جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر گهرباران

نکا | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز گهرباران


اذان صبح: ٠٥:١٤:٣٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٤١:٢٧
اذان ظهر: ١٣:٠٠:٤٦
غروب آفتاب: ١٩:٢٠:٤٢
اذان مغرب: ١٩:٣٩:١٥
نیمه شب: ٠٠:١٦:٤٩

پنج شنبه ١٤ فروردین ١٣٩٩
٠٨ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٢ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر گهرباران (شهرستان نکا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ فروردین ٩٩ شهر گهرباران)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر گهرباران)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر گهرباران)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام (33 هـ ق)

نیچه
لذت بیرحمی در دیدن رنج دیگران است، اما فردی كه بیرحم است این بیرحمی گریبانگیر خودش هم می شود و به ایشان نیز آزار خواهد رسید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر گهرباران

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر گهرباران در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر گهرباران ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر گهرباران (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر گهرباران ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گهرباران ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٧:٠٧٠٦:١٠:٠٨١٢:٥٥:١٢١٩:٤٠:٥٢٢٠:٠٠:١٧٠٠:٠٨:١٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٥:٣٤٠٦:٠٨:٥٥١٢:٥٥:٠٣١٩:٤١:٤٦٢٠:٠١:١٣٠٠:٠٧:٥٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٤:٠١٠٦:٠٧:٤٣١٢:٥٤:٥٣١٩:٤٢:٣٩٢٠:٠٢:٠٩٠٠:٠٧:٣٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٢:٢٩٠٦:٠٦:٣٢١٢:٥٤:٤٥١٩:٤٣:٣٢٢٠:٠٣:٠٥٠٠:٠٧:١٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٠:٥٨٠٦:٠٥:٢٣١٢:٥٤:٣٦١٩:٤٤:٢٥٢٠:٠٤:٠١٠٠:٠٦:٥٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٩:٢٨٠٦:٠٤:١٤١٢:٥٤:٢٩١٩:٤٥:١٨٢٠:٠٤:٥٧٠٠:٠٦:٣٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٧:٥٨٠٦:٠٣:٠٦١٢:٥٤:٢١١٩:٤٦:١١٢٠:٠٥:٥٣٠٠:٠٦:٢٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٦:٢٩٠٦:٠٢:٠٠١٢:٥٤:١٥١٩:٤٧:٠٤٢٠:٠٦:٤٩٠٠:٠٦:٠٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٥:٠٢٠٦:٠٠:٥٥١٢:٥٤:٠٩١٩:٤٧:٥٦٢٠:٠٧:٤٥٠٠:٠٥:٤٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٣:٣٥٠٥:٥٩:٥٠١٢:٥٤:٠٣١٩:٤٨:٤٩٢٠:٠٨:٤١٠٠:٠٥:٢٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٢:٠٩٠٥:٥٨:٤٧١٢:٥٣:٥٨١٩:٤٩:٤١٢٠:٠٩:٣٦٠٠:٠٥:١٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٠:٤٤٠٥:٥٧:٤٦١٢:٥٣:٥٣١٩:٥٠:٣٤٢٠:١٠:٣٢٠٠:٠٤:٥٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٩:٢١٠٥:٥٦:٤٥١٢:٥٣:٤٩١٩:٥١:٢٦٢٠:١١:٢٧٠٠:٠٤:٤٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٧:٥٨٠٥:٥٥:٤٦١٢:٥٣:٤٦١٩:٥٢:١٨٢٠:١٢:٢٣٠٠:٠٤:٢٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٦:٣٧٠٥:٥٤:٤٨١٢:٥٣:٤٣١٩:٥٣:٠٩٢٠:١٣:١٨٠٠:٠٤:١٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٥:١٧٠٥:٥٣:٥٢١٢:٥٣:٤١١٩:٥٤:٠١٢٠:١٤:١٣٠٠:٠٤:٠٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٣:٥٩٠٥:٥٢:٥٧١٢:٥٣:٣٩١٩:٥٤:٥٢٢٠:١٥:٠٧٠٠:٠٣:٤٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٢:٤١٠٥:٥٢:٠٣١٢:٥٣:٣٨١٩:٥٥:٤٤٢٠:١٦:٠٢٠٠:٠٣:٣٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١١:٢٥٠٥:٥١:١١١٢:٥٣:٣٨١٩:٥٦:٣٤٢٠:١٦:٥٦٠٠:٠٣:٢٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٠:١١٠٥:٥٠:٢٠١٢:٥٣:٣٨١٩:٥٧:٢٥٢٠:١٧:٤٩٠٠:٠٣:١١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٨:٥٨٠٥:٤٩:٣١١٢:٥٣:٣٨١٩:٥٨:١٥٢٠:١٨:٤٣٠٠:٠٣:٠١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٧:٤٧٠٥:٤٨:٤٣١٢:٥٣:٤٠١٩:٥٩:٠٥٢٠:١٩:٣٦٠٠:٠٢:٥١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٦:٣٧٠٥:٤٧:٥٦١٢:٥٣:٤١١٩:٥٩:٥٤٢٠:٢٠:٢٩٠٠:٠٢:٤٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٥:٢٩٠٥:٤٧:١٢١٢:٥٣:٤٤٢٠:٠٠:٤٣٢٠:٢١:٢١٠٠:٠٢:٣٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٤:٢٣٠٥:٤٦:٢٩١٢:٥٣:٤٧٢٠:٠١:٣٢٢٠:٢٢:١٢٠٠:٠٢:٢٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٣:١٨٠٥:٤٥:٤٧١٢:٥٣:٥٠٢٠:٠٢:٢٠٢٠:٢٣:٠٣٠٠:٠٢:١٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٢:١٥٠٥:٤٥:٠٧١٢:٥٣:٥٤٢٠:٠٣:٠٧٢٠:٢٣:٥٤٠٠:٠٢:١١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠١:١٤٠٥:٤٤:٢٩١٢:٥٣:٥٩٢٠:٠٣:٥٤٢٠:٢٤:٤٤٠٠:٠٢:٠٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٠:١٥٠٥:٤٣:٥٢١٢:٥٤:٠٤٢٠:٠٤:٤١٢٠:٢٥:٣٣٠٠:٠١:٥٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گهرباران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گهرباران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گهرباران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گهرباران

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر گهرباران

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر گهرباران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گهرباران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر گهرباران

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٢٦:٠١٠٦:٥١:٤٥١٣:٠٢:٥٢١٩:١٤:٣٥١٩:٣٢:٥٩٠٠:١٩:٢٩
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٢٤:٢٤٠٦:٥٠:١٦١٣:٠٢:٣٤١٩:١٥:٢٧١٩:٣٣:٥٣٠٠:١٩:٠٧
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٢٢:٤٧٠٦:٤٨:٤٨١٣:٠٢:١٦١٩:١٦:٢٠١٩:٣٤:٤٧٠٠:١٨:٤٤
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٢١:٠٩٠٦:٤٧:١٩١٣:٠١:٥٨١٩:١٧:١٢١٩:٣٥:٤٠٠٠:١٨:٢٢
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:١٩:٣١٠٦:٤٥:٥١١٣:٠١:٤٠١٩:١٨:٠٥١٩:٣٦:٣٤٠٠:١٧:٥٩
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:١٧:٥٣٠٦:٤٤:٢٣١٣:٠١:٢٢١٩:١٨:٥٧١٩:٣٧:٢٧٠٠:١٧:٣٦
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:١٦:١٤٠٦:٤٢:٥٥١٣:٠١:٠٤١٩:١٩:٥٠١٩:٣٨:٢١٠٠:١٧:١٢
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:١٤:٣٥٠٦:٤١:٢٧١٣:٠٠:٤٦١٩:٢٠:٤٢١٩:٣٩:١٥٠٠:١٦:٤٩
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:١٢:٥٦٠٦:٤٠:٠٠١٣:٠٠:٢٩١٩:٢١:٣٤١٩:٤٠:٠٨٠٠:١٦:٢٦
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:١١:١٧٠٦:٣٨:٣٣١٣:٠٠:١١١٩:٢٢:٢٦١٩:٤١:٠٢٠٠:١٦:٠٢
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٠٩:٣٨٠٦:٣٧:٠٦١٢:٥٩:٥٤١٩:٢٣:١٩١٩:٤١:٥٦٠٠:١٥:٣٩
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٠٧:٥٩٠٦:٣٥:٤٠١٢:٥٩:٣٧١٩:٢٤:١١١٩:٤٢:٥٠٠٠:١٥:١٥
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٠٦:٢٠٠٦:٣٤:١٤١٢:٥٩:٢٠١٩:٢٥:٠٣١٩:٤٣:٤٤٠٠:١٤:٥٢
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٠٤:٤١٠٦:٣٢:٤٨١٢:٥٩:٠٣١٩:٢٥:٥٥١٩:٤٤:٣٨٠٠:١٤:٢٨
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٠٣:٠١٠٦:٣١:٢٣١٢:٥٨:٤٧١٩:٢٦:٤٨١٩:٤٥:٣٢٠٠:١٤:٠٥
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٠١:٢٢٠٦:٢٩:٥٨١٢:٥٨:٣١١٩:٢٧:٤٠١٩:٤٦:٢٧٠٠:١٣:٤٢
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٤:٥٩:٤٣٠٦:٢٨:٣٤١٢:٥٨:١٥١٩:٢٨:٣٢١٩:٤٧:٢١٠٠:١٣:١٨
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٤:٥٨:٠٤٠٦:٢٧:١٠١٢:٥٧:٥٩١٩:٢٩:٢٥١٩:٤٨:١٦٠٠:١٢:٥٥
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٥٦:٢٦٠٦:٢٥:٤٧١٢:٥٧:٤٤١٩:٣٠:١٧١٩:٤٩:١٠٠٠:١٢:٣٢
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٥٤:٤٧٠٦:٢٤:٢٥١٢:٥٧:٢٩١٩:٣١:١٠١٩:٥٠:٠٥٠٠:١٢:٠٩
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٥٣:٠٩٠٦:٢٣:٠٣١٢:٥٧:١٥١٩:٣٢:٠٣١٩:٥١:٠٠٠٠:١١:٤٧
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٥١:٣١٠٦:٢١:٤٢١٢:٥٧:٠٠١٩:٣٢:٥٥١٩:٥١:٥٥٠٠:١١:٢٤
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٤٩:٥٣٠٦:٢٠:٢٢١٢:٥٦:٤٧١٩:٣٣:٤٨١٩:٥٢:٥١٠٠:١١:٠٢
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٤٨:١٦٠٦:١٩:٠٢١٢:٥٦:٣٣١٩:٣٤:٤١١٩:٥٣:٤٦٠٠:١٠:٤٠
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٤٦:٣٩٠٦:١٧:٤٣١٢:٥٦:٢٠١٩:٣٥:٣٤١٩:٥٤:٤١٠٠:١٠:١٨
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٤٥:٠٢٠٦:١٦:٢٥١٢:٥٦:٠٨١٩:٣٦:٢٧١٩:٥٥:٣٧٠٠:٠٩:٥٧
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٤٣:٢٦٠٦:١٥:٠٨١٢:٥٥:٥٦١٩:٣٧:٢٠١٩:٥٦:٣٣٠٠:٠٩:٣٥
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٤١:٥١٠٦:١٣:٥٢١٢:٥٥:٤٤١٩:٣٨:١٣١٩:٥٧:٢٩٠٠:٠٩:١٤
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٤٠:١٥٠٦:١٢:٣٦١٢:٥٥:٣٣١٩:٣٩:٠٦١٩:٥٨:٢٥٠٠:٠٨:٥٤
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٨:٤١٠٦:١١:٢١١٢:٥٥:٢٢١٩:٣٩:٥٩١٩:٥٩:٢٠٠٠:٠٨:٣٣

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر گهرباران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر گهرباران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر گهرباران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر گهرباران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گهرباران برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر گهرباران

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر گهرباران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گهرباران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر گهرباران

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٦٠٦:٠٠:٣٨١٢:٠٤:٣٩١٨:٠٩:١٧١٨:٢٧:٣٨٢٣:٥١:٣٩
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٠١٠٦:٥٩:٠٩١٣:٠٤:٢٢١٩:١٠:١٠١٩:٢٨:٣١٠٠:٢١:١٨
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٢٦٠٦:٥٧:٤٠١٣:٠٤:٠٤١٩:١١:٠٣١٩:٢٩:٢٥٠٠:٢٠:٥٧
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٥١٠٦:٥٦:١٢١٣:٠٣:٤٦١٩:١١:٥٦١٩:٣٠:١٩٠٠:٢٠:٣٥
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:١٥٠٦:٥٤:٤٣١٣:٠٣:٢٨١٩:١٢:٤٩١٩:٣١:١٢٠٠:٢٠:١٤
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٣٨٠٦:٥٣:١٤١٣:٠٣:١٠١٩:١٣:٤٢١٩:٣٢:٠٦٠٠:١٩:٥٢
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٠١٠٦:٥١:٤٥١٣:٠٢:٥٢١٩:١٤:٣٥١٩:٣٢:٥٩٠٠:١٩:٢٩
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٢٤٠٦:٥٠:١٦١٣:٠٢:٣٤١٩:١٥:٢٧١٩:٣٣:٥٣٠٠:١٩:٠٧
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٤٧٠٦:٤٨:٤٨١٣:٠٢:١٦١٩:١٦:٢٠١٩:٣٤:٤٧٠٠:١٨:٤٤
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٠٩٠٦:٤٧:١٩١٣:٠١:٥٨١٩:١٧:١٢١٩:٣٥:٤٠٠٠:١٨:٢٢
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٣١٠٦:٤٥:٥١١٣:٠١:٤٠١٩:١٨:٠٥١٩:٣٦:٣٤٠٠:١٧:٥٩
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٥٣٠٦:٤٤:٢٣١٣:٠١:٢٢١٩:١٨:٥٧١٩:٣٧:٢٧٠٠:١٧:٣٦
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:١٤٠٦:٤٢:٥٥١٣:٠١:٠٤١٩:١٩:٥٠١٩:٣٨:٢١٠٠:١٧:١٢
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٣٥٠٦:٤١:٢٧١٣:٠٠:٤٦١٩:٢٠:٤٢١٩:٣٩:١٥٠٠:١٦:٤٩
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٥٦٠٦:٤٠:٠٠١٣:٠٠:٢٩١٩:٢١:٣٤١٩:٤٠:٠٨٠٠:١٦:٢٦
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:١٧٠٦:٣٨:٣٣١٣:٠٠:١١١٩:٢٢:٢٦١٩:٤١:٠٢٠٠:١٦:٠٢
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٣٨٠٦:٣٧:٠٦١٢:٥٩:٥٤١٩:٢٣:١٩١٩:٤١:٥٦٠٠:١٥:٣٩
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٥٩٠٦:٣٥:٤٠١٢:٥٩:٣٧١٩:٢٤:١١١٩:٤٢:٥٠٠٠:١٥:١٥
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٢٠٠٦:٣٤:١٤١٢:٥٩:٢٠١٩:٢٥:٠٣١٩:٤٣:٤٤٠٠:١٤:٥٢
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:٤١٠٦:٣٢:٤٨١٢:٥٩:٠٣١٩:٢٥:٥٥١٩:٤٤:٣٨٠٠:١٤:٢٨
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٠١٠٦:٣١:٢٣١٢:٥٨:٤٧١٩:٢٦:٤٨١٩:٤٥:٣٢٠٠:١٤:٠٥
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:٢٢٠٦:٢٩:٥٨١٢:٥٨:٣١١٩:٢٧:٤٠١٩:٤٦:٢٧٠٠:١٣:٤٢
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٩:٤٣٠٦:٢٨:٣٤١٢:٥٨:١٥١٩:٢٨:٣٢١٩:٤٧:٢١٠٠:١٣:١٨
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٨:٠٤٠٦:٢٧:١٠١٢:٥٧:٥٩١٩:٢٩:٢٥١٩:٤٨:١٦٠٠:١٢:٥٥
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٦:٢٦٠٦:٢٥:٤٧١٢:٥٧:٤٤١٩:٣٠:١٧١٩:٤٩:١٠٠٠:١٢:٣٢
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٤:٤٧٠٦:٢٤:٢٥١٢:٥٧:٢٩١٩:٣١:١٠١٩:٥٠:٠٥٠٠:١٢:٠٩
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٣:٠٩٠٦:٢٣:٠٣١٢:٥٧:١٥١٩:٣٢:٠٣١٩:٥١:٠٠٠٠:١١:٤٧
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥١:٣١٠٦:٢١:٤٢١٢:٥٧:٠٠١٩:٣٢:٥٥١٩:٥١:٥٥٠٠:١١:٢٤
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٩:٥٣٠٦:٢٠:٢٢١٢:٥٦:٤٧١٩:٣٣:٤٨١٩:٥٢:٥١٠٠:١١:٠٢
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٨:١٦٠٦:١٩:٠٢١٢:٥٦:٣٣١٩:٣٤:٤١١٩:٥٣:٤٦٠٠:١٠:٤٠
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٦:٣٩٠٦:١٧:٤٣١٢:٥٦:٢٠١٩:٣٥:٣٤١٩:٥٤:٤١٠٠:١٠:١٨

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر گهرباران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر گهرباران شهر گهرباران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر گهرباران شهر گهرباران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر گهرباران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گهرباران برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر گهرباران

بخش گهرباران یکی از بخش‌های شهرستان میان‌دورود در استان مازندران ایران است.

شهر گهرباران در ویکیپدیا

شهر گهرباران

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر گهرباران موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر گهرباران برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر گهرباران بر روی نقشه

شهر گهرباران بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر گهرباران

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر گهرباران است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر گهرباران
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر گهرباران + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر گهرباران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر گهرباران + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر گهرباران

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر گهرباران رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا گهرباران دانلود pdf
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ گهرباران دانلود pdf
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ گهرباران دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گهرباران
جدول اوقات شرعی امروز فردا گهرباران دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق گهرباران ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق گهرباران
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گهرباران ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر گهرباران یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو