جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر گمیشان

ترکمن | گلستان | ایران

اوقات شرعی امروز گمیشان

اذان صبح: ٠٤:٤١:٥١
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٧:١٢
اذان ظهر: ١١:٣٨:١٥
غروب آفتاب: ١٧:٠٨:٤٧
اذان مغرب: ١٧:٢٧:٣٣
نیمه شب شرعی: ٢٢:٥٥:٤٥

چهارشنبه ٣٠ مهر ١٣٩٩
٠٤ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٢١ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر گمیشان (شهرستان ترکمن) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ مهر ٩٩ شهر گمیشان)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر گمیشان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر گمیشان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مثل ژاپنی
وقتی از اخلاق یك فرد سر در نمی آوری به دوستانش نگاه كن.

اوقات شرعی ماه جاری شهر گمیشان

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر گمیشان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر گمیشان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر گمیشان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر گمیشان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان گمیشان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٠:٥٨٠٦:٢٠:٥٣١٢:٥٣:٥٧١٩:٢٧:٣٧١٩:٤٦:٣٦٠٠:٠٨:٢٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٩:١٩٠٦:١٩:٣١١٢:٥٣:٤٢١٩:٢٨:٣١١٩:٤٧:٣٢٠٠:٠٨:٠٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٧:٤٠٠٦:١٨:٠٩١٢:٥٣:٢٨١٩:٢٩:٢٤١٩:٤٨:٢٧٠٠:٠٧:٤٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٦:٠٢٠٦:١٦:٤٨١٢:٥٣:١٤١٩:٣٠:١٨١٩:٤٩:٢٣٠٠:٠٧:٢٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٤:٢٣٠٦:١٥:٢٧١٢:٥٣:٠١١٩:٣١:١١١٩:٥٠:١٩٠٠:٠٦:٥٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٢:٤٥٠٦:١٤:٠٨١٢:٥٢:٤٨١٩:٣٢:٠٤١٩:٥١:١٥٠٠:٠٦:٣٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤١:٠٨٠٦:١٢:٤٩١٢:٥٢:٣٥١٩:٣٢:٥٨١٩:٥٢:١١٠٠:٠٦:١٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٩:٣١٠٦:١١:٣١١٢:٥٢:٢٣١٩:٣٣:٥١١٩:٥٣:٠٨٠٠:٠٥:٥٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٧:٥٤٠٦:١٠:١٣١٢:٥٢:١١١٩:٣٤:٤٥١٩:٥٤:٠٤٠٠:٠٥:٣١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٦:١٨٠٦:٠٨:٥٧١٢:٥٢:٠٠١٩:٣٥:٣٨١٩:٥٥:٠٠٠٠:٠٥:١٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٤:٤٢٠٦:٠٧:٤١١٢:٥١:٤٩١٩:٣٦:٣٢١٩:٥٥:٥٧٠٠:٠٤:٥٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٣:٠٧٠٦:٠٦:٢٧١٢:٥١:٣٨١٩:٣٧:٢٥١٩:٥٦:٥٣٠٠:٠٤:٢٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣١:٣٣٠٦:٠٥:١٣١٢:٥١:٢٨١٩:٣٨:١٩١٩:٥٧:٤٩٠٠:٠٤:٠٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٩:٥٩٠٦:٠٤:٠٠١٢:٥١:١٩١٩:٣٩:١٢١٩:٥٨:٤٦٠٠:٠٣:٤٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٨:٢٦٠٦:٠٢:٤٩١٢:٥١:١٠١٩:٤٠:٠٦١٩:٥٩:٤٢٠٠:٠٣:٣٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٦:٥٤٠٦:٠١:٣٨١٢:٥١:٠١١٩:٤٠:٥٩٢٠:٠٠:٣٩٠٠:٠٣:١١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٥:٢٢٠٦:٠٠:٢٨١٢:٥٠:٥٣١٩:٤١:٥٣٢٠:٠١:٣٦٠٠:٠٢:٥٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٣:٥١٠٥:٥٩:٢٠١٢:٥٠:٤٦١٩:٤٢:٤٦٢٠:٠٢:٣٢٠٠:٠٢:٣٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٢:٢٢٠٥:٥٨:١٣١٢:٥٠:٣٩١٩:٤٣:٤٠٢٠:٠٣:٢٩٠٠:٠٢:١٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٠:٥٣٠٥:٥٧:٠٦١٢:٥٠:٣٣١٩:٤٤:٣٣٢٠:٠٤:٢٥٠٠:٠١:٥٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٩:٢٥٠٥:٥٦:٠١١٢:٥٠:٢٧١٩:٤٥:٢٦٢٠:٠٥:٢٢٠٠:٠١:٤٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٧:٥٨٠٥:٥٤:٥٨١٢:٥٠:٢٢١٩:٤٦:١٩٢٠:٠٦:١٨٠٠:٠١:٢٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٦:٣٢٠٥:٥٣:٥٥١٢:٥٠:١٧١٩:٤٧:١٢٢٠:٠٧:١٥٠٠:٠١:١٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٥:٠٧٠٥:٥٢:٥٤١٢:٥٠:١٣١٩:٤٨:٠٥٢٠:٠٨:١١٠٠:٠٠:٥٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٣:٤٤٠٥:٥١:٥٤١٢:٥٠:١٠١٩:٤٨:٥٨٢٠:٠٩:٠٧٠٠:٠٠:٤٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٢:٢٢٠٥:٥٠:٥٦١٢:٥٠:٠٧١٩:٤٩:٥١٢٠:١٠:٠٣٠٠:٠٠:٢٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١١:٠١٠٥:٤٩:٥٨١٢:٥٠:٠٥١٩:٥٠:٤٣٢٠:١٠:٥٨٠٠:٠٠:١٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٩:٤١٠٥:٤٩:٠٣١٢:٥٠:٠٣١٩:٥١:٣٥٢٠:١١:٥٤٢٣:٥٩:٥٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٨:٢٢٠٥:٤٨:٠٨١٢:٥٠:٠٢١٩:٥٢:٢٧٢٠:١٢:٤٩٢٣:٥٩:٤٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر گمیشان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر گمیشان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر گمیشان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گمیشان

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر گمیشان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر گمیشان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گمیشان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر گمیشان

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر گمیشان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر گمیشان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر گمیشان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر گمیشان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گمیشان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر گمیشان

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر گمیشان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گمیشان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر گمیشان

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر گمیشان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر گمیشان شهر گمیشان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر گمیشان شهر گمیشان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر گمیشان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گمیشان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر گمیشان

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر گمیشان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گمیشان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر گمیشان

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:١٦:٠٧٠٥:٤١:٣٨١١:٤٦:١٧١٧:٥٠:٢٠١٨:٠٨:٤٢٢٣:٠٣:٤١
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:١٧:٠٢٠٥:٤٢:٢٨١١:٤٥:٥٦١٧:٤٨:٤٨١٨:٠٧:١٠٢٣:٠٣:٢٣
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:١٧:٥٧٠٥:٤٣:١٧١١:٤٥:٣٥١٧:٤٧:١٧١٨:٠٥:٣٩٢٣:٠٣:٠٤
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٢٠٥:٤٤:٠٧١١:٤٥:١٤١٧:٤٥:٤٦١٨:٠٤:٠٧٢٣:٠٢:٤٦
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٧٠٥:٤٤:٥٧١١:٤٤:٥٣١٧:٤٤:١٤١٨:٠٢:٣٦٢٣:٠٢:٢٨
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤١٠٥:٤٥:٤٧١١:٤٤:٣٣١٧:٤٢:٤٤١٨:٠١:٠٦٢٣:٠٢:٠٩
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٥٠٥:٤٦:٣٨١١:٤٤:١٣١٧:٤١:١٣١٧:٥٩:٣٥٢٣:٠١:٥١
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٩٠٥:٤٧:٢٨١١:٤٣:٥٣١٧:٣٩:٤٣١٧:٥٨:٠٥٢٣:٠١:٣٢
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٢٠٥:٤٨:١٩١١:٤٣:٣٣١٧:٣٨:١٣١٧:٥٦:٣٥٢٣:٠١:١٤
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٦٠٥:٤٩:١٠١١:٤٣:١٤١٧:٣٦:٤٣١٧:٥٥:٠٦٢٣:٠٠:٥٦
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٩٠٥:٥٠:٠١١١:٤٢:٥٤١٧:٣٥:١٤١٧:٥٣:٣٧٢٣:٠٠:٣٨
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٢٠٥:٥٠:٥٢١١:٤٢:٣٦١٧:٣٣:٤٥١٧:٥٢:٠٨٢٣:٠٠:٢٠
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٥٠٥:٥١:٤٤١١:٤٢:١٧١٧:٣٢:١٦١٧:٥٠:٤٠٢٣:٠٠:٠٢
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٨٠٥:٥٢:٣٦١١:٤١:٥٩١٧:٣٠:٤٨١٧:٤٩:١٣٢٢:٥٩:٤٤
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤١٠٥:٥٣:٢٨١١:٤١:٤١١٧:٢٩:٢٠١٧:٤٧:٤٦٢٢:٥٩:٢٧
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٤٠٥:٥٤:٢١١١:٤١:٢٤١٧:٢٧:٥٣١٧:٤٦:٢٠٢٢:٥٩:١٠
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٦٠٥:٥٥:١٣١١:٤١:٠٧١٧:٢٦:٢٧١٧:٤٤:٥٤٢٢:٥٨:٥٣
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:١٩٠٥:٥٦:٠٧١١:٤٠:٥٠١٧:٢٥:٠١١٧:٤٣:٣٠٢٢:٥٨:٣٦
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:١١٠٥:٥٧:٠٠١١:٤٠:٣٤١٧:٢٣:٣٦١٧:٤٢:٠٥٢٢:٥٨:٢٠
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٤٠٥:٥٧:٥٤١١:٤٠:١٩١٧:٢٢:١١١٧:٤٠:٤٢٢٢:٥٨:٠٤
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٧٠٥:٥٨:٤٨١١:٤٠:٠٤١٧:٢٠:٤٧١٧:٣٩:١٩٢٢:٥٧:٤٨
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٩٠٥:٥٩:٤٣١١:٣٩:٥٠١٧:١٩:٢٤١٧:٣٧:٥٧٢٢:٥٧:٣٣
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٢٠٦:٠٠:٣٨١١:٣٩:٣٦١٧:١٨:٠٢١٧:٣٦:٣٦٢٢:٥٧:١٨
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٤٠٦:٠١:٣٣١١:٣٩:٢٢١٧:١٦:٤٠١٧:٣٥:١٦٢٢:٥٧:٠٣
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٧٠٦:٠٢:٢٨١١:٣٩:١٠١٧:١٥:١٩١٧:٣٣:٥٦٢٢:٥٦:٤٩
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٠٠٦:٠٣:٢٤١١:٣٨:٥٧١٧:١٣:٥٩١٧:٣٢:٣٨٢٢:٥٦:٣٦
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:١٢٠٦:٠٤:٢١١١:٣٨:٤٦١٧:١٢:٤٠١٧:٣١:٢٠٢٢:٥٦:٢٢
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٠٥٠٦:٠٥:١٧١١:٣٨:٣٥١٧:١١:٢١١٧:٣٠:٠٣٢٢:٥٦:١٠
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٥٨٠٦:٠٦:١٤١١:٣٨:٢٥١٧:١٠:٠٤١٧:٢٨:٤٨٢٢:٥٥:٥٧
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٥١٠٦:٠٧:١٢١١:٣٨:١٥١٧:٠٨:٤٧١٧:٢٧:٣٣٢٢:٥٥:٤٥

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر گمیشان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر گمیشان شهر گمیشان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر گمیشان شهر گمیشان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر گمیشان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گمیشان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر گمیشان

کمیش دپه یکی از شهرهای استان گلستان می‌باشد. این شهر در شمالی‌ترین قسمت حاشیه شرقی دریای خزر قرار دارد و از طرف شمال به کشور ترکمنستان، از جنوب به بندرترکمن، از شرق به آق قلا و از طرف غرب به دریای خزر ختم می‌شود

شهر گمیشان در ویکیپدیا

شهر گمیشان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر گمیشان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر گمیشان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر گمیشان بر روی نقشه

شهر گمیشان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر گمیشان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر گمیشان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر گمیشان
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر گمیشان + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر گمیشان + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر گمیشان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر گمیشان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر گمیشان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر گمیشان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر گمیشان رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق گمیشان
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گمیشان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ گمیشان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق گمیشان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گمیشان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا گمیشان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ گمیشان دانلود pdf
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ گمیشان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر گمیشان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو