جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای گلی جان

جویم | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز گلی جان


اذان صبح: ٠٥:٠٤:١٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٦:١٣
اذان ظهر: ١٢:٥٨:٢٧
غروب آفتاب: ١٩:٣٠:١٦
اذان مغرب: ١٩:٤٧:٣٦
نیمه شب: ٠٠:١٧:٣٩

دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
١٧ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
١٩ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گلی جان (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ مرداد ٩٨ روستای گلی جان)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای گلی جان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گلی جان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه (1332 هـ ش)

نیچه
هزار تلاش انسان به اندازه ی یك تقدیر كارساز نیست.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گلی جان

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گلی جان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گلی جان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای گلی جان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گلی جان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گلی جان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٢٨٠٦:١٩:٣١١٢:٥٢:٤٠١٩:٢٦:١٣١٩:٤٣:٣٨٠٠:١١:١٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٢٠٠٦:١٨:٣٧١٢:٥٢:٣٠١٩:٢٦:٤٨١٩:٤٤:١٥٠٠:١١:٠٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:١٣٠٦:١٧:٤٣١٢:٥٢:٢١١٩:٢٧:٢٣١٩:٤٤:٥٣٠٠:١٠:٤٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٠٦٠٦:١٦:٥٠١٢:٥٢:١٢١٩:٢٧:٥٩١٩:٤٥:٣٠٠٠:١٠:٣٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٠١٠٦:١٥:٥٨١٢:٥٢:٠٤١٩:٢٨:٣٤١٩:٤٦:٠٨٠٠:١٠:١٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٥٦٠٦:١٥:٠٦١٢:٥١:٥٦١٩:٢٩:١٠١٩:٤٦:٤٥٠٠:١٠:٠١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٥٢٠٦:١٤:١٦١٢:٥١:٤٩١٩:٢٩:٤٥١٩:٤٧:٢٣٠٠:٠٩:٤٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٤٩٠٦:١٣:٢٧١٢:٥١:٤٢١٩:٣٠:٢١١٩:٤٨:٠١٠٠:٠٩:٣٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٤٦٠٦:١٢:٣٨١٢:٥١:٣٦١٩:٣٠:٥٧١٩:٤٨:٣٩٠٠:٠٩:٢١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٤٥٠٦:١١:٥١١٢:٥١:٣٠١٩:٣١:٣٣١٩:٤٩:١٧٠٠:٠٩:٠٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٤٤٠٦:١١:٠٥١٢:٥١:٢٥١٩:٣٢:٠٩١٩:٤٩:٥٥٠٠:٠٨:٥٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٤٥٠٦:١٠:٢٠١٢:٥١:٢١١٩:٣٢:٤٤١٩:٥٠:٣٤٠٠:٠٨:٤٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٤٧٠٦:٠٩:٣٥١٢:٥١:١٧١٩:٣٣:٢٠١٩:٥١:١٢٠٠:٠٨:٣٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٤٩٠٦:٠٨:٥٢١٢:٥١:١٣١٩:٣٣:٥٦١٩:٥١:٥٠٠٠:٠٨:٢٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٥٣٠٦:٠٨:١١١٢:٥١:١١١٩:٣٤:٣٢١٩:٥٢:٢٨٠٠:٠٨:١٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٥٨٠٦:٠٧:٣٠١٢:٥١:٠٨١٩:٣٥:٠٨١٩:٥٣:٠٦٠٠:٠٨:٠٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٠٤٠٦:٠٦:٥٠١٢:٥١:٠٧١٩:٣٥:٤٤١٩:٥٣:٤٥٠٠:٠٧:٥٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:١١٠٦:٠٦:١٢١٢:٥١:٠٦١٩:٣٦:٢٠١٩:٥٤:٢٣٠٠:٠٧:٥٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٢٠٠٦:٠٥:٣٥١٢:٥١:٠٥١٩:٣٦:٥٦١٩:٥٥:٠١٠٠:٠٧:٤٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٢٩٠٦:٠٤:٥٩١٢:٥١:٠٥١٩:٣٧:٣٢١٩:٥٥:٣٩٠٠:٠٧:٣٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:٤٠٠٦:٠٤:٢٤١٢:٥١:٠٦١٩:٣٨:٠٨١٩:٥٦:١٧٠٠:٠٧:٣٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:٥٣٠٦:٠٣:٥٠١٢:٥١:٠٧١٩:٣٨:٤٣١٩:٥٦:٥٥٠٠:٠٧:٢٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:٠٧٠٦:٠٣:١٨١٢:٥١:٠٩١٩:٣٩:١٩١٩:٥٧:٣٣٠٠:٠٧:٢٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:٢٢٠٦:٠٢:٤٧١٢:٥١:١١١٩:٣٩:٥٤١٩:٥٨:١٠٠٠:٠٧:١٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:٣٨٠٦:٠٢:١٧١٢:٥١:١٤١٩:٤٠:٢٩١٩:٥٨:٤٨٠٠:٠٧:١٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:٥٧٠٦:٠١:٤٩١٢:٥١:١٨١٩:٤١:٠٤١٩:٥٩:٢٥٠٠:٠٧:١٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٣:١٦٠٦:٠١:٢٢١٢:٥١:٢٢١٩:٤١:٣٩٢٠:٠٠:٠١٠٠:٠٧:٠٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:٣٧٠٦:٠٠:٥٦١٢:٥١:٢٦١٩:٤٢:١٣٢٠:٠٠:٣٨٠٠:٠٧:٠٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٢:٠٠٠٦:٠٠:٣٢١٢:٥١:٣٢١٩:٤٢:٤٨٢٠:٠١:١٤٠٠:٠٧:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گلی جان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گلی جان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گلی جان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گلی جان

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای گلی جان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای گلی جان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گلی جان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای گلی جان

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای گلی جان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای گلی جان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای گلی جان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گلی جان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گلی جان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای گلی جان

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای گلی جان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گلی جان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای گلی جان

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٣٠٦:١١:٢٨١٣:٠١:١٤١٩:٥٠:٤٢٢٠:٠٩:٠٠٠٠:١٧:٢٥
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٩٠٦:١٢:٠١١٣:٠١:١٥١٩:٥٠:١١٢٠:٠٨:٢٨٠٠:١٧:٣٣
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٥٠٦:١٢:٣٤١٣:٠١:١٦١٩:٤٩:٤٠٢٠:٠٧:٥٤٠٠:١٧:٤١
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٢٠٦:١٣:٠٧١٣:٠١:١٦١٩:٤٩:٠٧٢٠:٠٧:١٩٠٠:١٧:٤٨
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٩٠٦:١٣:٤٠١٣:٠١:١٦١٩:٤٨:٣٣٢٠:٠٦:٤٣٠٠:١٧:٥٥
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٦٠٦:١٤:١٣١٣:٠١:١٦١٩:٤٧:٥٨٢٠:٠٦:٠٦٠٠:١٨:٠١
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٣٠٦:١٤:٤٧١٣:٠١:١٤١٩:٤٧:٢٢٢٠:٠٥:٢٧٠٠:١٨:٠٦
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥١٠٦:١٥:٢٠١٣:٠١:١٢١٩:٤٦:٤٤٢٠:٠٤:٤٧٠٠:١٨:١١
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٨٠٦:١٥:٥٤١٣:٠١:١٠١٩:٤٦:٠٥٢٠:٠٤:٠٦٠٠:١٨:١٥
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٦٠٦:١٦:٢٧١٣:٠١:٠٦١٩:٤٥:٢٥٢٠:٠٣:٢٤٠٠:١٨:١٩
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:١٣٠٦:١٧:٠٠١٣:٠١:٠٣١٩:٤٤:٤٤٢٠:٠٢:٤٠٠٠:١٨:٢٢
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠١٠٦:١٧:٣٤١٣:٠٠:٥٨١٩:٤٤:٠١٢٠:٠١:٥٥٠٠:١٨:٢٥
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٨٠٦:١٨:٠٧١٣:٠٠:٥٣١٩:٤٣:١٨٢٠:٠١:٠٩٠٠:١٨:٢٧
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٦٠٦:١٨:٤١١٣:٠٠:٤٨١٩:٤٢:٣٣٢٠:٠٠:٢٢٠٠:١٨:٢٨
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٣٠٦:١٩:١٤١٣:٠٠:٤١١٩:٤١:٤٧١٩:٥٩:٣٤٠٠:١٨:٢٩
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:١١٠٦:١٩:٤٧١٣:٠٠:٣٥١٩:٤١:٠٠١٩:٥٨:٤٥٠٠:١٨:٢٩
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٨٠٦:٢٠:٢٠١٣:٠٠:٢٧١٩:٤٠:١٢١٩:٥٧:٥٤٠٠:١٨:٢٨
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٤٠٦:٢٠:٥٣١٣:٠٠:١٩١٩:٣٩:٢٢١٩:٥٧:٠٣٠٠:١٨:٢٧
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣١٠٦:٢١:٢٦١٣:٠٠:١٠١٩:٣٨:٣٢١٩:٥٦:١٠٠٠:١٨:٢٥
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٧٠٦:٢١:٥٨١٣:٠٠:٠١١٩:٣٧:٤١١٩:٥٥:١٧٠٠:١٨:٢٢
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٤٠٦:٢٢:٣١١٢:٥٩:٥١١٩:٣٦:٤٨١٩:٥٤:٢٢٠٠:١٨:١٩
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٩٠٦:٢٣:٠٣١٢:٥٩:٤١١٩:٣٥:٥٥١٩:٥٣:٢٧٠٠:١٨:١٥
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٥٠٦:٢٣:٣٥١٢:٥٩:٣٠١٩:٣٥:٠١١٩:٥٢:٣٠٠٠:١٨:١١
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٠٠٦:٢٤:٠٧١٢:٥٩:١٨١٩:٣٤:٠٦١٩:٥١:٣٣٠٠:١٨:٠٥
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٥٠٦:٢٤:٣٩١٢:٥٩:٠٦١٩:٣٣:١٠١٩:٥٠:٣٥٠٠:١٨:٠٠
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٠٠٦:٢٥:١٠١٢:٥٨:٥٤١٩:٣٢:١٣١٩:٤٩:٣٦٠٠:١٧:٥٣
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٤٠٦:٢٥:٤٢١٢:٥٨:٤١١٩:٣١:١٥١٩:٤٨:٣٦٠٠:١٧:٤٧
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٨٠٦:٢٦:١٣١٢:٥٨:٢٧١٩:٣٠:١٦١٩:٤٧:٣٦٠٠:١٧:٣٩
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٢٠٦:٢٦:٤٤١٢:٥٨:١٣١٩:٢٩:١٧١٩:٤٦:٣٤٠٠:١٧:٣١
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٥٠٦:٢٧:١٥١٢:٥٧:٥٨١٩:٢٨:١٧١٩:٤٥:٣٢٠٠:١٧:٢٣
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٨٠٦:٢٧:٤٦١٢:٥٧:٤٣١٩:٢٧:١٦١٩:٤٤:٢٩٠٠:١٧:١٣

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای گلی جان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای گلی جان روستای گلی جان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای گلی جان روستای گلی جان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گلی جان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گلی جان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گلی جان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گلی جان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گلی جان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گلی جان

روستای گلی جان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گلی جان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گلی جان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گلی جان
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای گلی جان + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای گلی جان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گلی جان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گلی جان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گلی جان رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق گلی جان
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گلی جان
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ گلی جان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گلی جان دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گلی جان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گلی جان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گلی جان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گلی جان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گلی جان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو