جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر گنبد پیرمحمد

مهران | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز گنبد پیرمحمد


اذان صبح: ٠٥:٣٤:٥٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٩:٤٨
اذان ظهر: ١٢:٠٩:٣١
غروب آفتاب: ١٧:١٨:٥٧
اذان مغرب: ١٧:٣٧:٥٣
نیمه شب: ٢٣:٢٧:١٩

پنج شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٨
٢٣ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢١ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر گنبد پیرمحمد (شهرستان مهران) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ آبان ٩٨ شهر گنبد پیرمحمد)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر گنبد پیرمحمد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر گنبد پیرمحمد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

الاویلر ویلكاكس
اگر بخندی، دنیا با تو می‌خندد و اگر گریه كنی، تنها خود، گریه خواهی كرد؛ زیرا زمین پیر و اندوهگین باید شادمانی‌ات را امانت بگیرد، در حالی كه به اندازه‌ی كافی، درگیر دشواری‌های خویش است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر گنبد پیرمحمد

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر گنبد پیرمحمد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر گنبد پیرمحمد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر گنبد پیرمحمد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر گنبد پیرمحمد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گنبد پیرمحمد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٢:٥٢٠٦:٤٠:٥٢١٣:٢١:٣٤٢٠:٠٢:٤٥٢٠:٢١:١٥٠٠:٣٧:٠٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:١١:٣١٠٦:٣٩:٤٩١٣:٢١:٢٤٢٠:٠٣:٣٠٢٠:٢٢:٠٣٠٠:٣٦:٥١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:١٠:١١٠٦:٣٨:٤٦١٣:٢١:١٦٢٠:٠٤:١٦٢٠:٢٢:٥١٠٠:٣٦:٣٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٨:٥٢٠٦:٣٧:٤٤١٣:٢١:٠٧٢٠:٠٥:٠١٢٠:٢٣:٣٨٠٠:٣٦:١٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٧:٣٣٠٦:٣٦:٤٣١٣:٢١:٠٠٢٠:٠٥:٤٦٢٠:٢٤:٢٦٠٠:٣٦:٠١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٦:١٦٠٦:٣٥:٤٣١٣:٢٠:٥٢٢٠:٠٦:٣١٢٠:٢٥:١٤٠٠:٣٥:٤٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٤:٥٩٠٦:٣٤:٤٤١٣:٢٠:٤٦٢٠:٠٧:١٦٢٠:٢٦:٠٢٠٠:٣٥:٣٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٣:٤٤٠٦:٣٣:٤٧١٣:٢٠:٤٠٢٠:٠٨:٠١٢٠:٢٦:٥٠٠٠:٣٥:١٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠٢:٢٩٠٦:٣٢:٥٠١٣:٢٠:٣٤٢٠:٠٨:٤٦٢٠:٢٧:٣٧٠٠:٣٥:٠١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٥:٠١:١٥٠٦:٣١:٥٥١٣:٢٠:٢٩٢٠:٠٩:٣١٢٠:٢٨:٢٥٠٠:٣٤:٤٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٥:٠٠:٠٢٠٦:٣١:٠٠١٣:٢٠:٢٤٢٠:١٠:١٦٢٠:٢٩:١٣٠٠:٣٤:٣٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٨:٥١٠٦:٣٠:٠٧١٣:٢٠:٢٠٢٠:١١:٠١٢٠:٣٠:٠٠٠٠:٣٤:٢١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٧:٤٠٠٦:٢٩:١٥١٣:٢٠:١٧٢٠:١١:٤٦٢٠:٣٠:٤٨٠٠:٣٤:٠٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٦:٣١٠٦:٢٨:٢٥١٣:٢٠:١٤٢٠:١٢:٣١٢٠:٣١:٣٥٠٠:٣٣:٥٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٥:٢٣٠٦:٢٧:٣٥١٣:٢٠:١٢٢٠:١٣:١٥٢٠:٣٢:٢٣٠٠:٣٣:٤٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٤:١٦٠٦:٢٦:٤٧١٣:٢٠:١٠٢٠:١٤:٠٠٢٠:٣٣:١٠٠٠:٣٣:٣٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٣:١١٠٦:٢٦:٠١١٣:٢٠:٠٩٢٠:١٤:٤٤٢٠:٣٣:٥٧٠٠:٣٣:٢٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٥٢:٠٦٠٦:٢٥:١٥١٣:٢٠:٠٩٢٠:١٥:٢٨٢٠:٣٤:٤٤٠٠:٣٣:١٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٥١:٠٤٠٦:٢٤:٣١١٣:٢٠:٠٩٢٠:١٦:١٢٢٠:٣٥:٣٠٠٠:٣٣:٠٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٥٠:٠٢٠٦:٢٣:٤٨١٣:٢٠:١٠٢٠:١٦:٥٥٢٠:٣٦:١٧٠٠:٣٢:٥٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٩:٠٣٠٦:٢٣:٠٧١٣:٢٠:١١٢٠:١٧:٣٩٢٠:٣٧:٠٣٠٠:٣٢:٥٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٨:٠٤٠٦:٢٢:٢٧١٣:٢٠:١٣٢٠:١٨:٢٢٢٠:٣٧:٤٩٠٠:٣٢:٤٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٧:٠٨٠٦:٢١:٤٩١٣:٢٠:١٥٢٠:١٩:٠٥٢٠:٣٨:٣٤٠٠:٣٢:٣٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٦:١٢٠٦:٢١:١٢١٣:٢٠:١٨٢٠:١٩:٤٧٢٠:٣٩:١٩٠٠:٣٢:٣٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٥:١٩٠٦:٢٠:٣٦١٣:٢٠:٢٢٢٠:٢٠:٢٩٢٠:٤٠:٠٤٠٠:٣٢:٢٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٤:٢٧٠٦:٢٠:٠٢١٣:٢٠:٢٦٢٠:٢١:١١٢٠:٤٠:٤٨٠٠:٣٢:٢٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٣:٣٧٠٦:١٩:٢٩١٣:٢٠:٣٠٢٠:٢١:٥٢٢٠:٤١:٣٢٠٠:٣٢:٢٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٢:٤٨٠٦:١٨:٥٨١٣:٢٠:٣٥٢٠:٢٢:٣٣٢٠:٤٢:١٦٠٠:٣٢:١٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٤٢:٠٢٠٦:١٨:٢٩١٣:٢٠:٤١٢٠:٢٣:١٤٢٠:٤٢:٥٨٠٠:٣٢:١٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گنبد پیرمحمد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گنبد پیرمحمد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گنبد پیرمحمد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گنبد پیرمحمد

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر گنبد پیرمحمد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر گنبد پیرمحمد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گنبد پیرمحمد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر گنبد پیرمحمد

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر گنبد پیرمحمد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر گنبد پیرمحمد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر گنبد پیرمحمد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر گنبد پیرمحمد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گنبد پیرمحمد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر گنبد پیرمحمد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر گنبد پیرمحمد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گنبد پیرمحمد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر گنبد پیرمحمد

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٤٠٦:٣٤:٠٦١٢:٠٨:٠٩١٧:٤١:٤٦١٧:٥٩:٤١٢٣:٢٧:٣٢
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:١٩٠٦:٣٤:٥٥١٢:٠٨:٠١١٧:٤٠:٤١١٧:٥٨:٣٧٢٣:٢٧:٢٢
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٣٠٦:٣٥:٤٥١٢:٠٧:٥٤١٧:٣٩:٣٧١٧:٥٧:٣٥٢٣:٢٧:١٢
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٨٠٦:٣٦:٣٥١٢:٠٧:٤٧١٧:٣٨:٣٤١٧:٥٦:٣٤٢٣:٢٧:٠٣
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٢٠٦:٣٧:٢٥١٢:٠٧:٤١١٧:٣٧:٣١١٧:٥٥:٣٣٢٣:٢٦:٥٤
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:١٧٠٦:٣٨:١٦١٢:٠٧:٣٦١٧:٣٦:٣١١٧:٥٤:٣٤٢٣:٢٦:٤٦
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٢٠٦:٣٩:٠٧١٢:٠٧:٣١١٧:٣٥:٣١١٧:٥٣:٣٦٢٣:٢٦:٣٩
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٨٠٦:٣٩:٥٨١٢:٠٧:٢٨١٧:٣٤:٣٢١٧:٥٢:٤٠٢٣:٢٦:٣٣
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٣٠٦:٤٠:٥٠١٢:٠٧:٢٥١٧:٣٣:٣٥١٧:٥١:٤٤٢٣:٢٦:٢٧
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:١٩٠٦:٤١:٤٢١٢:٠٧:٢٣١٧:٣٢:٣٩١٧:٥٠:٥٠٢٣:٢٦:٢١
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٤٠٦:٤٢:٣٥١٢:٠٧:٢١١٧:٣١:٤٤١٧:٤٩:٥٨٢٣:٢٦:١٧
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٠٠٦:٤٣:٢٧١٢:٠٧:٢١١٧:٣٠:٥٠١٧:٤٩:٠٦٢٣:٢٦:١٣
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٦٠٦:٤٤:٢٠١٢:٠٧:٢١١٧:٢٩:٥٨١٧:٤٨:١٦٢٣:٢٦:١٠
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٢٠٦:٤٥:١٤١٢:٠٧:٢٢١٧:٢٩:٠٧١٧:٤٧:٢٧٢٣:٢٦:٠٨
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٩٠٦:٤٦:٠٧١٢:٠٧:٢٤١٧:٢٨:١٧١٧:٤٦:٤٠٢٣:٢٦:٠٦
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٥٠٦:٤٧:٠١١٢:٠٧:٢٦١٧:٢٧:٢٩١٧:٤٥:٥٤٢٣:٢٦:٠٥
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤١٠٦:٤٧:٥٥١٢:٠٧:٣٠١٧:٢٦:٤٢١٧:٤٥:٠٩٢٣:٢٦:٠٥
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٨٠٦:٤٨:٤٩١٢:٠٧:٣٤١٧:٢٥:٥٧١٧:٤٤:٢٦٢٣:٢٦:٠٦
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٥٠٦:٤٩:٤٣١٢:٠٧:٣٩١٧:٢٥:١٣١٧:٤٣:٤٥٢٣:٢٦:٠٧
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٢٠٦:٥٠:٣٨١٢:٠٧:٤٥١٧:٢٤:٣١١٧:٤٣:٠٤٢٣:٢٦:١٠
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٩٠٦:٥١:٣٣١٢:٠٧:٥٢١٧:٢٣:٥٠١٧:٤٢:٢٦٢٣:٢٦:١٣
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٦٠٦:٥٢:٢٨١٢:٠٨:٠٠١٧:٢٣:١١١٧:٤١:٤٩٢٣:٢٦:١٧
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٣٠٦:٥٣:٢٣١٢:٠٨:٠٨١٧:٢٢:٣٣١٧:٤١:١٤٢٣:٢٦:٢٢
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٠٠٦:٥٤:١٨١٢:٠٨:١٧١٧:٢١:٥٧١٧:٤٠:٤٠٢٣:٢٦:٢٧
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٧٠٦:٥٥:١٣١٢:٠٨:٢٨١٧:٢١:٢٣١٧:٤٠:٠٨٢٣:٢٦:٣٤
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٤٠٦:٥٦:٠٨١٢:٠٨:٣٩١٧:٢٠:٥١١٧:٣٩:٣٨٢٣:٢٦:٤١
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣٢٠٦:٥٧:٠٣١٢:٠٨:٥١١٧:٢٠:٢٠١٧:٣٩:٠٩٢٣:٢٦:٤٩
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٩٠٦:٥٧:٥٨١٢:٠٩:٠٣١٧:١٩:٥٠١٧:٣٨:٤٢٢٣:٢٦:٥٨
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٦٠٦:٥٨:٥٣١٢:٠٩:١٧١٧:١٩:٢٣١٧:٣٨:١٧٢٣:٢٧:٠٨
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٤٠٦:٥٩:٤٨١٢:٠٩:٣١١٧:١٨:٥٧١٧:٣٧:٥٣٢٣:٢٧:١٩

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر گنبد پیرمحمد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر گنبد پیرمحمد شهر گنبد پیرمحمد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر گنبد پیرمحمد شهر گنبد پیرمحمد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر گنبد پیرمحمد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گنبد پیرمحمد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر گنبد پیرمحمد

گنبدپیرمحمد، روستایی از توابع بخش ملکشاهی شهرستان مهران در استان ایلام ایران است.

شهر گنبد پیرمحمد در ویکیپدیا

شهر گنبد پیرمحمد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر گنبد پیرمحمد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر گنبد پیرمحمد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر گنبد پیرمحمد بر روی نقشه

شهر گنبد پیرمحمد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر گنبد پیرمحمد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر گنبد پیرمحمد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر گنبد پیرمحمد
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر گنبد پیرمحمد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر گنبد پیرمحمد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر گنبد پیرمحمد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر گنبد پیرمحمد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر گنبد پیرمحمد رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق گنبد پیرمحمد
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ گنبد پیرمحمد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گنبد پیرمحمد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گنبد پیرمحمد
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گنبد پیرمحمد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق گنبد پیرمحمد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گنبد پیرمحمد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق گنبد پیرمحمد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر گنبد پیرمحمد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو