جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر گلوگاه

بهشهر | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز گلوگاه


اذان صبح: ٠٥:٣٤:٥١
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٣:٢٢
اذان ظهر: ١٢:٠٦:٢٥
غروب آفتاب: ١٧:٠٩:٤٨
اذان مغرب: ١٧:٢٩:٣٧
نیمه شب: ٢٣:٢٢:٠٧

پنج شنبه ٠٣ بهمن ١٣٩٨
٢٧ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٣ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر گلوگاه (شهرستان بهشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٣ بهمن ٩٨ شهر گلوگاه)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر گلوگاه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر گلوگاه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ویكتور هوگو
روزی جهانیان، همه، دست برادری به ‌یكدیگر خواهند داد و آن، روزی ا‌ست كه بدبختی و تیره روزی در گستره‌ی جهان یافت نخواهد شد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر گلوگاه

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر گلوگاه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر گلوگاه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر گلوگاه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر گلوگاه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گلوگاه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٦:٢٩٠٦:٠٨:٥٩١٢:٥٢:٥١١٩:٣٧:١٩١٩:٥٦:٣٨٠٠:٠٦:٠٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٤:٥٥٠٦:٠٧:٤٦١٢:٥٢:٤١١٩:٣٨:١٢١٩:٥٧:٣٤٠٠:٠٥:٤٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٣:٢٢٠٦:٠٦:٣٣١٢:٥٢:٣١١٩:٣٩:٠٥١٩:٥٨:٣٠٠٠:٠٥:٢٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣١:٥٠٠٦:٠٥:٢٢١٢:٥٢:٢٢١٩:٣٩:٥٧١٩:٥٩:٢٦٠٠:٠٥:٠٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٠:١٨٠٦:٠٤:١١١٢:٥٢:١٣١٩:٤٠:٥٠٢٠:٠٠:٢٢٠٠:٠٤:٤٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٨:٤٨٠٦:٠٣:٠٢١٢:٥٢:٠٥١٩:٤١:٤٣٢٠:٠١:١٧٠٠:٠٤:٣٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٧:١٨٠٦:٠١:٥٣١٢:٥١:٥٧١٩:٤٢:٣٦٢٠:٠٢:١٣٠٠:٠٤:١٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٥:٤٨٠٦:٠٠:٤٦١٢:٥١:٥٠١٩:٤٣:٢٩٢٠:٠٣:٠٩٠٠:٠٣:٥٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٤:٢٠٠٥:٥٩:٤٠١٢:٥١:٤٤١٩:٤٤:٢١٢٠:٠٤:٠٥٠٠:٠٣:٣٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٢:٥٣٠٥:٥٨:٣٥١٢:٥١:٣٧١٩:٤٥:١٤٢٠:٠٥:٠٠٠٠:٠٣:٢٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢١:٢٦٠٥:٥٧:٣١١٢:٥١:٣٢١٩:٤٦:٠٦٢٠:٠٥:٥٦٠٠:٠٣:٠٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٠:٠١٠٥:٥٦:٢٨١٢:٥١:٢٧١٩:٤٦:٥٨٢٠:٠٦:٥١٠٠:٠٢:٤٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٨:٣٧٠٥:٥٥:٢٦١٢:٥١:٢٢١٩:٤٧:٥٠٢٠:٠٧:٤٧٠٠:٠٢:٣٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٧:١٣٠٥:٥٤:٢٦١٢:٥١:١٨١٩:٤٨:٤٢٢٠:٠٨:٤٢٠٠:٠٢:١٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٥:٥١٠٥:٥٣:٢٧١٢:٥١:١٥١٩:٤٩:٣٤٢٠:٠٩:٣٧٠٠:٠٢:٠٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٤:٣٠٠٥:٥٢:٣٠١٢:٥١:١٢١٩:٥٠:٢٦٢٠:١٠:٣٢٠٠:٠١:٤٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٣:١١٠٥:٥١:٣٣١٢:٥١:١٠١٩:٥١:١٧٢٠:١١:٢٦٠٠:٠١:٣٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١١:٥٣٠٥:٥٠:٣٨١٢:٥١:٠٨١٩:٥٢:٠٨٢٠:١٢:٢١٠٠:٠١:٢٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٠:٣٦٠٥:٤٩:٤٥١٢:٥١:٠٧١٩:٥٢:٥٩٢٠:١٣:١٥٠٠:٠١:١٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٩:٢٠٠٥:٤٨:٥٣١٢:٥١:٠٦١٩:٥٣:٥٠٢٠:١٤:٠٩٠٠:٠٠:٥٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٨:٠٦٠٥:٤٨:٠٢١٢:٥١:٠٦١٩:٥٤:٤٠٢٠:١٥:٠٢٠٠:٠٠:٤٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٦:٥٤٠٥:٤٧:١٣١٢:٥١:٠٧١٩:٥٥:٣٠٢٠:١٥:٥٦٠٠:٠٠:٣٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٥:٤٣٠٥:٤٦:٢٦١٢:٥١:٠٨١٩:٥٦:٢٠٢٠:١٦:٤٨٠٠:٠٠:٢٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٤:٣٣٠٥:٤٥:٣٩١٢:٥١:١٠١٩:٥٧:٠٩٢٠:١٧:٤١٠٠:٠٠:١٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٣:٢٥٠٥:٤٤:٥٥١٢:٥١:١٣١٩:٥٧:٥٨٢٠:١٨:٣٣٠٠:٠٠:٠٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٢:١٩٠٥:٤٤:١٢١٢:٥١:١٦١٩:٥٨:٤٦٢٠:١٩:٢٤٠٠:٠٠:٠١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠١:١٥٠٥:٤٣:٣٠١٢:٥١:١٩١٩:٥٩:٣٤٢٠:٢٠:١٥٢٣:٥٩:٥٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٠:١٣٠٥:٤٢:٥١١٢:٥١:٢٣٢٠:٠٠:٢١٢٠:٢١:٠٦٢٣:٥٩:٤٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٩:١٢٠٥:٤٢:١٣١٢:٥١:٢٨٢٠:٠١:٠٨٢٠:٢١:٥٥٢٣:٥٩:٤١
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٨:١٤٠٥:٤١:٣٦١٢:٥١:٣٣٢٠:٠١:٥٤٢٠:٢٢:٤٥٢٣:٥٩:٣٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گلوگاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گلوگاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گلوگاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گلوگاه

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر گلوگاه

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر گلوگاه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گلوگاه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر گلوگاه

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٣٤:٥٤٠٧:٠٦:١١١١:٥٦:٠٤١٦:٤٦:٠٢١٧:٠٦:٣٩٢٣:١٠:٣٩
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٣٥:١٥٠٧:٠٦:٢٩١١:٥٦:٣٤١٦:٤٦:٤٤١٧:٠٧:٢٠٢٣:١١:٠٩
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٣٥:٣٤٠٧:٠٦:٤٥١١:٥٧:٠٣١٦:٤٧:٢٦١٧:٠٨:٠١٢٣:١١:٣٩
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٣٥:٥٢٠٧:٠٧:٠٠١١:٥٧:٣٢١٦:٤٨:١١١٧:٠٨:٤٥٢٣:١٢:٠٩
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٣٦:٠٨٠٧:٠٧:١٢١١:٥٨:٠١١٦:٤٨:٥٦١٧:٠٩:٢٩٢٣:١٢:٤٠
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٣٦:٢٣٠٧:٠٧:٢٣١١:٥٨:٢٩١٦:٤٩:٤٣١٧:١٠:١٥٢٣:١٣:٠٩
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٣٦:٣٦٠٧:٠٧:٣١١١:٥٨:٥٧١٦:٥٠:٣١١٧:١١:٠٢٢٣:١٣:٣٩
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٣٦:٤٧٠٧:٠٧:٣٨١١:٥٩:٢٤١٦:٥١:٢٠١٧:١١:٤٩٢٣:١٤:٠٩
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٣٦:٥٧٠٧:٠٧:٤٢١١:٥٩:٥٢١٦:٥٢:١١١٧:١٢:٣٩٢٣:١٤:٣٨
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٣٧:٠٥٠٧:٠٧:٤٥١٢:٠٠:١٨١٦:٥٣:٠٢١٧:١٣:٢٩٢٣:١٥:٠٧
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٣٧:١١٠٧:٠٧:٤٥١٢:٠٠:٤٥١٦:٥٣:٥٥١٧:١٤:٢٠٢٣:١٥:٣٥
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٣٧:١٦٠٧:٠٧:٤٤١٢:٠١:١٠١٦:٥٤:٤٩١٧:١٥:١٢٢٣:١٦:٠٤
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٣٧:١٨٠٧:٠٧:٤٠١٢:٠١:٣٦١٦:٥٥:٤٤١٧:١٦:٠٥٢٣:١٦:٣٢
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٣٧:١٩٠٧:٠٧:٣٤١٢:٠٢:٠٠١٦:٥٦:٣٩١٧:١٦:٥٨٢٣:١٦:٥٩
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٣٧:١٩٠٧:٠٧:٢٧١٢:٠٢:٢٥١٦:٥٧:٣٦١٧:١٧:٥٣٢٣:١٧:٢٦
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٣٧:١٦٠٧:٠٧:١٧١٢:٠٢:٤٨١٦:٥٨:٣٣١٧:١٨:٤٨٢٣:١٧:٥٣
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٣٧:١٢٠٧:٠٧:٠٦١٢:٠٣:١١١٦:٥٩:٣٢١٧:١٩:٤٤٢٣:١٨:١٩
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٣٧:٠٦٠٧:٠٦:٥٢١٢:٠٣:٣٤١٧:٠٠:٣١١٧:٢٠:٤١٢٣:١٨:٤٤
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٣٦:٥٨٠٧:٠٦:٣٦١٢:٠٣:٥٥١٧:٠١:٣٠١٧:٢١:٣٩٢٣:١٩:٠٩
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٣٦:٤٨٠٧:٠٦:١٩١٢:٠٤:١٧١٧:٠٢:٣١١٧:٢٢:٣٧٢٣:١٩:٣٤
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٣٦:٣٧٠٧:٠٥:٥٩١٢:٠٤:٣٧١٧:٠٣:٣٢١٧:٢٣:٣٥٢٣:١٩:٥٨
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٣٦:٢٤٠٧:٠٥:٣٨١٢:٠٤:٥٧١٧:٠٤:٣٣١٧:٢٤:٣٥٢٣:٢٠:٢١
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٣٦:٠٩٠٧:٠٥:١٥١٢:٠٥:١٦١٧:٠٥:٣٥١٧:٢٥:٣٤٢٣:٢٠:٤٤
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٣٥:٥٢٠٧:٠٤:٤٩١٢:٠٥:٣٤١٧:٠٦:٣٨١٧:٢٦:٣٤٢٣:٢١:٠٦
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٣٥:٣٣٠٧:٠٤:٢٢١٢:٠٥:٥٢١٧:٠٧:٤١١٧:٢٧:٣٥٢٣:٢١:٢٧
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٣٥:١٣٠٧:٠٣:٥٣١٢:٠٦:٠٩١٧:٠٨:٤٤١٧:٢٨:٣٦٢٣:٢١:٤٧
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٣٤:٥١٠٧:٠٣:٢٢١٢:٠٦:٢٥١٧:٠٩:٤٨١٧:٢٩:٣٧٢٣:٢٢:٠٧
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٣٤:٢٧٠٧:٠٢:٥٠١٢:٠٦:٤٠١٧:١٠:٥٢١٧:٣٠:٣٨٢٣:٢٢:٢٧
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٣٤:٠١٠٧:٠٢:١٥١٢:٠٦:٥٥١٧:١١:٥٦١٧:٣١:٤٠٢٣:٢٢:٤٥
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٣٣:٣٤٠٧:٠١:٣٩١٢:٠٧:٠٩١٧:١٣:٠١١٧:٣٢:٤٢٢٣:٢٣:٠٣

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر گلوگاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر گلوگاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر گلوگاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر گلوگاه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گلوگاه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر گلوگاه

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر گلوگاه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گلوگاه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر گلوگاه

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣٣٠٧:٠٤:٢٢١٢:٠٥:٥٢١٧:٠٧:٤١١٧:٢٧:٣٥٢٣:٢١:٢٧
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:١٣٠٧:٠٣:٥٣١٢:٠٦:٠٩١٧:٠٨:٤٤١٧:٢٨:٣٦٢٣:٢١:٤٧
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥١٠٧:٠٣:٢٢١٢:٠٦:٢٥١٧:٠٩:٤٨١٧:٢٩:٣٧٢٣:٢٢:٠٧
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢٧٠٧:٠٢:٥٠١٢:٠٦:٤٠١٧:١٠:٥٢١٧:٣٠:٣٨٢٣:٢٢:٢٧
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠١٠٧:٠٢:١٥١٢:٠٦:٥٥١٧:١١:٥٦١٧:٣١:٤٠٢٣:٢٢:٤٥
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣٤٠٧:٠١:٣٩١٢:٠٧:٠٩١٧:١٣:٠١١٧:٣٢:٤٢٢٣:٢٣:٠٣
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠٤٠٧:٠١:٠١١٢:٠٧:٢٢١٧:١٤:٠٥١٧:٣٣:٤٤٢٣:٢٣:١٩
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣٣٠٧:٠٠:٢١١٢:٠٧:٣٤١٧:١٥:١٠١٧:٣٤:٤٦٢٣:٢٣:٣٥
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠١٠٦:٥٩:٣٩١٢:٠٧:٤٥١٧:١٦:١٥١٧:٣٥:٤٨٢٣:٢٣:٥٠
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٦٠٦:٥٨:٥٦١٢:٠٧:٥٦١٧:١٧:٢٠١٧:٣٦:٥١٢٣:٢٤:٠٥
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٠٠٦:٥٨:١١١٢:٠٨:٠٦١٧:١٨:٢٤١٧:٣٧:٥٣٢٣:٢٤:١٨
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٢٠٦:٥٧:٢٤١٢:٠٨:١٥١٧:١٩:٢٩١٧:٣٨:٥٥٢٣:٢٤:٣١
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣٢٠٦:٥٦:٣٦١٢:٠٨:٢٣١٧:٢٠:٣٤١٧:٣٩:٥٧٢٣:٢٤:٤٣
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥١٠٦:٥٥:٤٦١٢:٠٨:٣٠١٧:٢١:٣٩١٧:٤٠:٥٩٢٣:٢٤:٥٣
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٨٠٦:٥٤:٥٤١٢:٠٨:٣٦١٧:٢٢:٤٣١٧:٤٢:٠١٢٣:٢٥:٠٣
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٣٠٦:٥٤:٠١١٢:٠٨:٤٢١٧:٢٣:٤٨١٧:٤٣:٠٣٢٣:٢٥:١٢
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٦:٣٧٠٦:٥٣:٠٧١٢:٠٨:٤٦١٧:٢٤:٥٢١٧:٤٤:٠٥٢٣:٢٥:٢١
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٩٠٦:٥٢:١١١٢:٠٨:٥٠١٧:٢٥:٥٦١٧:٤٥:٠٧٢٣:٢٥:٢٨
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٩٠٦:٥١:١٣١٢:٠٨:٥٣١٧:٢٧:٠٠١٧:٤٦:٠٨٢٣:٢٥:٣٤
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٨٠٦:٥٠:١٥١٢:٠٨:٥٦١٧:٢٨:٠٤١٧:٤٧:١٠٢٣:٢٥:٤٠
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٦٠٦:٤٩:١٤١٢:٠٨:٥٧١٧:٢٩:٠٨١٧:٤٨:١١٢٣:٢٥:٤٥
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢١٠٦:٤٨:١٣١٢:٠٨:٥٨١٧:٣٠:١١١٧:٤٩:١٢٢٣:٢٥:٤٨
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٦٠٦:٤٧:١٠١٢:٠٨:٥٨١٧:٣١:١٤١٧:٥٠:١٣٢٣:٢٥:٥١
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٩٠٦:٤٦:٠٦١٢:٠٨:٥٧١٧:٣٢:١٧١٧:٥١:١٤٢٣:٢٥:٥٤
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٠٠٦:٤٥:٠١١٢:٠٨:٥٦١٧:٣٣:٢٠١٧:٥٢:١٤٢٣:٢٥:٥٥
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٠٠٦:٤٣:٥٤١٢:٠٨:٥٣١٧:٣٤:٢٢١٧:٥٣:١٤٢٣:٢٥:٥٥
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٨٠٦:٤٢:٤٦١٢:٠٨:٥١١٧:٣٥:٢٤١٧:٥٤:١٤٢٣:٢٥:٥٥
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٦٠٦:٤١:٣٨١٢:٠٨:٤٧١٧:٣٦:٢٦١٧:٥٥:١٤٢٣:٢٥:٥٤
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٢٠٦:٤٠:٢٨١٢:٠٨:٤٣١٧:٣٧:٢٨١٧:٥٦:١٤٢٣:٢٥:٥٢
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٤:١٦٠٦:٣٩:١٧١٢:٠٨:٣٨١٧:٣٨:٢٩١٧:٥٧:١٣٢٣:٢٥:٤٩

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ شهر گلوگاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر گلوگاه شهر گلوگاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر گلوگاه شهر گلوگاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر گلوگاه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گلوگاه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر گلوگاه

گَلوگاه یکی از شهرهای استان مازندران ایران است. این شهر مرکز شهرستان گلوگاه در ناحیه شرقی استان مازندران است. زبان محلی مردم گلوگاه زبان ترکی و زبان مازندرانی است

شهر گلوگاه در ویکیپدیا

شهر گلوگاه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر گلوگاه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر گلوگاه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر گلوگاه بر روی نقشه

شهر گلوگاه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر گلوگاه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر گلوگاه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر گلوگاه
اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر گلوگاه + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ شهر گلوگاه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر گلوگاه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر گلوگاه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر گلوگاه رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق گلوگاه
زمان پخش اذان مستقیم به افق گلوگاه
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گلوگاه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گلوگاه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا گلوگاه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق گلوگاه
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق گلوگاه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گلوگاه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر گلوگاه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو