جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای گلو

کوهستان | رودبار جنوب | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز گلو


اذان صبح: ٠٥:٠٤:١٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٢١:٣٩
اذان ظهر: ١٢:٣١:٢١
غروب آفتاب: ١٨:٤٠:٣٧
اذان مغرب: ١٨:٥٧:١٦
نیمه شب: ٢٣:٥٢:٤٢

دوشنبه ٢٥ شهریور ١٣٩٨
١٦ محرم ١٤٤١ قمری
١٦ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای گلو (شهرستان رودبار جنوب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٥ شهریور ٩٨ روستای گلو)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای گلو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گلو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

استیو چندلر
اگر در این اندیشه باشیم كه برای زندگی كردن، یك دنیا زمان داریم، دچار اشتباه محض شده‌ایم و زمانهای خود را از دست داده‌ایم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای گلو

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای گلو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای گلو ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای گلو (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای گلو ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گلو ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:٣٠٠٦:٠٠:٣٢١٢:٣٤:٠٧١٩:٠٨:٠٦١٩:٢٥:٣١٢٣:٥٢:٤٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٧:٢٣٠٥:٥٩:٣٩١٢:٣٣:٥٨١٩:٠٨:٤١١٩:٢٦:٠٨٢٣:٥٢:٢٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٦:١٧٠٥:٥٨:٤٦١٢:٣٣:٤٩١٩:٠٩:١٦١٩:٢٦:٤٥٢٣:٥٢:١٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٥:١٢٠٥:٥٧:٥٤١٢:٣٣:٤١١٩:٠٩:٥١١٩:٢٧:٢٢٢٣:٥١:٥٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٤:٠٨٠٥:٥٧:٠٤١٢:٣٣:٣٣١٩:١٠:٢٦١٩:٢٧:٥٩٢٣:٥١:٤٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٣:٠٤٠٥:٥٦:١٤١٢:٣٣:٢٦١٩:١١:٠١١٩:٢٨:٣٦٢٣:٥١:٣١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٢:٠٢٠٥:٥٥:٢٥١٢:٣٣:١٩١٩:١١:٣٦١٩:٢٩:١٤٢٣:٥١:١٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣١:٠٠٠٥:٥٤:٣٧١٢:٣٣:١٣١٩:١٢:١٢١٩:٢٩:٥١٢٣:٥١:٠٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٩:٥٩٠٥:٥٣:٥٠١٢:٣٣:٠٧١٩:١٢:٤٧١٩:٣٠:٢٩٢٣:٥٠:٥٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٨:٥٩٠٥:٥٣:٠٤١٢:٣٣:٠٢١٩:١٣:٢٣١٩:٣١:٠٧٢٣:٥٠:٤١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٨:٠٠٠٥:٥٢:١٩١٢:٣٢:٥٨١٩:١٣:٥٨١٩:٣١:٤٥٢٣:٥٠:٣٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٧:٠٢٠٥:٥١:٣٦١٢:٣٢:٥٤١٩:١٤:٣٤١٩:٣٢:٢٢٢٣:٥٠:٢٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٦:٠٥٠٥:٥٠:٥٣١٢:٣٢:٥٠١٩:١٥:٠٩١٩:٣٣:٠٠٢٣:٥٠:١٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٥:١٠٠٥:٥٠:١١١٢:٣٢:٤٧١٩:١٥:٤٥١٩:٣٣:٣٨٢٣:٥٠:٠٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٤:١٥٠٥:٤٩:٣١١٢:٣٢:٤٥١٩:١٦:٢٠١٩:٣٤:١٦٢٣:٤٩:٥١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٣:٢٢٠٥:٤٨:٥٢١٢:٣٢:٤٣١٩:١٦:٥٦١٩:٣٤:٥٤٢٣:٤٩:٤٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٢:٣٠٠٥:٤٨:١٤١٢:٣٢:٤٢١٩:١٧:٣٢١٩:٣٥:٣١٢٣:٤٩:٣٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢١:٣٩٠٥:٤٧:٣٧١٢:٣٢:٤٢١٩:١٨:٠٧١٩:٣٦:٠٩٢٣:٤٩:٢٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٠:٤٩٠٥:٤٧:٠١١٢:٣٢:٤٢١٩:١٨:٤٣١٩:٣٦:٤٧٢٣:٤٩:٢١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٠:٠٠٠٥:٤٦:٢٧١٢:٣٢:٤٣١٩:١٩:١٨١٩:٣٧:٢٥٢٣:٤٩:١٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٩:١٣٠٥:٤٥:٥٤١٢:٣٢:٤٤١٩:١٩:٥٣١٩:٣٨:٠٢٢٣:٤٩:١٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٨:٢٨٠٥:٤٥:٢٢١٢:٣٢:٤٦١٩:٢٠:٢٨١٩:٣٨:٣٩٢٣:٤٩:٠٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٧:٤٣٠٥:٤٤:٥١١٢:٣٢:٤٨١٩:٢١:٠٣١٩:٣٩:١٧٢٣:٤٩:٠٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٧:٠٠٠٥:٤٤:٢٢١٢:٣٢:٥١١٩:٢١:٣٨١٩:٣٩:٥٤٢٣:٤٨:٥٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٦:١٩٠٥:٤٣:٥٤١٢:٣٢:٥٥١٩:٢٢:١٣١٩:٤٠:٣٠٢٣:٤٨:٥٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٥:٣٩٠٥:٤٣:٢٧١٢:٣٢:٥٩١٩:٢٢:٤٧١٩:٤١:٠٧٢٣:٤٨:٥٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٥:٠٠٠٥:٤٣:٠١١٢:٣٣:٠٣١٩:٢٣:٢٢١٩:٤١:٤٣٢٣:٤٨:٥٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٤:٢٣٠٥:٤٢:٣٧١٢:٣٣:٠٨١٩:٢٣:٥٦١٩:٤٢:١٩٢٣:٤٨:٥٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٣:٤٨٠٥:٤٢:١٥١٢:٣٣:١٤١٩:٢٤:٢٩١٩:٤٢:٥٥٢٣:٤٨:٥٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گلو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گلو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای گلو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گلو

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای گلو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای گلو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گلو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای گلو

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای گلو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای گلو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای گلو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای گلو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گلو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای گلو

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای گلو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای گلو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای گلو

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٦٠٦:١٠:٠٩١٢:٣٩:٠٥١٩:٠٧:٣٧١٩:٢٤:٤٦٢٣:٥٨:٤٧
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٧٠٦:١٠:٣٩١٢:٣٨:٤٩١٩:٠٦:٣٥١٩:٢٣:٤٢٢٣:٥٨:٣٧
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٩٠٦:١١:٠٩١٢:٣٨:٣٣١٩:٠٥:٣٢١٩:٢٢:٣٨٢٣:٥٨:٢٦
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٠٠٦:١١:٣٩١٢:٣٨:١٦١٩:٠٤:٢٩١٩:٢١:٣٣٢٣:٥٨:١٥
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٠٠٦:١٢:٠٨١٢:٣٧:٥٩١٩:٠٣:٢٥١٩:٢٠:٢٨٢٣:٥٨:٠٣
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤١٠٦:١٢:٣٨١٢:٣٧:٤٢١٩:٠٢:٢١١٩:١٩:٢٢٢٣:٥٧:٥١
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢١٠٦:١٣:٠٧١٢:٣٧:٢٤١٩:٠١:١٦١٩:١٨:١٥٢٣:٥٧:٣٨
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٠٠٦:١٣:٣٧١٢:٣٧:٠٦١٩:٠٠:١١١٩:١٧:٠٨٢٣:٥٧:٢٥
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٩٠٦:١٤:٠٦١٢:٣٦:٤٨١٨:٥٩:٠٥١٩:١٦:٠١٢٣:٥٧:١١
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٨٠٦:١٤:٣٥١٢:٣٦:٢٩١٨:٥٧:٥٨١٩:١٤:٥٣٢٣:٥٦:٥٧
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٦٠٦:١٥:٠٤١٢:٣٦:١٠١٨:٥٦:٥١١٩:١٣:٤٤٢٣:٥٦:٤٣
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٤٠٦:١٥:٣٣١٢:٣٥:٥١١٨:٥٥:٤٤١٩:١٢:٣٦٢٣:٥٦:٢٨
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٢٠٦:١٦:٠١١٢:٣٥:٣١١٨:٥٤:٣٦١٩:١١:٢٦٢٣:٥٦:١٢
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٩٠٦:١٦:٣٠١٢:٣٥:١١١٨:٥٣:٢٧١٩:١٠:١٧٢٣:٥٥:٥٧
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٦٠٦:١٦:٥٨١٢:٣٤:٥١١٨:٥٢:١٩١٩:٠٩:٠٧٢٣:٥٥:٤٠
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٢٠٦:١٧:٢٧١٢:٣٤:٣١١٨:٥١:١٠١٩:٠٧:٥٧٢٣:٥٥:٢٤
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٨٠٦:١٧:٥٥١٢:٣٤:١٠١٨:٥٠:٠٠١٩:٠٦:٤٦٢٣:٥٥:٠٧
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٤٠٦:١٨:٢٣١٢:٣٣:٤٩١٨:٤٨:٥١١٩:٠٥:٣٦٢٣:٥٤:٥٠
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٩٠٦:١٨:٥١١٢:٣٣:٢٩١٨:٤٧:٤١١٩:٠٤:٢٥٢٣:٥٤:٣٢
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٤٠٦:١٩:١٩١٢:٣٣:٠٧١٨:٤٦:٣٠١٩:٠٣:١٤٢٣:٥٤:١٥
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٩٠٦:١٩:٤٧١٢:٣٢:٤٦١٨:٤٥:٢٠١٩:٠٢:٠٢٢٣:٥٣:٥٧
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٣٠٦:٢٠:١٥١٢:٣٢:٢٥١٨:٤٤:٠٩١٩:٠٠:٥١٢٣:٥٣:٣٨
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٧٠٦:٢٠:٤٣١٢:٣٢:٠٤١٨:٤٢:٥٩١٨:٥٩:٣٩٢٣:٥٣:٢٠
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤١٠٦:٢١:١١١٢:٣١:٤٢١٨:٤١:٤٨١٨:٥٨:٢٨٢٣:٥٣:٠١
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٥٠٦:٢١:٣٩١٢:٣١:٢١١٨:٤٠:٣٧١٨:٥٧:١٦٢٣:٥٢:٤٢
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٨٠٦:٢٢:٠٧١٢:٣٠:٥٩١٨:٣٩:٢٦١٨:٥٦:٠٥٢٣:٥٢:٢٣
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢١٠٦:٢٢:٣٥١٢:٣٠:٣٨١٨:٣٨:١٥١٨:٥٤:٥٣٢٣:٥٢:٠٤
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٤٠٦:٢٣:٠٣١٢:٣٠:١٦١٨:٣٧:٠٣١٨:٥٣:٤٢٢٣:٥١:٤٥
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٧٠٦:٢٣:٣٢١٢:٢٩:٥٥١٨:٣٥:٥٢١٨:٥٢:٣٠٢٣:٥١:٢٦
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٩٠٦:٢٤:٠٠١٢:٢٩:٣٣١٨:٣٤:٤١١٨:٥١:١٩٢٣:٢١:٠٦
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٠٧:٣١٠٥:٢٤:٢٩١١:٢٩:١٢١٧:٣٣:٣٠١٧:٥٠:٠٧٢٢:٥٠:٤٧

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای گلو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای گلو روستای گلو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای گلو روستای گلو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای گلو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای گلو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای گلو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای گلو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای گلو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای گلو

روستای گلو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای گلو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای گلو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای گلو
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای گلو + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای گلو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای گلو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای گلو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای گلو رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق گلو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق گلو
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ گلو دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گلو دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق گلو
افق شرعی امروز فردا گلو دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گلو دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق گلو

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای گلو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو