جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای گل افرا

انزان شرقی | بندرگز | گلستان | ایران

اوقات شرعی امروز گل افرا


اذان صبح: ٠٣:٤٨:١٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٥:٣٦
اذان ظهر: ١٢:٥٢:٢٠
غروب آفتاب: ٢٠:٠٩:٢٠
اذان مغرب: ٢٠:٣٠:٤١
نیمه شب: ٢٣:٥٨:٣٤

پنج شنبه ١٥ خرداد ١٣٩٩
١٢ شوال ١٤٤١ قمری
٠٤ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گل افرا (شهرستان بندرگز) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ خرداد ٩٩ روستای گل افرا)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای گل افرا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای گل افرا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

قیام خونین 15 خرداد (1342 هـ ش)

آبراهام لینكلن
من دیده ام كه درجه سعادت اشخاص بستگی به اراده و میل خود آنها دارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گل افرا

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گل افرا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گل افرا ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای گل افرا (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گل افرا ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گل افرا ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٢:٠٣٠٦:٢١:٣٠١٢:٥٤:١٢١٩:٢٧:٣١١٩:٤٦:٢٥٠٠:٠٨:٥٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٠:٢٥٠٦:٢٠:٠٨١٢:٥٣:٥٨١٩:٢٨:٢٤١٩:٤٧:٢٠٠٠:٠٨:٣٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٨:٤٧٠٦:١٨:٤٧١٢:٥٣:٤٤١٩:٢٩:١٧١٩:٤٨:١٥٠٠:٠٨:١٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٧:١٠٠٦:١٧:٢٧١٢:٥٣:٣٠١٩:٣٠:٠٩١٩:٤٩:١٠٠٠:٠٧:٥١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٥:٣٢٠٦:١٦:٠٧١٢:٥٣:١٦١٩:٣١:٠٢١٩:٥٠:٠٥٠٠:٠٧:٢٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٣:٥٦٠٦:١٤:٤٨١٢:٥٣:٠٣١٩:٣١:٥٤١٩:٥١:٠٠٠٠:٠٧:٠٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٢:١٩٠٦:١٣:٣٠١٢:٥٢:٥١١٩:٣٢:٤٧١٩:٥١:٥٥٠٠:٠٦:٤٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٠:٤٣٠٦:١٢:١٣١٢:٥٢:٣٨١٩:٣٣:٤٠١٩:٥٢:٥١٠٠:٠٦:٢٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٩:٠٨٠٦:١٠:٥٦١٢:٥٢:٢٧١٩:٣٤:٣٣١٩:٥٣:٤٦٠٠:٠٦:٠٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٧:٣٣٠٦:٠٩:٤١١٢:٥٢:١٥١٩:٣٥:٢٥١٩:٥٤:٤٢٠٠:٠٥:٤٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٥:٥٨٠٦:٠٨:٢٦١٢:٥٢:٠٤١٩:٣٦:١٨١٩:٥٥:٣٧٠٠:٠٥:٢١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٤:٢٤٠٦:٠٧:١٢١٢:٥١:٥٤١٩:٣٧:١١١٩:٥٦:٣٣٠٠:٠٥:٠١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٢:٥١٠٦:٠٥:٥٩١٢:٥١:٤٤١٩:٣٨:٠٤١٩:٥٧:٢٨٠٠:٠٤:٤١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣١:١٩٠٦:٠٤:٤٧١٢:٥١:٣٤١٩:٣٨:٥٦١٩:٥٨:٢٤٠٠:٠٤:٢١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٩:٤٧٠٦:٠٣:٣٦١٢:٥١:٢٥١٩:٣٩:٤٩١٩:٥٩:٢٠٠٠:٠٤:٠٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٨:١٥٠٦:٠٢:٢٦١٢:٥١:١٧١٩:٤٠:٤٢٢٠:٠٠:١٦٠٠:٠٣:٤٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٦:٤٥٠٦:٠١:١٨١٢:٥١:٠٩١٩:٤١:٣٤٢٠:٠١:١١٠٠:٠٣:٢٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٥:١٦٠٦:٠٠:١٠١٢:٥١:٠١١٩:٤٢:٢٧٢٠:٠٢:٠٧٠٠:٠٣:٠٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٣:٤٧٠٥:٥٩:٠٣١٢:٥٠:٥٥١٩:٤٣:٢٠٢٠:٠٣:٠٣٠٠:٠٢:٥٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٢:١٩٠٥:٥٧:٥٨١٢:٥٠:٤٨١٩:٤٤:١٢٢٠:٠٣:٥٩٠٠:٠٢:٣٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٠:٥٣٠٥:٥٦:٥٤١٢:٥٠:٤٣١٩:٤٥:٠٥٢٠:٠٤:٥٥٠٠:٠٢:١٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٩:٢٧٠٥:٥٥:٥١١٢:٥٠:٣٧١٩:٤٥:٥٧٢٠:٠٥:٥٠٠٠:٠٢:٠٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٨:٠٢٠٥:٥٤:٤٩١٢:٥٠:٣٣١٩:٤٦:٥٠٢٠:٠٦:٤٦٠٠:٠١:٤٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٦:٣٩٠٥:٥٣:٤٨١٢:٥٠:٢٩١٩:٤٧:٤٢٢٠:٠٧:٤١٠٠:٠١:٢٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٥:١٧٠٥:٥٢:٤٩١٢:٥٠:٢٦١٩:٤٨:٣٤٢٠:٠٨:٣٧٠٠:٠١:١٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٣:٥٥٠٥:٥١:٥١١٢:٥٠:٢٣١٩:٤٩:٢٦٢٠:٠٩:٣٢٠٠:٠١:٠١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٢:٣٥٠٥:٥٠:٥٥١٢:٥٠:٢٠١٩:٥٠:١٧٢٠:١٠:٢٧٠٠:٠٠:٤٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١١:١٧٠٥:٥٠:٠٠١٢:٥٠:١٩١٩:٥١:٠٩٢٠:١١:٢١٠٠:٠٠:٣٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٠:٠٠٠٥:٤٩:٠٦١٢:٥٠:١٨١٩:٥٢:٠٠٢٠:١٢:١٦٠٠:٠٠:٢٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای گل افرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای گل افرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای گل افرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گل افرا

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای گل افرا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای گل افرا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گل افرا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای گل افرا

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای گل افرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای گل افرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای گل افرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گل افرا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گل افرا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گل افرا

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای گل افرا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گل افرا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گل افرا

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:١٨٠٥:٤١:٥٩١٢:٥٠:٣٤١٩:٥٩:٣٥٢٠:٢٠:٢٠٢٣:٥٨:٥٦
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:١٧٠٥:٤١:٢٠١٢:٥٠:٣٩٢٠:٠٠:٢٢٢٠:٢١:١٠٢٣:٥٨:٥٠
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:١٩٠٥:٤٠:٤٤١٢:٥٠:٤٤٢٠:٠١:٠٨٢٠:٢١:٥٩٢٣:٥٨:٤٥
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٦:٢٢٠٥:٤٠:٠٩١٢:٥٠:٤٩٢٠:٠١:٥٣٢٠:٢٢:٤٧٢٣:٥٨:٤٠
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٥:٢٧٠٥:٣٩:٣٦١٢:٥٠:٥٥٢٠:٠٢:٣٨٢٠:٢٣:٣٥٢٣:٥٨:٣٦
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٤:٣٤٠٥:٣٩:٠٤١٢:٥١:٠٢٢٠:٠٣:٢٢٢٠:٢٤:٢٢٢٣:٥٨:٣٣
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:٤٤٠٥:٣٨:٣٤١٢:٥١:٠٩٢٠:٠٤:٠٦٢٠:٢٥:٠٨٢٣:٥٨:٣٠
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٥٥٠٥:٣٨:٠٦١٢:٥١:١٧٢٠:٠٤:٤٨٢٠:٢٥:٥٣٢٣:٥٨:٢٩
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٠٩٠٥:٣٧:٣٩١٢:٥١:٢٥٢٠:٠٥:٣٠٢٠:٢٦:٣٧٢٣:٥٨:٢٧
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٢٥٠٥:٣٧:١٤١٢:٥١:٣٣٢٠:٠٦:١١٢٠:٢٧:٢١٢٣:٥٨:٢٧
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:٤٣٠٥:٣٦:٥١١٢:٥١:٤٢٢٠:٠٦:٥١٢٠:٢٨:٠٣٢٣:٥٨:٢٧
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:٠٣٠٥:٣٦:٣٠١٢:٥١:٥١٢٠:٠٧:٢٩٢٠:٢٨:٤٤٢٣:٥٨:٢٨
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٢٦٠٥:٣٦:١٠١٢:٥٢:٠٠٢٠:٠٨:٠٧٢٠:٢٩:٢٤٢٣:٥٨:٢٩
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:٥١٠٥:٣٥:٥٢١٢:٥٢:١٠٢٠:٠٨:٤٤٢٠:٣٠:٠٣٢٣:٥٨:٣٢
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:١٩٠٥:٣٥:٣٦١٢:٥٢:٢٠٢٠:٠٩:٢٠٢٠:٣٠:٤١٢٣:٥٨:٣٤
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٤٩٠٥:٣٥:٢١١٢:٥٢:٣١٢٠:٠٩:٥٥٢٠:٣١:١٨٢٣:٥٨:٣٨
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٢١٠٥:٣٥:٠٩١٢:٥٢:٤٢٢٠:١٠:٢٨٢٠:٣١:٥٣٢٣:٥٨:٤٢
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٥٧٠٥:٣٤:٥٨١٢:٥٢:٥٣٢٠:١١:٠١٢٠:٣٢:٢٧٢٣:٥٨:٤٧
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٣٤٠٥:٣٤:٤٨١٢:٥٣:٠٤٢٠:١١:٣٢٢٠:٣٣:٠٠٢٣:٥٨:٥٣
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:١٤٠٥:٣٤:٤١١٢:٥٣:١٦٢٠:١٢:٠٢٢٠:٣٣:٣١٢٣:٥٩:٠٠
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٥٧٠٥:٣٤:٣٥١٢:٥٣:٢٨٢٠:١٢:٣٠٢٠:٣٤:٠١٢٣:٥٩:٠٧
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٤٣٠٥:٣٤:٣١١٢:٥٣:٤٠٢٠:١٢:٥٨٢٠:٣٤:٣٠٢٣:٥٩:١٤
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٣١٠٥:٣٤:٢٩١٢:٥٣:٥٢٢٠:١٣:٢٤٢٠:٣٤:٥٧٢٣:٥٩:٢٣
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٢٢٠٥:٣٤:٢٨١٢:٥٤:٠٥٢٠:١٣:٤٩٢٠:٣٥:٢٣٢٣:٥٩:٣٢
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:١٥٠٥:٣٤:٢٩١٢:٥٤:١٧٢٠:١٤:١٢٢٠:٣٥:٤٧٢٣:٥٩:٤٢
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:١١٠٥:٣٤:٣٢١٢:٥٤:٣٠٢٠:١٤:٣٤٢٠:٣٦:١٠٢٣:٥٩:٥٢
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:١٠٠٥:٣٤:٣٦١٢:٥٤:٤٣٢٠:١٤:٥٤٢٠:٣٦:٣١٠٠:٠٠:٠٣
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:١٢٠٥:٣٤:٤٢١٢:٥٤:٥٦٢٠:١٥:١٣٢٠:٣٦:٥٠٠٠:٠٠:١٥
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:١٦٠٥:٣٤:٥٠١٢:٥٥:٠٩٢٠:١٥:٣١٢٠:٣٧:٠٨٠٠:٠٠:٢٧
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٢٢٠٥:٣٥:٠٠١٢:٥٥:٢٣٢٠:١٥:٤٧٢٠:٣٧:٢٤٠٠:٠٠:٣٩
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٣٢٠٥:٣٥:١١١٢:٥٥:٣٦٢٠:١٦:٠١٢٠:٣٧:٣٩٠٠:٠٠:٥٣

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای گل افرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گل افرا روستای گل افرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گل افرا روستای گل افرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گل افرا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گل افرا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گل افرا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گل افرا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گل افرا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گل افرا

روستای گل افرا بر روی نقشه

روستای گل افرا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گل افرا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گل افرا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گل افرا
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای گل افرا + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای گل افرا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای گل افرا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گل افرا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گل افرا رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق گل افرا
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گل افرا
زمان پخش اذان زنده به افق گل افرا
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق گل افرا
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گل افرا
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ گل افرا دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ گل افرا دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گل افرا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گل افرا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو