جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر گلپورگان

سراوان | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز گلپورگان


اذان صبح: ٠٤:٤٨:٣٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٧:٢٨
اذان ظهر: ١١:٣٢:٤٨
غروب آفتاب: ١٦:٥٨:٢٣
اذان مغرب: ١٧:١٥:٥٠
نیمه شب: ٢٢:٥٣:٢٠

چهارشنبه ٠٩ بهمن ١٣٩٨
٠٣ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٩ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر گلپورگان (شهرستان سراوان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ بهمن ٩٨ شهر گلپورگان)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر گلپورگان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر گلپورگان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها (11 هـ ق)

حضرت فاطمه (س)
هر كس عبادات و كارهاى خود را خالصانه براى خدا انجام دهد، خداوند بهترین مصلحت ها و بركات خود را براى او تقدیر مى نماید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر گلپورگان

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر گلپورگان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر گلپورگان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر گلپورگان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٨٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر گلپورگان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گلپورگان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢٦:٠٤٠٥:٤٦:٥٢١٢:١٧:٥٤١٨:٤٩:١٩١٩:٠٦:٣٠٢٣:٣٧:٠٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٤:٥٩٠٥:٤٥:٥٩١٢:١٧:٤٤١٨:٤٩:٥٢١٩:٠٧:٠٥٢٣:٣٦:٥٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٣:٥٣٠٥:٤٥:٠٦١٢:١٧:٣٤١٨:٥٠:٢٥١٩:٠٧:٤١٢٣:٣٦:٣٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٢:٤٩٠٥:٤٤:١٤١٢:١٧:٢٥١٨:٥٠:٥٨١٩:٠٨:١٦٢٣:٣٦:٢٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢١:٤٥٠٥:٤٣:٢٣١٢:١٧:١٦١٨:٥١:٣٢١٩:٠٨:٥١٢٣:٣٦:٠٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٠:٤٢٠٥:٤٢:٣٣١٢:١٧:٠٨١٨:٥٢:٠٥١٩:٠٩:٢٧٢٣:٣٥:٥٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٩:٤٠٠٥:٤١:٤٤١٢:١٧:٠٠١٨:٥٢:٣٩١٩:١٠:٠٢٢٣:٣٥:٣٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٨:٣٨٠٥:٤٠:٥٥١٢:١٦:٥٣١٨:٥٣:١٣١٩:١٠:٣٨٢٣:٣٥:٢٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٧:٣٨٠٥:٤٠:٠٨١٢:١٦:٤٦١٨:٥٣:٤٦١٩:١١:١٤٢٣:٣٥:١٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٦:٣٨٠٥:٣٩:٢٢١٢:١٦:٤٠١٨:٥٤:٢٠١٩:١١:٥٠٢٣:٣٥:٠٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٥:٣٩٠٥:٣٨:٣٦١٢:١٦:٣٤١٨:٥٤:٥٤١٩:١٢:٢٦٢٣:٣٤:٤٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٤:٤١٠٥:٣٧:٥٢١٢:١٦:٢٩١٨:٥٥:٢٨١٩:١٣:٠٢٢٣:٣٤:٣٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٣:٤٥٠٥:٣٧:٠٨١٢:١٦:٢٥١٨:٥٦:٠٢١٩:١٣:٣٨٢٣:٣٤:٢٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٢:٤٩٠٥:٣٦:٢٦١٢:١٦:٢١١٨:٥٦:٣٦١٩:١٤:١٥٢٣:٣٤:١٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١١:٥٤٠٥:٣٥:٤٥١٢:١٦:١٧١٨:٥٧:١٠١٩:١٤:٥١٢٣:٣٤:٠٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١١:٠٠٠٥:٣٥:٠٥١٢:١٦:١٤١٨:٥٧:٤٤١٩:١٥:٢٧٢٣:٣٣:٥٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٠:٠٧٠٥:٣٤:٢٦١٢:١٦:١٢١٨:٥٨:١٩١٩:١٦:٠٤٢٣:٣٣:٤٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٩:١٦٠٥:٣٣:٤٨١٢:١٦:١٠١٨:٥٨:٥٣١٩:١٦:٤٠٢٣:٣٣:٣٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٨:٢٦٠٥:٣٣:١١١٢:١٦:٠٩١٨:٥٩:٢٧١٩:١٧:١٧٢٣:٣٣:٣٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٧:٣٧٠٥:٣٢:٣٦١٢:١٦:٠٩١٩:٠٠:٠١١٩:١٧:٥٣٢٣:٣٣:٢٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٦:٤٩٠٥:٣٢:٠١١٢:١٦:٠٩١٩:٠٠:٣٥١٩:١٨:٢٩٢٣:٣٣:١٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٦:٠٢٠٥:٣١:٢٨١٢:١٦:٠٩١٩:٠١:٠٩١٩:١٩:٠٦٢٣:٣٣:١٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٥:١٧٠٥:٣٠:٥٦١٢:١٦:١١١٩:٠١:٤٤١٩:١٩:٤٢٢٣:٣٣:٠٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٤:٣٣٠٥:٣٠:٢٦١٢:١٦:١٣١٩:٠٢:١٧١٩:٢٠:١٨٢٣:٣٣:٠٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٣:٥٠٠٥:٢٩:٥٦١٢:١٦:١٥١٩:٠٢:٥١١٩:٢٠:٥٤٢٣:٣٣:٠٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٣:٠٩٠٥:٢٩:٢٨١٢:١٦:١٨١٩:٠٣:٢٥١٩:٢١:٢٩٢٣:٣٢:٥٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٢:٢٩٠٥:٢٩:٠١١٢:١٦:٢١١٩:٠٣:٥٩١٩:٢٢:٠٥٢٣:٣٢:٥٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠١:٥١٠٥:٢٨:٣٥١٢:١٦:٢٥١٩:٠٤:٣٢١٩:٢٢:٤٠٢٣:٣٢:٥٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠١:١٤٠٥:٢٨:١١١٢:١٦:٣٠١٩:٠٥:٠٥١٩:٢٣:١٥٢٣:٣٢:٥٢
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٠:٣٩٠٥:٢٧:٤٨١٢:١٦:٣٥١٩:٠٥:٣٨١٩:٢٣:٥٠٢٣:٣٢:٥١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گلپورگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گلپورگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گلپورگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گلپورگان

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر گلپورگان

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر گلپورگان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گلپورگان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر گلپورگان

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٤:٤٩:٠٩٠٦:٠٨:١٦١١:٣٢:٢٤١٦:٥٦:٤٨١٧:١٤:١٨٢٢:٥٢:٥٠
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٤:٤٨:٥٣٠٦:٠٧:٥٣١١:٣٢:٣٦١٦:٥٧:٣٦١٧:١٥:٠٤٢٢:٥٣:٠٦
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٤:٤٨:٣٥٠٦:٠٧:٢٨١١:٣٢:٤٨١٦:٥٨:٢٣١٧:١٥:٥٠٢٢:٥٣:٢٠
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٤:٤٨:١٧٠٦:٠٧:٠٢١١:٣٢:٥٨١٦:٥٩:١١١٧:١٦:٣٥٢٢:٥٣:٣٣
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٤:٤٧:٥٦٠٦:٠٦:٣٥١١:٣٣:٠٨١٦:٥٩:٥٨١٧:١٧:٢٠٢٢:٥٣:٤٦
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٤:٤٧:٣٥٠٦:٠٦:٠٦١١:٣٣:١٧١٧:٠٠:٤٤١٧:١٨:٠٥٢٢:٥٣:٥٨
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٤:٤٧:١١٠٦:٠٥:٣٦١١:٣٣:٢٥١٧:٠١:٣١١٧:١٨:٥٠٢٢:٥٤:٠٩
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٤:٤٦:٤٧٠٦:٠٥:٠٥١١:٣٣:٣٢١٧:٠٢:١٧١٧:١٩:٣٤٢٢:٥٤:١٩
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٤:٤٦:٢١٠٦:٠٤:٣٢١١:٣٣:٣٨١٧:٠٣:٠٣١٧:٢٠:١٨٢٢:٥٤:٢٨
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٤:٤٥:٥٣٠٦:٠٣:٥٨١١:٣٣:٤٤١٧:٠٣:٤٩١٧:٢١:٠٢٢٢:٥٤:٣٧
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٤:٤٥:٢٥٠٦:٠٣:٢٢١١:٣٣:٤٩١٧:٠٤:٣٤١٧:٢١:٤٥٢٢:٥٤:٤٤
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٤:٤٤:٥٥٠٦:٠٢:٤٥١١:٣٣:٥٣١٧:٠٥:١٩١٧:٢٢:٢٨٢٢:٥٤:٥١
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٤:٤٤:٢٣٠٦:٠٢:٠٧١١:٣٣:٥٦١٧:٠٦:٠٣١٧:٢٣:١١٢٢:٥٤:٥٧
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٤:٤٣:٥٠٠٦:٠١:٢٨١١:٣٣:٥٨١٧:٠٦:٤٧١٧:٢٣:٥٤٢٢:٥٥:٠٢
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٤:٤٣:١٦٠٦:٠٠:٤٨١١:٣٤:٠٠١٧:٠٧:٣١١٧:٢٤:٣٦٢٢:٥٥:٠٦
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٤:٤٢:٤٠٠٦:٠٠:٠٦١١:٣٤:٠٠١٧:٠٨:١٥١٧:٢٥:١٧٢٢:٥٥:٠٩
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٤:٤٢:٠٤٠٥:٥٩:٢٣١١:٣٤:٠٠١٧:٠٨:٥٨١٧:٢٥:٥٩٢٢:٥٥:١٢
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٤:٤١:٢٦٠٥:٥٨:٣٩١١:٣٤:٠٠١٧:٠٩:٤٠١٧:٢٦:٤٠٢٢:٥٥:١٣
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٤:٤٠:٤٦٠٥:٥٧:٥٤١١:٣٣:٥٨١٧:١٠:٢٣١٧:٢٧:٢٠٢٢:٥٥:١٤
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٤:٤٠:٠٦٠٥:٥٧:٠٨١١:٣٣:٥٦١٧:١١:٠٥١٧:٢٨:٠١٢٢:٥٥:١٤
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٤:٣٩:٢٤٠٥:٥٦:٢١١١:٣٣:٥٣١٧:١١:٤٦١٧:٢٨:٤٠٢٢:٥٥:١٤
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٤:٣٨:٤١٠٥:٥٥:٣٣١١:٣٣:٤٩١٧:١٢:٢٧١٧:٢٩:٢٠٢٢:٥٥:١٢
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٤:٣٧:٥٧٠٥:٥٤:٤٤١١:٣٣:٤٥١٧:١٣:٠٨١٧:٢٩:٥٩٢٢:٥٥:١٠
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٤:٣٧:١٢٠٥:٥٣:٥٤١١:٣٣:٤٠١٧:١٣:٤٨١٧:٣٠:٣٨٢٢:٥٥:٠٧
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٤:٣٦:٢٥٠٥:٥٣:٠٣١١:٣٣:٣٥١٧:١٤:٢٨١٧:٣١:١٧٢٢:٥٥:٠٣
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٤:٣٥:٣٨٠٥:٥٢:١١١١:٣٣:٢٨١٧:١٥:٠٨١٧:٣١:٥٥٢٢:٥٤:٥٩
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٤:٣٤:٤٩٠٥:٥١:١٨١١:٣٣:٢١١٧:١٥:٤٧١٧:٣٢:٣٣٢٢:٥٤:٥٣
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٤:٣٤:٠٠٠٥:٥٠:٢٤١١:٣٣:١٤١٧:١٦:٢٦١٧:٣٣:١٠٢٢:٥٤:٤٧
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٤:٣٣:٠٩٠٥:٤٩:٣٠١١:٣٣:٠٦١٧:١٧:٠٤١٧:٣٣:٤٧٢٢:٥٤:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر گلپورگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر گلپورگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر گلپورگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر گلپورگان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گلپورگان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر گلپورگان

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر گلپورگان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گلپورگان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر گلپورگان

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٣٠٦:١٠:٠٢١١:٣٠:٥٤١٦:٥١:٥٩١٧:٠٩:٤١٢٢:٥١:٠٣
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٦٠٦:٠٩:٤٨١١:٣١:١١١٦:٥٢:٤٧١٧:١٠:٢٧٢٢:٥١:٢٣
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٨٠٦:٠٩:٣٣١١:٣١:٢٧١٦:٥٣:٣٦١٧:١١:١٣٢٢:٥١:٤٢
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٨٠٦:٠٩:١٦١١:٣١:٤٢١٦:٥٤:٢٤١٧:١٢:٠٠٢٢:٥٢:٠٠
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٦٠٦:٠٨:٥٧١١:٣١:٥٧١٦:٥٥:١٢١٧:١٢:٤٦٢٢:٥٢:١٨
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٣٠٦:٠٨:٣٧١١:٣٢:١١١٦:٥٦:٠٠١٧:١٣:٣٢٢٢:٥٢:٣٤
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٩٠٦:٠٨:١٦١١:٣٢:٢٤١٦:٥٦:٤٨١٧:١٤:١٨٢٢:٥٢:٥٠
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٣٠٦:٠٧:٥٣١١:٣٢:٣٦١٦:٥٧:٣٦١٧:١٥:٠٤٢٢:٥٣:٠٦
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٥٠٦:٠٧:٢٨١١:٣٢:٤٨١٦:٥٨:٢٣١٧:١٥:٥٠٢٢:٥٣:٢٠
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٧٠٦:٠٧:٠٢١١:٣٢:٥٨١٦:٥٩:١١١٧:١٦:٣٥٢٢:٥٣:٣٣
١١ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٦٠٦:٠٦:٣٥١١:٣٣:٠٨١٦:٥٩:٥٨١٧:١٧:٢٠٢٢:٥٣:٤٦
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٥٠٦:٠٦:٠٦١١:٣٣:١٧١٧:٠٠:٤٤١٧:١٨:٠٥٢٢:٥٣:٥٨
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٧:١١٠٦:٠٥:٣٦١١:٣٣:٢٥١٧:٠١:٣١١٧:١٨:٥٠٢٢:٥٤:٠٩
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٧٠٦:٠٥:٠٥١١:٣٣:٣٢١٧:٠٢:١٧١٧:١٩:٣٤٢٢:٥٤:١٩
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢١٠٦:٠٤:٣٢١١:٣٣:٣٨١٧:٠٣:٠٣١٧:٢٠:١٨٢٢:٥٤:٢٨
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٣٠٦:٠٣:٥٨١١:٣٣:٤٤١٧:٠٣:٤٩١٧:٢١:٠٢٢٢:٥٤:٣٧
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٥٠٦:٠٣:٢٢١١:٣٣:٤٩١٧:٠٤:٣٤١٧:٢١:٤٥٢٢:٥٤:٤٤
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٥٠٦:٠٢:٤٥١١:٣٣:٥٣١٧:٠٥:١٩١٧:٢٢:٢٨٢٢:٥٤:٥١
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢٣٠٦:٠٢:٠٧١١:٣٣:٥٦١٧:٠٦:٠٣١٧:٢٣:١١٢٢:٥٤:٥٧
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٠٠٦:٠١:٢٨١١:٣٣:٥٨١٧:٠٦:٤٧١٧:٢٣:٥٤٢٢:٥٥:٠٢
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٣:١٦٠٦:٠٠:٤٨١١:٣٤:٠٠١٧:٠٧:٣١١٧:٢٤:٣٦٢٢:٥٥:٠٦
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٠٠٦:٠٠:٠٦١١:٣٤:٠٠١٧:٠٨:١٥١٧:٢٥:١٧٢٢:٥٥:٠٩
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٤٠٥:٥٩:٢٣١١:٣٤:٠٠١٧:٠٨:٥٨١٧:٢٥:٥٩٢٢:٥٥:١٢
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٦٠٥:٥٨:٣٩١١:٣٤:٠٠١٧:٠٩:٤٠١٧:٢٦:٤٠٢٢:٥٥:١٣
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤٦٠٥:٥٧:٥٤١١:٣٣:٥٨١٧:١٠:٢٣١٧:٢٧:٢٠٢٢:٥٥:١٤
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٠:٠٦٠٥:٥٧:٠٨١١:٣٣:٥٦١٧:١١:٠٥١٧:٢٨:٠١٢٢:٥٥:١٤
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢٤٠٥:٥٦:٢١١١:٣٣:٥٣١٧:١١:٤٦١٧:٢٨:٤٠٢٢:٥٥:١٤
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤١٠٥:٥٥:٣٣١١:٣٣:٤٩١٧:١٢:٢٧١٧:٢٩:٢٠٢٢:٥٥:١٢
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٤:٣٧:٥٧٠٥:٥٤:٤٤١١:٣٣:٤٥١٧:١٣:٠٨١٧:٢٩:٥٩٢٢:٥٥:١٠
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٤:٣٧:١٢٠٥:٥٣:٥٤١١:٣٣:٤٠١٧:١٣:٤٨١٧:٣٠:٣٨٢٢:٥٥:٠٧

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ شهر گلپورگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر گلپورگان شهر گلپورگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر گلپورگان شهر گلپورگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر گلپورگان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گلپورگان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر گلپورگان

سفال کلپورگان کلپورگان روستایی از توابع شهرستان سراوان در سیستان و بلوچستان است. موزه زنده سفال کلپورگان تنها موزه زنده سفال در جهان است که قدمت آن به هفت هزار سال پیش بر می‌گردد

شهر گلپورگان در ویکیپدیا

شهر گلپورگان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر گلپورگان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر گلپورگان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر گلپورگان بر روی نقشه

شهر گلپورگان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر گلپورگان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر گلپورگان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر گلپورگان
اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر گلپورگان + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ شهر گلپورگان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر گلپورگان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر گلپورگان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر گلپورگان رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا گلپورگان دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گلپورگان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گلپورگان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گلپورگان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق گلپورگان
جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ گلپورگان دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گلپورگان
افق شرعی امروز فردا گلپورگان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر گلپورگان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو