گهواره + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر گهواره + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر گهواره

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر گهواره رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گهواره ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق گهواره ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گهواره دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق گهواره
زمان پخش اذان زنده به افق گهواره
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گهواره ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گهواره
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گهواره

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر گهواره یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو