جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای گل میر

بنجار | زابل | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز گل میر


اذان صبح: ٠٣:٤٩:٥٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٢:٥٧
اذان ظهر: ١٢:٢١:٠٠
غروب آفتاب: ١٩:١٩:٢٠
اذان مغرب: ١٩:٣٨:٣١
نیمه شب: ٢٣:٣٤:٢١

سه شنبه ٠٦ خرداد ١٣٩٩
٠٣ شوال ١٤٤١ قمری
٢٦ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گل میر (شهرستان زابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ خرداد ٩٩ روستای گل میر)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای گل میر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای گل میر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

كارل سند برگ
بدون داشتن یك آرزو، هیچ تغییری به وجود نمی آید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گل میر

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گل میر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گل میر ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای گل میر (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گل میر ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گل میر ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٥:٠٣٠٥:٥٧:٢٥١٢:٢٤:١١١٨:٥١:٢٦١٩:٠٨:٥٩٢٣:٤٢:٣٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٣:٤٣٠٥:٥٦:١٧١٢:٢٣:٥٧١٨:٥٢:٠٥١٩:٠٩:٤٠٢٣:٤٢:١٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٢:٢٣٠٥:٥٥:٠٩١٢:٢٣:٤٢١٨:٥٢:٤٤١٩:١٠:٢١٢٣:٤١:٥٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣١:٠٣٠٥:٥٤:٠٢١٢:٢٣:٢٩١٨:٥٣:٢٤١٩:١١:٠٢٢٣:٤١:٣٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٩:٤٤٠٥:٥٢:٥٦١٢:٢٣:١٥١٨:٥٤:٠٣١٩:١١:٤٤٢٣:٤١:١٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٨:٢٥٠٥:٥١:٥٠١٢:٢٣:٠٢١٨:٥٤:٤٣١٩:١٢:٢٥٢٣:٤٠:٥٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٧:٠٦٠٥:٥٠:٤٥١٢:٢٢:٤٩١٨:٥٥:٢٢١٩:١٣:٠٧٢٣:٤٠:٣٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٥:٤٨٠٥:٤٩:٤١١٢:٢٢:٣٧١٨:٥٦:٠٢١٩:١٣:٤٩٢٣:٤٠:١٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٤:٣١٠٥:٤٨:٣٧١٢:٢٢:٢٥١٨:٥٦:٤٢١٩:١٤:٣١٢٣:٣٩:٥٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٣:١٤٠٥:٤٧:٣٤١٢:٢٢:١٤١٨:٥٧:٢٢١٩:١٥:١٣٢٣:٣٩:٤٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢١:٥٨٠٥:٤٦:٣٢١٢:٢٢:٠٣١٨:٥٨:٠١١٩:١٥:٥٥٢٣:٣٩:٢٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٠:٤٢٠٥:٤٥:٣١١٢:٢١:٥٣١٨:٥٨:٤١١٩:١٦:٣٧٢٣:٣٩:٠٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٩:٢٧٠٥:٤٤:٣١١٢:٢١:٤٢١٨:٥٩:٢٢١٩:١٧:١٩٢٣:٣٨:٤٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٨:١٣٠٥:٤٣:٣٢١٢:٢١:٣٣١٩:٠٠:٠٢١٩:١٨:٠٢٢٣:٣٨:٣٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٦:٥٩٠٥:٤٢:٣٣١٢:٢١:٢٤١٩:٠٠:٤٢١٩:١٨:٤٥٢٣:٣٨:١٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٥:٤٦٠٥:٤١:٣٦١٢:٢١:١٥١٩:٠١:٢٢١٩:١٩:٢٧٢٣:٣٧:٥٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٤:٣٤٠٥:٤٠:٣٩١٢:٢١:٠٨١٩:٠٢:٠٣١٩:٢٠:١٠٢٣:٣٧:٤٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٣:٢٣٠٥:٣٩:٤٤١٢:٢١:٠٠١٩:٠٢:٤٣١٩:٢٠:٥٣٢٣:٣٧:٢٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٢:١٣٠٥:٣٨:٤٩١٢:٢٠:٥٣١٩:٠٣:٢٤١٩:٢١:٣٦٢٣:٣٧:١٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١١:٠٤٠٥:٣٧:٥٦١٢:٢٠:٤٧١٩:٠٤:٠٥١٩:٢٢:١٩٢٣:٣٧:٠٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٩:٥٥٠٥:٣٧:٠٣١٢:٢٠:٤١١٩:٠٤:٤٥١٩:٢٣:٠٢٢٣:٣٦:٤٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٨:٤٨٠٥:٣٦:١٢١٢:٢٠:٣٦١٩:٠٥:٢٦١٩:٢٣:٤٦٢٣:٣٦:٣٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٧:٤١٠٥:٣٥:٢٢١٢:٢٠:٣٢١٩:٠٦:٠٧١٩:٢٤:٢٩٢٣:٣٦:٢١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٦:٣٦٠٥:٣٤:٣٣١٢:٢٠:٢٨١٩:٠٦:٤٧١٩:٢٥:١٢٢٣:٣٦:١٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٥:٣٢٠٥:٣٣:٤٥١٢:٢٠:٢٤١٩:٠٧:٢٨١٩:٢٥:٥٥٢٣:٣٥:٥٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٤:٢٩٠٥:٣٢:٥٨١٢:٢٠:٢١١٩:٠٨:٠٩١٩:٢٦:٣٨٢٣:٣٥:٤٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٣:٢٧٠٥:٣٢:١٣١٢:٢٠:١٩١٩:٠٨:٤٩١٩:٢٧:٢٢٢٣:٣٥:٣٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٢:٢٦٠٥:٣١:٢٩١٢:٢٠:١٧١٩:٠٩:٣٠١٩:٢٨:٠٥٢٣:٣٥:٢٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠١:٢٧٠٥:٣٠:٤٦١٢:٢٠:١٦١٩:١٠:١٠١٩:٢٨:٤٨٢٣:٣٥:٢٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای گل میر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای گل میر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای گل میر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گل میر

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای گل میر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای گل میر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گل میر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای گل میر

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای گل میر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای گل میر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای گل میر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گل میر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گل میر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گل میر

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای گل میر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گل میر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گل میر

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:٢٣٠٥:٢٥:١٠١٢:٢٠:٣٢١٩:١٦:١٥١٩:٣٥:١٤٢٣:٣٤:٢٧
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٣٩٠٥:٢٤:٤١١٢:٢٠:٣٧١٩:١٦:٥٣١٩:٣٥:٥٥٢٣:٣٤:٢٤
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٥٦٠٥:٢٤:١٣١٢:٢٠:٤٢١٩:١٧:٣٠١٩:٣٦:٣٤٢٣:٣٤:٢٢
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:١٥٠٥:٢٣:٤٦١٢:٢٠:٤٨١٩:١٨:٠٧١٩:٣٧:١٤٢٣:٣٤:٢١
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:٣٥٠٥:٢٣:٢١١٢:٢٠:٥٤١٩:١٨:٤٤١٩:٣٧:٥٣٢٣:٣٤:٢١
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٥٧٠٥:٢٢:٥٧١٢:٢١:٠٠١٩:١٩:٢٠١٩:٣٨:٣١٢٣:٣٤:٢١
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٢١٠٥:٢٢:٣٥١٢:٢١:٠٧١٩:١٩:٥٦١٩:٣٩:٠٩٢٣:٣٤:٢١
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:٤٧٠٥:٢٢:١٤١٢:٢١:١٥١٩:٢٠:٣١١٩:٣٩:٤٦٢٣:٣٤:٢٣
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:١٤٠٥:٢١:٥٥١٢:٢١:٢٣١٩:٢١:٠٦١٩:٤٠:٢٣٢٣:٣٤:٢٥
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٤٣٠٥:٢١:٣٧١٢:٢١:٣١١٩:٢١:٤٠١٩:٤٠:٥٩٢٣:٣٤:٢٧
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:١٤٠٥:٢١:٢١١٢:٢١:٤٠١٩:٢٢:١٣١٩:٤١:٣٤٢٣:٣٤:٣٠
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٤٧٠٥:٢١:٠٦١٢:٢١:٤٩١٩:٢٢:٤٦١٩:٤٢:٠٨٢٣:٣٤:٣٤
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٢٢٠٥:٢٠:٥٢١٢:٢١:٥٩١٩:٢٣:١٨١٩:٤٢:٤٢٢٣:٣٤:٣٨
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٥٩٠٥:٢٠:٤٠١٢:٢٢:٠٨١٩:٢٣:٤٩١٩:٤٣:١٤٢٣:٣٤:٤٣
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٣٨٠٥:٢٠:٢٩١٢:٢٢:١٩١٩:٢٤:١٩١٩:٤٣:٤٦٢٣:٣٤:٤٩
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:١٨٠٥:٢٠:٢٠١٢:٢٢:٢٩١٩:٢٤:٤٩١٩:٤٤:١٧٢٣:٣٤:٥٥
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٠١٠٥:٢٠:١٢١٢:٢٢:٤٠١٩:٢٥:١٨١٩:٤٤:٤٧٢٣:٣٥:٠٢
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٤٥٠٥:٢٠:٠٦١٢:٢٢:٥١١٩:٢٥:٤٦١٩:٤٥:١٧٢٣:٣٥:٠٩
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٣٢٠٥:٢٠:٠١١٢:٢٣:٠٢١٩:٢٦:١٣١٩:٤٥:٤٥٢٣:٣٥:١٧
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٢١٠٥:١٩:٥٨١٢:٢٣:١٤١٩:٢٦:٣٩١٩:٤٦:١٢٢٣:٣٥:٢٥
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:١١٠٥:١٩:٥٥١٢:٢٣:٢٦١٩:٢٧:٠٤١٩:٤٦:٣٨٢٣:٣٥:٣٤
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٠٤٠٥:١٩:٥٥١٢:٢٣:٣٨١٩:٢٧:٢٨١٩:٤٧:٠٣٢٣:٣٥:٤٣
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٥٨٠٥:١٩:٥٦١٢:٢٣:٥٠١٩:٢٧:٥٢١٩:٤٧:٢٧٢٣:٣٥:٥٣
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٥٥٠٥:١٩:٥٨١٢:٢٤:٠٣١٩:٢٨:١٤١٩:٤٧:٥٠٢٣:٣٦:٠٤
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٥٣٠٥:٢٠:٠١١٢:٢٤:١٦١٩:٢٨:٣٥١٩:٤٨:١٢٢٣:٣٦:١٤
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٥٤٠٥:٢٠:٠٦١٢:٢٤:٢٩١٩:٢٨:٥٥١٩:٤٨:٣٣٢٣:٣٦:٢٦
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٥٧٠٥:٢٠:١٣١٢:٢٤:٤١١٩:٢٩:١٤١٩:٤٨:٥٢٢٣:٣٦:٣٧
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٠١٠٥:٢٠:٢٠١٢:٢٤:٥٥١٩:٢٩:٣١١٩:٤٩:١٠٢٣:٣٦:٥٠
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٠٨٠٥:٢٠:٢٩١٢:٢٥:٠٨١٩:٢٩:٤٨١٩:٤٩:٢٧٢٣:٣٧:٠٢
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:١٦٠٥:٢٠:٣٩١٢:٢٥:٢١١٩:٣٠:٠٣١٩:٤٩:٤٣٢٣:٣٧:١٥
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٢٧٠٥:٢٠:٥١١٢:٢٥:٣٤١٩:٣٠:١٨١٩:٤٩:٥٧٢٣:٣٧:٢٨

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای گل میر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گل میر روستای گل میر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گل میر روستای گل میر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گل میر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گل میر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گل میر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گل میر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گل میر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گل میر

روستای گل میر بر روی نقشه

روستای گل میر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گل میر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گل میر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گل میر
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای گل میر + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای گل میر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای گل میر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گل میر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گل میر رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ گل میر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ گل میر دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق گل میر
زمان پخش اذان زنده به افق گل میر
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گل میر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گل میر
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ گل میر دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق گل میر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گل میر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو