جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای گل اسپیدی

قلعه خواجه | اندیکا | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز گل اسپیدی


اذان صبح: ٠٥:٣٦:٠٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٧:٥١
اذان ظهر: ١٣:١٥:٣٣
غروب آفتاب: ١٩:٣٣:٤٧
اذان مغرب: ١٩:٥١:٢٠
نیمه شب: ٠٠:٣٤:١٠

جمعه ١٥ فروردین ١٣٩٩
٠٩ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٣ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گل اسپیدی (شهرستان اندیکا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ فروردین ٩٩ روستای گل اسپیدی)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای گل اسپیدی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گل اسپیدی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
خداوند، بنده‌ای را رحمت كند كه زمان فروش و زمان خرید و موقع پرداختن و موقع گرفتن سهل بگیرد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گل اسپیدی

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گل اسپیدی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گل اسپیدی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای گل اسپیدی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گل اسپیدی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گل اسپیدی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:٢٢٠٦:٣١:٥٢١٣:١٠:١٧١٩:٤٩:١٢٢٠:٠٧:٢٦٠٠:٢٦:٣٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:٠٤٠٦:٣٠:٤٩١٣:١٠:٠٧١٩:٤٩:٥٥٢٠:٠٨:١١٠٠:٢٦:٢٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٤٦٠٦:٢٩:٤٨١٣:٠٩:٥٨١٩:٥٠:٣٨٢٠:٠٨:٥٧٠٠:٢٦:٠٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٢٩٠٦:٢٨:٤٧١٣:٠٩:٥٠١٩:٥١:٢١٢٠:٠٩:٤٢٠٠:٢٥:٤٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٠:١٢٠٦:٢٧:٤٧١٣:٠٩:٤١١٩:٥٢:٠٤٢٠:١٠:٢٨٠٠:٢٥:٣١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٨:٥٧٠٦:٢٦:٤٨١٣:٠٩:٣٤١٩:٥٢:٤٧٢٠:١١:١٤٠٠:٢٥:١٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٤٢٠٦:٢٥:٥٠١٣:٠٩:٢٦١٩:٥٣:٣١٢٠:١١:٥٩٠٠:٢٥:٠٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٢٨٠٦:٢٤:٥٣١٣:٠٩:٢٠١٩:٥٤:١٤٢٠:١٢:٤٥٠٠:٢٤:٤٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٥:١٦٠٦:٢٣:٥٨١٣:٠٩:١٣١٩:٥٤:٥٧٢٠:١٣:٣١٠٠:٢٤:٣٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٠٤٠٦:٢٣:٠٣١٣:٠٩:٠٨١٩:٥٥:٤٠٢٠:١٤:١٧٠٠:٢٤:١٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٥٣٠٦:٢٢:٠٩١٣:٠٩:٠٣١٩:٥٦:٢٣٢٠:١٥:٠٣٠٠:٢٤:٠٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥١:٤٣٠٦:٢١:١٧١٣:٠٨:٥٨١٩:٥٧:٠٦٢٠:١٥:٤٨٠٠:٢٣:٥٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٣٤٠٦:٢٠:٢٦١٣:٠٨:٥٤١٩:٥٧:٤٩٢٠:١٦:٣٤٠٠:٢٣:٣٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٢٦٠٦:١٩:٣٦١٣:٠٨:٥١١٩:٥٨:٣٢٢٠:١٧:٢٠٠٠:٢٣:٢٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٢٠٠٦:١٨:٤٧١٣:٠٨:٤٨١٩:٥٩:١٥٢٠:١٨:٠٥٠٠:٢٣:١٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٧:١٥٠٦:١٧:٥٩١٣:٠٨:٤٦١٩:٥٩:٥٨٢٠:١٨:٥١٠٠:٢٣:٠٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:١١٠٦:١٧:١٣١٣:٠٨:٤٤٢٠:٠٠:٤١٢٠:١٩:٣٦٠٠:٢٢:٥٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٥:٠٨٠٦:١٦:٢٨١٣:٠٨:٤٣٢٠:٠١:٢٣٢٠:٢٠:٢١٠٠:٢٢:٤٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٤:٠٦٠٦:١٥:٤٤١٣:٠٨:٤٣٢٠:٠٢:٠٦٢٠:٢١:٠٦٠٠:٢٢:٣٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٣:٠٦٠٦:١٥:٠١١٣:٠٨:٤٣٢٠:٠٢:٤٨٢٠:٢١:٥١٠٠:٢٢:٢٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٢:٠٨٠٦:١٤:٢٠١٣:٠٨:٤٣٢٠:٠٣:٣٠٢٠:٢٢:٣٦٠٠:٢٢:٢٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤١:١٠٠٦:١٣:٤١١٣:٠٨:٤٥٢٠:٠٤:١٢٢٠:٢٣:٢٠٠٠:٢٢:١٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٠:١٥٠٦:١٣:٠٢١٣:٠٨:٤٦٢٠:٠٤:٥٣٢٠:٢٤:٠٤٠٠:٢٢:٠٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٩:٢١٠٦:١٢:٢٥١٣:٠٨:٤٩٢٠:٠٥:٣٥٢٠:٢٤:٤٨٠٠:٢٢:٠١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٨:٢٨٠٦:١١:٥٠١٣:٠٨:٥٢٢٠:٠٦:١٦٢٠:٢٥:٣٢٠٠:٢١:٥٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٧:٣٧٠٦:١١:١٦١٣:٠٨:٥٥٢٠:٠٦:٥٦٢٠:٢٦:١٥٠٠:٢١:٥٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٦:٤٨٠٦:١٠:٤٣١٣:٠٨:٥٩٢٠:٠٧:٣٧٢٠:٢٦:٥٨٠٠:٢١:٤٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٦:٠٠٠٦:١٠:١٢١٣:٠٩:٠٤٢٠:٠٨:١٧٢٠:٢٧:٤٠٠٠:٢١:٤٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٥:١٤٠٦:٠٩:٤٢١٣:٠٩:٠٩٢٠:٠٨:٥٦٢٠:٢٨:٢٢٠٠:٢١:٤٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گل اسپیدی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گل اسپیدی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گل اسپیدی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گل اسپیدی

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای گل اسپیدی

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای گل اسپیدی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گل اسپیدی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای گل اسپیدی

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٤٧:١٩٠٧:٠٨:٠٨١٣:١٧:٥٧١٩:٢٨:١٥١٩:٤٥:٤٠٠٠:٣٧:٠٥
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٤٥:٥٥٠٧:٠٦:٥١١٣:١٧:٣٨١٩:٢٨:٥٧١٩:٤٦:٢٣٠٠:٣٦:٤٤
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٤٤:٣٠٠٧:٠٥:٣٣١٣:١٧:٢٠١٩:٢٩:٣٨١٩:٤٧:٠٥٠٠:٣٦:٢٢
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٤٣:٠٦٠٧:٠٤:١٦١٣:١٧:٠٢١٩:٣٠:٢٠١٩:٤٧:٤٧٠٠:٣٦:٠٠
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٤١:٤١٠٧:٠٢:٥٨١٣:١٦:٤٤١٩:٣١:٠١١٩:٤٨:٣٠٠٠:٣٥:٣٩
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٤٠:١٦٠٧:٠١:٤١١٣:١٦:٢٧١٩:٣١:٤٣١٩:٤٩:١٢٠٠:٣٥:١٧
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٣٨:٥٠٠٧:٠٠:٢٤١٣:١٦:٠٩١٩:٣٢:٢٤١٩:٤٩:٥٥٠٠:٣٤:٥٥
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٣٧:٢٥٠٦:٥٩:٠٨١٣:١٥:٥١١٩:٣٣:٠٥١٩:٥٠:٣٧٠٠:٣٤:٣٣
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٣٦:٠٠٠٦:٥٧:٥١١٣:١٥:٣٣١٩:٣٣:٤٧١٩:٥١:٢٠٠٠:٣٤:١٠
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٣٤:٣٤٠٦:٥٦:٣٥١٣:١٥:١٦١٩:٣٤:٢٨١٩:٥٢:٠٢٠٠:٣٣:٤٨
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٣٣:٠٩٠٦:٥٥:١٩١٣:١٤:٥٩١٩:٣٥:٠٩١٩:٥٢:٤٥٠٠:٣٣:٢٦
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٣١:٤٣٠٦:٥٤:٠٣١٣:١٤:٤٢١٩:٣٥:٥١١٩:٥٣:٢٨٠٠:٣٣:٠٤
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٣٠:١٧٠٦:٥٢:٤٨١٣:١٤:٢٥١٩:٣٦:٣٢١٩:٥٤:١٠٠٠:٣٢:٤٢
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٢٨:٥٢٠٦:٥١:٣٣١٣:١٤:٠٨١٩:٣٧:١٣١٩:٥٤:٥٣٠٠:٣٢:٢٠
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٢٧:٢٧٠٦:٥٠:١٩١٣:١٣:٥٢١٩:٣٧:٥٥١٩:٥٥:٣٦٠٠:٣١:٥٨
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٢٦:٠١٠٦:٤٩:٠٥١٣:١٣:٣٥١٩:٣٨:٣٦١٩:٥٦:٢٠٠٠:٣١:٣٦
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٢٤:٣٦٠٦:٤٧:٥٢١٣:١٣:٢٠١٩:٣٩:١٨١٩:٥٧:٠٣٠٠:٣١:١٥
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٢٣:١٢٠٦:٤٦:٣٩١٣:١٣:٠٤١٩:٤٠:٠٠١٩:٥٧:٤٦٠٠:٣٠:٥٣
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٢١:٤٧٠٦:٤٥:٢٧١٣:١٢:٤٩١٩:٤٠:٤٢١٩:٥٨:٣٠٠٠:٣٠:٣٢
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٢٠:٢٣٠٦:٤٤:١٥١٣:١٢:٣٤١٩:٤١:٢٤١٩:٥٩:١٤٠٠:٣٠:١١
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:١٨:٥٩٠٦:٤٣:٠٤١٣:١٢:١٩١٩:٤٢:٠٦١٩:٥٩:٥٨٠٠:٢٩:٥٠
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:١٧:٣٥٠٦:٤١:٥٣١٣:١٢:٠٥١٩:٤٢:٤٨٢٠:٠٠:٤٢٠٠:٢٩:٣٠
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:١٦:١٢٠٦:٤٠:٤٣١٣:١١:٥٢١٩:٤٣:٣٠٢٠:٠١:٢٦٠٠:٢٩:٠٩
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:١٤:٤٩٠٦:٣٩:٣٤١٣:١١:٣٨١٩:٤٤:١٢٢٠:٠٢:١١٠٠:٢٨:٤٩
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:١٣:٢٦٠٦:٣٨:٢٦١٣:١١:٢٥١٩:٤٤:٥٥٢٠:٠٢:٥٥٠٠:٢٨:٢٩
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:١٢:٠٤٠٦:٣٧:١٨١٣:١١:١٣١٩:٤٥:٣٧٢٠:٠٣:٤٠٠٠:٢٨:١٠
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:١٠:٤٣٠٦:٣٦:١١١٣:١١:٠١١٩:٤٦:٢٠٢٠:٠٤:٢٥٠٠:٢٧:٥١
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:٠٩:٢٢٠٦:٣٥:٠٥١٣:١٠:٤٩١٩:٤٧:٠٣٢٠:٠٥:١٠٠٠:٢٧:٣٢
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:٠٨:٠١٠٦:٣٤:٠٠١٣:١٠:٣٨١٩:٤٧:٤٦٢٠:٠٥:٥٥٠٠:٢٧:١٤
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٦:٤١٠٦:٣٢:٥٦١٣:١٠:٢٧١٩:٤٨:٢٩٢٠:٠٦:٤٠٠٠:٢٦:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای گل اسپیدی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای گل اسپیدی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای گل اسپیدی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گل اسپیدی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گل اسپیدی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای گل اسپیدی

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای گل اسپیدی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گل اسپیدی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای گل اسپیدی

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:٣٧٠٦:١٥:٥٥١٢:١٩:٤٤١٨:٢٤:٠٤١٨:٤١:٢٦٠٠:٠٩:٠٩
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٤:١٥٠٧:١٤:٣٧١٣:١٩:٢٦١٩:٢٤:٤٦١٩:٤٢:٠٨٠٠:٣٨:٤٩
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٢:٥٣٠٧:١٣:١٩١٣:١٩:٠٨١٩:٢٥:٢٨١٩:٤٢:٥١٠٠:٣٨:٢٩
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥١:٣٠٠٧:١٢:٠٢١٣:١٨:٥١١٩:٢٦:١٠١٩:٤٣:٣٣٠٠:٣٨:٠٨
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٠:٠٧٠٧:١٠:٤٤١٣:١٨:٣٣١٩:٢٦:٥٢١٩:٤٤:١٦٠٠:٣٧:٤٧
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٨:٤٣٠٧:٠٩:٢٦١٣:١٨:١٥١٩:٢٧:٣٤١٩:٤٤:٥٨٠٠:٣٧:٢٦
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٧:١٩٠٧:٠٨:٠٨١٣:١٧:٥٧١٩:٢٨:١٥١٩:٤٥:٤٠٠٠:٣٧:٠٥
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٥:٥٥٠٧:٠٦:٥١١٣:١٧:٣٨١٩:٢٨:٥٧١٩:٤٦:٢٣٠٠:٣٦:٤٤
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٤:٣٠٠٧:٠٥:٣٣١٣:١٧:٢٠١٩:٢٩:٣٨١٩:٤٧:٠٥٠٠:٣٦:٢٢
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:٠٦٠٧:٠٤:١٦١٣:١٧:٠٢١٩:٣٠:٢٠١٩:٤٧:٤٧٠٠:٣٦:٠٠
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:٤١٠٧:٠٢:٥٨١٣:١٦:٤٤١٩:٣١:٠١١٩:٤٨:٣٠٠٠:٣٥:٣٩
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٠:١٦٠٧:٠١:٤١١٣:١٦:٢٧١٩:٣١:٤٣١٩:٤٩:١٢٠٠:٣٥:١٧
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:٥٠٠٧:٠٠:٢٤١٣:١٦:٠٩١٩:٣٢:٢٤١٩:٤٩:٥٥٠٠:٣٤:٥٥
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:٢٥٠٦:٥٩:٠٨١٣:١٥:٥١١٩:٣٣:٠٥١٩:٥٠:٣٧٠٠:٣٤:٣٣
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:٠٠٠٦:٥٧:٥١١٣:١٥:٣٣١٩:٣٣:٤٧١٩:٥١:٢٠٠٠:٣٤:١٠
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٣٤٠٦:٥٦:٣٥١٣:١٥:١٦١٩:٣٤:٢٨١٩:٥٢:٠٢٠٠:٣٣:٤٨
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٠٩٠٦:٥٥:١٩١٣:١٤:٥٩١٩:٣٥:٠٩١٩:٥٢:٤٥٠٠:٣٣:٢٦
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٤٣٠٦:٥٤:٠٣١٣:١٤:٤٢١٩:٣٥:٥١١٩:٥٣:٢٨٠٠:٣٣:٠٤
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:١٧٠٦:٥٢:٤٨١٣:١٤:٢٥١٩:٣٦:٣٢١٩:٥٤:١٠٠٠:٣٢:٤٢
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٥٢٠٦:٥١:٣٣١٣:١٤:٠٨١٩:٣٧:١٣١٩:٥٤:٥٣٠٠:٣٢:٢٠
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٢٧٠٦:٥٠:١٩١٣:١٣:٥٢١٩:٣٧:٥٥١٩:٥٥:٣٦٠٠:٣١:٥٨
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٠١٠٦:٤٩:٠٥١٣:١٣:٣٥١٩:٣٨:٣٦١٩:٥٦:٢٠٠٠:٣١:٣٦
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٣٦٠٦:٤٧:٥٢١٣:١٣:٢٠١٩:٣٩:١٨١٩:٥٧:٠٣٠٠:٣١:١٥
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:١٢٠٦:٤٦:٣٩١٣:١٣:٠٤١٩:٤٠:٠٠١٩:٥٧:٤٦٠٠:٣٠:٥٣
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٤٧٠٦:٤٥:٢٧١٣:١٢:٤٩١٩:٤٠:٤٢١٩:٥٨:٣٠٠٠:٣٠:٣٢
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٢٣٠٦:٤٤:١٥١٣:١٢:٣٤١٩:٤١:٢٤١٩:٥٩:١٤٠٠:٣٠:١١
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٥٩٠٦:٤٣:٠٤١٣:١٢:١٩١٩:٤٢:٠٦١٩:٥٩:٥٨٠٠:٢٩:٥٠
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٣٥٠٦:٤١:٥٣١٣:١٢:٠٥١٩:٤٢:٤٨٢٠:٠٠:٤٢٠٠:٢٩:٣٠
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:١٢٠٦:٤٠:٤٣١٣:١١:٥٢١٩:٤٣:٣٠٢٠:٠١:٢٦٠٠:٢٩:٠٩
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٤٩٠٦:٣٩:٣٤١٣:١١:٣٨١٩:٤٤:١٢٢٠:٠٢:١١٠٠:٢٨:٤٩
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٢٦٠٦:٣٨:٢٦١٣:١١:٢٥١٩:٤٤:٥٥٢٠:٠٢:٥٥٠٠:٢٨:٢٩

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای گل اسپیدی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای گل اسپیدی روستای گل اسپیدی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای گل اسپیدی روستای گل اسپیدی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گل اسپیدی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گل اسپیدی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گل اسپیدی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گل اسپیدی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گل اسپیدی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گل اسپیدی

روستای گل اسپیدی بر روی نقشه

روستای گل اسپیدی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گل اسپیدی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گل اسپیدی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گل اسپیدی
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای گل اسپیدی + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای گل اسپیدی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گل اسپیدی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گل اسپیدی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گل اسپیدی رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق گل اسپیدی
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ گل اسپیدی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق گل اسپیدی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گل اسپیدی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گل اسپیدی
افق شرعی امروز فردا گل اسپیدی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گل اسپیدی
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گل اسپیدی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گل اسپیدی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو