جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر گلپورگان

سراوان | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز گلپورگان

اذان صبح: ٠٣:٥٦:٣١
طلوع آفتاب: ٠٥:١٢:٣٠
اذان ظهر: ١١:٠٩:٢١
غروب آفتاب: ١٧:٠٥:٤٩
اذان مغرب: ١٧:٢٢:١٩
نیمه شب شرعی: ٢٢:٣١:٢٤

پنج شنبه ١٠ مهر ١٣٩٩
١٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٠١ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر گلپورگان (شهرستان سراوان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ مهر ٩٩ شهر گلپورگان)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر گلپورگان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر گلپورگان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی سالمندان

پائولو كوئیلو
ترس از رنج از خود رنج بدتر است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر گلپورگان

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر گلپورگان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر گلپورگان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر گلپورگان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر گلپورگان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان گلپورگان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٦:٣٨٠٥:٥٥:٤٢١٢:١٩:٥٠١٨:٤٤:٢٢١٩:٠١:١٦٢٣:٣٩:٥٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٥:٢٨٠٥:٥٤:٤٢١٢:١٩:٣٥١٨:٤٤:٥٣١٩:٠١:٥٠٢٣:٣٩:٣٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٤:١٨٠٥:٥٣:٤٣١٢:١٩:٢٢١٨:٤٥:٢٥١٩:٠٢:٢٣٢٣:٣٩:١٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٣:٠٨٠٥:٥٢:٤٤١٢:١٩:٠٨١٨:٤٥:٥٧١٩:٠٢:٥٧٢٣:٣٨:٥٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣١:٥٩٠٥:٥١:٤٦١٢:١٨:٥٥١٨:٤٦:٢٩١٩:٠٣:٣٠٢٣:٣٨:٣٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٠:٥٠٠٥:٥٠:٤٨١٢:١٨:٤٢١٨:٤٧:٠١١٩:٠٤:٠٤٢٣:٣٨:٢١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٩:٤٢٠٥:٤٩:٥١١٢:١٨:٣٠١٨:٤٧:٣٣١٩:٠٤:٣٨٢٣:٣٨:٠٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٨:٣٤٠٥:٤٨:٥٥١٢:١٨:١٨١٨:٤٨:٠٦١٩:٠٥:١٣٢٣:٣٧:٤٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٧:٢٧٠٥:٤٨:٠٠١٢:١٨:٠٧١٨:٤٨:٣٨١٩:٠٥:٤٧٢٣:٣٧:٢٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٦:٢٠٠٥:٤٧:٠٥١٢:١٧:٥٦١٨:٤٩:١١١٩:٠٦:٢١٢٣:٣٧:١٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٥:١٤٠٥:٤٦:١١١٢:١٧:٤٦١٨:٤٩:٤٣١٩:٠٦:٥٦٢٣:٣٦:٥٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٤:٠٨٠٥:٤٥:١٨١٢:١٧:٣٦١٨:٥٠:١٦١٩:٠٧:٣١٢٣:٣٦:٤٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٣:٠٤٠٥:٤٤:٢٦١٢:١٧:٢٦١٨:٥٠:٤٩١٩:٠٨:٠٦٢٣:٣٦:٢٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٢:٠٠٠٥:٤٣:٣٤١٢:١٧:١٧١٨:٥١:٢٢١٩:٠٨:٤١٢٣:٣٦:٠٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٠:٥٦٠٥:٤٢:٤٤١٢:١٧:٠٩١٨:٥١:٥٦١٩:٠٩:١٧٢٣:٣٥:٥٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٩:٥٤٠٥:٤١:٥٤١٢:١٧:٠١١٨:٥٢:٢٩١٩:٠٩:٥٢٢٣:٣٥:٤١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٨:٥٢٠٥:٤١:٠٦١٢:١٦:٥٣١٨:٥٣:٠٣١٩:١٠:٢٨٢٣:٣٥:٢٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٧:٥١٠٥:٤٠:١٨١٢:١٦:٤٦١٨:٥٣:٣٧١٩:١١:٠٤٢٣:٣٥:١٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٦:٥١٠٥:٣٩:٣٢١٢:١٦:٤٠١٨:٥٤:١٠١٩:١١:٤٠٢٣:٣٥:٠١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٥:٥٢٠٥:٣٨:٤٦١٢:١٦:٣٤١٨:٥٤:٤٤١٩:١٢:١٦٢٣:٣٤:٤٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٤:٥٤٠٥:٣٨:٠١١٢:١٦:٢٩١٨:٥٥:١٨١٩:١٢:٥٢٢٣:٣٤:٣٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٣:٥٧٠٥:٣٧:١٨١٢:١٦:٢٥١٨:٥٥:٥٣١٩:١٣:٢٩٢٣:٣٤:٢٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٣:٠١٠٥:٣٦:٣٥١٢:١٦:٢١١٨:٥٦:٢٧١٩:١٤:٠٥٢٣:٣٤:١٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٢:٠٦٠٥:٣٥:٥٤١٢:١٦:١٧١٨:٥٧:٠١١٩:١٤:٤١٢٣:٣٤:٠٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١١:١٢٠٥:٣٥:١٤١٢:١٦:١٤١٨:٥٧:٣٥١٩:١٥:١٨٢٣:٣٣:٥٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٠:٢٠٠٥:٣٤:٣٥١٢:١٦:١٢١٨:٥٨:١٠١٩:١٥:٥٥٢٣:٣٣:٤٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٩:٢٨٠٥:٣٣:٥٧١٢:١٦:١٠١٨:٥٨:٤٤١٩:١٦:٣١٢٣:٣٣:٤١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٨:٣٧٠٥:٣٣:٢٠١٢:١٦:٠٩١٨:٥٩:١٩١٩:١٧:٠٨٢٣:٣٣:٣٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٠٧:٤٨٠٥:٣٢:٤٤١٢:١٦:٠٩١٨:٥٩:٥٣١٩:١٧:٤٤٢٣:٣٣:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر گلپورگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر گلپورگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر گلپورگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گلپورگان

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر گلپورگان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر گلپورگان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گلپورگان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر گلپورگان

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر گلپورگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر گلپورگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر گلپورگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر گلپورگان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گلپورگان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر گلپورگان

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر گلپورگان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گلپورگان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر گلپورگان

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر گلپورگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر گلپورگان شهر گلپورگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر گلپورگان شهر گلپورگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر گلپورگان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گلپورگان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر گلپورگان

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر گلپورگان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گلپورگان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر گلپورگان

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٠٥٠٥:٠٨:٢١١١:١٢:٢٤١٧:١٦:٠٤١٧:٣٢:٣٣٢٢:٣٤:١٩
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٣٥٠٥:٠٨:٤٨١١:١٢:٠٣١٧:١٤:٥٥١٧:٣١:٢٣٢٢:٣٤:٠٠
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٣:٠٥٠٥:٠٩:١٥١١:١١:٤٢١٧:١٣:٤٦١٧:٣٠:١٥٢٢:٣٣:٤٠
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٣:٣٤٠٥:٠٩:٤٢١١:١١:٢٢١٧:١٢:٣٧١٧:٢٩:٠٦٢٢:٣٣:٢٠
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٠٤٠٥:١٠:١٠١١:١١:٠١١٧:١١:٢٨١٧:٢٧:٥٧٢٢:٣٣:٠١
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٣٤٠٥:١٠:٣٧١١:١٠:٤١١٧:١٠:٢٠١٧:٢٦:٤٩٢٢:٣٢:٤١
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٠٣٠٥:١١:٠٥١١:١٠:٢٠١٧:٠٩:١٢١٧:٢٥:٤١٢٢:٣٢:٢٢
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٣٢٠٥:١١:٣٣١١:١٠:٠٠١٧:٠٨:٠٤١٧:٢٤:٣٣٢٢:٣٢:٠٣
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٠٢٠٥:١٢:٠١١١:٠٩:٤١١٧:٠٦:٥٦١٧:٢٣:٢٦٢٢:٣١:٤٤
١٠ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٣١٠٥:١٢:٣٠١١:٠٩:٢١١٧:٠٥:٤٩١٧:٢٢:١٩٢٢:٣١:٢٤
١١ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٠٠٠٥:١٢:٥٨١١:٠٩:٠٢١٧:٠٤:٤٢١٧:٢١:١٢٢٢:٣١:٠٦
١٢ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٢٩٠٥:١٣:٢٧١١:٠٨:٤٣١٧:٠٣:٣٦١٧:٢٠:٠٦٢٢:٣٠:٤٧
١٣ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٥٨٠٥:١٣:٥٦١١:٠٨:٢٥١٧:٠٢:٣٠١٧:١٩:٠١٢٢:٣٠:٢٨
١٤ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٢٧٠٥:١٤:٢٦١١:٠٨:٠٧١٧:٠١:٢٤١٧:١٧:٥٦٢٢:٣٠:١٠
١٥ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٥٧٠٥:١٤:٥٦١١:٠٧:٤٩١٧:٠٠:١٩١٧:١٦:٥١٢٢:٢٩:٥٢
١٦ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٢٦٠٥:١٥:٢٦١١:٠٧:٣١١٦:٥٩:١٤١٧:١٥:٤٧٢٢:٢٩:٣٥
١٧ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٥٥٠٥:١٥:٥٦١١:٠٧:١٤١٦:٥٨:١٠١٧:١٤:٤٣٢٢:٢٩:١٧
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٢٥٠٥:١٦:٢٧١١:٠٦:٥٨١٦:٥٧:٠٦١٧:١٣:٤١٢٢:٢٩:٠٠
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٥٤٠٥:١٦:٥٨١١:٠٦:٤٢١٦:٥٦:٠٣١٧:١٢:٣٨٢٢:٢٨:٤٤
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٠١:٢٤٠٥:١٧:٣٠١١:٠٦:٢٧١٦:٥٥:٠١١٧:١١:٣٧٢٢:٢٨:٢٧
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٠١:٥٤٠٥:١٨:٠٢١١:٠٦:١٢١٦:٥٣:٥٩١٧:١٠:٣٦٢٢:٢٨:١١
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٢٤٠٥:١٨:٣٤١١:٠٥:٥٧١٦:٥٢:٥٨١٧:٠٩:٣٦٢٢:٢٧:٥٦
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٥٤٠٥:١٩:٠٧١١:٠٥:٤٣١٦:٥١:٥٧١٧:٠٨:٣٦٢٢:٢٧:٤١
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٢٤٠٥:١٩:٤٠١١:٠٥:٣٠١٦:٥٠:٥٨١٧:٠٧:٣٨٢٢:٢٧:٢٦
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٥٥٠٥:٢٠:١٣١١:٠٥:١٧١٦:٤٩:٥٩١٧:٠٦:٤٠٢٢:٢٧:١٢
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٢٦٠٥:٢٠:٤٧١١:٠٥:٠٥١٦:٤٩:٠١١٧:٠٥:٤٣٢٢:٢٦:٥٩
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٥٦٠٥:٢١:٢٢١١:٠٤:٥٣١٦:٤٨:٠٣١٧:٠٤:٤٧٢٢:٢٦:٤٥
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٢٧٠٥:٢١:٥٦١١:٠٤:٤٢١٦:٤٧:٠٧١٧:٠٣:٥٢٢٢:٢٦:٣٣
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٥٩٠٥:٢٢:٣٢١١:٠٤:٣٢١٦:٤٦:١١١٧:٠٢:٥٧٢٢:٢٦:٢١
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٣٠٠٥:٢٣:٠٧١١:٠٤:٢٢١٦:٤٥:١٦١٧:٠٢:٠٤٢٢:٢٦:٠٩

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر گلپورگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر گلپورگان شهر گلپورگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر گلپورگان شهر گلپورگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر گلپورگان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گلپورگان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر گلپورگان

سفال کلپورگان کلپورگان روستایی از توابع شهرستان سراوان در سیستان و بلوچستان است. موزه زنده سفال کلپورگان تنها موزه زنده سفال در جهان است که قدمت آن به هفت هزار سال پیش بر می‌گردد

شهر گلپورگان در ویکیپدیا

شهر گلپورگان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر گلپورگان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر گلپورگان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر گلپورگان بر روی نقشه

شهر گلپورگان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر گلپورگان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر گلپورگان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر گلپورگان
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر گلپورگان + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر گلپورگان + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر گلپورگان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر گلپورگان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر گلپورگان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر گلپورگان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر گلپورگان رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گلپورگان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا گلپورگان دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گلپورگان
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گلپورگان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق گلپورگان
زمان پخش اذان آنلاین به افق گلپورگان
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گلپورگان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ گلپورگان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر گلپورگان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو