جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای گل گل سفلی

سراب باغ | آبدانان | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز گل گل سفلی


اذان صبح: ٠٥:٤٣:٠٩
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٤:٣٦
اذان ظهر: ١٣:١٣:٤٤
غروب آفتاب: ١٩:٢٢:٢١
اذان مغرب: ١٩:٣٩:٥٠
نیمه شب: ٠٠:٣٣:٠٧

چهارشنبه ٢٧ شهریور ١٣٩٨
١٨ محرم ١٤٤١ قمری
١٨ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گل گل سفلی (شهرستان آبدانان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ شهریور ٩٨ روستای گل گل سفلی)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای گل گل سفلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گل گل سفلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت استاد سید محمد حسین شهریار
روز شعر و ادب فارسی

فرناندو پسوا
انسان به هر میزان از مقام برتری برخوردار باشد، باید به همان نسبت از بسیاری از چیزها چشم پوشی كند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گل گل سفلی

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گل گل سفلی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گل گل سفلی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای گل گل سفلی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گل گل سفلی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گل گل سفلی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٩:٣٠٠٦:٣٧:٠٣١٣:١٧:١٤١٩:٥٧:٥٥٢٠:١٦:١٩٠٠:٣٣:٠٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٨:١١٠٦:٣٦:٠٠١٣:١٧:٠٥١٩:٥٨:٣٩٢٠:١٧:٠٦٠٠:٣٢:٤٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٦:٥٢٠٦:٣٤:٥٨١٣:١٦:٥٦١٩:٥٩:٢٣٢٠:١٧:٥٣٠٠:٣٢:٢٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٥:٣٤٠٦:٣٣:٥٧١٣:١٦:٤٨٢٠:٠٠:٠٨٢٠:١٨:٤٠٠٠:٣٢:١٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٤:١٦٠٦:٣٢:٥٧١٣:١٦:٤٠٢٠:٠٠:٥٢٢٠:١٩:٢٧٠٠:٣١:٥٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٣:٠٠٠٦:٣١:٥٨١٣:١٦:٣٣٢٠:٠١:٣٧٢٠:٢٠:١٤٠٠:٣١:٤١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠١:٤٤٠٦:٣١:٠٠١٣:١٦:٢٦٢٠:٠٢:٢١٢٠:٢١:٠٢٠٠:٣١:٢٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٠:٣٠٠٦:٣٠:٠٣١٣:١٦:٢٠٢٠:٠٣:٠٦٢٠:٢١:٤٩٠٠:٣١:١١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٩:١٦٠٦:٢٩:٠٧١٣:١٦:١٤٢٠:٠٣:٥٠٢٠:٢٢:٣٦٠٠:٣٠:٥٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٨:٠٣٠٦:٢٨:١٢١٣:١٦:٠٩٢٠:٠٤:٣٤٢٠:٢٣:٢٣٠٠:٣٠:٤٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٦:٥٢٠٦:٢٧:١٨١٣:١٦:٠٥٢٠:٠٥:١٨٢٠:٢٤:١٠٠٠:٣٠:٣٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٥:٤١٠٦:٢٦:٢٦١٣:١٦:٠١٢٠:٠٦:٠٣٢٠:٢٤:٥٦٠٠:٣٠:١٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٤:٣٢٠٦:٢٥:٣٥١٣:١٥:٥٧٢٠:٠٦:٤٧٢٠:٢٥:٤٣٠٠:٣٠:٠٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:٢٣٠٦:٢٤:٤٥١٣:١٥:٥٤٢٠:٠٧:٣١٢٠:٢٦:٣٠٠٠:٢٩:٥٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٢:١٦٠٦:٢٣:٥٦١٣:١٥:٥٢٢٠:٠٨:١٥٢٠:٢٧:١٧٠٠:٢٩:٤٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥١:١١٠٦:٢٣:٠٩١٣:١٥:٥١٢٠:٠٨:٥٨٢٠:٢٨:٠٣٠٠:٢٩:٣٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٠:٠٦٠٦:٢٢:٢٢١٣:١٥:٤٩٢٠:٠٩:٤٢٢٠:٢٨:٥٠٠٠:٢٩:٢٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٩:٠٣٠٦:٢١:٣٨١٣:١٥:٤٩٢٠:١٠:٢٦٢٠:٢٩:٣٦٠٠:٢٩:١٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٨:٠١٠٦:٢٠:٥٤١٣:١٥:٤٩٢٠:١١:٠٩٢٠:٣٠:٢٢٠٠:٢٩:٠٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٧:٠١٠٦:٢٠:١٢١٣:١٥:٥٠٢٠:١١:٥٢٢٠:٣١:٠٧٠٠:٢٨:٥٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٦:٠٢٠٦:١٩:٣١١٣:١٥:٥١٢٠:١٢:٣٥٢٠:٣١:٥٣٠٠:٢٨:٥٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٥:٠٥٠٦:١٨:٥٢١٣:١٥:٥٣٢٠:١٣:١٧٢٠:٣٢:٣٨٠٠:٢٨:٤٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٤:٠٩٠٦:١٨:١٤١٣:١٥:٥٥٢٠:١٤:٠٠٢٠:٣٣:٢٣٠٠:٢٨:٣٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٣:١٥٠٦:١٧:٣٨١٣:١٥:٥٨٢٠:١٤:٤١٢٠:٣٤:٠٨٠٠:٢٨:٣٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٢:٢٢٠٦:١٧:٠٢١٣:١٦:٠٢٢٠:١٥:٢٣٢٠:٣٤:٥٢٠٠:٢٨:٢٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤١:٣١٠٦:١٦:٢٩١٣:١٦:٠٦٢٠:١٦:٠٤٢٠:٣٥:٣٦٠٠:٢٨:٢٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٠:٤٢٠٦:١٥:٥٧١٣:١٦:١٠٢٠:١٦:٤٥٢٠:٣٦:١٩٠٠:٢٨:٢٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٩:٥٤٠٦:١٥:٢٦١٣:١٦:١٦٢٠:١٧:٢٥٢٠:٣٧:٠٢٠٠:٢٨:١٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٩:٠٩٠٦:١٤:٥٧١٣:١٦:٢١٢٠:١٨:٠٥٢٠:٣٧:٤٤٠٠:٢٨:١٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گل گل سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گل گل سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گل گل سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گل گل سفلی

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای گل گل سفلی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای گل گل سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گل گل سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای گل گل سفلی

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای گل گل سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای گل گل سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای گل گل سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گل گل سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گل گل سفلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای گل گل سفلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای گل گل سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گل گل سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای گل گل سفلی

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٨٠٦:٤٧:٤٢١٣:٢٢:١٢١٩:٥٦:١١٢٠:١٤:١٧٠٠:٣٩:٢٢
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٣٠٦:٤٨:٢٢١٣:٢١:٥٦١٩:٥٤:٥٩٢٠:١٣:٠٣٠٠:٣٩:١٣
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٧٠٦:٤٩:٠٢١٣:٢١:٤٠١٩:٥٣:٤٧٢٠:١١:٤٩٠٠:٣٩:٠٤
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢١٠٦:٤٩:٤٢١٣:٢١:٢٣١٩:٥٢:٣٣٢٠:١٠:٣٣٠٠:٣٨:٥٤
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٤٠٦:٥٠:٢٢١٣:٢١:٠٦١٩:٥١:٢٠٢٠:٠٩:١٨٠٠:٣٨:٤٣
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٧٠٦:٥١:٠١١٣:٢٠:٤٩١٩:٥٠:٠٥٢٠:٠٨:٠١٠٠:٣٨:٣٣
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٠٠٦:٥١:٤١١٣:٢٠:٣١١٩:٤٨:٥٠٢٠:٠٦:٤٤٠٠:٣٨:٢١
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٢٠٦:٥٢:٢٠١٣:٢٠:١٣١٩:٤٧:٣٤٢٠:٠٥:٢٧٠٠:٣٨:٠٩
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٤٠٦:٥٣:٠٠١٣:١٩:٥٤١٩:٤٦:١٨٢٠:٠٤:٠٩٠٠:٣٧:٥٧
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣٦٠٦:٥٣:٣٩١٣:١٩:٣٦١٩:٤٥:٠١٢٠:٠٢:٥٠٠٠:٣٧:٤٤
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢٧٠٦:٥٤:١٨١٣:١٩:١٧١٩:٤٣:٤٤٢٠:٠١:٣٢٠٠:٣٧:٣١
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:١٧٠٦:٥٤:٥٧١٣:١٨:٥٧١٩:٤٢:٢٦٢٠:٠٠:١٢٠٠:٣٧:١٧
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٨٠٦:٥٥:٣٦١٣:١٨:٣٨١٩:٤١:٠٨١٩:٥٨:٥٢٠٠:٣٧:٠٣
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥٧٠٦:٥٦:١٥١٣:١٨:١٨١٩:٣٩:٥٠١٩:٥٧:٣٢٠٠:٣٦:٤٨
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤٧٠٦:٥٦:٥٤١٣:١٧:٥٨١٩:٣٨:٣١١٩:٥٦:١٢٠٠:٣٦:٣٣
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٣٦٠٦:٥٧:٣٢١٣:١٧:٣٧١٩:٣٧:١١١٩:٥٤:٥١٠٠:٣٦:١٨
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٢٤٠٦:٥٨:١١١٣:١٧:١٧١٩:٣٥:٥١١٩:٥٣:٣٠٠٠:٣٦:٠٢
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:١٢٠٦:٥٨:٥٠١٣:١٦:٥٦١٩:٣٤:٣١١٩:٥٢:٠٩٠٠:٣٥:٤٦
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠٠٠٦:٥٩:٢٨١٣:١٦:٣٥١٩:٣٣:١١١٩:٥٠:٤٧٠٠:٣٥:٢٩
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٤٧٠٧:٠٠:٠٧١٣:١٦:١٤١٩:٣١:٥٠١٩:٤٩:٢٦٠٠:٣٥:١٢
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٣٤٠٧:٠٠:٤٥١٣:١٥:٥٣١٩:٣٠:٢٩١٩:٤٨:٠٤٠٠:٣٤:٥٥
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٢١٠٧:٠١:٢٤١٣:١٥:٣١١٩:٢٩:٠٨١٩:٤٦:٤٢٠٠:٣٤:٣٨
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٠٧٠٧:٠٢:٠٢١٣:١٥:١٠١٩:٢٧:٤٧١٩:٤٥:١٩٠٠:٣٤:٢٠
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٥٣٠٧:٠٢:٤٠١٣:١٤:٤٩١٩:٢٦:٢٦١٩:٤٣:٥٧٠٠:٣٤:٠٢
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٣٩٠٧:٠٣:١٩١٣:١٤:٢٧١٩:٢٥:٠٤١٩:٤٢:٣٥٠٠:٣٣:٤٤
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٢٤٠٧:٠٣:٥٨١٣:١٤:٠٦١٩:٢٣:٤٢١٩:٤١:١٣٠٠:٣٣:٢٦
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٠٩٠٧:٠٤:٣٦١٣:١٣:٤٤١٩:٢٢:٢١١٩:٣٩:٥٠٠٠:٣٣:٠٧
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٥٤٠٧:٠٥:١٥١٣:١٣:٢٣١٩:٢٠:٥٩١٩:٣٨:٢٨٠٠:٣٢:٤٩
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:٣٩٠٧:٠٥:٥٤١٣:١٣:٠١١٩:١٩:٣٨١٩:٣٧:٠٦٠٠:٣٢:٣٠
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:٢٣٠٧:٠٦:٣٣١٣:١٢:٤٠١٩:١٨:١٦١٩:٣٥:٤٤٠٠:٠٢:١٢
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٧٠٦:٠٧:١٢١٢:١٢:١٩١٨:١٦:٥٤١٨:٣٤:٢٢٢٣:٣١:٥٣

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای گل گل سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای گل گل سفلی روستای گل گل سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای گل گل سفلی روستای گل گل سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گل گل سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گل گل سفلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گل گل سفلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گل گل سفلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گل گل سفلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گل گل سفلی

روستای گل گل سفلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گل گل سفلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گل گل سفلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گل گل سفلی
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای گل گل سفلی + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای گل گل سفلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گل گل سفلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گل گل سفلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گل گل سفلی رسیده اید.

جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ گل گل سفلی دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق گل گل سفلی
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گل گل سفلی دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا گل گل سفلی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گل گل سفلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا گل گل سفلی دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق گل گل سفلی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق گل گل سفلی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گل گل سفلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو