جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر گهواره

اسلام آباد غرب | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز گهواره

اذان صبح: ٠٤:٥٢:٢٣
طلوع آفتاب: ٠٦:١٤:٣٨
اذان ظهر: ١٢:١٥:٥٢
غروب آفتاب: ١٨:١٦:٣٤
اذان مغرب: ١٨:٣٤:١٩
نیمه شب شرعی: ٢٣:٣٤:٥٢

جمعه ٠٤ مهر ١٣٩٩
٠٧ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٥ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر گهواره (شهرستان اسلام آباد غرب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ مهر ٩٩ شهر گهواره)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر گهواره)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر گهواره)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام (20 ه ق) به روایتی

امام حسن مجتبی (ع)
همانا بیناترین دیده‌ها آن است كه در طریق خیر نفوذ كند، و شنواترین گوش‌ها آن است كه پند و اندرز را در خود فرا گیرد و از آن سود برد، سالم‌ترین دل‌ها آن است كه از شبهه‌ها پاك باشد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر گهواره

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر گهواره در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر گهواره ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر گهواره (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر گهواره ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان گهواره
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٦:٣٩٠٦:٥٣:٠٩١٣:٢٤:٢٠١٩:٥٦:٠٥٢٠:١٤:٢٤٠٠:٤٠:٣٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٥:٠٩٠٦:٥١:٥٣١٣:٢٤:٠٦١٩:٥٦:٥٢٢٠:١٥:١٣٠٠:٤٠:١٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٣:٤٠٠٦:٥٠:٣٩١٣:٢٣:٥٢١٩:٥٧:٣٩٢٠:١٦:٠٣٠٠:٣٩:٥٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٢:١١٠٦:٤٩:٢٥١٣:٢٣:٣٩١٩:٥٨:٢٦٢٠:١٦:٥٢٠٠:٣٩:٣٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٢٠:٤٢٠٦:٤٨:١٢١٣:٢٣:٢٦١٩:٥٩:١٣٢٠:١٧:٤١٠٠:٣٩:١٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٩:١٣٠٦:٤٦:٥٩١٣:٢٣:١٣٢٠:٠٠:٠٠٢٠:١٨:٣٠٠٠:٣٨:٥٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٧:٤٥٠٦:٤٥:٤٨١٣:٢٣:٠١٢٠:٠٠:٤٧٢٠:١٩:٢٠٠٠:٣٨:٣٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٦:١٨٠٦:٤٤:٣٧١٣:٢٢:٤٩٢٠:٠١:٣٤٢٠:٢٠:٠٩٠٠:٣٨:١٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٤:٥١٠٦:٤٣:٢٧١٣:٢٢:٣٨٢٠:٠٢:٢١٢٠:٢٠:٥٩٠٠:٣٧:٥٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٣:٢٥٠٦:٤٢:١٧١٣:٢٢:٢٧٢٠:٠٣:٠٨٢٠:٢١:٤٩٠٠:٣٧:٣٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١١:٥٩٠٦:٤١:٠٩١٣:٢٢:١٦٢٠:٠٣:٥٦٢٠:٢٢:٣٩٠٠:٣٧:١٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:١٠:٣٤٠٦:٤٠:٠٢١٣:٢٢:٠٦٢٠:٠٤:٤٣٢٠:٢٣:٢٩٠٠:٣٦:٥٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٩:١٠٠٦:٣٨:٥٥١٣:٢١:٥٧٢٠:٠٥:٣٠٢٠:٢٤:١٩٠٠:٣٦:٣٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٧:٤٦٠٦:٣٧:٥٠١٣:٢١:٤٨٢٠:٠٦:١٨٢٠:٢٥:٠٩٠٠:٣٦:٢٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٦:٢٣٠٦:٣٦:٤٥١٣:٢١:٣٩٢٠:٠٧:٠٥٢٠:٢٥:٥٩٠٠:٣٦:٠٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٥:٠١٠٦:٣٥:٤٢١٣:٢١:٣١٢٠:٠٧:٥٢٢٠:٢٦:٤٩٠٠:٣٥:٤٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٣:٤٠٠٦:٣٤:٣٩١٣:٢١:٢٤٢٠:٠٨:٤٠٢٠:٢٧:٣٩٠٠:٣٥:٣٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٢:١٩٠٦:٣٣:٣٨١٣:٢١:١٧٢٠:٠٩:٢٧٢٠:٢٨:٢٩٠٠:٣٥:١٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠١:٠٠٠٦:٣٢:٣٨١٣:٢١:١١٢٠:١٠:١٥٢٠:٢٩:١٩٠٠:٣٤:٥٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٩:٤٢٠٦:٣١:٣٩١٣:٢١:٠٥٢٠:١١:٠٢٢٠:٣٠:١٠٠٠:٣٤:٤٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٨:٢٤٠٦:٣٠:٤١١٣:٢١:٠٠٢٠:١١:٤٩٢٠:٣١:٠٠٠٠:٣٤:٢٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٧:٠٨٠٦:٢٩:٤٤١٣:٢٠:٥٦٢٠:١٢:٣٧٢٠:٣١:٥٠٠٠:٣٤:١٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٥:٥٣٠٦:٢٨:٤٩١٣:٢٠:٥٢٢٠:١٣:٢٤٢٠:٣٢:٤٠٠٠:٣٤:٠١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٤:٣٩٠٦:٢٧:٥٤١٣:٢٠:٤٨٢٠:١٤:١١٢٠:٣٣:٣٠٠٠:٣٣:٤٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٣:٢٦٠٦:٢٧:٠١١٣:٢٠:٤٥٢٠:١٤:٥٨٢٠:٣٤:٢٠٠٠:٣٣:٣٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٢:١٤٠٦:٢٦:١٠١٣:٢٠:٤٣٢٠:١٥:٤٥٢٠:٣٥:١٠٠٠:٣٣:٢٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥١:٠٤٠٦:٢٥:١٩١٣:٢٠:٤٢٢٠:١٦:٣١٢٠:٣٦:٠٠٠٠:٣٣:١٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٩:٥٥٠٦:٢٤:٣٠١٣:٢٠:٤٠٢٠:١٧:١٨٢٠:٣٦:٤٩٠٠:٣٣:٠٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٤٨:٤٧٠٦:٢٣:٤٣١٣:٢٠:٤٠٢٠:١٨:٠٤٢٠:٣٧:٣٨٠٠:٣٢:٥٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر گهواره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر گهواره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر گهواره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گهواره

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر گهواره

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر گهواره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گهواره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر گهواره

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر گهواره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر گهواره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر گهواره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر گهواره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گهواره برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر گهواره

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر گهواره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گهواره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر گهواره

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر گهواره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر گهواره شهر گهواره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر گهواره شهر گهواره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر گهواره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گهواره برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر گهواره

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر گهواره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گهواره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر گهواره

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٠٠٠٦:١٢:٢٩١٢:١٦:٥٥١٨:٢٠:٤٨١٨:٣٨:٣٤٢٣:٣٥:٤٨
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٤٨٠٦:١٣:١٢١٢:١٦:٣٤١٨:١٩:٢٣١٨:٣٧:٠٩٢٣:٣٥:٢٩
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٣٥٠٦:١٣:٥٥١٢:١٦:١٣١٨:١٧:٥٩١٨:٣٥:٤٤٢٣:٣٥:١١
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٢٣٠٦:١٤:٣٨١٢:١٥:٥٢١٨:١٦:٣٤١٨:٣٤:١٩٢٣:٣٤:٥٢
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:١٠٠٦:١٥:٢١١٢:١٥:٣١١٨:١٥:١٠١٨:٣٢:٥٥٢٣:٣٤:٣٣
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٥٦٠٦:١٦:٠٤١٢:١٥:١١١٨:١٣:٤٦١٨:٣١:٣١٢٣:٣٤:١٤
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٤٣٠٦:١٦:٤٨١٢:١٤:٥١١٨:١٢:٢٢١٨:٣٠:٠٧٢٣:٣٣:٥٥
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢٩٠٦:١٧:٣٢١٢:١٤:٣١١٨:١٠:٥٨١٨:٢٨:٤٣٢٣:٣٣:٣٧
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:١٥٠٦:١٨:١٦١٢:١٤:١١١٨:٠٩:٣٥١٨:٢٧:٢٠٢٣:٣٣:١٨
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٠٢٠٦:١٩:٠٠١٢:١٣:٥٢١٨:٠٨:١٢١٨:٢٥:٥٨٢٣:٣٣:٠٠
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٤٨٠٦:١٩:٤٤١٢:١٣:٣٢١٨:٠٦:٤٩١٨:٢٤:٣٦٢٣:٣٢:٤١
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٣٣٠٦:٢٠:٢٩١٢:١٣:١٤١٨:٠٥:٢٧١٨:٢٣:١٤٢٣:٣٢:٢٣
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:١٩٠٦:٢١:١٤١٢:١٢:٥٥١٨:٠٤:٠٥١٨:٢١:٥٣٢٣:٣٢:٠٥
١٤ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٠٥٠٦:٢١:٥٩١٢:١٢:٣٧١٨:٠٢:٤٤١٨:٢٠:٣٢٢٣:٣١:٤٧
١٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٥١٠٦:٢٢:٤٥١٢:١٢:١٩١٨:٠١:٢٣١٨:١٩:١٢٢٣:٣١:٣٠
١٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٣٦٠٦:٢٣:٣١١٢:١٢:٠٢١٨:٠٠:٠٣١٨:١٧:٥٢٢٣:٣١:١٢
١٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٢٢٠٦:٢٤:١٧١٢:١١:٤٥١٧:٥٨:٤٣١٨:١٦:٣٣٢٣:٣٠:٥٥
١٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٠٨٠٦:٢٥:٠٣١٢:١١:٢٩١٧:٥٧:٢٤١٨:١٥:١٥٢٣:٣٠:٣٨
١٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٥٣٠٦:٢٥:٥٠١٢:١١:١٣١٧:٥٦:٠٥١٨:١٣:٥٧٢٣:٣٠:٢٢
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:٣٩٠٦:٢٦:٣٧١٢:١٠:٥٧١٧:٥٤:٤٧١٨:١٢:٤٠٢٣:٣٠:٠٦
٢١ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٥:٢٥٠٦:٢٧:٢٥١٢:١٠:٤٢١٧:٥٣:٣٠١٨:١١:٢٤٢٣:٢٩:٥٠
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٦:١١٠٦:٢٨:١٣١٢:١٠:٢٨١٧:٥٢:١٣١٨:١٠:٠٩٢٣:٢٩:٣٥
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٦:٥٧٠٦:٢٩:٠١١٢:١٠:١٤١٧:٥٠:٥٧١٨:٠٨:٥٤٢٣:٢٩:٢٠
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٧:٤٣٠٦:٢٩:٥٠١٢:١٠:٠١١٧:٤٩:٤٢١٨:٠٧:٤٠٢٣:٢٩:٠٥
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٨:٢٩٠٦:٣٠:٣٩١٢:٠٩:٤٨١٧:٤٨:٢٨١٨:٠٦:٢٧٢٣:٢٨:٥١
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٩:١٥٠٦:٣١:٢٨١٢:٠٩:٣٦١٧:٤٧:١٤١٨:٠٥:١٥٢٣:٢٨:٣٨
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:١٠:٠١٠٦:٣٢:١٨١٢:٠٩:٢٤١٧:٤٦:٠٢١٨:٠٤:٠٤٢٣:٢٨:٢٤
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:١٠:٤٧٠٦:٣٣:٠٨١٢:٠٩:١٣١٧:٤٤:٥٠١٨:٠٢:٥٤٢٣:٢٨:١٢
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:١١:٣٣٠٦:٣٣:٥٨١٢:٠٩:٠٣١٧:٤٣:٣٩١٨:٠١:٤٤٢٣:٢٨:٠٠
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:١٢:٢٠٠٦:٣٤:٤٩١٢:٠٨:٥٣١٧:٤٢:٢٩١٨:٠٠:٣٦٢٣:٢٧:٤٨

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر گهواره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر گهواره شهر گهواره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر گهواره شهر گهواره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر گهواره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گهواره برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر گهواره

گهواره یکی از شهرهای استان کرمانشاه در غرب ایران و یکی از دو شهر شهرستان دالاهو است

شهر گهواره در ویکیپدیا

شهر گهواره

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر گهواره موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر گهواره برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر گهواره بر روی نقشه

شهر گهواره بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر گهواره

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر گهواره است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر گهواره
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر گهواره + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر گهواره + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر گهواره + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر گهواره + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر گهواره + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر گهواره

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر گهواره رسیده اید.

افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ گهواره دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا گهواره دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گهواره ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا گهواره دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گهواره
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ گهواره دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ گهواره دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق گهواره ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر گهواره یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو