جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر گناباد

گناباد | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز گناباد


اذان صبح: ٠٣:٥٧:٣٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٦:٢٦
اذان ظهر: ١٢:٤١:٣٢
غروب آفتاب: ١٩:٤٦:١٧
اذان مغرب: ٢٠:٠٦:١٩
نیمه شب: ٢٣:٥٢:٢٥

جمعه ٢٨ تیر ١٣٩٨
١٥ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
١٩ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر گناباد (شهرستان گناباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ تیر ٩٨ شهر گناباد)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر گناباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر گناباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه

جان اشتاین بك
یك كتاب، مثل یك انسان است: باهوش و كودن، دلیر و ترسو، زیبا و زشت.

اوقات شرعی ماه جاری شهر گناباد

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر گناباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر گناباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر گناباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر گناباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گناباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٢:٣٧٠٥:٥١:٥١١٢:٣٣:١٠١٩:١٥:٠١١٩:٣٣:٤٥٢٣:٤٨:٠٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢١:١٢٠٥:٥٠:٤٤١٢:٣٣:٠٠١٩:١٥:٤٩١٩:٣٤:٣٥٢٣:٤٧:٤٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٩:٤٨٠٥:٤٩:٣٧١٢:٣٢:٥١١٩:١٦:٣٦١٩:٣٥:٢٥٢٣:٤٧:٣١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٨:٢٥٠٥:٤٨:٣٢١٢:٣٢:٤٢١٩:١٧:٢٤١٩:٣٦:١٦٢٣:٤٧:١٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٧:٠٢٠٥:٤٧:٢٨١٢:٣٢:٣٤١٩:١٨:١١١٩:٣٧:٠٦٢٣:٤٦:٥٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٥:٤٠٠٥:٤٦:٢٥١٢:٣٢:٢٦١٩:١٨:٥٩١٩:٣٧:٥٦٢٣:٤٦:٣٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٤:١٩٠٥:٤٥:٢٣١٢:٣٢:١٩١٩:١٩:٤٦١٩:٣٨:٤٦٢٣:٤٦:٢٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٢:٥٩٠٥:٤٤:٢٢١٢:٣٢:١٢١٩:٢٠:٣٤١٩:٣٩:٣٦٢٣:٤٦:٠٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١١:٤٠٠٥:٤٣:٢٢١٢:٣٢:٠٦١٩:٢١:٢١١٩:٤٠:٢٧٢٣:٤٥:٥١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٠:٢٢٠٥:٤٢:٢٣١٢:٣٢:٠١١٩:٢٢:٠٨١٩:٤١:١٧٢٣:٤٥:٣٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٩:٠٤٠٥:٤١:٢٥١٢:٣١:٥٥١٩:٢٢:٥٦١٩:٤٢:٠٧٢٣:٤٥:٢٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٧:٤٨٠٥:٤٠:٢٩١٢:٣١:٥١١٩:٢٣:٤٣١٩:٤٢:٥٧٢٣:٤٥:٠٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٦:٣٣٠٥:٣٩:٣٣١٢:٣١:٤٧١٩:٢٤:٣٠١٩:٤٣:٤٧٢٣:٤٤:٥٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٥:١٩٠٥:٣٨:٣٩١٢:٣١:٤٤١٩:٢٥:١٧١٩:٤٤:٣٧٢٣:٤٤:٤٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٤:٠٧٠٥:٣٧:٤٦١٢:٣١:٤١١٩:٢٦:٠٣١٩:٤٥:٢٦٢٣:٤٤:٢٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٢:٥٥٠٥:٣٦:٥٥١٢:٣١:٣٨١٩:٢٦:٥٠١٩:٤٦:١٦٢٣:٤٤:١٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠١:٤٥٠٥:٣٦:٠٥١٢:٣١:٣٧١٩:٢٧:٣٧١٩:٤٧:٠٥٢٣:٤٤:٠٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٠:٣٦٠٥:٣٥:١٦١٢:٣١:٣٦١٩:٢٨:٢٣١٩:٤٧:٥٤٢٣:٤٣:٥٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٩:٢٩٠٥:٣٤:٢٨١٢:٣١:٣٥١٩:٢٩:٠٩١٩:٤٨:٤٣٢٣:٤٣:٤٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٨:٢٢٠٥:٣٣:٤٢١٢:٣١:٣٥١٩:٢٩:٥٥١٩:٤٩:٣٢٢٣:٤٣:٣٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٧:١٨٠٥:٣٢:٥٧١٢:٣١:٣٦١٩:٣٠:٤٠١٩:٥٠:٢١٢٣:٤٣:٢٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٦:١٥٠٥:٣٢:١٤١٢:٣١:٣٧١٩:٣١:٢٦١٩:٥١:٠٩٢٣:٤٣:١٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٥:١٣٠٥:٣١:٣٢١٢:٣١:٣٩١٩:٣٢:١١١٩:٥١:٥٧٢٣:٤٣:١٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٤:١٣٠٥:٣٠:٥٢١٢:٣١:٤١١٩:٣٢:٥٥١٩:٥٢:٤٤٢٣:٤٣:٠٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٣:١٥٠٥:٣٠:١٣١٢:٣١:٤٤١٩:٣٣:٤٠١٩:٥٣:٣١٢٣:٤٢:٥٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٢:١٨٠٥:٢٩:٣٦١٢:٣١:٤٨١٩:٣٤:٢٣١٩:٥٤:١٨٢٣:٤٢:٥٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥١:٢٣٠٥:٢٩:٠٠١٢:٣١:٥٢١٩:٣٥:٠٧١٩:٥٥:٠٤٢٣:٤٢:٤٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٠:٣٠٠٥:٢٨:٢٥١٢:٣١:٥٦١٩:٣٥:٥٠١٩:٥٥:٥٠٢٣:٤٢:٤٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٩:٣٩٠٥:٢٧:٥٣١٢:٣٢:٠٢١٩:٣٦:٣٢١٩:٥٦:٣٥٢٣:٤٢:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گناباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گناباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گناباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گناباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر گناباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر گناباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گناباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر گناباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شهر گناباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر گناباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر گناباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر گناباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گناباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر گناباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش شهر گناباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گناباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر گناباد

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٠:٠٨٠٥:٢٣:٣٣١٢:٣٧:١٠١٩:٥٠:٤٦٢٠:١١:٢٩٢٣:٤٥:٣٥
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٠:٢٣٠٥:٢٣:٤٧١٢:٣٧:٢٣١٩:٥٠:٥٧٢٠:١١:٤٠٢٣:٤٥:٤٩
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٠:٤٠٠٥:٢٤:٠٣١٢:٣٧:٣٦١٩:٥١:٠٦٢٠:١١:٤٩٢٣:٤٦:٠٣
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٠:٥٩٠٥:٢٤:١٩١٢:٣٧:٤٨١٩:٥١:١٤٢٠:١١:٥٦٢٣:٤٦:١٧
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٤١:٢١٠٥:٢٤:٣٨١٢:٣٨:٠١١٩:٥١:٢٠٢٠:١٢:٠٢٢٣:٤٦:٣٢
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٤١:٤٤٠٥:٢٤:٥٧١٢:٣٨:١٤١٩:٥١:٢٥٢٠:١٢:٠٦٢٣:٤٦:٤٧
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٢:١٠٠٥:٢٥:١٨١٢:٣٨:٢٦١٩:٥١:٢٨٢٠:١٢:٠٩٢٣:٤٧:٠٣
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٢:٣٧٠٥:٢٥:٤٠١٢:٣٨:٣٨١٩:٥١:٣٠٢٠:١٢:٠٩٢٣:٤٧:١٩
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٣:٠٧٠٥:٢٦:٠٤١٢:٣٨:٥٠١٩:٥١:٣٠٢٠:١٢:٠٨٢٣:٤٧:٣٤
١٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٣:٣٩٠٥:٢٦:٢٨١٢:٣٩:٠٢١٩:٥١:٢٩٢٠:١٢:٠٦٢٣:٤٧:٥٠
١١ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٤:١٢٠٥:٢٦:٥٤١٢:٣٩:١٤١٩:٥١:٢٥٢٠:١٢:٠١٢٣:٤٨:٠٦
١٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٤:٤٨٠٥:٢٧:٢٠١٢:٣٩:٢٥١٩:٥١:٢٠٢٠:١١:٥٥٢٣:٤٨:٢٣
١٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٥:٢٥٠٥:٢٧:٤٨١٢:٣٩:٣٦١٩:٥١:١٤٢٠:١١:٤٧٢٣:٤٨:٣٩
١٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٦:٠٤٠٥:٢٨:١٧١٢:٣٩:٤٧١٩:٥١:٠٦٢٠:١١:٣٨٢٣:٤٨:٥٥
١٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٦:٤٤٠٥:٢٨:٤٧١٢:٣٩:٥٧١٩:٥٠:٥٦٢٠:١١:٢٦٢٣:٤٩:١١
١٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٧:٢٦٠٥:٢٩:١٧١٢:٤٠:٠٧١٩:٥٠:٤٥٢٠:١١:١٣٢٣:٤٩:٢٧
١٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٨:١٠٠٥:٢٩:٤٩١٢:٤٠:١٧١٩:٥٠:٣١٢٠:١٠:٥٨٢٣:٤٩:٤٣
١٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٨:٥٥٠٥:٣٠:٢١١٢:٤٠:٢٦١٩:٥٠:١٧٢٠:١٠:٤١٢٣:٤٩:٥٩
١٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٩:٤٢٠٥:٣٠:٥٥١٢:٤٠:٣٥١٩:٥٠:٠٠٢٠:١٠:٢٣٢٣:٥٠:١٥
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٠:٣٠٠٥:٣١:٢٩١٢:٤٠:٤٣١٩:٤٩:٤٢٢٠:١٠:٠٣٢٣:٥٠:٣١
٢١ تیر ١٣٩٨٠٣:٥١:١٩٠٥:٣٢:٠٤١٢:٤٠:٥١١٩:٤٩:٢٢٢٠:٠٩:٤١٢٣:٥٠:٤٦
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٢:١٠٠٥:٣٢:٣٩١٢:٤٠:٥٨١٩:٤٩:٠٠٢٠:٠٩:١٧٢٣:٥١:٠١
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٣:٠٢٠٥:٣٣:١٥١٢:٤١:٠٥١٩:٤٨:٣٧٢٠:٠٨:٥٢٢٣:٥١:١٦
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٣:٥٤٠٥:٣٣:٥٢١٢:٤١:١٢١٩:٤٨:١٢٢٠:٠٨:٢٤٢٣:٥١:٣٠
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٤:٤٨٠٥:٣٤:٣٠١٢:٤١:١٧١٩:٤٧:٤٦٢٠:٠٧:٥٦٢٣:٥١:٤٥
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٥:٤٣٠٥:٣٥:٠٨١٢:٤١:٢٣١٩:٤٧:١٨٢٠:٠٧:٢٥٢٣:٥١:٥٩
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٦:٣٩٠٥:٣٥:٤٧١٢:٤١:٢٨١٩:٤٦:٤٨٢٠:٠٦:٥٣٢٣:٥٢:١٢
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٧:٣٦٠٥:٣٦:٢٦١٢:٤١:٣٢١٩:٤٦:١٧٢٠:٠٦:١٩٢٣:٥٢:٢٥
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٨:٣٤٠٥:٣٧:٠٦١٢:٤١:٣٦١٩:٤٥:٤٤٢٠:٠٥:٤٤٢٣:٥٢:٣٨
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٩:٣٢٠٥:٣٧:٤٦١٢:٤١:٣٩١٩:٤٥:١٠٢٠:٠٥:٠٧٢٣:٥٢:٥٠
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٠:٣١٠٥:٣٨:٢٧١٢:٤١:٤٢١٩:٤٤:٣٤٢٠:٠٤:٢٨٢٣:٥٣:٠٢

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر گناباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر گناباد شهر گناباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر گناباد شهر گناباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر گناباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گناباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر گناباد

گُناباد مرکز شهرستان گناباد واقع در جنوب استان خراسان رضوی است. بر اساس آمار سال ۱۳۹۰ مرکز آمار ایران، جمعیت شهر گناباد ۳۶٬۳۶۷ نفر بوده‌است. این شهر از نظر جمعیت ۲۱۵ اُمین شهر کشور و ۱۳ اُمین شهر استان خراسان رضوی می‌باشد

شهر گناباد در ویکیپدیا

شهر گناباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر گناباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر گناباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر گناباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر گناباد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر گناباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر گناباد
اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر گناباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ شهر گناباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر گناباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر گناباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر گناباد رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق گناباد
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ گناباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گناباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گناباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گناباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق گناباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گناباد
افق شرعی امروز فردا گناباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر گناباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٥ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو