جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای گل جیک

همگین | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز گل جیک


اذان صبح: ٠٤:٢٣:٢٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٩:١٠
اذان ظهر: ١٣:٠١:٣٨
غروب آفتاب: ٢٠:٠٤:٢٢
اذان مغرب: ٢٠:٢٣:٥٧
نیمه شب: ٠٠:١٣:٤١

یکشنبه ١١ خرداد ١٣٩٩
٠٨ شوال ١٤٤١ قمری
٣١ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گل جیک (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١١ خرداد ٩٩ روستای گل جیک)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای گل جیک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای گل جیک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی بدون دخانیات

هانری دونومتر
بسیار نادر است، كلمه هایی كه ارزششان بیشتر از سكوت باشد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گل جیک

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گل جیک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گل جیک ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای گل جیک (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گل جیک ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گل جیک ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٣:٠٨٠٦:٣٦:٢٩١٣:٠٤:٠٩١٩:٣٢:١٩١٩:٥٠:٠٣٠٠:٢٢:٠٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١١:٤٥٠٦:٣٥:١٨١٣:٠٣:٥٤١٩:٣٣:٠٠١٩:٥٠:٤٦٠٠:٢١:٤١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٠:٢٢٠٦:٣٤:٠٩١٣:٠٣:٤٠١٩:٣٣:٤١١٩:٥١:٢٩٠٠:٢١:٢١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٩:٠٠٠٦:٣٣:٠٠١٣:٠٣:٢٦١٩:٣٤:٢٣١٩:٥٢:١٣٠٠:٢١:٠٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٧:٣٨٠٦:٣١:٥١١٣:٠٣:١٣١٩:٣٥:٠٤١٩:٥٢:٥٦٠٠:٢٠:٤٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٦:١٧٠٦:٣٠:٤٤١٣:٠٣:٠٠١٩:٣٥:٤٥١٩:٥٣:٤٠٠٠:٢٠:٢١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٤:٥٦٠٦:٢٩:٣٧١٣:٠٢:٤٧١٩:٣٦:٢٧١٩:٥٤:٢٣٠٠:٢٠:٠١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٣:٣٥٠٦:٢٨:٣٠١٣:٠٢:٣٥١٩:٣٧:٠٩١٩:٥٥:٠٧٠٠:١٩:٤٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٢:١٥٠٦:٢٧:٢٥١٣:٠٢:٢٣١٩:٣٧:٥٠١٩:٥٥:٥١٠٠:١٩:٢٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٠:٥٦٠٦:٢٦:٢٠١٣:٠٢:١٢١٩:٣٨:٣٢١٩:٥٦:٣٥٠٠:١٩:٠٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٩:٣٧٠٦:٢٥:١٦١٣:٠٢:٠١١٩:٣٩:١٤١٩:٥٧:١٩٠٠:١٨:٤٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٨:١٩٠٦:٢٤:١٣١٣:٠١:٥٠١٩:٣٩:٥٦١٩:٥٨:٠٣٠٠:١٨:٢٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٠١٠٦:٢٣:١١١٣:٠١:٤٠١٩:٤٠:٣٨١٩:٥٨:٤٨٠٠:١٨:١١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٤٤٠٦:٢٢:١٠١٣:٠١:٣١١٩:٤١:٢٠١٩:٥٩:٣٢٠٠:١٧:٥٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٢٨٠٦:٢١:١٠١٣:٠١:٢٢١٩:٤٢:٠٢٢٠:٠٠:١٧٠٠:١٧:٣٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:١٣٠٦:٢٠:١٠١٣:٠١:١٣١٩:٤٢:٤٤٢٠:٠١:٠١٠٠:١٧:٢١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥١:٥٨٠٦:١٩:١٢١٣:٠١:٠٥١٩:٤٣:٢٦٢٠:٠١:٤٦٠٠:١٧:٠٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٠:٤٥٠٦:١٨:١٥١٣:٠٠:٥٨١٩:٤٤:٠٩٢٠:٠٢:٣١٠٠:١٦:٥٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٣٢٠٦:١٧:١٩١٣:٠٠:٥١١٩:٤٤:٥١٢٠:٠٣:١٦٠٠:١٦:٣٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٢٠٠٦:١٦:٢٣١٣:٠٠:٤٥١٩:٤٥:٣٤٢٠:٠٤:٠١٠٠:١٦:٢١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٠٩٠٦:١٥:٢٩١٣:٠٠:٣٩١٩:٤٦:١٦٢٠:٠٤:٤٦٠٠:١٦:٠٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٥٩٠٦:١٤:٣٦١٣:٠٠:٣٤١٩:٤٦:٥٨٢٠:٠٥:٣١٠٠:١٥:٥٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٥٠٠٦:١٣:٤٤١٣:٠٠:٢٩١٩:٤٧:٤١٢٠:٠٦:١٦٠٠:١٥:٤٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٤٣٠٦:١٢:٥٤١٣:٠٠:٢٥١٩:٤٨:٢٣٢٠:٠٧:٠١٠٠:١٥:٣٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٣٦٠٦:١٢:٠٤١٣:٠٠:٢٢١٩:٤٩:٠٦٢٠:٠٧:٤٦٠٠:١٥:١٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤١:٣٠٠٦:١١:١٦١٣:٠٠:١٩١٩:٤٩:٤٨٢٠:٠٨:٣١٠٠:١٥:٠٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٢٦٠٦:١٠:٢٩١٣:٠٠:١٧١٩:٥٠:٣٠٢٠:٠٩:١٦٠٠:١٤:٥٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٢٣٠٦:٠٩:٤٣١٣:٠٠:١٥١٩:٥١:١٢٢٠:١٠:٠٠٠٠:١٤:٤٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٢١٠٦:٠٨:٥٩١٣:٠٠:١٤١٩:٥١:٥٤٢٠:١٠:٤٥٠٠:١٤:٣٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای گل جیک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای گل جیک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای گل جیک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گل جیک

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای گل جیک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای گل جیک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گل جیک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای گل جیک

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای گل جیک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای گل جیک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای گل جیک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گل جیک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گل جیک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گل جیک

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای گل جیک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گل جیک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گل جیک

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٧٠٦:٠٣:١٠١٣:٠٠:٣١١٩:٥٨:١٢٢٠:١٧:٢٦٠٠:١٣:٤١
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٠٠٦:٠٢:٣٩١٣:٠٠:٣٥١٩:٥٨:٥١٢٠:١٨:٠٧٠٠:١٣:٣٨
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٥٠٦:٠٢:١٠١٣:٠٠:٤٠١٩:٥٩:٣٠٢٠:١٨:٤٩٠٠:١٣:٣٦
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٢٠٦:٠١:٤٢١٣:٠٠:٤٦٢٠:٠٠:٠٨٢٠:١٩:٢٩٠٠:١٣:٣٤
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٠٠٦:٠١:١٦١٣:٠٠:٥٢٢٠:٠٠:٤٦٢٠:٢٠:١٠٠٠:١٣:٣٣
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٠٠٦:٠٠:٥١١٣:٠٠:٥٩٢٠:٠١:٢٤٢٠:٢٠:٤٩٠٠:١٣:٣٣
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٢٠٦:٠٠:٢٨١٣:٠١:٠٦٢٠:٠٢:٠١٢٠:٢١:٢٨٠٠:١٣:٣٣
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٦٠٦:٠٠:٠٦١٣:٠١:١٣٢٠:٠٢:٣٧٢٠:٢٢:٠٦٠٠:١٣:٣٤
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٢٠٥:٥٩:٤٦١٣:٠١:٢١٢٠:٠٣:١٢٢٠:٢٢:٤٤٠٠:١٣:٣٦
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٩٠٥:٥٩:٢٧١٣:٠١:٢٩٢٠:٠٣:٤٧٢٠:٢٣:٢١٠٠:١٣:٣٨
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٩٠٥:٥٩:١٠١٣:٠١:٣٨٢٠:٠٤:٢٢٢٠:٢٣:٥٧٠٠:١٣:٤١
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٠٠٥:٥٨:٥٤١٣:٠١:٤٧٢٠:٠٤:٥٥٢٠:٢٤:٣٢٠٠:١٣:٤٤
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٣٠٥:٥٨:٣٩١٣:٠١:٥٧٢٠:٠٥:٢٨٢٠:٢٥:٠٧٠٠:١٣:٤٨
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٩٠٥:٥٨:٢٦١٣:٠٢:٠٧٢٠:٠٦:٠٠٢٠:٢٥:٤١٠٠:١٣:٥٣
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٦٠٥:٥٨:١٥١٣:٠٢:١٧٢٠:٠٦:٣١٢٠:٢٦:١٣٠٠:١٣:٥٨
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٥٠٥:٥٨:٠٥١٣:٠٢:٢٧٢٠:٠٧:٠١٢٠:٢٦:٤٥٠٠:١٤:٠٤
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٧٠٥:٥٧:٥٦١٣:٠٢:٣٨٢٠:٠٧:٣١٢٠:٢٧:١٦٠٠:١٤:١٠
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٠٠٥:٥٧:٤٩١٣:٠٢:٤٩٢٠:٠٧:٥٩٢٠:٢٧:٤٦٠٠:١٤:١٧
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٥٠٥:٥٧:٤٤١٣:٠٣:٠١٢٠:٠٨:٢٧٢٠:٢٨:١٥٠٠:١٤:٢٥
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٣٠٥:٥٧:٤٠١٣:٠٣:١٢٢٠:٠٨:٥٤٢٠:٢٨:٤٣٠٠:١٤:٣٣
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٣٠٥:٥٧:٣٧١٣:٠٣:٢٤٢٠:٠٩:١٩٢٠:٢٩:٠٩٠٠:١٤:٤٢
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٤٠٥:٥٧:٣٦١٣:٠٣:٣٦٢٠:٠٩:٤٤٢٠:٢٩:٣٥٠٠:١٤:٥١
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٨٠٥:٥٧:٣٧١٣:٠٣:٤٩٢٠:١٠:٠٨٢٠:٢٩:٥٩٠٠:١٥:٠١
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٤٠٥:٥٧:٣٨١٣:٠٤:٠١٢٠:١٠:٣٠٢٠:٣٠:٢٣٠٠:١٥:١١
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٢٠٥:٥٧:٤٢١٣:٠٤:١٤٢٠:١٠:٥١٢٠:٣٠:٤٥٠٠:١٥:٢٢
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٢٠٥:٥٧:٤٦١٣:٠٤:٢٧٢٠:١١:١٢٢٠:٣١:٠٦٠٠:١٥:٣٣
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٤٠٥:٥٧:٥٢١٣:٠٤:٤٠٢٠:١١:٣١٢٠:٣١:٢٥٠٠:١٥:٤٥
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٨٠٥:٥٨:٠٠١٣:٠٤:٥٣٢٠:١١:٤٩٢٠:٣١:٤٣٠٠:١٥:٥٧
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٥٠٥:٥٨:٠٨١٣:٠٥:٠٦٢٠:١٢:٠٥٢٠:٣٢:٠٠٠٠:١٦:٠٩
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٣٠٥:٥٨:١٩١٣:٠٥:١٩٢٠:١٢:٢١٢٠:٣٢:١٦٠٠:١٦:٢٢
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٣٠٥:٥٨:٣٠١٣:٠٥:٣٢٢٠:١٢:٣٥٢٠:٣٢:٣٠٠٠:١٦:٣٥

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای گل جیک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گل جیک روستای گل جیک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گل جیک روستای گل جیک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گل جیک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گل جیک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گل جیک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گل جیک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گل جیک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گل جیک

روستای گل جیک بر روی نقشه

روستای گل جیک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گل جیک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گل جیک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گل جیک
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای گل جیک + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای گل جیک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای گل جیک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گل جیک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گل جیک رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گل جیک
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گل جیک ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق گل جیک
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ گل جیک دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا گل جیک دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق گل جیک
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ گل جیک دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا گل جیک دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گل جیک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو