جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای گمبولی

طیبی سرحدی شرقی | کهگیلویه | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز گمبولی


اذان صبح: ٠٤:٣٦:٢٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٥:٥١
اذان ظهر: ١٢:٠٠:٤٩
غروب آفتاب: ١٨:٠٥:١٨
اذان مغرب: ١٨:٢٢:٢٥
نیمه شب: ٢٣:٢١:١١

یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
٢٢ محرم ١٤٤١ قمری
٢٢ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گمبولی (شهرستان کهگیلویه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٨ روستای گمبولی)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای گمبولی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گمبولی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

آبراهام لینكلن
مرد بی شهامت كسی است كه در جایی كه باید اعتراف كند، خاموش بنشیند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گمبولی

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گمبولی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گمبولی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای گمبولی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گمبولی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گمبولی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٤٣٠٦:٢٨:٠٣١٣:٠٥:٤٤١٩:٤٣:٥٢٢٠:٠١:٥٣٠٠:٢٢:٤٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٢٨٠٦:٢٧:٠٤١٣:٠٥:٣٥١٩:٤٤:٣٣٢٠:٠٢:٣٦٠٠:٢٢:٢٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:١٤٠٦:٢٦:٠٦١٣:٠٥:٢٦١٩:٤٥:١٤٢٠:٠٣:١٩٠٠:٢٢:٠٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٠١٠٦:٢٥:٠٨١٣:٠٥:١٨١٩:٤٥:٥٥٢٠:٠٤:٠٣٠٠:٢١:٥٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٧:٤٩٠٦:٢٤:١٢١٣:٠٥:١٠١٩:٤٦:٣٥٢٠:٠٤:٤٦٠٠:٢١:٣٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٣٨٠٦:٢٣:١٦١٣:٠٥:٠٣١٩:٤٧:١٦٢٠:٠٥:٢٩٠٠:٢١:٢٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٢٧٠٦:٢٢:٢١١٣:٠٤:٥٦١٩:٤٧:٥٧٢٠:٠٦:١٣٠٠:٢١:٠٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٤:١٨٠٦:٢١:٢٨١٣:٠٤:٥٠١٩:٤٨:٣٨٢٠:٠٦:٥٦٠٠:٢٠:٥٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٠٩٠٦:٢٠:٣٥١٣:٠٤:٤٤١٩:٤٩:١٩٢٠:٠٧:٣٩٠٠:٢٠:٤٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٠١٠٦:١٩:٤٤١٣:٠٤:٣٩١٩:٥٠:٠٠٢٠:٠٨:٢٣٠٠:٢٠:٢٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٥٥٠٦:١٨:٥٤١٣:٠٤:٣٥١٩:٥٠:٤١٢٠:٠٩:٠٦٠٠:٢٠:١٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٤٩٠٦:١٨:٠٥١٣:٠٤:٣١١٩:٥١:٢٢٢٠:٠٩:٥٠٠٠:٢٠:٠٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٤٥٠٦:١٧:١٧١٣:٠٤:٢٧١٩:٥٢:٠٣٢٠:١٠:٣٣٠٠:١٩:٥٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٤١٠٦:١٦:٣٠١٣:٠٤:٢٤١٩:٥٢:٤٤٢٠:١١:١٦٠٠:١٩:٤١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٣٩٠٦:١٥:٤٤١٣:٠٤:٢٢١٩:٥٣:٢٤٢٠:١٢:٠٠٠٠:١٩:٣١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٣٨٠٦:١٥:٠٠١٣:٠٤:٢٠١٩:٥٤:٠٥٢٠:١٢:٤٣٠٠:١٩:٢٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٤:٣٩٠٦:١٤:١٧١٣:٠٤:١٩١٩:٥٤:٤٥٢٠:١٣:٢٦٠٠:١٩:١٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٣:٤٠٠٦:١٣:٣٥١٣:٠٤:١٩١٩:٥٥:٢٦٢٠:١٤:٠٩٠٠:١٩:٠٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٢:٤٣٠٦:١٢:٥٥١٣:٠٤:١٩١٩:٥٦:٠٦٢٠:١٤:٥٢٠٠:١٨:٥٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤١:٤٨٠٦:١٢:١٦١٣:٠٤:٢٠١٩:٥٦:٤٦٢٠:١٥:٣٤٠٠:١٨:٥٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٠:٥٤٠٦:١١:٣٨١٣:٠٤:٢١١٩:٥٧:٢٦٢٠:١٦:١٧٠٠:١٨:٤٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٠:٠١٠٦:١١:٠١١٣:٠٤:٢٣١٩:٥٨:٠٦٢٠:١٦:٥٩٠٠:١٨:٣٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٩:١٠٠٦:١٠:٢٦١٣:٠٤:٢٥١٩:٥٨:٤٦٢٠:١٧:٤١٠٠:١٨:٣٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٨:٢٠٠٦:٠٩:٥٢١٣:٠٤:٢٨١٩:٥٩:٢٥٢٠:١٨:٢٣٠٠:١٨:٢٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٧:٣٢٠٦:٠٩:٢٠١٣:٠٤:٣٢٢٠:٠٠:٠٤٢٠:١٩:٠٤٠٠:١٨:٢٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٦:٤٥٠٦:٠٨:٤٩١٣:٠٤:٣٦٢٠:٠٠:٤٢٢٠:١٩:٤٥٠٠:١٨:٢١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٦:٠٠٠٦:٠٨:١٩١٣:٠٤:٤٠٢٠:٠١:٢١٢٠:٢٠:٢٥٠٠:١٨:١٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٥:١٧٠٦:٠٧:٥١١٣:٠٤:٤٥٢٠:٠١:٥٨٢٠:٢١:٠٦٠٠:١٨:١٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٤:٣٥٠٦:٠٧:٢٥١٣:٠٤:٥١٢٠:٠٢:٣٦٢٠:٢١:٤٥٠٠:١٨:١٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گمبولی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گمبولی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گمبولی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گمبولی

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای گمبولی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای گمبولی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گمبولی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای گمبولی

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای گمبولی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای گمبولی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای گمبولی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گمبولی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گمبولی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای گمبولی

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای گمبولی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گمبولی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای گمبولی

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:١٩٠٦:٣٨:١٩١٣:١٠:٤٢١٩:٤٢:٣٦٢٠:٠٠:٢٠٠٠:٢٨:٥٢
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٩٠٦:٣٨:٥٥١٣:١٠:٢٦١٩:٤١:٢٨١٩:٥٩:١٠٠٠:٢٨:٤٣
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٨٠٦:٣٩:٣١١٣:١٠:١٠١٩:٤٠:٢٠١٩:٥٧:٥٩٠٠:٢٨:٣٣
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٧٠٦:٤٠:٠٧١٣:٠٩:٥٣١٩:٣٩:١٠١٩:٥٦:٤٨٠٠:٢٨:٢٣
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٥٠٦:٤٠:٤٣١٣:٠٩:٣٦١٩:٣٨:٠٠١٩:٥٥:٣٦٠٠:٢٨:١٢
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٣٠٦:٤١:١٩١٣:٠٩:١٩١٩:٣٦:٥٠١٩:٥٤:٢٤٠٠:٢٨:٠٠
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:١١٠٦:٤١:٥٥١٣:٠٩:٠١١٩:٣٥:٣٨١٩:٥٣:١١٠٠:٢٧:٤٨
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٨٠٦:٤٢:٣٠١٣:٠٨:٤٣١٩:٣٤:٢٧١٩:٥١:٥٧٠٠:٢٧:٣٦
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٥٠٦:٤٣:٠٦١٣:٠٨:٢٥١٩:٣٣:١٤١٩:٥٠:٤٣٠٠:٢٧:٢٣
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٢٠٦:٤٣:٤١١٣:٠٨:٠٦١٩:٣٢:٠١١٩:٤٩:٢٩٠٠:٢٧:١٠
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٨٠٦:٤٤:١٧١٣:٠٧:٤٧١٩:٣٠:٤٨١٩:٤٨:١٤٠٠:٢٦:٥٦
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٤٠٦:٤٤:٥٢١٣:٠٧:٢٧١٩:٢٩:٣٤١٩:٤٦:٥٩٠٠:٢٦:٤٢
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٩٠٦:٤٥:٢٧١٣:٠٧:٠٨١٩:٢٨:٢٠١٩:٤٥:٤٣٠٠:٢٦:٢٧
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٤٠٦:٤٦:٠٢١٣:٠٦:٤٨١٩:٢٧:٠٥١٩:٤٤:٢٧٠٠:٢٦:١٢
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٩٠٦:٤٦:٣٦١٣:٠٦:٢٨١٩:٢٥:٥٠١٩:٤٣:١٠٠٠:٢٥:٥٦
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٣٠٦:٤٧:١١١٣:٠٦:٠٧١٩:٢٤:٣٥١٩:٤١:٥٤٠٠:٢٥:٤١
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٦٠٦:٤٧:٤٦١٣:٠٥:٤٧١٩:٢٣:١٩١٩:٤٠:٣٧٠٠:٢٥:٢٤
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٠٠٦:٤٨:٢١١٣:٠٥:٢٦١٩:٢٢:٠٣١٩:٣٩:١٩٠٠:٢٥:٠٨
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٣٠٦:٤٨:٥٥١٣:٠٥:٠٥١٩:٢٠:٤٦١٩:٣٨:٠٢٠٠:٢٤:٥١
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥٥٠٦:٤٩:٣٠١٣:٠٤:٤٤١٩:١٩:٢٩١٩:٣٦:٤٤٠٠:٢٤:٣٤
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣٨٠٦:٥٠:٠٤١٣:٠٤:٢٣١٩:١٨:١٣١٩:٣٥:٢٦٠٠:٢٤:١٦
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢٠٠٦:٥٠:٣٩١٣:٠٤:٠٢١٩:١٦:٥٥١٩:٣٤:٠٨٠٠:٢٣:٥٨
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٠١٠٦:٥١:١٣١٣:٠٣:٤٠١٩:١٥:٣٨١٩:٣٢:٥٠٠٠:٢٣:٤٠
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٣٠٦:٥١:٤٨١٣:٠٣:١٩١٩:١٤:٢١١٩:٣١:٣٢٠٠:٢٣:٢٢
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢٤٠٦:٥٢:٢٢١٣:٠٢:٥٧١٩:١٣:٠٣١٩:٣٠:١٤٠٠:٢٣:٠٤
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠٤٠٦:٥٢:٥٧١٣:٠٢:٣٦١٩:١١:٤٦١٩:٢٨:٥٦٠٠:٢٢:٤٥
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤٥٠٦:٥٣:٣١١٣:٠٢:١٤١٩:١٠:٢٨١٩:٢٧:٣٧٠٠:٢٢:٢٧
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢٥٠٦:٥٤:٠٦١٣:٠١:٥٣١٩:٠٩:١٠١٩:٢٦:١٩٠٠:٢٢:٠٨
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠٥٠٦:٥٤:٤١١٣:٠١:٣١١٩:٠٧:٥٣١٩:٢٥:٠١٢٣:٥١:٤٩
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤٥٠٥:٥٥:١٦١٢:٠١:١٠١٨:٠٦:٣٥١٨:٢٣:٤٣٢٣:٢١:٣٠
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٦:٢٤٠٥:٥٥:٥١١٢:٠٠:٤٩١٨:٠٥:١٨١٨:٢٢:٢٥٢٣:٢١:١١

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای گمبولی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای گمبولی روستای گمبولی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای گمبولی روستای گمبولی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گمبولی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گمبولی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گمبولی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گمبولی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گمبولی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گمبولی

روستای گمبولی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گمبولی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گمبولی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گمبولی
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای گمبولی + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای گمبولی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گمبولی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گمبولی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گمبولی رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گمبولی
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ گمبولی دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق گمبولی
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گمبولی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گمبولی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گمبولی
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ گمبولی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گمبولی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گمبولی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو