جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای گنج قباد

قمبوان | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز گنج قباد


اذان صبح: ٠٤:٣٩:٣١
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:٥٣
اذان ظهر: ١٣:٠٩:٥٦
غروب آفتاب: ٢٠:٠٦:٣٦
اذان مغرب: ٢٠:٢٥:٤٧
نیمه شب: ٠٠:٢٣:٣١

چهارشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٨
٢٠ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٤ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گنج قباد (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مرداد ٩٨ روستای گنج قباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای گنج قباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گنج قباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

بنجامین فرانكلین
پیش از ازدواج چشمهایتان را خوب باز کنید و بعد از ازدواج آنها را كمی روی هم بگذارید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گنج قباد

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گنج قباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گنج قباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای گنج قباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گنج قباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گنج قباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٥١٠٦:٢٣:٠٩١٣:٠١:٢٠١٩:٤٠:٠١١٩:٥٨:١٣٠٠:١٧:٤٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٣٣٠٦:٢٢:٠٦١٣:٠١:١١١٩:٤٠:٤٤١٩:٥٨:٥٨٠٠:١٧:٢٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:١٥٠٦:٢١:٠٥١٣:٠١:٠١١٩:٤١:٢٧١٩:٥٩:٤٣٠٠:١٧:١٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٥٩٠٦:٢٠:٠٤١٣:٠٠:٥٣١٩:٤٢:٠٩٢٠:٠٠:٢٨٠٠:١٦:٥٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥١:٤٣٠٦:١٩:٠٥١٣:٠٠:٤٤١٩:٤٢:٥٢٢٠:٠١:١٤٠٠:١٦:٤٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٠:٢٨٠٦:١٨:٠٦١٣:٠٠:٣٧١٩:٤٣:٣٥٢٠:٠١:٥٩٠٠:١٦:٢٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٩:١٣٠٦:١٧:٠٩١٣:٠٠:٢٩١٩:٤٤:١٨٢٠:٠٢:٤٥٠٠:١٦:٠٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٠٠٠٦:١٦:١٢١٣:٠٠:٢٣١٩:٤٥:٠١٢٠:٠٣:٣٠٠٠:١٥:٥٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٤٨٠٦:١٥:١٧١٣:٠٠:١٧١٩:٤٥:٤٤٢٠:٠٤:١٦٠٠:١٥:٤٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٣٦٠٦:١٤:٢٢١٣:٠٠:١١١٩:٤٦:٢٧٢٠:٠٥:٠١٠٠:١٥:٢٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٢٦٠٦:١٣:٢٩١٣:٠٠:٠٦١٩:٤٧:٠٩٢٠:٠٥:٤٦٠٠:١٥:١٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:١٦٠٦:١٢:٣٧١٣:٠٠:٠١١٩:٤٧:٥٢٢٠:٠٦:٣٢٠٠:١٥:٠٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٠٨٠٦:١١:٤٦١٢:٥٩:٥٧١٩:٤٨:٣٥٢٠:٠٧:١٧٠٠:١٤:٤٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:٠١٠٦:١٠:٥٦١٢:٥٩:٥٤١٩:٤٩:١٨٢٠:٠٨:٠٣٠٠:١٤:٣٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٥٥٠٦:١٠:٠٨١٢:٥٩:٥١١٩:٥٠:٠٠٢٠:٠٨:٤٨٠٠:١٤:٢٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٥٠٠٦:٠٩:٢٠١٢:٥٩:٤٩١٩:٥٠:٤٣٢٠:٠٩:٣٣٠٠:١٤:١٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٤٦٠٦:٠٨:٣٤١٢:٥٩:٤٧١٩:٥١:٢٥٢٠:١٠:١٨٠٠:١٤:٠٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:٤٤٠٦:٠٧:٤٩١٢:٥٩:٤٦١٩:٥٢:٠٧٢٠:١١:٠٣٠٠:١٣:٥٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٥:٤٣٠٦:٠٧:٠٦١٢:٥٩:٤٦١٩:٥٢:٥٠٢٠:١١:٤٨٠٠:١٣:٤٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٤:٤٣٠٦:٠٦:٢٤١٢:٥٩:٤٦١٩:٥٣:٣٢٢٠:١٢:٣٢٠٠:١٣:٣٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٣:٤٥٠٦:٠٥:٤٣١٢:٥٩:٤٦١٩:٥٤:١٣٢٠:١٣:١٧٠٠:١٣:٣١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٢:٤٨٠٦:٠٥:٠٣١٢:٥٩:٤٨١٩:٥٤:٥٥٢٠:١٤:٠١٠٠:١٣:٢٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣١:٥٣٠٦:٠٤:٢٥١٢:٥٩:٤٩١٩:٥٥:٣٦٢٠:١٤:٤٥٠٠:١٣:١٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٠:٥٩٠٦:٠٣:٤٨١٢:٥٩:٥٢١٩:٥٦:١٧٢٠:١٥:٢٨٠٠:١٣:١٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٠:٠٧٠٦:٠٣:١٣١٢:٥٩:٥٥١٩:٥٦:٥٨٢٠:١٦:١١٠٠:١٣:٠٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٩:١٦٠٦:٠٢:٣٩١٢:٥٩:٥٨١٩:٥٧:٣٨٢٠:١٦:٥٤٠٠:١٣:٠٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٨:٢٧٠٦:٠٢:٠٧١٣:٠٠:٠٢١٩:٥٨:١٩٢٠:١٧:٣٧٠٠:١٢:٥٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٧:٤٠٠٦:٠١:٣٦١٣:٠٠:٠٧١٩:٥٨:٥٨٢٠:١٨:١٩٠٠:١٢:٥٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٦:٥٤٠٦:٠١:٠٦١٣:٠٠:١٢١٩:٥٩:٣٧٢٠:١٩:٠١٠٠:١٢:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گنج قباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گنج قباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گنج قباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گنج قباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای گنج قباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای گنج قباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گنج قباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای گنج قباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای گنج قباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای گنج قباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای گنج قباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گنج قباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گنج قباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای گنج قباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای گنج قباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گنج قباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای گنج قباد

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣٦٠٦:١٢:١٥١٣:٠٩:٥٤٢٠:٠٧:١٢٢٠:٢٦:٢٥٠٠:٢٣:٢١
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣١٠٦:١٢:٥٣١٣:٠٩:٥٦٢٠:٠٦:٣٦٢٠:٢٥:٤٧٠٠:٢٣:٣١
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢٦٠٦:١٣:٣٢١٣:٠٩:٥٧٢٠:٠٥:٥٩٢٠:٢٥:٠٨٠٠:٢٣:٤٠
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٢١٠٦:١٤:١١١٣:٠٩:٥٧٢٠:٠٥:٢١٢٠:٢٤:٢٧٠٠:٢٣:٤٩
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٧٠٦:١٤:٥٠١٣:٠٩:٥٧٢٠:٠٤:٤١٢٠:٢٣:٤٤٠٠:٢٣:٥٧
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:١٣٠٦:١٥:٢٩١٣:٠٩:٥٦٢٠:٠٤:٠٠٢٠:٢٣:٠١٠٠:٢٤:٠٥
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٠٠٦:١٦:٠٨١٣:٠٩:٥٥٢٠:٠٣:١٧٢٠:٢٢:١٦٠٠:٢٤:١٢
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٧٠٦:١٦:٤٨١٣:٠٩:٥٣٢٠:٠٢:٣٤٢٠:٢١:٢٩٠٠:٢٤:١٩
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٤٠٦:١٧:٢٧١٣:٠٩:٥٠٢٠:٠١:٤٩٢٠:٢٠:٤١٠٠:٢٤:٢٥
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠١٠٦:١٨:٠٧١٣:٠٩:٤٧٢٠:٠١:٠٢٢٠:١٩:٥٢٠٠:٢٤:٣٠
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٨٠٦:١٨:٤٧١٣:٠٩:٤٣٢٠:٠٠:١٤٢٠:١٩:٠٢٠٠:٢٤:٣٥
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٥٠٦:١٩:٢٧١٣:٠٩:٣٩١٩:٥٩:٢٥٢٠:١٨:١٠٠٠:٢٤:٣٩
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٢٠٦:٢٠:٠٧١٣:٠٩:٣٤١٩:٥٨:٣٥٢٠:١٧:١٧٠٠:٢٤:٤٢
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٩٠٦:٢٠:٤٧١٣:٠٩:٢٨١٩:٥٧:٤٣٢٠:١٦:٢٣٠٠:٢٤:٤٥
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٧٠٦:٢١:٢٧١٣:٠٩:٢٢١٩:٥٦:٥١٢٠:١٥:٢٨٠٠:٢٤:٤٧
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٤٠٦:٢٢:٠٧١٣:٠٩:١٥١٩:٥٥:٥٧٢٠:١٤:٣١٠٠:٢٤:٤٩
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤١٠٦:٢٢:٤٦١٣:٠٩:٠٨١٩:٥٥:٠٢٢٠:١٣:٣٤٠٠:٢٤:٥٠
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٧٠٦:٢٣:٢٦١٣:٠٨:٥٩١٩:٥٤:٠٦٢٠:١٢:٣٥٠٠:٢٤:٥٠
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٤٠٦:٢٤:٠٦١٣:٠٨:٥١١٩:٥٣:٠٨٢٠:١١:٣٥٠٠:٢٤:٤٩
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٠٠٦:٢٤:٤٦١٣:٠٨:٤١١٩:٥٢:١٠٢٠:١٠:٣٤٠٠:٢٤:٤٨
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٧٠٦:٢٥:٢٥١٣:٠٨:٣٢١٩:٥١:١٠٢٠:٠٩:٣٢٠٠:٢٤:٤٦
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٣٠٦:٢٦:٠٥١٣:٠٨:٢١١٩:٥٠:١٠٢٠:٠٨:٢٩٠٠:٢٤:٤٤
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٨٠٦:٢٦:٤٤١٣:٠٨:١٠١٩:٤٩:٠٨٢٠:٠٧:٢٥٠٠:٢٤:٤١
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٤٠٦:٢٧:٢٣١٣:٠٧:٥٩١٩:٤٨:٠٦٢٠:٠٦:٢٠٠٠:٢٤:٣٧
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٩٠٦:٢٨:٠٣١٣:٠٧:٤٧١٩:٤٧:٠٢٢٠:٠٥:١٤٠٠:٢٤:٣٣
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٣٠٦:٢٨:٤٢١٣:٠٧:٣٤١٩:٤٥:٥٨٢٠:٠٤:٠٧٠٠:٢٤:٢٨
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٨٠٦:٢٩:٢١١٣:٠٧:٢١١٩:٤٤:٥٢٢٠:٠٣:٠٠٠٠:٢٤:٢٢
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٢٠٦:٣٠:٠٠١٣:٠٧:٠٧١٩:٤٣:٤٦٢٠:٠١:٥١٠٠:٢٤:١٦
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٦٠٦:٣٠:٣٨١٣:٠٦:٥٣١٩:٤٢:٣٩٢٠:٠٠:٤٢٠٠:٢٤:٠٩
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٩٠٦:٣١:١٧١٣:٠٦:٣٩١٩:٤١:٣١١٩:٥٩:٣٢٠٠:٢٤:٠٢
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٣٠٦:٣١:٥٦١٣:٠٦:٢٤١٩:٤٠:٢٣١٩:٥٨:٢١٠٠:٢٣:٥٤

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای گنج قباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای گنج قباد روستای گنج قباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای گنج قباد روستای گنج قباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گنج قباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گنج قباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای گنج قباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گنج قباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گنج قباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گنج قباد

روستای گنج قباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گنج قباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گنج قباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گنج قباد
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای گنج قباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای گنج قباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گنج قباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گنج قباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گنج قباد رسیده اید.

افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ گنج قباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ گنج قباد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گنج قباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گنج قباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا گنج قباد دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گنج قباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گنج قباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق گنج قباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گنج قباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو