جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای گنبد

ایجرود پایین | ایجرود | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز گنبد

اذان صبح: ٠٤:٤٥:٤٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٩:٤٩
اذان ظهر: ١٢:٠٨:٤١
غروب آفتاب: ١٨:٠٦:٥٩
اذان مغرب: ١٨:٢٥:٠٨
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٦:٤٨

یکشنبه ٠٦ مهر ١٣٩٩
٠٩ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٧ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گنبد (شهرستان ایجرود) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ مهر ٩٩ روستای گنبد)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای گنبد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای گنبد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی جهانگردی

حضرت فاطمه (س)
هر كس عبادات و كارهاى خود را خالصانه براى خدا انجام دهد، خداوند بهترین مصلحت ها و بركات خود را براى او تقدیر مى نماید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گنبد

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گنبد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گنبد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای گنبد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گنبد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان گنبد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٥:٤٨٠٦:٤٤:٤٠١٣:١٧:٥٠١٩:٥١:٣٦٢٠:١٠:٢٣٠٠:٣٢:٥٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٤:١٢٠٦:٤٣:٢١١٣:١٧:٣٦١٩:٥٢:٢٧٢٠:١١:١٦٠٠:٣٢:٣٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٢:٣٧٠٦:٤٢:٠٢١٣:١٧:٢٣١٩:٥٣:١٩٢٠:١٢:٠٩٠٠:٣٢:١٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١١:٠١٠٦:٤٠:٤٤١٣:١٧:٠٩١٩:٥٤:١٠٢٠:١٣:٠٣٠٠:٣١:٤٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٩:٢٧٠٦:٣٩:٢٦١٣:١٦:٥٦١٩:٥٥:٠١٢٠:١٣:٥٧٠٠:٣١:٢٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٧:٥٢٠٦:٣٨:١٠١٣:١٦:٤٣١٩:٥٥:٥٢٢٠:١٤:٥١٠٠:٣١:٠٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٦:١٨٠٦:٣٦:٥٤١٣:١٦:٣١١٩:٥٦:٤٤٢٠:١٥:٤٤٠٠:٣٠:٤٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٤:٤٥٠٦:٣٥:٣٩١٣:١٦:١٩١٩:٥٧:٣٥٢٠:١٦:٣٨٠٠:٣٠:٢٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٣:١٢٠٦:٣٤:٢٥١٣:١٦:٠٨١٩:٥٨:٢٦٢٠:١٧:٣٢٠٠:٣٠:٠٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠١:٤٠٠٦:٣٣:١١١٣:١٥:٥٧١٩:٥٩:١٧٢٠:١٨:٢٦٠٠:٢٩:٤٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٠:٠٨٠٦:٣١:٥٩١٣:١٥:٤٧٢٠:٠٠:٠٩٢٠:١٩:٢١٠٠:٢٩:٢٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٣٧٠٦:٣٠:٤٧١٣:١٥:٣٧٢٠:٠١:٠٠٢٠:٢٠:١٥٠٠:٢٩:٠٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٠٧٠٦:٢٩:٣٧١٣:١٥:٢٧٢٠:٠١:٥١٢٠:٢١:٠٩٠٠:٢٨:٤٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٣٧٠٦:٢٨:٢٧١٣:١٥:١٨٢٠:٠٢:٤٣٢٠:٢٢:٠٣٠٠:٢٨:٢٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٠٨٠٦:٢٧:١٩١٣:١٥:١٠٢٠:٠٣:٣٤٢٠:٢٢:٥٨٠٠:٢٨:٠٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٤٠٠٦:٢٦:١١١٣:١٥:٠٢٢٠:٠٤:٢٦٢٠:٢٣:٥٢٠٠:٢٧:٤٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥١:١٢٠٦:٢٥:٠٥١٣:١٤:٥٤٢٠:٠٥:١٧٢٠:٢٤:٤٦٠٠:٢٧:٣١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٤٦٠٦:٢٤:٠٠١٣:١٤:٤٧٢٠:٠٦:٠٨٢٠:٢٥:٤١٠٠:٢٧:١٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٢٠٠٦:٢٢:٥٦١٣:١٤:٤١٢٠:٠٦:٥٩٢٠:٢٦:٣٥٠٠:٢٦:٥٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٥٦٠٦:٢١:٥٣١٣:١٤:٣٥٢٠:٠٧:٥١٢٠:٢٧:٢٩٠٠:٢٦:٤٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٣٢٠٦:٢٠:٥١١٣:١٤:٣٠٢٠:٠٨:٤٢٢٠:٢٨:٢٤٠٠:٢٦:٢٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٤:١٠٠٦:١٩:٥١١٣:١٤:٢٦٢٠:٠٩:٣٣٢٠:٢٩:١٨٠٠:٢٦:١١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٤٩٠٦:١٨:٥١١٣:١٤:٢٢٢٠:١٠:٢٤٢٠:٣٠:١٢٠٠:٢٥:٥٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤١:٢٩٠٦:١٧:٥٣١٣:١٤:١٨٢٠:١١:١٥٢٠:٣١:٠٦٠٠:٢٥:٤٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٠:١٠٠٦:١٦:٥٧١٣:١٤:١٦٢٠:١٢:٠٥٢٠:٣٢:٠٠٠٠:٢٥:٢٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٨:٥٢٠٦:١٦:٠٢١٣:١٤:١٣٢٠:١٢:٥٦٢٠:٣٢:٥٣٠٠:٢٥:١٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٧:٣٥٠٦:١٥:٠٨١٣:١٤:١٢٢٠:١٣:٤٦٢٠:٣٣:٤٧٠٠:٢٥:٠٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:٢٠٠٦:١٤:١٥١٣:١٤:١١٢٠:١٤:٣٦٢٠:٣٤:٤٠٠٠:٢٤:٥١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٣٥:٠٧٠٦:١٣:٢٤١٣:١٤:١٠٢٠:١٥:٢٥٢٠:٣٥:٣٣٠٠:٢٤:٤٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای گنبد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای گنبد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای گنبد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گنبد

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای گنبد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای گنبد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گنبد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای گنبد

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای گنبد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای گنبد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای گنبد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گنبد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گنبد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای گنبد

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای گنبد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گنبد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای گنبد

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای گنبد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای گنبد روستای گنبد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای گنبد روستای گنبد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای گنبد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گنبد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای گنبد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای گنبد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گنبد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای گنبد

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٢٥٠٦:٠٥:٥٢١٢:١٠:٢٥١٨:١٤:٢٤١٨:٣٢:٣٣٢٣:٢٨:٢١
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:١٨٠٦:٠٦:٣٩١٢:١٠:٠٤١٨:١٢:٥٥١٨:٣١:٠٤٢٣:٢٨:٠٢
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:١٠٠٦:٠٧:٢٦١٢:٠٩:٤٣١٨:١١:٢٦١٨:٢٩:٣٥٢٣:٢٧:٤٤
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٠٢٠٦:٠٨:١٤١٢:٠٩:٢٢١٨:٠٩:٥٧١٨:٢٨:٠٦٢٣:٢٧:٢٥
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٥٤٠٦:٠٩:٠١١٢:٠٩:٠٢١٨:٠٨:٢٨١٨:٢٦:٣٧٢٣:٢٧:٠٧
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤٦٠٦:٠٩:٤٩١٢:٠٨:٤١١٨:٠٦:٥٩١٨:٢٥:٠٨٢٣:٢٦:٤٨
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٣٧٠٦:١٠:٣٧١٢:٠٨:٢١١٨:٠٥:٣١١٨:٢٣:٤٠٢٣:٢٦:٣٠
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٢٨٠٦:١١:٢٥١٢:٠٨:٠١١٨:٠٤:٠٣١٨:٢٢:١٢٢٣:٢٦:١١
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:١٩٠٦:١٢:١٤١٢:٠٧:٤١١٨:٠٢:٣٥١٨:٢٠:٤٥٢٣:٢٥:٥٣
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:١٠٠٦:١٣:٠٢١٢:٠٧:٢٢١٨:٠١:٠٨١٨:١٩:١٨٢٣:٢٥:٣٤
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٠١٠٦:١٣:٥١١٢:٠٧:٠٣١٧:٥٩:٤١١٨:١٧:٥١٢٣:٢٥:١٦
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٥٢٠٦:١٤:٤٠١٢:٠٦:٤٤١٧:٥٨:١٤١٨:١٦:٢٥٢٣:٢٤:٥٨
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٤٢٠٦:١٥:٢٩١٢:٠٦:٢٥١٧:٥٦:٤٨١٨:١٤:٥٩٢٣:٢٤:٤٠
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٣٣٠٦:١٦:١٩١٢:٠٦:٠٧١٧:٥٥:٢٢١٨:١٣:٣٤٢٣:٢٤:٢٣
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٢٣٠٦:١٧:٠٩١٢:٠٥:٤٩١٧:٥٣:٥٧١٨:١٢:١٠٢٣:٢٤:٠٥
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:١٣٠٦:١٧:٥٩١٢:٠٥:٣٢١٧:٥٢:٣٢١٨:١٠:٤٦٢٣:٢٣:٤٨
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٠٣٠٦:١٨:٥٠١٢:٠٥:١٥١٧:٥١:٠٨١٨:٠٩:٢٣٢٣:٢٣:٣١
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٥٤٠٦:١٩:٤١١٢:٠٤:٥٩١٧:٤٩:٤٥١٨:٠٨:٠٠٢٣:٢٣:١٤
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٤٤٠٦:٢٠:٣٢١٢:٠٤:٤٣١٧:٤٨:٢٢١٨:٠٦:٣٨٢٣:٢٢:٥٨
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٣٤٠٦:٢١:٢٣١٢:٠٤:٢٧١٧:٤٦:٥٩١٨:٠٥:١٧٢٣:٢٢:٤٢
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٢٤٠٦:٢٢:١٥١٢:٠٤:١٢١٧:٤٥:٣٨١٨:٠٣:٥٦٢٣:٢٢:٢٦
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:١٥٠٦:٢٣:٠٨١٢:٠٣:٥٨١٧:٤٤:١٧١٨:٠٢:٣٧٢٣:٢٢:١١
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٠٥٠٦:٢٤:٠٠١٢:٠٣:٤٤١٧:٤٢:٥٧١٨:٠١:١٨٢٣:٢١:٥٦
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٥٥٠٦:٢٤:٥٣١٢:٠٣:٣١١٧:٤١:٣٧١٨:٠٠:٠٠٢٣:٢١:٤١
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٤٥٠٦:٢٥:٤٧١٢:٠٣:١٨١٧:٤٠:١٩١٧:٥٨:٤٣٢٣:٢١:٢٧
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٣٦٠٦:٢٦:٤٠١٢:٠٣:٠٦١٧:٣٩:٠١١٧:٥٧:٢٦٢٣:٢١:١٤
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٢٦٠٦:٢٧:٣٤١٢:٠٢:٥٤١٧:٣٧:٤٤١٧:٥٦:١١٢٣:٢١:٠٠
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:١٧٠٦:٢٨:٢٩١٢:٠٢:٤٣١٧:٣٦:٢٨١٧:٥٤:٥٦٢٣:٢٠:٤٨
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٥:٠٧٠٦:٢٩:٢٣١٢:٠٢:٣٣١٧:٣٥:١٣١٧:٥٣:٤٣٢٣:٢٠:٣٥
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٥:٥٨٠٦:٣٠:١٨١٢:٠٢:٢٣١٧:٣٣:٥٩١٧:٥٢:٣١٢٣:٢٠:٢٤

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای گنبد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای گنبد روستای گنبد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای گنبد روستای گنبد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گنبد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گنبد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گنبد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گنبد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گنبد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گنبد

روستای گنبد بر روی نقشه

روستای گنبد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گنبد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گنبد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گنبد
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای گنبد + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای گنبد + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای گنبد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای گنبد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای گنبد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گنبد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گنبد رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا گنبد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق گنبد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گنبد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق گنبد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق گنبد
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ گنبد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گنبد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گنبد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گنبد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو