جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای گلی گوران

دشتاب | بافت | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز گلی گوران


اذان صبح: ٠٤:١٣:٥٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٦:٣٩
اذان ظهر: ١٢:٤٦:٠٠
غروب آفتاب: ١٩:٤٥:١٧
اذان مغرب: ٢٠:٠٤:٢١
نیمه شب: ٢٣:٥٩:٤٦

پنج شنبه ٠٦ تیر ١٣٩٨
٢٣ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گلی گوران (شهرستان بافت) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ تیر ٩٨ روستای گلی گوران)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای گلی گوران)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گلی گوران)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جیم رآن
شادمانی، چیزی نیست كه بتوان از حساب بانكی برداشت كرد. شادمانی را از زندگی و محیط پیرامون‌مان می‌توانیم برداشت كنیم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گلی گوران

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گلی گوران در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گلی گوران ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای گلی گوران (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٠٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گلی گوران ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گلی گوران ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٤:٣٠٠٦:٠٧:٠٧١٢:٤٠:٥٦١٩:١٥:١١١٩:٣٢:٤٢٢٣:٥٩:١٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٣:٢١٠٦:٠٦:١١١٢:٤٠:٤٦١٩:١٥:٤٧١٩:٣٣:٢٠٢٣:٥٩:٠٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٢:١٣٠٦:٠٥:١٦١٢:٤٠:٣٧١٩:١٦:٢٣١٩:٣٣:٥٩٢٣:٥٨:٤٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤١:٠٥٠٦:٠٤:٢٢١٢:٤٠:٢٨١٩:١٧:٠٠١٩:٣٤:٣٧٢٣:٥٨:٢٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٩:٥٨٠٦:٠٣:٢٩١٢:٤٠:٢٠١٩:١٧:٣٦١٩:٣٥:١٦٢٣:٥٨:١٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٨:٥٢٠٦:٠٢:٣٦١٢:٤٠:١٢١٩:١٨:١٣١٩:٣٥:٥٥٢٣:٥٧:٥٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٧:٤٦٠٦:٠١:٤٥١٢:٤٠:٠٥١٩:١٨:٤٩١٩:٣٦:٣٣٢٣:٥٧:٤٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٦:٤٢٠٦:٠٠:٥٥١٢:٣٩:٥٨١٩:١٩:٢٦١٩:٣٧:١٢٢٣:٥٧:٣٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٥:٣٨٠٦:٠٠:٠٦١٢:٣٩:٥٢١٩:٢٠:٠٣١٩:٣٧:٥١٢٣:٥٧:١٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٤:٣٥٠٥:٥٩:١٧١٢:٣٩:٤٧١٩:٢٠:٣٩١٩:٣٨:٣٠٢٣:٥٧:٠٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٣:٣٤٠٥:٥٨:٣٠١٢:٣٩:٤٢١٩:٢١:١٦١٩:٣٩:١٠٢٣:٥٦:٥٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٣٣٠٥:٥٧:٤٤١٢:٣٩:٣٧١٩:٢١:٥٣١٩:٣٩:٤٩٢٣:٥٦:٤٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣١:٣٣٠٥:٥٦:٥٩١٢:٣٩:٣٣١٩:٢٢:٣٠١٩:٤٠:٢٨٢٣:٥٦:٣٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٣٤٠٥:٥٦:١٥١٢:٣٩:٣٠١٩:٢٣:٠٧١٩:٤١:٠٧٢٣:٥٦:٢٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٣٧٠٥:٥٥:٣٢١٢:٣٩:٢٧١٩:٢٣:٤٤١٩:٤١:٤٦٢٣:٥٦:١٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٤٠٠٥:٥٤:٥٠١٢:٣٩:٢٤١٩:٢٤:٢٠١٩:٤٢:٢٥٢٣:٥٦:٠٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٤٥٠٥:٥٤:١٠١٢:٣٩:٢٣١٩:٢٤:٥٧١٩:٤٣:٠٥٢٣:٥٥:٥٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٦:٥١٠٥:٥٣:٣١١٢:٣٩:٢٢١٩:٢٥:٣٤١٩:٤٣:٤٤٢٣:٥٥:٤٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٥:٥٨٠٥:٥٢:٥٢١٢:٣٩:٢١١٩:٢٦:١١١٩:٤٤:٢٣٢٣:٥٥:٣٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٥:٠٧٠٥:٥٢:١٦١٢:٣٩:٢١١٩:٢٦:٤٧١٩:٤٥:٠٢٢٣:٥٥:٣٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٤:١٧٠٥:٥١:٤٠١٢:٣٩:٢٢١٩:٢٧:٢٤١٩:٤٥:٤٠٢٣:٥٥:٢٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٣:٢٨٠٥:٥١:٠٦١٢:٣٩:٢٣١٩:٢٨:٠٠١٩:٤٦:١٩٢٣:٥٥:٢١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٢:٤١٠٥:٥٠:٣٣١٢:٣٩:٢٥١٩:٢٨:٣٧١٩:٤٦:٥٨٢٣:٥٥:١٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢١:٥٥٠٥:٥٠:٠١١٢:٣٩:٢٧١٩:٢٩:١٣١٩:٤٧:٣٦٢٣:٥٥:١٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢١:١٠٠٥:٤٩:٣١١٢:٣٩:٣٠١٩:٢٩:٤٩١٩:٤٨:١٤٢٣:٥٥:٠٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٠:٢٧٠٥:٤٩:٠١١٢:٣٩:٣٤١٩:٣٠:٢٥١٩:٤٨:٥٢٢٣:٥٥:٠٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٩:٤٥٠٥:٤٨:٣٤١٢:٣٩:٣٨١٩:٣١:٠٠١٩:٤٩:٣٠٢٣:٥٥:٠٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٩:٠٥٠٥:٤٨:٠٧١٢:٣٩:٤٣١٩:٣١:٣٥١٩:٥٠:٠٧٢٣:٥٥:٠١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٨:٢٧٠٥:٤٧:٤٢١٢:٣٩:٤٨١٩:٣٢:١٠١٩:٥٠:٤٤٢٣:٥٥:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گلی گوران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گلی گوران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گلی گوران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گلی گوران

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای گلی گوران

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای گلی گوران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گلی گوران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای گلی گوران

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
روستای گلی گوران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای گلی گوران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای گلی گوران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گلی گوران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گلی گوران برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای گلی گوران

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای گلی گوران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گلی گوران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای گلی گوران

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٢:٢٥٠٥:٤٥:١٩١٢:٤٤:٥٦١٩:٤٤:٣٢٢٠:٠٣:٣٨٢٣:٥٨:٣٦
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:١٢:٣٩٠٥:٤٥:٣٣١٢:٤٥:٠٩١٩:٤٤:٤٤٢٠:٠٣:٤٩٢٣:٥٨:٤٩
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:١٢:٥٥٠٥:٤٥:٤٨١٢:٤٥:٢٢١٩:٤٤:٥٤٢٠:٠٣:٥٩٢٣:٥٩:٠٣
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:١٣:١٣٠٥:٤٦:٠٤١٢:٤٥:٣٥١٩:٤٥:٠٣٢٠:٠٤:٠٨٢٣:٥٩:١٧
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:١٣:٣٢٠٥:٤٦:٢١١٢:٤٥:٤٧١٩:٤٥:١٠٢٠:٠٤:١٥٢٣:٥٩:٣٢
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:١٣:٥٣٠٥:٤٦:٣٩١٢:٤٦:٠٠١٩:٤٥:١٧٢٠:٠٤:٢١٢٣:٥٩:٤٦
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:١٤:١٥٠٥:٤٦:٥٨١٢:٤٦:١٢١٩:٤٥:٢٢٢٠:٠٤:٢٥٠٠:٠٠:٠١
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:١٤:٣٩٠٥:٤٧:١٨١٢:٤٦:٢٥١٩:٤٥:٢٦٢٠:٠٤:٢٩٠٠:٠٠:١٥
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:١٥:٠٥٠٥:٤٧:٣٩١٢:٤٦:٣٧١٩:٤٥:٢٨٢٠:٠٤:٣٠٠٠:٠٠:٣٠
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:١٥:٣٢٠٥:٤٨:٠١١٢:٤٦:٤٨١٩:٤٥:٢٩٢٠:٠٤:٣١٠٠:٠٠:٤٥
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٦:٠٠٠٥:٤٨:٢٤١٢:٤٧:٠٠١٩:٤٥:٢٩٢٠:٠٤:٣٠٠٠:٠٠:٥٩
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:١٦:٣٠٠٥:٤٨:٤٨١٢:٤٧:١١١٩:٤٥:٢٨٢٠:٠٤:٢٧٠٠:٠١:١٤
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:١٧:٠١٠٥:٤٩:١٢١٢:٤٧:٢٢١٩:٤٥:٢٥٢٠:٠٤:٢٣٠٠:٠١:٢٩
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:١٧:٣٣٠٥:٤٩:٣٧١٢:٤٧:٣٣١٩:٤٥:٢١٢٠:٠٤:١٨٠٠:٠١:٤٣
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:١٨:٠٦٠٥:٥٠:٠٣١٢:٤٧:٤٤١٩:٤٥:١٥٢٠:٠٤:١١٠٠:٠١:٥٨
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:١٨:٤١٠٥:٥٠:٢٩١٢:٤٧:٥٤١٩:٤٥:٠٨٢٠:٠٤:٠٢٠٠:٠٢:١٢
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:١٦٠٥:٥٠:٥٦١٢:٤٨:٠٣١٩:٤٤:٥٩٢٠:٠٣:٥٢٠٠:٠٢:٢٦
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٥٣٠٥:٥١:٢٤١٢:٤٨:١٢١٩:٤٤:٤٩٢٠:٠٣:٤١٠٠:٠٢:٤٠
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٣١٠٥:٥١:٥٢١٢:٤٨:٢١١٩:٤٤:٣٨٢٠:٠٣:٢٨٠٠:٠٢:٥٤
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٠٩٠٥:٥٢:٢١١٢:٤٨:٢٩١٩:٤٤:٢٥٢٠:٠٣:١٤٠٠:٠٣:٠٧
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٤٩٠٥:٥٢:٥١١٢:٤٨:٣٧١٩:٤٤:١١٢٠:٠٢:٥٨٠٠:٠٣:٢٠
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٢٩٠٥:٥٣:٢٠١٢:٤٨:٤٥١٩:٤٣:٥٥٢٠:٠٢:٤٠٠٠:٠٣:٣٣
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:١٠٠٥:٥٣:٥١١٢:٤٨:٥١١٩:٤٣:٣٨٢٠:٠٢:٢٢٠٠:٠٣:٤٥
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٥٣٠٥:٥٤:٢١١٢:٤٨:٥٨١٩:٤٣:٢٠٢٠:٠٢:٠١٠٠:٠٣:٥٨
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٣٥٠٥:٥٤:٥٢١٢:٤٩:٠٤١٩:٤٣:٠٠٢٠:٠١:٤٠٠٠:٠٤:٠٩
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:١٩٠٥:٥٥:٢٤١٢:٤٩:٠٩١٩:٤٢:٣٩٢٠:٠١:١٦٠٠:٠٤:٢١
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٠٣٠٥:٥٥:٥٦١٢:٤٩:١٤١٩:٤٢:١٦٢٠:٠٠:٥٢٠٠:٠٤:٣٢
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٤٨٠٥:٥٦:٢٨١٢:٤٩:١٨١٩:٤١:٥٢٢٠:٠٠:٢٦٠٠:٠٤:٤٢
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣٣٠٥:٥٧:٠٠١٢:٤٩:٢٢١٩:٤١:٢٦١٩:٥٩:٥٨٠٠:٠٤:٥٣
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:١٩٠٥:٥٧:٣٣١٢:٤٩:٢٥١٩:٤١:٠٠١٩:٥٩:٢٩٠٠:٠٥:٠٢
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٥٠٥:٥٨:٠٦١٢:٤٩:٢٨١٩:٤٠:٣١١٩:٥٨:٥٩٠٠:٠٥:١٢

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای گلی گوران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای گلی گوران روستای گلی گوران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای گلی گوران روستای گلی گوران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گلی گوران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گلی گوران برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای گلی گوران

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گلی گوران موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گلی گوران برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گلی گوران

روستای گلی گوران بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گلی گوران

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گلی گوران است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گلی گوران
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای گلی گوران + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ روستای گلی گوران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گلی گوران + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گلی گوران

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گلی گوران رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گلی گوران دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گلی گوران ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا گلی گوران دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ گلی گوران دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق گلی گوران
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ گلی گوران دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق گلی گوران
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق گلی گوران ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گلی گوران یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو