جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای گلکویه

ایزدخواست غربی | زرین دشت | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز گلکویه


اذان صبح: ٠٥:٠٤:٤٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٢١:٤٧
اذان ظهر: ١٢:٠٥:١٩
غروب آفتاب: ١٧:٤٩:١٥
اذان مغرب: ١٨:٠٦:٠٧
نیمه شب: ٢٣:٢٦:٣٣

سه شنبه ٠٦ اسفند ١٣٩٨
٠١ رجب ١٤٤١ قمری
٢٥ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گلکویه (شهرستان زرین دشت) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ اسفند ٩٨ روستای گلکویه)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای گلکویه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گلکویه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام محمد باقر علیه الاسلام (27 ه ق)

امام محمد باقر (ع)
سخن نيك را از هر كسي ، هر چند به آن عمل نكند ، فرا گيريد .

اوقات شرعی ماه جاری روستای گلکویه

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی رجب ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گلکویه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گلکویه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای گلکویه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٥٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گلکویه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گلکویه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٦:٠٨٠٦:١٧:٥٧١٢:٥٠:١٦١٩:٢٣:٠١١٩:٤٠:٢٣٠٠:٠٩:٠٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:٠٠٠٦:١٧:٠١١٢:٥٠:٠٦١٩:٢٣:٣٦١٩:٤١:٠٠٠٠:٠٨:٤٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٣:٥٢٠٦:١٦:٠٦١٢:٤٩:٥٦١٩:٢٤:١١١٩:٤١:٣٨٠٠:٠٨:٢٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٢:٤٥٠٦:١٥:١٣١٢:٤٩:٤٧١٩:٢٤:٤٦١٩:٤٢:١٥٠٠:٠٨:١٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥١:٣٩٠٦:١٤:٢٠١٢:٤٩:٣٨١٩:٢٥:٢١١٩:٤٢:٥٢٠٠:٠٧:٥٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٣٣٠٦:١٣:٢٨١٢:٤٩:٣٠١٩:٢٥:٥٧١٩:٤٣:٣٠٠٠:٠٧:٤٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٩:٢٩٠٦:١٢:٣٦١٢:٤٩:٢٢١٩:٢٦:٣٢١٩:٤٤:٠٧٠٠:٠٧:٢٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٢٥٠٦:١١:٤٦١٢:٤٩:١٥١٩:٢٧:٠٨١٩:٤٤:٤٥٠٠:٠٧:١٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٢٢٠٦:١٠:٥٧١٢:٤٩:٠٩١٩:٢٧:٤٣١٩:٤٥:٢٣٠٠:٠٧:٠١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٦:١٩٠٦:١٠:٠٩١٢:٤٩:٠٢١٩:٢٨:١٩١٩:٤٦:٠١٠٠:٠٦:٤٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٥:١٨٠٦:٠٩:٢١١٢:٤٨:٥٧١٩:٢٨:٥٥١٩:٤٦:٣٩٠٠:٠٦:٣٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:١٨٠٦:٠٨:٣٥١٢:٤٨:٥٢١٩:٢٩:٣١١٩:٤٧:١٧٠٠:٠٦:٢٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:١٨٠٦:٠٧:٥٠١٢:٤٨:٤٧١٩:٣٠:٠٦١٩:٤٧:٥٥٠٠:٠٦:١٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٢٠٠٦:٠٧:٠٦١٢:٤٨:٤٣١٩:٣٠:٤٢١٩:٤٨:٣٣٠٠:٠٦:٠٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:٢٣٠٦:٠٦:٢٣١٢:٤٨:٤٠١٩:٣١:١٨١٩:٤٩:١١٠٠:٠٥:٥٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٢٧٠٦:٠٥:٤١١٢:٤٨:٣٧١٩:٣١:٥٤١٩:٤٩:٤٩٠٠:٠٥:٤٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٣٢٠٦:٠٥:٠١١٢:٤٨:٣٥١٩:٣٢:٣٠١٩:٥٠:٢٨٠٠:٠٥:٣٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٣٨٠٦:٠٤:٢١١٢:٤٨:٣٣١٩:٣٣:٠٦١٩:٥١:٠٦٠٠:٠٥:٢٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:٤٥٠٦:٠٣:٤٣١٢:٤٨:٣٢١٩:٣٣:٤٢١٩:٥١:٤٤٠٠:٠٥:١٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٦:٥٤٠٦:٠٣:٠٦١٢:٤٨:٣١١٩:٣٤:١٧١٩:٥٢:٢٢٠٠:٠٥:١٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٦:٠٤٠٦:٠٢:٣٠١٢:٤٨:٣١١٩:٣٤:٥٣١٩:٥٣:٠٠٠٠:٠٥:٠٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٥:١٥٠٦:٠١:٥٥١٢:٤٨:٣٢١٩:٣٥:٢٩١٩:٥٣:٣٨٠٠:٠٤:٥٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٤:٢٧٠٦:٠١:٢١١٢:٤٨:٣٣١٩:٣٦:٠٤١٩:٥٤:١٦٠٠:٠٤:٥٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٣:٤١٠٦:٠٠:٤٩١٢:٤٨:٣٥١٩:٣٦:٤٠١٩:٥٤:٥٣٠٠:٠٤:٤٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٢:٥٦٠٦:٠٠:١٨١٢:٤٨:٣٨١٩:٣٧:١٥١٩:٥٥:٣١٠٠:٠٤:٤٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:١٣٠٥:٥٩:٤٩١٢:٤٨:٤١١٩:٣٧:٥٠١٩:٥٦:٠٨٠٠:٠٤:٤١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣١:٣١٠٥:٥٩:٢١١٢:٤٨:٤٤١٩:٣٨:٢٥١٩:٥٦:٤٥٠٠:٠٤:٣٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٠:٥١٠٥:٥٨:٥٤١٢:٤٨:٤٨١٩:٣٩:٠٠١٩:٥٧:٢٢٠٠:٠٤:٣٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:١٢٠٥:٥٨:٢٨١٢:٤٨:٥٣١٩:٣٩:٣٤١٩:٥٧:٥٨٠٠:٠٤:٣٥
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:٣٥٠٥:٥٨:٠٤١٢:٤٨:٥٨١٩:٤٠:٠٩١٩:٥٨:٣٥٠٠:٠٤:٣٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گلکویه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گلکویه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گلکویه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گلکویه

اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری روستای گلکویه

اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رجب ١٤٤١ هـ.ق برابر با اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای گلکویه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گلکویه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری روستای گلکویه

شعبان
رجب ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رجب | ٩٨/١٢/٠٦٠٥:٠٤:٤٦٠٦:٢١:٤٧١٢:٠٥:١٩١٧:٤٩:١٥١٨:٠٦:٠٧٢٣:٢٦:٣٣
٠٢ رجب | ٩٨/١٢/٠٧٠٥:٠٣:٥١٠٦:٢٠:٤٨١٢:٠٥:١٠١٧:٤٩:٥٥١٨:٠٦:٤٦٢٣:٢٦:٢٥
٠٣ رجب | ٩٨/١٢/٠٨٠٥:٠٢:٥٥٠٦:١٩:٤٩١٢:٠٥:٠٠١٧:٥٠:٣٤١٨:٠٧:٢٤٢٣:٢٦:١٦
٠٤ رجب | ٩٨/١٢/٠٩٠٥:٠١:٥٨٠٦:١٨:٤٩١٢:٠٤:٤٩١٧:٥١:١٣١٨:٠٨:٠٢٢٣:٢٦:٠٧
٠٥ رجب | ٩٨/١٢/١٠٠٥:٠١:٠٠٠٦:١٧:٤٩١٢:٠٤:٣٨١٧:٥١:٥٢١٨:٠٨:٤٠٢٣:٢٥:٥٧
٠٦ رجب | ٩٨/١٢/١١٠٥:٠٠:٠١٠٦:١٦:٤٨١٢:٠٤:٢٧١٧:٥٢:٣٠١٨:٠٩:١٧٢٣:٢٥:٤٦
٠٧ رجب | ٩٨/١٢/١٢٠٤:٥٩:٠١٠٦:١٥:٤٦١٢:٠٤:١٥١٧:٥٣:٠٨١٨:٠٩:٥٤٢٣:٢٥:٣٤
٠٨ رجب | ٩٨/١٢/١٣٠٤:٥٨:٠١٠٦:١٤:٤٣١٢:٠٤:٠٢١٧:٥٣:٤٥١٨:١٠:٣٠٢٣:٢٥:٢٢
٠٩ رجب | ٩٨/١٢/١٤٠٤:٥٦:٥٩٠٦:١٣:٤٠١٢:٠٣:٤٩١٧:٥٤:٢٢١٨:١١:٠٧٢٣:٢٥:٠٩
١٠ رجب | ٩٨/١٢/١٥٠٤:٥٥:٥٧٠٦:١٢:٣٧١٢:٠٣:٣٦١٧:٥٤:٥٩١٨:١١:٤٣٢٣:٢٤:٥٦
١١ رجب | ٩٨/١٢/١٦٠٤:٥٤:٥٣٠٦:١١:٣٢١٢:٠٣:٢٢١٧:٥٥:٣٥١٨:١٢:١٨٢٣:٢٤:٤٢
١٢ رجب | ٩٨/١٢/١٧٠٤:٥٣:٤٩٠٦:١٠:٢٨١٢:٠٣:٠٧١٧:٥٦:١١١٨:١٢:٥٤٢٣:٢٤:٢٨
١٣ رجب | ٩٨/١٢/١٨٠٤:٥٢:٤٥٠٦:٠٩:٢٢١٢:٠٢:٥٢١٧:٥٦:٤٧١٨:١٣:٢٩٢٣:٢٤:١٣
١٤ رجب | ٩٨/١٢/١٩٠٤:٥١:٣٩٠٦:٠٨:١٧١٢:٠٢:٣٧١٧:٥٧:٢٣١٨:١٤:٠٤٢٣:٢٣:٥٨
١٥ رجب | ٩٨/١٢/٢٠٠٤:٥٠:٣٣٠٦:٠٧:١١١٢:٠٢:٢٢١٧:٥٧:٥٨١٨:١٤:٣٩٢٣:٢٣:٤٢
١٦ رجب | ٩٨/١٢/٢١٠٤:٤٩:٢٦٠٦:٠٦:٠٤١٢:٠٢:٠٦١٧:٥٨:٣٣١٨:١٥:١٣٢٣:٢٣:٢٦
١٧ رجب | ٩٨/١٢/٢٢٠٤:٤٨:١٨٠٦:٠٤:٥٧١٢:٠١:٥٠١٧:٥٩:٠٧١٨:١٥:٤٨٢٣:٢٣:٠٩
١٨ رجب | ٩٨/١٢/٢٣٠٤:٤٧:١٠٠٦:٠٣:٥٠١٢:٠١:٣٣١٧:٥٩:٤٢١٨:١٦:٢٢٢٣:٢٢:٥٢
١٩ رجب | ٩٨/١٢/٢٤٠٤:٤٦:٠١٠٦:٠٢:٤٣١٢:٠١:١٧١٨:٠٠:١٦١٨:١٦:٥٦٢٣:٢٢:٣٤
٢٠ رجب | ٩٨/١٢/٢٥٠٤:٤٤:٥٢٠٦:٠١:٣٥١٢:٠١:٠٠١٨:٠٠:٥٠١٨:١٧:٣٠٢٣:٢٢:١٦
٢١ رجب | ٩٨/١٢/٢٦٠٤:٤٣:٤٢٠٦:٠٠:٢٧١٢:٠٠:٤٣١٨:٠١:٢٤١٨:١٨:٠٤٢٣:٢١:٥٨
٢٢ رجب | ٩٨/١٢/٢٧٠٤:٤٢:٣٢٠٥:٥٩:١٩١٢:٠٠:٢٦١٨:٠١:٥٨١٨:١٨:٣٨٢٣:٢١:٤٠
٢٣ رجب | ٩٨/١٢/٢٨٠٤:٤١:٢١٠٥:٥٨:١١١٢:٠٠:٠٨١٨:٠٢:٣٢١٨:١٩:١١٢٣:٢١:٢١
٢٤ رجب | ٩٨/١٢/٢٩٠٤:٤٠:١٠٠٥:٥٧:٠٢١١:٥٩:٥١١٨:٠٣:٠٥١٨:١٩:٤٥٢٣:٢١:٠٢
٢٥ رجب | ٩٩/٠١/٠١٠٤:٣٨:٥٨٠٥:٥٥:٥٤١١:٥٩:٣٣١٨:٠٣:٣٩١٨:٢٠:١٩٢٣:٥٠:٤٢
٢٦ رجب | ٩٩/٠١/٠٢٠٥:٣٧:٤٦٠٦:٥٤:٤٥١٢:٥٩:١٥١٩:٠٤:١٢١٩:٢٠:٥٢٠٠:٢٠:٢٣
٢٧ رجب | ٩٩/٠١/٠٣٠٥:٣٦:٣٣٠٦:٥٣:٣٦١٢:٥٨:٥٨١٩:٠٤:٤٥١٩:٢١:٢٦٠٠:٢٠:٠٣
٢٨ رجب | ٩٩/٠١/٠٤٠٥:٣٥:٢٠٠٦:٥٢:٢٧١٢:٥٨:٤٠١٩:٠٥:١٨١٩:٢١:٥٩٠٠:١٩:٤٣
٢٩ رجب | ٩٩/٠١/٠٥٠٥:٣٤:٠٧٠٦:٥١:١٨١٢:٥٨:٢٢١٩:٠٥:٥١١٩:٢٢:٣٢٠٠:١٩:٢٢

دانلود اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق
روستای گلکویه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق روستای گلکویه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق روستای گلکویه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گلکویه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گلکویه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای گلکویه

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای گلکویه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گلکویه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای گلکویه

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٥٠٦:٢٦:٢٦١٢:٠٥:٥٧١٧:٤٥:٥١١٨:٠٢:٥٠٢٣:٢٧:٠٣
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٥٠٦:٢٥:٣١١٢:٠٥:٥١١٧:٤٦:٣٣١٨:٠٣:٣٠٢٣:٢٦:٥٩
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٤٠٦:٢٤:٣٧١٢:٠٥:٤٤١٧:٤٧:١٤١٨:٠٤:١٠٢٣:٢٦:٥٣
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٣٠٦:٢٣:٤١١٢:٠٥:٣٦١٧:٤٧:٥٥١٨:٠٤:٤٩٢٣:٢٦:٤٧
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٠٠٦:٢٢:٤٤١٢:٠٥:٢٨١٧:٤٨:٣٥١٨:٠٥:٢٩٢٣:٢٦:٤١
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٦٠٦:٢١:٤٧١٢:٠٥:١٩١٧:٤٩:١٥١٨:٠٦:٠٧٢٣:٢٦:٣٣
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥١٠٦:٢٠:٤٨١٢:٠٥:١٠١٧:٤٩:٥٥١٨:٠٦:٤٦٢٣:٢٦:٢٥
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٥٠٦:١٩:٤٩١٢:٠٥:٠٠١٧:٥٠:٣٤١٨:٠٧:٢٤٢٣:٢٦:١٦
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٨٠٦:١٨:٤٩١٢:٠٤:٤٩١٧:٥١:١٣١٨:٠٨:٠٢٢٣:٢٦:٠٧
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٠٠٦:١٧:٤٩١٢:٠٤:٣٨١٧:٥١:٥٢١٨:٠٨:٤٠٢٣:٢٥:٥٧
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠١٠٦:١٦:٤٨١٢:٠٤:٢٧١٧:٥٢:٣٠١٨:٠٩:١٧٢٣:٢٥:٤٦
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠١٠٦:١٥:٤٦١٢:٠٤:١٥١٧:٥٣:٠٨١٨:٠٩:٥٤٢٣:٢٥:٣٤
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠١٠٦:١٤:٤٣١٢:٠٤:٠٢١٧:٥٣:٤٥١٨:١٠:٣٠٢٣:٢٥:٢٢
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٩٠٦:١٣:٤٠١٢:٠٣:٤٩١٧:٥٤:٢٢١٨:١١:٠٧٢٣:٢٥:٠٩
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٧٠٦:١٢:٣٧١٢:٠٣:٣٦١٧:٥٤:٥٩١٨:١١:٤٣٢٣:٢٤:٥٦
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٣٠٦:١١:٣٢١٢:٠٣:٢٢١٧:٥٥:٣٥١٨:١٢:١٨٢٣:٢٤:٤٢
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٩٠٦:١٠:٢٨١٢:٠٣:٠٧١٧:٥٦:١١١٨:١٢:٥٤٢٣:٢٤:٢٨
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٥٠٦:٠٩:٢٢١٢:٠٢:٥٢١٧:٥٦:٤٧١٨:١٣:٢٩٢٣:٢٤:١٣
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٩٠٦:٠٨:١٧١٢:٠٢:٣٧١٧:٥٧:٢٣١٨:١٤:٠٤٢٣:٢٣:٥٨
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٣٠٦:٠٧:١١١٢:٠٢:٢٢١٧:٥٧:٥٨١٨:١٤:٣٩٢٣:٢٣:٤٢
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٦٠٦:٠٦:٠٤١٢:٠٢:٠٦١٧:٥٨:٣٣١٨:١٥:١٣٢٣:٢٣:٢٦
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٨٠٦:٠٤:٥٧١٢:٠١:٥٠١٧:٥٩:٠٧١٨:١٥:٤٨٢٣:٢٣:٠٩
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٠٠٦:٠٣:٥٠١٢:٠١:٣٣١٧:٥٩:٤٢١٨:١٦:٢٢٢٣:٢٢:٥٢
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠١٠٦:٠٢:٤٣١٢:٠١:١٧١٨:٠٠:١٦١٨:١٦:٥٦٢٣:٢٢:٣٤
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٢٠٦:٠١:٣٥١٢:٠١:٠٠١٨:٠٠:٥٠١٨:١٧:٣٠٢٣:٢٢:١٦
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٢٠٦:٠٠:٢٧١٢:٠٠:٤٣١٨:٠١:٢٤١٨:١٨:٠٤٢٣:٢١:٥٨
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٢٠٥:٥٩:١٩١٢:٠٠:٢٦١٨:٠١:٥٨١٨:١٨:٣٨٢٣:٢١:٤٠
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤١:٢١٠٥:٥٨:١١١٢:٠٠:٠٨١٨:٠٢:٣٢١٨:١٩:١١٢٣:٢١:٢١
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٠:١٠٠٥:٥٧:٠٢١١:٥٩:٥١١٨:٠٣:٠٥١٨:١٩:٤٥٢٣:٢١:٠٢

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای گلکویه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای گلکویه روستای گلکویه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای گلکویه روستای گلکویه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گلکویه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گلکویه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گلکویه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گلکویه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گلکویه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گلکویه

روستای گلکویه بر روی نقشه

روستای گلکویه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گلکویه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گلکویه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گلکویه
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای گلکویه + دانلود
اوقات شرعی رجب ١٤٤١ روستای گلکویه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گلکویه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گلکویه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گلکویه رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق گلکویه
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گلکویه
زمان پخش اذان آنلاین به افق گلکویه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق گلکویه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گلکویه دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق گلکویه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گلکویه
افق شرعی امروز فردا گلکویه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گلکویه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو