جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر گنو

بندرعباس | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز گنو

اذان صبح: ٠٤:٥٨:١٤
طلوع آفتاب: ٠٦:١٨:٠١
اذان ظهر: ١٢:٤٤:٣٩
غروب آفتاب: ١٩:١١:٤٢
اذان مغرب: ١٩:٢٨:٤٣
نیمه شب شرعی: ٠٠:٠٤:٢٣

یکشنبه ٢٩ فروردین ١٤٠٠
٠٥ رمضان ١٤٤٢ قمری
١٨ آوریل ٢٠٢١ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر گنو (شهرستان بندرعباس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ فروردین ٠٠ شهر گنو)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٠٠ شهر گنو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر گنو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز ارتش جمهوری اسلامی و نیروی زمینی

ساموئل اسمایلز
سختی ها و ناراحتی ها بهترین وسیله ی آزمایش زندگی زناشویی است، زیرا رنج و محنت، اخلاق حقیقی زن و مرد را آشكار می سازد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر گنو

اوقات شرعی فروردین ٠٠ | اوقات شرعی آوریل ٢١ | اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر گنو در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر گنو ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر گنو (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
روزهای سپری شده از ماه رمضان : ٤ روز
روزهای باقیمانده از ماه رمضان : ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر گنو ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان گنو
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٢:٥٧٠٦:٢٢:٠٢١٢:٤٥:٣٥١٩:٠٩:٣٣١٩:٢٦:٢٨٠٠:٠٥:٤٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠١:٤٦٠٦:٢١:٠١١٢:٤٥:٢١١٩:١٠:٠٥١٩:٢٧:٠٢٠٠:٠٥:٢٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٠:٣٥٠٦:٢٠:٠٠١٢:٤٥:٠٦١٩:١٠:٣٧١٩:٢٧:٣٦٠٠:٠٥:٠١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٩:٢٤٠٦:١٩:٠٠١٢:٤٤:٥٣١٩:١١:٠٩١٩:٢٨:٠٩٠٠:٠٤:٤٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٨:١٤٠٦:١٨:٠١١٢:٤٤:٣٩١٩:١١:٤٢١٩:٢٨:٤٣٠٠:٠٤:٢٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٧:٠٥٠٦:١٧:٠٣١٢:٤٤:٢٦١٩:١٢:١٤١٩:٢٩:١٨٠٠:٠٤:٠٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٥:٥٥٠٦:١٦:٠٥١٢:٤٤:١٣١٩:١٢:٤٧١٩:٢٩:٥٢٠٠:٠٣:٤٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٤:٤٦٠٦:١٥:٠٧١٢:٤٤:٠١١٩:١٣:١٩١٩:٣٠:٢٦٠٠:٠٣:٢٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٣:٣٨٠٦:١٤:١١١٢:٤٣:٤٩١٩:١٣:٥٢١٩:٣١:٠١٠٠:٠٣:١١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٢:٣٠٠٦:١٣:١٥١٢:٤٣:٣٨١٩:١٤:٢٥١٩:٣١:٣٦٠٠:٠٢:٥٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥١:٢٣٠٦:١٢:٢٠١٢:٤٣:٢٧١٩:١٤:٥٨١٩:٣٢:١١٠٠:٠٢:٣٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٠:١٧٠٦:١١:٢٦١٢:٤٣:١٧١٩:١٥:٣١١٩:٣٢:٤٦٠٠:٠٢:٢١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٩:١١٠٦:١٠:٣٢١٢:٤٣:٠٧١٩:١٦:٠٤١٩:٣٣:٢١٠٠:٠٢:٠٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٨:٠٥٠٦:٠٩:٤٠١٢:٤٢:٥٧١٩:١٦:٣٨١٩:٣٣:٥٧٠٠:٠١:٤٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:٠١٠٦:٠٨:٤٨١٢:٤٢:٤٨١٩:١٧:١١١٩:٣٤:٣٢٠٠:٠١:٣٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:٥٧٠٦:٠٧:٥٧١٢:٤٢:٤٠١٩:١٧:٤٥١٩:٣٥:٠٨٠٠:٠١:١٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٤:٥٤٠٦:٠٧:٠٧١٢:٤٢:٣٢١٩:١٨:١٩١٩:٣٥:٤٤٠٠:٠١:٠٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٣:٥٢٠٦:٠٦:١٨١٢:٤٢:٢٤١٩:١٨:٥٣١٩:٣٦:٢٠٠٠:٠٠:٥٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٢:٥١٠٦:٠٥:٣٠١٢:٤٢:١٧١٩:١٩:٢٧١٩:٣٦:٥٦٠٠:٠٠:٣٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤١:٥٠٠٦:٠٤:٤٣١٢:٤٢:١١١٩:٢٠:٠١١٩:٣٧:٣٣٠٠:٠٠:٢٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٠:٥١٠٦:٠٣:٥٧١٢:٤٢:٠٥١٩:٢٠:٣٥١٩:٣٨:٠٩٠٠:٠٠:١٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٩:٥٢٠٦:٠٣:١٢١٢:٤٢:٠٠١٩:٢١:١٠١٩:٣٨:٤٦٠٠:٠٠:٠٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٨:٥٥٠٦:٠٢:٢٩١٢:٤١:٥٦١٩:٢١:٤٤١٩:٣٩:٢٣٢٣:٥٩:٥١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٧:٥٨٠٦:٠١:٤٦١٢:٤١:٥٢١٩:٢٢:١٩١٩:٣٩:٥٩٢٣:٥٩:٤١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٧:٠٣٠٦:٠١:٠٤١٢:٤١:٤٨١٩:٢٢:٥٤١٩:٤٠:٣٦٢٣:٥٩:٣١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٦:٠٨٠٦:٠٠:٢٣١٢:٤١:٤٥١٩:٢٣:٢٨١٩:٤١:١٣٢٣:٥٩:٢٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٥:١٥٠٥:٥٩:٤٤١٢:٤١:٤٣١٩:٢٤:٠٣١٩:٤١:٥٠٢٣:٥٩:١٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٤:٢٣٠٥:٥٩:٠٦١٢:٤١:٤٢١٩:٢٤:٣٨١٩:٤٢:٢٧٢٣:٥٩:٠٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٣:٣٢٠٥:٥٨:٢٨١٢:٤١:٤٠١٩:٢٥:١٢١٩:٤٣:٠٤٢٣:٥٨:٥٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر گنو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر گنو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر گنو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گنو

اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ قمری شهر گنو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر گنو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گنو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ قمری شهر گنو

شوال
رمضان ١٤٤٢ هـ.ق
شعبان

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق
شهر گنو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق شهر گنو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق شهر گنو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر گنو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گنو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی شهر گنو

در این قسمت جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ م شهر گنو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گنو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی شهر گنو

می
آوریل ٢٠٢١ م
مارس

دانلود اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ شهر گنو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی شهر گنو شهر گنو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی شهر گنو شهر گنو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر گنو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گنو برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٠
سال ٢٠٢١ م
٢٠٢٢

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی شهر گنو

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ هـ.ش شهر گنو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گنو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی شهر گنو

اردیبهشت
فروردین ١٤٠٠ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٤٠٠٠٤:٣١:٥٣٠٥:٤٨:١٣١١:٥٢:٢٨١٧:٥٧:٠٨١٨:١٣:٤١٢٣:٤٣:٥٥
٠٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٠:٤٢٠٦:٤٧:٠٦١٢:٥٢:١١١٨:٥٧:٤٠١٩:١٤:١٢٠٠:١٣:٣٥
٠٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٩:٣١٠٦:٤٥:٥٩١٢:٥١:٥٣١٨:٥٨:١١١٩:١٤:٤٤٠٠:١٣:١٥
٠٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٨:٢٠٠٦:٤٤:٥٢١٢:٥١:٣٤١٨:٥٨:٤٢١٩:١٥:١٥٠٠:١٢:٥٥
٠٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٧:٠٨٠٦:٤٣:٤٥١٢:٥١:١٦١٨:٥٩:١٣١٩:١٥:٤٧٠٠:١٢:٣٥
٠٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٥:٥٦٠٦:٤٢:٣٨١٢:٥٠:٥٨١٨:٥٩:٤٤١٩:١٦:١٨٠٠:١٢:١٤
٠٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٤:٤٤٠٦:٤١:٣١١٢:٥٠:٤٠١٩:٠٠:١٤١٩:١٦:٤٩٠٠:١١:٥٣
٠٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٣:٣٢٠٦:٤٠:٢٣١٢:٥٠:٢٢١٩:٠٠:٤٥١٩:١٧:٢١٠٠:١١:٣٢
٠٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٢:١٩٠٦:٣٩:١٧١٢:٥٠:٠٤١٩:٠١:١٦١٩:١٧:٥٢٠٠:١١:١١
١٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢١:٠٧٠٦:٣٨:١٠١٢:٤٩:٤٥١٩:٠١:٤٦١٩:١٨:٢٣٠٠:١٠:٥٠
١١ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٩:٥٤٠٦:٣٧:٠٣١٢:٤٩:٢٧١٩:٠٢:١٧١٩:١٨:٥٥٠٠:١٠:٢٩
١٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٨:٤١٠٦:٣٥:٥٦١٢:٤٩:١٠١٩:٠٢:٤٨١٩:١٩:٢٧٠٠:١٠:٠٨
١٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٧:٢٨٠٦:٣٤:٥٠١٢:٤٨:٥٢١٩:٠٣:١٨١٩:١٩:٥٨٠٠:٠٩:٤٧
١٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٦:١٥٠٦:٣٣:٤٤١٢:٤٨:٣٤١٩:٠٣:٤٩١٩:٢٠:٣٠٠٠:٠٩:٢٦
١٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٥:٠٢٠٦:٣٢:٣٨١٢:٤٨:١٧١٩:٠٤:٢٠١٩:٢١:٠٢٠٠:٠٩:٠٤
١٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٣:٤٩٠٦:٣١:٣٣١٢:٤٧:٥٩١٩:٠٤:٥١١٩:٢١:٣٤٠٠:٠٨:٤٣
١٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٢:٣٦٠٦:٣٠:٢٨١٢:٤٧:٤٢١٩:٠٥:٢٢١٩:٢٢:٠٦٠٠:٠٨:٢٢
١٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:١١:٢٣٠٦:٢٩:٢٣١٢:٤٧:٢٥١٩:٠٥:٥٣١٩:٢٢:٣٨٠٠:٠٨:٠٢
١٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٠:١٠٠٦:٢٨:١٩١٢:٤٧:٠٩١٩:٠٦:٢٤١٩:٢٣:١١٠٠:٠٧:٤١
٢٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٨:٥٨٠٦:٢٧:١٥١٢:٤٦:٥٣١٩:٠٦:٥٥١٩:٢٣:٤٣٠٠:٠٧:٢٠
٢١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٧:٤٥٠٦:٢٦:١١١٢:٤٦:٣٦١٩:٠٧:٢٧١٩:٢٤:١٦٠٠:٠٧:٠٠
٢٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٦:٣٣٠٦:٢٥:٠٨١٢:٤٦:٢١١٩:٠٧:٥٨١٩:٢٤:٤٩٠٠:٠٦:٣٩
٢٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٥:٢١٠٦:٢٤:٠٦١٢:٤٦:٠٥١٩:٠٨:٣٠١٩:٢٥:٢٢٠٠:٠٦:١٩
٢٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٤:٠٩٠٦:٢٣:٠٣١٢:٤٥:٥٠١٩:٠٩:٠١١٩:٢٥:٥٥٠٠:٠٥:٥٩
٢٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٢:٥٧٠٦:٢٢:٠٢١٢:٤٥:٣٥١٩:٠٩:٣٣١٩:٢٦:٢٨٠٠:٠٥:٤٠
٢٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠١:٤٦٠٦:٢١:٠١١٢:٤٥:٢١١٩:١٠:٠٥١٩:٢٧:٠٢٠٠:٠٥:٢٠
٢٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٠:٣٥٠٦:٢٠:٠٠١٢:٤٥:٠٦١٩:١٠:٣٧١٩:٢٧:٣٦٠٠:٠٥:٠١
٢٨ فروردین ١٤٠٠٠٤:٥٩:٢٤٠٦:١٩:٠٠١٢:٤٤:٥٣١٩:١١:٠٩١٩:٢٨:٠٩٠٠:٠٤:٤٢
٢٩ فروردین ١٤٠٠٠٤:٥٨:١٤٠٦:١٨:٠١١٢:٤٤:٣٩١٩:١١:٤٢١٩:٢٨:٤٣٠٠:٠٤:٢٣
٣٠ فروردین ١٤٠٠٠٤:٥٧:٠٥٠٦:١٧:٠٣١٢:٤٤:٢٦١٩:١٢:١٤١٩:٢٩:١٨٠٠:٠٤:٠٥
٣١ فروردین ١٤٠٠٠٤:٥٥:٥٥٠٦:١٦:٠٥١٢:٤٤:١٣١٩:١٢:٤٧١٩:٢٩:٥٢٠٠:٠٣:٤٦

دانلود اوقات شرعی فروردین ٠٠ - ١٤٠٠ شهر گنو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی شهر گنو شهر گنو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی شهر گنو شهر گنو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر گنو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گنو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٩
سال ١٤٠٠ هـ.ش
١٤٠١

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر گنو

کوه گنو کوه گنو با ۲۳۴۷ متر[۱] ارتفاع در ۲۹ کیلومتری شمال‌غربی بندرعباس بین دهستان‌های فین، سیاهو و ایسین واقع شده‌است. این کوه در مقایسه با آب و هوای گرم بندرعباس، آب و هوایی نسبتاً معتدل دارد و به همین علت نیز از اهمیت زیست‌محیطی و تفریحگاهی برخوردار است

شهر گنو در ویکیپدیا

شهر گنو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر گنو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر گنو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر گنو بر روی نقشه

شهر گنو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر گنو

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر گنو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر گنو
اوقات شرعی فروردین ٠٠ شهر گنو + دانلود
اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ شهر گنو + دانلود
اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ شهر گنو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر گنو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر گنو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر گنو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر گنو رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ گنو دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق گنو ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گنو
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گنو ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی فروردین ٠٠ / ١٤٠٠ گنو دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا گنو دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق گنو
زمان پخش اذان آنلاین به افق گنو

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر گنو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو