جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای گمبولی

طیبی سرحدی شرقی | کهگیلویه | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز گمبولی


اذان صبح: ٠٤:٢٩:٣٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٦:٠٥
اذان ظهر: ١٣:١٠:٥٨
غروب آفتاب: ٢٠:١٥:٤٦
اذان مغرب: ٢٠:٣٥:٢٧
نیمه شب: ٠٠:٢٢:٥٠

پنج شنبه ٠٦ تیر ١٣٩٨
٢٣ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گمبولی (شهرستان کهگیلویه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ تیر ٩٨ روستای گمبولی)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای گمبولی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گمبولی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ویكتور هوگو
گسیختن رشته ی علایق فرزندی، غریزه ی برخی از خانواده های بینوا است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گمبولی

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گمبولی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گمبولی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای گمبولی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٠٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گمبولی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گمبولی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٣:٥٨٠٦:٢٩:٠٤١٣:٠٥:٥٤١٩:٤٣:١١٢٠:٠١:١٠٠٠:٢٢:٥٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٤٣٠٦:٢٨:٠٣١٣:٠٥:٤٤١٩:٤٣:٥٢٢٠:٠١:٥٣٠٠:٢٢:٤٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٢٨٠٦:٢٧:٠٤١٣:٠٥:٣٥١٩:٤٤:٣٣٢٠:٠٢:٣٦٠٠:٢٢:٢٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:١٤٠٦:٢٦:٠٦١٣:٠٥:٢٦١٩:٤٥:١٤٢٠:٠٣:١٩٠٠:٢٢:٠٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٠١٠٦:٢٥:٠٨١٣:٠٥:١٨١٩:٤٥:٥٥٢٠:٠٤:٠٣٠٠:٢١:٥٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٧:٤٩٠٦:٢٤:١٢١٣:٠٥:١٠١٩:٤٦:٣٥٢٠:٠٤:٤٦٠٠:٢١:٣٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٣٨٠٦:٢٣:١٦١٣:٠٥:٠٣١٩:٤٧:١٦٢٠:٠٥:٢٩٠٠:٢١:٢٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٢٧٠٦:٢٢:٢١١٣:٠٤:٥٦١٩:٤٧:٥٧٢٠:٠٦:١٣٠٠:٢١:٠٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٤:١٨٠٦:٢١:٢٨١٣:٠٤:٥٠١٩:٤٨:٣٨٢٠:٠٦:٥٦٠٠:٢٠:٥٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٠٩٠٦:٢٠:٣٥١٣:٠٤:٤٤١٩:٤٩:١٩٢٠:٠٧:٣٩٠٠:٢٠:٤٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٠١٠٦:١٩:٤٤١٣:٠٤:٣٩١٩:٥٠:٠٠٢٠:٠٨:٢٣٠٠:٢٠:٢٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٥٥٠٦:١٨:٥٤١٣:٠٤:٣٥١٩:٥٠:٤١٢٠:٠٩:٠٦٠٠:٢٠:١٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٤٩٠٦:١٨:٠٥١٣:٠٤:٣١١٩:٥١:٢٢٢٠:٠٩:٥٠٠٠:٢٠:٠٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٤٥٠٦:١٧:١٧١٣:٠٤:٢٧١٩:٥٢:٠٣٢٠:١٠:٣٣٠٠:١٩:٥٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٤١٠٦:١٦:٣٠١٣:٠٤:٢٤١٩:٥٢:٤٤٢٠:١١:١٦٠٠:١٩:٤١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٣٩٠٦:١٥:٤٤١٣:٠٤:٢٢١٩:٥٣:٢٤٢٠:١٢:٠٠٠٠:١٩:٣١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٣٨٠٦:١٥:٠٠١٣:٠٤:٢٠١٩:٥٤:٠٥٢٠:١٢:٤٣٠٠:١٩:٢٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٤:٣٩٠٦:١٤:١٧١٣:٠٤:١٩١٩:٥٤:٤٥٢٠:١٣:٢٦٠٠:١٩:١٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٣:٤٠٠٦:١٣:٣٥١٣:٠٤:١٩١٩:٥٥:٢٦٢٠:١٤:٠٩٠٠:١٩:٠٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٢:٤٣٠٦:١٢:٥٥١٣:٠٤:١٩١٩:٥٦:٠٦٢٠:١٤:٥٢٠٠:١٨:٥٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤١:٤٨٠٦:١٢:١٦١٣:٠٤:٢٠١٩:٥٦:٤٦٢٠:١٥:٣٤٠٠:١٨:٥٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٠:٥٤٠٦:١١:٣٨١٣:٠٤:٢١١٩:٥٧:٢٦٢٠:١٦:١٧٠٠:١٨:٤٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٠:٠١٠٦:١١:٠١١٣:٠٤:٢٣١٩:٥٨:٠٦٢٠:١٦:٥٩٠٠:١٨:٣٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٩:١٠٠٦:١٠:٢٦١٣:٠٤:٢٥١٩:٥٨:٤٦٢٠:١٧:٤١٠٠:١٨:٣٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٨:٢٠٠٦:٠٩:٥٢١٣:٠٤:٢٨١٩:٥٩:٢٥٢٠:١٨:٢٣٠٠:١٨:٢٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٧:٣٢٠٦:٠٩:٢٠١٣:٠٤:٣٢٢٠:٠٠:٠٤٢٠:١٩:٠٤٠٠:١٨:٢٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٦:٤٥٠٦:٠٨:٤٩١٣:٠٤:٣٦٢٠:٠٠:٤٢٢٠:١٩:٤٥٠٠:١٨:٢١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٦:٠٠٠٦:٠٨:١٩١٣:٠٤:٤٠٢٠:٠١:٢١٢٠:٢٠:٢٥٠٠:١٨:١٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٥:١٧٠٦:٠٧:٥١١٣:٠٤:٤٥٢٠:٠١:٥٨٢٠:٢١:٠٦٠٠:١٨:١٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گمبولی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گمبولی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گمبولی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گمبولی

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای گمبولی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای گمبولی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گمبولی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای گمبولی

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
روستای گمبولی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای گمبولی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای گمبولی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گمبولی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گمبولی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای گمبولی

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای گمبولی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گمبولی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای گمبولی

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥٩٠٦:٠٤:٤٣١٣:٠٩:٥٤٢٠:١٥:٠٤٢٠:٣٤:٤٦٠٠:٢١:٣٩
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:١٣٠٦:٠٤:٥٧١٣:١٠:٠٧٢٠:١٥:١٥٢٠:٣٤:٥٧٠٠:٢١:٥٢
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٣٠٠٦:٠٥:١٢١٣:١٠:٢٠٢٠:١٥:٢٥٢٠:٣٥:٠٧٠٠:٢٢:٠٦
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤٨٠٦:٠٥:٢٩١٣:١٠:٣٢٢٠:١٥:٣٣٢٠:٣٥:١٥٠٠:٢٢:٢١
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٨٠٦:٠٥:٤٦١٣:١٠:٤٥٢٠:١٥:٤١٢٠:٣٥:٢٢٠٠:٢٢:٣٥
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣٠٠٦:٠٦:٠٥١٣:١٠:٥٨٢٠:١٥:٤٦٢٠:٣٥:٢٧٠٠:٢٢:٥٠
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٥٣٠٦:٠٦:٢٥١٣:١١:١٠٢٠:١٥:٥١٢٠:٣٥:٣٠٠٠:٢٣:٠٥
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:١٩٠٦:٠٦:٤٦١٣:١١:٢٢٢٠:١٥:٥٤٢٠:٣٥:٣٣٠٠:٢٣:٢٠
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤٦٠٦:٠٧:٠٨١٣:١١:٣٥٢٠:١٥:٥٥٢٠:٣٥:٣٣٠٠:٢٣:٣٥
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:١٥٠٦:٠٧:٣١١٣:١١:٤٦٢٠:١٥:٥٥٢٠:٣٥:٣٢٠٠:٢٣:٥٠
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٤٥٠٦:٠٧:٥٥١٣:١١:٥٨٢٠:١٥:٥٤٢٠:٣٥:٣٠٠٠:٢٤:٠٥
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:١٧٠٦:٠٨:١٩١٣:١٢:٠٩٢٠:١٥:٥١٢٠:٣٥:٢٦٠٠:٢٤:٢٠
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥٠٠٦:٠٨:٤٥١٣:١٢:٢٠٢٠:١٥:٤٧٢٠:٣٥:٢٠٠٠:٢٤:٣٦
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٢٤٠٦:٠٩:١٢١٣:١٢:٣١٢٠:١٥:٤١٢٠:٣٥:١٣٠٠:٢٤:٥١
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٠١٠٦:٠٩:٣٩١٣:١٢:٤١٢٠:١٥:٣٣٢٠:٣٥:٠٥٠٠:٢٥:٠٦
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٣٨٠٦:١٠:٠٧١٣:١٢:٥١٢٠:١٥:٢٥٢٠:٣٤:٥٤٠٠:٢٥:٢١
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:١٧٠٦:١٠:٣٦١٣:١٣:٠١٢٠:١٥:١٤٢٠:٣٤:٤٢٠٠:٢٥:٣٥
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥٦٠٦:١١:٠٦١٣:١٣:١٠٢٠:١٥:٠٢٢٠:٣٤:٢٩٠٠:٢٥:٥٠
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣٧٠٦:١١:٣٦١٣:١٣:١٩٢٠:١٤:٤٩٢٠:٣٤:١٤٠٠:٢٦:٠٤
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٢٠٠٦:١٢:٠٧١٣:١٣:٢٧٢٠:١٤:٣٤٢٠:٣٣:٥٧٠٠:٢٦:١٨
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٠٣٠٦:١٢:٣٨١٣:١٣:٣٥٢٠:١٤:١٧٢٠:٣٣:٣٩٠٠:٢٦:٣٢
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤٧٠٦:١٣:١٠١٣:١٣:٤٢٢٠:١٣:٥٩٢٠:٣٣:١٩٠٠:٢٦:٤٦
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣٢٠٦:١٣:٤٣١٣:١٣:٤٩٢٠:١٣:٤٠٢٠:٣٢:٥٧٠٠:٢٦:٥٩
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:١٨٠٦:١٤:١٦١٣:١٣:٥٦٢٠:١٣:١٩٢٠:٣٢:٣٤٠٠:٢٧:١٢
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:٠٥٠٦:١٤:٥٠١٣:١٤:٠١٢٠:١٢:٥٦٢٠:٣٢:١٠٠٠:٢٧:٢٥
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٣٠٦:١٥:٢٤١٣:١٤:٠٧٢٠:١٢:٣٢٢٠:٣١:٤٤٠٠:٢٧:٣٧
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤١٠٦:١٥:٥٩١٣:١٤:١٢٢٠:١٢:٠٧٢٠:٣١:١٦٠٠:٢٧:٤٩
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣١٠٦:١٦:٣٣١٣:١٤:١٦٢٠:١١:٤٠٢٠:٣٠:٤٧٠٠:٢٨:٠٠
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢١٠٦:١٧:٠٩١٣:١٤:٢٠٢٠:١١:١٢٢٠:٣٠:١٦٠٠:٢٨:١١
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٥:١١٠٦:١٧:٤٥١٣:١٤:٢٣٢٠:١٠:٤٢٢٠:٢٩:٤٤٠٠:٢٨:٢٢
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٢٠٦:١٨:٢١١٣:١٤:٢٥٢٠:١٠:١١٢٠:٢٩:١١٠٠:٢٨:٣٢

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای گمبولی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای گمبولی روستای گمبولی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای گمبولی روستای گمبولی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گمبولی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گمبولی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای گمبولی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گمبولی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گمبولی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گمبولی

روستای گمبولی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گمبولی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گمبولی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گمبولی
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای گمبولی + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ روستای گمبولی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گمبولی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گمبولی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گمبولی رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق گمبولی
افق شرعی امروز فردا گمبولی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ گمبولی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گمبولی
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گمبولی
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ گمبولی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گمبولی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا گمبولی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گمبولی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو