جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای گندآباد

پایین ولایت | تربت حیدریه | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز گندآباد


اذان صبح: ٠٣:٣٤:٥٢
طلوع آفتاب: ٠٥:١٨:٣٤
اذان ظهر: ١٢:٣١:٣٤
غروب آفتاب: ١٩:٤٤:٤٨
اذان مغرب: ٢٠:٠٥:٣٦
نیمه شب: ٢٣:٣٩:٣٨

جمعه ١٦ خرداد ١٣٩٩
١٣ شوال ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گندآباد (شهرستان تربت حیدریه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ خرداد ٩٩ روستای گندآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای گندآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای گندآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
بهترین عمل، نیّت راست است. (یعنی اگر عملی با نیّت راست همراه باشد، بهترین عمل خواهد شد.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای گندآباد

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گندآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گندآباد ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای گندآباد (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گندآباد ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گندآباد ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٤:٥٠٠٦:٠٢:١٢١٢:٣٣:١٦١٩:٠٤:٥٤١٩:٢٣:٢٤٢٣:٤٩:٠٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٣:١٧٠٦:٠٠:٥٤١٢:٣٣:٠١١٩:٠٥:٤٣١٩:٢٤:١٥٢٣:٤٨:٤٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣١:٤٤٠٥:٥٩:٣٧١٢:٣٢:٤٧١٩:٠٦:٣٢١٩:٢٥:٠٦٢٣:٤٨:٢٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٠:١٢٠٥:٥٨:٢٠١٢:٣٢:٣٣١٩:٠٧:٢١١٩:٢٥:٥٨٢٣:٤٨:٠٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٨:٤٠٠٥:٥٧:٠٤١٢:٣٢:٢٠١٩:٠٨:١٠١٩:٢٦:٤٩٢٣:٤٧:٣٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٧:٠٨٠٥:٥٥:٤٩١٢:٣٢:٠٧١٩:٠٨:٥٩١٩:٢٧:٤٠٢٣:٤٧:١٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٥:٣٧٠٥:٥٤:٣٥١٢:٣١:٥٤١٩:٠٩:٤٨١٩:٢٨:٣٢٢٣:٤٦:٥٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٤:٠٦٠٥:٥٣:٢١١٢:٣١:٤٢١٩:١٠:٣٧١٩:٢٩:٢٣٢٣:٤٦:٣٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٢:٣٦٠٥:٥٢:٠٨١٢:٣١:٣٠١٩:١١:٢٦١٩:٣٠:١٥٢٣:٤٦:١٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢١:٠٦٠٥:٥٠:٥٦١٢:٣١:١٩١٩:١٢:١٥١٩:٣١:٠٧٢٣:٤٥:٥٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:١٩:٣٦٠٥:٤٩:٤٤١٢:٣١:٠٨١٩:١٣:٠٥١٩:٣١:٥٩٢٣:٤٥:٣٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:١٨:٠٨٠٥:٤٨:٣٤١٢:٣٠:٥٧١٩:١٣:٥٤١٩:٣٢:٥١٢٣:٤٥:١٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٦:٤٠٠٥:٤٧:٢٥١٢:٣٠:٤٧١٩:١٤:٤٣١٩:٣٣:٤٣٢٣:٤٤:٥٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٥:١٣٠٥:٤٦:١٦١٢:٣٠:٣٨١٩:١٥:٣٢١٩:٣٤:٣٥٢٣:٤٤:٣٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٣:٤٦٠٥:٤٥:٠٩١٢:٣٠:٢٩١٩:١٦:٢٢١٩:٣٥:٢٧٢٣:٤٤:٢١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٢:٢٠٠٥:٤٤:٠٢١٢:٣٠:٢٠١٩:١٧:١١١٩:٣٦:١٩٢٣:٤٤:٠٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٠:٥٥٠٥:٤٢:٥٧١٢:٣٠:١٢١٩:١٨:٠٠١٩:٣٧:١١٢٣:٤٣:٤٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٠٩:٣١٠٥:٤١:٥٢١٢:٣٠:٠٥١٩:١٨:٥٠١٩:٣٨:٠٣٢٣:٤٣:٢٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٠٨:٠٨٠٥:٤٠:٤٩١٢:٢٩:٥٨١٩:١٩:٣٩١٩:٣٨:٥٥٢٣:٤٣:١٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٦:٤٥٠٥:٣٩:٤٧١٢:٢٩:٥٢١٩:٢٠:٢٨١٩:٣٩:٤٨٢٣:٤٢:٥٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٥:٢٤٠٥:٣٨:٤٦١٢:٢٩:٤٦١٩:٢١:١٧١٩:٤٠:٤٠٢٣:٤٢:٤٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٤:٠٤٠٥:٣٧:٤٦١٢:٢٩:٤١١٩:٢٢:٠٧١٩:٤١:٣٢٢٣:٤٢:٢٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٢:٤٤٠٥:٣٦:٤٨١٢:٢٩:٣٦١٩:٢٢:٥٦١٩:٤٢:٢٤٢٣:٤٢:١١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠١:٢٦٠٥:٣٥:٥٠١٢:٢٩:٣٢١٩:٢٣:٤٥١٩:٤٣:١٦٢٣:٤١:٥٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٠:٠٩٠٥:٣٤:٥٤١٢:٢٩:٢٩١٩:٢٤:٣٤١٩:٤٤:٠٨٢٣:٤١:٤٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٥٨:٥٣٠٥:٣٤:٠٠١٢:٢٩:٢٦١٩:٢٥:٢٢١٩:٤٥:٠٠٢٣:٤١:٣١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٥٧:٣٩٠٥:٣٣:٠٦١٢:٢٩:٢٤١٩:٢٦:١١١٩:٤٥:٥٢٢٣:٤١:١٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٦:٢٥٠٥:٣٢:١٤١٢:٢٩:٢٢١٩:٢٦:٥٩١٩:٤٦:٤٣٢٣:٤١:٠٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٥:١٣٠٥:٣١:٢٣١٢:٢٩:٢١١٩:٢٧:٤٨١٩:٤٧:٣٤٢٣:٤٠:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای گندآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای گندآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای گندآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گندآباد

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای گندآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای گندآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گندآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای گندآباد

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای گندآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای گندآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای گندآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گندآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گندآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گندآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای گندآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گندآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گندآباد

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:١٩٠٥:٢٤:٤١١٢:٢٩:٣٧١٩:٣٤:٥٧١٩:٥٥:١١٢٣:٣٩:٤٠
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٢٣٠٥:٢٤:٠٦١٢:٢٩:٤٢١٩:٣٥:٤٢١٩:٥٥:٥٨٢٣:٣٩:٣٥
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٢٩٠٥:٢٣:٣١١٢:٢٩:٤٧١٩:٣٦:٢٥١٩:٥٦:٤٥٢٣:٣٩:٣١
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:٣٧٠٥:٢٢:٥٩١٢:٢٩:٥٣١٩:٣٧:٠٩١٩:٥٧:٣١٢٣:٣٩:٢٨
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:٤٧٠٥:٢٢:٢٨١٢:٢٩:٥٩١٩:٣٧:٥١١٩:٥٨:١٦٢٣:٣٩:٢٥
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٠:٥٩٠٥:٢١:٥٨١٢:٣٠:٠٥١٩:٣٨:٣٣١٩:٥٩:٠٠٢٣:٣٩:٢٣
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٠:١٢٠٥:٢١:٣١١٢:٣٠:١٢١٩:٣٩:١٤١٩:٥٩:٤٤٢٣:٣٩:٢١
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:٢٨٠٥:٢١:٠٤١٢:٣٠:٢٠١٩:٣٩:٥٥٢٠:٠٠:٢٧٢٣:٣٩:٢٠
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٨:٤٦٠٥:٢٠:٤٠١٢:٣٠:٢٨١٩:٤٠:٣٥٢٠:٠١:٠٩٢٣:٣٩:٢٠
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٨:٠٦٠٥:٢٠:١٧١٢:٣٠:٣٦١٩:٤١:١٣٢٠:٠١:٥٠٢٣:٣٩:٢١
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٧:٢٨٠٥:١٩:٥٦١٢:٣٠:٤٥١٩:٤١:٥١٢٠:٠٢:٣١٢٣:٣٩:٢٢
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٦:٥٢٠٥:١٩:٣٦١٢:٣٠:٥٤١٩:٤٢:٢٩٢٠:٠٣:١٠٢٣:٣٩:٢٤
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٦:١٩٠٥:١٩:١٨١٢:٣١:٠٣١٩:٤٣:٠٥٢٠:٠٣:٤٨٢٣:٣٩:٢٦
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٥:٤٨٠٥:١٩:٠٢١٢:٣١:١٣١٩:٤٣:٤٠٢٠:٠٤:٢٥٢٣:٣٩:٢٩
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٥:١٩٠٥:١٨:٤٧١٢:٣١:٢٤١٩:٤٤:١٤٢٠:٠٥:٠١٢٣:٣٩:٣٣
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٤:٥٢٠٥:١٨:٣٤١٢:٣١:٣٤١٩:٤٤:٤٨٢٠:٠٥:٣٦٢٣:٣٩:٣٨
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٤:٢٧٠٥:١٨:٢٢١٢:٣١:٤٥١٩:٤٥:٢٠٢٠:٠٦:١٠٢٣:٣٩:٤٣
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٤:٠٥٠٥:١٨:١٣١٢:٣١:٥٦١٩:٤٥:٥١٢٠:٠٦:٤٣٢٣:٣٩:٤٨
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٣:٤٦٠٥:١٨:٠٥١٢:٣٢:٠٧١٩:٤٦:٢١٢٠:٠٧:١٥٢٣:٣٩:٥٥
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٣:٢٩٠٥:١٧:٥٨١٢:٣٢:١٩١٩:٤٦:٥٠٢٠:٠٧:٤٥٢٣:٤٠:٠٢
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٣:١٤٠٥:١٧:٥٤١٢:٣٢:٣١١٩:٤٧:١٨٢٠:٠٨:١٤٢٣:٤٠:١٠
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٣:٠٢٠٥:١٧:٥٠١٢:٣٢:٤٣١٩:٤٧:٤٤٢٠:٠٨:٤٢٢٣:٤٠:١٨
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٥٢٠٥:١٧:٤٩١٢:٣٢:٥٥١٩:٤٨:٠٩٢٠:٠٩:٠٨٢٣:٤٠:٢٧
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٤٤٠٥:١٧:٤٩١٢:٣٣:٠٨١٩:٤٨:٣٤٢٠:٠٩:٣٣٢٣:٤٠:٣٦
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٣٩٠٥:١٧:٥١١٢:٣٣:٢١١٩:٤٨:٥٦٢٠:٠٩:٥٦٢٣:٤٠:٤٦
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٣٧٠٥:١٧:٥٤١٢:٣٣:٣٣١٩:٤٩:١٨٢٠:١٠:١٨٢٣:٤٠:٥٧
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٣٧٠٥:١٧:٥٩١٢:٣٣:٤٦١٩:٤٩:٣٨٢٠:١٠:٣٩٢٣:٤١:٠٨
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٣٩٠٥:١٨:٠٦١٢:٣٣:٥٩١٩:٤٩:٥٦٢٠:١٠:٥٨٢٣:٤١:٢٠
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٤٤٠٥:١٨:١٤١٢:٣٤:١٣١٩:٥٠:١٤٢٠:١١:١٦٢٣:٤١:٣٢
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٥١٠٥:١٨:٢٤١٢:٣٤:٢٦١٩:٥٠:٢٩٢٠:١١:٣٢٢٣:٤١:٤٥
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٣:٠١٠٥:١٨:٣٥١٢:٣٤:٣٩١٩:٥٠:٤٤٢٠:١١:٤٦٢٣:٤١:٥٨

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای گندآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گندآباد روستای گندآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گندآباد روستای گندآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گندآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گندآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گندآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گندآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گندآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گندآباد

روستای گندآباد بر روی نقشه

روستای گندآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گندآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گندآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گندآباد
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای گندآباد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای گندآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای گندآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گندآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گندآباد رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ گندآباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا گندآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق گندآباد
زمان پخش اذان آنلاین به افق گندآباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق گندآباد
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ گندآباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق گندآباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ گندآباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گندآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو