جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر گلوگاه

بهشهر | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز گلوگاه


اذان صبح: ٠٤:٣٧:٥٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٢:٣٢
اذان ظهر: ١١:٤٠:٢٣
غروب آفتاب: ١٧:١٧:٤٣
اذان مغرب: ١٧:٣٦:١٤
نیمه شب: ٢٢:٥٨:١٥

چهارشنبه ٢٤ مهر ١٣٩٨
١٧ صفر ١٤٤١ قمری
١٦ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر گلوگاه (شهرستان بهشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ مهر ٩٨ شهر گلوگاه)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ شهر گلوگاه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر گلوگاه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزملیپارالمپیک
روز جهانی غذا

ویلیام شكسپیر
از دست دادن امیدی پوچ و آرزویی دست نایافتنی، خود، كامیابی و پیشرفت بزرگی است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر گلوگاه

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر گلوگاه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر گلوگاه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر گلوگاه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر گلوگاه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان گلوگاه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٤:٥٥٠٦:٠٧:٤٦١٢:٥٢:٤١١٩:٣٨:١٢١٩:٥٧:٣٤٠٠:٠٥:٤٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٣:٢٢٠٦:٠٦:٣٣١٢:٥٢:٣١١٩:٣٩:٠٥١٩:٥٨:٣٠٠٠:٠٥:٢٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣١:٥٠٠٦:٠٥:٢٢١٢:٥٢:٢٢١٩:٣٩:٥٧١٩:٥٩:٢٦٠٠:٠٥:٠٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٠:١٨٠٦:٠٤:١١١٢:٥٢:١٣١٩:٤٠:٥٠٢٠:٠٠:٢٢٠٠:٠٤:٤٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٨:٤٨٠٦:٠٣:٠٢١٢:٥٢:٠٥١٩:٤١:٤٣٢٠:٠١:١٧٠٠:٠٤:٣٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٧:١٨٠٦:٠١:٥٣١٢:٥١:٥٧١٩:٤٢:٣٦٢٠:٠٢:١٣٠٠:٠٤:١٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٥:٤٨٠٦:٠٠:٤٦١٢:٥١:٥٠١٩:٤٣:٢٩٢٠:٠٣:٠٩٠٠:٠٣:٥٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٤:٢٠٠٥:٥٩:٤٠١٢:٥١:٤٤١٩:٤٤:٢١٢٠:٠٤:٠٥٠٠:٠٣:٣٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٢:٥٣٠٥:٥٨:٣٥١٢:٥١:٣٧١٩:٤٥:١٤٢٠:٠٥:٠٠٠٠:٠٣:٢٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢١:٢٦٠٥:٥٧:٣١١٢:٥١:٣٢١٩:٤٦:٠٦٢٠:٠٥:٥٦٠٠:٠٣:٠٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٠:٠١٠٥:٥٦:٢٨١٢:٥١:٢٧١٩:٤٦:٥٨٢٠:٠٦:٥١٠٠:٠٢:٤٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٨:٣٧٠٥:٥٥:٢٦١٢:٥١:٢٢١٩:٤٧:٥٠٢٠:٠٧:٤٧٠٠:٠٢:٣٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٧:١٣٠٥:٥٤:٢٦١٢:٥١:١٨١٩:٤٨:٤٢٢٠:٠٨:٤٢٠٠:٠٢:١٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٥:٥١٠٥:٥٣:٢٧١٢:٥١:١٥١٩:٤٩:٣٤٢٠:٠٩:٣٧٠٠:٠٢:٠٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٤:٣٠٠٥:٥٢:٣٠١٢:٥١:١٢١٩:٥٠:٢٦٢٠:١٠:٣٢٠٠:٠١:٤٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٣:١١٠٥:٥١:٣٣١٢:٥١:١٠١٩:٥١:١٧٢٠:١١:٢٦٠٠:٠١:٣٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١١:٥٣٠٥:٥٠:٣٨١٢:٥١:٠٨١٩:٥٢:٠٨٢٠:١٢:٢١٠٠:٠١:٢٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٠:٣٦٠٥:٤٩:٤٥١٢:٥١:٠٧١٩:٥٢:٥٩٢٠:١٣:١٥٠٠:٠١:١٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٩:٢٠٠٥:٤٨:٥٣١٢:٥١:٠٦١٩:٥٣:٥٠٢٠:١٤:٠٩٠٠:٠٠:٥٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٨:٠٦٠٥:٤٨:٠٢١٢:٥١:٠٦١٩:٥٤:٤٠٢٠:١٥:٠٢٠٠:٠٠:٤٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٦:٥٤٠٥:٤٧:١٣١٢:٥١:٠٧١٩:٥٥:٣٠٢٠:١٥:٥٦٠٠:٠٠:٣٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٥:٤٣٠٥:٤٦:٢٦١٢:٥١:٠٨١٩:٥٦:٢٠٢٠:١٦:٤٨٠٠:٠٠:٢٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٤:٣٣٠٥:٤٥:٣٩١٢:٥١:١٠١٩:٥٧:٠٩٢٠:١٧:٤١٠٠:٠٠:١٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٣:٢٥٠٥:٤٤:٥٥١٢:٥١:١٣١٩:٥٧:٥٨٢٠:١٨:٣٣٠٠:٠٠:٠٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٢:١٩٠٥:٤٤:١٢١٢:٥١:١٦١٩:٥٨:٤٦٢٠:١٩:٢٤٠٠:٠٠:٠١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠١:١٥٠٥:٤٣:٣٠١٢:٥١:١٩١٩:٥٩:٣٤٢٠:٢٠:١٥٢٣:٥٩:٥٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٠:١٣٠٥:٤٢:٥١١٢:٥١:٢٣٢٠:٠٠:٢١٢٠:٢١:٠٦٢٣:٥٩:٤٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٩:١٢٠٥:٤٢:١٣١٢:٥١:٢٨٢٠:٠١:٠٨٢٠:٢١:٥٥٢٣:٥٩:٤١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٨:١٤٠٥:٤١:٣٦١٢:٥١:٣٣٢٠:٠١:٥٤٢٠:٢٢:٤٥٢٣:٥٩:٣٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گلوگاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گلوگاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر گلوگاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان گلوگاه

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری شهر گلوگاه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر گلوگاه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گلوگاه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری شهر گلوگاه

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
شهر گلوگاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق شهر گلوگاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق شهر گلوگاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر گلوگاه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گلوگاه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر گلوگاه

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش شهر گلوگاه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر گلوگاه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر گلوگاه

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٤:١٧:٤٩٠٥:٤٢:٥٥١١:٤٧:١٥١٧:٥١:٠٠١٨:٠٩:١٨٢٣:٠٤:٥٢
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٤:١٨:٤٣٠٥:٤٣:٤٣١١:٤٦:٥٤١٧:٤٩:٣٠١٨:٠٧:٤٧٢٣:٠٤:٣٤
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٤:١٩:٣٧٠٥:٤٤:٣٢١١:٤٦:٣٣١٧:٤٧:٥٩١٨:٠٦:١٧٢٣:٠٤:١٥
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٣١٠٥:٤٥:٢١١١:٤٦:١٣١٧:٤٦:٢٩١٨:٠٤:٤٦٢٣:٠٣:٥٧
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٢١:٢٥٠٥:٤٦:١٠١١:٤٥:٥٢١٧:٤٤:٥٩١٨:٠٣:١٦٢٣:٠٣:٣٩
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٢:١٨٠٥:٤٧:٠٠١١:٤٥:٣٢١٧:٤٣:٢٩١٨:٠١:٤٦٢٣:٠٣:٢٠
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٣:١١٠٥:٤٧:٥٠١١:٤٥:١٢١٧:٤٢:٠٠١٨:٠٠:١٧٢٣:٠٣:٠٢
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٠٤٠٥:٤٨:٣٩١١:٤٤:٥٢١٧:٤٠:٣٠١٧:٥٨:٤٨٢٣:٠٢:٤٤
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٥٧٠٥:٤٩:٣٠١١:٤٤:٣٣١٧:٣٩:٠١١٧:٥٧:١٩٢٣:٠٢:٢٦
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٥٠٠٥:٥٠:٢٠١١:٤٤:١٣١٧:٣٧:٣٣١٧:٥٥:٥١٢٣:٠٢:٠٧
١١ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٤٢٠٥:٥١:١٠١١:٤٣:٥٤١٧:٣٦:٠٤١٧:٥٤:٢٣٢٣:٠١:٤٩
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣٥٠٥:٥٢:٠١١١:٤٣:٣٦١٧:٣٤:٣٧١٧:٥٢:٥٦٢٣:٠١:٣٢
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٢٧٠٥:٥٢:٥٢١١:٤٣:١٧١٧:٣٣:٠٩١٧:٥١:٢٩٢٣:٠١:١٤
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٩:١٩٠٥:٥٣:٤٣١١:٤٢:٥٩١٧:٣١:٤٢١٧:٥٠:٠٢٢٣:٠٠:٥٦
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٠:١١٠٥:٥٤:٣٥١١:٤٢:٤٢١٧:٣٠:١٥١٧:٤٨:٣٦٢٣:٠٠:٣٩
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٣١:٠٢٠٥:٥٥:٢٧١١:٤٢:٢٥١٧:٢٨:٤٩١٧:٤٧:١١٢٣:٠٠:٢٢
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٣١:٥٤٠٥:٥٦:١٩١١:٤٢:٠٨١٧:٢٧:٢٤١٧:٤٥:٤٧٢٣:٠٠:٠٥
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٤٦٠٥:٥٧:١١١١:٤١:٥١١٧:٢٥:٥٩١٧:٤٤:٢٣٢٢:٥٩:٤٨
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٣٧٠٥:٥٨:٠٤١١:٤١:٣٥١٧:٢٤:٣٥١٧:٤٢:٥٩٢٢:٥٩:٣٢
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٢٩٠٥:٥٨:٥٧١١:٤١:٢٠١٧:٢٣:١١١٧:٤١:٣٧٢٢:٥٩:١٦
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٢١٠٥:٥٩:٥٠١١:٤١:٠٥١٧:٢١:٤٨١٧:٤٠:١٥٢٢:٥٩:٠٠
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٦:١٢٠٦:٠٠:٤٣١١:٤٠:٥١١٧:٢٠:٢٦١٧:٣٨:٥٤٢٢:٥٨:٤٥
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠٤٠٦:٠١:٣٧١١:٤٠:٣٧١٧:١٩:٠٤١٧:٣٧:٣٤٢٢:٥٨:٣٠
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٥٥٠٦:٠٢:٣٢١١:٤٠:٢٣١٧:١٧:٤٣١٧:٣٦:١٤٢٢:٥٨:١٥
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤٧٠٦:٠٣:٢٦١١:٤٠:١١١٧:١٦:٢٣١٧:٣٤:٥٦٢٢:٥٨:٠١
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣٨٠٦:٠٤:٢١١١:٣٩:٥٨١٧:١٥:٠٤١٧:٣٣:٣٨٢٢:٥٧:٤٧
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٠٠٦:٠٥:١٧١١:٣٩:٤٧١٧:١٣:٤٦١٧:٣٢:٢٢٢٢:٥٧:٣٤
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٢٠٦:٠٦:١٢١١:٣٩:٣٦١٧:١٢:٢٩١٧:٣١:٠٦٢٢:٥٧:٢١
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٤٠٦:٠٧:٠٩١١:٣٩:٢٦١٧:١١:١٢١٧:٢٩:٥١٢٢:٥٧:٠٩
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٦٠٦:٠٨:٠٥١١:٣٩:١٦١٧:٠٩:٥٧١٧:٢٨:٣٨٢٢:٥٦:٥٧

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر گلوگاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر گلوگاه شهر گلوگاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر گلوگاه شهر گلوگاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر گلوگاه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر گلوگاه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر گلوگاه

گَلوگاه یکی از شهرهای استان مازندران ایران است. این شهر مرکز شهرستان گلوگاه در ناحیه شرقی استان مازندران است. زبان محلی مردم گلوگاه زبان ترکی و زبان مازندرانی است

شهر گلوگاه در ویکیپدیا

شهر گلوگاه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر گلوگاه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر گلوگاه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر گلوگاه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر گلوگاه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر گلوگاه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر گلوگاه
اوقات شرعی مهر ٩٨ شهر گلوگاه + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ شهر گلوگاه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر گلوگاه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر گلوگاه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر گلوگاه رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گلوگاه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گلوگاه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ گلوگاه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق گلوگاه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا گلوگاه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق گلوگاه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق گلوگاه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا گلوگاه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر گلوگاه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو