جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای گلو

کوهستان | رودبار جنوب | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز گلو


اذان صبح: ٠٤:٠٨:٢١
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٠:٠٤
اذان ظهر: ١٢:٣٧:٥٠
غروب آفتاب: ١٩:٣٥:٣٨
اذان مغرب: ١٩:٥٤:٣٢
نیمه شب: ٢٣:٥٢:٠٥

پنج شنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٨
١٦ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٠ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گلو (شهرستان رودبار جنوب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ خرداد ٩٨ روستای گلو)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ روستای گلو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گلو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
در جهاد با دشمن‌تان صدق نیّت داشته باشید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گلو

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گلو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گلو ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای گلو (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گلو ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گلو ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٩:٣٧٠٦:٠١:٢٧١٢:٣٤:١٧١٩:٠٧:٣١١٩:٢٤:٥٤٢٣:٥٣:٠٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:٣٠٠٦:٠٠:٣٢١٢:٣٤:٠٧١٩:٠٨:٠٦١٩:٢٥:٣١٢٣:٥٢:٤٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٧:٢٣٠٥:٥٩:٣٩١٢:٣٣:٥٨١٩:٠٨:٤١١٩:٢٦:٠٨٢٣:٥٢:٢٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٦:١٧٠٥:٥٨:٤٦١٢:٣٣:٤٩١٩:٠٩:١٦١٩:٢٦:٤٥٢٣:٥٢:١٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٥:١٢٠٥:٥٧:٥٤١٢:٣٣:٤١١٩:٠٩:٥١١٩:٢٧:٢٢٢٣:٥١:٥٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٤:٠٨٠٥:٥٧:٠٤١٢:٣٣:٣٣١٩:١٠:٢٦١٩:٢٧:٥٩٢٣:٥١:٤٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٣:٠٤٠٥:٥٦:١٤١٢:٣٣:٢٦١٩:١١:٠١١٩:٢٨:٣٦٢٣:٥١:٣١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٢:٠٢٠٥:٥٥:٢٥١٢:٣٣:١٩١٩:١١:٣٦١٩:٢٩:١٤٢٣:٥١:١٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣١:٠٠٠٥:٥٤:٣٧١٢:٣٣:١٣١٩:١٢:١٢١٩:٢٩:٥١٢٣:٥١:٠٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٩:٥٩٠٥:٥٣:٥٠١٢:٣٣:٠٧١٩:١٢:٤٧١٩:٣٠:٢٩٢٣:٥٠:٥٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٨:٥٩٠٥:٥٣:٠٤١٢:٣٣:٠٢١٩:١٣:٢٣١٩:٣١:٠٧٢٣:٥٠:٤١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٨:٠٠٠٥:٥٢:١٩١٢:٣٢:٥٨١٩:١٣:٥٨١٩:٣١:٤٥٢٣:٥٠:٣٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٧:٠٢٠٥:٥١:٣٦١٢:٣٢:٥٤١٩:١٤:٣٤١٩:٣٢:٢٢٢٣:٥٠:٢٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٦:٠٥٠٥:٥٠:٥٣١٢:٣٢:٥٠١٩:١٥:٠٩١٩:٣٣:٠٠٢٣:٥٠:١٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٥:١٠٠٥:٥٠:١١١٢:٣٢:٤٧١٩:١٥:٤٥١٩:٣٣:٣٨٢٣:٥٠:٠٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٤:١٥٠٥:٤٩:٣١١٢:٣٢:٤٥١٩:١٦:٢٠١٩:٣٤:١٦٢٣:٤٩:٥١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٣:٢٢٠٥:٤٨:٥٢١٢:٣٢:٤٣١٩:١٦:٥٦١٩:٣٤:٥٤٢٣:٤٩:٤٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٢:٣٠٠٥:٤٨:١٤١٢:٣٢:٤٢١٩:١٧:٣٢١٩:٣٥:٣١٢٣:٤٩:٣٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢١:٣٩٠٥:٤٧:٣٧١٢:٣٢:٤٢١٩:١٨:٠٧١٩:٣٦:٠٩٢٣:٤٩:٢٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٠:٤٩٠٥:٤٧:٠١١٢:٣٢:٤٢١٩:١٨:٤٣١٩:٣٦:٤٧٢٣:٤٩:٢١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٠:٠٠٠٥:٤٦:٢٧١٢:٣٢:٤٣١٩:١٩:١٨١٩:٣٧:٢٥٢٣:٤٩:١٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٩:١٣٠٥:٤٥:٥٤١٢:٣٢:٤٤١٩:١٩:٥٣١٩:٣٨:٠٢٢٣:٤٩:١٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٨:٢٨٠٥:٤٥:٢٢١٢:٣٢:٤٦١٩:٢٠:٢٨١٩:٣٨:٣٩٢٣:٤٩:٠٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٧:٤٣٠٥:٤٤:٥١١٢:٣٢:٤٨١٩:٢١:٠٣١٩:٣٩:١٧٢٣:٤٩:٠٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٧:٠٠٠٥:٤٤:٢٢١٢:٣٢:٥١١٩:٢١:٣٨١٩:٣٩:٥٤٢٣:٤٨:٥٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٦:١٩٠٥:٤٣:٥٤١٢:٣٢:٥٥١٩:٢٢:١٣١٩:٤٠:٣٠٢٣:٤٨:٥٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٥:٣٩٠٥:٤٣:٢٧١٢:٣٢:٥٩١٩:٢٢:٤٧١٩:٤١:٠٧٢٣:٤٨:٥٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٥:٠٠٠٥:٤٣:٠١١٢:٣٣:٠٣١٩:٢٣:٢٢١٩:٤١:٤٣٢٣:٤٨:٥٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٤:٢٣٠٥:٤٢:٣٧١٢:٣٣:٠٨١٩:٢٣:٥٦١٩:٤٢:١٩٢٣:٤٨:٥٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گلو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گلو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گلو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گلو

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای گلو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای گلو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گلو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای گلو

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
روستای گلو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای گلو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای گلو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گلو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گلو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای گلو

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای گلو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گلو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای گلو

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٥:٣٠٠٥:٤٣:٢١١٢:٣٣:٠٠١٩:٢٢:٥٦١٩:٤١:١٦٢٣:٤٨:٥٤
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٥١٠٥:٤٢:٥٦١٢:٣٣:٠٤١٩:٢٣:٣٠١٩:٤١:٥٢٢٣:٤٨:٥٢
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:١٥٠٥:٤٢:٣٢١٢:٣٣:٠٩١٩:٢٤:٠٣١٩:٤٢:٢٧٢٣:٤٨:٥١
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٣:٣٩٠٥:٤٢:٠٩١٢:٣٣:١٥١٩:٢٤:٣٧١٩:٤٣:٠٣٢٣:٤٨:٥١
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٣:٠٦٠٥:٤١:٤٨١٢:٣٣:٢١١٩:٢٥:١٠١٩:٤٣:٣٨٢٣:٤٨:٥٢
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٢:٣٤٠٥:٤١:٢٨١٢:٣٣:٢٨١٩:٢٥:٤٣١٩:٤٤:١٢٢٣:٤٨:٥٣
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٢:٠٤٠٥:٤١:٠٩١٢:٣٣:٣٥١٩:٢٦:١٥١٩:٤٤:٤٦٢٣:٤٨:٥٥
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:١١:٣٥٠٥:٤٠:٥٢١٢:٣٣:٤٣١٩:٢٦:٤٧١٩:٤٥:٢٠٢٣:٤٨:٥٧
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:١١:٠٨٠٥:٤٠:٣٦١٢:٣٣:٥١١٩:٢٧:١٨١٩:٤٥:٥٣٢٣:٤٩:٠٠
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:٤٣٠٥:٤٠:٢٢١٢:٣٣:٥٩١٩:٢٧:٤٩١٩:٤٦:٢٦٢٣:٤٩:٠٤
١١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:١٩٠٥:٤٠:٠٩١٢:٣٤:٠٨١٩:٢٨:٢٠١٩:٤٦:٥٨٢٣:٤٩:٠٨
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٥٧٠٥:٣٩:٥٧١٢:٣٤:١٧١٩:٢٨:٥٠١٩:٤٧:٢٩٢٣:٤٩:١٣
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٣٧٠٥:٣٩:٤٦١٢:٣٤:٢٧١٩:٢٩:١٩١٩:٤٨:٠٠٢٣:٤٩:١٩
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:١٨٠٥:٣٩:٣٧١٢:٣٤:٣٧١٩:٢٩:٤٨١٩:٤٨:٣٠٢٣:٤٩:٢٥
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٠٢٠٥:٣٩:٣٠١٢:٣٤:٤٨١٩:٣٠:١٦١٩:٤٩:٠٠٢٣:٤٩:٣١
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٤٧٠٥:٣٩:٢٣١٢:٣٤:٥٨١٩:٣٠:٤٣١٩:٤٩:٢٩٢٣:٤٩:٣٨
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٣٤٠٥:٣٩:١٨١٢:٣٥:١٠١٩:٣١:١٠١٩:٤٩:٥٦٢٣:٤٩:٤٦
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٢٢٠٥:٣٩:١٤١٢:٣٥:٢١١٩:٣١:٣٦١٩:٥٠:٢٣٢٣:٤٩:٥٤
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:١٣٠٥:٣٩:١٢١٢:٣٥:٣٢١٩:٣٢:٠١١٩:٥٠:٥٠٢٣:٥٠:٠٣
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٠٥٠٥:٣٩:١٠١٢:٣٥:٤٤١٩:٣٢:٢٥١٩:٥١:١٥٢٣:٥٠:١٢
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:٥٨٠٥:٣٩:١٠١٢:٣٥:٥٦١٩:٣٢:٤٩١٩:٥١:٣٩٢٣:٥٠:٢١
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:٥٤٠٥:٣٩:١١١٢:٣٦:٠٩١٩:٣٣:١٢١٩:٥٢:٠٣٢٣:٥٠:٣١
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:٥١٠٥:٣٩:١٤١٢:٣٦:٢١١٩:٣٣:٣٣١٩:٥٢:٢٥٢٣:٥٠:٤٢
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:٥٠٠٥:٣٩:١٧١٢:٣٦:٣٣١٩:٣٣:٥٤١٩:٥٢:٤٧٢٣:٥٠:٥٣
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:٥١٠٥:٣٩:٢٢١٢:٣٦:٤٦١٩:٣٤:١٤١٩:٥٣:٠٧٢٣:٥١:٠٤
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:٥٤٠٥:٣٩:٢٨١٢:٣٦:٥٩١٩:٣٤:٣٣١٩:٥٣:٢٦٢٣:٥١:١٥
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:٥٨٠٥:٣٩:٣٦١٢:٣٧:١٢١٩:٣٤:٥٠١٩:٥٣:٤٤٢٣:٥١:٢٧
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٠٤٠٥:٣٩:٤٤١٢:٣٧:٢٥١٩:٣٥:٠٧١٩:٥٤:٠١٢٣:٥١:٣٩
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:١٢٠٥:٣٩:٥٤١٢:٣٧:٣٧١٩:٣٥:٢٣١٩:٥٤:١٧٢٣:٥١:٥٢
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٢١٠٥:٤٠:٠٤١٢:٣٧:٥٠١٩:٣٥:٣٨١٩:٥٤:٣٢٢٣:٥٢:٠٥
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٣٢٠٥:٤٠:١٦١٢:٣٨:٠٣١٩:٣٥:٥١١٩:٥٤:٤٦٢٣:٥٢:١٨

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای گلو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای گلو روستای گلو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای گلو روستای گلو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گلو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گلو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای گلو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گلو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گلو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گلو

روستای گلو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گلو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گلو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گلو
اوقات شرعی خرداد ٩٨ روستای گلو + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ روستای گلو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گلو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گلو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گلو رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق گلو
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گلو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ گلو دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گلو دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا گلو دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گلو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق گلو
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گلو

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گلو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو