جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای گنارستان

کوهستان | رودبار جنوب | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز گنارستان

اذان صبح: ٠٤:١٤:١٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٥:٠٨
اذان ظهر: ١٢:٤١:١٢
غروب آفتاب: ١٩:٣٧:٠٦
اذان مغرب: ١٩:٥٥:٥٢
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٥:٥٧

یکشنبه ١٥ تیر ١٣٩٩
١٣ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گنارستان (شهرستان رودبار جنوب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ تیر ٩٩ روستای گنارستان)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای گنارستان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای گنارستان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی محیط زیست

حضرت محمد (ص)
منافق، مالك چشمان خود می‌باشد به طوری كه هر وقت بخواهد، گریه می‌كند. (منافق با ظاهرسازی قصد فریب طرف مقابل خود را دارد با او نشسته و در مقابلش گریه می‌كند و مخاطب، لحظه‌ای به او مشكوك نمی‌شود.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای گنارستان

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گنارستان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گنارستان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای گنارستان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گنارستان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان گنارستان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٢:٥٨٠٦:١٢:٣٨١٢:٣٦:٤٨١٩:٠١:٢٣١٩:١٨:٢٥٢٣:٥٦:٣٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥١:٤٥٠٦:١١:٣٦١٢:٣٦:٣٣١٩:٠١:٥٦١٩:١٩:٠٠٢٣:٥٦:١٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٠:٣٢٠٦:١٠:٣٤١٢:٣٦:١٩١٩:٠٢:٢٩١٩:١٩:٣٥٢٣:٥٥:٥٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٩:٢٠٠٦:٠٩:٣٣١٢:٣٦:٠٥١٩:٠٣:٠٣١٩:٢٠:١٠٢٣:٥٥:٣٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٨:٠٨٠٦:٠٨:٣٢١٢:٣٥:٥٢١٩:٠٣:٣٧١٩:٢٠:٤٥٢٣:٥٥:١٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٦:٥٧٠٦:٠٧:٣٢١٢:٣٥:٣٩١٩:٠٤:١٠١٩:٢١:٢١٢٣:٥٤:٥٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٥:٤٦٠٦:٠٦:٣٣١٢:٣٥:٢٦١٩:٠٤:٤٤١٩:٢١:٥٧٢٣:٥٤:٤٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٤:٣٥٠٦:٠٥:٣٤١٢:٣٥:١٤١٩:٠٥:١٨١٩:٢٢:٣٢٢٣:٥٤:٢٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٣:٢٥٠٦:٠٤:٣٦١٢:٣٥:٠٢١٩:٠٥:٥٢١٩:٢٣:٠٨٢٣:٥٤:٠٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٢:١٦٠٦:٠٣:٣٩١٢:٣٤:٥٠١٩:٠٦:٢٦١٩:٢٣:٤٥٢٣:٥٣:٤٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤١:٠٧٠٦:٠٢:٤٣١٢:٣٤:٤٠١٩:٠٧:٠١١٩:٢٤:٢١٢٣:٥٣:٣٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٩:٥٩٠٦:٠١:٤٧١٢:٣٤:٢٩١٩:٠٧:٣٥١٩:٢٤:٥٧٢٣:٥٣:١٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٨:٥١٠٦:٠٠:٥٣١٢:٣٤:١٩١٩:٠٨:١٠١٩:٢٥:٣٤٢٣:٥٢:٥٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٧:٤٤٠٥:٥٩:٥٩١٢:٣٤:٠٩١٩:٠٨:٤٤١٩:٢٦:١١٢٣:٥٢:٤١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٦:٣٨٠٥:٥٩:٠٦١٢:٣٤:٠٠١٩:٠٩:١٩١٩:٢٦:٤٨٢٣:٥٢:٢٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:٣٣٠٥:٥٨:١٤١٢:٣٣:٥٢١٩:٠٩:٥٤١٩:٢٧:٢٥٢٣:٥٢:١١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٤:٢٨٠٥:٥٧:٢٢١٢:٣٣:٤٤١٩:١٠:٢٩١٩:٢٨:٠٢٢٣:٥١:٥٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٣:٢٤٠٥:٥٦:٣٢١٢:٣٣:٣٧١٩:١١:٠٤١٩:٢٨:٣٩٢٣:٥١:٤٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٢:٢١٠٥:٥٥:٤٣١٢:٣٣:٣٠١٩:١١:٤٠١٩:٢٩:١٧٢٣:٥١:٢٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣١:١٩٠٥:٥٤:٥٥١٢:٣٣:٢٤١٩:١٢:١٥١٩:٢٩:٥٥٢٣:٥١:١٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٠:١٨٠٥:٥٤:٠٨١٢:٣٣:١٨١٩:١٢:٥١١٩:٣٠:٣٢٢٣:٥١:٠٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٩:١٨٠٥:٥٣:٢٢١٢:٣٣:١٣١٩:١٣:٢٦١٩:٣١:١٠٢٣:٥٠:٥٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٨:١٩٠٥:٥٢:٣٦١٢:٣٣:٠٨١٩:١٤:٠٢١٩:٣١:٤٨٢٣:٥٠:٤١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٧:٢١٠٥:٥١:٥٢١٢:٣٣:٠٤١٩:١٤:٣٨١٩:٣٢:٢٦٢٣:٥٠:٣١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٦:٢٣٠٥:٥١:١٠١٢:٣٣:٠١١٩:١٥:١٤١٩:٣٣:٠٤٢٣:٥٠:٢١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٥:٢٨٠٥:٥٠:٢٨١٢:٣٢:٥٨١٩:١٥:٤٩١٩:٣٣:٤٢٢٣:٥٠:١١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٤:٣٣٠٥:٤٩:٤٧١٢:٣٢:٥٦١٩:١٦:٢٥١٩:٣٤:٢٠٢٣:٥٠:٠٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٣:٣٩٠٥:٤٩:٠٨١٢:٣٢:٥٤١٩:١٧:٠١١٩:٣٤:٥٨٢٣:٤٩:٥٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٢:٤٧٠٥:٤٨:٣٠١٢:٣٢:٥٣١٩:١٧:٣٧١٩:٣٥:٣٧٢٣:٤٩:٤٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای گنارستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای گنارستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای گنارستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گنارستان

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای گنارستان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای گنارستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گنارستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای گنارستان

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای گنارستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای گنارستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای گنارستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گنارستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گنارستان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای گنارستان

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای گنارستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گنارستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای گنارستان

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای گنارستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای گنارستان روستای گنارستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای گنارستان روستای گنارستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای گنارستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گنارستان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای گنارستان

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای گنارستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گنارستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای گنارستان

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٤٤٠٥:٤٠:٣١١٢:٣٨:٢٤١٩:٣٦:١٦١٩:٥٥:١١٢٣:٥٢:٣٧
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٥٩٠٥:٤٠:٤٥١٢:٣٨:٣٧١٩:٣٦:٢٨١٩:٥٥:٢٣٢٣:٥٢:٥١
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:١٤٠٥:٤١:٠٠١٢:٣٨:٥٠١٩:٣٦:٣٨١٩:٥٥:٣٣٢٣:٥٣:٠٥
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٣١٠٥:٤١:١٦١٢:٣٩:٠٣١٩:٣٦:٤٨١٩:٥٥:٤٢٢٣:٥٣:١٩
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٥٠٠٥:٤١:٣٣١٢:٣٩:١٦١٩:٣٦:٥٦١٩:٥٥:٥٠٢٣:٥٣:٣٣
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:١١٠٥:٤١:٥١١٢:٣٩:٢٨١٩:٣٧:٠٣١٩:٥٥:٥٦٢٣:٥٣:٤٧
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٣٢٠٥:٤٢:٠٩١٢:٣٩:٤١١٩:٣٧:٠٨١٩:٥٦:٠١٢٣:٥٤:٠٢
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٥٥٠٥:٤٢:٢٩١٢:٣٩:٥٣١٩:٣٧:١٣١٩:٥٦:٠٥٢٣:٥٤:١٦
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٢٠٠٥:٤٢:٤٩١٢:٤٠:٠٥١٩:٣٧:١٦١٩:٥٦:٠٧٢٣:٥٤:٣١
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٤٦٠٥:٤٣:١١١٢:٤٠:١٧١٩:٣٧:١٧١٩:٥٦:٠٨٢٣:٥٤:٤٥
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:١٣٠٥:٤٣:٣٣١٢:٤٠:٢٨١٩:٣٧:١٨١٩:٥٦:٠٨٢٣:٥٥:٠٠
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٤٢٠٥:٤٣:٥٥١٢:٤٠:٤٠١٩:٣٧:١٧١٩:٥٦:٠٦٢٣:٥٥:١٤
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:١١٠٥:٤٤:١٩١٢:٤٠:٥١١٩:٣٧:١٥١٩:٥٦:٠٢٢٣:٥٥:٢٨
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٤٢٠٥:٤٤:٤٣١٢:٤١:٠١١٩:٣٧:١١١٩:٥٥:٥٨٢٣:٥٥:٤٣
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:١٤٠٥:٤٥:٠٨١٢:٤١:١٢١٩:٣٧:٠٦١٩:٥٥:٥٢٢٣:٥٥:٥٧
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٤٨٠٥:٤٥:٣٤١٢:٤١:٢١١٩:٣٧:٠٠١٩:٥٥:٤٤٢٣:٥٦:١١
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٢٢٠٥:٤٦:٠٠١٢:٤١:٣١١٩:٣٦:٥٢١٩:٥٥:٣٥٢٣:٥٦:٢٥
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٥٧٠٥:٤٦:٢٧١٢:٤١:٤٠١٩:٣٦:٤٣١٩:٥٥:٢٥٢٣:٥٦:٣٨
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٣٤٠٥:٤٦:٥٤١٢:٤١:٤٩١٩:٣٦:٣٢١٩:٥٥:١٣٢٣:٥٦:٥٢
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:١١٠٥:٤٧:٢٢١٢:٤١:٥٧١٩:٣٦:٢١١٩:٥٤:٥٩٢٣:٥٧:٠٥
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٤٩٠٥:٤٧:٥١١٢:٤٢:٠٥١٩:٣٦:٠٨١٩:٥٤:٤٥٢٣:٥٧:١٨
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٨٠٥:٤٨:٢٠١٢:٤٢:١٣١٩:٣٥:٥٣١٩:٥٤:٢٨٢٣:٥٧:٣١
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٨٠٥:٤٨:٤٩١٢:٤٢:٢٠١٩:٣٥:٣٧١٩:٥٤:١١٢٣:٥٧:٤٣
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٩٠٥:٤٩:١٩١٢:٤٢:٢٦١٩:٣٥:٢٠١٩:٥٣:٥٢٢٣:٥٧:٥٥
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣١٠٥:٤٩:٥٠١٢:٤٢:٣٣١٩:٣٥:٠١١٩:٥٣:٣١٢٣:٥٨:٠٧
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:١٣٠٥:٥٠:٢٠١٢:٤٢:٣٨١٩:٣٤:٤١١٩:٥٣:١٠٢٣:٥٨:١٩
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٦٠٥:٥٠:٥٢١٢:٤٢:٤٣١٩:٣٤:٢٠١٩:٥٢:٤٦٢٣:٥٨:٣٠
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٩٠٥:٥١:٢٣١٢:٤٢:٤٨١٩:٣٣:٥٧١٩:٥٢:٢٢٢٣:٥٨:٤٠
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٣٠٥:٥١:٥٥١٢:٤٢:٥٢١٩:٣٣:٣٣١٩:٥١:٥٦٢٣:٥٨:٥٠
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٨٠٥:٥٢:٢٧١٢:٤٢:٥٦١٩:٣٣:٠٨١٩:٥١:٢٨٢٣:٥٩:٠٠
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٢٠٥:٥٢:٥٩١٢:٤٢:٥٨١٩:٣٢:٤١١٩:٥١:٠٠٢٣:٥٩:٠٩

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای گنارستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای گنارستان روستای گنارستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای گنارستان روستای گنارستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گنارستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گنارستان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گنارستان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گنارستان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گنارستان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گنارستان

روستای گنارستان بر روی نقشه

روستای گنارستان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گنارستان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گنارستان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گنارستان
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای گنارستان + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای گنارستان + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای گنارستان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای گنارستان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای گنارستان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گنارستان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گنارستان رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گنارستان
زمان پخش اذان زنده به افق گنارستان
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ گنارستان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا گنارستان دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق گنارستان
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گنارستان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گنارستان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق گنارستان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گنارستان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو