جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر گل تپه

کبودرآهنگ | همدان | ایران

اوقات شرعی امروز گل تپه

اذان صبح: ٠٤:٤٧:٣٧
طلوع آفتاب: ٠٦:١٠:٣٣
اذان ظهر: ١٢:٠٧:٢١
غروب آفتاب: ١٨:٠٣:٣٧
اذان مغرب: ١٨:٢١:٣٣
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٦:٠١

سه شنبه ٠٨ مهر ١٣٩٩
١١ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٩ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر گل تپه (شهرستان کبودرآهنگ) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ مهر ٩٩ شهر گل تپه)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر گل تپه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر گل تپه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت مولوی

فرناندو پسوا
هیچ چیز روشن تر از این واقعیت، فقر اندیشه را بروز نمی دهد كه انسان بتواند به حساب دیگران با فراست [ =با فهم و درك ] باشد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر گل تپه

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر گل تپه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر گل تپه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر گل تپه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر گل تپه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان گل تپه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٧:٢٦٠٦:٤٥:٠٣١٣:١٧:١١١٩:٤٩:٥٣٢٠:٠٨:٢٥٠٠:٣٢:٥٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٥:٥٣٠٦:٤٣:٤٦١٣:١٦:٥٧١٩:٥٠:٤٢٢٠:٠٩:١٦٠٠:٣٢:٣٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٤:٢١٠٦:٤٢:٢٩١٣:١٦:٤٣١٩:٥١:٣١٢٠:١٠:٠٧٠٠:٣٢:١٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٢:٤٩٠٦:٤١:١٣١٣:١٦:٢٩١٩:٥٢:٢٠٢٠:١٠:٥٩٠٠:٣١:٤٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١١:١٨٠٦:٣٩:٥٨١٣:١٦:١٦١٩:٥٣:٠٩٢٠:١١:٥٠٠٠:٣١:٢٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٩:٤٦٠٦:٣٨:٤٣١٣:١٦:٠٤١٩:٥٣:٥٨٢٠:١٢:٤١٠٠:٣١:٠٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٨:١٦٠٦:٣٧:٣٠١٣:١٥:٥١١٩:٥٤:٤٧٢٠:١٣:٣٣٠٠:٣٠:٤٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٦:٤٥٠٦:٣٦:١٧١٣:١٥:٤٠١٩:٥٥:٣٦٢٠:١٤:٢٥٠٠:٣٠:٢٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٥:١٦٠٦:٣٥:٠٥١٣:١٥:٢٨١٩:٥٦:٢٥٢٠:١٥:١٦٠٠:٣٠:٠٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٣:٤٦٠٦:٣٣:٥٣١٣:١٥:١٧١٩:٥٧:١٤٢٠:١٦:٠٨٠٠:٢٩:٤٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٢:١٨٠٦:٣٢:٤٣١٣:١٥:٠٧١٩:٥٨:٠٤٢٠:١٧:٠٠٠٠:٢٩:٢٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٠:٥٠٠٦:٣١:٣٤١٣:١٤:٥٧١٩:٥٨:٥٣٢٠:١٧:٥٢٠٠:٢٩:٠٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:٢٣٠٦:٣٠:٢٥١٣:١٤:٤٧١٩:٥٩:٤٢٢٠:١٨:٤٤٠٠:٢٨:٤٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:٥٦٠٦:٢٩:١٨١٣:١٤:٣٨٢٠:٠٠:٣١٢٠:١٩:٣٦٠٠:٢٨:٣١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٦:٣٠٠٦:٢٨:١٢١٣:١٤:٣٠٢٠:٠١:٢٠٢٠:٢٠:٢٨٠٠:٢٨:١٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٥:٠٥٠٦:٢٧:٠٦١٣:١٤:٢٢٢٠:٠٢:١٠٢٠:٢١:٢٠٠٠:٢٧:٥٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٣:٤١٠٦:٢٦:٠٢١٣:١٤:١٤٢٠:٠٢:٥٩٢٠:٢٢:١٣٠٠:٢٧:٣٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٢:١٨٠٦:٢٤:٥٩١٣:١٤:٠٨٢٠:٠٣:٤٨٢٠:٢٣:٠٥٠٠:٢٧:٢٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٥٦٠٦:٢٣:٥٧١٣:١٤:٠١٢٠:٠٤:٣٨٢٠:٢٣:٥٧٠٠:٢٧:٠٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٣٥٠٦:٢٢:٥٦١٣:١٣:٥٦٢٠:٠٥:٢٧٢٠:٢٤:٤٩٠٠:٢٦:٥١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٨:١٤٠٦:٢١:٥٦١٣:١٣:٥١٢٠:٠٦:١٦٢٠:٢٥:٤١٠٠:٢٦:٣٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٥٥٠٦:٢٠:٥٨١٣:١٣:٤٦٢٠:٠٧:٠٥٢٠:٢٦:٣٣٠٠:٢٦:٢١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٣٧٠٦:٢٠:٠٠١٣:١٣:٤٢٢٠:٠٧:٥٤٢٠:٢٧:٢٥٠٠:٢٦:٠٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٢٠٠٦:١٩:٠٤١٣:١٣:٣٩٢٠:٠٨:٤٣٢٠:٢٨:١٧٠٠:٢٥:٥٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٠٥٠٦:١٨:١٠١٣:١٣:٣٦٢٠:٠٩:٣٢٢٠:٢٩:٠٩٠٠:٢٥:٤١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٥٠٠٦:١٧:١٦١٣:١٣:٣٤٢٠:١٠:٢٠٢٠:٣٠:٠١٠٠:٢٥:٢٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٣٧٠٦:١٦:٢٤١٣:١٣:٣٢٢٠:١١:٠٩٢٠:٣٠:٥٢٠٠:٢٥:١٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٢٥٠٦:١٥:٣٣١٣:١٣:٣١٢٠:١١:٥٧٢٠:٣١:٤٣٠٠:٢٥:٠٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٣٨:١٤٠٦:١٤:٤٤١٣:١٣:٣٠٢٠:١٢:٤٥٢٠:٣٢:٣٤٠٠:٢٤:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر گل تپه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر گل تپه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر گل تپه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گل تپه

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر گل تپه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر گل تپه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گل تپه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر گل تپه

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر گل تپه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر گل تپه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر گل تپه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر گل تپه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گل تپه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر گل تپه

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر گل تپه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گل تپه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر گل تپه

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر گل تپه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر گل تپه شهر گل تپه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر گل تپه شهر گل تپه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر گل تپه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گل تپه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر گل تپه

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر گل تپه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گل تپه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر گل تپه

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٥١٠٦:٠٥:١٦١٢:٠٩:٤٥١٨:١٣:٤١١٨:٣١:٣٨٢٣:٢٨:١١
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٤١٠٦:٠٦:٠١١٢:٠٩:٢٤١٨:١٢:١٤١٨:٣٠:١١٢٣:٢٧:٥٣
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٣١٠٦:٠٦:٤٦١٢:٠٩:٠٣١٨:١٠:٤٨١٨:٢٨:٤٤٢٣:٢٧:٣٤
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٢١٠٦:٠٧:٣١١٢:٠٨:٤٢١٨:٠٩:٢١١٨:٢٧:١٧٢٣:٢٧:١٦
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:١٠٠٦:٠٨:١٦١٢:٠٨:٢٢١٨:٠٧:٥٥١٨:٢٥:٥١٢٣:٢٦:٥٧
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٥٩٠٦:٠٩:٠٢١٢:٠٨:٠١١٨:٠٦:٢٨١٨:٢٤:٢٥٢٣:٢٦:٣٨
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٤٨٠٦:٠٩:٤٧١٢:٠٧:٤١١٨:٠٥:٠٢١٨:٢٢:٥٩٢٣:٢٦:٢٠
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٣٧٠٦:١٠:٣٣١٢:٠٧:٢١١٨:٠٣:٣٧١٨:٢١:٣٣٢٣:٢٦:٠١
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٢٥٠٦:١١:١٩١٢:٠٧:٠١١٨:٠٢:١١١٨:٢٠:٠٨٢٣:٢٥:٤٢
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:١٤٠٦:١٢:٠٦١٢:٠٦:٤٢١٨:٠٠:٤٦١٨:١٨:٤٣٢٣:٢٥:٢٤
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٠٢٠٦:١٢:٥٢١٢:٠٦:٢٣١٧:٥٩:٢١١٨:١٧:١٩٢٣:٢٥:٠٦
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٥٠٠٦:١٣:٣٩١٢:٠٦:٠٤١٧:٥٧:٥٧١٨:١٥:٥٥٢٣:٢٤:٤٨
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٣٨٠٦:١٤:٢٦١٢:٠٥:٤٦١٧:٥٦:٣٣١٨:١٤:٣٢٢٣:٢٤:٣٠
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٢٦٠٦:١٥:١٣١٢:٠٥:٢٧١٧:٥٥:١٠١٨:١٣:٠٩٢٣:٢٤:١٢
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:١٤٠٦:١٦:٠١١٢:٠٥:١٠١٧:٥٣:٤٧١٨:١١:٤٧٢٣:٢٣:٥٤
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٠٢٠٦:١٦:٤٩١٢:٠٤:٥٢١٧:٥٢:٢٤١٨:١٠:٢٥٢٣:٢٣:٣٧
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٥٠٠٦:١٧:٣٧١٢:٠٤:٣٥١٧:٥١:٠٣١٨:٠٩:٠٤٢٣:٢٣:٢٠
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٣٨٠٦:١٨:٢٦١٢:٠٤:١٩١٧:٤٩:٤١١٨:٠٧:٤٤٢٣:٢٣:٠٣
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٢٥٠٦:١٩:١٥١٢:٠٤:٠٣١٧:٤٨:٢١١٨:٠٦:٢٤٢٣:٢٢:٤٧
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:١٣٠٦:٢٠:٠٤١٢:٠٣:٤٨١٧:٤٧:٠١١٨:٠٥:٠٥٢٣:٢٢:٣١
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٠١٠٦:٢٠:٥٣١٢:٠٣:٣٣١٧:٤٥:٤١١٨:٠٣:٤٧٢٣:٢٢:١٥
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٤٩٠٦:٢١:٤٣١٢:٠٣:١٨١٧:٤٤:٢٢١٨:٠٢:٢٩٢٣:٢٢:٠٠
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٣٧٠٦:٢٢:٣٤١٢:٠٣:٠٤١٧:٤٣:٠٥١٨:٠١:١٣٢٣:٢١:٤٥
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٢٥٠٦:٢٣:٢٤١٢:٠٢:٥١١٧:٤١:٤٧١٧:٥٩:٥٧٢٣:٢١:٣٠
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:١٣٠٦:٢٤:١٦١٢:٠٢:٣٨١٧:٤٠:٣١١٧:٥٨:٤٢٢٣:٢١:١٦
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٠١٠٦:٢٥:٠٧١٢:٠٢:٢٦١٧:٣٩:١٦١٧:٥٧:٢٨٢٣:٢١:٠٣
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٥٠٠٦:٢٥:٥٩١٢:٠٢:١٥١٧:٣٨:٠١١٧:٥٦:١٥٢٣:٢٠:٤٩
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٣٨٠٦:٢٦:٥١١٢:٠٢:٠٤١٧:٣٦:٤٧١٧:٥٥:٠٢٢٣:٢٠:٣٧
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:٢٦٠٦:٢٧:٤٣١٢:٠١:٥٣١٧:٣٥:٣٤١٧:٥٣:٥١٢٣:٢٠:٢٤
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٥:١٥٠٦:٢٨:٣٦١٢:٠١:٤٤١٧:٣٤:٢٢١٧:٥٢:٤١٢٣:٢٠:١٣

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر گل تپه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر گل تپه شهر گل تپه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر گل تپه شهر گل تپه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر گل تپه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گل تپه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر گل تپه

گُل‌تپه یکی از شهرهای استان همدان ایران است. این شهر در جنوب غربی شهرستان کبودرآهنگ قرار دارد. غار علیصدر که معروفترین غار ایران است در بخش گل‌تپه قرار گرفته‌است

شهر گل تپه در ویکیپدیا

شهر گل تپه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر گل تپه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر گل تپه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر گل تپه بر روی نقشه

شهر گل تپه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر گل تپه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر گل تپه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر گل تپه
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر گل تپه + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر گل تپه + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر گل تپه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر گل تپه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر گل تپه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر گل تپه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر گل تپه رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گل تپه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق گل تپه
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گل تپه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق گل تپه
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گل تپه
زمان پخش اذان زنده به افق گل تپه
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ گل تپه دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا گل تپه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر گل تپه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٩ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو