جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر گنبد پیرمحمد

مهران | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز گنبد پیرمحمد


اذان صبح: ٠٥:٥٩:٥٩
طلوع آفتاب: ٠٧:٢٤:٣٤
اذان ظهر: ١٢:٣٥:٤٣
غروب آفتاب: ١٧:٤٧:١١
اذان مغرب: ١٨:٠٦:٠١
نیمه شب: ٢٣:٥٣:٢٥

جمعه ٠٤ بهمن ١٣٩٨
٢٨ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٤ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر گنبد پیرمحمد (شهرستان مهران) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ بهمن ٩٨ شهر گنبد پیرمحمد)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر گنبد پیرمحمد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر گنبد پیرمحمد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

میلتون
حقیقت، سرچشمه ای است كه پیوسته جاری است و سرزمین افكار را سیراب می كند و هیچ زمان بر نمی گردد، زیرا اگر آب چشمه به عقب برگردد مردابی كثیف می شود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر گنبد پیرمحمد

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر گنبد پیرمحمد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر گنبد پیرمحمد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر گنبد پیرمحمد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر گنبد پیرمحمد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گنبد پیرمحمد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١٥:٣٥٠٦:٤٣:٠٣١٣:٢١:٥٤٢٠:٠١:١٥٢٠:١٩:٤٠٠٠:٣٧:٤٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٤:١٣٠٦:٤١:٥٧١٣:٢١:٤٣٢٠:٠٢:٠٠٢٠:٢٠:٢٨٠٠:٣٧:٢٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٢:٥٢٠٦:٤٠:٥٢١٣:٢١:٣٤٢٠:٠٢:٤٥٢٠:٢١:١٥٠٠:٣٧:٠٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:١١:٣١٠٦:٣٩:٤٩١٣:٢١:٢٤٢٠:٠٣:٣٠٢٠:٢٢:٠٣٠٠:٣٦:٥١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:١٠:١١٠٦:٣٨:٤٦١٣:٢١:١٦٢٠:٠٤:١٦٢٠:٢٢:٥١٠٠:٣٦:٣٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٨:٥٢٠٦:٣٧:٤٤١٣:٢١:٠٧٢٠:٠٥:٠١٢٠:٢٣:٣٨٠٠:٣٦:١٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٧:٣٣٠٦:٣٦:٤٣١٣:٢١:٠٠٢٠:٠٥:٤٦٢٠:٢٤:٢٦٠٠:٣٦:٠١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٦:١٦٠٦:٣٥:٤٣١٣:٢٠:٥٢٢٠:٠٦:٣١٢٠:٢٥:١٤٠٠:٣٥:٤٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٤:٥٩٠٦:٣٤:٤٤١٣:٢٠:٤٦٢٠:٠٧:١٦٢٠:٢٦:٠٢٠٠:٣٥:٣٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٣:٤٤٠٦:٣٣:٤٧١٣:٢٠:٤٠٢٠:٠٨:٠١٢٠:٢٦:٥٠٠٠:٣٥:١٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠٢:٢٩٠٦:٣٢:٥٠١٣:٢٠:٣٤٢٠:٠٨:٤٦٢٠:٢٧:٣٧٠٠:٣٥:٠١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٥:٠١:١٥٠٦:٣١:٥٥١٣:٢٠:٢٩٢٠:٠٩:٣١٢٠:٢٨:٢٥٠٠:٣٤:٤٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٥:٠٠:٠٢٠٦:٣١:٠٠١٣:٢٠:٢٤٢٠:١٠:١٦٢٠:٢٩:١٣٠٠:٣٤:٣٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٨:٥١٠٦:٣٠:٠٧١٣:٢٠:٢٠٢٠:١١:٠١٢٠:٣٠:٠٠٠٠:٣٤:٢١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٧:٤٠٠٦:٢٩:١٥١٣:٢٠:١٧٢٠:١١:٤٦٢٠:٣٠:٤٨٠٠:٣٤:٠٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٦:٣١٠٦:٢٨:٢٥١٣:٢٠:١٤٢٠:١٢:٣١٢٠:٣١:٣٥٠٠:٣٣:٥٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٥:٢٣٠٦:٢٧:٣٥١٣:٢٠:١٢٢٠:١٣:١٥٢٠:٣٢:٢٣٠٠:٣٣:٤٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٤:١٦٠٦:٢٦:٤٧١٣:٢٠:١٠٢٠:١٤:٠٠٢٠:٣٣:١٠٠٠:٣٣:٣٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٣:١١٠٦:٢٦:٠١١٣:٢٠:٠٩٢٠:١٤:٤٤٢٠:٣٣:٥٧٠٠:٣٣:٢٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٥٢:٠٦٠٦:٢٥:١٥١٣:٢٠:٠٩٢٠:١٥:٢٨٢٠:٣٤:٤٤٠٠:٣٣:١٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٥١:٠٤٠٦:٢٤:٣١١٣:٢٠:٠٩٢٠:١٦:١٢٢٠:٣٥:٣٠٠٠:٣٣:٠٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٥٠:٠٢٠٦:٢٣:٤٨١٣:٢٠:١٠٢٠:١٦:٥٥٢٠:٣٦:١٧٠٠:٣٢:٥٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٩:٠٣٠٦:٢٣:٠٧١٣:٢٠:١١٢٠:١٧:٣٩٢٠:٣٧:٠٣٠٠:٣٢:٥٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٨:٠٤٠٦:٢٢:٢٧١٣:٢٠:١٣٢٠:١٨:٢٢٢٠:٣٧:٤٩٠٠:٣٢:٤٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٧:٠٨٠٦:٢١:٤٩١٣:٢٠:١٥٢٠:١٩:٠٥٢٠:٣٨:٣٤٠٠:٣٢:٣٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٦:١٢٠٦:٢١:١٢١٣:٢٠:١٨٢٠:١٩:٤٧٢٠:٣٩:١٩٠٠:٣٢:٣٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٥:١٩٠٦:٢٠:٣٦١٣:٢٠:٢٢٢٠:٢٠:٢٩٢٠:٤٠:٠٤٠٠:٣٢:٢٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٤:٢٧٠٦:٢٠:٠٢١٣:٢٠:٢٦٢٠:٢١:١١٢٠:٤٠:٤٨٠٠:٣٢:٢٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٣:٣٧٠٦:١٩:٢٩١٣:٢٠:٣٠٢٠:٢١:٥٢٢٠:٤١:٣٢٠٠:٣٢:٢٠
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٢:٤٨٠٦:١٨:٥٨١٣:٢٠:٣٥٢٠:٢٢:٣٣٢٠:٤٢:١٦٠٠:٣٢:١٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گنبد پیرمحمد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گنبد پیرمحمد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گنبد پیرمحمد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گنبد پیرمحمد

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر گنبد پیرمحمد

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر گنبد پیرمحمد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گنبد پیرمحمد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر گنبد پیرمحمد

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٥٨:٥٥٠٧:٢٦:٠٦١٢:٢٥:٠٧١٧:٢٤:١٣١٧:٤٣:٤٧٢٣:٤١:٤٥
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٥٩:١٨٠٧:٢٦:٢٦١٢:٢٥:٣٧١٧:٢٤:٥٢١٧:٤٤:٢٦٢٣:٤٢:١٥
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٥٩:٣٨٠٧:٢٦:٤٤١٢:٢٦:٠٦١٧:٢٥:٣٣١٧:٤٥:٠٦٢٣:٤٢:٤٥
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٥٩:٥٨٠٧:٢٧:٠٠١٢:٢٦:٣٥١٧:٢٦:١٥١٧:٤٥:٤٧٢٣:٤٣:١٥
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٦:٠٠:١٦٠٧:٢٧:١٥١٢:٢٧:٠٤١٧:٢٦:٥٩١٧:٤٦:٣٠٢٣:٤٣:٤٥
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٦:٠٠:٣٢٠٧:٢٧:٢٨١٢:٢٧:٣٢١٧:٢٧:٤٣١٧:٤٧:١٣٢٣:٤٤:١٥
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٦:٠٠:٤٧٠٧:٢٧:٣٩١٢:٢٨:٠٠١٧:٢٨:٢٩١٧:٤٧:٥٧٢٣:٤٤:٤٥
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٦:٠١:٠١٠٧:٢٧:٤٨١٢:٢٨:٢٧١٧:٢٩:١٥١٧:٤٨:٤٣٢٣:٤٥:١٤
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٦:٠١:١٣٠٧:٢٧:٥٥١٢:٢٨:٥٥١٧:٣٠:٠٣١٧:٤٩:٢٩٢٣:٤٥:٤٣
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٦:٠١:٢٣٠٧:٢٨:٠١١٢:٢٩:٢١١٧:٣٠:٥١١٧:٥٠:١٦٢٣:٤٦:١٢
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٦:٠١:٣٢٠٧:٢٨:٠٥١٢:٢٩:٤٨١٧:٣١:٤٠١٧:٥١:٠٤٢٣:٤٦:٤٠
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٦:٠١:٤٠٠٧:٢٨:٠٧١٢:٣٠:١٣١٧:٣٢:٣٠١٧:٥١:٥٢٢٣:٤٧:٠٨
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٦:٠١:٤٦٠٧:٢٨:٠٧١٢:٣٠:٣٩١٧:٣٣:٢١١٧:٥٢:٤٢٢٣:٤٧:٣٦
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٦:٠١:٥٠٠٧:٢٨:٠٦١٢:٣١:٠٣١٧:٣٤:١٣١٧:٥٣:٣٢٢٣:٤٨:٠٣
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٦:٠١:٥٣٠٧:٢٨:٠٢١٢:٣١:٢٨١٧:٣٥:٠٥١٧:٥٤:٢٢٢٣:٤٨:٢٩
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٦:٠١:٥٤٠٧:٢٧:٥٧١٢:٣١:٥١١٧:٣٥:٥٨١٧:٥٥:١٣٢٣:٤٨:٥٦
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٦:٠١:٥٣٠٧:٢٧:٥٠١٢:٣٢:١٤١٧:٣٦:٥٢١٧:٥٦:٠٥٢٣:٤٩:٢١
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٦:٠١:٥١٠٧:٢٧:٤١١٢:٣٢:٣٦١٧:٣٧:٤٦١٧:٥٦:٥٨٢٣:٤٩:٤٦
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٦:٠١:٤٧٠٧:٢٧:٣٠١٢:٣٢:٥٨١٧:٣٨:٤١١٧:٥٧:٥٠٢٣:٥٠:١١
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٦:٠١:٤٢٠٧:٢٧:١٨١٢:٣٣:١٩١٧:٣٩:٣٦١٧:٥٨:٤٤٢٣:٥٠:٣٥
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٦:٠١:٣٥٠٧:٢٧:٠٣١٢:٣٣:٤٠١٧:٤٠:٣٢١٧:٥٩:٣٧٢٣:٥٠:٥٩
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٦:٠١:٢٦٠٧:٢٦:٤٧١٢:٣٤:٠٠١٧:٤١:٢٨١٨:٠٠:٣١٢٣:٥١:٢٢
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٦:٠١:١٦٠٧:٢٦:٢٩١٢:٣٤:١٩١٧:٤٢:٢٤١٨:٠١:٢٦٢٣:٥١:٤٤
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٦:٠١:٠٤٠٧:٢٦:١٠١٢:٣٤:٣٧١٧:٤٣:٢١١٨:٠٢:٢٠٢٣:٥٢:٠٦
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٦:٠٠:٥٠٠٧:٢٥:٤٨١٢:٣٤:٥٥١٧:٤٤:١٨١٨:٠٣:١٥٢٣:٥٢:٢٦
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٦:٠٠:٣٥٠٧:٢٥:٢٥١٢:٣٥:١٢١٧:٤٥:١٦١٨:٠٤:١١٢٣:٥٢:٤٧
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٦:٠٠:١٨٠٧:٢٥:٠٠١٢:٣٥:٢٨١٧:٤٦:١٣١٨:٠٥:٠٦٢٣:٥٣:٠٦
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٥٩:٥٩٠٧:٢٤:٣٤١٢:٣٥:٤٣١٧:٤٧:١١١٨:٠٦:٠١٢٣:٥٣:٢٥
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٥٩:٣٩٠٧:٢٤:٠٦١٢:٣٥:٥٨١٧:٤٨:٠٩١٨:٠٦:٥٧٢٣:٥٣:٤٣
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٥٩:١٧٠٧:٢٣:٣٦١٢:٣٦:١١١٧:٤٩:٠٧١٨:٠٧:٥٣٢٣:٥٤:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر گنبد پیرمحمد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر گنبد پیرمحمد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر گنبد پیرمحمد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر گنبد پیرمحمد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گنبد پیرمحمد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر گنبد پیرمحمد

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر گنبد پیرمحمد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گنبد پیرمحمد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر گنبد پیرمحمد

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٠:٥٠٠٧:٢٥:٤٨١٢:٣٤:٥٥١٧:٤٤:١٨١٨:٠٣:١٥٢٣:٥٢:٢٦
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٠:٣٥٠٧:٢٥:٢٥١٢:٣٥:١٢١٧:٤٥:١٦١٨:٠٤:١١٢٣:٥٢:٤٧
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٠:١٨٠٧:٢٥:٠٠١٢:٣٥:٢٨١٧:٤٦:١٣١٨:٠٥:٠٦٢٣:٥٣:٠٦
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٩:٥٩٠٧:٢٤:٣٤١٢:٣٥:٤٣١٧:٤٧:١١١٨:٠٦:٠١٢٣:٥٣:٢٥
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٩:٣٩٠٧:٢٤:٠٦١٢:٣٥:٥٨١٧:٤٨:٠٩١٨:٠٦:٥٧٢٣:٥٣:٤٣
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٩:١٧٠٧:٢٣:٣٦١٢:٣٦:١١١٧:٤٩:٠٧١٨:٠٧:٥٣٢٣:٥٤:٠٠
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٨:٥٤٠٧:٢٣:٠٤١٢:٣٦:٢٤١٧:٥٠:٠٥١٨:٠٨:٤٨٢٣:٥٤:١٦
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٨:٢٨٠٧:٢٢:٣١١٢:٣٦:٣٧١٧:٥١:٠٣١٨:٠٩:٤٤٢٣:٥٤:٣٢
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٨:٠١٠٧:٢١:٥٦١٢:٣٦:٤٨١٧:٥٢:٠١١٨:١٠:٤٠٢٣:٥٤:٤٧
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٧:٣٣٠٧:٢١:١٩١٢:٣٦:٥٩١٧:٥٢:٥٩١٨:١١:٣٦٢٣:٥٥:٠١
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٧:٠٣٠٧:٢٠:٤١١٢:٣٧:٠٨١٧:٥٣:٥٦١٨:١٢:٣١٢٣:٥٥:١٤
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:٣١٠٧:٢٠:٠٢١٢:٣٧:١٧١٧:٥٤:٥٤١٨:١٣:٢٦٢٣:٥٥:٢٦
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٥٨٠٧:١٩:٢١١٢:٣٧:٢٥١٧:٥٥:٥٢١٨:١٤:٢٢٢٣:٥٥:٣٧
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٢٣٠٧:١٨:٣٨١٢:٣٧:٣٢١٧:٥٦:٤٩١٨:١٥:١٧٢٣:٥٥:٤٨
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٤٧٠٧:١٧:٥٤١٢:٣٧:٣٩١٧:٥٧:٤٦١٨:١٦:١٢٢٣:٥٥:٥٧
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٠٩٠٧:١٧:٠٨١٢:٣٧:٤٤١٧:٥٨:٤٣١٨:١٧:٠٧٢٣:٥٦:٠٦
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٢٩٠٧:١٦:٢١١٢:٣٧:٤٩١٧:٥٩:٤٠١٨:١٨:٠١٢٣:٥٦:١٤
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٤٨٠٧:١٥:٣٣١٢:٣٧:٥٣١٨:٠٠:٣٧١٨:١٨:٥٦٢٣:٥٦:٢١
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٠٥٠٧:١٤:٤٣١٢:٣٧:٥٦١٨:٠١:٣٣١٨:١٩:٥٠٢٣:٥٦:٢٧
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٢١٠٧:١٣:٥٢١٢:٣٧:٥٨١٨:٠٢:٢٩١٨:٢٠:٤٤٢٣:٥٦:٣٢
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٣٦٠٧:١٢:٥٩١٢:٣٨:٠٠١٨:٠٣:٢٥١٨:٢١:٣٧٢٣:٥٦:٣٧
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٤٩٠٧:١٢:٠٥١٢:٣٨:٠٠١٨:٠٤:٢٠١٨:٢٢:٣١٢٣:٥٦:٤٠
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٠٠٠٧:١١:١٠١٢:٣٨:٠٠١٨:٠٥:١٥١٨:٢٣:٢٤٢٣:٥٦:٤٣
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:١١٠٧:١٠:١٤١٢:٣٨:٠٠١٨:٠٦:١٠١٨:٢٤:١٧٢٣:٥٦:٤٥
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٢٠٠٧:٠٩:١٧١٢:٣٧:٥٨١٨:٠٧:٠٥١٨:٢٥:١٠٢٣:٥٦:٤٦
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٢٧٠٧:٠٨:١٨١٢:٣٧:٥٦١٨:٠٧:٥٩١٨:٢٦:٠٢٢٣:٥٦:٤٦
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٣٣٠٧:٠٧:١٩١٢:٣٧:٥٣١٨:٠٨:٥٣١٨:٢٦:٥٤٢٣:٥٦:٤٦
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٣٨٠٧:٠٦:١٨١٢:٣٧:٤٩١٨:٠٩:٤٧١٨:٢٧:٤٦٢٣:٥٦:٤٤
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٤٢٠٧:٠٥:١٦١٢:٣٧:٤٥١٨:١٠:٤٠١٨:٢٨:٣٨٢٣:٥٦:٤٢
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٤٤٠٧:٠٤:١٤١٢:٣٧:٤٠١٨:١١:٣٣١٨:٢٩:٢٩٢٣:٥٦:٣٩

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ شهر گنبد پیرمحمد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر گنبد پیرمحمد شهر گنبد پیرمحمد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر گنبد پیرمحمد شهر گنبد پیرمحمد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر گنبد پیرمحمد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گنبد پیرمحمد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر گنبد پیرمحمد

گنبدپیرمحمد، روستایی از توابع بخش ملکشاهی شهرستان مهران در استان ایلام ایران است.

شهر گنبد پیرمحمد در ویکیپدیا

شهر گنبد پیرمحمد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر گنبد پیرمحمد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر گنبد پیرمحمد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر گنبد پیرمحمد بر روی نقشه

شهر گنبد پیرمحمد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر گنبد پیرمحمد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر گنبد پیرمحمد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر گنبد پیرمحمد
اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر گنبد پیرمحمد + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ شهر گنبد پیرمحمد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر گنبد پیرمحمد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر گنبد پیرمحمد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر گنبد پیرمحمد رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گنبد پیرمحمد
زمان پخش اذان زنده به افق گنبد پیرمحمد
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گنبد پیرمحمد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق گنبد پیرمحمد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گنبد پیرمحمد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گنبد پیرمحمد
افق شرعی امروز فردا گنبد پیرمحمد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ گنبد پیرمحمد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر گنبد پیرمحمد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو