جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای گل دره

چهاردولی | اسدآباد | همدان | ایران

اوقات شرعی امروز گل دره

اذان صبح: ٠٤:٤٦:٤٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٩:٣٠
اذان ظهر: ١٢:٠٨:٣٢
غروب آفتاب: ١٨:٠٧:٠٢
اذان مغرب: ١٨:٢٤:٥٤
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٧:١٨

یکشنبه ٠٦ مهر ١٣٩٩
٠٩ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٧ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گل دره (شهرستان اسدآباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ مهر ٩٩ روستای گل دره)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای گل دره)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای گل دره)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی جهانگردی

آرتور شوپنهاور
در حقیقت، محنت و رنج، اولین شرط و اساس هستی است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گل دره

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گل دره در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گل دره ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای گل دره (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گل دره ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان گل دره
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٨:٣٩٠٦:٤٥:٥٢١٣:١٧:٤١١٩:٥٠:٠٤٢٠:٠٨:٣٢٠٠:٣٣:٣٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٧:٠٧٠٦:٤٤:٣٦١٣:١٧:٢٧١٩:٥٠:٥٢٢٠:٠٩:٢٢٠٠:٣٣:١٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٥:٣٥٠٦:٤٣:٢٠١٣:١٧:١٣١٩:٥١:٤٠٢٠:١٠:١٣٠٠:٣٢:٥٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٤:٠٤٠٦:٤٢:٠٤١٣:١٧:٠٠١٩:٥٢:٢٩٢٠:١١:٠٣٠٠:٣٢:٣١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٢:٣٤٠٦:٤٠:٥٠١٣:١٦:٤٧١٩:٥٣:١٧٢٠:١١:٥٤٠٠:٣٢:١٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١١:٠٤٠٦:٣٩:٣٦١٣:١٦:٣٤١٩:٥٤:٠٥٢٠:١٢:٤٥٠٠:٣١:٥٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٩:٣٤٠٦:٣٨:٢٣١٣:١٦:٢٢١٩:٥٤:٥٤٢٠:١٣:٣٥٠٠:٣١:٢٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٨:٠٤٠٦:٣٧:١١١٣:١٦:١٠١٩:٥٥:٤٢٢٠:١٤:٢٦٠٠:٣١:٠٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٦:٣٦٠٦:٣٦:٠٠١٣:١٥:٥٩١٩:٥٦:٣١٢٠:١٥:١٧٠٠:٣٠:٤٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٥:٠٧٠٦:٣٤:٤٩١٣:١٥:٤٨١٩:٥٧:١٩٢٠:١٦:٠٨٠٠:٣٠:٢٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:٤٠٠٦:٣٣:٣٩١٣:١٥:٣٧١٩:٥٨:٠٨٢٠:١٧:٠٠٠٠:٣٠:١٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:١٣٠٦:٣٢:٣١١٣:١٥:٢٧١٩:٥٨:٥٦٢٠:١٧:٥١٠٠:٢٩:٥١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:٤٧٠٦:٣١:٢٣١٣:١٥:١٨١٩:٥٩:٤٥٢٠:١٨:٤٢٠٠:٢٩:٣٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:٢١٠٦:٣٠:١٦١٣:١٥:٠٩٢٠:٠٠:٣٣٢٠:١٩:٣٤٠٠:٢٩:١٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:٥٦٠٦:٢٩:١٠١٣:١٥:٠٠٢٠:٠١:٢٢٢٠:٢٠:٢٥٠٠:٢٨:٥٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٦:٣٢٠٦:٢٨:٠٦١٣:١٤:٥٢٢٠:٠٢:١١٢٠:٢١:١٦٠٠:٢٨:٤٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٥:٠٩٠٦:٢٧:٠٢١٣:١٤:٤٥٢٠:٠٢:٥٩٢٠:٢٢:٠٨٠٠:٢٨:٢٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٣:٤٧٠٦:٢٥:٥٩١٣:١٤:٣٨٢٠:٠٣:٤٨٢٠:٢٣:٠٠٠٠:٢٨:٠٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٢:٢٦٠٦:٢٤:٥٨١٣:١٤:٣٢٢٠:٠٤:٣٧٢٠:٢٣:٥١٠٠:٢٧:٥١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥١:٠٥٠٦:٢٣:٥٨١٣:١٤:٢٦٢٠:٠٥:٢٥٢٠:٢٤:٤٣٠٠:٢٧:٣٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٤٦٠٦:٢٢:٥٩١٣:١٤:٢١٢٠:٠٦:١٤٢٠:٢٥:٣٤٠٠:٢٧:٢١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٨:٢٨٠٦:٢٢:٠١١٣:١٤:١٦٢٠:٠٧:٠٢٢٠:٢٦:٢٦٠٠:٢٧:٠٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٧:١١٠٦:٢١:٠٤١٣:١٤:١٢٢٠:٠٧:٥١٢٠:٢٧:١٧٠٠:٢٦:٥٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٥٥٠٦:٢٠:٠٩١٣:١٤:٠٩٢٠:٠٨:٣٩٢٠:٢٨:٠٨٠٠:٢٦:٣٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٤٠٠٦:١٩:١٥١٣:١٤:٠٦٢٠:٠٩:٢٧٢٠:٢٨:٥٩٠٠:٢٦:٢٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٢٧٠٦:١٨:٢٢١٣:١٤:٠٤٢٠:١٠:١٥٢٠:٢٩:٥٠٠٠:٢٦:١٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٢:١٤٠٦:١٧:٣٠١٣:١٤:٠٢٢٠:١١:٠٣٢٠:٣٠:٤١٠٠:٢٦:٠٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٠٣٠٦:١٦:٤٠١٣:١٤:٠١٢٠:١١:٥٠٢٠:٣١:٣٢٠٠:٢٥:٥٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٥٤٠٦:١٥:٥١١٣:١٤:٠١٢٠:١٢:٣٨٢٠:٣٢:٢٢٠٠:٢٥:٤٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای گل دره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای گل دره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای گل دره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گل دره

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای گل دره

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای گل دره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گل دره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای گل دره

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای گل دره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای گل دره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای گل دره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گل دره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گل دره برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای گل دره

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای گل دره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گل دره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای گل دره

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای گل دره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای گل دره روستای گل دره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای گل دره روستای گل دره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای گل دره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گل دره برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای گل دره

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای گل دره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گل دره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای گل دره

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٤٢٠٦:٠٥:٤٧١٢:١٠:١٦١٨:١٤:١١١٨:٣٢:٠٤٢٣:٢٨:٥١
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٣١٠٦:٠٦:٣١١٢:٠٩:٥٥١٨:١٢:٤٥١٨:٣٠:٣٧٢٣:٢٨:٣٢
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٢٠٠٦:٠٧:١٦١٢:٠٩:٣٤١٨:١١:١٩١٨:٢٩:١١٢٣:٢٨:١٤
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٠٩٠٦:٠٨:٠٠١٢:٠٩:١٣١٨:٠٩:٥٣١٨:٢٧:٤٥٢٣:٢٧:٥٥
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٥٧٠٦:٠٨:٤٥١٢:٠٨:٥٢١٨:٠٨:٢٧١٨:٢٦:١٩٢٣:٢٧:٣٦
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٤٦٠٦:٠٩:٣٠١٢:٠٨:٣٢١٨:٠٧:٠٢١٨:٢٤:٥٤٢٣:٢٧:١٨
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٣٤٠٦:١٠:١٥١٢:٠٨:١٢١٨:٠٥:٣٦١٨:٢٣:٢٩٢٣:٢٦:٥٩
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٢٢٠٦:١١:٠٠١٢:٠٧:٥٢١٨:٠٤:١١١٨:٢٢:٠٤٢٣:٢٦:٤٠
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٠٩٠٦:١١:٤٥١٢:٠٧:٣٢١٨:٠٢:٤٧١٨:٢٠:٤٠٢٣:٢٦:٢٢
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٥٧٠٦:١٢:٣١١٢:٠٧:١٢١٨:٠١:٢٢١٨:١٩:١٥٢٣:٢٦:٠٣
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٤٤٠٦:١٣:١٧١٢:٠٦:٥٣١٧:٥٩:٥٨١٨:١٧:٥٢٢٣:٢٥:٤٥
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٣٢٠٦:١٤:٠٣١٢:٠٦:٣٤١٧:٥٨:٣٤١٨:١٦:٢٩٢٣:٢٥:٢٧
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:١٩٠٦:١٤:٤٩١٢:٠٦:١٦١٧:٥٧:١١١٨:١٥:٠٦٢٣:٢٥:٠٩
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٠٦٠٦:١٥:٣٦١٢:٠٥:٥٨١٧:٥٥:٤٩١٨:١٣:٤٤٢٣:٢٤:٥١
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٥٤٠٦:١٦:٢٢١٢:٠٥:٤٠١٧:٥٤:٢٦١٨:١٢:٢٢٢٣:٢٤:٣٤
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٤١٠٦:١٧:١٠١٢:٠٥:٢٣١٧:٥٣:٠٥١٨:١١:٠١٢٣:٢٤:١٦
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢٨٠٦:١٧:٥٧١٢:٠٥:٠٦١٧:٥١:٤٣١٨:٠٩:٤١٢٣:٢٣:٥٩
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:١٥٠٦:١٨:٤٥١٢:٠٤:٤٩١٧:٥٠:٢٣١٨:٠٨:٢١٢٣:٢٣:٤٢
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٠٢٠٦:١٩:٣٣١٢:٠٤:٣٣١٧:٤٩:٠٣١٨:٠٧:٠٢٢٣:٢٣:٢٦
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٤٩٠٦:٢٠:٢٢١٢:٠٤:١٨١٧:٤٧:٤٣١٨:٠٥:٤٤٢٣:٢٣:١٠
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٣٦٠٦:٢١:١١١٢:٠٤:٠٣١٧:٤٦:٢٥١٨:٠٤:٢٧٢٣:٢٢:٥٤
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٢٤٠٦:٢٢:٠٠١٢:٠٣:٤٩١٧:٤٥:٠٧١٨:٠٣:١٠٢٣:٢٢:٣٩
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:١١٠٦:٢٢:٥٠١٢:٠٣:٣٥١٧:٤٣:٥٠١٨:٠١:٥٤٢٣:٢٢:٢٤
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٥٨٠٦:٢٣:٤٠١٢:٠٣:٢١١٧:٤٢:٣٣١٨:٠٠:٣٩٢٣:٢٢:٠٩
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٤٦٠٦:٢٤:٣٠١٢:٠٣:٠٩١٧:٤١:١٨١٧:٥٩:٢٤٢٣:٢١:٥٥
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٣٣٠٦:٢٥:٢١١٢:٠٢:٥٦١٧:٤٠:٠٣١٧:٥٨:١١٢٣:٢١:٤٢
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٢١٠٦:٢٦:١٢١٢:٠٢:٤٥١٧:٣٨:٤٩١٧:٥٦:٥٩٢٣:٢١:٢٨
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:٠٨٠٦:٢٧:٠٣١٢:٠٢:٣٤١٧:٣٧:٣٦١٧:٥٥:٤٧٢٣:٢١:١٦
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:٥٦٠٦:٢٧:٥٥١٢:٠٢:٢٤١٧:٣٦:٢٣١٧:٥٤:٣٦٢٣:٢١:٠٣
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٥:٤٤٠٦:٢٨:٤٧١٢:٠٢:١٤١٧:٣٥:١٢١٧:٥٣:٢٧٢٣:٢٠:٥٢

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای گل دره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای گل دره روستای گل دره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای گل دره روستای گل دره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گل دره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گل دره برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گل دره

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گل دره موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گل دره برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گل دره

روستای گل دره بر روی نقشه

روستای گل دره بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گل دره

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گل دره است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گل دره
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای گل دره + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای گل دره + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای گل دره + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای گل دره + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای گل دره + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گل دره

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گل دره رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق گل دره
زمان پخش اذان زنده به افق گل دره
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گل دره
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ گل دره دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گل دره
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گل دره ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق گل دره
افق شرعی امروز فردا گل دره دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گل دره یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو