جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای گل گل علیا

سراب باغ | آبدانان | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز گل گل علیا


اذان صبح: ٠٥:٥٥:٠٠
طلوع آفتاب: ٠٧:١٩:٠٦
اذان ظهر: ١٢:٣١:٣٩
غروب آفتاب: ١٧:٤٤:٣١
اذان مغرب: ١٨:٠٣:١٥
نیمه شب: ٢٣:٤٩:٣٥

شنبه ٠٥ بهمن ١٣٩٨
٢٩ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٥ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گل گل علیا (شهرستان آبدانان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٥ بهمن ٩٨ روستای گل گل علیا)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای گل گل علیا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گل گل علیا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

لیدی برد جانسون
بچه‌ها بنا به خواست و آرزوی شما، بزرگ می‌شوند و شكل می‌گیرند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گل گل علیا

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گل گل علیا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گل گل علیا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای گل گل علیا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گل گل علیا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گل گل علیا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١٢:١٣٠٦:٣٩:١٣١٣:١٧:٣٥١٩:٥٦:٢٧٢٠:١٤:٤٧٠٠:٣٣:٤٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٠:٥٢٠٦:٣٨:٠٨١٣:١٧:٢٥١٩:٥٧:١٢٢٠:١٥:٣٤٠٠:٣٣:٢٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٩:٣٢٠٦:٣٧:٠٥١٣:١٧:١٥١٩:٥٧:٥٦٢٠:١٦:٢١٠٠:٣٣:٠٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٨:١٢٠٦:٣٦:٠١١٣:١٧:٠٦١٩:٥٨:٤٠٢٠:١٧:٠٨٠٠:٣٢:٤٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٦:٥٣٠٦:٣٤:٥٩١٣:١٦:٥٧١٩:٥٩:٢٥٢٠:١٧:٥٥٠٠:٣٢:٣٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٥:٣٥٠٦:٣٣:٥٨١٣:١٦:٤٩٢٠:٠٠:٠٩٢٠:١٨:٤٢٠٠:٣٢:١٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٤:١٨٠٦:٣٢:٥٨١٣:١٦:٤١٢٠:٠٠:٥٤٢٠:١٩:٢٩٠٠:٣١:٥٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٣:٠١٠٦:٣١:٥٩١٣:١٦:٣٤٢٠:٠١:٣٨٢٠:٢٠:١٦٠٠:٣١:٤٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠١:٤٦٠٦:٣١:٠١١٣:١٦:٢٧٢٠:٠٢:٢٣٢٠:٢١:٠٣٠٠:٣١:٢٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٠:٣١٠٦:٣٠:٠٤١٣:١٦:٢١٢٠:٠٣:٠٧٢٠:٢١:٥٠٠٠:٣١:١٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٩:١٧٠٦:٢٩:٠٨١٣:١٦:١٦٢٠:٠٣:٥١٢٠:٢٢:٣٧٠٠:٣٠:٥٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٨:٠٥٠٦:٢٨:١٣١٣:١٦:١١٢٠:٠٤:٣٦٢٠:٢٣:٢٤٠٠:٣٠:٤٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٦:٥٣٠٦:٢٧:٢٠١٣:١٦:٠٦٢٠:٠٥:٢٠٢٠:٢٤:١١٠٠:٣٠:٣١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٥:٤٢٠٦:٢٦:٢٧١٣:١٦:٠٢٢٠:٠٦:٠٤٢٠:٢٤:٥٨٠٠:٣٠:١٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٤:٣٣٠٦:٢٥:٣٦١٣:١٥:٥٩٢٠:٠٦:٤٨٢٠:٢٥:٤٥٠٠:٣٠:٠٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:٢٥٠٦:٢٤:٤٦١٣:١٥:٥٦٢٠:٠٧:٣٢٢٠:٢٦:٣٢٠٠:٢٩:٥٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٢:١٨٠٦:٢٣:٥٧١٣:١٥:٥٤٢٠:٠٨:١٦٢٠:٢٧:١٨٠٠:٢٩:٤٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥١:١٢٠٦:٢٣:١٠١٣:١٥:٥٢٢٠:٠٩:٠٠٢٠:٢٨:٠٥٠٠:٢٩:٣٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٠:٠٧٠٦:٢٢:٢٤١٣:١٥:٥١٢٠:٠٩:٤٤٢٠:٢٨:٥١٠٠:٢٩:٢٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٩:٠٤٠٦:٢١:٣٩١٣:١٥:٥٠٢٠:١٠:٢٧٢٠:٢٩:٣٧٠٠:٢٩:١٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٨:٠٢٠٦:٢٠:٥٥١٣:١٥:٥٠٢٠:١١:١٠٢٠:٣٠:٢٣٠٠:٢٩:٠٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٧:٠٢٠٦:٢٠:١٣١٣:١٥:٥١٢٠:١١:٥٣٢٠:٣١:٠٩٠٠:٢٨:٥٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٦:٠٣٠٦:١٩:٣٣١٣:١٥:٥٢٢٠:١٢:٣٦٢٠:٣١:٥٤٠٠:٢٨:٥١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٥:٠٦٠٦:١٨:٥٣١٣:١٥:٥٤٢٠:١٣:١٩٢٠:٣٢:٤٠٠٠:٢٨:٤٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٤:١٠٠٦:١٨:١٥١٣:١٥:٥٧٢٠:١٤:٠١٢٠:٣٣:٢٥٠٠:٢٨:٣٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٣:١٦٠٦:١٧:٣٩١٣:١٦:٠٠٢٠:١٤:٤٣٢٠:٣٤:٠٩٠٠:٢٨:٣٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٢:٢٣٠٦:١٧:٠٤١٣:١٦:٠٣٢٠:١٥:٢٥٢٠:٣٤:٥٣٠٠:٢٨:٢٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤١:٣٢٠٦:١٦:٣٠١٣:١٦:٠٧٢٠:١٦:٠٦٢٠:٣٥:٣٧٠٠:٢٨:٢٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٠:٤٣٠٦:١٥:٥٨١٣:١٦:١٢٢٠:١٦:٤٧٢٠:٣٦:٢٠٠٠:٢٨:٢١
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٩:٥٦٠٦:١٥:٢٨١٣:١٦:١٧٢٠:١٧:٢٧٢٠:٣٧:٠٣٠٠:٢٨:١٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گل گل علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گل گل علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گل گل علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گل گل علیا

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای گل گل علیا

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای گل گل علیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گل گل علیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای گل گل علیا

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٥٤:٠٧٠٧:٢٠:٥٥١٢:٢٠:٤٩١٧:٢٠:٤٦١٧:٤٠:١٥٢٣:٣٧:٣٨
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٥٤:٢٩٠٧:٢١:١٥١٢:٢١:١٨١٧:٢١:٢٦١٧:٤٠:٥٤٢٣:٣٨:٠٨
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٥٤:٥٠٠٧:٢١:٣٣١٢:٢١:٤٨١٧:٢٢:٠٧١٧:٤١:٣٤٢٣:٣٨:٣٨
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٥٥:١٠٠٧:٢١:٥٠١٢:٢٢:١٦١٧:٢٢:٤٩١٧:٤٢:١٥٢٣:٣٩:٠٨
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٥٥:٢٨٠٧:٢٢:٠٥١٢:٢٢:٤٥١٧:٢٣:٣٢١٧:٤٢:٥٧٢٣:٣٩:٣٨
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٥٥:٤٤٠٧:٢٢:١٨١٢:٢٣:١٣١٧:٢٤:١٦١٧:٤٣:٤٠٢٣:٤٠:٠٨
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٥٦:٠٠٠٧:٢٢:٢٩١٢:٢٣:٤١١٧:٢٥:٠١١٧:٤٤:٢٤٢٣:٤٠:٣٧
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٥٦:١٣٠٧:٢٢:٣٩١٢:٢٤:٠٩١٧:٢٥:٤٧١٧:٤٥:٠٩٢٣:٤١:٠٧
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٥٦:٢٦٠٧:٢٢:٤٧١٢:٢٤:٣٦١٧:٢٦:٣٤١٧:٤٥:٥٥٢٣:٤١:٣٦
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٥٦:٣٧٠٧:٢٢:٥٣١٢:٢٥:٠٣١٧:٢٧:٢٣١٧:٤٦:٤٢٢٣:٤٢:٠٤
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٥٦:٤٦٠٧:٢٢:٥٧١٢:٢٥:٢٩١٧:٢٨:١١١٧:٤٧:٣٠٢٣:٤٢:٣٣
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٥٦:٥٤٠٧:٢٢:٥٩١٢:٢٥:٥٥١٧:٢٩:٠١١٧:٤٨:١٨٢٣:٤٣:٠٠
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٥٧:٠٠٠٧:٢٣:٠٠١٢:٢٦:٢٠١٧:٢٩:٥٢١٧:٤٩:٠٧٢٣:٤٣:٢٨
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٥٧:٠٤٠٧:٢٢:٥٨١٢:٢٦:٤٥١٧:٣٠:٤٣١٧:٤٩:٥٦٢٣:٤٣:٥٥
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٥٧:٠٧٠٧:٢٢:٥٥١٢:٢٧:٠٩١٧:٣١:٣٥١٧:٥٠:٤٧٢٣:٤٤:٢٢
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٥٧:٠٩٠٧:٢٢:٥٠١٢:٢٧:٣٣١٧:٣٢:٢٧١٧:٥١:٣٧٢٣:٤٤:٤٨
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٥٧:٠٩٠٧:٢٢:٤٤١٢:٢٧:٥٦١٧:٣٣:٢١١٧:٥٢:٢٩٢٣:٤٥:١٤
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٥٧:٠٧٠٧:٢٢:٣٥١٢:٢٨:١٨١٧:٣٤:١٤١٧:٥٣:٢١٢٣:٤٥:٣٩
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٥٧:٠٣٠٧:٢٢:٢٥١٢:٢٨:٤٠١٧:٣٥:٠٩١٧:٥٤:١٣٢٣:٤٦:٠٤
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٥٦:٥٨٠٧:٢٢:١٣١٢:٢٩:٠١١٧:٣٦:٠٣١٧:٥٥:٠٦٢٣:٤٦:٢٨
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٥٦:٥٢٠٧:٢١:٥٩١٢:٢٩:٢١١٧:٣٦:٥٩١٧:٥٥:٥٩٢٣:٤٦:٥١
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٥٦:٤٤٠٧:٢١:٤٤١٢:٢٩:٤١١٧:٣٧:٥٤١٧:٥٦:٥٣٢٣:٤٧:١٤
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٥٦:٣٤٠٧:٢١:٢٦١٢:٣٠:٠٠١٧:٣٨:٥٠١٧:٥٧:٤٧٢٣:٤٧:٣٦
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٥٦:٢٢٠٧:٢١:٠٧١٢:٣٠:١٩١٧:٣٩:٤٦١٧:٥٨:٤١٢٣:٤٧:٥٨
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٥٦:٠٩٠٧:٢٠:٤٦١٢:٣٠:٣٦١٧:٤٠:٤٣١٧:٥٩:٣٥٢٣:٤٨:١٩
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٥٥:٥٤٠٧:٢٠:٢٤١٢:٣٠:٥٣١٧:٤١:٤٠١٨:٠٠:٣٠٢٣:٤٨:٣٩
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٥٥:٣٨٠٧:٢٠:٠٠١٢:٣١:٠٩١٧:٤٢:٣٧١٨:٠١:٢٥٢٣:٤٨:٥٨
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٥٥:٢٠٠٧:١٩:٣٤١٢:٣١:٢٥١٧:٤٣:٣٤١٨:٠٢:٢٠٢٣:٤٩:١٧
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٥٥:٠٠٠٧:١٩:٠٦١٢:٣١:٣٩١٧:٤٤:٣١١٨:٠٣:١٥٢٣:٤٩:٣٥
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٥٤:٣٩٠٧:١٨:٣٧١٢:٣١:٥٣١٧:٤٥:٢٩١٨:٠٤:١٠٢٣:٤٩:٥٢

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای گل گل علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای گل گل علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای گل گل علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گل گل علیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گل گل علیا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای گل گل علیا

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای گل گل علیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گل گل علیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای گل گل علیا

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:٠٩٠٧:٢٠:٤٦١٢:٣٠:٣٦١٧:٤٠:٤٣١٧:٥٩:٣٥٢٣:٤٨:١٩
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٥٤٠٧:٢٠:٢٤١٢:٣٠:٥٣١٧:٤١:٤٠١٨:٠٠:٣٠٢٣:٤٨:٣٩
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٣٨٠٧:٢٠:٠٠١٢:٣١:٠٩١٧:٤٢:٣٧١٨:٠١:٢٥٢٣:٤٨:٥٨
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٢٠٠٧:١٩:٣٤١٢:٣١:٢٥١٧:٤٣:٣٤١٨:٠٢:٢٠٢٣:٤٩:١٧
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٠٠٠٧:١٩:٠٦١٢:٣١:٣٩١٧:٤٤:٣١١٨:٠٣:١٥٢٣:٤٩:٣٥
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٣٩٠٧:١٨:٣٧١٢:٣١:٥٣١٧:٤٥:٢٩١٨:٠٤:١٠٢٣:٤٩:٥٢
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:١٦٠٧:١٨:٠٦١٢:٣٢:٠٦١٧:٤٦:٢٦١٨:٠٥:٠٥٢٣:٥٠:٠٨
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٥١٠٧:١٧:٣٣١٢:٣٢:١٨١٧:٤٧:٢٣١٨:٠٦:٠٠٢٣:٥٠:٢٤
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٢٥٠٧:١٦:٥٩١٢:٣٢:٣٠١٧:٤٨:٢١١٨:٠٦:٥٥٢٣:٥٠:٣٩
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٥٧٠٧:١٦:٢٣١٢:٣٢:٤٠١٧:٤٩:١٨١٨:٠٧:٥٠٢٣:٥٠:٥٣
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٢٧٠٧:١٥:٤٦١٢:٣٢:٥٠١٧:٥٠:١٥١٨:٠٨:٤٥٢٣:٥١:٠٦
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٥٦٠٧:١٥:٠٧١٢:٣٢:٥٩١٧:٥١:١٢١٨:٠٩:٤٠٢٣:٥١:١٨
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٢٤٠٧:١٤:٢٦١٢:٣٣:٠٧١٧:٥٢:٠٩١٨:١٠:٣٤٢٣:٥١:٢٩
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٤٩٠٧:١٣:٤٤١٢:٣٣:١٤١٧:٥٣:٠٦١٨:١١:٢٩٢٣:٥١:٤٠
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:١٤٠٧:١٣:٠١١٢:٣٣:٢٠١٧:٥٤:٠٢١٨:١٢:٢٣٢٣:٥١:٤٩
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٣٦٠٧:١٢:١٦١٢:٣٣:٢٦١٧:٥٤:٥٨١٨:١٣:١٧٢٣:٥١:٥٨
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٥٧٠٧:١١:٣٠١٢:٣٣:٣١١٧:٥٥:٥٥١٨:١٤:١١٢٣:٥٢:٠٦
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:١٧٠٧:١٠:٤٢١٢:٣٣:٣٤١٧:٥٦:٥٠١٨:١٥:٠٥٢٣:٥٢:١٣
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٣٥٠٧:٠٩:٥٣١٢:٣٣:٣٨١٧:٥٧:٤٦١٨:١٥:٥٨٢٣:٥٢:١٩
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٥٢٠٧:٠٩:٠٢١٢:٣٣:٤٠١٧:٥٨:٤١١٨:١٦:٥١٢٣:٥٢:٢٤
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٠٧٠٧:٠٨:١١١٢:٣٣:٤١١٧:٥٩:٣٦١٨:١٧:٤٤٢٣:٥٢:٢٨
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٢١٠٧:٠٧:١٨١٢:٣٣:٤٢١٨:٠٠:٣١١٨:١٨:٣٧٢٣:٥٢:٣٢
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٣٣٠٧:٠٦:٢٣١٢:٣٣:٤٢١٨:٠١:٢٥١٨:١٩:٣٠٢٣:٥٢:٣٥
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٤٤٠٧:٠٥:٢٨١٢:٣٣:٤١١٨:٠٢:٢٠١٨:٢٠:٢٢٢٣:٥٢:٣٧
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٥٣٠٧:٠٤:٣١١٢:٣٣:٤٠١٨:٠٣:١٣١٨:٢١:١٤٢٣:٥٢:٣٨
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٠٢٠٧:٠٣:٣٤١٢:٣٣:٣٨١٨:٠٤:٠٧١٨:٢٢:٠٥٢٣:٥٢:٣٨
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٠٩٠٧:٠٢:٣٥١٢:٣٣:٣٥١٨:٠٥:٠٠١٨:٢٢:٥٧٢٣:٥٢:٣٧
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:١٤٠٧:٠١:٣٥١٢:٣٣:٣١١٨:٠٥:٥٣١٨:٢٣:٤٨٢٣:٥٢:٣٦
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:١٩٠٧:٠٠:٣٤١٢:٣٣:٢٧١٨:٠٦:٤٦١٨:٢٤:٣٩٢٣:٥٢:٣٤
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٢٢٠٦:٥٩:٣٢١٢:٣٣:٢٢١٨:٠٧:٣٨١٨:٢٥:٢٩٢٣:٥٢:٣١

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای گل گل علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای گل گل علیا روستای گل گل علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای گل گل علیا روستای گل گل علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گل گل علیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گل گل علیا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گل گل علیا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گل گل علیا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گل گل علیا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گل گل علیا

روستای گل گل علیا بر روی نقشه

روستای گل گل علیا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گل گل علیا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گل گل علیا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گل گل علیا
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای گل گل علیا + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای گل گل علیا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گل گل علیا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گل گل علیا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گل گل علیا رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گل گل علیا
افق شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ گل گل علیا دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا گل گل علیا دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق گل گل علیا
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گل گل علیا
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گل گل علیا دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق گل گل علیا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق گل گل علیا

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گل گل علیا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو