جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای گلی بردگان

ریز | جم | بوشهر | ایران

اوقات شرعی امروز گلی بردگان


اذان صبح: ٠٤:٣٤:٥٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٥:١٠
اذان ظهر: ١٣:٠٠:٠٤
غروب آفتاب: ١٩:٥٥:٠٨
اذان مغرب: ٢٠:١٣:٥٠
نیمه شب: ٠٠:١٤:٥٣

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گلی بردگان (شهرستان جم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ روستای گلی بردگان)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای گلی بردگان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای گلی بردگان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

برتراند راسل
فلسفه نباید از زندگانی شخصی بكاهد، بلكه باید بر آن بیفزاید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گلی بردگان

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گلی بردگان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گلی بردگان ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای گلی بردگان (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گلی بردگان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گلی بردگان ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٨:٢١٠٦:٣٧:٥٨١٣:٠٢:٠٦١٩:٢٦:٣٩١٩:٤٣:٤١٠٠:٢١:٥٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٧:٠٨٠٦:٣٦:٥٦١٣:٠١:٥١١٩:٢٧:١٢١٩:٤٤:١٥٠٠:٢١:٣٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٥:٥٥٠٦:٣٥:٥٤١٣:٠١:٣٧١٩:٢٧:٤٦١٩:٤٤:٥٠٠٠:٢١:١٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٤:٤٣٠٦:٣٤:٥٣١٣:٠١:٢٣١٩:٢٨:١٩١٩:٤٥:٢٦٠٠:٢٠:٥٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٣:٣٢٠٦:٣٣:٥٣١٣:٠١:١٠١٩:٢٨:٥٣١٩:٤٦:٠١٠٠:٢٠:٣٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٢:٢٠٠٦:٣٢:٥٣١٣:٠٠:٥٧١٩:٢٩:٢٦١٩:٤٦:٣٦٠٠:٢٠:١٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١١:٠٩٠٦:٣١:٥٤١٣:٠٠:٤٤١٩:٣٠:٠٠١٩:٤٧:١٢٠٠:١٩:٥٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٩:٥٩٠٦:٣٠:٥٥١٣:٠٠:٣٢١٩:٣٠:٣٤١٩:٤٧:٤٨٠٠:١٩:٤١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٨:٤٩٠٦:٢٩:٥٧١٣:٠٠:٢٠١٩:٣١:٠٨١٩:٤٨:٢٤٠٠:١٩:٢٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٧:٤٠٠٦:٢٩:٠٠١٣:٠٠:٠٩١٩:٣١:٤٢١٩:٤٩:٠٠٠٠:١٩:٠٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٦:٣١٠٦:٢٨:٠٤١٢:٥٩:٥٨١٩:٣٢:١٦١٩:٤٩:٣٦٠٠:١٨:٥٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:٢٣٠٦:٢٧:٠٩١٢:٥٩:٤٧١٩:٣٢:٥١١٩:٥٠:١٢٠٠:١٨:٣٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:١٥٠٦:٢٦:١٤١٢:٥٩:٣٧١٩:٣٣:٢٥١٩:٥٠:٤٩٠٠:١٨:١٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٠٩٠٦:٢٥:٢٠١٢:٥٩:٢٨١٩:٣٤:٠٠١٩:٥١:٢٦٠٠:١٨:٠١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٠٣٠٦:٢٤:٢٧١٢:٥٩:١٩١٩:٣٤:٣٤١٩:٥٢:٠٢٠٠:١٧:٤٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٥٧٠٦:٢٣:٣٥١٢:٥٩:١٠١٩:٣٥:٠٩١٩:٥٢:٣٩٠٠:١٧:٣١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٥٣٠٦:٢٢:٤٤١٢:٥٩:٠٣١٩:٣٥:٤٤١٩:٥٣:١٦٠٠:١٧:١٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٨:٤٩٠٦:٢١:٥٤١٢:٥٨:٥٥١٩:٣٦:١٩١٩:٥٣:٥٤٠٠:١٧:٠٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٤٦٠٦:٢١:٠٥١٢:٥٨:٤٨١٩:٣٦:٥٤١٩:٥٤:٣١٠٠:١٦:٤٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٤٤٠٦:٢٠:١٧١٢:٥٨:٤٢١٩:٣٧:٣٠١٩:٥٥:٠٩٠٠:١٦:٣٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٤٣٠٦:١٩:٣٠١٢:٥٨:٣٦١٩:٣٨:٠٥١٩:٥٥:٤٦٠٠:١٦:٢٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٤٣٠٦:١٨:٤٤١٢:٥٨:٣١١٩:٣٨:٤١١٩:٥٦:٢٤٠٠:١٦:١٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٤٤٠٦:١٧:٥٩١٢:٥٨:٢٧١٩:٣٩:١٦١٩:٥٧:٠٢٠٠:١٦:٠١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٢:٤٦٠٦:١٧:١٥١٢:٥٨:٢٣١٩:٣٩:٥٢١٩:٥٧:٤٠٠٠:١٥:٥١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥١:٤٩٠٦:١٦:٣٢١٢:٥٨:١٩١٩:٤٠:٢٨١٩:٥٨:١٨٠٠:١٥:٤١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٠:٥٤٠٦:١٥:٥١١٢:٥٨:١٦١٩:٤١:٠٣١٩:٥٨:٥٦٠٠:١٥:٣١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:٥٩٠٦:١٥:١٠١٢:٥٨:١٤١٩:٤١:٣٩١٩:٥٩:٣٤٠٠:١٥:٢٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٩:٠٥٠٦:١٤:٣١١٢:٥٨:١٣١٩:٤٢:١٥٢٠:٠٠:١٢٠٠:١٥:١٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٨:١٣٠٦:١٣:٥٣١٢:٥٨:١١١٩:٤٢:٥١٢٠:٠٠:٥٠٠٠:١٥:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای گلی بردگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای گلی بردگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای گلی بردگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گلی بردگان

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای گلی بردگان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای گلی بردگان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گلی بردگان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای گلی بردگان

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای گلی بردگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای گلی بردگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای گلی بردگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گلی بردگان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گلی بردگان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گلی بردگان

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای گلی بردگان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گلی بردگان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گلی بردگان

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤١:١١٠٦:٠٨:٥٨١٢:٥٨:٢٨١٩:٤٨:١٥٢٠:٠٦:٣٤٠٠:١٤:٢٤
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:٣٢٠٦:٠٨:٣٢١٢:٥٨:٣٢١٩:٤٨:٤٩٢٠:٠٧:١٠٠٠:١٤:٢٢
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٥٠٦:٠٨:٠٨١٢:٥٨:٣٧١٩:٤٩:٢٣٢٠:٠٧:٤٦٠٠:١٤:٢١
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٢٠٠٦:٠٧:٤٥١٢:٥٨:٤٣١٩:٤٩:٥٧٢٠:٠٨:٢٢٠٠:١٤:٢١
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤٦٠٦:٠٧:٢٤١٢:٥٨:٤٩١٩:٥٠:٣٠٢٠:٠٨:٥٧٠٠:١٤:٢٢
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:١٤٠٦:٠٧:٠٤١٢:٥٨:٥٦١٩:٥١:٠٣٢٠:٠٩:٣٢٠٠:١٤:٢٣
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٣٠٦:٠٦:٤٥١٢:٥٩:٠٣١٩:٥١:٣٥٢٠:١٠:٠٦٠٠:١٤:٢٥
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٤٠٦:٠٦:٢٨١٢:٥٩:١٠١٩:٥٢:٠٧٢٠:١٠:٤٠٠٠:١٤:٢٧
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٧٠٦:٠٦:١١١٢:٥٩:١٨١٩:٥٢:٣٩٢٠:١١:١٣٠٠:١٤:٣٠
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢١٠٦:٠٥:٥٧١٢:٥٩:٢٧١٩:٥٣:١٠٢٠:١١:٤٦٠٠:١٤:٣٣
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٧٠٦:٠٥:٤٣١٢:٥٩:٣٥١٩:٥٣:٤٠٢٠:١٢:١٨٠٠:١٤:٣٧
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٥٠٦:٠٥:٣١١٢:٥٩:٤٥١٩:٥٤:١٠٢٠:١٢:٤٩٠٠:١٤:٤٢
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٤٠٦:٠٥:٢٠١٢:٥٩:٥٤١٩:٥٤:٣٩٢٠:١٣:٢٠٠٠:١٤:٤٧
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٥٠٦:٠٥:١٠١٣:٠٠:٠٤١٩:٥٥:٠٨٢٠:١٣:٥٠٠٠:١٤:٥٣
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٨٠٦:٠٥:٠٢١٣:٠٠:١٤١٩:٥٥:٣٦٢٠:١٤:١٩٠٠:١٤:٥٩
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٢٠٦:٠٤:٥٥١٣:٠٠:٢٥١٩:٥٦:٠٣٢٠:١٤:٤٨٠٠:١٥:٠٦
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٩٠٦:٠٤:٥٠١٣:٠٠:٣٥١٩:٥٦:٣٠٢٠:١٥:١٦٠٠:١٥:١٣
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٧٠٦:٠٤:٤٥١٣:٠٠:٤٦١٩:٥٦:٥٦٢٠:١٥:٤٣٠٠:١٥:٢١
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٦٠٦:٠٤:٤٢١٣:٠٠:٥٨١٩:٥٧:٢١٢٠:١٦:٠٩٠٠:١٥:٣٠
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٨٠٦:٠٤:٤١١٣:٠١:١٠١٩:٥٧:٤٦٢٠:١٦:٣٥٠٠:١٥:٣٩
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣١٠٦:٠٤:٤٠١٣:٠١:٢١١٩:٥٨:٠٩٢٠:١٦:٥٩٠٠:١٥:٤٨
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٧٠٦:٠٤:٤١١٣:٠١:٣٤١٩:٥٨:٣٢٢٠:١٧:٢٣٠٠:١٥:٥٨
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٤٠٦:٠٤:٤٣١٣:٠١:٤٦١٩:٥٨:٥٤٢٠:١٧:٤٥٠٠:١٦:٠٨
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٢٠٦:٠٤:٤٧١٣:٠١:٥٩١٩:٥٩:١٥٢٠:١٨:٠٧٠٠:١٦:١٩
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٣٠٦:٠٤:٥٢١٣:٠٢:١١١٩:٥٩:٣٥٢٠:١٨:٢٨٠٠:١٦:٣٠
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٥٠٦:٠٤:٥٧١٣:٠٢:٢٤١٩:٥٩:٥٤٢٠:١٨:٤٧٠٠:١٦:٤٢
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٩٠٦:٠٥:٠٤١٣:٠٢:٣٧٢٠:٠٠:١٢٢٠:١٩:٠٦٠٠:١٦:٥٤
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٥٠٦:٠٥:١٣١٣:٠٢:٥٠٢٠:٠٠:٣٠٢٠:١٩:٢٤٠٠:١٧:٠٦
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٢٠٦:٠٥:٢٢١٣:٠٣:٠٣٢٠:٠٠:٤٦٢٠:١٩:٤٠٠٠:١٧:١٩
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥١٠٦:٠٥:٣٣١٣:٠٣:١٦٢٠:٠١:٠١٢٠:١٩:٥٥٠٠:١٧:٣٢
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٢٠٦:٠٥:٤٤١٣:٠٣:٢٩٢٠:٠١:١٥٢٠:٢٠:٠٩٠٠:١٧:٤٥

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای گلی بردگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گلی بردگان روستای گلی بردگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای گلی بردگان روستای گلی بردگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گلی بردگان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گلی بردگان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گلی بردگان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گلی بردگان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گلی بردگان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گلی بردگان

روستای گلی بردگان بر روی نقشه

روستای گلی بردگان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گلی بردگان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گلی بردگان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گلی بردگان
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای گلی بردگان + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای گلی بردگان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای گلی بردگان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گلی بردگان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گلی بردگان رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ گلی بردگان دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق گلی بردگان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق گلی بردگان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گلی بردگان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گلی بردگان
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ گلی بردگان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ گلی بردگان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق گلی بردگان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گلی بردگان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو