جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر گهرو

شهرکرد | چهارمحال و بختیاری | ایران

اوقات شرعی امروز گهرو

اذان صبح: ٠٤:٢٧:٥٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٥:٢٣
اذان ظهر: ١٣:١٠:٥٦
غروب آفتاب: ٢٠:١٦:٢٠
اذان مغرب: ٢٠:٣٦:٠٨
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٢:٢٧

شنبه ١٤ تیر ١٣٩٩
١٢ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٤ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر گهرو (شهرستان شهرکرد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ تیر ٩٩ شهر گهرو)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر گهرو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر گهرو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز قلم

حضرت محمد (ص)
سفر کنید تا سلامت باشید و سود به دست‌ آورید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر گهرو

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر گهرو در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر گهرو ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر گهرو (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر گهرو ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان گهرو
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٥:٢٣٠٦:٣٨:٥٣١٣:٠٦:٤٢١٩:٣٥:٠١١٩:٥٢:٤٧٠٠:٢٤:٣٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٤:٠٠٠٦:٣٧:٤٣١٣:٠٦:٢٨١٩:٣٥:٤٣١٩:٥٣:٣١٠٠:٢٤:١٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٢:٣٧٠٦:٣٦:٣٣١٣:٠٦:١٣١٩:٣٦:٢٤١٩:٥٤:١٤٠٠:٢٣:٤٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١١:١٤٠٦:٣٥:٢٤١٣:٠٦:٠٠١٩:٣٧:٠٦١٩:٥٤:٥٨٠٠:٢٣:٢٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٩:٥٢٠٦:٣٤:١٥١٣:٠٥:٤٦١٩:٣٧:٤٧١٩:٥٥:٤١٠٠:٢٣:٠٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٨:٣٠٠٦:٣٣:٠٧١٣:٠٥:٣٣١٩:٣٨:٢٩١٩:٥٦:٢٥٠٠:٢٢:٤٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٧:٠٩٠٦:٣٢:٠٠١٣:٠٥:٢٠١٩:٣٩:١١١٩:٥٧:٠٩٠٠:٢٢:٢٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٥:٤٨٠٦:٣٠:٥٣١٣:٠٥:٠٨١٩:٣٩:٥٣١٩:٥٧:٥٣٠٠:٢٢:١٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٤:٢٧٠٦:٢٩:٤٧١٣:٠٤:٥٦١٩:٤٠:٣٥١٩:٥٨:٣٨٠٠:٢١:٥١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٣:٠٧٠٦:٢٨:٤٢١٣:٠٤:٤٥١٩:٤١:١٧١٩:٥٩:٢٢٠٠:٢١:٣٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠١:٤٨٠٦:٢٧:٣٨١٣:٠٤:٣٤١٩:٤١:٥٩٢٠:٠٠:٠٦٠٠:٢١:١٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٠:٣٠٠٦:٢٦:٣٥١٣:٠٤:٢٤١٩:٤٢:٤١٢٠:٠٠:٥١٠٠:٢٠:٥٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:١٢٠٦:٢٥:٣٢١٣:٠٤:١٤١٩:٤٣:٢٤٢٠:٠١:٣٦٠٠:٢٠:٣٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٥٤٠٦:٢٤:٣١١٣:٠٤:٠٤١٩:٤٤:٠٦٢٠:٠٢:٢٠٠٠:٢٠:٢٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٣٨٠٦:٢٣:٣٠١٣:٠٣:٥٥١٩:٤٤:٤٩٢٠:٠٣:٠٥٠٠:٢٠:٠٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٢٢٠٦:٢٢:٣١١٣:٠٣:٤٧١٩:٤٥:٣١٢٠:٠٣:٥٠٠٠:١٩:٤٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٠٧٠٦:٢١:٣٢١٣:٠٣:٣٩١٩:٤٦:١٤٢٠:٠٤:٣٥٠٠:١٩:٣٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٢:٥٣٠٦:٢٠:٣٤١٣:٠٣:٣١١٩:٤٦:٥٦٢٠:٠٥:٢٠٠٠:١٩:١٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥١:٤٠٠٦:١٩:٣٨١٣:٠٣:٢٤١٩:٤٧:٣٩٢٠:٠٦:٠٦٠٠:١٩:٠٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٢٧٠٦:١٨:٤٢١٣:٠٣:١٨١٩:٤٨:٢١٢٠:٠٦:٥١٠٠:١٨:٤٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٩:١٦٠٦:١٧:٤٨١٣:٠٣:١٢١٩:٤٩:٠٤٢٠:٠٧:٣٦٠٠:١٨:٣٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٠٦٠٦:١٦:٥٥١٣:٠٣:٠٧١٩:٤٩:٤٧٢٠:٠٨:٢١٠٠:١٨:٢٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٥٦٠٦:١٦:٠٣١٣:٠٣:٠٣١٩:٥٠:٣٠٢٠:٠٩:٠٧٠٠:١٨:٠٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٤٨٠٦:١٥:١٢١٣:٠٢:٥٩١٩:٥١:١٢٢٠:٠٩:٥٢٠٠:١٧:٥٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٤١٠٦:١٤:٢٢١٣:٠٢:٥٥١٩:٥١:٥٥٢٠:١٠:٣٧٠٠:١٧:٤٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٣٥٠٦:١٣:٣٣١٣:٠٢:٥٣١٩:٥٢:٣٨٢٠:١١:٢٣٠٠:١٧:٣٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٣١٠٦:١٢:٤٦١٣:٠٢:٥٠١٩:٥٣:٢٠٢٠:١٢:٠٨٠٠:١٧:٢٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤١:٢٧٠٦:١٢:٠٠١٣:٠٢:٤٩١٩:٥٤:٠٢٢٠:١٢:٥٣٠٠:١٧:١٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٢٥٠٦:١١:١٥١٣:٠٢:٤٨١٩:٥٤:٤٥٢٠:١٣:٣٨٠٠:١٧:٠٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر گهرو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر گهرو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر گهرو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گهرو

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر گهرو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر گهرو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گهرو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر گهرو

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر گهرو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر گهرو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر گهرو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر گهرو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گهرو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر گهرو

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر گهرو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گهرو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر گهرو

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر گهرو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر گهرو شهر گهرو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر گهرو شهر گهرو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر گهرو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گهرو برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر گهرو

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر گهرو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گهرو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر گهرو

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٠٠٦:٠٠:٥٤١٣:٠٨:١٩٢٠:١٥:٤٤٢٠:٣٥:٤١٠٠:١٩:١٤
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٤٠٦:٠١:٠٨١٣:٠٨:٣٢٢٠:١٥:٥٥٢٠:٣٥:٥٣٠٠:١٩:٢٨
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٠٠٦:٠١:٢٣١٣:٠٨:٤٥٢٠:١٦:٠٥٢٠:٣٦:٠٣٠٠:١٩:٤٢
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٨٠٦:٠١:٣٩١٣:٠٨:٥٨٢٠:١٦:١٤٢٠:٣٦:١١٠٠:١٩:٥٦
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٨٠٦:٠١:٥٧١٣:٠٩:١١٢٠:١٦:٢١٢٠:٣٦:١٨٠٠:٢٠:١١
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٠٠٦:٠٢:١٦١٣:٠٩:٢٣٢٠:١٦:٢٧٢٠:٣٦:٢٣٠٠:٢٠:٢٦
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٤٠٦:٠٢:٣٥١٣:٠٩:٣٦٢٠:١٦:٣١٢٠:٣٦:٢٧٠٠:٢٠:٤٠
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٠٠٦:٠٢:٥٦١٣:٠٩:٤٨٢٠:١٦:٣٤٢٠:٣٦:٢٩٠٠:٢٠:٥٥
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٧٠٦:٠٣:١٨١٣:١٠:٠٠٢٠:١٦:٣٦٢٠:٣٦:٢٩٠٠:٢١:١١
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٦٠٦:٠٣:٤١١٣:١٠:١٢٢٠:١٦:٣٥٢٠:٣٦:٢٨٠٠:٢١:٢٦
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٦٠٦:٠٤:٠٥١٣:١٠:٢٣٢٠:١٦:٣٤٢٠:٣٦:٢٥٠٠:٢١:٤١
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٨٠٦:٠٤:٣٠١٣:١٠:٣٥٢٠:١٦:٣١٢٠:٣٦:٢١٠٠:٢١:٥٦
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٢٠٦:٠٤:٥٦١٣:١٠:٤٦٢٠:١٦:٢٦٢٠:٣٦:١٥٠٠:٢٢:١٢
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٧٠٦:٠٥:٢٣١٣:١٠:٥٦٢٠:١٦:٢٠٢٠:٣٦:٠٨٠٠:٢٢:٢٧
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٤٠٦:٠٥:٥٠١٣:١١:٠٧٢٠:١٦:١٢٢٠:٣٥:٥٩٠٠:٢٢:٤٢
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٢٠٦:٠٦:١٩١٣:١١:١٦٢٠:١٦:٠٣٢٠:٣٥:٤٨٠٠:٢٢:٥٧
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥١٠٦:٠٦:٤٨١٣:١١:٢٦٢٠:١٥:٥٢٢٠:٣٥:٣٥٠٠:٢٣:١٢
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٢٠٦:٠٧:١٨١٣:١١:٣٥٢٠:١٥:٣٩٢٠:٣٥:٢١٠٠:٢٣:٢٧
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:١٤٠٦:٠٧:٤٩١٣:١١:٤٤٢٠:١٥:٢٦٢٠:٣٥:٠٦٠٠:٢٣:٤١
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٧٠٦:٠٨:٢٠١٣:١١:٥٢٢٠:١٥:١٠٢٠:٣٤:٤٨٠٠:٢٣:٥٦
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٢٠٦:٠٨:٥٣١٣:١٢:٠٠٢٠:١٤:٥٣٢٠:٣٤:٣٠٠٠:٢٤:١٠
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٧٠٦:٠٩:٢٦١٣:١٢:٠٨٢٠:١٤:٣٥٢٠:٣٤:٠٩٠٠:٢٤:٢٤
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٤٠٦:٠٩:٥٩١٣:١٢:١٥٢٠:١٤:١٥٢٠:٣٣:٤٧٠٠:٢٤:٣٨
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٢٠٦:١٠:٣٣١٣:١٢:٢١٢٠:١٣:٥٣٢٠:٣٣:٢٣٠٠:٢٤:٥٢
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٠٠٦:١١:٠٨١٣:١٢:٢٨٢٠:١٣:٣٠٢٠:٣٢:٥٨٠٠:٢٥:٠٥
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٠٠٦:١١:٤٣١٣:١٢:٣٣٢٠:١٣:٠٥٢٠:٣٢:٣١٠٠:٢٥:١٨
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٠٠٦:١٢:١٩١٣:١٢:٣٨٢٠:١٢:٣٩٢٠:٣٢:٠٣٠٠:٢٥:٣٠
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٢٠٦:١٢:٥٥١٣:١٢:٤٣٢٠:١٢:١٢٢٠:٣١:٣٣٠٠:٢٥:٤٣
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:١٣٠٦:١٣:٣٢١٣:١٢:٤٧٢٠:١١:٤٣٢٠:٣١:٠٢٠٠:٢٥:٥٤
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٠٦٠٦:١٤:٠٩١٣:١٢:٥٠٢٠:١١:١٢٢٠:٣٠:٢٩٠٠:٢٦:٠٦
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٥٩٠٦:١٤:٤٦١٣:١٢:٥٣٢٠:١٠:٤٠٢٠:٢٩:٥٥٠٠:٢٦:١٧

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر گهرو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر گهرو شهر گهرو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر گهرو شهر گهرو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر گهرو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گهرو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر گهرو

گَهرو شهری در استان چهارمحال و بختیاری ایران است. این شهر در بخش کیار از توابع شهرستان کیار و بین شهرکرد و شلمزار واقع شده‌است

شهر گهرو در ویکیپدیا

شهر گهرو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر گهرو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر گهرو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر گهرو بر روی نقشه

شهر گهرو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر گهرو

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر گهرو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر گهرو
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر گهرو + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر گهرو + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر گهرو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر گهرو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر گهرو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر گهرو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر گهرو رسیده اید.

افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ گهرو دانلود pdf
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ گهرو دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق گهرو ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق گهرو
زمان پخش اذان مستقیم به افق گهرو
افق شرعی امروز فردا گهرو دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ گهرو دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گهرو ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر گهرو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٩ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو