جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر گناباد

گناباد | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز گناباد

اذان صبح: ٠٤:٣٠:١٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٣:٣٥
اذان ظهر: ١١:١٨:٥٢
غروب آفتاب: ١٦:٤٣:٤٤
اذان مغرب: ١٧:٠٢:٠٨
نیمه شب شرعی: ٢٢:٣٧:٢٤

جمعه ٠٩ آبان ١٣٩٩
١٣ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٣٠ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر گناباد (شهرستان گناباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ آبان ٩٩ شهر گناباد)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر گناباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر گناباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ادوارد گوردن كرگ
من صحنه ی نمایشنامه ها را صرفاً بر اساس متن طراحی نمی كنم، بلكه متن را می خوانم و می گذارم صحنه ی آن در ذهن و اندیشه ام شكل گیرد، آنگاه آن را ترسیم می كنم.

اوقات شرعی ماه جاری شهر گناباد

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر گناباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر گناباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر گناباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر گناباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان گناباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٩:٠٨٠٦:٠٥:٢٢١٢:٣٥:٣٠١٩:٠٦:١٢١٩:٢٤:٢٩٢٣:٥١:٥٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٧:٣٨٠٦:٠٤:٠٦١٢:٣٥:١٦١٩:٠٦:٥٩١٩:٢٥:١٨٢٣:٥١:٣٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٦:٠٨٠٦:٠٢:٥١١٢:٣٥:٠٢١٩:٠٧:٤٦١٩:٢٦:٠٧٢٣:٥١:١٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٤:٣٨٠٦:٠١:٣٧١٢:٣٤:٤٨١٩:٠٨:٣٢١٩:٢٦:٥٦٢٣:٥٠:٥١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٣:٠٩٠٦:٠٠:٢٣١٢:٣٤:٣٤١٩:٠٩:١٩١٩:٢٧:٤٥٢٣:٥٠:٣٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣١:٤٠٠٥:٥٩:٠٩١٢:٣٤:٢١١٩:١٠:٠٦١٩:٢٨:٣٥٢٣:٥٠:٠٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٠:١٢٠٥:٥٧:٥٧١٢:٣٤:٠٩١٩:١٠:٥٣١٩:٢٩:٢٤٢٣:٤٩:٤٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٨:٤٤٠٥:٥٦:٤٥١٢:٣٣:٥٦١٩:١١:٤٠١٩:٣٠:١٣٢٣:٤٩:٢٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٧:١٦٠٥:٥٥:٣٤١٢:٣٣:٤٥١٩:١٢:٢٨١٩:٣١:٠٣٢٣:٤٩:٠٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٥:٤٩٠٥:٥٤:٢٤١٢:٣٣:٣٣١٩:١٣:١٥١٩:٣١:٥٣٢٣:٤٨:٤٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٤:٢٣٠٥:٥٣:١٥١٢:٣٣:٢٢١٩:١٤:٠٢١٩:٣٢:٤٢٢٣:٤٨:٣٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٢:٥٧٠٥:٥٢:٠٧١٢:٣٣:١٢١٩:١٤:٤٩١٩:٣٣:٣٢٢٣:٤٨:١١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢١:٣٢٠٥:٥٠:٥٩١٢:٣٣:٠٢١٩:١٥:٣٦١٩:٣٤:٢٢٢٣:٤٧:٥٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٠:٠٨٠٥:٤٩:٥٣١٢:٣٢:٥٢١٩:١٦:٢٤١٩:٣٥:١٢٢٣:٤٧:٣٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٨:٤٤٠٥:٤٨:٤٧١٢:٣٢:٤٣١٩:١٧:١١١٩:٣٦:٠٢٢٣:٤٧:١٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٧:٢١٠٥:٤٧:٤٢١٢:٣٢:٣٥١٩:١٧:٥٨١٩:٣٦:٥٢٢٣:٤٦:٥٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٥:٥٩٠٥:٤٦:٣٩١٢:٣٢:٢٧١٩:١٨:٤٦١٩:٣٧:٤٢٢٣:٤٦:٤٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٤:٣٨٠٥:٤٥:٣٦١٢:٣٢:١٩١٩:١٩:٣٣١٩:٣٨:٣٢٢٣:٤٦:٢٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٣:١٧٠٥:٤٤:٣٥١٢:٣٢:١٣١٩:٢٠:٢١١٩:٣٩:٢٣٢٣:٤٦:٠٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١١:٥٨٠٥:٤٣:٣٥١٢:٣٢:٠٦١٩:٢١:٠٨١٩:٤٠:١٣٢٣:٤٥:٥٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٠:٣٩٠٥:٤٢:٣٦١٢:٣٢:٠١١٩:٢١:٥٥١٩:٤١:٠٣٢٣:٤٥:٣٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٩:٢٢٠٥:٤١:٣٨١٢:٣١:٥٥١٩:٢٢:٤٣١٩:٤١:٥٣٢٣:٤٥:٢٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٨:٠٦٠٥:٤٠:٤١١٢:٣١:٥١١٩:٢٣:٣٠١٩:٤٢:٤٤٢٣:٤٥:١٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٦:٥٠٠٥:٣٩:٤٦١٢:٣١:٤٧١٩:٢٤:١٧١٩:٤٣:٣٤٢٣:٤٤:٥٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٥:٣٦٠٥:٣٨:٥١١٢:٣١:٤٣١٩:٢٥:٠٤١٩:٤٤:٢٤٢٣:٤٤:٤٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٤:٢٣٠٥:٣٧:٥٨١٢:٣١:٤١١٩:٢٥:٥٢١٩:٤٥:١٤٢٣:٤٤:٣٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٣:١٢٠٥:٣٧:٠٧١٢:٣١:٣٨١٩:٢٦:٣٨١٩:٤٦:٠٣٢٣:٤٤:٢٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٢:٠١٠٥:٣٦:١٦١٢:٣١:٣٧١٩:٢٧:٢٥١٩:٤٦:٥٣٢٣:٤٤:٠٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٠:٥٢٠٥:٣٥:٢٧١٢:٣١:٣٦١٩:٢٨:١٢١٩:٤٧:٤٢٢٣:٤٣:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر گناباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر گناباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر گناباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گناباد

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر گناباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر گناباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گناباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر گناباد

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر گناباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر گناباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر گناباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر گناباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گناباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر گناباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر گناباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گناباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر گناباد

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر گناباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر گناباد شهر گناباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر گناباد شهر گناباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر گناباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گناباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر گناباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر گناباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گناباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر گناباد

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٠٠٥:٤٦:٣٤١١:١٩:٤٠١٦:٥٢:١٨١٧:١٠:٢٦٢٢:٣٨:٣٢
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٧٠٥:٤٧:٢٥١١:١٩:٣١١٦:٥١:١٠١٧:٠٩:٢٠٢٢:٣٨:٢٢
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٣٠٥:٤٨:١٧١١:١٩:٢٤١٦:٥٠:٠٣١٧:٠٨:١٥٢٢:٣٨:١١
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٠٠٥:٤٩:٠٩١١:١٩:١٧١٦:٤٨:٥٧١٧:٠٧:١١٢٢:٣٨:٠٢
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٧٠٥:٥٠:٠٢١١:١٩:١٠١٦:٤٧:٥٢١٧:٠٦:٠٨٢٢:٣٧:٥٣
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٤٠٥:٥٠:٥٥١١:١٩:٠٥١٦:٤٦:٤٨١٧:٠٥:٠٦٢٢:٣٧:٤٥
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤١٠٥:٥١:٤٨١١:١٩:٠٠١٦:٤٥:٤٥١٧:٠٤:٠٥٢٢:٣٧:٣٧
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٩٠٥:٥٢:٤١١١:١٨:٥٦١٦:٤٤:٤٤١٧:٠٣:٠٦٢٢:٣٧:٣٠
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٦٠٥:٥٣:٣٥١١:١٨:٥٢١٦:٤٣:٤٤١٧:٠٢:٠٨٢٢:٣٧:٢٤
١٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٤٠٥:٥٤:٣٠١١:١٨:٥٠١٦:٤٢:٤٥١٧:٠١:١١٢٢:٣٧:١٨
١١ آبان ١٣٩٩٠٤:٣١:٥١٠٥:٥٥:٢٤١١:١٨:٤٨١٦:٤١:٤٧١٧:٠٠:١٥٢٢:٣٧:١٣
١٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٩٠٥:٥٦:١٩١١:١٨:٤٧١٦:٤٠:٥١١٦:٥٩:٢١٢٢:٣٧:٠٩
١٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٧٠٥:٥٧:١٤١١:١٨:٤٧١٦:٣٩:٥٦١٦:٥٨:٢٨٢٢:٣٧:٠٥
١٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٥٠٥:٥٨:٠٩١١:١٨:٤٨١٦:٣٩:٠٢١٦:٥٧:٣٧٢٢:٣٧:٠٣
١٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٤٠٥:٥٩:٠٥١١:١٨:٤٩١٦:٣٨:١٠١٦:٥٦:٤٧٢٢:٣٧:٠١
١٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٢٠٦:٠٠:٠١١١:١٨:٥٢١٦:٣٧:١٩١٦:٥٥:٥٨٢٢:٣٧:٠٠
١٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٠٠٦:٠٠:٥٧١١:١٨:٥٥١٦:٣٦:٢٩١٦:٥٥:١١٢٢:٣٦:٥٩
١٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٩٠٦:٠١:٥٤١١:١٨:٥٩١٦:٣٥:٤٢١٦:٥٤:٢٦٢٢:٣٧:٠٠
١٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٨:١٨٠٦:٠٢:٥٠١١:١٩:٠٤١٦:٣٤:٥٥١٦:٥٣:٤٢٢٢:٣٧:٠١
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠٧٠٦:٠٣:٤٧١١:١٩:١٠١٦:٣٤:١٠١٦:٥٢:٥٩٢٢:٣٧:٠٣
٢١ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٦٠٦:٠٤:٤٤١١:١٩:١٧١٦:٣٣:٢٧١٦:٥٢:١٨٢٢:٣٧:٠٦
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤٥٠٦:٠٥:٤١١١:١٩:٢٤١٦:٣٢:٤٦١٦:٥١:٣٩٢٢:٣٧:١٠
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٤١:٣٤٠٦:٠٦:٣٨١١:١٩:٣٣١٦:٣٢:٠٦١٦:٥١:٠١٢٢:٣٧:١٤
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢٣٠٦:٠٧:٣٦١١:١٩:٤٢١٦:٣١:٢٧١٦:٥٠:٢٦٢٢:٣٧:٢٠
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٣:١٢٠٦:٠٨:٣٣١١:١٩:٥٢١٦:٣٠:٥١١٦:٤٩:٥١٢٢:٣٧:٢٦
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٤:٠٢٠٦:٠٩:٣٠١١:٢٠:٠٣١٦:٣٠:١٦١٦:٤٩:١٩٢٢:٣٧:٣٣
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٤:٥١٠٦:١٠:٢٨١١:٢٠:١٥١٦:٢٩:٤٣١٦:٤٨:٤٨٢٢:٣٧:٤١
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤٠٠٦:١١:٢٥١١:٢٠:٢٧١٦:٢٩:١١١٦:٤٨:١٩٢٢:٣٧:٥٠
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢٩٠٦:١٢:٢٢١١:٢٠:٤١١٦:٢٨:٤١١٦:٤٧:٥١٢٢:٣٨:٠٠
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٧:١٨٠٦:١٣:١٩١١:٢٠:٥٥١٦:٢٨:١٣١٦:٤٧:٢٦٢٢:٣٨:١٠

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر گناباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر گناباد شهر گناباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر گناباد شهر گناباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر گناباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گناباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر گناباد

گُناباد مرکز شهرستان گناباد واقع در جنوب استان خراسان رضوی است. بر اساس آمار سال ۱۳۹۰ مرکز آمار ایران، جمعیت شهر گناباد ۳۶٬۳۶۷ نفر بوده‌است. این شهر از نظر جمعیت ۲۱۵ اُمین شهر کشور و ۱۳ اُمین شهر استان خراسان رضوی می‌باشد

شهر گناباد در ویکیپدیا

شهر گناباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر گناباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر گناباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر گناباد بر روی نقشه

شهر گناباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر گناباد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر گناباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر گناباد
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر گناباد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر گناباد + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر گناباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر گناباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر گناباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر گناباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر گناباد رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گناباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق گناباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ گناباد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق گناباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا گناباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ گناباد دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ گناباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گناباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر گناباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٥ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو