جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای گل دره

چهاردولی | اسدآباد | همدان | ایران

اوقات شرعی امروز گل دره


اذان صبح: ٠٥:٣٥:٥٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٨:٥٣
اذان ظهر: ١٢:٣١:٢٦
غروب آفتاب: ١٨:٠٤:٢٨
اذان مغرب: ١٨:٢٢:٤٤
نیمه شب: ٢٣:٤٩:٣٨

پنج شنبه ٠١ اسفند ١٣٩٨
٢٥ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٠ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گل دره (شهرستان اسدآباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ اسفند ٩٨ روستای گل دره)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای گل دره)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گل دره)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فلورانس اسكاول شین
آرزوهای به ستوه آورنده ی آدمی، به گونه ای اندوه بار برآورده می شوند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گل دره

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گل دره در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گل دره ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای گل دره (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گل دره ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گل دره ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٤:٤٧٠٦:٣٤:٣٣١٣:١٥:٤٦١٩:٥٧:٣٢٢٠:١٦:٢٢٠٠:٣٠:٢٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٣:١٩٠٦:٣٣:٢٣١٣:١٥:٣٥١٩:٥٨:٢٠٢٠:١٧:١٣٠٠:٣٠:٠٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠١:٥٣٠٦:٣٢:١٥١٣:١٥:٢٦١٩:٥٩:٠٩٢٠:١٨:٠٤٠٠:٢٩:٤٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:٢٧٠٦:٣١:٠٧١٣:١٥:١٦١٩:٥٩:٥٨٢٠:١٨:٥٦٠٠:٢٩:٣٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:٠١٠٦:٣٠:٠١١٣:١٥:٠٨٢٠:٠٠:٤٧٢٠:١٩:٤٧٠٠:٢٩:١٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٧:٣٧٠٦:٢٨:٥٦١٣:١٤:٥٩٢٠:٠١:٣٥٢٠:٢٠:٣٩٠٠:٢٨:٥٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٦:١٣٠٦:٢٧:٥١١٣:١٤:٥٢٢٠:٠٢:٢٤٢٠:٢١:٣١٠٠:٢٨:٣٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٤:٥٠٠٦:٢٦:٤٨١٣:١٤:٤٥٢٠:٠٣:١٣٢٠:٢٢:٢٢٠٠:٢٨:٢٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٣:٢٨٠٦:٢٥:٤٦١٣:١٤:٣٨٢٠:٠٤:٠١٢٠:٢٣:١٤٠٠:٢٨:٠٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٠٧٠٦:٢٤:٤٤١٣:١٤:٣٢٢٠:٠٤:٥٠٢٠:٢٤:٠٥٠٠:٢٧:٤٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٠:٤٧٠٦:٢٣:٤٤١٣:١٤:٢٦٢٠:٠٥:٣٨٢٠:٢٤:٥٧٠٠:٢٧:٣٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٩:٢٨٠٦:٢٢:٤٦١٣:١٤:٢١٢٠:٠٦:٢٧٢٠:٢٥:٤٨٠٠:٢٧:١٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٨:١٠٠٦:٢١:٤٨١٣:١٤:١٦٢٠:٠٧:١٥٢٠:٢٦:٣٩٠٠:٢٧:٠٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٥٣٠٦:٢٠:٥١١٣:١٤:١٢٢٠:٠٨:٠٣٢٠:٢٧:٣٠٠٠:٢٦:٥٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٣٧٠٦:١٩:٥٦١٣:١٤:٠٩٢٠:٠٨:٥١٢٠:٢٨:٢١٠٠:٢٦:٣٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٢٣٠٦:١٩:٠٢١٣:١٤:٠٦٢٠:٠٩:٣٩٢٠:٢٩:١٢٠٠:٢٦:٢٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٠٩٠٦:١٨:١٠١٣:١٤:٠٤٢٠:١٠:٢٧٢٠:٣٠:٠٣٠٠:٢٦:١٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٥٧٠٦:١٧:١٨١٣:١٤:٠٢٢٠:١١:١٥٢٠:٣٠:٥٣٠٠:٢٦:٠١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:٤٧٠٦:١٦:٢٨١٣:١٤:٠١٢٠:١٢:٠٢٢٠:٣١:٤٤٠٠:٢٥:٥٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٣٧٠٦:١٥:٤٠١٣:١٤:٠١٢٠:١٢:٤٩٢٠:٣٢:٣٤٠٠:٢٥:٣٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٣٠٠٦:١٤:٥٣١٣:١٤:٠١٢٠:١٣:٣٦٢٠:٣٣:٢٤٠٠:٢٥:٣٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:٢٣٠٦:١٤:٠٧١٣:١٤:٠٢٢٠:١٤:٢٣٢٠:٣٤:١٣٠٠:٢٥:٢٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:١٨٠٦:١٣:٢٣١٣:١٤:٠٣٢٠:١٥:٠٩٢٠:٣٥:٠٣٠٠:٢٥:١٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٥:١٥٠٦:١٢:٤٠١٣:١٤:٠٥٢٠:١٥:٥٥٢٠:٣٥:٥٢٠٠:٢٥:٠٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٤:١٣٠٦:١١:٥٩١٣:١٤:٠٧٢٠:١٦:٤١٢٠:٣٦:٤٠٠٠:٢٤:٥٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٣:١٣٠٦:١١:١٩١٣:١٤:١٠٢٠:١٧:٢٦٢٠:٣٧:٢٨٠٠:٢٤:٥٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٢:١٥٠٦:١٠:٤١١٣:١٤:١٤٢٠:١٨:١١٢٠:٣٨:١٦٠٠:٢٤:٤٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣١:١٨٠٦:١٠:٠٤١٣:١٤:١٨٢٠:١٨:٥٥٢٠:٣٩:٠٣٠٠:٢٤:٣٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:٢٣٠٦:٠٩:٢٩١٣:١٤:٢٢٢٠:١٩:٣٩٢٠:٣٩:٥٠٠٠:٢٤:٣٥
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:٣٠٠٦:٠٨:٥٥١٣:١٤:٢٧٢٠:٢٠:٢٢٢٠:٤٠:٣٦٠٠:٢٤:٣١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گل دره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گل دره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گل دره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گل دره

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای گل دره

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای گل دره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گل دره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای گل دره

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٥٤:١٩٠٧:٢٠:١٣١٢:٣٠:١٦١٧:٤٠:٤٠١٧:٥٩:٥٠٢٣:٤٧:١٦
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٥٣:٥١٠٧:١٩:٣٧١٢:٣٠:٢٩١٧:٤١:٤٢١٨:٠٠:٤٨٢٣:٤٧:٣٢
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٥٣:٢٢٠٧:١٨:٥٩١٢:٣٠:٤٠١٧:٤٢:٤٣١٨:٠١:٤٧٢٣:٤٧:٤٧
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٥٢:٥٠٠٧:١٨:١٩١٢:٣٠:٥١١٧:٤٣:٤٤١٨:٠٢:٤٦٢٣:٤٨:٠١
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٥٢:١٧٠٧:١٧:٣٨١٢:٣١:٠٠١٧:٤٤:٤٥١٨:٠٣:٤٤٢٣:٤٨:١٤
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٥١:٤٣٠٧:١٦:٥٥١٢:٣١:٠٩١٧:٤٥:٤٦١٨:٠٤:٤٣٢٣:٤٨:٢٦
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٥١:٠٦٠٧:١٦:١٠١٢:٣١:١٧١٧:٤٦:٤٧١٨:٠٥:٤٢٢٣:٤٨:٣٨
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٥٠:٢٨٠٧:١٥:٢٤١٢:٣١:٢٤١٧:٤٧:٤٨١٨:٠٦:٤٠٢٣:٤٨:٤٨
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٤٩:٤٩٠٧:١٤:٣٧١٢:٣١:٣١١٧:٤٨:٤٩١٨:٠٧:٣٨٢٣:٤٨:٥٨
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٤٩:٠٧٠٧:١٣:٤٨١٢:٣١:٣٦١٧:٤٩:٤٩١٨:٠٨:٣٧٢٣:٤٩:٠٧
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٤٨:٢٥٠٧:١٢:٥٧١٢:٣١:٤١١٧:٥٠:٥٠١٨:٠٩:٣٥٢٣:٤٩:١٥
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٤٧:٤٠٠٧:١٢:٠٥١٢:٣١:٤٥١٧:٥١:٥٠١٨:١٠:٣٢٢٣:٤٩:٢٢
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٤٦:٥٤٠٧:١١:١٢١٢:٣١:٤٨١٧:٥٢:٥٠١٨:١١:٣٠٢٣:٤٩:٢٨
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٤٦:٠٧٠٧:١٠:١٧١٢:٣١:٥٠١٧:٥٣:٤٩١٨:١٢:٢٧٢٣:٤٩:٣٤
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٤٥:١٨٠٧:٠٩:٢١١٢:٣١:٥٢١٧:٥٤:٤٩١٨:١٣:٢٥٢٣:٤٩:٣٨
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٤٤:٢٨٠٧:٠٨:٢٣١٢:٣١:٥٢١٧:٥٥:٤٨١٨:١٤:٢٢٢٣:٤٩:٤٢
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٤٣:٣٦٠٧:٠٧:٢٥١٢:٣١:٥٢١٧:٥٦:٤٧١٨:١٥:١٨٢٣:٤٩:٤٥
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٤٢:٤٣٠٧:٠٦:٢٥١٢:٣١:٥٢١٧:٥٧:٤٥١٨:١٦:١٥٢٣:٤٩:٤٧
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٤١:٤٨٠٧:٠٥:٢٤١٢:٣١:٥٠١٧:٥٨:٤٤١٨:١٧:١١٢٣:٤٩:٤٨
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٤٠:٥٢٠٧:٠٤:٢١١٢:٣١:٤٨١٧:٥٩:٤٢١٨:١٨:٠٧٢٣:٤٩:٤٨
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٣٩:٥٥٠٧:٠٣:١٨١٢:٣١:٤٥١٨:٠٠:٤٠١٨:١٩:٠٣٢٣:٤٩:٤٨
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٣٨:٥٦٠٧:٠٢:١٣١٢:٣١:٤١١٨:٠١:٣٧١٨:١٩:٥٩٢٣:٤٩:٤٧
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٣٧:٥٦٠٧:٠١:٠٨١٢:٣١:٣٧١٨:٠٢:٣٥١٨:٢٠:٥٤٢٣:٤٩:٤٥
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٣٦:٥٤٠٧:٠٠:٠١١٢:٣١:٣٢١٨:٠٣:٣١١٨:٢١:٤٩٢٣:٤٩:٤٢
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٣٥:٥٢٠٦:٥٨:٥٣١٢:٣١:٢٦١٨:٠٤:٢٨١٨:٢٢:٤٤٢٣:٤٩:٣٨
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٣٤:٤٨٠٦:٥٧:٤٥١٢:٣١:٢٠١٨:٠٥:٢٤١٨:٢٣:٣٩٢٣:٤٩:٣٤
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٣٣:٤٣٠٦:٥٦:٣٥١٢:٣١:١٣١٨:٠٦:٢٠١٨:٢٤:٣٣٢٣:٤٩:٢٨
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٣٢:٣٧٠٦:٥٥:٢٥١٢:٣١:٠٦١٨:٠٧:١٦١٨:٢٥:٢٧٢٣:٤٩:٢٢
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٣١:٢٩٠٦:٥٤:١٣١٢:٣٠:٥٧١٨:٠٨:١١١٨:٢٦:٢١٢٣:٤٩:١٦

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای گل دره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای گل دره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای گل دره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گل دره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گل دره برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای گل دره

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای گل دره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گل دره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای گل دره

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥٢٠٦:٥٨:٥٣١٢:٣١:٢٦١٨:٠٤:٢٨١٨:٢٢:٤٤٢٣:٤٩:٣٨
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤٨٠٦:٥٧:٤٥١٢:٣١:٢٠١٨:٠٥:٢٤١٨:٢٣:٣٩٢٣:٤٩:٣٤
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤٣٠٦:٥٦:٣٥١٢:٣١:١٣١٨:٠٦:٢٠١٨:٢٤:٣٣٢٣:٤٩:٢٨
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣٧٠٦:٥٥:٢٥١٢:٣١:٠٦١٨:٠٧:١٦١٨:٢٥:٢٧٢٣:٤٩:٢٢
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٩٠٦:٥٤:١٣١٢:٣٠:٥٧١٨:٠٨:١١١٨:٢٦:٢١٢٣:٤٩:١٦
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢٠٠٦:٥٣:٠١١٢:٣٠:٤٩١٨:٠٩:٠٦١٨:٢٧:١٤٢٣:٤٩:٠٨
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٩:١١٠٦:٥١:٤٨١٢:٣٠:٣٩١٨:١٠:٠١١٨:٢٨:٠٨٢٣:٤٩:٠٠
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٠٠٦:٥٠:٣٤١٢:٣٠:٢٩١٨:١٠:٥٥١٨:٢٩:٠٠٢٣:٤٨:٥١
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٨٠٦:٤٩:١٩١٢:٣٠:١٩١٨:١١:٤٩١٨:٢٩:٥٣٢٣:٤٨:٤٢
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٥٠٦:٤٨:٠٤١٢:٣٠:٠٨١٨:١٢:٤٢١٨:٣٠:٤٥٢٣:٤٨:٣١
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢١٠٦:٤٦:٤٨١٢:٢٩:٥٦١٨:١٣:٣٥١٨:٣١:٣٧٢٣:٤٨:٢٠
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٥٠٦:٤٥:٣١١٢:٢٩:٤٤١٨:١٤:٢٨١٨:٣٢:٢٩٢٣:٤٨:٠٩
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٩٠٦:٤٤:١٣١٢:٢٩:٣١١٨:١٥:٢١١٨:٣٣:٢١٢٣:٤٧:٥٦
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٢٠٦:٤٢:٥٥١٢:٢٩:١٨١٨:١٦:١٣١٨:٣٤:١٢٢٣:٤٧:٤٤
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:١٤٠٦:٤١:٣٦١٢:٢٩:٠٥١٨:١٧:٠٥١٨:٣٥:٠٣٢٣:٤٧:٣٠
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٥٠٦:٤٠:١٧١٢:٢٨:٥١١٨:١٧:٥٦١٨:٣٥:٥٤٢٣:٤٧:١٦
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٥٠٦:٣٨:٥٧١٢:٢٨:٣٦١٨:١٨:٤٧١٨:٣٦:٤٤٢٣:٤٧:٠١
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:١٥٠٦:٣٧:٣٧١٢:٢٨:٢٢١٨:١٩:٣٨١٨:٣٧:٣٥٢٣:٤٦:٤٦
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٣٠٦:٣٦:١٦١٢:٢٨:٠٦١٨:٢٠:٢٩١٨:٣٨:٢٥٢٣:٤٦:٣٠
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٣١٠٦:٣٤:٥٥١٢:٢٧:٥١١٨:٢١:١٩١٨:٣٩:١٥٢٣:٤٦:١٤
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٠٨٠٦:٣٣:٣٣١٢:٢٧:٣٥١٨:٢٢:١٠١٨:٤٠:٠٤٢٣:٤٥:٥٧
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٤٠٦:٣٢:١١١٢:٢٧:١٩١٨:٢٢:٥٩١٨:٤٠:٥٤٢٣:٤٥:٤٠
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٠٠٦:٣٠:٤٩١٢:٢٧:٠٣١٨:٢٣:٤٩١٨:٤١:٤٤٢٣:٤٥:٢٢
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٤٠٦:٢٩:٢٦١٢:٢٦:٤٦١٨:٢٤:٣٩١٨:٤٢:٣٣٢٣:٤٥:٠٤
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٩٠٦:٢٨:٠٣١٢:٢٦:٢٩١٨:٢٥:٢٨١٨:٤٣:٢٢٢٣:٤٤:٤٥
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٢٠٦:٢٦:٤٠١٢:٢٦:١٢١٨:٢٦:١٧١٨:٤٤:١١٢٣:٤٤:٢٦
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٥٠٦:٢٥:١٧١٢:٢٥:٥٥١٨:٢٧:٠٦١٨:٤٥:٠٠٢٣:٤٤:٠٧
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٨٠٦:٢٣:٥٣١٢:٢٥:٣٧١٨:٢٧:٥٥١٨:٤٥:٤٩٢٣:٤٣:٤٧
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٩٠٦:٢٢:٢٩١٢:٢٥:٢٠١٨:٢٨:٤٤١٨:٤٦:٣٨٢٣:٤٣:٢٧

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای گل دره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای گل دره روستای گل دره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای گل دره روستای گل دره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گل دره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گل دره برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گل دره

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گل دره موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گل دره برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گل دره

روستای گل دره بر روی نقشه

روستای گل دره بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گل دره

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گل دره است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گل دره
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای گل دره + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای گل دره + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گل دره + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گل دره

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گل دره رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گل دره
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق گل دره ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ گل دره دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا گل دره دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گل دره ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا گل دره دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گل دره
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گل دره

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گل دره یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو