جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای گلی گوران

دشتاب | بافت | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز گلی گوران


اذان صبح: ٠٤:١٤:٠٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٣١:٣٥
اذان ظهر: ١١:٣٥:٣٠
غروب آفتاب: ١٧:٣٩:٠٠
اذان مغرب: ١٧:٥٥:٤٤
نیمه شب: ٢٢:٥٦:٤٩

دوشنبه ٠١ مهر ١٣٩٨
٢٣ محرم ١٤٤١ قمری
٢٣ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گلی گوران (شهرستان بافت) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ مهر ٩٨ روستای گلی گوران)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای گلی گوران)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گلی گوران)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

موریس مترلینگ
تمام چیزهایی كه نوابغ آینده خواهند گفت، هم اكنون در وجود من و شما هست؛ منتها باید آنها را پیدا كرد و روی آنها انگشت گذاشت.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گلی گوران

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گلی گوران در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گلی گوران ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای گلی گوران (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گلی گوران ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گلی گوران ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٣:٢١٠٦:٠٦:١١١٢:٤٠:٤٦١٩:١٥:٤٧١٩:٣٣:٢٠٢٣:٥٩:٠٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٢:١٣٠٦:٠٥:١٦١٢:٤٠:٣٧١٩:١٦:٢٣١٩:٣٣:٥٩٢٣:٥٨:٤٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤١:٠٥٠٦:٠٤:٢٢١٢:٤٠:٢٨١٩:١٧:٠٠١٩:٣٤:٣٧٢٣:٥٨:٢٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٩:٥٨٠٦:٠٣:٢٩١٢:٤٠:٢٠١٩:١٧:٣٦١٩:٣٥:١٦٢٣:٥٨:١٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٨:٥٢٠٦:٠٢:٣٦١٢:٤٠:١٢١٩:١٨:١٣١٩:٣٥:٥٥٢٣:٥٧:٥٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٧:٤٦٠٦:٠١:٤٥١٢:٤٠:٠٥١٩:١٨:٤٩١٩:٣٦:٣٣٢٣:٥٧:٤٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٦:٤٢٠٦:٠٠:٥٥١٢:٣٩:٥٨١٩:١٩:٢٦١٩:٣٧:١٢٢٣:٥٧:٣٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٥:٣٨٠٦:٠٠:٠٦١٢:٣٩:٥٢١٩:٢٠:٠٣١٩:٣٧:٥١٢٣:٥٧:١٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٤:٣٥٠٥:٥٩:١٧١٢:٣٩:٤٧١٩:٢٠:٣٩١٩:٣٨:٣٠٢٣:٥٧:٠٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٣:٣٤٠٥:٥٨:٣٠١٢:٣٩:٤٢١٩:٢١:١٦١٩:٣٩:١٠٢٣:٥٦:٥٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٣٣٠٥:٥٧:٤٤١٢:٣٩:٣٧١٩:٢١:٥٣١٩:٣٩:٤٩٢٣:٥٦:٤٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣١:٣٣٠٥:٥٦:٥٩١٢:٣٩:٣٣١٩:٢٢:٣٠١٩:٤٠:٢٨٢٣:٥٦:٣٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٣٤٠٥:٥٦:١٥١٢:٣٩:٣٠١٩:٢٣:٠٧١٩:٤١:٠٧٢٣:٥٦:٢٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٣٧٠٥:٥٥:٣٢١٢:٣٩:٢٧١٩:٢٣:٤٤١٩:٤١:٤٦٢٣:٥٦:١٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٤٠٠٥:٥٤:٥٠١٢:٣٩:٢٤١٩:٢٤:٢٠١٩:٤٢:٢٥٢٣:٥٦:٠٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٤٥٠٥:٥٤:١٠١٢:٣٩:٢٣١٩:٢٤:٥٧١٩:٤٣:٠٥٢٣:٥٥:٥٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٦:٥١٠٥:٥٣:٣١١٢:٣٩:٢٢١٩:٢٥:٣٤١٩:٤٣:٤٤٢٣:٥٥:٤٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٥:٥٨٠٥:٥٢:٥٢١٢:٣٩:٢١١٩:٢٦:١١١٩:٤٤:٢٣٢٣:٥٥:٣٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٥:٠٧٠٥:٥٢:١٦١٢:٣٩:٢١١٩:٢٦:٤٧١٩:٤٥:٠٢٢٣:٥٥:٣٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٤:١٧٠٥:٥١:٤٠١٢:٣٩:٢٢١٩:٢٧:٢٤١٩:٤٥:٤٠٢٣:٥٥:٢٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٣:٢٨٠٥:٥١:٠٦١٢:٣٩:٢٣١٩:٢٨:٠٠١٩:٤٦:١٩٢٣:٥٥:٢١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٢:٤١٠٥:٥٠:٣٣١٢:٣٩:٢٥١٩:٢٨:٣٧١٩:٤٦:٥٨٢٣:٥٥:١٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢١:٥٥٠٥:٥٠:٠١١٢:٣٩:٢٧١٩:٢٩:١٣١٩:٤٧:٣٦٢٣:٥٥:١٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢١:١٠٠٥:٤٩:٣١١٢:٣٩:٣٠١٩:٢٩:٤٩١٩:٤٨:١٤٢٣:٥٥:٠٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٠:٢٧٠٥:٤٩:٠١١٢:٣٩:٣٤١٩:٣٠:٢٥١٩:٤٨:٥٢٢٣:٥٥:٠٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٩:٤٥٠٥:٤٨:٣٤١٢:٣٩:٣٨١٩:٣١:٠٠١٩:٤٩:٣٠٢٣:٥٥:٠٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٩:٠٥٠٥:٤٨:٠٧١٢:٣٩:٤٣١٩:٣١:٣٥١٩:٥٠:٠٧٢٣:٥٥:٠١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٨:٢٧٠٥:٤٧:٤٢١٢:٣٩:٤٨١٩:٣٢:١٠١٩:٥٠:٤٤٢٣:٥٥:٠٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٧:٥٠٠٥:٤٧:١٨١٢:٣٩:٥٣١٩:٣٢:٤٥١٩:٥١:٢١٢٣:٥٥:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گلی گوران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گلی گوران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گلی گوران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گلی گوران

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای گلی گوران

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای گلی گوران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گلی گوران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای گلی گوران

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای گلی گوران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای گلی گوران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای گلی گوران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گلی گوران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گلی گوران برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای گلی گوران

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای گلی گوران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گلی گوران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای گلی گوران

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٤:١٤:٠٥٠٥:٣١:٣٥١١:٣٥:٣٠١٧:٣٩:٠٠١٧:٥٥:٤٤٢٢:٥٦:٤٩
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٤:١٤:٣٩٠٥:٣٢:٠٥١١:٣٥:٠٩١٧:٣٧:٤٧١٧:٥٤:٣١٢٢:٥٦:٣٠
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٤:١٥:١٣٠٥:٣٢:٣٦١١:٣٤:٤٨١٧:٣٦:٣٥١٧:٥٣:١٩٢٢:٥٦:١١
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٤:١٥:٤٦٠٥:٣٣:٠٧١١:٣٤:٢٨١٧:٣٥:٢٣١٧:٥٢:٠٧٢٢:٥٥:٥١
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٤:١٦:٢٠٠٥:٣٣:٣٨١١:٣٤:٠٧١٧:٣٤:١١١٧:٥٠:٥٥٢٢:٥٥:٣٢
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٤:١٦:٥٣٠٥:٣٤:٠٩١١:٣٣:٤٧١٧:٣٣:٠٠١٧:٤٩:٤٤٢٢:٥٥:١٣
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٤:١٧:٢٦٠٥:٣٤:٤٠١١:٣٣:٢٧١٧:٣١:٤٨١٧:٤٨:٣٢٢٢:٥٤:٥٤
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٤:١٨:٠٠٠٥:٣٥:١٢١١:٣٣:٠٧١٧:٣٠:٣٧١٧:٤٧:٢٢٢٢:٥٤:٣٥
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:١٨:٣٣٠٥:٣٥:٤٤١١:٣٢:٤٨١٧:٢٩:٢٦١٧:٤٦:١١٢٢:٥٤:١٦
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:١٩:٠٦٠٥:٣٦:١٦١١:٣٢:٢٨١٧:٢٨:١٦١٧:٤٥:٠١٢٢:٥٣:٥٧
١١ مهر ١٣٩٨٠٤:١٩:٣٩٠٥:٣٦:٤٨١١:٣٢:٠٩١٧:٢٧:٠٦١٧:٤٣:٥١٢٢:٥٣:٣٩
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٠:١٢٠٥:٣٧:٢٠١١:٣١:٥١١٧:٢٥:٥٦١٧:٤٢:٤٢٢٢:٥٣:٢٠
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٤٤٠٥:٣٧:٥٣١١:٣١:٣٢١٧:٢٤:٤٧١٧:٤١:٣٣٢٢:٥٣:٠٢
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٢١:١٧٠٥:٣٨:٢٦١١:٣١:١٤١٧:٢٣:٣٨١٧:٤٠:٢٥٢٢:٥٢:٤٤
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٢١:٥٠٠٥:٣٨:٥٩١١:٣٠:٥٧١٧:٢٢:٢٩١٧:٣٩:١٧٢٢:٥٢:٢٦
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٢٣٠٥:٣٩:٣٣١١:٣٠:٤٠١٧:٢١:٢١١٧:٣٨:١٠٢٢:٥٢:٠٩
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٥٦٠٥:٤٠:٠٧١١:٣٠:٢٣١٧:٢٠:١٤١٧:٣٧:٠٣٢٢:٥١:٥١
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٢٩٠٥:٤٠:٤١١١:٣٠:٠٦١٧:١٩:٠٧١٧:٣٥:٥٧٢٢:٥١:٣٤
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٠٢٠٥:٤١:١٦١١:٢٩:٥٠١٧:١٨:٠١١٧:٣٤:٥١٢٢:٥١:١٨
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٣٥٠٥:٤١:٥١١١:٢٩:٣٥١٧:١٦:٥٥١٧:٣٣:٤٧٢٢:٥١:٠١
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٠٨٠٥:٤٢:٢٦١١:٢٩:٢٠١٧:١٥:٥٠١٧:٣٢:٤٢٢٢:٥٠:٤٦
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٤١٠٥:٤٣:٠٢١١:٢٩:٠٦١٧:١٤:٤٥١٧:٣١:٣٩٢٢:٥٠:٣٠
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٦:١٥٠٥:٤٣:٣٨١١:٢٨:٥٢١٧:١٣:٤٢١٧:٣٠:٣٦٢٢:٥٠:١٥
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٤٨٠٥:٤٤:١٤١١:٢٨:٣٨١٧:١٢:٣٩١٧:٢٩:٣٥٢٢:٥٠:٠٠
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢٢٠٥:٤٤:٥١١١:٢٨:٢٥١٧:١١:٣٧١٧:٢٨:٣٤٢٢:٤٩:٤٦
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥٦٠٥:٤٥:٢٨١١:٢٨:١٣١٧:١٠:٣٥١٧:٢٧:٣٣٢٢:٤٩:٣٣
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٣٠٠٥:٤٦:٠٦١١:٢٨:٠٢١٧:٠٩:٣٥١٧:٢٦:٣٤٢٢:٤٩:١٩
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٤٠٥:٤٦:٤٤١١:٢٧:٥١١٧:٠٨:٣٥١٧:٢٥:٣٦٢٢:٤٩:٠٧
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣٩٠٥:٤٧:٢٢١١:٢٧:٤١١٧:٠٧:٣٦١٧:٢٤:٣٨٢٢:٤٨:٥٥
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٠:١٣٠٥:٤٨:٠١١١:٢٧:٣١١٧:٠٦:٣٨١٧:٢٣:٤٢٢٢:٤٨:٤٣

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای گلی گوران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای گلی گوران روستای گلی گوران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای گلی گوران روستای گلی گوران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گلی گوران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گلی گوران برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گلی گوران

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گلی گوران موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گلی گوران برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گلی گوران

روستای گلی گوران بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گلی گوران

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گلی گوران است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گلی گوران
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای گلی گوران + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای گلی گوران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گلی گوران + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گلی گوران

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گلی گوران رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گلی گوران
جدول اوقات شرعی امروز فردا گلی گوران دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق گلی گوران
زمان پخش اذان مستقیم به افق گلی گوران
افق شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ گلی گوران دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق گلی گوران
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گلی گوران ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گلی گوران دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گلی گوران یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو