جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای گندک سه

رغیوه | هفتگل | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز گندک سه


اذان صبح: ٠٥:٣١:١٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٥١:١٢
اذان ظهر: ١٢:٢٦:٣٤
غروب آفتاب: ١٨:٠٢:٢٢
اذان مغرب: ١٨:١٩:٥٦
نیمه شب: ٢٣:٤٦:٢١

چهارشنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٨
٢٤ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
١٩ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گندک سه (شهرستان هفتگل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ بهمن ٩٨ روستای گندک سه)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای گندک سه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گندک سه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

بزرگمهر
همرزمان هوشیار برگزین و اگر خصم بر تو تیز گردید از او برمتاب. اما چون یقین كردی كه در برابر او تاب پایداری نداری به جنگ مكوش و با خصم پر توان میاشوب.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گندک سه

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گندک سه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گندک سه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای گندک سه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گندک سه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گندک سه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٩:٠٤٠٦:٣٤:٢٠١٣:١٠:٤٨١٩:٤٧:٤٤٢٠:٠٥:٤٥٠٠:٢٧:٤٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٧:٤٧٠٦:٣٣:١٨١٣:١٠:٣٨١٩:٤٨:٢٥٢٠:٠٦:٢٩٠٠:٢٧:٢٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٦:٣١٠٦:٣٢:١٧١٣:١٠:٢٨١٩:٤٩:٠٧٢٠:٠٧:١٢٠٠:٢٧:١١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٥:١٥٠٦:٣١:١٧١٣:١٠:١٩١٩:٤٩:٤٨٢٠:٠٧:٥٦٠٠:٢٦:٥٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٤:٠٠٠٦:٣٠:١٨١٣:١٠:١٠١٩:٥٠:٣٠٢٠:٠٨:٤٠٠٠:٢٦:٣٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٢:٤٦٠٦:٢٩:٢٠١٣:١٠:٠٢١٩:٥١:١١٢٠:٠٩:٢٤٠٠:٢٦:٢٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠١:٣٣٠٦:٢٨:٢٢١٣:٠٩:٥٤١٩:٥١:٥٣٢٠:١٠:٠٨٠٠:٢٦:٠٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٠:٢١٠٦:٢٧:٢٦١٣:٠٩:٤٧١٩:٥٢:٣٥٢٠:١٠:٥٢٠٠:٢٥:٥٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٩:٠٩٠٦:٢٦:٣١١٣:٠٩:٤٠١٩:٥٣:١٦٢٠:١١:٣٧٠٠:٢٥:٣٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٧:٥٩٠٦:٢٥:٣٧١٣:٠٩:٣٤١٩:٥٣:٥٨٢٠:١٢:٢١٠٠:٢٥:٢٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٦:٤٩٠٦:٢٤:٤٤١٣:٠٩:٢٨١٩:٥٤:٤٠٢٠:١٣:٠٥٠٠:٢٥:١٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٥:٤٠٠٦:٢٣:٥٢١٣:٠٩:٢٣١٩:٥٥:٢١٢٠:١٣:٤٩٠٠:٢٤:٥٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٤:٣٣٠٦:٢٣:٠١١٣:٠٩:١٩١٩:٥٦:٠٣٢٠:١٤:٣٣٠٠:٢٤:٤٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٣:٢٦٠٦:٢٢:١١١٣:٠٩:١٥١٩:٥٦:٤٤٢٠:١٥:١٧٠٠:٢٤:٣٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٢:٢١٠٦:٢١:٢٢١٣:٠٩:١١١٩:٥٧:٢٦٢٠:١٦:٠١٠٠:٢٤:٢١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥١:١٦٠٦:٢٠:٣٥١٣:٠٩:٠٩١٩:٥٨:٠٧٢٠:١٦:٤٥٠٠:٢٤:١٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٠:١٣٠٦:١٩:٤٩١٣:٠٩:٠٦١٩:٥٨:٤٩٢٠:١٧:٢٩٠٠:٢٤:٠٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٩:١١٠٦:١٩:٠٤١٣:٠٩:٠٥١٩:٥٩:٣٠٢٠:١٨:١٣٠٠:٢٣:٥٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٨:١١٠٦:١٨:٢٠١٣:٠٩:٠٤٢٠:٠٠:١١٢٠:١٨:٥٧٠٠:٢٣:٤١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٧:١٢٠٦:١٧:٣٨١٣:٠٩:٠٣٢٠:٠٠:٥٢٢٠:١٩:٤١٠٠:٢٣:٣٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٦:١٤٠٦:١٦:٥٦١٣:٠٩:٠٣٢٠:٠١:٣٣٢٠:٢٠:٢٤٠٠:٢٣:٢٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٥:١٧٠٦:١٦:١٧١٣:٠٩:٠٤٢٠:٠٢:١٤٢٠:٢١:٠٧٠٠:٢٣:١٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٤:٢٢٠٦:١٥:٣٨١٣:٠٩:٠٥٢٠:٠٢:٥٤٢٠:٢١:٥٠٠٠:٢٣:١١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٣:٢٨٠٦:١٥:٠١١٣:٠٩:٠٧٢٠:٠٣:٣٥٢٠:٢٢:٣٣٠٠:٢٣:٠٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٢:٣٦٠٦:١٤:٢٦١٣:٠٩:٠٩٢٠:٠٤:١٥٢٠:٢٣:١٦٠٠:٢٣:٠٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤١:٤٦٠٦:١٣:٥١١٣:٠٩:١٢٢٠:٠٤:٥٤٢٠:٢٣:٥٨٠٠:٢٢:٥٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٠:٥٧٠٦:١٣:١٨١٣:٠٩:١٦٢٠:٠٥:٣٤٢٠:٢٤:٤٠٠٠:٢٢:٥٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٠:٠٩٠٦:١٢:٤٧١٣:٠٩:٢٠٢٠:٠٦:١٣٢٠:٢٥:٢١٠٠:٢٢:٤٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٩:٢٣٠٦:١٢:١٧١٣:٠٩:٢٥٢٠:٠٦:٥٢٢٠:٢٦:٠٢٠٠:٢٢:٤٦
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٨:٣٩٠٦:١١:٤٨١٣:٠٩:٣٠٢٠:٠٧:٣٠٢٠:٢٦:٤٣٠٠:٢٢:٤٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گندک سه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گندک سه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گندک سه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گندک سه

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای گندک سه

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای گندک سه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گندک سه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای گندک سه

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٤٦:٠٩٠٧:٠٨:٤١١٢:٢٥:١٩١٧:٤٢:١٥١٨:٠٠:٣٥٢٣:٤٤:٠١
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٤٥:٤٧٠٧:٠٨:١٠١٢:٢٥:٣١١٧:٤٣:١٠١٨:٠١:٢٨٢٣:٤٤:١٦
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٤٥:٢٣٠٧:٠٧:٣٩١٢:٢٥:٤٢١٧:٤٤:٠٥١٨:٠٢:٢١٢٣:٤٤:٣١
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٤٤:٥٧٠٧:٠٧:٠٦١٢:٢٥:٥٣١٧:٤٥:٠٠١٨:٠٣:١٣٢٣:٤٤:٤٥
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٤٤:٣٠٠٧:٠٦:٣١١٢:٢٦:٠٣١٧:٤٥:٥٤١٨:٠٤:٠٥٢٣:٤٤:٥٨
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٤٤:٠١٠٧:٠٥:٥٥١٢:٢٦:١١١٧:٤٦:٤٩١٨:٠٤:٥٨٢٣:٤٥:١٠
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٤٣:٣١٠٧:٠٥:١٧١٢:٢٦:١٩١٧:٤٧:٤٣١٨:٠٥:٥٠٢٣:٤٥:٢١
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٤٢:٥٩٠٧:٠٤:٣٧١٢:٢٦:٢٧١٧:٤٨:٣٧١٨:٠٦:٤٢٢٣:٤٥:٣١
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٤٢:٢٦٠٧:٠٣:٥٧١٢:٢٦:٣٣١٧:٤٩:٣٠١٨:٠٧:٣٣٢٣:٤٥:٤١
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٤١:٥١٠٧:٠٣:١٥١٢:٢٦:٣٨١٧:٥٠:٢٤١٨:٠٨:٢٥٢٣:٤٥:٤٩
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٤١:١٥٠٧:٠٢:٣١١٢:٢٦:٤٣١٧:٥١:١٧١٨:٠٩:١٦٢٣:٤٥:٥٧
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٤٠:٣٧٠٧:٠١:٤٦١٢:٢٦:٤٧١٧:٥٢:١٠١٨:١٠:٠٧٢٣:٤٦:٠٤
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٣٩:٥٨٠٧:٠١:٠٠١٢:٢٦:٥٠١٧:٥٣:٠٣١٨:١٠:٥٧٢٣:٤٦:١٠
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٣٩:١٧٠٧:٠٠:١٢١٢:٢٦:٥٢١٧:٥٣:٥٥١٨:١١:٤٨٢٣:٤٦:١٥
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٣٨:٣٥٠٦:٥٩:٢٤١٢:٢٦:٥٤١٧:٥٤:٤٧١٨:١٢:٣٨٢٣:٤٦:٢٠
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٣٧:٥٢٠٦:٥٨:٣٤١٢:٢٦:٥٥١٧:٥٥:٣٩١٨:١٣:٢٨٢٣:٤٦:٢٣
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٣٧:٠٧٠٦:٥٧:٤٢١٢:٢٦:٥٥١٧:٥٦:٣١١٨:١٤:١٧٢٣:٤٦:٢٦
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٣٦:٢١٠٦:٥٦:٥٠١٢:٢٦:٥٤١٧:٥٧:٢٢١٨:١٥:٠٧٢٣:٤٦:٢٧
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٣٥:٣٣٠٦:٥٥:٥٦١٢:٢٦:٥٢١٧:٥٨:١٣١٨:١٥:٥٦٢٣:٤٦:٢٨
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٣٤:٤٤٠٦:٥٥:٠٢١٢:٢٦:٥٠١٧:٥٩:٠٣١٨:١٦:٤٤٢٣:٤٦:٢٩
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٣٣:٥٤٠٦:٥٤:٠٦١٢:٢٦:٤٧١٧:٥٩:٥٣١٨:١٧:٣٣٢٣:٤٦:٢٨
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٣٣:٠٣٠٦:٥٣:٠٩١٢:٢٦:٤٤١٨:٠٠:٤٣١٨:١٨:٢١٢٣:٤٦:٢٧
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٣٢:١٠٠٦:٥٢:١١١٢:٢٦:٣٩١٨:٠١:٣٣١٨:١٩:٠٩٢٣:٤٦:٢٤
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٣١:١٦٠٦:٥١:١٢١٢:٢٦:٣٤١٨:٠٢:٢٢١٨:١٩:٥٦٢٣:٤٦:٢١
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٣٠:٢١٠٦:٥٠:١٢١٢:٢٦:٢٩١٨:٠٣:١١١٨:٢٠:٤٣٢٣:٤٦:١٨
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٢٩:٢٥٠٦:٤٩:١١١٢:٢٦:٢٢١٨:٠٣:٥٩١٨:٢١:٣٠٢٣:٤٦:١٣
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٢٨:٢٧٠٦:٤٨:١٠١٢:٢٦:١٥١٨:٠٤:٤٧١٨:٢٢:١٧٢٣:٤٦:٠٨
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٢٧:٢٩٠٦:٤٧:٠٧١٢:٢٦:٠٨١٨:٠٥:٣٥١٨:٢٣:٠٣٢٣:٤٦:٠٢
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٢٦:٢٩٠٦:٤٦:٠٣١٢:٢٦:٠٠١٨:٠٦:٢٢١٨:٢٣:٤٩٢٣:٤٥:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای گندک سه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای گندک سه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای گندک سه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گندک سه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گندک سه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای گندک سه

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای گندک سه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گندک سه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای گندک سه

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٥٠٠٧:١١:٠٧١٢:٢٣:٤٩١٧:٣٦:٤٧١٧:٥٥:١٩٢٣:٤٢:١٢
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٣٧٠٧:١٠:٤٧١٢:٢٤:٠٦١٧:٣٧:٤١١٧:٥٦:١٢٢٣:٤٢:٣٢
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٢٣٠٧:١٠:٢٥١٢:٢٤:٢٢١٧:٣٨:٣٦١٧:٥٧:٠٤٢٣:٤٢:٥١
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٠٧٠٧:١٠:٠١١٢:٢٤:٣٧١٧:٣٩:٣١١٧:٥٧:٥٧٢٣:٤٣:١٠
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٤٩٠٧:٠٩:٣٦١٢:٢٤:٥٢١٧:٤٠:٢٦١٧:٥٨:٥٠٢٣:٤٣:٢٨
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٣٠٠٧:٠٩:٠٩١٢:٢٥:٠٦١٧:٤١:٢١١٧:٥٩:٤٣٢٣:٤٣:٤٥
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٠٩٠٧:٠٨:٤١١٢:٢٥:١٩١٧:٤٢:١٥١٨:٠٠:٣٥٢٣:٤٤:٠١
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٤٧٠٧:٠٨:١٠١٢:٢٥:٣١١٧:٤٣:١٠١٨:٠١:٢٨٢٣:٤٤:١٦
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٢٣٠٧:٠٧:٣٩١٢:٢٥:٤٢١٧:٤٤:٠٥١٨:٠٢:٢١٢٣:٤٤:٣١
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٥٧٠٧:٠٧:٠٦١٢:٢٥:٥٣١٧:٤٥:٠٠١٨:٠٣:١٣٢٣:٤٤:٤٥
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٣٠٠٧:٠٦:٣١١٢:٢٦:٠٣١٧:٤٥:٥٤١٨:٠٤:٠٥٢٣:٤٤:٥٨
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٠١٠٧:٠٥:٥٥١٢:٢٦:١١١٧:٤٦:٤٩١٨:٠٤:٥٨٢٣:٤٥:١٠
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٣١٠٧:٠٥:١٧١٢:٢٦:١٩١٧:٤٧:٤٣١٨:٠٥:٥٠٢٣:٤٥:٢١
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٥٩٠٧:٠٤:٣٧١٢:٢٦:٢٧١٧:٤٨:٣٧١٨:٠٦:٤٢٢٣:٤٥:٣١
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٢٦٠٧:٠٣:٥٧١٢:٢٦:٣٣١٧:٤٩:٣٠١٨:٠٧:٣٣٢٣:٤٥:٤١
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٥١٠٧:٠٣:١٥١٢:٢٦:٣٨١٧:٥٠:٢٤١٨:٠٨:٢٥٢٣:٤٥:٤٩
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:١٥٠٧:٠٢:٣١١٢:٢٦:٤٣١٧:٥١:١٧١٨:٠٩:١٦٢٣:٤٥:٥٧
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٣٧٠٧:٠١:٤٦١٢:٢٦:٤٧١٧:٥٢:١٠١٨:١٠:٠٧٢٣:٤٦:٠٤
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٥٨٠٧:٠١:٠٠١٢:٢٦:٥٠١٧:٥٣:٠٣١٨:١٠:٥٧٢٣:٤٦:١٠
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:١٧٠٧:٠٠:١٢١٢:٢٦:٥٢١٧:٥٣:٥٥١٨:١١:٤٨٢٣:٤٦:١٥
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٣٥٠٦:٥٩:٢٤١٢:٢٦:٥٤١٧:٥٤:٤٧١٨:١٢:٣٨٢٣:٤٦:٢٠
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:٥٢٠٦:٥٨:٣٤١٢:٢٦:٥٥١٧:٥٥:٣٩١٨:١٣:٢٨٢٣:٤٦:٢٣
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠٧٠٦:٥٧:٤٢١٢:٢٦:٥٥١٧:٥٦:٣١١٨:١٤:١٧٢٣:٤٦:٢٦
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:٢١٠٦:٥٦:٥٠١٢:٢٦:٥٤١٧:٥٧:٢٢١٨:١٥:٠٧٢٣:٤٦:٢٧
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣٣٠٦:٥٥:٥٦١٢:٢٦:٥٢١٧:٥٨:١٣١٨:١٥:٥٦٢٣:٤٦:٢٨
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤٤٠٦:٥٥:٠٢١٢:٢٦:٥٠١٧:٥٩:٠٣١٨:١٦:٤٤٢٣:٤٦:٢٩
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٣:٥٤٠٦:٥٤:٠٦١٢:٢٦:٤٧١٧:٥٩:٥٣١٨:١٧:٣٣٢٣:٤٦:٢٨
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠٣٠٦:٥٣:٠٩١٢:٢٦:٤٤١٨:٠٠:٤٣١٨:١٨:٢١٢٣:٤٦:٢٧
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٢:١٠٠٦:٥٢:١١١٢:٢٦:٣٩١٨:٠١:٣٣١٨:١٩:٠٩٢٣:٤٦:٢٤
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣١:١٦٠٦:٥١:١٢١٢:٢٦:٣٤١٨:٠٢:٢٢١٨:١٩:٥٦٢٣:٤٦:٢١

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای گندک سه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای گندک سه روستای گندک سه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای گندک سه روستای گندک سه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گندک سه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گندک سه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گندک سه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گندک سه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گندک سه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گندک سه

روستای گندک سه بر روی نقشه

روستای گندک سه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گندک سه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گندک سه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گندک سه
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای گندک سه + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای گندک سه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گندک سه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گندک سه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گندک سه رسیده اید.

جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ گندک سه دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق گندک سه
جدول اوقات شرعی امروز فردا گندک سه دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گندک سه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گندک سه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گندک سه
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گندک سه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق گندک سه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گندک سه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو