جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای گنبد

ایجرود پایین | ایجرود | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز گنبد


اذان صبح: ٠٥:٣٦:٠٩
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٠:٢٧
اذان ظهر: ١٢:٣١:٣٦
غروب آفتاب: ١٨:٠٣:١٥
اذان مغرب: ١٨:٢١:٤٨
نیمه شب: ٢٣:٤٩:٠٨

پنج شنبه ٠١ اسفند ١٣٩٨
٢٥ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٠ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گنبد (شهرستان ایجرود) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ اسفند ٩٨ روستای گنبد)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای گنبد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گنبد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

نیچه
عینكی تیره بر چشم زنیم، زیرا گاهی نباید هیچ كس، چشمان و هیچ بنی بشری، "كنه" وجود ما را ببیند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گنبد

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گنبد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گنبد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای گنبد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گنبد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گنبد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠١:١٨٠٦:٣٢:٥٤١٣:١٥:٥٥١٩:٥٩:٣٠٢٠:١٨:٤٠٠٠:٢٩:٣٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:٤٧٠٦:٣١:٤٢١٣:١٥:٤٥٢٠:٠٠:٢٢٢٠:١٩:٣٥٠٠:٢٩:١٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:١٦٠٦:٣٠:٣١١٣:١٥:٣٥٢٠:٠١:١٤٢٠:٢٠:٢٩٠٠:٢٩:٠٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٤٥٠٦:٢٩:٢١١٣:١٥:٢٦٢٠:٠٢:٠٥٢٠:٢١:٢٣٠٠:٢٨:٤١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:١٦٠٦:٢٨:١١١٣:١٥:١٧٢٠:٠٢:٥٧٢٠:٢٢:١٨٠٠:٢٨:٢٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٤٧٠٦:٢٧:٠٣١٣:١٥:٠٩٢٠:٠٣:٤٨٢٠:٢٣:١٢٠٠:٢٨:٠٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:١٩٠٦:٢٥:٥٦١٣:١٥:٠١٢٠:٠٤:٤٠٢٠:٢٤:٠٧٠٠:٢٧:٤٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٥٢٠٦:٢٤:٥٠١٣:١٤:٥٤٢٠:٠٥:٣١٢٠:٢٥:٠١٠٠:٢٧:٢٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٢٦٠٦:٢٣:٤٥١٣:١٤:٤٧٢٠:٠٦:٢٢٢٠:٢٥:٥٥٠٠:٢٧:١٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٠١٠٦:٢٢:٤١١٣:١٤:٤١٢٠:٠٧:١٣٢٠:٢٦:٥٠٠٠:٢٦:٥٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٣٧٠٦:٢١:٣٩١٣:١٤:٣٥٢٠:٠٨:٠٥٢٠:٢٧:٤٤٠٠:٢٦:٣٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٥:١٣٠٦:٢٠:٣٧١٣:١٤:٣٠٢٠:٠٨:٥٥٢٠:٢٨:٣٨٠٠:٢٦:٢٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٥١٠٦:١٩:٣٧١٣:١٤:٢٦٢٠:٠٩:٤٦٢٠:٢٩:٣٢٠٠:٢٦:٠٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٣٠٠٦:١٨:٣٨١٣:١٤:٢٢٢٠:١٠:٣٧٢٠:٣٠:٢٦٠٠:٢٥:٥٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:١٠٠٦:١٧:٤٠١٣:١٤:١٨٢٠:١١:٢٨٢٠:٣١:٢٠٠٠:٢٥:٣٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٥١٠٦:١٦:٤٤١٣:١٤:١٦٢٠:١٢:١٨٢٠:٣٢:١٣٠٠:٢٥:٢٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٣٤٠٦:١٥:٤٩١٣:١٤:١٣٢٠:١٣:٠٨٢٠:٣٣:٠٧٠٠:٢٥:١٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:١٨٠٦:١٤:٥٥١٣:١٤:١٢٢٠:١٣:٥٨٢٠:٣٤:٠٠٠٠:٢٥:٠٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:٠٣٠٦:١٤:٠٣١٣:١٤:١١٢٠:١٤:٤٨٢٠:٣٤:٥٣٠٠:٢٤:٤٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٤:٤٩٠٦:١٣:١٢١٣:١٤:١٠٢٠:١٥:٣٧٢٠:٣٥:٤٥٠٠:٢٤:٣٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٣:٣٧٠٦:١٢:٢٣١٣:١٤:١٠٢٠:١٦:٢٧٢٠:٣٦:٣٨٠٠:٢٤:٢٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٢:٢٧٠٦:١١:٣٥١٣:١٤:١١٢٠:١٧:١٥٢٠:٣٧:٣٠٠٠:٢٤:١٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣١:١٨٠٦:١٠:٤٨١٣:١٤:١٢٢٠:١٨:٠٤٢٠:٣٨:٢١٠٠:٢٤:٠٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٠:١١٠٦:١٠:٠٣١٣:١٤:١٤٢٠:١٨:٥٢٢٠:٣٩:١٣٠٠:٢٣:٥٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٩:٠٥٠٦:٠٩:٢٠١٣:١٤:١٦٢٠:١٩:٤٠٢٠:٤٠:٠٣٠٠:٢٣:٥٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٨:٠١٠٦:٠٨:٣٨١٣:١٤:١٩٢٠:٢٠:٢٧٢٠:٤٠:٥٤٠٠:٢٣:٤٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٦:٥٩٠٦:٠٧:٥٧١٣:١٤:٢٣٢٠:٢١:١٤٢٠:٤١:٤٤٠٠:٢٣:٣٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٥:٥٨٠٦:٠٧:١٨١٣:١٤:٢٧٢٠:٢٢:٠٠٢٠:٤٢:٣٣٠٠:٢٣:٣٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٥:٠٠٠٦:٠٦:٤١١٣:١٤:٣٢٢٠:٢٢:٤٦٢٠:٤٣:٢٢٠٠:٢٣:٢٥
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٤:٠٣٠٦:٠٦:٠٦١٣:١٤:٣٧٢٠:٢٣:٣١٢٠:٤٤:١٠٠٠:٢٣:٢٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گنبد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گنبد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گنبد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گنبد

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای گنبد

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای گنبد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گنبد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای گنبد

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٥٥:٣٦٠٧:٢٢:٥٢١٢:٣٠:٢٦١٧:٣٨:٢٢١٧:٥٧:٥١٢٣:٤٦:٤٤
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٥٥:٠٦٠٧:٢٢:١٣١٢:٣٠:٣٨١٧:٣٩:٢٥١٧:٥٨:٥٢٢٣:٤٧:٠٠
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٥٤:٣٤٠٧:٢١:٣٢١٢:٣٠:٤٩١٧:٤٠:٢٩١٧:٥٩:٥٣٢٣:٤٧:١٥
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٥٤:٠١٠٧:٢٠:٥٠١٢:٣١:٠٠١٧:٤١:٣٣١٨:٠٠:٥٤٢٣:٤٧:٢٩
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٥٣:٢٦٠٧:٢٠:٠٦١٢:٣١:١٠١٧:٤٢:٣٦١٨:٠١:٥٥٢٣:٤٧:٤٢
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٥٢:٤٩٠٧:١٩:٢١١٢:٣١:١٨١٧:٤٣:٤٠١٨:٠٢:٥٦٢٣:٤٧:٥٥
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٥٢:١٠٠٧:١٨:٣٤١٢:٣١:٢٦١٧:٤٤:٤٣١٨:٠٣:٥٧٢٣:٤٨:٠٧
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٥١:٣٠٠٧:١٧:٤٥١٢:٣١:٣٤١٧:٤٥:٤٧١٨:٠٤:٥٨٢٣:٤٨:١٧
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٥٠:٤٨٠٧:١٦:٥٥١٢:٣١:٤٠١٧:٤٦:٥٠١٨:٠٥:٥٩٢٣:٤٨:٢٧
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٥٠:٠٤٠٧:١٦:٠٣١٢:٣١:٤٦١٧:٤٧:٥٣١٨:٠٦:٥٩٢٣:٤٨:٣٦
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٤٩:١٩٠٧:١٥:١٠١٢:٣١:٥٠١٧:٤٨:٥٦١٨:٠٨:٠٠٢٣:٤٨:٤٤
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٤٨:٣٢٠٧:١٤:١٥١٢:٣١:٥٤١٧:٤٩:٥٩١٨:٠٩:٠٠٢٣:٤٨:٥٢
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٤٧:٤٤٠٧:١٣:١٩١٢:٣١:٥٧١٧:٥١:٠٢١٨:١٠:٠١٢٣:٤٨:٥٨
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٤٦:٥٤٠٧:١٢:٢٢١٢:٣٢:٠٠١٧:٥٢:٠٤١٨:١١:٠١٢٣:٤٩:٠٣
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٤٦:٠٣٠٧:١١:٢٣١٢:٣٢:٠١١٧:٥٣:٠٦١٨:١٢:٠١٢٣:٤٩:٠٨
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٤٥:١٠٠٧:١٠:٢٣١٢:٣٢:٠٢١٧:٥٤:٠٨١٨:١٣:٠٠٢٣:٤٩:١٢
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٤٤:١٥٠٧:٠٩:٢١١٢:٣٢:٠٢١٧:٥٥:١٠١٨:١٤:٠٠٢٣:٤٩:١٥
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٤٣:١٩٠٧:٠٨:١٨١٢:٣٢:٠١١٧:٥٦:١٢١٨:١٤:٥٩٢٣:٤٩:١٧
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٤٢:٢٢٠٧:٠٧:١٤١٢:٣١:٥٩١٧:٥٧:١٣١٨:١٥:٥٨٢٣:٤٩:١٨
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٤١:٢٣٠٧:٠٦:٠٩١٢:٣١:٥٧١٧:٥٨:١٤١٨:١٦:٥٧٢٣:٤٩:١٨
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٤٠:٢٣٠٧:٠٥:٠٣١٢:٣١:٥٤١٧:٥٩:١٥١٨:١٧:٥٦٢٣:٤٩:١٨
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٣٩:٢٢٠٧:٠٣:٥٦١٢:٣١:٥١١٨:٠٠:١٥١٨:١٨:٥٤٢٣:٤٩:١٧
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٣٨:١٩٠٧:٠٢:٤٧١٢:٣١:٤٦١٨:٠١:١٥١٨:١٩:٥٣٢٣:٤٩:١٥
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٣٧:١٥٠٧:٠١:٣٨١٢:٣١:٤١١٨:٠٢:١٥١٨:٢٠:٥١٢٣:٤٩:١٢
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٣٦:٠٩٠٧:٠٠:٢٧١٢:٣١:٣٦١٨:٠٣:١٥١٨:٢١:٤٨٢٣:٤٩:٠٨
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٣٥:٠٢٠٦:٥٩:١٥١٢:٣١:٢٩١٨:٠٤:١٤١٨:٢٢:٤٦٢٣:٤٩:٠٤
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٣٣:٥٤٠٦:٥٨:٠٣١٢:٣١:٢٢١٨:٠٥:١٣١٨:٢٣:٤٣٢٣:٤٨:٥٩
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٣٢:٤٥٠٦:٥٦:٤٩١٢:٣١:١٥١٨:٠٦:١١١٨:٢٤:٤٠٢٣:٤٨:٥٣
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٣١:٣٥٠٦:٥٥:٣٥١٢:٣١:٠٧١٨:٠٧:١٠١٨:٢٥:٣٦٢٣:٤٨:٤٦

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای گنبد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای گنبد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای گنبد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گنبد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گنبد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای گنبد

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای گنبد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گنبد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای گنبد

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٦:٠٩٠٧:٠٠:٢٧١٢:٣١:٣٦١٨:٠٣:١٥١٨:٢١:٤٨٢٣:٤٩:٠٨
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠٢٠٦:٥٩:١٥١٢:٣١:٢٩١٨:٠٤:١٤١٨:٢٢:٤٦٢٣:٤٩:٠٤
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٣:٥٤٠٦:٥٨:٠٣١٢:٣١:٢٢١٨:٠٥:١٣١٨:٢٣:٤٣٢٣:٤٨:٥٩
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٥٠٦:٥٦:٤٩١٢:٣١:١٥١٨:٠٦:١١١٨:٢٤:٤٠٢٣:٤٨:٥٣
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣١:٣٥٠٦:٥٥:٣٥١٢:٣١:٠٧١٨:٠٧:١٠١٨:٢٥:٣٦٢٣:٤٨:٤٦
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢٣٠٦:٥٤:٢٠١٢:٣٠:٥٨١٨:٠٨:٠٧١٨:٢٦:٣٣٢٣:٤٨:٣٩
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٠٠٦:٥٣:٠٤١٢:٣٠:٤٩١٨:٠٩:٠٥١٨:٢٧:٢٩٢٣:٤٨:٣١
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٦٠٦:٥١:٤٧١٢:٣٠:٣٩١٨:١٠:٠٢١٨:٢٨:٢٥٢٣:٤٨:٢٢
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤١٠٦:٥٠:٢٩١٢:٣٠:٢٨١٨:١٠:٥٩١٨:٢٩:٢٠٢٣:٤٨:١٢
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٥٠٦:٤٩:١٠١٢:٣٠:١٧١٨:١١:٥٦١٨:٣٠:١٦٢٣:٤٨:٠٢
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٨٠٦:٤٧:٥١١٢:٣٠:٠٥١٨:١٢:٥٢١٨:٣١:١١٢٣:٤٧:٥١
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٠٠٦:٤٦:٣١١٢:٢٩:٥٣١٨:١٣:٤٨١٨:٣٢:٠٦٢٣:٤٧:٣٩
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٣١٠٦:٤٥:١١١٢:٢٩:٤١١٨:١٤:٤٣١٨:٣٣:٠٠٢٣:٤٧:٢٧
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٠٠٦:٤٣:٥٠١٢:٢٩:٢٨١٨:١٥:٣٨١٨:٣٣:٥٤٢٣:٤٧:١٤
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٩٠٦:٤٢:٢٨١٢:٢٩:١٤١٨:١٦:٣٣١٨:٣٤:٤٨٢٣:٤٧:٠٠
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٧٠٦:٤١:٠٦١٢:٢٩:٠٠١٨:١٧:٢٨١٨:٣٥:٤٢٢٣:٤٦:٤٦
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٤٠٦:٣٩:٤٣١٢:٢٨:٤٦١٨:١٨:٢٢١٨:٣٦:٣٦٢٣:٤٦:٣١
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٠٠٦:٣٨:١٩١٢:٢٨:٣١١٨:١٩:١٦١٨:٣٧:٢٩٢٣:٤٦:١٦
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:١٦٠٦:٣٦:٥٥١٢:٢٨:١٦١٨:٢٠:١٠١٨:٣٨:٢٢٢٣:٤٦:٠٠
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٥٠٠٦:٣٥:٣١١٢:٢٨:٠٠١٨:٢١:٠٣١٨:٣٩:١٥٢٣:٤٥:٤٣
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٤٠٦:٣٤:٠٦١٢:٢٧:٤٤١٨:٢١:٥٧١٨:٤٠:٠٨٢٣:٤٥:٢٧
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٧٠٦:٣٢:٤١١٢:٢٧:٢٨١٨:٢٢:٥٠١٨:٤١:٠١٢٣:٤٥:٠٩
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٩٠٦:٣١:١٦١٢:٢٧:١٢١٨:٢٣:٤٢١٨:٤١:٥٣٢٣:٤٤:٥١
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٠٠٦:٢٩:٥٠١٢:٢٦:٥٥١٨:٢٤:٣٥١٨:٤٢:٤٦٢٣:٤٤:٣٣
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣١٠٦:٢٨:٢٤١٢:٢٦:٣٩١٨:٢٥:٢٧١٨:٤٣:٣٨٢٣:٤٤:١٤
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠١٠٦:٢٦:٥٨١٢:٢٦:٢١١٨:٢٦:٢٠١٨:٤٤:٣٠٢٣:٤٣:٥٥
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٣١٠٦:٢٥:٣٢١٢:٢٦:٠٤١٨:٢٧:١٢١٨:٤٥:٢٢٢٣:٤٣:٣٦
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٠٠٦:٢٤:٠٥١٢:٢٥:٤٧١٨:٢٨:٠٤١٨:٤٦:١٤٢٣:٤٣:١٦
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٨٠٦:٢٢:٣٨١٢:٢٥:٢٩١٨:٢٨:٥٥١٨:٤٧:٠٦٢٣:٤٢:٥٦

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای گنبد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای گنبد روستای گنبد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای گنبد روستای گنبد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گنبد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گنبد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گنبد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گنبد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گنبد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گنبد

روستای گنبد بر روی نقشه

روستای گنبد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گنبد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گنبد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گنبد
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای گنبد + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای گنبد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گنبد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گنبد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گنبد رسیده اید.

افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ گنبد دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق گنبد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گنبد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گنبد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ گنبد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق گنبد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گنبد دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا گنبد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گنبد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو