جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر گنبد پیرمحمد

مهران | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز گنبد پیرمحمد

اذان صبح: ٠٥:١٢:١٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٢:٢٧
اذان ظهر: ١٣:٢٩:١٥
غروب آفتاب: ٢٠:١٥:٣٥
اذان مغرب: ٢٠:٣٤:١٩
نیمه شب شرعی: ٠٠:٤٤:٢٦

یکشنبه ١٩ مرداد ١٣٩٩
١٩ ذیحجه ١٤٤١ قمری
٠٩ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر گنبد پیرمحمد (شهرستان مهران) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٩ مرداد ٩٩ شهر گنبد پیرمحمد)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ شهر گنبد پیرمحمد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر گنبد پیرمحمد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

لیندا هوگن
در حالی كه قدم می زنم، به مسیر ژرف تری توجه می كنم. ناگهان تمام نیاكان خود را پشت سرم می یابم. آنها می گویند، آرام باش؛ تو در اثر عشق هزاران نفر به وجود آمده ای.

اوقات شرعی ماه جاری شهر گنبد پیرمحمد

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر گنبد پیرمحمد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر گنبد پیرمحمد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر گنبد پیرمحمد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر گنبد پیرمحمد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان گنبد پیرمحمد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٣٠:٠٥٠٦:٥٥:٠١١٣:٢٤:٠٤١٩:٥٣:٣٨٢٠:١١:٤١٠٠:٤١:٠٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٨:٣٩٠٦:٥٣:٤٧١٣:٢٣:٤٩١٩:٥٤:٢٣٢٠:١٢:٢٧٠٠:٤٠:٤٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٧:١٢٠٦:٥٢:٣٤١٣:٢٣:٣٥١٩:٥٥:٠٧٢٠:١٣:١٣٠٠:٤٠:٢٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٥:٤٦٠٦:٥١:٢٢١٣:٢٣:٢١١٩:٥٥:٥١٢٠:١٤:٠٠٠٠:٤٠:٠٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٤:٢٠٠٦:٥٠:١١١٣:٢٣:٠٨١٩:٥٦:٣٦٢٠:١٤:٤٦٠٠:٣٩:٤٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٢٢:٥٥٠٦:٤٩:٠٠١٣:٢٢:٥٥١٩:٥٧:٢٠٢٠:١٥:٣٣٠٠:٣٩:٢٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٢١:٣٠٠٦:٤٧:٥٠١٣:٢٢:٤٢١٩:٥٨:٠٥٢٠:١٦:٢٠٠٠:٣٩:٠٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٢٠:٠٥٠٦:٤٦:٤١١٣:٢٢:٣٠١٩:٥٨:٥٠٢٠:١٧:٠٧٠٠:٣٨:٤٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٨:٤١٠٦:٤٥:٣٣١٣:٢٢:١٨١٩:٥٩:٣٤٢٠:١٧:٥٤٠٠:٣٨:٢٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٧:١٧٠٦:٤٤:٢٥١٣:٢٢:٠٦٢٠:٠٠:١٩٢٠:١٨:٤١٠٠:٣٨:٠٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٥:٥٥٠٦:٤٣:١٨١٣:٢١:٥٦٢٠:٠١:٠٤٢٠:١٩:٢٨٠٠:٣٧:٤٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٤:٣٢٠٦:٤٢:١٢١٣:٢١:٤٥٢٠:٠١:٤٩٢٠:٢٠:١٥٠٠:٣٧:٣٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:١٣:١١٠٦:٤١:٠٧١٣:٢١:٣٥٢٠:٠٢:٣٣٢٠:٢١:٠٣٠٠:٣٧:١٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:١١:٥٠٠٦:٤٠:٠٣١٣:٢١:٢٦٢٠:٠٣:١٨٢٠:٢١:٥٠٠٠:٣٦:٥٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:١٠:٢٩٠٦:٣٩:٠٠١٣:٢١:١٧٢٠:٠٤:٠٣٢٠:٢٢:٣٨٠٠:٣٦:٣٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٩:١٠٠٦:٣٧:٥٨١٣:٢١:٠٨٢٠:٠٤:٤٨٢٠:٢٣:٢٥٠٠:٣٦:٢٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٧:٥١٠٦:٣٦:٥٧١٣:٢١:٠٠٢٠:٠٥:٣٣٢٠:٢٤:١٣٠٠:٣٦:٠٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٦:٣٤٠٦:٣٥:٥٦١٣:٢٠:٥٣٢٠:٠٦:١٩٢٠:٢٥:٠١٠٠:٣٥:٤٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٥:١٧٠٦:٣٤:٥٧١٣:٢٠:٤٦٢٠:٠٧:٠٤٢٠:٢٥:٤٩٠٠:٣٥:٣٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠٤:٠١٠٦:٣٤:٠٠١٣:٢٠:٤٠٢٠:٠٧:٤٩٢٠:٢٦:٣٧٠٠:٣٥:١٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٥:٠٢:٤٦٠٦:٣٣:٠٣١٣:٢٠:٣٤٢٠:٠٨:٣٤٢٠:٢٧:٢٤٠٠:٣٥:٠٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٥:٠١:٣٢٠٦:٣٢:٠٧١٣:٢٠:٢٩٢٠:٠٩:١٩٢٠:٢٨:١٢٠٠:٣٤:٤٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٥:٠٠:١٩٠٦:٣١:١٣١٣:٢٠:٢٤٢٠:١٠:٠٤٢٠:٢٩:٠٠٠٠:٣٤:٣٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٩:٠٧٠٦:٣٠:١٩١٣:٢٠:٢٠٢٠:١٠:٤٩٢٠:٢٩:٤٨٠٠:٣٤:٢٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٧:٥٦٠٦:٢٩:٢٧١٣:٢٠:١٧٢٠:١١:٣٤٢٠:٣٠:٣٦٠٠:٣٤:١١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٦:٤٧٠٦:٢٨:٣٦١٣:٢٠:١٤٢٠:١٢:١٩٢٠:٣١:٢٣٠٠:٣٣:٥٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٥:٣٩٠٦:٢٧:٤٧١٣:٢٠:١٢٢٠:١٣:٠٤٢٠:٣٢:١١٠٠:٣٣:٤٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٤:٣٢٠٦:٢٦:٥٨١٣:٢٠:١٠٢٠:١٣:٤٩٢٠:٣٢:٥٨٠٠:٣٣:٣٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥٣:٢٦٠٦:٢٦:١١١٣:٢٠:٠٩٢٠:١٤:٣٣٢٠:٣٣:٤٦٠٠:٣٣:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر گنبد پیرمحمد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر گنبد پیرمحمد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر گنبد پیرمحمد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گنبد پیرمحمد

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری شهر گنبد پیرمحمد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر گنبد پیرمحمد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گنبد پیرمحمد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری شهر گنبد پیرمحمد

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
شهر گنبد پیرمحمد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق شهر گنبد پیرمحمد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق شهر گنبد پیرمحمد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر گنبد پیرمحمد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گنبد پیرمحمد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر گنبد پیرمحمد

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م شهر گنبد پیرمحمد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گنبد پیرمحمد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر گنبد پیرمحمد

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ شهر گنبد پیرمحمد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر گنبد پیرمحمد شهر گنبد پیرمحمد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر گنبد پیرمحمد شهر گنبد پیرمحمد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر گنبد پیرمحمد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گنبد پیرمحمد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر گنبد پیرمحمد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر گنبد پیرمحمد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گنبد پیرمحمد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر گنبد پیرمحمد

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٤:٢٥٠٦:٣٠:٠٣١٣:٣٠:١٧٢٠:٣٠:١٠٢٠:٤٩:٤٢٠٠:٤٢:٤٦
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢٢٠٦:٣٠:٤٣١٣:٣٠:١٩٢٠:٢٩:٣٣٢٠:٤٩:٠٣٠٠:٤٢:٥٦
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٦:٢٠٠٦:٣١:٢٣١٣:٣٠:٢٠٢٠:٢٨:٥٥٢٠:٤٨:٢٢٠٠:٤٣:٠٧
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٧:١٨٠٦:٣٢:٠٣١٣:٣٠:٢١٢٠:٢٨:١٥٢٠:٤٧:٤٠٠٠:٤٣:١٦
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٨:١٧٠٦:٣٢:٤٤١٣:٣٠:٢١٢٠:٢٧:٣٤٢٠:٤٦:٥٦٠٠:٤٣:٢٥
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٩:١٦٠٦:٣٣:٢٥١٣:٣٠:٢٠٢٠:٢٦:٥١٢٠:٤٦:١٠٠٠:٤٣:٣٣
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٠:١٦٠٦:٣٤:٠٦١٣:٣٠:١٩٢٠:٢٦:٠٧٢٠:٤٥:٢٣٠٠:٤٣:٤١
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠١:١٥٠٦:٣٤:٤٧١٣:٣٠:١٧٢٠:٢٥:٢١٢٠:٤٤:٣٥٠٠:٤٣:٤٨
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٢:١٥٠٦:٣٥:٢٩١٣:٣٠:١٤٢٠:٢٤:٣٤٢٠:٤٣:٤٥٠٠:٤٣:٥٥
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٣:١٥٠٦:٣٦:١٠١٣:٣٠:١١٢٠:٢٣:٤٦٢٠:٤٢:٥٤٠٠:٤٤:٠١
١١ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٤:١٥٠٦:٣٦:٥٢١٣:٣٠:٠٧٢٠:٢٢:٥٦٢٠:٤٢:٠٢٠٠:٤٤:٠٦
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٥:١٥٠٦:٣٧:٣٤١٣:٣٠:٠٣٢٠:٢٢:٠٦٢٠:٤١:٠٨٠٠:٤٤:١١
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٦:١٦٠٦:٣٨:١٥١٣:٢٩:٥٨٢٠:٢١:١٣٢٠:٤٠:١٣٠٠:٤٤:١٥
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٧:١٦٠٦:٣٨:٥٧١٣:٢٩:٥٢٢٠:٢٠:٢٠٢٠:٣٩:١٧٠٠:٤٤:١٨
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٨:١٦٠٦:٣٩:٣٩١٣:٢٩:٤٦٢٠:١٩:٢٥٢٠:٣٨:٢٠٠٠:٤٤:٢١
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٩:١٦٠٦:٤٠:٢١١٣:٢٩:٣٩٢٠:١٨:٢٩٢٠:٣٧:٢١٠٠:٤٤:٢٣
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٠:١٧٠٦:٤١:٠٣١٣:٢٩:٣٢٢٠:١٧:٣٢٢٠:٣٦:٢١٠٠:٤٤:٢٥
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٥:١١:١٧٠٦:٤١:٤٥١٣:٢٩:٢٤٢٠:١٦:٣٤٢٠:٣٥:٢١٠٠:٤٤:٢٥
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٢:١٦٠٦:٤٢:٢٧١٣:٢٩:١٥٢٠:١٥:٣٥٢٠:٣٤:١٩٠٠:٤٤:٢٦
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٣:١٦٠٦:٤٣:٠٩١٣:٢٩:٠٦٢٠:١٤:٣٥٢٠:٣٣:١٦٠٠:٤٤:٢٥
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٤:١٦٠٦:٤٣:٥١١٣:٢٨:٥٧٢٠:١٣:٣٣٢٠:٣٢:١٢٠٠:٤٤:٢٤
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٥:١٥٠٦:٤٤:٣٣١٣:٢٨:٤٦٢٠:١٢:٣١٢٠:٣١:٠٦٠٠:٤٤:٢٣
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٦:١٤٠٦:٤٥:١٤١٣:٢٨:٣٦٢٠:١١:٢٧٢٠:٣٠:٠٠٠٠:٤٤:٢٠
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٧:١٣٠٦:٤٥:٥٦١٣:٢٨:٢٤٢٠:١٠:٢٣٢٠:٢٨:٥٣٠٠:٤٤:١٧
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٨:١٢٠٦:٤٦:٣٨١٣:٢٨:١٣٢٠:٠٩:١٧٢٠:٢٧:٤٥٠٠:٤٤:١٤
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٩:١٠٠٦:٤٧:٢٠١٣:٢٨:٠٠٢٠:٠٨:١١٢٠:٢٦:٣٦٠٠:٤٤:١٠
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٥:٢٠:٠٨٠٦:٤٨:٠١١٣:٢٧:٤٧٢٠:٠٧:٠٣٢٠:٢٥:٢٧٠٠:٤٤:٠٥
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٥:٢١:٠٦٠٦:٤٨:٤٣١٣:٢٧:٣٤٢٠:٠٥:٥٥٢٠:٢٤:١٦٠٠:٤٣:٥٩
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:٢٢:٠٤٠٦:٤٩:٢٤١٣:٢٧:٢٠٢٠:٠٤:٤٦٢٠:٢٣:٠٥٠٠:٤٣:٥٣
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:٢٣:٠١٠٦:٥٠:٠٥١٣:٢٧:٠٦٢٠:٠٣:٣٦٢٠:٢١:٥٢٠٠:٤٣:٤٧
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٥:٢٣:٥٧٠٦:٥٠:٤٦١٣:٢٦:٥١٢٠:٠٢:٢٥٢٠:٢٠:٣٩٠٠:٤٣:٣٩

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر گنبد پیرمحمد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر گنبد پیرمحمد شهر گنبد پیرمحمد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر گنبد پیرمحمد شهر گنبد پیرمحمد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر گنبد پیرمحمد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گنبد پیرمحمد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر گنبد پیرمحمد

گنبدپیرمحمد، روستایی از توابع بخش ملکشاهی شهرستان مهران در استان ایلام ایران است.

شهر گنبد پیرمحمد در ویکیپدیا

شهر گنبد پیرمحمد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر گنبد پیرمحمد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر گنبد پیرمحمد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر گنبد پیرمحمد بر روی نقشه

شهر گنبد پیرمحمد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر گنبد پیرمحمد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر گنبد پیرمحمد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر گنبد پیرمحمد
اوقات شرعی مرداد ٩٩ شهر گنبد پیرمحمد + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ شهر گنبد پیرمحمد + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ شهر گنبد پیرمحمد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر گنبد پیرمحمد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر گنبد پیرمحمد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر گنبد پیرمحمد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر گنبد پیرمحمد رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق گنبد پیرمحمد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ گنبد پیرمحمد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق گنبد پیرمحمد
زمان پخش اذان زنده به افق گنبد پیرمحمد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گنبد پیرمحمد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گنبد پیرمحمد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گنبد پیرمحمد
جدول اوقات شرعی امروز فردا گنبد پیرمحمد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر گنبد پیرمحمد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو