جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای گندآباد

پایین ولایت | تربت حیدریه | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز گندآباد


اذان صبح: ٠٤:٢٧:٠١
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٦:٤٥
اذان ظهر: ١٢:٣٦:١٤
غروب آفتاب: ١٩:١٥:١٠
اذان مغرب: ١٩:٣٣:٥٥
نیمه شب: ٢٣:٥١:٣٧

چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨
١٩ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢١ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گندآباد (شهرستان تربت حیدریه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ مرداد ٩٨ روستای گندآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای گندآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گندآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت علامه مجلسی
روز جهانی مسجد
روز جهانی مسجد

گونتر گراس
افسانه ها جوهره تجربه ، رؤیاها، آرزوهای انسان و حس گمگشتگی ما در دنیا را به قالب می ریزند تا حقیقت را بازگو كنند و از این رو، حقیقی تر از بسیاری از واقعیت ها هستند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گندآباد

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گندآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گندآباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای گندآباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گندآباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گندآباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٧:٤٧٠٥:٤٨:١٨١٢:٣٠:٥٦١٩:١٤:٠٧١٩:٣٣:٠٤٢٣:٤٥:١٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٦:١٩٠٥:٤٧:٠٩١٢:٣٠:٤٦١٩:١٤:٥٦١٩:٣٣:٥٦٢٣:٤٤:٥٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٤:٥٢٠٥:٤٦:٠١١٢:٣٠:٣٧١٩:١٥:٤٥١٩:٣٤:٤٨٢٣:٤٤:٣٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٣:٢٦٠٥:٤٤:٥٣١٢:٣٠:٢٨١٩:١٦:٣٥١٩:٣٥:٤١٢٣:٤٤:١٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٢:٠٠٠٥:٤٣:٤٧١٢:٣٠:٢٠١٩:١٧:٢٤١٩:٣٦:٣٣٢٣:٤٤:٠٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٠:٣٦٠٥:٤٢:٤٢١٢:٣٠:١٢١٩:١٨:١٤١٩:٣٧:٢٥٢٣:٤٣:٤٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٩:١٢٠٥:٤١:٣٨١٢:٣٠:٠٥١٩:١٩:٠٣١٩:٣٨:١٧٢٣:٤٣:٢٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٧:٤٩٠٥:٤٠:٣٥١٢:٢٩:٥٨١٩:١٩:٥٢١٩:٣٩:١٠٢٣:٤٣:٠٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٦:٢٦٠٥:٣٩:٣٣١٢:٢٩:٥٢١٩:٢٠:٤٢١٩:٤٠:٠٢٢٣:٤٢:٥٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٥:٠٥٠٥:٣٨:٣٣١٢:٢٩:٤٦١٩:٢١:٣١١٩:٤٠:٥٤٢٣:٤٢:٣٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٣:٤٥٠٥:٣٧:٣٣١٢:٢٩:٤١١٩:٢٢:٢٠١٩:٤١:٤٦٢٣:٤٢:٢٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٢:٢٦٠٥:٣٦:٣٥١٢:٢٩:٣٦١٩:٢٣:٠٩١٩:٤٢:٣٨٢٣:٤٢:٠٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠١:٠٨٠٥:٣٥:٣٨١٢:٢٩:٣٢١٩:٢٣:٥٨١٩:٤٣:٣٠٢٣:٤١:٥٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٩:٥١٠٥:٣٤:٤٢١٢:٢٩:٢٩١٩:٢٤:٤٦١٩:٤٤:٢١٢٣:٤١:٤١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٨:٣٦٠٥:٣٣:٤٧١٢:٢٩:٢٦١٩:٢٥:٣٥١٩:٤٥:١٣٢٣:٤١:٢٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٧:٢١٠٥:٣٢:٥٤١٢:٢٩:٢٤١٩:٢٦:٢٣١٩:٤٦:٠٤٢٣:٤١:١٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٦:٠٨٠٥:٣٢:٠٢١٢:٢٩:٢٢١٩:٢٧:١١١٩:٤٦:٥٦٢٣:٤١:٠٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٤:٥٧٠٥:٣١:١١١٢:٢٩:٢١١٩:٢٧:٥٩١٩:٤٧:٤٧٢٣:٤٠:٥٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٣:٤٦٠٥:٣٠:٢٢١٢:٢٩:٢١١٩:٢٨:٤٧١٩:٤٨:٣٧٢٣:٤٠:٤٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٢:٣٧٠٥:٢٩:٣٤١٢:٢٩:٢١١٩:٢٩:٣٤١٩:٤٩:٢٨٢٣:٤٠:٣٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥١:٣٠٠٥:٢٨:٤٨١٢:٢٩:٢١١٩:٣٠:٢٢١٩:٥٠:١٨٢٣:٤٠:٢٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٠:٢٤٠٥:٢٨:٠٣١٢:٢٩:٢٣١٩:٣١:٠٩١٩:٥١:٠٨٢٣:٤٠:١٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٩:٢٠٠٥:٢٧:٢٠١٢:٢٩:٢٤١٩:٣١:٥٥١٩:٥١:٥٧٢٣:٤٠:٠٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٨:١٧٠٥:٢٦:٣٨١٢:٢٩:٢٧١٩:٣٢:٤١١٩:٥٢:٤٧٢٣:٣٩:٥٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٧:١٦٠٥:٢٥:٥٨١٢:٢٩:٣٠١٩:٣٣:٢٧١٩:٥٣:٣٥٢٣:٣٩:٥٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٦:١٦٠٥:٢٥:١٩١٢:٢٩:٣٣١٩:٣٤:١٢١٩:٥٤:٢٣٢٣:٣٩:٤٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٥:١٩٠٥:٢٤:٤١١٢:٢٩:٣٧١٩:٣٤:٥٧١٩:٥٥:١١٢٣:٣٩:٤٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٤:٢٣٠٥:٢٤:٠٦١٢:٢٩:٤٢١٩:٣٥:٤٢١٩:٥٥:٥٨٢٣:٣٩:٣٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٣:٢٩٠٥:٢٣:٣١١٢:٢٩:٤٧١٩:٣٦:٢٥١٩:٥٦:٤٥٢٣:٣٩:٣١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گندآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گندآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گندآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گندآباد

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای گندآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای گندآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گندآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای گندآباد

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای گندآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای گندآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای گندآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گندآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گندآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای گندآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای گندآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گندآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای گندآباد

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٥:٢٧٠٥:٣٤:٥٠١٢:٣٩:٢٩١٩:٤٣:٤٤٢٠:٠٣:٥٢٢٣:٥٠:٠٧
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٦:٣٠٠٥:٣٥:٣٣١٢:٣٩:٣١١٩:٤٣:٠٤٢٠:٠٣:٠٩٢٣:٥٠:١٩
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٧:٣٤٠٥:٣٦:١٦١٢:٣٩:٣٢١٩:٤٢:٢٢٢٠:٠٢:٢٤٢٣:٥٠:٣٠
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٨:٣٨٠٥:٣٧:٠٠١٢:٣٩:٣٢١٩:٤١:٣٨٢٠:٠١:٣٨٢٣:٥٠:٤٠
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٩:٤٣٠٥:٣٧:٤٤١٢:٣٩:٣٢١٩:٤٠:٥٣٢٠:٠٠:٥٠٢٣:٥٠:٥١
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٠:٤٨٠٥:٣٨:٢٨١٢:٣٩:٣١١٩:٤٠:٠٧٢٠:٠٠:٠٠٢٣:٥١:٠٠
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠١:٥٣٠٥:٣٩:١٣١٢:٣٩:٣٠١٩:٣٩:١٩١٩:٥٩:١٠٢٣:٥١:٠٩
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:٥٩٠٥:٣٩:٥٨١٢:٣٩:٢٨١٩:٣٨:٣٠١٩:٥٨:١٧٢٣:٥١:١٧
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:٠٥٠٥:٤٠:٤٣١٢:٣٩:٢٥١٩:٣٧:٣٩١٩:٥٧:٢٤٢٣:٥١:٢٥
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٥:١٢٠٥:٤١:٢٩١٢:٣٩:٢٢١٩:٣٦:٤٧١٩:٥٦:٢٨٢٣:٥١:٣٢
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٦:١٨٠٥:٤٢:١٤١٢:٣٩:١٨١٩:٣٥:٥٣١٩:٥٥:٣٢٢٣:٥١:٣٩
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:٢٥٠٥:٤٣:٠٠١٢:٣٩:١٤١٩:٣٤:٥٩١٩:٥٤:٣٤٢٣:٥١:٤٥
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٣١٠٥:٤٣:٤٦١٢:٣٩:٠٩١٩:٣٤:٠٢١٩:٥٣:٣٥٢٣:٥١:٥٠
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٣٨٠٥:٤٤:٣٢١٢:٣٩:٠٣١٩:٣٣:٠٥١٩:٥٢:٣٤٢٣:٥١:٥٥
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:٤٥٠٥:٤٥:١٨١٢:٣٨:٥٧١٩:٣٢:٠٦١٩:٥١:٣٣٢٣:٥١:٥٩
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:١١:٥١٠٥:٤٦:٠٤١٢:٣٨:٥٠١٩:٣١:٠٦١٩:٥٠:٣٠٢٣:٥٢:٠٢
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٢:٥٨٠٥:٤٦:٥٠١٢:٣٨:٤٣١٩:٣٠:٠٥١٩:٤٩:٢٦٢٣:٥٢:٠٥
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٠٤٠٥:٤٧:٣٦١٢:٣٨:٣٥١٩:٢٩:٠٣١٩:٤٨:٢٠٢٣:٥٢:٠٦
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٥:١٠٠٥:٤٨:٢٢١٢:٣٨:٢٦١٩:٢٧:٥٩١٩:٤٧:١٤٢٣:٥٢:٠٨
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:١٦٠٥:٤٩:٠٨١٢:٣٨:١٧١٩:٢٦:٥٤١٩:٤٦:٠٦٢٣:٥٢:٠٨
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٧:٢٢٠٥:٤٩:٥٤١٢:٣٨:٠٧١٩:٢٥:٤٨١٩:٤٤:٥٧٢٣:٥٢:٠٨
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٨:٢٨٠٥:٥٠:٤٠١٢:٣٧:٥٧١٩:٢٤:٤١١٩:٤٣:٤٧٢٣:٥٢:٠٧
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:٣٣٠٥:٥١:٢٦١٢:٣٧:٤٦١٩:٢٣:٣٣١٩:٤٢:٣٧٢٣:٥٢:٠٦
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٠:٣٨٠٥:٥٢:١١١٢:٣٧:٣٤١٩:٢٢:٢٤١٩:٤١:٢٥٢٣:٥٢:٠٣
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢١:٤٣٠٥:٥٢:٥٧١٢:٣٧:٢٢١٩:٢١:١٤١٩:٤٠:١٢٢٣:٥٢:٠١
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:٤٧٠٥:٥٣:٤٣١٢:٣٧:٠٩١٩:٢٠:٠٣١٩:٣٨:٥٨٢٣:٥١:٥٧
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:٥١٠٥:٥٤:٢٨١٢:٣٦:٥٦١٩:١٨:٥١١٩:٣٧:٤٤٢٣:٥١:٥٣
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:٥٥٠٥:٥٥:١٤١٢:٣٦:٤٣١٩:١٧:٣٨١٩:٣٦:٢٨٢٣:٥١:٤٨
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٥٨٠٥:٥٦:٠٠١٢:٣٦:٢٩١٩:١٦:٢٥١٩:٣٥:١٢٢٣:٥١:٤٣
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٠١٠٥:٥٦:٤٥١٢:٣٦:١٤١٩:١٥:١٠١٩:٣٣:٥٥٢٣:٥١:٣٧
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠٤٠٥:٥٧:٣٠١٢:٣٥:٥٩١٩:١٣:٥٥١٩:٣٢:٣٧٢٣:٥١:٣٠

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای گندآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای گندآباد روستای گندآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای گندآباد روستای گندآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گندآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گندآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گندآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گندآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گندآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گندآباد

روستای گندآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گندآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گندآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گندآباد
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای گندآباد + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای گندآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گندآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گندآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گندآباد رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گندآباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گندآباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا گندآباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گندآباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گندآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا گندآباد دانلود pdf
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ گندآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق گندآباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گندآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو