جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای گنبدپیرمحمد

چمزی | ملکشاهی | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز گنبدپیرمحمد

اذان صبح: ٠٥:٤١:٤٦
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٧:٤٤
اذان ظهر: ١٢:١٢:١٥
غروب آفتاب: ١٧:١٦:٣٢
اذان مغرب: ١٧:٣٥:٤٦
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٩:٣٢

یکشنبه ٠٩ آذر ١٣٩٩
١٤ ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری
٢٩ نوامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گنبدپیرمحمد (شهرستان ملکشاهی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ آذر ٩٩ روستای گنبدپیرمحمد)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٩ روستای گنبدپیرمحمد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای گنبدپیرمحمد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت شیخ مفید

الینور روزولت
یادتان باشد كه فردیت، صرفاً حق شما نیست؛ متعهدید [=پایبند] كه فردی باشید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گنبدپیرمحمد

اوقات شرعی آذر ٩٩ | اوقات شرعی نوامبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گنبدپیرمحمد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گنبدپیرمحمد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای گنبدپیرمحمد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گنبدپیرمحمد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان گنبدپیرمحمد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٣٠:٠٨٠٦:٥٥:٠٣١٣:٢٤:٠٦١٩:٥٣:٤١٢٠:١١:٤٣٠٠:٤١:١١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٨:٤١٠٦:٥٣:٥٠١٣:٢٣:٥٢١٩:٥٤:٢٥٢٠:١٢:٣٠٠٠:٤٠:٥٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٧:١٥٠٦:٥٢:٣٧١٣:٢٣:٣٨١٩:٥٥:١٠٢٠:١٣:١٦٠٠:٤٠:٢٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٥:٤٨٠٦:٥١:٢٥١٣:٢٣:٢٤١٩:٥٥:٥٤٢٠:١٤:٠٣٠٠:٤٠:٠٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٤:٢٣٠٦:٥٠:١٤١٣:٢٣:١٠١٩:٥٦:٣٩٢٠:١٤:٤٩٠٠:٣٩:٤٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٢٢:٥٧٠٦:٤٩:٠٣١٣:٢٢:٥٧١٩:٥٧:٢٣٢٠:١٥:٣٦٠٠:٣٩:٢٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٢١:٣٢٠٦:٤٧:٥٣١٣:٢٢:٤٥١٩:٥٨:٠٨٢٠:١٦:٢٣٠٠:٣٩:٠٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٢٠:٠٨٠٦:٤٦:٤٤١٣:٢٢:٣٢١٩:٥٨:٥٢٢٠:١٧:١٠٠٠:٣٨:٤٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٨:٤٣٠٦:٤٥:٣٥١٣:٢٢:٢١١٩:٥٩:٣٧٢٠:١٧:٥٧٠٠:٣٨:٢٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٧:٢٠٠٦:٤٤:٢٨١٣:٢٢:٠٩٢٠:٠٠:٢٢٢٠:١٨:٤٤٠٠:٣٨:٠٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٥:٥٧٠٦:٤٣:٢١١٣:٢١:٥٨٢٠:٠١:٠٧٢٠:١٩:٣١٠٠:٣٧:٥١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٤:٣٥٠٦:٤٢:١٥١٣:٢١:٤٨٢٠:٠١:٥١٢٠:٢٠:١٨٠٠:٣٧:٣٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:١٣:١٣٠٦:٤١:١٠١٣:٢١:٣٨٢٠:٠٢:٣٦٢٠:٢١:٠٦٠٠:٣٧:١٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:١١:٥٢٠٦:٤٠:٠٦١٣:٢١:٢٨٢٠:٠٣:٢١٢٠:٢١:٥٣٠٠:٣٦:٥٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:١٠:٣٢٠٦:٣٩:٠٣١٣:٢١:١٩٢٠:٠٤:٠٦٢٠:٢٢:٤١٠٠:٣٦:٣٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٩:١٢٠٦:٣٨:٠٠١٣:٢١:١١٢٠:٠٤:٥١٢٠:٢٣:٢٨٠٠:٣٦:٢٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٧:٥٤٠٦:٣٦:٥٩١٣:٢١:٠٣٢٠:٠٥:٣٦٢٠:٢٤:١٦٠٠:٣٦:٠٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٦:٣٦٠٦:٣٥:٥٩١٣:٢٠:٥٦٢٠:٠٦:٢١٢٠:٢٥:٠٤٠٠:٣٥:٥٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٥:١٩٠٦:٣٥:٠٠١٣:٢٠:٤٩٢٠:٠٧:٠٧٢٠:٢٥:٥٢٠٠:٣٥:٣٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠٤:٠٣٠٦:٣٤:٠٢١٣:٢٠:٤٢٢٠:٠٧:٥٢٢٠:٢٦:٣٩٠٠:٣٥:٢٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٥:٠٢:٤٨٠٦:٣٣:٠٥١٣:٢٠:٣٧٢٠:٠٨:٣٧٢٠:٢٧:٢٧٠٠:٣٥:٠٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٥:٠١:٣٤٠٦:٣٢:١٠١٣:٢٠:٣٢٢٠:٠٩:٢٢٢٠:٢٨:١٥٠٠:٣٤:٥٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٥:٠٠:٢١٠٦:٣١:١٥١٣:٢٠:٢٧٢٠:١٠:٠٧٢٠:٢٩:٠٣٠٠:٣٤:٣٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٩:١٠٠٦:٣٠:٢٢١٣:٢٠:٢٣٢٠:١٠:٥٢٢٠:٢٩:٥١٠٠:٣٤:٢٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٧:٥٩٠٦:٢٩:٣٠١٣:٢٠:٢٠٢٠:١١:٣٧٢٠:٣٠:٣٩٠٠:٣٤:١٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٦:٤٩٠٦:٢٨:٣٩١٣:٢٠:١٧٢٠:١٢:٢٢٢٠:٣١:٢٦٠٠:٣٤:٠٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٥:٤١٠٦:٢٧:٤٩١٣:٢٠:١٥٢٠:١٣:٠٧٢٠:٣٢:١٤٠٠:٣٣:٥١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٤:٣٤٠٦:٢٧:٠١١٣:٢٠:١٣٢٠:١٣:٥١٢٠:٣٣:٠١٠٠:٣٣:٤٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥٣:٢٨٠٦:٢٦:١٤١٣:٢٠:١٢٢٠:١٤:٣٦٢٠:٣٣:٤٨٠٠:٣٣:٣٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای گنبدپیرمحمد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای گنبدپیرمحمد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای گنبدپیرمحمد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گنبدپیرمحمد

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری روستای گنبدپیرمحمد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای گنبدپیرمحمد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گنبدپیرمحمد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری روستای گنبدپیرمحمد

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
روستای گنبدپیرمحمد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق روستای گنبدپیرمحمد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق روستای گنبدپیرمحمد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گنبدپیرمحمد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گنبدپیرمحمد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای گنبدپیرمحمد

در این قسمت جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ م روستای گنبدپیرمحمد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گنبدپیرمحمد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای گنبدپیرمحمد

دسامبر
نوامبر ٢٠٢٠ م
اکتبر

دانلود اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ روستای گنبدپیرمحمد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای گنبدپیرمحمد روستای گنبدپیرمحمد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای گنبدپیرمحمد روستای گنبدپیرمحمد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای گنبدپیرمحمد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گنبدپیرمحمد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی روستای گنبدپیرمحمد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ هـ.ش روستای گنبدپیرمحمد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گنبدپیرمحمد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی روستای گنبدپیرمحمد

دی
آذر ١٣٩٩ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٥:٣٤٠٧:٠٠:٣٥١٢:٠٩:٤٧١٧:١٨:٤٣١٧:٣٧:٤٠٢٣:٢٧:٣٢
٠٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٦:٢١٠٧:٠١:٢٩١٢:١٠:٠٣١٧:١٨:٢٠١٧:٣٧:٢٠٢٣:٢٧:٤٤
٠٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٧:٠٨٠٧:٠٢:٢٤١٢:١٠:١٩١٧:١٧:٥٩١٧:٣٧:٠١٢٣:٢٧:٥٧
٠٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٧:٥٥٠٧:٠٣:١٨١٢:١٠:٣٧١٧:١٧:٤٠١٧:٣٦:٤٤٢٣:٢٨:١١
٠٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٨:٤٢٠٧:٠٤:١٢١٢:١٠:٥٥١٧:١٧:٢٣١٧:٣٦:٢٩٢٣:٢٨:٢٥
٠٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٩:٢٨٠٧:٠٥:٠٦١٢:١١:١٤١٧:١٧:٠٧١٧:٣٦:١٦٢٣:٢٨:٤١
٠٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٠:١٤٠٧:٠٥:٥٩١٢:١١:٣٣١٧:١٦:٥٤١٧:٣٦:٠٤٢٣:٢٨:٥٧
٠٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٤١:٠٠٠٧:٠٦:٥٢١٢:١١:٥٤١٧:١٦:٤٢١٧:٣٥:٥٤٢٣:٢٩:١٤
٠٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٤١:٤٦٠٧:٠٧:٤٤١٢:١٢:١٥١٧:١٦:٣٢١٧:٣٥:٤٦٢٣:٢٩:٣٢
١٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٢:٣١٠٧:٠٨:٣٦١٢:١٢:٣٦١٧:١٦:٢٤١٧:٣٥:٤٠٢٣:٢٩:٥٠
١١ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٣:١٦٠٧:٠٩:٢٧١٢:١٢:٥٩١٧:١٦:١٨١٧:٣٥:٣٦٢٣:٣٠:١٠
١٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٤:٠١٠٧:١٠:١٨١٢:١٣:٢١١٧:١٦:١٤١٧:٣٥:٣٣٢٣:٣٠:٢٩
١٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٤:٤٥٠٧:١١:٠٨١٢:١٣:٤٥١٧:١٦:١١١٧:٣٥:٣٢٢٣:٣٠:٥٠
١٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٥:٢٩٠٧:١١:٥٧١٢:١٤:٠٩١٧:١٦:١١١٧:٣٥:٣٣٢٣:٣١:١٢
١٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٦:١٢٠٧:١٢:٤٦١٢:١٤:٣٤١٧:١٦:١٢١٧:٣٥:٣٦٢٣:٣١:٣٤
١٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٦:٥٥٠٧:١٣:٣٤١٢:١٤:٥٩١٧:١٦:١٥١٧:٣٥:٤١٢٣:٣١:٥٦
١٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٧:٣٨٠٧:١٤:٢١١٢:١٥:٢٥١٧:١٦:٢٠١٧:٣٥:٤٧٢٣:٣٢:٢٠
١٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٨:١٩٠٧:١٥:٠٧١٢:١٥:٥١١٧:١٦:٢٧١٧:٣٥:٥٥٢٣:٣٢:٤٤
١٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٩:٠١٠٧:١٥:٥٣١٢:١٦:١٨١٧:١٦:٣٦١٧:٣٦:٠٥٢٣:٣٣:٠٩
٢٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٩:٤١٠٧:١٦:٣٧١٢:١٦:٤٥١٧:١٦:٤٧١٧:٣٦:١٧٢٣:٣٣:٣٤
٢١ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٠:٢١٠٧:١٧:٢١١٢:١٧:١٣١٧:١٦:٥٩١٧:٣٦:٣٠٢٣:٣٤:٠٠
٢٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٥١:٠٠٠٧:١٨:٠٣١٢:١٧:٤١١٧:١٧:١٣١٧:٣٦:٤٥٢٣:٣٤:٢٦
٢٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٥١:٣٩٠٧:١٨:٤٤١٢:١٨:٠٩١٧:١٧:٢٩١٧:٣٧:٠٢٢٣:٣٤:٥٣
٢٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٢:١٦٠٧:١٩:٢٥١٢:١٨:٣٨١٧:١٧:٤٧١٧:٣٧:٢١٢٣:٣٥:٢٠
٢٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٢:٥٣٠٧:٢٠:٠٤١٢:١٩:٠٧١٧:١٨:٠٧١٧:٣٧:٤١٢٣:٣٥:٤٨
٢٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٣:٢٩٠٧:٢٠:٤٢١٢:١٩:٣٦١٧:١٨:٢٨١٧:٣٨:٠٣٢٣:٣٦:١٦
٢٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٤:٠٤٠٧:٢١:١٨١٢:٢٠:٠٦١٧:١٨:٥١١٧:٣٨:٢٦٢٣:٣٦:٤٤
٢٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٤:٣٨٠٧:٢١:٥٣١٢:٢٠:٣٥١٧:١٩:١٦١٧:٣٨:٥١٢٣:٣٧:١٣
٢٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٥:١٠٠٧:٢٢:٢٧١٢:٢١:٠٥١٧:١٩:٤٢١٧:٣٩:١٨٢٣:٣٧:٤٢
٣٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٥:٤٢٠٧:٢٣:٠٠١٢:٢١:٣٥١٧:٢٠:١٠١٧:٣٩:٤٦٢٣:٣٨:١١

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای گنبدپیرمحمد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی روستای گنبدپیرمحمد روستای گنبدپیرمحمد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی روستای گنبدپیرمحمد روستای گنبدپیرمحمد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گنبدپیرمحمد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گنبدپیرمحمد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گنبدپیرمحمد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گنبدپیرمحمد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گنبدپیرمحمد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گنبدپیرمحمد

روستای گنبدپیرمحمد بر روی نقشه

روستای گنبدپیرمحمد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گنبدپیرمحمد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گنبدپیرمحمد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گنبدپیرمحمد
اوقات شرعی آذر ٩٩ روستای گنبدپیرمحمد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ روستای گنبدپیرمحمد + دانلود
اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ روستای گنبدپیرمحمد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای گنبدپیرمحمد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای گنبدپیرمحمد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گنبدپیرمحمد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گنبدپیرمحمد رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گنبدپیرمحمد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گنبدپیرمحمد
افق شرعی امروز فردا گنبدپیرمحمد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آذر ٩٩ / ١٣٩٩ گنبدپیرمحمد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گنبدپیرمحمد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق گنبدپیرمحمد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق گنبدپیرمحمد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق گنبدپیرمحمد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گنبدپیرمحمد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو