جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای گندک سه

رغیوه | هفتگل | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز گندک سه

اذان صبح: ٠٤:٤٤:٣٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٤:٠٥
اذان ظهر: ١٢:٠٣:٣٤
غروب آفتاب: ١٨:٠٢:٣٥
اذان مغرب: ١٨:١٩:٤٦
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٣:٥٧

یکشنبه ٠٦ مهر ١٣٩٩
٠٩ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٧ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گندک سه (شهرستان هفتگل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ مهر ٩٩ روستای گندک سه)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای گندک سه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای گندک سه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی جهانگردی

ویلیام آلن هوایت
من از فردای خود نمی ترسم، دیروز سپری شده، امروزم را دوست دارم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گندک سه

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گندک سه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گندک سه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای گندک سه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گندک سه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان گندک سه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢١:٢٠٠٦:٤٤:٣٠١٣:١٢:٤٣١٩:٤١:٢٧١٩:٥٩:٠٨٠٠:٣٠:٤٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٩:٥٩٠٦:٤٣:٢١١٣:١٢:٢٩١٩:٤٢:٠٧١٩:٥٩:٥١٠٠:٣٠:٢٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٨:٣٨٠٦:٤٢:١٣١٣:١٢:١٦١٩:٤٢:٤٨٢٠:٠٠:٣٣٠٠:٣٠:٠٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٧:١٧٠٦:٤١:٠٥١٣:١٢:٠٢١٩:٤٣:٢٨٢٠:٠١:١٦٠٠:٢٩:٤٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٥:٥٦٠٦:٣٩:٥٨١٣:١١:٤٩١٩:٤٤:٠٩٢٠:٠١:٥٩٠٠:٢٩:٢٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٤:٣٧٠٦:٣٨:٥٢١٣:١١:٣٦١٩:٤٤:٥٠٢٠:٠٢:٤١٠٠:٢٩:٠٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٣:١٧٠٦:٣٧:٤٧١٣:١١:٢٤١٩:٤٥:٣١٢٠:٠٣:٢٤٠٠:٢٨:٤٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١١:٥٨٠٦:٣٦:٤٢١٣:١١:١٢١٩:٤٦:١٢٢٠:٠٤:٠٧٠٠:٢٨:٢٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٠:٤٠٠٦:٣٥:٣٨١٣:١١:٠١١٩:٤٦:٥٢٢٠:٠٤:٥١٠٠:٢٨:٠٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٩:٢٢٠٦:٣٤:٣٥١٣:١٠:٥٠١٩:٤٧:٣٤٢٠:٠٥:٣٤٠٠:٢٧:٤٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٨:٠٥٠٦:٣٣:٣٣١٣:١٠:٣٩١٩:٤٨:١٥٢٠:٠٦:١٧٠٠:٢٧:٣٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٦:٤٨٠٦:٣٢:٣١١٣:١٠:٣٠١٩:٤٨:٥٦٢٠:٠٧:٠١٠٠:٢٧:١٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:٣٣٠٦:٣١:٣١١٣:١٠:٢٠١٩:٤٩:٣٧٢٠:٠٧:٤٥٠٠:٢٦:٥٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٤:١٧٠٦:٣٠:٣١١٣:١٠:١١١٩:٥٠:١٩٢٠:٠٨:٢٨٠٠:٢٦:٤١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٣:٠٣٠٦:٢٩:٣٣١٣:١٠:٠٣١٩:٥١:٠٠٢٠:٠٩:١٢٠٠:٢٦:٢٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠١:٥٠٠٦:٢٨:٣٥١٣:٠٩:٥٥١٩:٥١:٤١٢٠:٠٩:٥٦٠٠:٢٦:٠٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٠:٣٧٠٦:٢٧:٣٩١٣:٠٩:٤٧١٩:٥٢:٢٣٢٠:١٠:٤٠٠٠:٢٥:٥٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٩:٢٥٠٦:٢٦:٤٣١٣:٠٩:٤٠١٩:٥٣:٠٥٢٠:١١:٢٤٠٠:٢٥:٤٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٨:١٤٠٦:٢٥:٤٩١٣:٠٩:٣٤١٩:٥٣:٤٦٢٠:١٢:٠٩٠٠:٢٥:٢٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٧:٠٥٠٦:٢٤:٥٥١٣:٠٩:٢٨١٩:٥٤:٢٨٢٠:١٢:٥٣٠٠:٢٥:١٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٥:٥٦٠٦:٢٤:٠٣١٣:٠٩:٢٣١٩:٥٥:١٠٢٠:١٣:٣٧٠٠:٢٤:٥٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٤:٤٨٠٦:٢٣:١٢١٣:٠٩:١٩١٩:٥٥:٥٢٢٠:١٤:٢١٠٠:٢٤:٤٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٣:٤١٠٦:٢٢:٢٢١٣:٠٩:١٥١٩:٥٦:٣٣٢٠:١٥:٠٦٠٠:٢٤:٣٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٢:٣٦٠٦:٢١:٣٣١٣:٠٩:١١١٩:٥٧:١٥٢٠:١٥:٥٠٠٠:٢٤:٢٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥١:٣١٠٦:٢٠:٤٥١٣:٠٩:٠٩١٩:٥٧:٥٧٢٠:١٦:٣٤٠٠:٢٤:١٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٠:٢٨٠٦:١٩:٥٩١٣:٠٩:٠٦١٩:٥٨:٣٨٢٠:١٧:١٨٠٠:٢٤:٠٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٩:٢٦٠٦:١٩:١٤١٣:٠٩:٠٥١٩:٥٩:٢٠٢٠:١٨:٠٢٠٠:٢٣:٥٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٨:٢٥٠٦:١٨:٣٠١٣:٠٩:٠٤٢٠:٠٠:٠١٢٠:١٨:٤٦٠٠:٢٣:٤٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٤٧:٢٦٠٦:١٧:٤٨١٣:٠٩:٠٣٢٠:٠٠:٤٢٢٠:١٩:٣٠٠٠:٢٣:٣٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای گندک سه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای گندک سه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای گندک سه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گندک سه

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای گندک سه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای گندک سه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گندک سه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای گندک سه

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای گندک سه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای گندک سه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای گندک سه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گندک سه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گندک سه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای گندک سه

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای گندک سه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گندک سه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای گندک سه

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای گندک سه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای گندک سه روستای گندک سه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای گندک سه روستای گندک سه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای گندک سه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گندک سه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای گندک سه

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای گندک سه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گندک سه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای گندک سه

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٢٠٠٦:٠١:٠٣١٢:٠٥:١٨١٨:٠٩:٠٥١٨:٢٦:١٦٢٣:٢٥:٣٢
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠٠٠٦:٠١:٣٩١٢:٠٤:٥٧١٨:٠٧:٤٦١٨:٢٤:٥٨٢٣:٢٥:١٣
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٤٠٠٦:٠٢:١٥١٢:٠٤:٣٦١٨:٠٦:٢٨١٨:٢٣:٤٠٢٣:٢٤:٥٤
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٢٠٠٦:٠٢:٥١١٢:٠٤:١٥١٨:٠٥:١٠١٨:٢٢:٢٢٢٣:٢٤:٣٥
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٥٩٠٦:٠٣:٢٨١٢:٠٣:٥٥١٨:٠٣:٥٣١٨:٢١:٠٤٢٣:٢٤:١٦
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٣٩٠٦:٠٤:٠٥١٢:٠٣:٣٤١٨:٠٢:٣٥١٨:١٩:٤٦٢٣:٢٣:٥٧
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:١٨٠٦:٠٤:٤٢١٢:٠٣:١٤١٨:٠١:١٨١٨:١٨:٢٩٢٣:٢٣:٣٨
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٥٧٠٦:٠٥:١٩١٢:٠٢:٥٤١٨:٠٠:٠١١٨:١٧:١٢٢٣:٢٣:١٩
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٣٦٠٦:٠٥:٥٦١٢:٠٢:٣٤١٧:٥٨:٤٤١٨:١٥:٥٦٢٣:٢٣:٠٠
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:١٥٠٦:٠٦:٣٤١٢:٠٢:١٥١٧:٥٧:٢٨١٨:١٤:٤٠٢٣:٢٢:٤١
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٥٤٠٦:٠٧:١٢١٢:٠١:٥٦١٧:٥٦:١٢١٨:١٣:٢٤٢٣:٢٢:٢٢
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٣٣٠٦:٠٧:٥٠١٢:٠١:٣٧١٧:٥٤:٥٦١٨:١٢:٠٩٢٣:٢٢:٠٤
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:١٢٠٦:٠٨:٢٨١٢:٠١:١٨١٧:٥٣:٤١١٨:١٠:٥٤٢٣:٢١:٤٦
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٥١٠٦:٠٩:٠٧١٢:٠١:٠٠١٧:٥٢:٢٦١٨:٠٩:٤٠٢٣:٢١:٢٨
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٣٠٠٦:٠٩:٤٦١٢:٠٠:٤٢١٧:٥١:١٢١٨:٠٨:٢٦٢٣:٢١:١٠
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٠٨٠٦:١٠:٢٥١٢:٠٠:٢٥١٧:٤٩:٥٨١٨:٠٧:١٣٢٣:٢٠:٥٣
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٤٧٠٦:١١:٠٤١٢:٠٠:٠٨١٧:٤٨:٤٥١٨:٠٦:٠١٢٣:٢٠:٣٥
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٢٦٠٦:١١:٤٤١١:٥٩:٥٢١٧:٤٧:٣٢١٨:٠٤:٤٩٢٣:٢٠:١٩
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٠٥٠٦:١٢:٢٥١١:٥٩:٣٦١٧:٤٦:٢٠١٨:٠٣:٣٨٢٣:٢٠:٠٢
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٤٤٠٦:١٣:٠٥١١:٥٩:٢٠١٧:٤٥:٠٩١٨:٠٢:٢٧٢٣:١٩:٤٦
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٢٣٠٦:١٣:٤٦١١:٥٩:٠٥١٧:٤٣:٥٨١٨:٠١:١٨٢٣:١٩:٣٠
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٠٢٠٦:١٤:٢٨١١:٥٨:٥١١٧:٤٢:٤٨١٨:٠٠:٠٩٢٣:١٩:١٥
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٤٢٠٦:١٥:٠٩١١:٥٨:٣٧١٧:٤١:٣٨١٧:٥٩:٠٠٢٣:١٩:٠٠
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٢١٠٦:١٥:٥٢١١:٥٨:٢٤١٧:٤٠:٣٠١٧:٥٧:٥٣٢٣:١٨:٤٥
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٠٠٠٦:١٦:٣٤١١:٥٨:١١١٧:٣٩:٢٢١٧:٥٦:٤٦٢٣:١٨:٣١
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٤٠٠٦:١٧:١٧١١:٥٧:٥٩١٧:٣٨:١٥١٧:٥٥:٤١٢٣:١٨:١٧
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٢٠٠٦:١٨:٠٠١١:٥٧:٤٧١٧:٣٧:٠٩١٧:٥٤:٣٦٢٣:١٨:٠٤
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٠٠٠٦:١٨:٤٤١١:٥٧:٣٦١٧:٣٦:٠٣١٧:٥٣:٣٢٢٣:١٧:٥١
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٤٠٠٦:١٩:٢٨١١:٥٧:٢٦١٧:٣٤:٥٩١٧:٥٢:٢٩٢٣:١٧:٣٩
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٢٠٠٦:٢٠:١٢١١:٥٧:١٦١٧:٣٣:٥٥١٧:٥١:٢٧٢٣:١٧:٢٨

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای گندک سه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای گندک سه روستای گندک سه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای گندک سه روستای گندک سه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گندک سه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گندک سه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گندک سه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گندک سه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گندک سه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گندک سه

روستای گندک سه بر روی نقشه

روستای گندک سه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گندک سه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گندک سه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گندک سه
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای گندک سه + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای گندک سه + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای گندک سه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای گندک سه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای گندک سه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گندک سه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گندک سه رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق گندک سه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق گندک سه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا گندک سه دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق گندک سه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گندک سه
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گندک سه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ گندک سه دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گندک سه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گندک سه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو