جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای گنج قباد

قمبوان | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز گنج قباد


اذان صبح: ٠٤:٢١:٥٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٨:٠٣
اذان ظهر: ١٣:٠١:١٠
غروب آفتاب: ٢٠:٠٤:٣٢
اذان مغرب: ٢٠:٢٤:١٢
نیمه شب: ٠٠:١٢:٥٨

یکشنبه ١١ خرداد ١٣٩٩
٠٨ شوال ١٤٤١ قمری
٣١ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گنج قباد (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١١ خرداد ٩٩ روستای گنج قباد)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای گنج قباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای گنج قباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی بدون دخانیات

یَشتها
روان مردِ دُر وَند [= دروغ پرست، دیو پرست، گمراه، ناپاك] در نخستین گام به پایگاه اندیشه‌ی بد درآید. پس در دومین گام به پایگاه گفتار بد درآید. سپس در سومین گام به پایگاه كردار بد درآید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گنج قباد

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گنج قباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گنج قباد ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای گنج قباد (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گنج قباد ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گنج قباد ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٢:٠٦٠٦:٣٥:٤٥١٣:٠٣:٤١١٩:٣٢:٠٧١٩:٤٩:٥٤٠٠:٢١:٢٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٠:٤٣٠٦:٣٤:٣٤١٣:٠٣:٢٦١٩:٣٢:٤٨١٩:٥٠:٣٨٠٠:٢١:٠٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٩:١٩٠٦:٣٣:٢٤١٣:٠٣:١٢١٩:٣٣:٣٠١٩:٥١:٢٢٠٠:٢٠:٤٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٧:٥٦٠٦:٣٢:١٤١٣:٠٢:٥٨١٩:٣٤:١٢١٩:٥٢:٠٦٠٠:٢٠:٢٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٦:٣٤٠٦:٣١:٠٥١٣:٠٢:٤٥١٩:٣٤:٥٤١٩:٥٢:٥٠٠٠:٢٠:٠٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٥:١٢٠٦:٢٩:٥٧١٣:٠٢:٣٢١٩:٣٥:٣٦١٩:٥٣:٣٤٠٠:١٩:٤٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٣:٥٠٠٦:٢٨:٤٩١٣:٠٢:١٩١٩:٣٦:١٨١٩:٥٤:١٨٠٠:١٩:٢٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٢:٢٩٠٦:٢٧:٤٣١٣:٠٢:٠٧١٩:٣٧:٠٠١٩:٥٥:٠٣٠٠:١٩:٠٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠١:٠٨٠٦:٢٦:٣٧١٣:٠١:٥٥١٩:٣٧:٤٣١٩:٥٥:٤٧٠٠:١٨:٤٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٩:٤٨٠٦:٢٥:٣١١٣:٠١:٤٣١٩:٣٨:٢٥١٩:٥٦:٣٢٠٠:١٨:٢٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٨:٢٨٠٦:٢٤:٢٧١٣:٠١:٣٣١٩:٣٩:٠٧١٩:٥٧:١٦٠٠:١٨:٠٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:٠٩٠٦:٢٣:٢٣١٣:٠١:٢٢١٩:٣٩:٥٠١٩:٥٨:٠١٠٠:١٧:٥٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:٥١٠٦:٢٢:٢١١٣:٠١:١٢١٩:٤٠:٣٢١٩:٥٨:٤٦٠٠:١٧:٣٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٣٣٠٦:٢١:١٩١٣:٠١:٠٣١٩:٤١:١٥١٩:٥٩:٣١٠٠:١٧:١٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:١٦٠٦:٢٠:١٨١٣:٠٠:٥٤١٩:٤١:٥٨٢٠:٠٠:١٦٠٠:١٦:٥٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٠٠٠٦:١٩:١٨١٣:٠٠:٤٥١٩:٤٢:٤٠٢٠:٠١:٠١٠٠:١٦:٤٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٤٥٠٦:١٨:١٩١٣:٠٠:٣٧١٩:٤٣:٢٣٢٠:٠١:٤٧٠٠:١٦:٢٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٩:٣٠٠٦:١٧:٢١١٣:٠٠:٣٠١٩:٤٤:٠٦٢٠:٠٢:٣٢٠٠:١٦:١١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٨:١٧٠٦:١٦:٢٥١٣:٠٠:٢٣١٩:٤٤:٤٩٢٠:٠٣:١٨٠٠:١٥:٥٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٠٤٠٦:١٥:٢٩١٣:٠٠:١٧١٩:٤٥:٣٢٢٠:٠٤:٠٣٠٠:١٥:٤٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٥٢٠٦:١٤:٣٤١٣:٠٠:١١١٩:٤٦:١٥٢٠:٠٤:٤٩٠٠:١٥:٢٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٤٢٠٦:١٣:٤١١٣:٠٠:٠٦١٩:٤٦:٥٨٢٠:٠٥:٣٤٠٠:١٥:١٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٣٢٠٦:١٢:٤٨١٣:٠٠:٠١١٩:٤٧:٤١٢٠:٠٦:٢٠٠٠:١٥:٠٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٢٤٠٦:١١:٥٧١٢:٥٩:٥٧١٩:٤٨:٢٤٢٠:٠٧:٠٥٠٠:١٤:٥٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤١:١٦٠٦:١١:٠٧١٢:٥٩:٥٤١٩:٤٩:٠٧٢٠:٠٧:٥١٠٠:١٤:٣٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٠:١٠٠٦:١٠:١٩١٢:٥٩:٥١١٩:٤٩:٤٩٢٠:٠٨:٣٦٠٠:١٤:٢٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٠٥٠٦:٠٩:٣١١٢:٥٩:٤٩١٩:٥٠:٣٢٢٠:٠٩:٢٢٠٠:١٤:١٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٠١٠٦:٠٨:٤٥١٢:٥٩:٤٧١٩:٥١:١٥٢٠:١٠:٠٧٠٠:١٤:٠٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:٥٩٠٦:٠٨:٠٠١٢:٥٩:٤٦١٩:٥١:٥٧٢٠:١٠:٥٢٠٠:١٣:٥٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای گنج قباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای گنج قباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای گنج قباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گنج قباد

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای گنج قباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای گنج قباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گنج قباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای گنج قباد

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای گنج قباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای گنج قباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای گنج قباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گنج قباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گنج قباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گنج قباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای گنج قباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گنج قباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گنج قباد

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٧٠٦:٠٢:٠٧١٣:٠٠:٠٢١٩:٥٨:١٩٢٠:١٧:٣٧٠٠:١٢:٥٩
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٠٠٦:٠١:٣٦١٣:٠٠:٠٧١٩:٥٨:٥٨٢٠:١٨:١٩٠٠:١٢:٥٦
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٤٠٦:٠١:٠٦١٣:٠٠:١٢١٩:٥٩:٣٧٢٠:١٩:٠١٠٠:١٢:٥٤
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٠٠٦:٠٠:٣٨١٣:٠٠:١٨٢٠:٠٠:١٦٢٠:١٩:٤٢٠٠:١٢:٥٢
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٨٠٦:٠٠:١٢١٣:٠٠:٢٤٢٠:٠٠:٥٥٢٠:٢٠:٢٢٠٠:١٢:٥١
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٨٠٥:٥٩:٤٧١٣:٠٠:٣٠٢٠:٠١:٣٢٢٠:٢١:٠٢٠٠:١٢:٥١
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٩٠٥:٥٩:٢٣١٣:٠٠:٣٧٢٠:٠٢:٠٩٢٠:٢١:٤٢٠٠:١٢:٥١
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٣٠٥:٥٩:٠١١٣:٠٠:٤٥٢٠:٠٢:٤٦٢٠:٢٢:٢٠٠٠:١٢:٥٢
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٨٠٥:٥٨:٤٠١٣:٠٠:٥٣٢٠:٠٣:٢٢٢٠:٢٢:٥٨٠٠:١٢:٥٣
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٥٠٥:٥٨:٢١١٣:٠١:٠١٢٠:٠٣:٥٧٢٠:٢٣:٣٥٠٠:١٢:٥٥
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٤٠٥:٥٨:٠٣١٣:٠١:١٠٢٠:٠٤:٣٢٢٠:٢٤:١٢٠٠:١٢:٥٨
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٥٠٥:٥٧:٤٧١٣:٠١:١٩٢٠:٠٥:٠٦٢٠:٢٤:٤٧٠٠:١٣:٠١
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٧٠٥:٥٧:٣٢١٣:٠١:٢٩٢٠:٠٥:٣٩٢٠:٢٥:٢٢٠٠:١٣:٠٥
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٢٠٥:٥٧:١٩١٣:٠١:٣٨٢٠:٠٦:١١٢٠:٢٥:٥٦٠٠:١٣:١٠
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٩٠٥:٥٧:٠٧١٣:٠١:٤٩٢٠:٠٦:٤٢٢٠:٢٦:٢٩٠٠:١٣:١٥
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٨٠٥:٥٦:٥٧١٣:٠١:٥٩٢٠:٠٧:١٣٢٠:٢٧:٠١٠٠:١٣:٢١
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٩٠٥:٥٦:٤٩١٣:٠٢:١٠٢٠:٠٧:٤٢٢٠:٢٧:٣٢٠٠:١٣:٢٧
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:١٢٠٥:٥٦:٤١١٣:٠٢:٢١٢٠:٠٨:١١٢٠:٢٨:٠٢٠٠:١٣:٣٤
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٧٠٥:٥٦:٣٦١٣:٠٢:٣٣٢٠:٠٨:٣٩٢٠:٢٨:٣١٠٠:١٣:٤٢
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٤٠٥:٥٦:٣١١٣:٠٢:٤٤٢٠:٠٩:٠٦٢٠:٢٨:٥٩٠٠:١٣:٥٠
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٣٠٥:٥٦:٢٩١٣:٠٢:٥٦٢٠:٠٩:٣٢٢٠:٢٩:٢٦٠٠:١٣:٥٨
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٥٠٥:٥٦:٢٧١٣:٠٣:٠٨٢٠:٠٩:٥٦٢٠:٢٩:٥٢٠٠:١٤:٠٧
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:١٨٠٥:٥٦:٢٨١٣:٠٣:٢١٢٠:١٠:٢٠٢٠:٣٠:١٧٠٠:١٤:١٧
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:١٤٠٥:٥٦:٢٩١٣:٠٣:٣٣٢٠:١٠:٤٣٢٠:٣٠:٤٠٠٠:١٤:٢٧
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:١٢٠٥:٥٦:٣٢١٣:٠٣:٤٦٢٠:١١:٠٤٢٠:٣١:٠٢٠٠:١٤:٣٨
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:١٢٠٥:٥٦:٣٧١٣:٠٣:٥٩٢٠:١١:٢٥٢٠:٣١:٢٣٠٠:١٤:٤٩
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:١٤٠٥:٥٦:٤٣١٣:٠٤:١٢٢٠:١١:٤٤٢٠:٣١:٤٣٠٠:١٥:٠١
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:١٨٠٥:٥٦:٥٠١٣:٠٤:٢٥٢٠:١٢:٠٢٢٠:٣٢:٠١٠٠:١٥:١٣
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٤٠٥:٥٦:٥٩١٣:٠٤:٣٨٢٠:١٢:١٨٢٠:٣٢:١٨٠٠:١٥:٢٥
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٢٠٥:٥٧:٠٩١٣:٠٤:٥١٢٠:١٢:٣٤٢٠:٣٢:٣٤٠٠:١٥:٣٨
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٣٠٥:٥٧:٢١١٣:٠٥:٠٤٢٠:١٢:٤٨٢٠:٣٢:٤٨٠٠:١٥:٥١

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای گنج قباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گنج قباد روستای گنج قباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گنج قباد روستای گنج قباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گنج قباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گنج قباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گنج قباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گنج قباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گنج قباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گنج قباد

روستای گنج قباد بر روی نقشه

روستای گنج قباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گنج قباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گنج قباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گنج قباد
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای گنج قباد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای گنج قباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای گنج قباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گنج قباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گنج قباد رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق گنج قباد
زمان پخش اذان آنلاین به افق گنج قباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا گنج قباد دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا گنج قباد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گنج قباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گنج قباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گنج قباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق گنج قباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گنج قباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو