جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای گلی سار

همگین | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز گلی سار


اذان صبح: ٠٤:٣٨:٣٠
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:١٨
اذان ظهر: ١٣:١٠:٣٧
غروب آفتاب: ٢٠:٠٨:٣٧
اذان مغرب: ٢٠:٢٧:٥١
نیمه شب: ٠٠:٢٤:٠٠

یکشنبه ٣٠ تیر ١٣٩٨
١٧ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢١ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گلی سار (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ تیر ٩٨ روستای گلی سار)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای گلی سار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گلی سار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ژان ژاك روسو
مردم بدون عشق [ همچون ] كورانی هستند كه به هیچ وجه به منزل نخواهند رسید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گلی سار

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گلی سار در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گلی سار ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای گلی سار (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گلی سار ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گلی سار ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:١٤٠٦:٢٤:١٦١٣:٠٢:٠٨١٩:٤٠:٣٠١٩:٥٨:٣٩٠٠:١٨:٤٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٥٧٠٦:٢٣:١٤١٣:٠١:٥٩١٩:٤١:١٢١٩:٥٩:٢٣٠٠:١٨:٢٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٤٠٠٦:٢٢:١٣١٣:٠١:٤٩١٩:٤١:٥٥٢٠:٠٠:٠٨٠٠:١٨:٠٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٢٤٠٦:٢١:١٣١٣:٠١:٤١١٩:٤٢:٣٧٢٠:٠٠:٥٣٠٠:١٧:٥٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٠٩٠٦:٢٠:١٤١٣:٠١:٣٢١٩:٤٣:١٩٢٠:٠١:٣٨٠٠:١٧:٣٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٥٥٠٦:١٩:١٥١٣:٠١:٢٥١٩:٤٤:٠٢٢٠:٠٢:٢٣٠٠:١٧:٢١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٤١٠٦:١٨:١٨١٣:٠١:١٨١٩:٤٤:٤٤٢٠:٠٣:٠٨٠٠:١٧:٠٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٢٨٠٦:١٧:٢٢١٣:٠١:١١١٩:٤٥:٢٧٢٠:٠٣:٥٣٠٠:١٦:٥٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:١٧٠٦:١٦:٢٧١٣:٠١:٠٥١٩:٤٦:٠٩٢٠:٠٤:٣٨٠٠:١٦:٣٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٠٦٠٦:١٥:٣٣١٣:٠٠:٥٩١٩:٤٦:٥٢٢٠:٠٥:٢٣٠٠:١٦:٢٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٥٦٠٦:١٤:٤٠١٣:٠٠:٥٤١٩:٤٧:٣٤٢٠:٠٦:٠٨٠٠:١٦:١١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٤٧٠٦:١٣:٤٩١٣:٠٠:٤٩١٩:٤٨:١٦٢٠:٠٦:٥٣٠٠:١٥:٥٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٣٩٠٦:١٢:٥٨١٣:٠٠:٤٥١٩:٤٨:٥٩٢٠:٠٧:٣٨٠٠:١٥:٤٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٣٣٠٦:١٢:٠٩١٣:٠٠:٤٢١٩:٤٩:٤١٢٠:٠٨:٢٢٠٠:١٥:٣٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٢٧٠٦:١١:٢١١٣:٠٠:٣٩١٩:٥٠:٢٣٢٠:٠٩:٠٧٠٠:١٥:٢٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٢٣٠٦:١٠:٣٤١٣:٠٠:٣٧١٩:٥١:٠٥٢٠:٠٩:٥٢٠٠:١٥:١٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٢٠٠٦:٠٩:٤٨١٣:٠٠:٣٥١٩:٥١:٤٧٢٠:١٠:٣٧٠٠:١٥:٠٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٨:١٩٠٦:٠٩:٠٤١٣:٠٠:٣٤١٩:٥٢:٢٩٢٠:١١:٢١٠٠:١٤:٥٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٧:١٨٠٦:٠٨:٢١١٣:٠٠:٣٤١٩:٥٣:١١٢٠:١٢:٠٥٠٠:١٤:٤٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٦:١٩٠٦:٠٧:٣٩١٣:٠٠:٣٤١٩:٥٣:٥٢٢٠:١٢:٥٠٠٠:١٤:٣٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٥:٢٢٠٦:٠٦:٥٨١٣:٠٠:٣٤١٩:٥٤:٣٤٢٠:١٣:٣٤٠٠:١٤:٣٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٤:٢٥٠٦:٠٦:١٩١٣:٠٠:٣٦١٩:٥٥:١٥٢٠:١٤:١٧٠٠:١٤:٢٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٣:٣١٠٦:٠٥:٤١١٣:٠٠:٣٨١٩:٥٥:٥٦٢٠:١٥:٠١٠٠:١٤:١٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٢:٣٧٠٦:٠٥:٠٥١٣:٠٠:٤٠١٩:٥٦:٣٧٢٠:١٥:٤٤٠٠:١٤:١١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣١:٤٦٠٦:٠٤:٣٠١٣:٠٠:٤٣١٩:٥٧:١٧٢٠:١٦:٢٧٠٠:١٤:٠٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٠:٥٦٠٦:٠٣:٥٧١٣:٠٠:٤٦١٩:٥٧:٥٧٢٠:١٧:٠٩٠٠:١٤:٠٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٠:٠٧٠٦:٠٣:٢٥١٣:٠٠:٥٠١٩:٥٨:٣٧٢٠:١٧:٥٢٠٠:١٣:٥٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٩:٢١٠٦:٠٢:٥٤١٣:٠٠:٥٥١٩:٥٩:١٦٢٠:١٨:٣٣٠٠:١٣:٥٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٨:٣٥٠٦:٠٢:٢٥١٣:٠١:٠٠١٩:٥٩:٥٥٢٠:١٩:١٥٠٠:١٣:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گلی سار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گلی سار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گلی سار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گلی سار

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای گلی سار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای گلی سار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گلی سار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای گلی سار

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای گلی سار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای گلی سار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای گلی سار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گلی سار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گلی سار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای گلی سار

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای گلی سار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گلی سار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای گلی سار

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٤٨٠٥:٥٩:٠٠١٣:٠٦:٠٩٢٠:١٣:١٧٢٠:٣٣:١٢٠٠:١٧:١٠
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٠٣٠٥:٥٩:١٤١٣:٠٦:٢١٢٠:١٣:٢٨٢٠:٣٣:٢٣٠٠:١٧:٢٤
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:١٩٠٥:٥٩:٢٩١٣:٠٦:٣٤٢٠:١٣:٣٧٢٠:٣٣:٣٣٠٠:١٧:٣٨
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٣٨٠٥:٥٩:٤٦١٣:٠٦:٤٧٢٠:١٣:٤٦٢٠:٣٣:٤٠٠٠:١٧:٥٢
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٥٨٠٦:٠٠:٠٤١٣:٠٧:٠٠٢٠:١٣:٥٢٢٠:٣٣:٤٧٠٠:١٨:٠٧
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٢١٠٦:٠٠:٢٣١٣:٠٧:١٢٢٠:١٣:٥٨٢٠:٣٣:٥٢٠٠:١٨:٢١
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٤٥٠٦:٠٠:٤٣١٣:٠٧:٢٥٢٠:١٤:٠٢٢٠:٣٣:٥٥٠٠:١٨:٣٦
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:١١٠٦:٠١:٠٤١٣:٠٧:٣٧٢٠:١٤:٠٥٢٠:٣٣:٥٧٠٠:١٨:٥١
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٣٨٠٦:٠١:٢٦١٣:٠٧:٤٩٢٠:١٤:٠٦٢٠:٣٣:٥٧٠٠:١٩:٠٧
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٠٧٠٦:٠١:٤٩١٣:٠٨:٠١٢٠:١٤:٠٥٢٠:٣٣:٥٦٠٠:١٩:٢٢
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٣٨٠٦:٠٢:١٤١٣:٠٨:١٣٢٠:١٤:٠٤٢٠:٣٣:٥٣٠٠:١٩:٣٧
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:١١٠٦:٠٢:٣٩١٣:٠٨:٢٤٢٠:١٤:٠٠٢٠:٣٣:٤٩٠٠:١٩:٥٣
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٤٥٠٦:٠٣:٠٥١٣:٠٨:٣٥٢٠:١٣:٥٦٢٠:٣٣:٤٣٠٠:٢٠:٠٨
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٢١٠٦:٠٣:٣٢١٣:٠٨:٤٦٢٠:١٣:٤٩٢٠:٣٣:٣٥٠٠:٢٠:٢٣
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٥٨٠٦:٠٤:٠٠١٣:٠٨:٥٦٢٠:١٣:٤١٢٠:٣٣:٢٦٠٠:٢٠:٣٩
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣٦٠٦:٠٤:٢٩١٣:٠٩:٠٦٢٠:١٣:٣٢٢٠:٣٣:١٥٠٠:٢٠:٥٤
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:١٦٠٦:٠٤:٥٨١٣:٠٩:١٦٢٠:١٣:٢١٢٠:٣٣:٠٢٠٠:٢١:٠٩
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥٧٠٦:٠٥:٢٩١٣:٠٩:٢٥٢٠:١٣:٠٨٢٠:٣٢:٤٨٠٠:٢١:٢٤
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣٩٠٦:٠٦:٠٠١٣:٠٩:٣٤٢٠:١٢:٥٤٢٠:٣٢:٣٢٠٠:٢١:٣٨
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٢٣٠٦:٠٦:٣١١٣:٠٩:٤٢٢٠:١٢:٣٨٢٠:٣٢:١٤٠٠:٢١:٥٣
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٠٧٠٦:٠٧:٠٤١٣:٠٩:٥٠٢٠:١٢:٢١٢٠:٣١:٥٥٠٠:٢٢:٠٧
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٥٣٠٦:٠٧:٣٦١٣:٠٩:٥٧٢٠:١٢:٠٢٢٠:٣١:٣٤٠٠:٢٢:٢١
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٤٠٠٦:٠٨:١٠١٣:١٠:٠٤٢٠:١١:٤٢٢٠:٣١:١٢٠٠:٢٢:٣٤
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٢٧٠٦:٠٨:٤٤١٣:١٠:١٠٢٠:١١:٢٠٢٠:٣٠:٤٨٠٠:٢٢:٤٨
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:١٦٠٦:٠٩:١٩١٣:١٠:١٦٢٠:١٠:٥٧٢٠:٣٠:٢٣٠٠:٢٣:٠١
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠٥٠٦:٠٩:٥٤١٣:١٠:٢١٢٠:١٠:٣٢٢٠:٢٩:٥٥٠٠:٢٣:١٣
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥٥٠٦:١٠:٢٩١٣:١٠:٢٦٢٠:١٠:٠٥٢٠:٢٩:٢٧٠٠:٢٣:٢٦
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٤٦٠٦:١١:٠٥١٣:١٠:٣١٢٠:٠٩:٣٧٢٠:٢٨:٥٦٠٠:٢٣:٣٧
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٣٨٠٦:١١:٤١١٣:١٠:٣٤٢٠:٠٩:٠٨٢٠:٢٨:٢٥٠٠:٢٣:٤٩
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣٠٠٦:١٢:١٨١٣:١٠:٣٧٢٠:٠٨:٣٧٢٠:٢٧:٥١٠٠:٢٤:٠٠
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢٣٠٦:١٢:٥٥١٣:١٠:٤٠٢٠:٠٨:٠٥٢٠:٢٧:١٧٠٠:٢٤:١٠

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای گلی سار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای گلی سار روستای گلی سار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای گلی سار روستای گلی سار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گلی سار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گلی سار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای گلی سار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گلی سار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گلی سار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گلی سار

روستای گلی سار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گلی سار

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گلی سار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گلی سار
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای گلی سار + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای گلی سار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گلی سار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گلی سار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گلی سار رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق گلی سار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گلی سار
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ گلی سار دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گلی سار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گلی سار
جدول اوقات شرعی امروز فردا گلی سار دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گلی سار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق گلی سار

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گلی سار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو