جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای گنداب

ماسبی | آبدانان | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز گنداب


اذان صبح: ٠٥:٤٤:١٩
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٥:٥٣
اذان ظهر: ١٣:١٥:٠٢
غروب آفتاب: ١٩:٢٣:٤١
اذان مغرب: ١٩:٤١:١٢
نیمه شب: ٠٠:٣٤:٢٢

چهارشنبه ٢٧ شهریور ١٣٩٨
١٨ محرم ١٤٤١ قمری
١٨ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گنداب (شهرستان آبدانان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ شهریور ٩٨ روستای گنداب)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای گنداب)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گنداب)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت استاد سید محمد حسین شهریار
روز شعر و ادب فارسی

امام علی (ع)
دمساز طبع درشت‌خو، چونان سوار بر شتر چموش است كه اگر افسارش را بكشد، بینی‌اش بریده شود و اگر رهایش كند، از اختیارش به‌در می‌رود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گنداب

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گنداب در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گنداب ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای گنداب (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گنداب ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گنداب ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٠:٢٨٠٦:٣٨:١١١٣:١٨:٣٢١٩:٥٩:٢٣٢٠:١٧:٥٠٠٠:٣٤:١٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٩:٠٨٠٦:٣٧:٠٨١٣:١٨:٢٣٢٠:٠٠:٠٨٢٠:١٨:٣٧٠٠:٣٣:٥٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٧:٤٩٠٦:٣٦:٠٥١٣:١٨:١٤٢٠:٠٠:٥٣٢٠:١٩:٢٤٠٠:٣٣:٤٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٦:٣١٠٦:٣٥:٠٤١٣:١٨:٠٦٢٠:٠١:٣٨٢٠:٢٠:١٢٠٠:٣٣:٢٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٥:١٣٠٦:٣٤:٠٤١٣:١٧:٥٨٢٠:٠٢:٢٢٢٠:٢٠:٥٩٠٠:٣٣:٠٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٣:٥٦٠٦:٣٣:٠٤١٣:١٧:٥١٢٠:٠٣:٠٧٢٠:٢١:٤٦٠٠:٣٢:٥٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٢:٤٠٠٦:٣٢:٠٦١٣:١٧:٤٤٢٠:٠٣:٥٢٢٠:٢٢:٣٤٠٠:٣٢:٣٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠١:٢٥٠٦:٣١:٠٩١٣:١٧:٣٨٢٠:٠٤:٣٦٢٠:٢٣:٢١٠٠:٣٢:٢٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠٠:١١٠٦:٣٠:١٣١٣:١٧:٣٣٢٠:٠٥:٢١٢٠:٢٤:٠٨٠٠:٣٢:٠٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٨:٥٨٠٦:٢٩:١٨١٣:١٧:٢٧٢٠:٠٦:٠٥٢٠:٢٤:٥٦٠٠:٣١:٥٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٧:٤٦٠٦:٢٨:٢٤١٣:١٧:٢٣٢٠:٠٦:٥٠٢٠:٢٥:٤٣٠٠:٣١:٤٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٦:٣٥٠٦:٢٧:٣١١٣:١٧:١٩٢٠:٠٧:٣٤٢٠:٢٦:٣٠٠٠:٣١:٣٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٥:٢٥٠٦:٢٦:٤٠١٣:١٧:١٦٢٠:٠٨:١٩٢٠:٢٧:١٧٠٠:٣١:١٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٤:١٧٠٦:٢٥:٤٩١٣:١٧:١٣٢٠:٠٩:٠٣٢٠:٢٨:٠٤٠٠:٣١:٠٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٣:٠٩٠٦:٢٥:٠٠١٣:١٧:١٠٢٠:٠٩:٤٧٢٠:٢٨:٥١٠٠:٣٠:٥٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٢:٠٣٠٦:٢٤:١٣١٣:١٧:٠٩٢٠:١٠:٣١٢٠:٢٩:٣٨٠٠:٣٠:٤٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٠:٥٩٠٦:٢٣:٢٦١٣:١٧:٠٨٢٠:١١:١٥٢٠:٣٠:٢٤٠٠:٣٠:٣٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٩:٥٥٠٦:٢٢:٤١١٣:١٧:٠٧٢٠:١١:٥٨٢٠:٣١:١١٠٠:٣٠:٢٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٨:٥٣٠٦:٢١:٥٨١٣:١٧:٠٧٢٠:١٢:٤٢٢٠:٣١:٥٧٠٠:٣٠:١٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٧:٥٢٠٦:٢١:١٥١٣:١٧:٠٨٢٠:١٣:٢٥٢٠:٣٢:٤٣٠٠:٣٠:٠٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٦:٥٣٠٦:٢٠:٣٤١٣:١٧:٠٩٢٠:١٤:٠٨٢٠:٣٣:٢٩٠٠:٣٠:٠٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٥:٥٥٠٦:١٩:٥٥١٣:١٧:١١٢٠:١٤:٥١٢٠:٣٤:١٤٠٠:٢٩:٥٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٤:٥٩٠٦:١٩:١٧١٣:١٧:١٤٢٠:١٥:٣٣٢٠:٣٤:٥٩٠٠:٢٩:٤٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٤:٠٥٠٦:١٨:٤٠١٣:١٧:١٧٢٠:١٦:١٦٢٠:٣٥:٤٤٠٠:٢٩:٤٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٣:١٢٠٦:١٨:٠٥١٣:١٧:٢٠٢٠:١٦:٥٧٢٠:٣٦:٢٨٠٠:٢٩:٣٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٢:٢١٠٦:١٧:٣١١٣:١٧:٢٤٢٠:١٧:٣٩٢٠:٣٧:١٢٠٠:٢٩:٣٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤١:٣١٠٦:١٦:٥٩١٣:١٧:٢٩٢٠:١٨:٢٠٢٠:٣٧:٥٦٠٠:٢٩:٣١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٠:٤٣٠٦:١٦:٢٨١٣:١٧:٣٤٢٠:١٩:٠٠٢٠:٣٨:٣٨٠٠:٢٩:٢٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٩:٥٧٠٦:١٥:٥٩١٣:١٧:٤٠٢٠:١٩:٤٠٢٠:٣٩:٢١٠٠:٢٩:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گنداب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گنداب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گنداب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گنداب

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای گنداب

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای گنداب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گنداب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای گنداب

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای گنداب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای گنداب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای گنداب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گنداب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گنداب برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای گنداب

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای گنداب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گنداب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای گنداب

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٨٠٦:٤٨:٥٢١٣:٢٣:٣٠١٩:٥٧:٣٨٢٠:١٥:٤٦٠٠:٤٠:٣٦
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٣٠٦:٤٩:٣٢١٣:٢٣:١٤١٩:٥٦:٢٦٢٠:١٤:٣٢٠٠:٤٠:٢٧
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٨٠٦:٥٠:١٢١٣:٢٢:٥٨١٩:٥٥:١٣٢٠:١٣:١٧٠٠:٤٠:١٨
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٢٠٦:٥٠:٥٢١٣:٢٢:٤١١٩:٥٤:٠٠٢٠:١٢:٠١٠٠:٤٠:٠٨
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٦٠٦:٥١:٣٢١٣:٢٢:٢٤١٩:٥٢:٤٥٢٠:١٠:٤٥٠٠:٣٩:٥٨
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٠٠٦:٥٢:١٢١٣:٢٢:٠٧١٩:٥١:٣١٢٠:٠٩:٢٨٠٠:٣٩:٤٧
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٣٠٦:٥٢:٥٢١٣:٢١:٤٩١٩:٥٠:١٥٢٠:٠٨:١١٠٠:٣٩:٣٥
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥٥٠٦:٥٣:٣٢١٣:٢١:٣١١٩:٤٨:٥٩٢٠:٠٦:٥٤٠٠:٣٩:٢٣
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤٨٠٦:٥٤:١١١٣:٢١:١٣١٩:٤٧:٤٣٢٠:٠٥:٣٥٠٠:٣٩:١١
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣٩٠٦:٥٤:٥١١٣:٢٠:٥٤١٩:٤٦:٢٦٢٠:٠٤:١٧٠٠:٣٨:٥٨
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٣١٠٦:٥٥:٣٠١٣:٢٠:٣٥١٩:٤٥:٠٨٢٠:٠٢:٥٧٠٠:٣٨:٤٥
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢٢٠٦:٥٦:٠٩١٣:٢٠:١٦١٩:٤٣:٥٠٢٠:٠١:٣٨٠٠:٣٨:٣١
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٢٠٦:٥٦:٤٩١٣:١٩:٥٦١٩:٤٢:٣٢٢٠:٠٠:١٨٠٠:٣٨:١٧
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٢٠٦:٥٧:٢٨١٣:١٩:٣٦١٩:٤١:١٣١٩:٥٨:٥٧٠٠:٣٨:٠٢
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٢٠٦:٥٨:٠٧١٣:١٩:١٦١٩:٣٩:٥٤١٩:٥٧:٣٧٠٠:٣٧:٤٧
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٤١٠٦:٥٨:٤٦١٣:١٨:٥٦١٩:٣٨:٣٤١٩:٥٦:١٦٠٠:٣٧:٣٢
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٠٠٦:٥٩:٢٥١٣:١٨:٣٥١٩:٣٧:١٤١٩:٥٤:٥٤٠٠:٣٧:١٦
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:١٩٠٧:٠٠:٠٤١٣:١٨:١٤١٩:٣٥:٥٤١٩:٥٣:٣٣٠٠:٣٧:٠٠
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٠٧٠٧:٠٠:٤٢١٣:١٧:٥٣١٩:٣٤:٣٣١٩:٥٢:١١٠٠:٣٦:٤٤
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٥٤٠٧:٠١:٢١١٣:١٧:٣٢١٩:٣٣:١٢١٩:٥٠:٤٩٠٠:٣٦:٢٧
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٤٢٠٧:٠٢:٠٠١٣:١٧:١١١٩:٣١:٥١١٩:٤٩:٢٧٠٠:٣٦:١٠
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٢٩٠٧:٠٢:٣٩١٣:١٦:٥٠١٩:٣٠:٢٩١٩:٤٨:٠٤٠٠:٣٥:٥٢
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:١٥٠٧:٠٣:١٧١٣:١٦:٢٨١٩:٢٩:٠٨١٩:٤٦:٤٢٠٠:٣٥:٣٥
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٠١٠٧:٠٣:٥٦١٣:١٦:٠٧١٩:٢٧:٤٦١٩:٤٥:١٩٠٠:٣٥:١٧
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٤٧٠٧:٠٤:٣٥١٣:١٥:٤٥١٩:٢٦:٢٤١٩:٤٣:٥٧٠٠:٣٤:٥٩
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٣٣٠٧:٠٥:١٤١٣:١٥:٢٤١٩:٢٥:٠٣١٩:٤٢:٣٤٠٠:٣٤:٤١
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:١٩٠٧:٠٥:٥٣١٣:١٥:٠٢١٩:٢٣:٤١١٩:٤١:١٢٠٠:٣٤:٢٢
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:٠٤٠٧:٠٦:٣٢١٣:١٤:٤١١٩:٢٢:١٩١٩:٣٩:٤٩٠٠:٣٤:٠٤
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:٤٩٠٧:٠٧:١١١٣:١٤:١٩١٩:٢٠:٥٧١٩:٣٨:٢٧٠٠:٣٣:٤٥
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٦:٣٣٠٧:٠٧:٥٠١٣:١٣:٥٨١٩:١٩:٣٥١٩:٣٧:٠٥٠٠:٠٣:٢٦
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٨٠٦:٠٨:٣٠١٢:١٣:٣٧١٨:١٨:١٣١٨:٣٥:٤٢٢٣:٣٣:٠٨

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای گنداب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای گنداب روستای گنداب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای گنداب روستای گنداب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گنداب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گنداب برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گنداب

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گنداب موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گنداب برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گنداب

روستای گنداب بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گنداب

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گنداب است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گنداب
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای گنداب + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای گنداب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گنداب + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گنداب

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گنداب رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق گنداب
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گنداب دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گنداب ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گنداب
زمان پخش اذان آنلاین به افق گنداب
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گنداب ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گنداب
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گنداب

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گنداب یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو