جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر گهرباران

نکا | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز گهرباران

اذان صبح: ٠٥:٢٢:٥٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٣:٢٣
اذان ظهر: ١١:٤٧:١١
غروب آفتاب: ١٦:٤٠:٤٦
اذان مغرب: ١٧:٠١:٠٩
نیمه شب شرعی: ٢٣:٠٢:١٣

پنج شنبه ١٣ آذر ١٣٩٩
١٨ ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری
٠٣ دسامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر گهرباران (شهرستان نکا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ آذر ٩٩ شهر گهرباران)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٩ شهر گهرباران)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر گهرباران)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی معلولان

امام علی (ع)
هر كس "نمی‌دانم" را ترك كند، در هلاكت‌گاه‌ها سقوط می‌كند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر گهرباران

اوقات شرعی آذر ٩٩ | اوقات شرعی دسامبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر گهرباران در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر گهرباران ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر گهرباران (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر گهرباران ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان گهرباران
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٥:١١٠٦:٢٤:٤٥١٢:٥٧:٣٣١٩:٣٠:٥٧١٩:٤٩:٥٢٠٠:١٢:١٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٣:٣٢٠٦:٢٣:٢٣١٢:٥٧:١٨١٩:٣١:٥٠١٩:٥٠:٤٧٠٠:١١:٥٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥١:٥٤٠٦:٢٢:٠٢١٢:٥٧:٠٤١٩:٣٢:٤٣١٩:٥١:٤٢٠٠:١١:٣٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٠:١٧٠٦:٢٠:٤١١٢:٥٦:٥٠١٩:٣٣:٣٦١٩:٥٢:٣٧٠٠:١١:٠٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٨:٣٩٠٦:١٩:٢١١٢:٥٦:٣٧١٩:٣٤:٢٨١٩:٥٣:٣٣٠٠:١٠:٤٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٧:٠٢٠٦:١٨:٠٢١٢:٥٦:٢٤١٩:٣٥:٢١١٩:٥٤:٢٨٠٠:١٠:٢٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٥:٢٥٠٦:١٦:٤٤١٢:٥٦:١١١٩:٣٦:١٤١٩:٥٥:٢٤٠٠:١٠:٠٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٣:٤٩٠٦:١٥:٢٦١٢:٥٥:٥٩١٩:٣٧:٠٧١٩:٥٦:١٩٠٠:٠٩:٤٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٢:١٣٠٦:١٤:١٠١٢:٥٥:٤٧١٩:٣٨:٠٠١٩:٥٧:١٥٠٠:٠٩:١٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٠:٣٨٠٦:١٢:٥٤١٢:٥٥:٣٥١٩:٣٨:٥٣١٩:٥٨:١١٠٠:٠٨:٥٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٩:٠٣٠٦:١١:٣٩١٢:٥٥:٢٥١٩:٣٩:٤٦١٩:٥٩:٠٦٠٠:٠٨:٣٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٧:٢٩٠٦:١٠:٢٥١٢:٥٥:١٤١٩:٤٠:٣٩٢٠:٠٠:٠٢٠٠:٠٨:١٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٥:٥٦٠٦:٠٩:١٢١٢:٥٥:٠٤١٩:٤١:٣٢٢٠:٠٠:٥٨٠٠:٠٧:٥٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٤:٢٣٠٦:٠٨:٠٠١٢:٥٤:٥٥١٩:٤٢:٢٥٢٠:٠١:٥٤٠٠:٠٧:٣٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٢:٥١٠٦:٠٦:٤٩١٢:٥٤:٤٦١٩:٤٣:١٨٢٠:٠٢:٥٠٠٠:٠٧:١٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣١:١٩٠٦:٠٥:٣٨١٢:٥٤:٣٧١٩:٤٤:١١٢٠:٠٣:٤٦٠٠:٠٧:٠٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٩:٤٩٠٦:٠٤:٢٩١٢:٥٤:٢٩١٩:٤٥:٠٣٢٠:٠٤:٤٢٠٠:٠٦:٤١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٨:١٩٠٦:٠٣:٢١١٢:٥٤:٢٢١٩:٤٥:٥٦٢٠:٠٥:٣٨٠٠:٠٦:٢٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٦:٥٠٠٦:٠٢:١٥١٢:٥٤:١٥١٩:٤٦:٤٩٢٠:٠٦:٣٤٠٠:٠٦:٠٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٥:٢٢٠٦:٠١:٠٩١٢:٥٤:٠٩١٩:٤٧:٤٢٢٠:٠٧:٣٠٠٠:٠٥:٤٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٣:٥٥٠٦:٠٠:٠٥١٢:٥٤:٠٣١٩:٤٨:٣٥٢٠:٠٨:٢٦٠٠:٠٥:٣٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٢:٢٩٠٥:٥٩:٠١١٢:٥٣:٥٨١٩:٤٩:٢٧٢٠:٠٩:٢٢٠٠:٠٥:١٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢١:٠٤٠٥:٥٨:٠٠١٢:٥٣:٥٣١٩:٥٠:٢٠٢٠:١٠:١٧٠٠:٠٥:٠٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٩:٤٠٠٥:٥٦:٥٩١٢:٥٣:٤٩١٩:٥١:١٢٢٠:١١:١٣٠٠:٠٤:٤٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٨:١٨٠٥:٥٦:٠٠١٢:٥٣:٤٦١٩:٥٢:٠٤٢٠:١٢:٠٨٠٠:٠٤:٣٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٦:٥٦٠٥:٥٥:٠١١٢:٥٣:٤٣١٩:٥٢:٥٦٢٠:١٣:٠٤٠٠:٠٤:١٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٥:٣٦٠٥:٥٤:٠٥١٢:٥٣:٤١١٩:٥٣:٤٨٢٠:١٣:٥٩٠٠:٠٤:٠٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٤:١٧٠٥:٥٣:٠٩١٢:٥٣:٣٩١٩:٥٤:٤٠٢٠:١٤:٥٤٠٠:٠٣:٥٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٣:٠٠٠٥:٥٢:١٦١٢:٥٣:٣٨١٩:٥٥:٣١٢٠:١٥:٤٨٠٠:٠٣:٣٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر گهرباران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر گهرباران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر گهرباران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گهرباران

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری شهر گهرباران

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر گهرباران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گهرباران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری شهر گهرباران

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
شهر گهرباران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق شهر گهرباران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق شهر گهرباران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر گهرباران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گهرباران برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر گهرباران

در این قسمت جدول اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٠ م شهر گهرباران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گهرباران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر گهرباران

ژانویه
دسامبر ٢٠٢٠ م
نوامبر

دانلود اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٠ شهر گهرباران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر گهرباران شهر گهرباران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر گهرباران شهر گهرباران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر گهرباران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گهرباران برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر گهرباران

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ هـ.ش شهر گهرباران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گهرباران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر گهرباران

دی
آذر ١٣٩٩ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٩٠٥:١٢:٤٩٠٦:٤١:٤٨١١:٤٣:١٣١٦:٤٤:١٨١٧:٠٤:١٥٢٢:٥٩:٠٠
٠٢ آذر ١٣٩٩٠٥:١٣:٤٢٠٦:٤٢:٤٩١١:٤٣:٢٩١٦:٤٣:٥٠١٧:٠٣:٤٩٢٢:٥٩:١٢
٠٣ آذر ١٣٩٩٠٥:١٤:٣٤٠٦:٤٣:٤٩١١:٤٣:٤٥١٦:٤٣:٢٣١٧:٠٣:٢٤٢٢:٥٩:٢٤
٠٤ آذر ١٣٩٩٠٥:١٥:٢٥٠٦:٤٤:٤٩١١:٤٤:٠٣١٦:٤٢:٥٨١٧:٠٣:٠٢٢٢:٥٩:٣٨
٠٥ آذر ١٣٩٩٠٥:١٦:١٧٠٦:٤٥:٤٩١١:٤٤:٢١١٦:٤٢:٣٦١٧:٠٢:٤٢٢٢:٥٩:٥٢
٠٦ آذر ١٣٩٩٠٥:١٧:٠٨٠٦:٤٦:٤٨١١:٤٤:٤٠١٦:٤٢:١٥١٧:٠٢:٢٣٢٣:٠٠:٠٧
٠٧ آذر ١٣٩٩٠٥:١٧:٥٨٠٦:٤٧:٤٦١١:٤٤:٥٩١٦:٤١:٥٦١٧:٠٢:٠٧٢٣:٠٠:٢٢
٠٨ آذر ١٣٩٩٠٥:١٨:٤٩٠٦:٤٨:٤٤١١:٤٥:١٩١٦:٤١:٣٩١٧:٠١:٥٢٢٣:٠٠:٣٩
٠٩ آذر ١٣٩٩٠٥:١٩:٣٨٠٦:٤٩:٤١١١:٤٥:٤٠١٦:٤١:٢٥١٧:٠١:٤٠٢٣:٠٠:٥٦
١٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٠:٢٨٠٦:٥٠:٣٨١١:٤٦:٠٢١٦:٤١:١٢١٧:٠١:٢٩٢٣:٠١:١٤
١١ آذر ١٣٩٩٠٥:٢١:١٧٠٦:٥١:٣٤١١:٤٦:٢٤١٦:٤١:٠١١٧:٠١:٢١٢٣:٠١:٣٣
١٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٢:٠٥٠٦:٥٢:٢٩١١:٤٦:٤٧١٦:٤٠:٥٣١٧:٠١:١٤٢٣:٠١:٥٣
١٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٢:٥٣٠٦:٥٣:٢٣١١:٤٧:١١١٦:٤٠:٤٦١٧:٠١:٠٩٢٣:٠٢:١٣
١٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٣:٤٠٠٦:٥٤:١٦١١:٤٧:٣٥١٦:٤٠:٤٢١٧:٠١:٠٧٢٣:٠٢:٣٤
١٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٤:٢٦٠٦:٥٥:٠٩١١:٤٧:٥٩١٦:٤٠:٣٩١٧:٠١:٠٦٢٣:٠٢:٥٦
١٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٥:١٢٠٦:٥٦:٠٠١١:٤٨:٢٥١٦:٤٠:٣٩١٧:٠١:٠٧٢٣:٠٣:١٨
١٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٥:٥٧٠٦:٥٦:٥١١١:٤٨:٥١١٦:٤٠:٤١١٧:٠١:١١٢٣:٠٣:٤١
١٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٦:٤١٠٦:٥٧:٤٠١١:٤٩:١٧١٦:٤٠:٤٥١٧:٠١:١٦٢٣:٠٤:٠٥
١٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٧:٢٥٠٦:٥٨:٢٩١١:٤٩:٤٤١٦:٤٠:٥٠١٧:٠١:٢٣٢٣:٠٤:٢٩
٢٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٨:٠٨٠٦:٥٩:١٦١١:٥٠:١١١٦:٤٠:٥٨١٧:٠١:٣٢٢٣:٠٤:٥٤
٢١ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٨:٥٠٠٧:٠٠:٠٢١١:٥٠:٣٩١٦:٤١:٠٨١٧:٠١:٤٤٢٣:٠٥:٢٠
٢٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٩:٣١٠٧:٠٠:٤٦١١:٥١:٠٧١٦:٤١:٢٠١٧:٠١:٥٧٢٣:٠٥:٤٦
٢٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٠:١١٠٧:٠١:٣٠١١:٥١:٣٥١٦:٤١:٣٥١٧:٠٢:١٢٢٣:٠٦:١٢
٢٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٠:٥٠٠٧:٠٢:١٢١١:٥٢:٠٤١٦:٤١:٥١١٧:٠٢:٢٩٢٣:٠٦:٣٩
٢٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٣١:٢٨٠٧:٠٢:٥٢١١:٥٢:٣٣١٦:٤٢:٠٩١٧:٠٢:٤٧٢٣:٠٧:٠٧
٢٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٢:٠٥٠٧:٠٣:٣٢١١:٥٣:٠٢١٦:٤٢:٢٩١٧:٠٣:٠٨٢٣:٠٧:٣٥
٢٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٢:٤١٠٧:٠٤:٠٩١١:٥٣:٣١١٦:٤٢:٥٠١٧:٠٣:٣٠٢٣:٠٨:٠٣
٢٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٣:١٥٠٧:٠٤:٤٥١١:٥٤:٠١١٦:٤٣:١٤١٧:٠٣:٥٤٢٣:٠٨:٣٢
٢٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٣:٤٩٠٧:٠٥:٢٠١١:٥٤:٣١١٦:٤٣:٤٠١٧:٠٤:٢٠٢٣:٠٩:٠٠
٣٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٤:٢١٠٧:٠٥:٥٣١١:٥٥:٠٠١٦:٤٤:٠٧١٧:٠٤:٤٨٢٣:٠٩:٣٠

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر گهرباران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر گهرباران شهر گهرباران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر گهرباران شهر گهرباران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر گهرباران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گهرباران برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر گهرباران

بخش گهرباران یکی از بخش‌های شهرستان میان‌دورود در استان مازندران ایران است.

شهر گهرباران در ویکیپدیا

شهر گهرباران

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر گهرباران موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر گهرباران برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر گهرباران بر روی نقشه

شهر گهرباران بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر گهرباران

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر گهرباران است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر گهرباران
اوقات شرعی آذر ٩٩ شهر گهرباران + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ شهر گهرباران + دانلود
اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٠ شهر گهرباران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر گهرباران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر گهرباران + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر گهرباران

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر گهرباران رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق گهرباران ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق گهرباران
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گهرباران
جدول اوقات شرعی آذر ٩٩ / ١٣٩٩ گهرباران دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گهرباران ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی آذر ٩٩ / ١٣٩٩ گهرباران دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ گهرباران دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گهرباران

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر گهرباران یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو