جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای گندآب سفلی

حر | صحنه | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز گندآب سفلی


اذان صبح: ٠٥:٤٧:٣٥
طلوع آفتاب: ٠٧:١١:١٥
اذان ظهر: ١٣:٢٤:٥٩
غروب آفتاب: ١٩:٣٩:١٧
اذان مغرب: ١٩:٥٧:١٥
نیمه شب: ٠٠:٤٢:٤٠

یکشنبه ١٠ فروردین ١٣٩٩
٠٤ شعبان ١٤٤١ قمری
٢٩ مارس ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گندآب سفلی (شهرستان صحنه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ فروردین ٩٩ روستای گندآب سفلی)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای گندآب سفلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گندآب سفلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام (26 هـ ق) و روز جانباز

امام سجاد (ع)
عبّاس را نزد خداوند منزلتى‏ است ‏که در روز قیامت همه‏ شهیدان بر آن رشک‏ مى ‏برند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گندآب سفلی

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گندآب سفلی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گندآب سفلی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای گندآب سفلی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گندآب سفلی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گندآب سفلی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٦:٤٢٠٦:٣٦:٢٤١٣:١٨:١٤٢٠:٠٠:٣٦٢٠:١٩:٢٥٠٠:٣٢:٥٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:١٦٠٦:٣٥:١٦١٣:١٨:٠٤٢٠:٠١:٢٤٢٠:٢٠:١٦٠٠:٣٢:٣٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:٥١٠٦:٣٤:٠٩١٣:١٧:٥٥٢٠:٠٢:١٣٢٠:٢١:٠٧٠٠:٣٢:١٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:٢٦٠٦:٣٣:٠٣١٣:١٧:٤٦٢٠:٠٣:٠١٢٠:٢١:٥٨٠٠:٣٢:٠٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠١:٠٢٠٦:٣١:٥٨١٣:١٧:٣٨٢٠:٠٣:٤٩٢٠:٢٢:٤٩٠٠:٣١:٤٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٩:٤٠٠٦:٣٠:٥٤١٣:١٧:٣٠٢٠:٠٤:٣٧٢٠:٢٣:٤٠٠٠:٣١:٢٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٨:١٧٠٦:٢٩:٥٢١٣:١٧:٢٣٢٠:٠٥:٢٥٢٠:٢٤:٣١٠٠:٣١:١١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٥٦٠٦:٢٨:٥٠١٣:١٧:١٦٢٠:٠٦:١٣٢٠:٢٥:٢٢٠٠:٣٠:٥٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٣٦٠٦:٢٧:٤٩١٣:١٧:١٠٢٠:٠٧:٠١٢٠:٢٦:١٢٠٠:٣٠:٣٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٤:١٧٠٦:٢٦:٥٠١٣:١٧:٠٤٢٠:٠٧:٤٩٢٠:٢٧:٠٣٠٠:٣٠:٢٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٥٩٠٦:٢٥:٥١١٣:١٦:٥٩٢٠:٠٨:٣٧٢٠:٢٧:٥٤٠٠:٣٠:٠٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥١:٤١٠٦:٢٤:٥٤١٣:١٦:٥٥٢٠:٠٩:٢٥٢٠:٢٨:٤٥٠٠:٢٩:٥٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٢٥٠٦:٢٣:٥٨١٣:١٦:٥١٢٠:١٠:١٣٢٠:٢٩:٣٥٠٠:٢٩:٤٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٩:١٠٠٦:٢٣:٠٤١٣:١٦:٤٧٢٠:١١:٠٠٢٠:٣٠:٢٦٠٠:٢٩:٢٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٥٧٠٦:٢٢:١٠١٣:١٦:٤٥٢٠:١١:٤٨٢٠:٣١:١٦٠٠:٢٩:١٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٤٤٠٦:٢١:١٨١٣:١٦:٤٢٢٠:١٢:٣٥٢٠:٣٢:٠٧٠٠:٢٩:٠٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٣٣٠٦:٢٠:٢٧١٣:١٦:٤١٢٠:١٣:٢٢٢٠:٣٢:٥٧٠٠:٢٨:٥٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٤:٢٣٠٦:١٩:٣٨١٣:١٦:٤٠٢٠:١٤:٠٩٢٠:٣٣:٤٦٠٠:٢٨:٤٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٣:١٥٠٦:١٨:٥٠١٣:١٦:٣٩٢٠:١٤:٥٦٢٠:٣٤:٣٦٠٠:٢٨:٣٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٢:٠٨٠٦:١٨:٠٣١٣:١٦:٣٩٢٠:١٥:٤٢٢٠:٣٥:٢٥٠٠:٢٨:٢٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤١:٠٢٠٦:١٧:١٨١٣:١٦:٤٠٢٠:١٦:٢٨٢٠:٣٦:١٤٠٠:٢٨:١٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٩:٥٨٠٦:١٦:٣٤١٣:١٦:٤١٢٠:١٧:١٤٢٠:٣٧:٠٣٠٠:٢٨:٠٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٨:٥٥٠٦:١٥:٥٢١٣:١٦:٤٣٢٠:١٨:٠٠٢٠:٣٧:٥٢٠٠:٢٧:٥٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٧:٥٤٠٦:١٥:١١١٣:١٦:٤٥٢٠:١٨:٤٥٢٠:٣٨:٤٠٠٠:٢٧:٥٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٦:٥٥٠٦:١٤:٣١١٣:١٦:٤٨٢٠:١٩:٣٠٢٠:٣٩:٢٧٠٠:٢٧:٤٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٥:٥٨٠٦:١٣:٥٤١٣:١٦:٥٢٢٠:٢٠:١٤٢٠:٤٠:١٥٠٠:٢٧:٣٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٥:٠٢٠٦:١٣:١٧١٣:١٦:٥٦٢٠:٢٠:٥٨٢٠:٤١:٠١٠٠:٢٧:٣٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٤:٠٨٠٦:١٢:٤٢١٣:١٧:٠١٢٠:٢١:٤١٢٠:٤١:٤٧٠٠:٢٧:٢٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٣:١٥٠٦:١٢:٠٩١٣:١٧:٠٦٢٠:٢٢:٢٤٢٠:٤٢:٣٣٠٠:٢٧:٢٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گندآب سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گندآب سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گندآب سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گندآب سفلی

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای گندآب سفلی

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای گندآب سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گندآب سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای گندآب سفلی

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٥٢:٠٩٠٧:١٥:٢٤١٣:٢٥:٥٣١٩:٣٦:٥٥١٩:٥٤:٥٠٠٠:٤٣:٤٧
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٥٠:٣٨٠٧:١٤:٠١١٣:٢٥:٣٥١٩:٣٧:٤٣١٩:٥٥:٣٨٠٠:٤٣:٢٥
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٤٩:٠٧٠٧:١٢:٣٨١٣:٢٥:١٧١٩:٣٨:٣٠١٩:٥٦:٢٦٠٠:٤٣:٠٣
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٤٧:٣٥٠٧:١١:١٥١٣:٢٤:٥٩١٩:٣٩:١٧١٩:٥٧:١٥٠٠:٤٢:٤٠
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٤٦:٠٤٠٧:٠٩:٥٢١٣:٢٤:٤١١٩:٤٠:٠٤١٩:٥٨:٠٣٠٠:٤٢:١٨
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٤٤:٣٢٠٧:٠٨:٢٩١٣:٢٤:٢٣١٩:٤٠:٥١١٩:٥٨:٥١٠٠:٤١:٥٦
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٤٣:٠٠٠٧:٠٧:٠٦١٣:٢٤:٠٥١٩:٤١:٣٨١٩:٥٩:٣٩٠٠:٤١:٣٣
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٤١:٢٨٠٧:٠٥:٤٤١٣:٢٣:٤٨١٩:٤٢:٢٥٢٠:٠٠:٢٧٠٠:٤١:١٠
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٣٩:٥٦٠٧:٠٤:٢٢١٣:٢٣:٣٠١٩:٤٣:١٢٢٠:٠١:١٥٠٠:٤٠:٤٨
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٣٨:٢٣٠٧:٠٣:٠٠١٣:٢٣:١٣١٩:٤٣:٥٩٢٠:٠٢:٠٤٠٠:٤٠:٢٥
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٣٦:٥١٠٧:٠١:٣٩١٣:٢٢:٥٥١٩:٤٤:٤٦٢٠:٠٢:٥٢٠٠:٤٠:٠٢
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٣٥:١٨٠٧:٠٠:١٧١٣:٢٢:٣٨١٩:٤٥:٣٣٢٠:٠٣:٤٠٠٠:٣٩:٣٩
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٣٣:٤٦٠٦:٥٨:٥٧١٣:٢٢:٢١١٩:٤٦:٢٠٢٠:٠٤:٢٩٠٠:٣٩:١٧
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٣٢:١٤٠٦:٥٧:٣٦١٣:٢٢:٠٥١٩:٤٧:٠٧٢٠:٠٥:١٨٠٠:٣٨:٥٤
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٣٠:٤١٠٦:٥٦:١٧١٣:٢١:٤٨١٩:٤٧:٥٤٢٠:٠٦:٠٦٠٠:٣٨:٣١
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٢٩:٠٩٠٦:٥٤:٥٧١٣:٢١:٣٢١٩:٤٨:٤١٢٠:٠٦:٥٥٠٠:٣٨:٠٩
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٢٧:٣٧٠٦:٥٣:٣٨١٣:٢١:١٦١٩:٤٩:٢٨٢٠:٠٧:٤٤٠٠:٣٧:٤٦
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٢٦:٠٥٠٦:٥٢:٢٠١٣:٢١:٠١١٩:٥٠:١٥٢٠:٠٨:٣٣٠٠:٣٧:٢٤
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٢٤:٣٣٠٦:٥١:٠٢١٣:٢٠:٤٥١٩:٥١:٠٢٢٠:٠٩:٢٣٠٠:٣٧:٠٢
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٢٣:٠٢٠٦:٤٩:٤٥١٣:٢٠:٣٠١٩:٥١:٥٠٢٠:١٠:١٢٠٠:٣٦:٤٠
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٢١:٣١٠٦:٤٨:٢٨١٣:٢٠:١٦١٩:٥٢:٣٧٢٠:١١:٠٢٠٠:٣٦:١٨
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٢٠:٠٠٠٦:٤٧:١٣١٣:٢٠:٠٢١٩:٥٣:٢٥٢٠:١١:٥١٠٠:٣٥:٥٧
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:١٨:٢٩٠٦:٤٥:٥٧١٣:١٩:٤٨١٩:٥٤:١٢٢٠:١٢:٤١٠٠:٣٥:٣٦
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:١٦:٥٩٠٦:٤٤:٤٣١٣:١٩:٣٥١٩:٥٥:٠٠٢٠:١٣:٣١٠٠:٣٥:١٥
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:١٥:٢٩٠٦:٤٣:٢٩١٣:١٩:٢٢١٩:٥٥:٤٨٢٠:١٤:٢٢٠٠:٣٤:٥٤
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:١٤:٠٠٠٦:٤٢:١٦١٣:١٩:٠٩١٩:٥٦:٣٦٢٠:١٥:١٢٠٠:٣٤:٣٤
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:١٢:٣١٠٦:٤١:٠٤١٣:١٨:٥٧١٩:٥٧:٢٤٢٠:١٦:٠٢٠٠:٣٤:١٣
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:١١:٠٣٠٦:٣٩:٥٣١٣:١٨:٤٦١٩:٥٨:١٢٢٠:١٦:٥٣٠٠:٣٣:٥٤
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:٠٩:٣٥٠٦:٣٨:٤٢١٣:١٨:٣٥١٩:٥٩:٠٠٢٠:١٧:٤٣٠٠:٣٣:٣٤
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٨:٠٨٠٦:٣٧:٣٣١٣:١٨:٢٤١٩:٥٩:٤٨٢٠:١٨:٣٤٠٠:٣٣:١٥

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای گندآب سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای گندآب سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای گندآب سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گندآب سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گندآب سفلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای گندآب سفلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای گندآب سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گندآب سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای گندآب سفلی

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:٠٦٠٦:٢٣:٤٤١٢:٢٧:٤١١٨:٣٢:١٠١٨:٥٠:٠١٠٠:١٥:٥٤
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٩:٣٧٠٧:٢٢:٢١١٣:٢٧:٢٣١٩:٣٢:٥٨١٩:٥٠:٥٠٠٠:٤٥:٣٣
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٨:٠٨٠٧:٢٠:٥٨١٣:٢٧:٠٥١٩:٣٣:٤٦١٩:٥١:٣٨٠٠:٤٥:١٢
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٦:٣٩٠٧:١٩:٣٤١٣:٢٦:٤٧١٩:٣٤:٣٣١٩:٥٢:٢٦٠٠:٤٤:٥١
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٥:٠٩٠٧:١٨:١١١٣:٢٦:٢٩١٩:٣٥:٢١١٩:٥٣:١٤٠٠:٤٤:٣٠
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٣:٣٩٠٧:١٦:٤٨١٣:٢٦:١١١٩:٣٦:٠٨١٩:٥٤:٠٢٠٠:٤٤:٠٨
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٢:٠٩٠٧:١٥:٢٤١٣:٢٥:٥٣١٩:٣٦:٥٥١٩:٥٤:٥٠٠٠:٤٣:٤٧
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٠:٣٨٠٧:١٤:٠١١٣:٢٥:٣٥١٩:٣٧:٤٣١٩:٥٥:٣٨٠٠:٤٣:٢٥
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٩:٠٧٠٧:١٢:٣٨١٣:٢٥:١٧١٩:٣٨:٣٠١٩:٥٦:٢٦٠٠:٤٣:٠٣
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٧:٣٥٠٧:١١:١٥١٣:٢٤:٥٩١٩:٣٩:١٧١٩:٥٧:١٥٠٠:٤٢:٤٠
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٦:٠٤٠٧:٠٩:٥٢١٣:٢٤:٤١١٩:٤٠:٠٤١٩:٥٨:٠٣٠٠:٤٢:١٨
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٤:٣٢٠٧:٠٨:٢٩١٣:٢٤:٢٣١٩:٤٠:٥١١٩:٥٨:٥١٠٠:٤١:٥٦
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:٠٠٠٧:٠٧:٠٦١٣:٢٤:٠٥١٩:٤١:٣٨١٩:٥٩:٣٩٠٠:٤١:٣٣
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:٢٨٠٧:٠٥:٤٤١٣:٢٣:٤٨١٩:٤٢:٢٥٢٠:٠٠:٢٧٠٠:٤١:١٠
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:٥٦٠٧:٠٤:٢٢١٣:٢٣:٣٠١٩:٤٣:١٢٢٠:٠١:١٥٠٠:٤٠:٤٨
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:٢٣٠٧:٠٣:٠٠١٣:٢٣:١٣١٩:٤٣:٥٩٢٠:٠٢:٠٤٠٠:٤٠:٢٥
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:٥١٠٧:٠١:٣٩١٣:٢٢:٥٥١٩:٤٤:٤٦٢٠:٠٢:٥٢٠٠:٤٠:٠٢
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:١٨٠٧:٠٠:١٧١٣:٢٢:٣٨١٩:٤٥:٣٣٢٠:٠٣:٤٠٠٠:٣٩:٣٩
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٤٦٠٦:٥٨:٥٧١٣:٢٢:٢١١٩:٤٦:٢٠٢٠:٠٤:٢٩٠٠:٣٩:١٧
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:١٤٠٦:٥٧:٣٦١٣:٢٢:٠٥١٩:٤٧:٠٧٢٠:٠٥:١٨٠٠:٣٨:٥٤
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٤١٠٦:٥٦:١٧١٣:٢١:٤٨١٩:٤٧:٥٤٢٠:٠٦:٠٦٠٠:٣٨:٣١
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٠٩٠٦:٥٤:٥٧١٣:٢١:٣٢١٩:٤٨:٤١٢٠:٠٦:٥٥٠٠:٣٨:٠٩
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٣٧٠٦:٥٣:٣٨١٣:٢١:١٦١٩:٤٩:٢٨٢٠:٠٧:٤٤٠٠:٣٧:٤٦
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٠٥٠٦:٥٢:٢٠١٣:٢١:٠١١٩:٥٠:١٥٢٠:٠٨:٣٣٠٠:٣٧:٢٤
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٣٣٠٦:٥١:٠٢١٣:٢٠:٤٥١٩:٥١:٠٢٢٠:٠٩:٢٣٠٠:٣٧:٠٢
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٠٢٠٦:٤٩:٤٥١٣:٢٠:٣٠١٩:٥١:٥٠٢٠:١٠:١٢٠٠:٣٦:٤٠
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٣١٠٦:٤٨:٢٨١٣:٢٠:١٦١٩:٥٢:٣٧٢٠:١١:٠٢٠٠:٣٦:١٨
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٠٠٠٦:٤٧:١٣١٣:٢٠:٠٢١٩:٥٣:٢٥٢٠:١١:٥١٠٠:٣٥:٥٧
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٢٩٠٦:٤٥:٥٧١٣:١٩:٤٨١٩:٥٤:١٢٢٠:١٢:٤١٠٠:٣٥:٣٦
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٥٩٠٦:٤٤:٤٣١٣:١٩:٣٥١٩:٥٥:٠٠٢٠:١٣:٣١٠٠:٣٥:١٥
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٢٩٠٦:٤٣:٢٩١٣:١٩:٢٢١٩:٥٥:٤٨٢٠:١٤:٢٢٠٠:٣٤:٥٤

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای گندآب سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای گندآب سفلی روستای گندآب سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای گندآب سفلی روستای گندآب سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گندآب سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گندآب سفلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گندآب سفلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گندآب سفلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گندآب سفلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گندآب سفلی

روستای گندآب سفلی بر روی نقشه

روستای گندآب سفلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گندآب سفلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گندآب سفلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گندآب سفلی
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای گندآب سفلی + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای گندآب سفلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گندآب سفلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گندآب سفلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گندآب سفلی رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق گندآب سفلی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گندآب سفلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گندآب سفلی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گندآب سفلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گندآب سفلی
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گندآب سفلی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گندآب سفلی
زمان پخش اذان زنده به افق گندآب سفلی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گندآب سفلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو