جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای گنارستان

کوهستان | رودبار جنوب | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز گنارستان


اذان صبح: ٠٤:٠٨:٠١
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٩:٤٢
اذان ظهر: ١٢:٣٧:٢٢
غروب آفتاب: ١٩:٣٥:٠٥
اذان مغرب: ١٩:٥٤:٠٠
نیمه شب: ٢٣:٥١:٣٦

دوشنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٨
١٣ شوال ١٤٤٠ قمری
١٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گنارستان (شهرستان رودبار جنوب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ خرداد ٩٨ روستای گنارستان)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ روستای گنارستان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گنارستان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ویلیام شكسپیر
آنان كه توان آزردن دارند و هیچ كس را نمی آزارند به درستی كه وارثان شكوه ملكوتند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گنارستان

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گنارستان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گنارستان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای گنارستان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گنارستان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گنارستان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٩:٤٣٠٦:٠١:٣٥١٢:٣٤:٢٧١٩:٠٧:٤٤١٩:٢٥:٠٧٢٣:٥٣:١٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:٣٦٠٦:٠٠:٤٠١٢:٣٤:١٨١٩:٠٨:١٩١٩:٢٥:٤٤٢٣:٥٢:٥٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٧:٢٩٠٥:٥٩:٤٧١٢:٣٤:٠٨١٩:٠٨:٥٤١٩:٢٦:٢١٢٣:٥٢:٣٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٦:٢٣٠٥:٥٨:٥٤١٢:٣٤:٠٠١٩:٠٩:٢٩١٩:٢٦:٥٨٢٣:٥٢:٢٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٥:١٨٠٥:٥٨:٠٢١٢:٣٣:٥١١٩:١٠:٠٤١٩:٢٧:٣٥٢٣:٥٢:٠٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٤:١٣٠٥:٥٧:١١١٢:٣٣:٤٤١٩:١٠:٣٩١٩:٢٨:١٣٢٣:٥١:٥٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٣:١٠٠٥:٥٦:٢١١٢:٣٣:٣٦١٩:١١:١٥١٩:٢٨:٥٠٢٣:٥١:٤١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٢:٠٧٠٥:٥٥:٣٢١٢:٣٣:٣٠١٩:١١:٥٠١٩:٢٩:٢٨٢٣:٥١:٢٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣١:٠٥٠٥:٥٤:٤٥١٢:٣٣:٢٣١٩:١٢:٢٥١٩:٣٠:٠٥٢٣:٥١:١٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٠:٠٤٠٥:٥٣:٥٨١٢:٣٣:١٨١٩:١٣:٠١١٩:٣٠:٤٣٢٣:٥١:٠٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٩:٠٤٠٥:٥٣:١٢١٢:٣٣:١٣١٩:١٣:٣٦١٩:٣١:٢١٢٣:٥٠:٥١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٨:٠٥٠٥:٥٢:٢٧١٢:٣٣:٠٨١٩:١٤:١٢١٩:٣١:٥٨٢٣:٥٠:٤٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٧:٠٨٠٥:٥١:٤٣١٢:٣٣:٠٤١٩:١٤:٤٧١٩:٣٢:٣٦٢٣:٥٠:٢٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٦:١١٠٥:٥١:٠٠١٢:٣٣:٠١١٩:١٥:٢٣١٩:٣٣:١٤٢٣:٥٠:١٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٥:١٥٠٥:٥٠:١٩١٢:٣٢:٥٨١٩:١٥:٥٩١٩:٣٣:٥٢٢٣:٥٠:٠٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٤:٢٠٠٥:٤٩:٣٨١٢:٣٢:٥٦١٩:١٦:٣٤١٩:٣٤:٣٠٢٣:٥٠:٠٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٣:٢٧٠٥:٤٨:٥٩١٢:٣٢:٥٤١٩:١٧:١٠١٩:٣٥:٠٨٢٣:٤٩:٥٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٢:٣٤٠٥:٤٨:٢١١٢:٣٢:٥٣١٩:١٧:٤٥١٩:٣٥:٤٦٢٣:٤٩:٤٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢١:٤٣٠٥:٤٧:٤٤١٢:٣٢:٥٢١٩:١٨:٢١١٩:٣٦:٢٤٢٣:٤٩:٣٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٠:٥٣٠٥:٤٧:٠٨١٢:٣٢:٥٢١٩:١٨:٥٧١٩:٣٧:٠١٢٣:٤٩:٣١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٠:٠٥٠٥:٤٦:٣٤١٢:٣٢:٥٣١٩:١٩:٣٢١٩:٣٧:٣٩٢٣:٤٩:٢٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٩:١٨٠٥:٤٦:٠٠١٢:٣٢:٥٤١٩:٢٠:٠٧١٩:٣٨:١٧٢٣:٤٩:٢٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٨:٣٢٠٥:٤٥:٢٩١٢:٣٢:٥٦١٩:٢٠:٤٣١٩:٣٨:٥٤٢٣:٤٩:١٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٧:٤٨٠٥:٤٤:٥٨١٢:٣٢:٥٩١٩:٢١:١٨١٩:٣٩:٣١٢٣:٤٩:١١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٧:٠٥٠٥:٤٤:٢٨١٢:٣٣:٠١١٩:٢١:٥٣١٩:٤٠:٠٨٢٣:٤٩:٠٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٦:٢٣٠٥:٤٤:٠٠١٢:٣٣:٠٥١٩:٢٢:٢٧١٩:٤٠:٤٥٢٣:٤٩:٠٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٥:٤٣٠٥:٤٣:٣٤١٢:٣٣:٠٩١٩:٢٣:٠٢١٩:٤١:٢٢٢٣:٤٩:٠٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٥:٠٤٠٥:٤٣:٠٨١٢:٣٣:١٤١٩:٢٣:٣٦١٩:٤١:٥٨٢٣:٤٩:٠٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٤:٢٧٠٥:٤٢:٤٤١٢:٣٣:١٩١٩:٢٤:١٠١٩:٤٢:٣٤٢٣:٤٩:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گنارستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گنارستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گنارستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گنارستان

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای گنارستان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای گنارستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گنارستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای گنارستان

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
روستای گنارستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای گنارستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای گنارستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گنارستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گنارستان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای گنارستان

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای گنارستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گنارستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای گنارستان

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٥:٣٤٠٥:٤٣:٢٧١٢:٣٣:١٠١٩:٢٣:١٠١٩:٤١:٣٠٢٣:٤٩:٠٣
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٥٥٠٥:٤٣:٠٢١٢:٣٣:١٥١٩:٢٣:٤٤١٩:٤٢:٠٦٢٣:٤٩:٠١
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:١٩٠٥:٤٢:٣٨١٢:٣٣:٢٠١٩:٢٤:١٨١٩:٤٢:٤٢٢٣:٤٩:٠١
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٣:٤٣٠٥:٤٢:١٦١٢:٣٣:٢٥١٩:٢٤:٥١١٩:٤٣:١٨٢٣:٤٩:٠٠
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٣:١٠٠٥:٤١:٥٤١٢:٣٣:٣٢١٩:٢٥:٢٤١٩:٤٣:٥٣٢٣:٤٩:٠١
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٢:٣٨٠٥:٤١:٣٤١٢:٣٣:٣٨١٩:٢٥:٥٧١٩:٤٤:٢٧٢٣:٤٩:٠٢
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٢:٠٧٠٥:٤١:١٦١٢:٣٣:٤٥١٩:٢٦:٢٩١٩:٤٥:٠١٢٣:٤٩:٠٤
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:١١:٣٩٠٥:٤٠:٥٨١٢:٣٣:٥٣١٩:٢٧:٠١١٩:٤٥:٣٥٢٣:٤٩:٠٦
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:١١:١٢٠٥:٤٠:٤٣١٢:٣٤:٠١١٩:٢٧:٣٣١٩:٤٦:٠٨٢٣:٤٩:١٠
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:٤٦٠٥:٤٠:٢٨١٢:٣٤:١٠١٩:٢٨:٠٤١٩:٤٦:٤١٢٣:٤٩:١٣
١١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:٢٣٠٥:٤٠:١٥١٢:٣٤:١٩١٩:٢٨:٣٤١٩:٤٧:١٣٢٣:٤٩:١٨
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:٠١٠٥:٤٠:٠٣١٢:٣٤:٢٨١٩:٢٩:٠٤١٩:٤٧:٤٥٢٣:٤٩:٢٢
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٤٠٠٥:٣٩:٥٣١٢:٣٤:٣٨١٩:٢٩:٣٤١٩:٤٨:١٥٢٣:٤٩:٢٨
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٢٢٠٥:٣٩:٤٤١٢:٣٤:٤٨١٩:٣٠:٠٣١٩:٤٨:٤٦٢٣:٤٩:٣٤
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٠٥٠٥:٣٩:٣٦١٢:٣٤:٥٨١٩:٣٠:٣١١٩:٤٩:١٥٢٣:٤٩:٤٠
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٥٠٠٥:٣٩:٢٩١٢:٣٥:٠٩١٩:٣٠:٥٨١٩:٤٩:٤٤٢٣:٤٩:٤٨
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٣٧٠٥:٣٩:٢٤١٢:٣٥:٢٠١٩:٣١:٢٥١٩:٥٠:١٢٢٣:٤٩:٥٥
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٢٦٠٥:٣٩:٢٠١٢:٣٥:٣١١٩:٣١:٥١١٩:٥٠:٣٩٢٣:٥٠:٠٣
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:١٦٠٥:٣٩:١٨١٢:٣٥:٤٣١٩:٣٢:١٦١٩:٥١:٠٥٢٣:٥٠:١٢
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٠٨٠٥:٣٩:١٦١٢:٣٥:٥٥١٩:٣٢:٤٠١٩:٥١:٣٠٢٣:٥٠:٢١
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٠٢٠٥:٣٩:١٦١٢:٣٦:٠٧١٩:٣٣:٠٤١٩:٥١:٥٥٢٣:٥٠:٣١
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:٥٧٠٥:٣٩:١٧١٢:٣٦:١٩١٩:٣٣:٢٦١٩:٥٢:١٨٢٣:٥٠:٤٠
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:٥٤٠٥:٣٩:٢٠١٢:٣٦:٣١١٩:٣٣:٤٨١٩:٥٢:٤١٢٣:٥٠:٥١
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:٥٤٠٥:٣٩:٢٣١٢:٣٦:٤٤١٩:٣٤:٠٩١٩:٥٣:٠٢٢٣:٥١:٠٢
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:٥٤٠٥:٣٩:٢٨١٢:٣٦:٥٧١٩:٣٤:٢٩١٩:٥٣:٢٢٢٣:٥١:١٣
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:٥٧٠٥:٣٩:٣٤١٢:٣٧:٠٩١٩:٣٤:٤٨١٩:٥٣:٤٢٢٣:٥١:٢٤
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٠١٠٥:٣٩:٤٢١٢:٣٧:٢٢١٩:٣٥:٠٥١٩:٥٤:٠٠٢٣:٥١:٣٦
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٠٧٠٥:٣٩:٥٠١٢:٣٧:٣٥١٩:٣٥:٢٢١٩:٥٤:١٧٢٣:٥١:٤٨
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:١٥٠٥:٣٩:٥٩١٢:٣٧:٤٨١٩:٣٥:٣٨١٩:٥٤:٣٣٢٣:٥٢:٠١
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٢٤٠٥:٤٠:١٠١٢:٣٨:٠١١٩:٣٥:٥٣١٩:٥٤:٤٨٢٣:٥٢:١٤
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٣٥٠٥:٤٠:٢٢١٢:٣٨:١٤١٩:٣٦:٠٦١٩:٥٥:٠١٢٣:٥٢:٢٧

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای گنارستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای گنارستان روستای گنارستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای گنارستان روستای گنارستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گنارستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گنارستان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای گنارستان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گنارستان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گنارستان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گنارستان

روستای گنارستان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گنارستان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گنارستان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گنارستان
اوقات شرعی خرداد ٩٨ روستای گنارستان + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ روستای گنارستان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گنارستان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گنارستان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گنارستان رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق گنارستان
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گنارستان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق گنارستان
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ گنارستان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گنارستان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گنارستان
افق شرعی امروز فردا گنارستان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا گنارستان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گنارستان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو