جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر گمیشان

ترکمن | گلستان | ایران

اوقات شرعی امروز گمیشان


اذان صبح: ٠٣:٤٣:٠٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٣:٢٦
اذان ظهر: ١٢:٥٤:٣١
غروب آفتاب: ٢٠:١٥:٤١
اذان مغرب: ٢٠:٣٧:٢٥
نیمه شب: ٢٣:٥٩:٢٣

دوشنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٨
١٣ شوال ١٤٤٠ قمری
١٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر گمیشان (شهرستان ترکمن) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ خرداد ٩٨ شهر گمیشان)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر گمیشان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر گمیشان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آندره میتوس
بهترین راه شاد زیستن، انجام كار برای دیگران است. ما حتی از لحظه تصمیم به شاد كردن دیگران احساس بهتری خواهیم داشت.

اوقات شرعی ماه جاری شهر گمیشان

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر گمیشان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر گمیشان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر گمیشان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر گمیشان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گمیشان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٢:٤٥٠٦:٠٦:٠٩١٢:٥١:٣٦١٩:٣٧:٣٩١٩:٥٧:٠٧٠٠:٠٤:٢٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣١:١١٠٦:٠٤:٥٦١٢:٥١:٢٧١٩:٣٨:٣٣١٩:٥٨:٠٤٠٠:٠٤:٠٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٩:٣٧٠٦:٠٣:٤٤١٢:٥١:١٧١٩:٣٩:٢٧١٩:٥٩:٠١٠٠:٠٣:٤٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٨:٠٤٠٦:٠٢:٣٢١٢:٥١:٠٩١٩:٤٠:٢٠١٩:٥٩:٥٨٠٠:٠٣:٢٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٦:٣٢٠٦:٠١:٢٢١٢:٥١:٠٠١٩:٤١:١٤٢٠:٠٠:٥٤٠٠:٠٣:٠٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٥:٠١٠٦:٠٠:١٣١٢:٥٠:٥٣١٩:٤٢:٠٧٢٠:٠١:٥١٠٠:٠٢:٤٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٣:٣١٠٥:٥٩:٠٥١٢:٥٠:٤٥١٩:٤٣:٠١٢٠:٠٢:٤٨٠٠:٠٢:٣١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٢:٠١٠٥:٥٧:٥٨١٢:٥٠:٣٩١٩:٤٣:٥٤٢٠:٠٣:٤٤٠٠:٠٢:١٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٠:٣٢٠٥:٥٦:٥٢١٢:٥٠:٣٣١٩:٤٤:٤٧٢٠:٠٤:٤١٠٠:٠١:٥٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٩:٠٥٠٥:٥٥:٤٧١٢:٥٠:٢٧١٩:٤٥:٤١٢٠:٠٥:٣٧٠٠:٠١:٣٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٧:٣٨٠٥:٥٤:٤٤١٢:٥٠:٢٢١٩:٤٦:٣٤٢٠:٠٦:٣٣٠٠:٠١:٢٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٦:١٢٠٥:٥٣:٤١١٢:٥٠:١٧١٩:٤٧:٢٦٢٠:٠٧:٢٩٠٠:٠١:٠٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٤:٤٨٠٥:٥٢:٤٠١٢:٥٠:١٣١٩:٤٨:١٩٢٠:٠٨:٢٥٠٠:٠٠:٥٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٣:٢٥٠٥:٥١:٤١١٢:٥٠:١٠١٩:٤٩:١٢٢٠:٠٩:٢١٠٠:٠٠:٣٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٢:٠٢٠٥:٥٠:٤٢١٢:٥٠:٠٧١٩:٥٠:٠٤٢٠:١٠:١٧٠٠:٠٠:٢٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٠:٤٢٠٥:٤٩:٤٥١٢:٥٠:٠٥١٩:٥٠:٥٦٢٠:١١:١٢٠٠:٠٠:٠٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٩:٢٢٠٥:٤٨:٥٠١٢:٥٠:٠٣١٩:٥١:٤٨٢٠:١٢:٠٧٢٣:٥٩:٥٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٨:٠٤٠٥:٤٧:٥٥١٢:٥٠:٠٢١٩:٥٢:٣٩٢٠:١٣:٠٢٢٣:٥٩:٤٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٦:٤٧٠٥:٤٧:٠٣١٢:٥٠:٠٢١٩:٥٣:٣١٢٠:١٣:٥٧٢٣:٥٩:٣١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٥:٣٢٠٥:٤٦:١١١٢:٥٠:٠٢١٩:٥٤:٢٢٢٠:١٤:٥١٢٣:٥٩:٢٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٤:١٨٠٥:٤٥:٢٢١٢:٥٠:٠٢١٩:٥٥:١٢٢٠:١٥:٤٥٢٣:٥٩:٠٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٣:٠٦٠٥:٤٤:٣٣١٢:٥٠:٠٤١٩:٥٦:٠٣٢٠:١٦:٣٩٢٣:٥٨:٥٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠١:٥٥٠٥:٤٣:٤٧١٢:٥٠:٠٥١٩:٥٦:٥٢٢٠:١٧:٣٢٢٣:٥٨:٤٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٠:٤٦٠٥:٤٣:٠١١٢:٥٠:٠٨١٩:٥٧:٤٢٢٠:١٨:٢٤٢٣:٥٨:٤٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٩:٣٩٠٥:٤٢:١٨١٢:٥٠:١١١٩:٥٨:٣١٢٠:١٩:١٦٢٣:٥٨:٣٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٨:٣٣٠٥:٤١:٣٦١٢:٥٠:١٤١٩:٥٩:١٩٢٠:٢٠:٠٨٢٣:٥٨:٢٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٧:٣٠٠٥:٤٠:٥٥١٢:٥٠:١٨٢٠:٠٠:٠٧٢٠:٢٠:٥٩٢٣:٥٨:١٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٦:٢٨٠٥:٤٠:١٧١٢:٥٠:٢٣٢٠:٠٠:٥٤٢٠:٢١:٤٩٢٣:٥٨:١١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٥:٢٨٠٥:٣٩:٤٠١٢:٥٠:٢٨٢٠:٠١:٤١٢٠:٢٢:٣٩٢٣:٥٨:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گمیشان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گمیشان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گمیشان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گمیشان

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر گمیشان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر گمیشان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گمیشان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر گمیشان

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
شهر گمیشان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر گمیشان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر گمیشان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر گمیشان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گمیشان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر گمیشان

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش شهر گمیشان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گمیشان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر گمیشان

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٧:١٥٠٥:٤٠:٤٦١٢:٥٠:١٩٢٠:٠٠:١٩٢٠:٢١:١١٢٣:٥٨:١٦
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٦:١٤٠٥:٤٠:٠٨١٢:٥٠:٢٤٢٠:٠١:٠٦٢٠:٢٢:٠١٢٣:٥٨:١٠
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٥:١٤٠٥:٣٩:٣١١٢:٥٠:٢٩٢٠:٠١:٥٢٢٠:٢٢:٥١٢٣:٥٨:٠٤
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٤:١٧٠٥:٣٨:٥٦١٢:٥٠:٣٥٢٠:٠٢:٣٨٢٠:٢٣:٣٩٢٣:٥٨:٠٠
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٣:٢١٠٥:٣٨:٢٢١٢:٥٠:٤١٢٠:٠٣:٢٣٢٠:٢٤:٢٧٢٣:٥٧:٥٥
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٢:٢٨٠٥:٣٧:٥٠١٢:٥٠:٤٨٢٠:٠٤:٠٧٢٠:٢٥:١٥٢٣:٥٧:٥٢
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥١:٣٧٠٥:٣٧:٢٠١٢:٥٠:٥٥٢٠:٠٤:٥١٢٠:٢٦:٠١٢٣:٥٧:٤٩
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٠:٤٨٠٥:٣٦:٥٢١٢:٥١:٠٢٢٠:٠٥:٣٤٢٠:٢٦:٤٦٢٣:٥٧:٤٧
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٠:٠١٠٥:٣٦:٢٦١٢:٥١:١٠٢٠:٠٦:١٥٢٠:٢٧:٣١٢٣:٥٧:٤٦
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٩:١٧٠٥:٣٦:٠١١٢:٥١:١٩٢٠:٠٦:٥٧٢٠:٢٨:١٤٢٣:٥٧:٤٦
١١ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٨:٣٤٠٥:٣٥:٣٨١٢:٥١:٢٨٢٠:٠٧:٣٧٢٠:٢٨:٥٧٢٣:٥٧:٤٦
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٧:٥٥٠٥:٣٥:١٦١٢:٥١:٣٧٢٠:٠٨:١٦٢٠:٢٩:٣٩٢٣:٥٧:٤٧
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٧:١٧٠٥:٣٤:٥٧١٢:٥١:٤٧٢٠:٠٨:٥٤٢٠:٣٠:١٩٢٣:٥٧:٤٨
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٦:٤٢٠٥:٣٤:٣٩١٢:٥١:٥٧٢٠:٠٩:٣١٢٠:٣٠:٥٨٢٣:٥٧:٥١
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٦:١٠٠٥:٣٤:٢٣١٢:٥٢:٠٨٢٠:١٠:٠٧٢٠:٣١:٣٦٢٣:٥٧:٥٤
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٥:٤٠٠٥:٣٤:٠٩١٢:٥٢:١٨٢٠:١٠:٤٢٢٠:٣٢:١٣٢٣:٥٧:٥٨
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٥:١٣٠٥:٣٣:٥٦١٢:٥٢:٢٩٢٠:١١:١٦٢٠:٣٢:٤٩٢٣:٥٨:٠٢
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٤:٤٨٠٥:٣٣:٤٦١٢:٥٢:٤١٢٠:١١:٤٩٢٠:٣٣:٢٣٢٣:٥٨:٠٧
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٤:٢٦٠٥:٣٣:٣٧١٢:٥٢:٥٢٢٠:١٢:٢٠٢٠:٣٣:٥٦٢٣:٥٨:١٣
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٤:٠٦٠٥:٣٣:٢٩١٢:٥٣:٠٤٢٠:١٢:٥٠٢٠:٣٤:٢٧٢٣:٥٨:١٩
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٣:٤٩٠٥:٣٣:٢٤١٢:٥٣:١٦٢٠:١٣:١٨٢٠:٣٤:٥٧٢٣:٥٨:٢٧
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٣:٣٥٠٥:٣٣:٢٠١٢:٥٣:٢٨٢٠:١٣:٤٦٢٠:٣٥:٢٦٢٣:٥٨:٣٤
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٣:٢٣٠٥:٣٣:١٨١٢:٥٣:٤١٢٠:١٤:١٢٢٠:٣٥:٥٣٢٣:٥٨:٤٣
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٣:١٤٠٥:٣٣:١٨١٢:٥٣:٥٣٢٠:١٤:٣٦٢٠:٣٦:١٨٢٣:٥٨:٥٢
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٣:٠٨٠٥:٣٣:١٩١٢:٥٤:٠٦٢٠:١٤:٥٩٢٠:٣٦:٤٢٢٣:٥٩:٠٢
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٣:٠٤٠٥:٣٣:٢٢١٢:٥٤:١٩٢٠:١٥:٢١٢٠:٣٧:٠٤٢٣:٥٩:١٢
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٣:٠٣٠٥:٣٣:٢٦١٢:٥٤:٣١٢٠:١٥:٤١٢٠:٣٧:٢٥٢٣:٥٩:٢٣
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٣:٠٥٠٥:٣٣:٣٣١٢:٥٤:٤٤٢٠:١٥:٥٩٢٠:٣٧:٤٤٢٣:٥٩:٣٤
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٣:٠٩٠٥:٣٣:٤١١٢:٥٤:٥٧٢٠:١٦:١٦٢٠:٣٨:٠١٢٣:٥٩:٤٦
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٣:١٧٠٥:٣٣:٥٠١٢:٥٥:١٠٢٠:١٦:٣٢٢٠:٣٨:١٧٢٣:٥٩:٥٩
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٣:٢٦٠٥:٣٤:٠٢١٢:٥٥:٢٣٢٠:١٦:٤٥٢٠:٣٨:٣١٠٠:٠٠:١٢

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ شهر گمیشان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر گمیشان شهر گمیشان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر گمیشان شهر گمیشان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر گمیشان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گمیشان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر گمیشان

کمیش دپه یکی از شهرهای استان گلستان می‌باشد. این شهر در شمالی‌ترین قسمت حاشیه شرقی دریای خزر قرار دارد و از طرف شمال به کشور ترکمنستان، از جنوب به بندرترکمن، از شرق به آق قلا و از طرف غرب به دریای خزر ختم می‌شود

شهر گمیشان در ویکیپدیا

شهر گمیشان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر گمیشان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر گمیشان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر گمیشان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر گمیشان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر گمیشان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر گمیشان
اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر گمیشان + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ شهر گمیشان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر گمیشان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر گمیشان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر گمیشان رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گمیشان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گمیشان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق گمیشان
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گمیشان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گمیشان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا گمیشان دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق گمیشان
زمان پخش اذان مستقیم به افق گمیشان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر گمیشان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو