جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای گل جیک

همگین | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز گل جیک


اذان صبح: ٠٤:٤٠:٥٩
طلوع آفتاب: ٠٦:١٣:٥٦
اذان ظهر: ١٣:١٠:٢٤
غروب آفتاب: ٢٠:٠٦:٣١
اذان مغرب: ٢٠:٢٥:٣٧
نیمه شب: ٠٠:٢٤:١٢

چهارشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٨
٢٠ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٤ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گل جیک (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مرداد ٩٨ روستای گل جیک)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای گل جیک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گل جیک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

برایان تریسی
آنچه به نظر می رسد بزرگترین مشكل زندگی شماست ممكن است تبدیل به بزرگترین موقعیت شما شود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گل جیک

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گل جیک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گل جیک ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای گل جیک (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گل جیک ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گل جیک ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٠١٠٦:٢٣:٥٩١٣:٠١:٤٨١٩:٤٠:٠٧١٩:٥٨:١٥٠٠:١٨:٢٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٤٣٠٦:٢٢:٥٧١٣:٠١:٣٩١٩:٤٠:٤٩١٩:٥٩:٠٠٠٠:١٨:٠٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٢٧٠٦:٢١:٥٦١٣:٠١:٢٩١٩:٤١:٣١١٩:٥٩:٤٤٠٠:١٧:٥١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:١١٠٦:٢٠:٥٦١٣:٠١:٢١١٩:٤٢:١٤٢٠:٠٠:٢٩٠٠:١٧:٣٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٥٦٠٦:١٩:٥٧١٣:٠١:١٣١٩:٤٢:٥٦٢٠:٠١:١٤٠٠:١٧:١٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٤١٠٦:١٨:٥٩١٣:٠١:٠٥١٩:٤٣:٣٨٢٠:٠١:٥٩٠٠:١٧:٠٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٢٨٠٦:١٨:٠٢١٣:٠٠:٥٨١٩:٤٤:٢١٢٠:٠٢:٤٣٠٠:١٦:٤٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:١٥٠٦:١٧:٠٦١٣:٠٠:٥١١٩:٤٥:٠٣٢٠:٠٣:٢٨٠٠:١٦:٣٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٠٤٠٦:١٦:١١١٣:٠٠:٤٥١٩:٤٥:٤٥٢٠:٠٤:١٣٠٠:١٦:١٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٥٣٠٦:١٥:١٧١٣:٠٠:٣٩١٩:٤٦:٢٨٢٠:٠٤:٥٨٠٠:١٦:٠٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٤٣٠٦:١٤:٢٥١٣:٠٠:٣٤١٩:٤٧:١٠٢٠:٠٥:٤٣٠٠:١٥:٥٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٣٥٠٦:١٣:٣٣١٣:٠٠:٢٩١٩:٤٧:٥٢٢٠:٠٦:٢٨٠٠:١٥:٤٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٢٧٠٦:١٢:٤٣١٣:٠٠:٢٥١٩:٤٨:٣٤٢٠:٠٧:١٣٠٠:١٥:٢٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٢١٠٦:١١:٥٣١٣:٠٠:٢٢١٩:٤٩:١٧٢٠:٠٧:٥٨٠٠:١٥:١٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤١:١٥٠٦:١١:٠٥١٣:٠٠:١٩١٩:٤٩:٥٩٢٠:٠٨:٤٢٠٠:١٥:٠٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٠:١١٠٦:١٠:١٨١٣:٠٠:١٧١٩:٥٠:٤١٢٠:٠٩:٢٧٠٠:١٤:٥٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٠٨٠٦:٠٩:٣٣١٣:٠٠:١٥١٩:٥١:٢٣٢٠:١٠:١١٠٠:١٤:٤٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٨:٠٧٠٦:٠٨:٤٨١٣:٠٠:١٤١٩:٥٢:٠٥٢٠:١٠:٥٦٠٠:١٤:٣٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٧:٠٦٠٦:٠٨:٠٥١٣:٠٠:١٤١٩:٥٢:٤٦٢٠:١١:٤٠٠٠:١٤:٢٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٦:٠٨٠٦:٠٧:٢٤١٣:٠٠:١٤١٩:٥٣:٢٨٢٠:١٢:٢٤٠٠:١٤:١٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٥:١٠٠٦:٠٦:٤٣١٣:٠٠:١٤١٩:٥٤:٠٩٢٠:١٣:٠٨٠٠:١٤:١٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٤:١٤٠٦:٠٦:٠٤١٣:٠٠:١٦١٩:٥٤:٥٠٢٠:١٣:٥٢٠٠:١٤:٠٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٣:١٩٠٦:٠٥:٢٦١٣:٠٠:١٨١٩:٥٥:٣١٢٠:١٤:٣٥٠٠:١٣:٥٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٢:٢٦٠٦:٠٤:٥٠١٣:٠٠:٢٠١٩:٥٦:١٢٢٠:١٥:١٨٠٠:١٣:٥٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣١:٣٥٠٦:٠٤:١٥١٣:٠٠:٢٣١٩:٥٦:٥٢٢٠:١٦:٠١٠٠:١٣:٤٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٠:٤٥٠٦:٠٣:٤٢١٣:٠٠:٢٦١٩:٥٧:٣٢٢٠:١٦:٤٤٠٠:١٣:٤٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٩:٥٧٠٦:٠٣:١٠١٣:٠٠:٣١١٩:٥٨:١٢٢٠:١٧:٢٦٠٠:١٣:٤١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٩:١٠٠٦:٠٢:٣٩١٣:٠٠:٣٥١٩:٥٨:٥١٢٠:١٨:٠٧٠٠:١٣:٣٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٨:٢٥٠٦:٠٢:١٠١٣:٠٠:٤٠١٩:٥٩:٣٠٢٠:١٨:٤٩٠٠:١٣:٣٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گل جیک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گل جیک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گل جیک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گل جیک

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای گل جیک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای گل جیک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گل جیک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای گل جیک

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای گل جیک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای گل جیک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای گل جیک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گل جیک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گل جیک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای گل جیک

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای گل جیک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گل جیک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای گل جیک

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٠٥٠٦:١٣:١٨١٣:١٠:٢٢٢٠:٠٧:٠٦٢٠:٢٦:١٥٠٠:٢٤:٠٢
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥٩٠٦:١٣:٥٦١٣:١٠:٢٤٢٠:٠٦:٣١٢٠:٢٥:٣٧٠٠:٢٤:١٢
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٤٠٦:١٤:٣٤١٣:١٠:٢٥٢٠:٠٥:٥٤٢٠:٢٤:٥٨٠٠:٢٤:٢١
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٨٠٦:١٥:١٢١٣:١٠:٢٥٢٠:٠٥:١٦٢٠:٢٤:١٨٠٠:٢٤:٣٠
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٤٠٦:١٥:٥١١٣:١٠:٢٥٢٠:٠٤:٣٧٢٠:٢٣:٣٦٠٠:٢٤:٣٨
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣٩٠٦:١٦:٢٩١٣:١٠:٢٤٢٠:٠٣:٥٦٢٠:٢٢:٥٢٠٠:٢٤:٤٥
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٥٠٦:١٧:٠٨١٣:١٠:٢٣٢٠:٠٣:١٤٢٠:٢٢:٠٨٠٠:٢٤:٥٢
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣١٠٦:١٧:٤٧١٣:١٠:٢١٢٠:٠٢:٣٠٢٠:٢١:٢٢٠٠:٢٤:٥٩
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٧٠٦:١٨:٢٧١٣:١٠:١٨٢٠:٠١:٤٦٢٠:٢٠:٣٥٠٠:٢٥:٠٥
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٣٠٦:١٩:٠٦١٣:١٠:١٥٢٠:٠١:٠٠٢٠:١٩:٤٦٠٠:٢٥:١٠
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٠٠٦:١٩:٤٥١٣:١٠:١١٢٠:٠٠:١٣٢٠:١٨:٥٦٠٠:٢٥:١٤
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٦٠٦:٢٠:٢٥١٣:١٠:٠٧١٩:٥٩:٢٤٢٠:١٨:٠٥٠٠:٢٥:١٨
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:١٣٠٦:٢١:٠٤١٣:١٠:٠٢١٩:٥٨:٣٤٢٠:١٧:١٣٠٠:٢٥:٢٢
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٩٠٦:٢١:٤٤١٣:٠٩:٥٦١٩:٥٧:٤٣٢٠:١٦:١٩٠٠:٢٥:٢٤
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٦٠٦:٢٢:٢٣١٣:٠٩:٥٠١٩:٥٦:٥١٢٠:١٥:٢٤٠٠:٢٥:٢٧
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٢٠٦:٢٣:٠٣١٣:٠٩:٤٣١٩:٥٥:٥٨٢٠:١٤:٢٨٠٠:٢٥:٢٨
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٨٠٦:٢٣:٤٢١٣:٠٩:٣٦١٩:٥٥:٠٣٢٠:١٣:٣١٠٠:٢٥:٢٩
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٤٠٦:٢٤:٢١١٣:٠٩:٢٨١٩:٥٤:٠٧٢٠:١٢:٣٣٠٠:٢٥:٢٩
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٠٠٦:٢٥:٠١١٣:٠٩:١٩١٩:٥٣:١٠٢٠:١١:٣٣٠٠:٢٥:٢٨
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٦٠٦:٢٥:٤٠١٣:٠٩:١٠١٩:٥٢:١٢٢٠:١٠:٣٣٠٠:٢٥:٢٧
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤١٠٦:٢٦:١٩١٣:٠٩:٠٠١٩:٥١:١٣٢٠:٠٩:٣١٠٠:٢٥:٢٥
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٦٠٦:٢٦:٥٨١٣:٠٨:٤٩١٩:٥٠:١٣٢٠:٠٨:٢٩٠٠:٢٥:٢٢
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣١٠٦:٢٧:٣٧١٣:٠٨:٣٨١٩:٤٩:١٢٢٠:٠٧:٢٦٠٠:٢٥:١٩
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٦٠٦:٢٨:١٥١٣:٠٨:٢٧١٩:٤٨:١٠٢٠:٠٦:٢١٠٠:٢٥:١٥
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٠٠٦:٢٨:٥٤١٣:٠٨:١٥١٩:٤٧:٠٧٢٠:٠٥:١٦٠٠:٢٥:١١
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٤٠٦:٢٩:٣٣١٣:٠٨:٠٢١٩:٤٦:٠٤٢٠:٠٤:١٠٠٠:٢٥:٠٦
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٨٠٦:٣٠:١١١٣:٠٧:٤٩١٩:٤٤:٥٩٢٠:٠٣:٠٣٠٠:٢٥:٠٠
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠١٠٦:٣٠:٤٩١٣:٠٧:٣٦١٩:٤٣:٥٣٢٠:٠١:٥٥٠٠:٢٤:٥٤
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٤٠٦:٣١:٢٨١٣:٠٧:٢٢١٩:٤٢:٤٧٢٠:٠٠:٤٦٠٠:٢٤:٤٧
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٧٠٦:٣٢:٠٦١٣:٠٧:٠٧١٩:٤١:٣٩١٩:٥٩:٣٦٠٠:٢٤:٣٩
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٠٠٦:٣٢:٤٤١٣:٠٦:٥٢١٩:٤٠:٣١١٩:٥٨:٢٦٠٠:٢٤:٣١

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای گل جیک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای گل جیک روستای گل جیک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای گل جیک روستای گل جیک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گل جیک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گل جیک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای گل جیک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گل جیک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گل جیک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گل جیک

روستای گل جیک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گل جیک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گل جیک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گل جیک
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای گل جیک + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای گل جیک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گل جیک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گل جیک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گل جیک رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق گل جیک
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گل جیک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ گل جیک دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق گل جیک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق گل جیک
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ گل جیک دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گل جیک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گل جیک دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گل جیک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو