جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای گلی سار

همگین | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز گلی سار


اذان صبح: ٠٤:٢٢:١٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٨:٤٠
اذان ظهر: ١٣:٠٢:٢٧
غروب آفتاب: ٢٠:٠٦:٢٦
اذان مغرب: ٢٠:٢٦:٠٧
نیمه شب: ٠٠:١٤:١١

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گلی سار (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ روستای گلی سار)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای گلی سار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای گلی سار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

مثل چینی
برا ی یافتن زن، می ارزد كه یك كفش بیشتر پاره كنی.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گلی سار

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گلی سار در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گلی سار ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای گلی سار (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گلی سار ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گلی سار ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٣:٢٣٠٦:٣٦:٤٦١٣:٠٤:٢٩١٩:٣٢:٤١١٩:٥٠:٢٦٠٠:٢٢:٢٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٢:٠٠٠٦:٣٥:٣٦١٣:٠٤:١٤١٩:٣٣:٢٢١٩:٥١:٠٩٠٠:٢٢:٠٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٠:٣٧٠٦:٣٤:٢٦١٣:٠٤:٠٠١٩:٣٤:٠٤١٩:٥١:٥٢٠٠:٢١:٣٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٩:١٥٠٦:٣٣:١٧١٣:٠٣:٤٦١٩:٣٤:٤٥١٩:٥٢:٣٦٠٠:٢١:١٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٧:٥٣٠٦:٣٢:٠٩١٣:٠٣:٣٣١٩:٣٥:٢٧١٩:٥٣:١٩٠٠:٢٠:٥٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٦:٣١٠٦:٣١:٠١١٣:٠٣:٢٠١٩:٣٦:٠٨١٩:٥٤:٠٣٠٠:٢٠:٣٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٥:١٠٠٦:٢٩:٥٤١٣:٠٣:٠٧١٩:٣٦:٥٠١٩:٥٤:٤٧٠٠:٢٠:٢٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٣:٥٠٠٦:٢٨:٤٧١٣:٠٢:٥٥١٩:٣٧:٣٢١٩:٥٥:٣١٠٠:٢٠:٠١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٢:٢٩٠٦:٢٧:٤٢١٣:٠٢:٤٣١٩:٣٨:١٣١٩:٥٦:١٥٠٠:١٩:٤٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠١:١٠٠٦:٢٦:٣٧١٣:٠٢:٣٢١٩:٣٨:٥٥١٩:٥٦:٥٩٠٠:١٩:٢٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٩:٥١٠٦:٢٥:٣٣١٣:٠٢:٢١١٩:٣٩:٣٧١٩:٥٧:٤٣٠٠:١٩:٠٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٨:٣٣٠٦:٢٤:٣٠١٣:٠٢:١٠١٩:٤٠:١٩١٩:٥٨:٢٧٠٠:١٨:٤٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:١٥٠٦:٢٣:٢٨١٣:٠٢:٠٠١٩:٤١:٠١١٩:٥٩:١٢٠٠:١٨:٣٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٥٨٠٦:٢٢:٢٧١٣:٠١:٥١١٩:٤١:٤٣١٩:٥٩:٥٦٠٠:١٨:١٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٤٢٠٦:٢١:٢٦١٣:٠١:٤٢١٩:٤٢:٢٦٢٠:٠٠:٤١٠٠:١٧:٥٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٢٦٠٦:٢٠:٢٧١٣:٠١:٣٣١٩:٤٣:٠٨٢٠:٠١:٢٦٠٠:١٧:٤٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٢:١٢٠٦:١٩:٢٨١٣:٠١:٢٥١٩:٤٣:٥٠٢٠:٠٢:١٠٠٠:١٧:٢٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٠:٥٨٠٦:١٨:٣١١٣:٠١:١٨١٩:٤٤:٣٢٢٠:٠٢:٥٥٠٠:١٧:٠٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٤٥٠٦:١٧:٣٥١٣:٠١:١١١٩:٤٥:١٥٢٠:٠٣:٤٠٠٠:١٦:٥٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٣٣٠٦:١٦:٣٩١٣:٠١:٠٥١٩:٤٥:٥٧٢٠:٠٤:٢٥٠٠:١٦:٤٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٢٢٠٦:١٥:٤٥١٣:٠٠:٥٩١٩:٤٦:٤٠٢٠:٠٥:١٠٠٠:١٦:٢٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٦:١٢٠٦:١٤:٥٢١٣:٠٠:٥٤١٩:٤٧:٢٢٢٠:٠٥:٥٥٠٠:١٦:١٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٠٣٠٦:١٤:٠٠١٣:٠٠:٤٩١٩:٤٨:٠٥٢٠:٠٦:٤١٠٠:١٦:٠٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٥٥٠٦:١٣:٠٩١٣:٠٠:٤٥١٩:٤٨:٤٧٢٠:٠٧:٢٦٠٠:١٥:٤٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٤٨٠٦:١٢:٢٠١٣:٠٠:٤٢١٩:٤٩:٣٠٢٠:٠٨:١١٠٠:١٥:٣٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤١:٤٣٠٦:١١:٣٢١٣:٠٠:٣٩١٩:٥٠:١٢٢٠:٠٨:٥٦٠٠:١٥:٢٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٣٨٠٦:١٠:٤٤١٣:٠٠:٣٧١٩:٥٠:٥٥٢٠:٠٩:٤١٠٠:١٥:١٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٣٥٠٦:٠٩:٥٩١٣:٠٠:٣٥١٩:٥١:٣٧٢٠:١٠:٢٦٠٠:١٥:٠٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٣٣٠٦:٠٩:١٤١٣:٠٠:٣٤١٩:٥٢:١٩٢٠:١١:١٠٠٠:١٤:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای گلی سار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای گلی سار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای گلی سار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گلی سار

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای گلی سار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای گلی سار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گلی سار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای گلی سار

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای گلی سار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای گلی سار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای گلی سار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گلی سار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گلی سار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گلی سار

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای گلی سار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گلی سار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گلی سار

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٧٠٦:٠٣:٢٥١٣:٠٠:٥٠١٩:٥٨:٣٧٢٠:١٧:٥٢٠٠:١٣:٥٩
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢١٠٦:٠٢:٥٤١٣:٠٠:٥٥١٩:٥٩:١٦٢٠:١٨:٣٣٠٠:١٣:٥٦
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٥٠٦:٠٢:٢٥١٣:٠١:٠٠١٩:٥٩:٥٥٢٠:١٩:١٥٠٠:١٣:٥٤
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٢٠٦:٠١:٥٧١٣:٠١:٠٦٢٠:٠٠:٣٤٢٠:١٩:٥٥٠٠:١٣:٥٢
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٠٠٦:٠١:٣١١٣:٠١:١٢٢٠:٠١:١٢٢٠:٢٠:٣٦٠٠:١٣:٥١
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣١٠٦:٠١:٠٦١٣:٠١:١٩٢٠:٠١:٤٩٢٠:٢١:١٥٠٠:١٣:٥١
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٢٠٦:٠٠:٤٣١٣:٠١:٢٦٢٠:٠٢:٢٦٢٠:٢١:٥٤٠٠:١٣:٥١
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٦٠٦:٠٠:٢١١٣:٠١:٣٣٢٠:٠٣:٠٢٢٠:٢٢:٣٣٠٠:١٣:٥٢
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٢٠٦:٠٠:٠٠١٣:٠١:٤١٢٠:٠٣:٣٨٢٠:٢٣:١٠٠٠:١٣:٥٤
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٩٠٥:٥٩:٤١١٣:٠١:٤٩٢٠:٠٤:١٣٢٠:٢٣:٤٧٠٠:١٣:٥٦
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٩٠٥:٥٩:٢٤١٣:٠١:٥٨٢٠:٠٤:٤٧٢٠:٢٤:٢٣٠٠:١٣:٥٩
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٠٠٥:٥٩:٠٨١٣:٠٢:٠٧٢٠:٠٥:٢١٢٠:٢٤:٥٩٠٠:١٤:٠٢
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٣٠٥:٥٨:٥٣١٣:٠٢:١٧٢٠:٠٥:٥٤٢٠:٢٥:٣٣٠٠:١٤:٠٦
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٨٠٥:٥٨:٤٠١٣:٠٢:٢٧٢٠:٠٦:٢٦٢٠:٢٦:٠٧٠٠:١٤:١١
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٦٠٥:٥٨:٢٩١٣:٠٢:٣٧٢٠:٠٦:٥٧٢٠:٢٦:٤٠٠٠:١٤:١٦
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٥٠٥:٥٨:١٩١٣:٠٢:٤٧٢٠:٠٧:٢٧٢٠:٢٧:١٢٠٠:١٤:٢٢
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٦٠٥:٥٨:١٠١٣:٠٢:٥٨٢٠:٠٧:٥٧٢٠:٢٧:٤٣٠٠:١٤:٢٨
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٠٠٥:٥٨:٠٣١٣:٠٣:٠٩٢٠:٠٨:٢٥٢٠:٢٨:١٣٠٠:١٤:٣٥
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٥٠٥:٥٧:٥٨١٣:٠٣:٢١٢٠:٠٨:٥٣٢٠:٢٨:٤١٠٠:١٤:٤٣
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٢٠٥:٥٧:٥٤١٣:٠٣:٣٢٢٠:٠٩:٢٠٢٠:٢٩:٠٩٠٠:١٤:٥١
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٢٠٥:٥٧:٥١١٣:٠٣:٤٤٢٠:٠٩:٤٥٢٠:٢٩:٣٦٠٠:١٤:٥٩
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٤٠٥:٥٧:٥٠١٣:٠٣:٥٦٢٠:١٠:١٠٢٠:٣٠:٠٢٠٠:١٥:٠٩
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٧٠٥:٥٧:٥٠١٣:٠٤:٠٩٢٠:١٠:٣٤٢٠:٣٠:٢٦٠٠:١٥:١٨
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٣٠٥:٥٧:٥٢١٣:٠٤:٢١٢٠:١٠:٥٦٢٠:٣٠:٤٩٠٠:١٥:٢٩
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠١٠٥:٥٧:٥٥١٣:٠٤:٣٤٢٠:١١:١٨٢٠:٣١:١٢٠٠:١٥:٣٩
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠١٠٥:٥٨:٠٠١٣:٠٤:٤٧٢٠:١١:٣٨٢٠:٣١:٣٢٠٠:١٥:٥١
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٣٠٥:٥٨:٠٦١٣:٠٥:٠٠٢٠:١١:٥٧٢٠:٣١:٥٢٠٠:١٦:٠٢
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٨٠٥:٥٨:١٣١٣:٠٥:١٣٢٠:١٢:١٥٢٠:٣٢:١٠٠٠:١٦:١٤
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٤٠٥:٥٨:٢٢١٣:٠٥:٢٦٢٠:١٢:٣٢٢٠:٣٢:٢٧٠٠:١٦:٢٧
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٢٠٥:٥٨:٣٢١٣:٠٥:٣٩٢٠:١٢:٤٧٢٠:٣٢:٤٣٠٠:١٦:٤٠
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٢٠٥:٥٨:٤٤١٣:٠٥:٥٢٢٠:١٣:٠١٢٠:٣٢:٥٧٠٠:١٦:٥٣

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای گلی سار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گلی سار روستای گلی سار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گلی سار روستای گلی سار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گلی سار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گلی سار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گلی سار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گلی سار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گلی سار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گلی سار

روستای گلی سار بر روی نقشه

روستای گلی سار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گلی سار

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گلی سار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گلی سار
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای گلی سار + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای گلی سار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای گلی سار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گلی سار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گلی سار رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گلی سار
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گلی سار
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ گلی سار دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق گلی سار
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گلی سار ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق گلی سار
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق گلی سار ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا گلی سار دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گلی سار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو