جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر گمیشان

ترکمن | گلستان | ایران

اوقات شرعی امروز گمیشان


اذان صبح: ٠٥:١٢:١٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٩:١١
اذان ظهر: ١٢:٥٧:٢٨
غروب آفتاب: ١٩:١٦:٢٢
اذان مغرب: ١٩:٣٤:٥٧
نیمه شب: ٠٠:١٣:٢٧

چهارشنبه ١٣ فروردین ١٣٩٩
٠٧ شعبان ١٤٤١ قمری
٠١ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر گمیشان (شهرستان ترکمن) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ فروردین ٩٩ شهر گمیشان)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر گمیشان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر گمیشان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز طبیعت

؟
عاشق محبوبش را مظهر تمام چیزهای برگزیده و نیكو می بیند و بتدریج، دایره عشق او از پرستش زیبایی در یك وجود تجاوز كرده، پرستش همه مظاهر طبیعت را آغاز می كند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر گمیشان

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر گمیشان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر گمیشان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر گمیشان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر گمیشان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گمیشان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٢:٤٥٠٦:٠٦:٠٩١٢:٥١:٣٦١٩:٣٧:٣٩١٩:٥٧:٠٧٠٠:٠٤:٢٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣١:١١٠٦:٠٤:٥٦١٢:٥١:٢٧١٩:٣٨:٣٣١٩:٥٨:٠٤٠٠:٠٤:٠٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٩:٣٧٠٦:٠٣:٤٤١٢:٥١:١٧١٩:٣٩:٢٧١٩:٥٩:٠١٠٠:٠٣:٤٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٨:٠٤٠٦:٠٢:٣٢١٢:٥١:٠٩١٩:٤٠:٢٠١٩:٥٩:٥٨٠٠:٠٣:٢٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٦:٣٢٠٦:٠١:٢٢١٢:٥١:٠٠١٩:٤١:١٤٢٠:٠٠:٥٤٠٠:٠٣:٠٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٥:٠١٠٦:٠٠:١٣١٢:٥٠:٥٣١٩:٤٢:٠٧٢٠:٠١:٥١٠٠:٠٢:٤٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٣:٣١٠٥:٥٩:٠٥١٢:٥٠:٤٥١٩:٤٣:٠١٢٠:٠٢:٤٨٠٠:٠٢:٣١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٢:٠١٠٥:٥٧:٥٨١٢:٥٠:٣٩١٩:٤٣:٥٤٢٠:٠٣:٤٤٠٠:٠٢:١٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٠:٣٢٠٥:٥٦:٥٢١٢:٥٠:٣٣١٩:٤٤:٤٧٢٠:٠٤:٤١٠٠:٠١:٥٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٩:٠٥٠٥:٥٥:٤٧١٢:٥٠:٢٧١٩:٤٥:٤١٢٠:٠٥:٣٧٠٠:٠١:٣٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٧:٣٨٠٥:٥٤:٤٤١٢:٥٠:٢٢١٩:٤٦:٣٤٢٠:٠٦:٣٣٠٠:٠١:٢٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٦:١٢٠٥:٥٣:٤١١٢:٥٠:١٧١٩:٤٧:٢٦٢٠:٠٧:٢٩٠٠:٠١:٠٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٤:٤٨٠٥:٥٢:٤٠١٢:٥٠:١٣١٩:٤٨:١٩٢٠:٠٨:٢٥٠٠:٠٠:٥٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٣:٢٥٠٥:٥١:٤١١٢:٥٠:١٠١٩:٤٩:١٢٢٠:٠٩:٢١٠٠:٠٠:٣٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٢:٠٢٠٥:٥٠:٤٢١٢:٥٠:٠٧١٩:٥٠:٠٤٢٠:١٠:١٧٠٠:٠٠:٢٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٠:٤٢٠٥:٤٩:٤٥١٢:٥٠:٠٥١٩:٥٠:٥٦٢٠:١١:١٢٠٠:٠٠:٠٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٩:٢٢٠٥:٤٨:٥٠١٢:٥٠:٠٣١٩:٥١:٤٨٢٠:١٢:٠٧٢٣:٥٩:٥٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٨:٠٤٠٥:٤٧:٥٥١٢:٥٠:٠٢١٩:٥٢:٣٩٢٠:١٣:٠٢٢٣:٥٩:٤٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٦:٤٧٠٥:٤٧:٠٣١٢:٥٠:٠٢١٩:٥٣:٣١٢٠:١٣:٥٧٢٣:٥٩:٣١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٥:٣٢٠٥:٤٦:١١١٢:٥٠:٠٢١٩:٥٤:٢٢٢٠:١٤:٥١٢٣:٥٩:٢٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٤:١٨٠٥:٤٥:٢٢١٢:٥٠:٠٢١٩:٥٥:١٢٢٠:١٥:٤٥٢٣:٥٩:٠٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٣:٠٦٠٥:٤٤:٣٣١٢:٥٠:٠٤١٩:٥٦:٠٣٢٠:١٦:٣٩٢٣:٥٨:٥٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠١:٥٥٠٥:٤٣:٤٧١٢:٥٠:٠٥١٩:٥٦:٥٢٢٠:١٧:٣٢٢٣:٥٨:٤٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٠:٤٦٠٥:٤٣:٠١١٢:٥٠:٠٨١٩:٥٧:٤٢٢٠:١٨:٢٤٢٣:٥٨:٤٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٩:٣٩٠٥:٤٢:١٨١٢:٥٠:١١١٩:٥٨:٣١٢٠:١٩:١٦٢٣:٥٨:٣٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٨:٣٣٠٥:٤١:٣٦١٢:٥٠:١٤١٩:٥٩:١٩٢٠:٢٠:٠٨٢٣:٥٨:٢٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٧:٣٠٠٥:٤٠:٥٥١٢:٥٠:١٨٢٠:٠٠:٠٧٢٠:٢٠:٥٩٢٣:٥٨:١٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٦:٢٨٠٥:٤٠:١٧١٢:٥٠:٢٣٢٠:٠٠:٥٤٢٠:٢١:٤٩٢٣:٥٨:١١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٥:٢٨٠٥:٣٩:٤٠١٢:٥٠:٢٨٢٠:٠١:٤١٢٠:٢٢:٣٩٢٣:٥٨:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گمیشان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گمیشان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گمیشان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گمیشان

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر گمیشان

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر گمیشان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گمیشان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر گمیشان

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٢٢:٠٤٠٦:٤٨:٠٥١٢:٥٩:١٦١٩:١١:٠٣١٩:٢٩:٣٢٠٠:١٥:٤٥
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٢٠:٢٦٠٦:٤٦:٣٦١٢:٥٨:٥٨١٩:١١:٥٧١٩:٣٠:٢٦٠٠:١٥:٢٢
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:١٨:٤٧٠٦:٤٥:٠٦١٢:٥٨:٤٠١٩:١٢:٥٠١٩:٣١:٢٠٠٠:١٤:٥٩
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:١٧:٠٩٠٦:٤٣:٣٧١٢:٥٨:٢٢١٩:١٣:٤٣١٩:٣٢:١٤٠٠:١٤:٣٧
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:١٥:٣٠٠٦:٤٢:٠٨١٢:٥٨:٠٤١٩:١٤:٣٦١٩:٣٣:٠٩٠٠:١٤:١٤
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:١٣:٥١٠٦:٤٠:٤٠١٢:٥٧:٤٦١٩:١٥:٢٩١٩:٣٤:٠٣٠٠:١٣:٥٠
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:١٢:١٢٠٦:٣٩:١١١٢:٥٧:٢٨١٩:١٦:٢٢١٩:٣٤:٥٧٠٠:١٣:٢٧
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:١٠:٣٢٠٦:٣٧:٤٣١٢:٥٧:١٠١٩:١٧:١٥١٩:٣٥:٥١٠٠:١٣:٠٤
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٠٨:٥٢٠٦:٣٦:١٥١٢:٥٦:٥٣١٩:١٨:٠٨١٩:٣٦:٤٦٠٠:١٢:٤٠
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٠٧:١٣٠٦:٣٤:٤٧١٢:٥٦:٣٥١٩:١٩:٠١١٩:٣٧:٤٠٠٠:١٢:١٧
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٠٥:٣٣٠٦:٣٣:٢٠١٢:٥٦:١٨١٩:١٩:٥٤١٩:٣٨:٣٥٠٠:١١:٥٣
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٠٣:٥٣٠٦:٣١:٥٣١٢:٥٦:٠١١٩:٢٠:٤٦١٩:٣٩:٢٩٠٠:١١:٣٠
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٠٢:١٣٠٦:٣٠:٢٦١٢:٥٥:٤٤١٩:٢١:٣٩١٩:٤٠:٢٤٠٠:١١:٠٦
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٠٠:٣٣٠٦:٢٩:٠٠١٢:٥٥:٢٧١٩:٢٢:٣٢١٩:٤١:١٩٠٠:١٠:٤٢
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٤:٥٨:٥٣٠٦:٢٧:٣٤١٢:٥٥:١١١٩:٢٣:٢٥١٩:٤٢:١٣٠٠:١٠:١٩
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٤:٥٧:١٣٠٦:٢٦:٠٩١٢:٥٤:٥٥١٩:٢٤:١٨١٩:٤٣:٠٨٠٠:٠٩:٥٥
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٤:٥٥:٣٣٠٦:٢٤:٤٤١٢:٥٤:٣٩١٩:٢٥:١١١٩:٤٤:٠٣٠٠:٠٩:٣٢
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٤:٥٣:٥٣٠٦:٢٣:٢٠١٢:٥٤:٢٣١٩:٢٦:٠٤١٩:٤٤:٥٩٠٠:٠٩:٠٩
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٥٢:١٤٠٦:٢١:٥٦١٢:٥٤:٠٨١٩:٢٦:٥٧١٩:٤٥:٥٤٠٠:٠٨:٤٦
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٥٠:٣٤٠٦:٢٠:٣٣١٢:٥٣:٥٣١٩:٢٧:٥٠١٩:٤٦:٤٩٠٠:٠٨:٢٣
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٤٨:٥٥٠٦:١٩:١١١٢:٥٣:٣٩١٩:٢٨:٤٤١٩:٤٧:٤٥٠٠:٠٨:٠٠
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٤٧:١٦٠٦:١٧:٤٩١٢:٥٣:٢٤١٩:٢٩:٣٧١٩:٤٨:٤١٠٠:٠٧:٣٧
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٤٥:٣٨٠٦:١٦:٢٨١٢:٥٣:١١١٩:٣٠:٣٠١٩:٤٩:٣٧٠٠:٠٧:١٥
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٤٤:٠٠٠٦:١٥:٠٨١٢:٥٢:٥٧١٩:٣١:٢٤١٩:٥٠:٣٣٠٠:٠٦:٥٣
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٤٢:٢٢٠٦:١٣:٤٨١٢:٥٢:٤٤١٩:٣٢:١٧١٩:٥١:٢٩٠٠:٠٦:٣١
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٤٠:٤٤٠٦:١٢:٣٠١٢:٥٢:٣٢١٩:٣٣:١١١٩:٥٢:٢٥٠٠:٠٦:٠٩
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٣٩:٠٧٠٦:١١:١٢١٢:٥٢:٢٠١٩:٣٤:٠٤١٩:٥٣:٢١٠٠:٠٥:٤٨
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٣٧:٣١٠٦:٠٩:٥٥١٢:٥٢:٠٨١٩:٣٤:٥٨١٩:٥٤:١٨٠٠:٠٥:٢٧
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٣٥:٥٥٠٦:٠٨:٣٩١٢:٥١:٥٧١٩:٣٥:٥٢١٩:٥٥:١٤٠٠:٠٥:٠٦
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٤:٢٠٠٦:٠٧:٢٤١٢:٥١:٤٧١٩:٣٦:٤٦١٩:٥٦:١١٠٠:٠٤:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر گمیشان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر گمیشان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر گمیشان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر گمیشان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گمیشان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر گمیشان

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر گمیشان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گمیشان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر گمیشان

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٢٠٥:٥٧:٠١١٢:٠١:٠٣١٨:٠٥:٤٢١٨:٢٤:٠٦٢٣:٤٧:٥٤
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٠٧٠٦:٥٥:٣٢١٣:٠٠:٤٦١٩:٠٦:٣٦١٩:٢٥:٠٠٠٠:١٧:٣٣
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٣١٠٦:٥٤:٠٣١٣:٠٠:٢٨١٩:٠٧:٢٩١٩:٢٥:٥٥٠٠:١٧:١٢
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٥٥٠٦:٥٢:٣٣١٣:٠٠:١٠١٩:٠٨:٢٣١٩:٢٦:٤٩٠٠:١٦:٥١
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:١٨٠٦:٥١:٠٤١٢:٥٩:٥٢١٩:٠٩:١٧١٩:٢٧:٤٣٠٠:١٦:٢٩
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٤١٠٦:٤٩:٣٤١٢:٥٩:٣٤١٩:١٠:١٠١٩:٢٨:٣٧٠٠:١٦:٠٧
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٠٤٠٦:٤٨:٠٥١٢:٥٩:١٦١٩:١١:٠٣١٩:٢٩:٣٢٠٠:١٥:٤٥
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٢٦٠٦:٤٦:٣٦١٢:٥٨:٥٨١٩:١١:٥٧١٩:٣٠:٢٦٠٠:١٥:٢٢
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٤٧٠٦:٤٥:٠٦١٢:٥٨:٤٠١٩:١٢:٥٠١٩:٣١:٢٠٠٠:١٤:٥٩
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٠٩٠٦:٤٣:٣٧١٢:٥٨:٢٢١٩:١٣:٤٣١٩:٣٢:١٤٠٠:١٤:٣٧
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٣٠٠٦:٤٢:٠٨١٢:٥٨:٠٤١٩:١٤:٣٦١٩:٣٣:٠٩٠٠:١٤:١٤
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٥١٠٦:٤٠:٤٠١٢:٥٧:٤٦١٩:١٥:٢٩١٩:٣٤:٠٣٠٠:١٣:٥٠
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:١٢٠٦:٣٩:١١١٢:٥٧:٢٨١٩:١٦:٢٢١٩:٣٤:٥٧٠٠:١٣:٢٧
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٣٢٠٦:٣٧:٤٣١٢:٥٧:١٠١٩:١٧:١٥١٩:٣٥:٥١٠٠:١٣:٠٤
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٥٢٠٦:٣٦:١٥١٢:٥٦:٥٣١٩:١٨:٠٨١٩:٣٦:٤٦٠٠:١٢:٤٠
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:١٣٠٦:٣٤:٤٧١٢:٥٦:٣٥١٩:١٩:٠١١٩:٣٧:٤٠٠٠:١٢:١٧
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٣٣٠٦:٣٣:٢٠١٢:٥٦:١٨١٩:١٩:٥٤١٩:٣٨:٣٥٠٠:١١:٥٣
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٥٣٠٦:٣١:٥٣١٢:٥٦:٠١١٩:٢٠:٤٦١٩:٣٩:٢٩٠٠:١١:٣٠
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:١٣٠٦:٣٠:٢٦١٢:٥٥:٤٤١٩:٢١:٣٩١٩:٤٠:٢٤٠٠:١١:٠٦
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:٣٣٠٦:٢٩:٠٠١٢:٥٥:٢٧١٩:٢٢:٣٢١٩:٤١:١٩٠٠:١٠:٤٢
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٨:٥٣٠٦:٢٧:٣٤١٢:٥٥:١١١٩:٢٣:٢٥١٩:٤٢:١٣٠٠:١٠:١٩
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٧:١٣٠٦:٢٦:٠٩١٢:٥٤:٥٥١٩:٢٤:١٨١٩:٤٣:٠٨٠٠:٠٩:٥٥
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:٣٣٠٦:٢٤:٤٤١٢:٥٤:٣٩١٩:٢٥:١١١٩:٤٤:٠٣٠٠:٠٩:٣٢
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٣:٥٣٠٦:٢٣:٢٠١٢:٥٤:٢٣١٩:٢٦:٠٤١٩:٤٤:٥٩٠٠:٠٩:٠٩
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٢:١٤٠٦:٢١:٥٦١٢:٥٤:٠٨١٩:٢٦:٥٧١٩:٤٥:٥٤٠٠:٠٨:٤٦
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٠:٣٤٠٦:٢٠:٣٣١٢:٥٣:٥٣١٩:٢٧:٥٠١٩:٤٦:٤٩٠٠:٠٨:٢٣
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٨:٥٥٠٦:١٩:١١١٢:٥٣:٣٩١٩:٢٨:٤٤١٩:٤٧:٤٥٠٠:٠٨:٠٠
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٧:١٦٠٦:١٧:٤٩١٢:٥٣:٢٤١٩:٢٩:٣٧١٩:٤٨:٤١٠٠:٠٧:٣٧
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٥:٣٨٠٦:١٦:٢٨١٢:٥٣:١١١٩:٣٠:٣٠١٩:٤٩:٣٧٠٠:٠٧:١٥
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٤:٠٠٠٦:١٥:٠٨١٢:٥٢:٥٧١٩:٣١:٢٤١٩:٥٠:٣٣٠٠:٠٦:٥٣
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢٢٠٦:١٣:٤٨١٢:٥٢:٤٤١٩:٣٢:١٧١٩:٥١:٢٩٠٠:٠٦:٣١

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر گمیشان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر گمیشان شهر گمیشان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر گمیشان شهر گمیشان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر گمیشان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گمیشان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر گمیشان

کمیش دپه یکی از شهرهای استان گلستان می‌باشد. این شهر در شمالی‌ترین قسمت حاشیه شرقی دریای خزر قرار دارد و از طرف شمال به کشور ترکمنستان، از جنوب به بندرترکمن، از شرق به آق قلا و از طرف غرب به دریای خزر ختم می‌شود

شهر گمیشان در ویکیپدیا

شهر گمیشان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر گمیشان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر گمیشان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر گمیشان بر روی نقشه

شهر گمیشان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر گمیشان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر گمیشان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر گمیشان
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر گمیشان + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر گمیشان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر گمیشان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر گمیشان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر گمیشان رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گمیشان دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گمیشان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گمیشان
زمان پخش اذان آنلاین به افق گمیشان
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گمیشان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق گمیشان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق گمیشان
زمان پخش اذان زنده به افق گمیشان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر گمیشان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو