جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر گهرو

شهرکرد | چهارمحال و بختیاری | ایران

اوقات شرعی امروز گهرو


اذان صبح: ٠٥:٣٢:٣٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٨:٢٧
اذان ظهر: ١٢:٠٠:٥١
غروب آفتاب: ١٧:٠٣:١١
اذان مغرب: ١٧:٢٢:٢٥
نیمه شب: ٢٣:١٨:١٢

شنبه ٢٣ آذر ١٣٩٨
١٧ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٤ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر گهرو (شهرستان شهرکرد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ آذر ٩٨ شهر گهرو)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر گهرو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر گهرو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

دنیس ویتلی
مهمترین منتقد [ =خرده گیر ] شما، خودتان هستید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر گهرو

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر گهرو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر گهرو ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر گهرو (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر گهرو ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گهرو ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠١:٣٠٠٦:٢٧:٢٣١٣:٠٤:٣٢١٩:٤٢:١٠٢٠:٠٠:١٨٠٠:٢١:١١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٠:١١٠٦:٢٦:٢٠١٣:٠٤:٢٢١٩:٤٢:٥٣٢٠:٠١:٠٣٠٠:٢٠:٥٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:٥٣٠٦:٢٥:١٨١٣:٠٤:١٢١٩:٤٣:٣٥٢٠:٠١:٤٨٠٠:٢٠:٣٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:٣٦٠٦:٢٤:١٧١٣:٠٤:٠٣١٩:٤٤:١٨٢٠:٠٢:٣٢٠٠:٢٠:١٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٦:٢٠٠٦:٢٣:١٧١٣:٠٣:٥٤١٩:٤٥:٠٠٢٠:٠٣:١٨٠٠:٢٠:٠٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٥:٠٥٠٦:٢٢:١٧١٣:٠٣:٤٦١٩:٤٥:٤٣٢٠:٠٤:٠٣٠٠:١٩:٤٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٣:٥٠٠٦:٢١:١٩١٣:٠٣:٣٨١٩:٤٦:٢٥٢٠:٠٤:٤٨٠٠:١٩:٣١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٣٦٠٦:٢٠:٢٢١٣:٠٣:٣١١٩:٤٧:٠٨٢٠:٠٥:٣٣٠٠:١٩:١٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥١:٢٣٠٦:١٩:٢٥١٣:٠٣:٢٤١٩:٤٧:٥١٢٠:٠٦:١٨٠٠:١٩:٠١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٠:١١٠٦:١٨:٣٠١٣:٠٣:١٨١٩:٤٨:٣٣٢٠:٠٧:٠٣٠٠:١٨:٤٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٠٠٠٦:١٧:٣٦١٣:٠٣:١٢١٩:٤٩:١٦٢٠:٠٧:٤٩٠٠:١٨:٣٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٥٠٠٦:١٦:٤٣١٣:٠٣:٠٧١٩:٤٩:٥٩٢٠:٠٨:٣٤٠٠:١٨:٢٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٤١٠٦:١٥:٥١١٣:٠٣:٠٣١٩:٥٠:٤١٢٠:٠٩:١٩٠٠:١٨:٠٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٣٣٠٦:١٥:٠٠١٣:٠٢:٥٩١٩:٥١:٢٤٢٠:١٠:٠٤٠٠:١٧:٥٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٢٦٠٦:١٤:١١١٣:٠٢:٥٥١٩:٥٢:٠٦٢٠:١٠:٤٩٠٠:١٧:٤٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٢٠٠٦:١٣:٢٢١٣:٠٢:٥٣١٩:٥٢:٤٨٢٠:١١:٣٤٠٠:١٧:٣٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٢:١٦٠٦:١٢:٣٥١٣:٠٢:٥٠١٩:٥٣:٣١٢٠:١٢:١٩٠٠:١٧:٢٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤١:١٢٠٦:١١:٤٩١٣:٠٢:٤٩١٩:٥٤:١٣٢٠:١٣:٠٤٠٠:١٧:١٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:١٠٠٦:١١:٠٥١٣:٠٢:٤٨١٩:٥٤:٥٥٢٠:١٣:٤٩٠٠:١٧:٠٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:١٠٠٦:١٠:٢٢١٣:٠٢:٤٧١٩:٥٥:٣٧٢٠:١٤:٣٣٠٠:١٦:٥٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:١٠٠٦:٠٩:٤٠١٣:٠٢:٤٧١٩:٥٦:١٩٢٠:١٥:١٧٠٠:١٦:٤٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:١٢٠٦:٠٨:٥٩١٣:٠٢:٤٨١٩:٥٧:٠٠٢٠:١٦:٠٢٠٠:١٦:٣٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:١٦٠٦:٠٨:٢٠١٣:٠٢:٤٩١٩:٥٧:٤٢٢٠:١٦:٤٦٠٠:١٦:٣١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٥:٢١٠٦:٠٧:٤٢١٣:٠٢:٥١١٩:٥٨:٢٣٢٠:١٧:٢٩٠٠:١٦:٢٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٤:٢٨٠٦:٠٧:٠٥١٣:٠٢:٥٣١٩:٥٩:٠٤٢٠:١٨:١٣٠٠:١٦:٢٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٣:٣٦٠٦:٠٦:٣٠١٣:٠٢:٥٦١٩:٥٩:٤٤٢٠:١٨:٥٦٠٠:١٦:١٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٢:٤٥٠٦:٠٥:٥٧١٣:٠٣:٠٠٢٠:٠٠:٢٤٢٠:١٩:٣٨٠٠:١٦:١١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣١:٥٧٠٦:٠٥:٢٤١٣:٠٣:٠٤٢٠:٠١:٠٤٢٠:٢٠:٢١٠٠:١٦:٠٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣١:١٠٠٦:٠٤:٥٣١٣:٠٣:٠٩٢٠:٠١:٤٤٢٠:٢١:٠٣٠٠:١٦:٠٤
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٠:٢٤٠٦:٠٤:٢٤١٣:٠٣:١٤٢٠:٠٢:٢٣٢٠:٢١:٤٤٠٠:١٦:٠٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گهرو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گهرو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گهرو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گهرو

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر گهرو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر گهرو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گهرو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر گهرو

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر گهرو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر گهرو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر گهرو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر گهرو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گهرو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر گهرو

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش شهر گهرو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گهرو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر گهرو

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٨٠٦:٤٠:٤٨١١:٥٢:٢٥١٧:٠٣:٤٦١٧:٢٢:٢٧٢٣:١٠:٤٥
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٤٠٦:٤١:٤١١١:٥٢:٤١١٧:٠٣:٢٦١٧:٢٢:٠٨٢٣:١٠:٥٧
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٩٠٦:٤٢:٣٣١١:٥٢:٥٨١٧:٠٣:٠٧١٧:٢١:٥٢٢٣:١١:١١
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:١٤٠٦:٤٣:٢٦١١:٥٣:١٦١٧:٠٢:٥١١٧:٢١:٣٧٢٣:١١:٢٥
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٠٠٦:٤٤:١٨١١:٥٣:٣٤١٧:٠٢:٣٦١٧:٢١:٢٤٢٣:١١:٤٠
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٥٠٦:٤٥:١٠١١:٥٣:٥٣١٧:٠٢:٢٢١٧:٢١:١٣٢٣:١١:٥٦
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٠٠٦:٤٦:٠٢١١:٥٤:١٣١٧:٠٢:١١١٧:٢١:٠٣٢٣:١٢:١٣
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٤٠٦:٤٦:٥٣١١:٥٤:٣٤١٧:٠٢:٠٢١٧:٢٠:٥٦٢٣:١٢:٣٠
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٩٠٦:٤٧:٤٤١١:٥٤:٥٥١٧:٠١:٥٤١٧:٢٠:٥٠٢٣:١٢:٤٨
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٣٠٦:٤٨:٣٤١١:٥٥:١٧١٧:٠١:٤٨١٧:٢٠:٤٥٢٣:١٣:٠٧
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٧٠٦:٤٩:٢٤١١:٥٥:٤٠١٧:٠١:٤٤١٧:٢٠:٤٣٢٣:١٣:٢٧
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:١١٠٦:٥٠:١٤١١:٥٦:٠٣١٧:٠١:٤١١٧:٢٠:٤٢٢٣:١٣:٤٧
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٤٠٦:٥١:٠٢١١:٥٦:٢٧١٧:٠١:٤١١٧:٢٠:٤٣٢٣:١٤:٠٨
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٣٦٠٦:٥١:٥٠١١:٥٦:٥١١٧:٠١:٤٢١٧:٢٠:٤٦٢٣:١٤:٣٠
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٩٠٦:٥٢:٣٨١١:٥٧:١٦١٧:٠١:٤٥١٧:٢٠:٥٠٢٣:١٤:٥٣
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٠٠٦:٥٣:٢٤١١:٥٧:٤١١٧:٠١:٤٩١٧:٢٠:٥٦٢٣:١٥:١٦
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٢٠٦:٥٤:١٠١١:٥٨:٠٧١٧:٠١:٥٦١٧:٢١:٠٤٢٣:١٥:٣٩
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٢٠٦:٥٤:٥٥١١:٥٨:٣٣١٧:٠٢:٠٤١٧:٢١:١٣٢٣:١٦:٠٣
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٣٠٦:٥٥:٣٩١١:٥٩:٠٠١٧:٠٢:١٤١٧:٢١:٢٤٢٣:١٦:٢٨
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٢٠٦:٥٦:٢٣١١:٥٩:٢٧١٧:٠٢:٢٦١٧:٢١:٣٧٢٣:١٦:٥٣
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٢١٠٦:٥٧:٠٥١١:٥٩:٥٥١٧:٠٢:٣٩١٧:٢١:٥١٢٣:١٧:١٩
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٩٠٦:٥٧:٤٦١٢:٠٠:٢٣١٧:٠٢:٥٥١٧:٢٢:٠٧٢٣:١٧:٤٦
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣٧٠٦:٥٨:٢٧١٢:٠٠:٥١١٧:٠٣:١١١٧:٢٢:٢٥٢٣:١٨:١٢
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٣٠٦:٥٩:٠٦١٢:٠١:٢٠١٧:٠٣:٣٠١٧:٢٢:٤٤٢٣:١٨:٤٠
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤٩٠٦:٥٩:٤٤١٢:٠١:٤٩١٧:٠٣:٥٠١٧:٢٣:٠٥٢٣:١٩:٠٧
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢٥٠٧:٠٠:٢١١٢:٠٢:١٨١٧:٠٤:١٢١٧:٢٣:٢٨٢٣:١٩:٣٦
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٩٠٧:٠٠:٥٧١٢:٠٢:٤٧١٧:٠٤:٣٦١٧:٢٣:٥٢٢٣:٢٠:٠٤
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣٢٠٧:٠١:٣١١٢:٠٣:١٧١٧:٠٥:٠١١٧:٢٤:١٧٢٣:٢٠:٣٣
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٠٥٠٧:٠٢:٠٤١٢:٠٣:٤٧١٧:٠٥:٢٨١٧:٢٤:٤٤٢٣:٢١:٠٢
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٦٠٧:٠٢:٣٦١٢:٠٤:١٦١٧:٠٥:٥٦١٧:٢٥:١٢٢٣:٢١:٣١

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر گهرو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر گهرو شهر گهرو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر گهرو شهر گهرو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر گهرو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گهرو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر گهرو

گَهرو شهری در استان چهارمحال و بختیاری ایران است. این شهر در بخش کیار از توابع شهرستان کیار و بین شهرکرد و شلمزار واقع شده‌است

شهر گهرو در ویکیپدیا

شهر گهرو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر گهرو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر گهرو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر گهرو بر روی نقشه

شهر گهرو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر گهرو

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر گهرو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر گهرو
اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر گهرو + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ شهر گهرو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر گهرو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر گهرو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر گهرو رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا گهرو دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گهرو دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق گهرو
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گهرو
جدول اوقات شرعی امروز فردا گهرو دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ گهرو دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق گهرو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق گهرو

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر گهرو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٩ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو